ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Matematika

1.10. 

M-G:  PS str. 53 cv. 7, 8 ústně

           uč. str.55 Obvody

           cvičení A, B, C - naučit vzorce obvod trojúhelníka. čtverce a obdélníky

            56/1,2 do sešitu

             57/3,4 ústně

2.10.

M-A: Odčítání přirozených čísel

          uč. str. 26 cv. 5,7,8,9,

5.10.

M-A: uč. str. 27/10 až 14 ústně

         Násobení přirozených čísel uč. str. 28 A - výpočet do sešitu

                                                                             B, C - ústně

                                                          uč. str. 29  D - ústně

                                                           29/5 oprava do sešitu

                                                           30/6 do sešitu

6.10.

M-G: Obvody.

          U příkladu do sešitu nakreslíme nákres, vzorec pro výpočet obvodu, dosadíme,vypočítáme a napíšeme odpověď.

           uč. str. 57 cv. 5 do sešitu, 

                        57/6 a)b)c) ústně, c) do sešitu

                        57/7 a)b) ústně, c) do sešitu

                        57/8 do sešitu - u každého příkladu náktres, vzorec, ....

Dú PS 53/2

7.10.

M-A: 1. Vypočítej do školního sešitu 356 841 - (64 823 + 46 539) =

              Výsledek zaokrouhli na tisíce. (Příklad si zkontroluj na kalkulačce).

          2.  Do sešitu vypočítej uč. str. 29/3,4

                                                  uč. str. 30/12,7, 11,10,9

Dú PS 30/17

8.10.

M-G: uč. str. 57/10

                       58/11,12

                 PS 56/18

Dú PS 55/15

9.10.

M-A: Opakováni: Vynásob pod sebou: 2 086 . 2 407 =

                                                                   1 090 . 4 006 =

         Dělení přirozených čísel uč str. 31 prohlédnout řešené úkoly A, str. 32 B,C,D

                                                    uč. str. 32/1,2 zpaměti

                                                    uč. str. 33/3 zpaměti

12.10.

M-A Opakování: 5 + 5 . 2 + 8 =

                             5 + 5 . (2 + 8) =

                            45 628 - (1 361 - 485) =

Dělení přirozených čísel uč. str. 33/5,6,7

                     uč. str. 34/11 A a,b, B a,b

13.10.

M-G Jednotky obsahu-uč. str. 58 prohlédnout A,B . Zopakovat si jednotky obsahu.

                         59/1

                         59/2 - použij čterečkový papír

                         60/3,4 ústně

                         60/6 do sešitu

DISTANČNÍ VÝUKA

14.10. M-A

Dnes začínáme první hodinu distanční výuky. Způsob komunikace je zatím přes e-mail lenka.jarolimova@post.cz, postupně budeme přecházet na skype a možná i jiný způsob. O všem vás budu informovat.

Do sešitu vypracuj: (připomínám, že za posledním zápisem vynecháme 2 až 3 řádky,  napíšeme datum zápisu, podtrhneme podle pravítka a pak následuje zápis)

uč. str.34/11 A c),d)

34/12 odhadni podíl a ověř výpočtem

34/13,14

Výsledky zkontroluj na str. 82. V případě nejasností napiš e- mail na mou adresu. Na skypu jsem pod jménem Lenka Jarolímová,, ale dnes ho nebudu používat. Přihlásit se ale můžete.

2. listopadu vysbírám sešity a budu kontolovat vypracované úkoly. 

 

15.10. M-G

1) Opakování: Převody jednotek obsahu PS 57/7 (A nebo B podle vaší skupiny) do sešitu

                                                                        PS 57/11 do sešitu

                          K převodů jednotek používejte "pravítko" v sešitu.

2) Do sešitu napiš nadpis Obsah obdélníku a čtverce uč. str. 61

     Opiš  z rámečeku na straně 61 OBSAH ČTVERCE, OBSAH OBDÉLNÍKU

      Prohlédni si úkol A - Odpověď je ANO. 4 dlaždice na délku, 4 dlaždice na výšku. 4 krát 4 je 16 dlaždic.

                            úkol B - ANO. Obsah pravoúhlého trojúhelníku je polovina obsahu obdéníku. 24 m2 : 2 = 12 m2.

      Vypočítej 62/2a), b). Udělej nákres, vyznač strany, napiš vzorec a vypočítej. Na závěr napiš odpověď.

16.10. M-A

1) Opakování

    Písemně vypočítej: a) 38 425 - (6 425 + 17 891) =

                                       b) 736 . 452 =

                                       c) 8 475 : 32 =                      a proveď zkoušku

2) PS str. 32/28 Do sešitu vystav účet.

19.10. M-A

uč. str. 35 Úlohy na závěr - vypracuj do sešitu podle své skupiny. Nezapomeň na výpočty (pokud to příklad vyžaduje).

Pokud budeš mít ještě čas do konce hodiny vypočítej uč. 34/15.

20.10. M-G

Zopakuj si vzorce pro výpočet obvodů a  obsahů obdélníku a čtverce, případně pravoúhlého trojúhelníku. Tyto vzorce se nauč nazpaměť.

Vypočítej do sešitu 62/2e) - rozměry stran převeď na stejné jednotky

                                    63/3,4

21.10. M-A

1) Opakování: Děl a proveď zkoušku a) 12 474 : 27 =

                                                                  b) 5 065 : 52 =

2) Souhrnná cvičení uč str. 36

     36/1,2,4 do sešitu

     36/3 dobrovolné

22.10. M-G

str. 62  C - prohlédnout si řešený příklad

Podle tohoto příkladu vyřešit 63/5 a) b). Jedničkáři i c).

Obrazec nakreslit do sešitu, doplnit chybějící údaje, rozdělit obrazec na obdélníky nebo čtverce a vypočítat obvod a obsah obrazce.

 

23.10. M-A

Souhrnná cvičení 

     37/6 ústně, překontrolovat v uč. str.83

     37/7,8 do sešitu podle své skupiny

Po prázdninách bych ráda vybrala sešity do aritmetiky, budete pracovat se sešitem z geometrie, pak je vyměníme. Vše vám oznámím, kdy a zda to bude proveditelné.

 

Zdravím vás,

v pondělí 2.11. pokračuje distanční výuka. Aby vám sešity nechyběly, vyberu si je až nastoupíte do školy a některé práce si oznámkuji. Dále budeme opakovat učivo 1. stupně. Dokončíme 1. učebnici. Stále doufám, že se brzy uvidíme.

                                                                                                                                                                 Jarolímová

2.11. M-A

1) Opakování: Vynásob 3 456 . 2 809 =

                          Děl a proveď zkoušku a) 24 096 : 32 =

                                                                  b) 1 649 : 19 =

2) uč. str. 38/9

                  38/12

3.11. M-G

Zopakuj si vzorce pro výpočet obvodů a  obsahů obdélníku a čtverce, případně pravoúhlého trojúhelníku. Už je umíš nazpaměť?

Vypočítej do sešitu uč. 63/6 - nerýsuj, pouze vypočítej délku obdélníku.

                                   uč. 63/7

                                   uč. 64/8

Pozn. Když S = a.b, pak a = S : b

 

4.11. M-A

Vypočítej: 1) 24 : (6 + 2 .5 - 4) =

                   2) 24 : 6 + 2 . 5 - 4 =

                   3) 24 : ( 6 + 2 ) . 5 - 4 =

                   4) ( 24 : 6 + 2 ) . 5 - 4 =

                   5) 12 - 2 . 5 + 7 = 

Příklady vyfoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Pokud nemáš možnost vyfotit, tak pošli alespoň výsledky na tuto adresu.

uč. str. 38/11,13, 

uč. str. 38/10 dobrovolná

 

5.11. M-G

Úlohy na závěr uč. str. 65.

Vypočítej tyto úkoly do sešitu, nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

Pokud ti zbyde čas vyřeš v uč. str. 64/10

 

6.11. M-G

GEOMETRICKÁ TĚLESA uč. str. 66

Krychle, kvádr, válec koule, .........

uč. str. 66 - A,B - pročíst, zopakovat tělesa

Do sešitu napiš dnešní datum, hlavní nadpis Geometrická tělesa, dnešní nadpis Krychle, kvádr, válec, koule, ...     

67/1, 2, 3, 4 do sešitu,  cv. 2 - 4 překontrolovat v uč. str. 85

V 820 se s vámi spojím na Skypu. Musíme si promluvit o matematické soutěži Matematický klokan, kterou si napíšeme v pondělí. 

KARTA ODPOVĚDÍ MAT. KLOKAN.pdf (71.72 kB)

 

9.11.

Dnes se rozdělíme na dvě skupiny. 

1. skupina - Soutěžící v Matematickém klokanu

Doufám, že se vás do soutěže zapojí co nejvíce. 

Přihlásím se v 745. Zopakuji pravidla. Poté vložím soutěž sem na stránky školy. Budete pracovat 60 minut. Po skončení mi pošlete ihned výsledky. Přeji hodně úspěchů!

Soutěž Klokánek: 

2. skupina - nesoutěžící.

Ti co nepíší klokana, budou cestovat.  Vypočítají do sešitu z Pracovního sešitu na str. 39/24,25 a 40/32.

          

10.11. M-G

1) Nejdříve vyhodnotíme soutěž Matematický klokan. Musím vás pochválit. Do soutěže se vás zapojilo 16! Výkony byly velice dobré.

2) Síť kvádru a krychle uč. str. 68

     Pročíst str. 68, 69 - připomenout si co je to síť kvádru a krychle

     Do sešitu 70/1 a), b) d), 70/4, 70/5

 

Vyhodnocení Soutěže Matematický klokan, kategorie Klokánek:

Soutěže se zúčastnilo 17 žáků. Pořadí prvních deseti žáků :

1.-2. místo: Batelka Jiří  a Haresta Josef    87 bodů

3. místo:      Maštalíř Štěpán                           82 bodů

4. místo:      Lechner Nikolas                          73 bodů

5. místo:      Nekuda Vítek                               72 bodů

6. místo:      Rybníček Jan                               71 bodů

7. místo:      Kadlec Lukáš Sebastian            66 bodů

8. místo:      Jašková Ester                              57 bodů

9. místo:      Toczko Daniel                              56 bodů

10. místo:    Buchtelová Adéla                       53 bodů

Blahopřeji vítězům a děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili!

 

11.11. M-G

uč. str. 70/2. Sestrojte síť kvádru a krychle Ukázka. 70-2 Síť kvádru a krychle.pdf (298.17 kB)

Dobrovolná úloha 71/6,7 - řešení překontroluj na str. 85

12.11. M-G

Povrch kvádru a krychle uč. str. 72

Prohlédut si v učebnici úkoly A, B, C, D. Ústně si odpovědět na otázky.

Do sešitu si poznamenej zápis z dokumentu Povrch kvádru a krychle.pdf (367.4 kB) a nauč se vzorec pro výpočet povrchu kvádru a krychle. Snaž se porozumět příkladu.

13.11. M-G

Povrch kvádru a krychle 

Zopakuj si vzorce na výpočet povrchu kvádru a krychle

Do sešitu vypočítej:  uč. str. 73/4 podle skupiny

                                                  73/5,6

16.11. M-G

Úlohy na závěr uč. str. 74.

Vyřeš tyto úkoly do sešitu, nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

Na středu si připrav novou učebnici MATEMATIKA 2. Začneme probírat Desetinná čísla.

 

17.11. Státní svátek

 

18.11. M-A

Desetinná čísla  - učebnice  MATEMATIKA 2

Desetiny uč str. 4 

A,B,C,D společně

Do sešitu: 5/2,3

                   7/7,9

Tentokrát se spojíme na Skypu v 925.

 

19.11. M - A 820 na Skypu

Setiny uč. str. 8

Společně si probereme úvodní příklady, cviční 1,2,6, 7

Do sešitu zapiš 9/3, 4 podle skupin, 10/5

 

20.11. M - A 820 na Skypu

Tisíciny, desetitisíciny,... uč. str. 10

Společně si probereme úvodní příklady, cvičení 1,2,3,5,6,7,8,9

Do sešitu zapiš 14/12, 13 podle skupin. Zapsaná čísla si překontroluj v učebnici na str. 99

 

23.11. M - A 820 na Skypu

Porovnávání desetinných čísel uč. str. 15

Společně si probereme úvodní příklady, cvičení 1,3,4,5,

Do sešitu zapiš 15/2 podle skupin, 17/6 podle skupin,7, 18/8,9 podle skupin

Výsledky si překontroluj v učebnici na str. 99

 

24.11. M-G

Úhel a jeho velikost  - učebnice  MATEMATIKA 3

Úhel a jeho osa uč str. 5 

A, B, C, D, E společně

Do sešitu: zápis z tohoto dokumentu Úhel a jeho velikost.pdf (612.87 kB)

Tentokrát se spojíme na Skypu v 820.

 

25.11. M - A

Dnešní hodinu budem věnovat opakování. Cvičení jsou vybrané z Pracovního sešitu

Zápis des. čísla PS str. 71/3; 73/6,3; 76/9

Porovnávání des. čísel PS str. 79/8,11; 80/15,16 a)b)

Výsledky si překontroluj v PS sr. 201,202

Na Skypu se v matematice spojíme ve čtvrtek.

 

26.11. M-G

Úhel a jeho velikost  - učebnice  MATEMATIKA 3

Úhel - opakování 

7/1 - ústně, 7/ 2,3  - do sešitu, 8/4 - do sešitu

Přenášení úhlů uč str. 8/F, uč. str. 9 rámeček - příklad  narýsujeme do sešitu

Tentokrát se spojíme na Skypu v 820.

 

27.11. M - A 820 na Skypu

Zaokrouhlování des. čísel uč. str. 18

Společně si probereme úvodní příklady, cvičení 1,2,4,5,6,

Do sešitu zapiš 19/3 podle skupin, 20/7, 21/9 podle skupiny. Zaokrouhlená čísla si překontroluj v učebnici na str. 99

 

7.12. M-A

Úlohy na závěr uč. str. 21 (Matematika 2).

Vyřeš tyto úkoly do sešitu, nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

Kdo menůže poslat, prohlédnu si úkoly v pondělí 14.12. ve škole.

 

8.12. M - G

1) Pracovní sešit str. 139/5 

2) uč. Matematika 3 str. 11/9. Postupuj podle pokynů v učebnici, rýsuj do sešitu

Práci si prohlédnu v úterý 15.12. 

 

9.12. M - A

Sčítání des. čísel - pracujeme do sešitu. Nezapomínejte napsat datum!

1) PS str. 83/5 - Sčítací trychtýř (Obdobný příklad jsem počítali ve škole v uč. str. 24/3)

2) uč. Matematika 2 str. 26/14,15 - napiš čísla pod sebe a sečti,12

Práci si prohlédnu v pondělí 14.12. 

 

10.12. M - G

Měříme úhly. Kdo si postup měření úhloměrem nezapamatoval, návod najde v učebnici Jak měřit úhly uč. str. 13

1) Ve škole jste dostali papír, na kterém změřte úhly. Změřené úhly překontrolujeme ve škole. Kdo ztratil papírek, přikládám v elektronické podobě Úhly.pdf (121 kB) Papírek vlep do sešitu.

2) PS str. 140/1 Přeměřte v učebnici, obyčejnou měkkou tužkou napiš velkost úhlů do učebnice. Po překontrolování ve škole vymažeme.

 

11.12. M - A Spojíme se v 825 na Skypu

Sčítání des. čísel 

1) Vlastnosti sčítání des. čísel, výhodné počítání - uč. str. 25 C

  Zpaměti vypočítáme uč. str. 25/9,10,11

2) PS str. 84/10,12,13,14

Práci si prohlédnu v pondělí 14.12. 

 

4.1., 6.1. 8.1. 2021 M - A

Pracujte na připraveném dokumentu, který jste dostali poslední den ve škole. Pro ty, kteří ho nemohou najít, přikládám dokument ke stažení Desetinná čísla.pdf (1.61 MB).

Práci si rozložte do tří dnů. 1. den  - pondělí - např. Porovnávání des. čísel a zaokrouhlování str. 14,15

                                                 2. den - středa - Sčítání des. čísel str. 16

                                                 3. den - pátek - Odčítání des. čísel str. 17

První den, co půjdete do školy, práci odevzáte na kontrolu.

V průběhu vyuč. hodin budu na Skypu pro případné dotazy.

 

5.1. M - G Spojíme se v 820 na Skypu

1) Třídění úhlů podle velikosti

2) do sešitu narýsuj úhly alfa = 121°, beta = 53°, gama = 90°, delta = 180°.

Napiš, zda je úhel ostrý, pravý tupý nebo přímý.

Přikládám pomůcku a prezentaci na opakování k učivu Úhel. GEOMETRIE - ÚHEL pomůcka.pdf (1.43 MB)

Úhly a jejich vlastnosti.pptx (2.9 MB)

 

7.1. M - G

1) Pracovní sešit str. 141/3,4. Změř úhly, zapiš do sešitu a výsledky měření překontroluj na str. 209

2) uč. M 3 str. 18/1 ústně

                          19/2 ústně

                          19/3 do sešitu podle skupiny. 

       Výsledky cvičení si překontroluj v učebnici na str. 93.

3) PS 144/2,3 do sešitu. Výsledky měření překontroluj na str. 209

Po dobu výuky budu připojená Skypu pro případné dotazy.

Dnes 8.1. jsem se domluvila s paní uč. Černou, že u ní můžete nechat vypracovanou aritmetiku za tento týden při odvzávání práce do ČJ. Jedná se o volný papír, na kterém jste porovnávali, zaokrouhlovali, sčítali a odčítali des. čísla. Když to někdo zapomene, nic se neděje, ale nesmí ten papír ztratit. Odevzá to při nejbližším možném termínu. Některé práce už mám.

 

11.1. M - A 820 na Skypu

1) Opakování. Do sešitu vypočítej podle skupiny PS str. 91/29

2) JEDNOTKY DÉLKY. HMOTNOSTI A OBSAHU

     Násobení desetinného čísla deseti, stem a tisícem uč. M2 str. 32

     Společně si prohlédneme A, tabulku, B na str. 32

      32/1,2 zpaměti

      33/3,4 zpaměti

      Do sešitu zapiš 33/5, 6, 7 podle skupiny

 

12.1. M - G 820 na Skypu

Úhly vedlejší a vrcholové uč str. 19

  • na str. 19 společně prohlédneme a vyřešíme C, prohlédneme tabulku
  • tabulku ze str. 19 přerýsujte do sešitu
  • 20/4,5 společně
  • 20/6,7,8,9 do sešitu. Výsledky překontrolujeme ve čtvrtek

 

13.1. M - A 925 na Skypu

1) Opakování - PS str. 91/27

2) Dělení des. čísla 10, 100, 1 000, .... uč. str. 33

     Prohlédneme si společně A, B, tabulku, C, D

     34/1, 2 zpaměti

     35/3,4,5,6,8 do sešitu

 

14.1. M - G 820 na Skypu

1) Překontrolujeme práci z minulé hodiny

2) Úhly souhlasné a střídavé

 

15.1. M - A 820 na Skypu

1) Překontrolujem 35/8, ústně 35/7

2) Jednotky délky uč. str. 35

     Splečně 35/A,36/B, tabulka str. 36. Pro převod jednotek jsme používali tuto tabulku: Tabulka na převod jednotek délky.pdf (48.28 kB)

     Procvičování: ústně 36/1, 2, 3, 4,  37/8, 9

                              do sešitu 36/5, 6,  37/7, dobrovolně 37/10

 

18.1. M - A 820 na Skypu

1) Opakování. Do sešitu vypočítej  PS str. 92/4, 93/3 (nezapomeň napsat datum!)

2) Překontroluje si cvičení z minulé hodiny - cvičení 5, 6, 7 a 10.

3) Procvičování: PS 95/4 do sešitu

4) Jednotky hmotnosti uč. str. 37

uč. str. 37/A, 38 - prohlédneme tabulku

        38/1,2 ústně

5) Do sešitu napište název Jednotky hmotnosti, opište tabulku: Jednotky hmotnosti.pdf (66.62 kB)

        38/3 - do sešitu

   

19.1. M - G 820 na Skypu  

1) Opakování převodů: a) Převeď na minuty:  1°20´=                      3°55´=                             2°32´=

                                                                                5°14´=                      7°08´=                             4°45´=

                                            Připomínám, že 1° je 60´;  Př. 2°21´=2.60´+21´=141´

                          b) Převeď na stupně a minuty: 410´=                       255´=                               100´=

                                                                                333´=                        293´=                               507´=

                                            počítáme 135´: 60´=2° takže 135´=2°15´

                                                               15´                                                               

2) Sčítání a odčítání úhlů  uč. str. 22

  str. 22 prohlédneme si A,B

  str. 23 cv. 2, 3, 4, 6, 7 - ústně

         24/9,10 do učebnice (vepišeme tužkou, následně vygumujeme)

         24/11 ústně.

 

20.1. M - A 925 na Skypu

Jednotky hmotnosti

1) Překontrolujeme 38/3 z minulé hodiny

2) Společně prohlédneme 38/B, 39/C, 40/D

     39/4,5 ústně

3) Do sešitu 39/6, 40/7,8,9. (Nezapomeň opisovat zadání)

 

21.1. M - G 820 na Skypu

1) Opakování PS str. 147/3, 4, 5, 6, 7 do učebnice (vepište tužkou, následně po překontrolování vygumujete)

2) Sčítání a odčítání velkostí úhlů - uč. str. 25/E, F prohlédneme společně

     Do sešitu uč. str. 26/17

 

22.1. M - A 820 na Skypu

1) Opakování: Do sešitu napiš : PS str. 95/8,7; 96/1

2) Jednotky obsahu uč str. 42

    Společně prohlédneme str. 42/A,B, 43/C

    43/2 ústně

     Do sešitu 43/1,3,4,5

 

25.1. M - A 820 na Skypu

1) Opakování jednotek obsahu, kontrola příkladů z minulé hodiny

2) Jednotka obsahu ar, hektar

      Společně 44/D, E, F, G, 45/H Tabulka Jednotky obsahu.jpg (472.33 kB)

      45/7 - ústně

      45/6, 8, 9 do sešitu, 45/10 dobrovolně

 

26.1. M - G 820 na Skypu  

1) Procvičování sčítání a odčítání úhlů

     Operace si připomeneme z dokumentu: Sčítání a odčítání úhlů.jpg (1.04 MB)

     Do sešitu PS str. 147/8, 148/9

 2) Násobení a dělení úhlů

     uč. str. 25 G Násobení a dělení úhlů.jpg (527.26 kB)

     Do sešitu 25/15,16 

 

27.1. M - A 925 na Skypu

1) Do sešitu vypočítej: a) 423,8 - 45,2837 =

                                         b) (207,32 + 95,409) - (12,496 + 8,341) = 

    Opiš zadání, do sešitu prováděj výpočty (sčítání a odčítání pod sebou).

2) str.46/ Úlohy na závěr - 10 převodů 

Zápis z dnešní hodiny pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do čtvrtka 28.1. do 16 hod.

 

28.1. M - G 820 na Skypu

Úhly - opakování

Do sešitu si poznamenej odpovědi: Dvojice úhlů.jpg (1.22 MB)

Do sešitu zapiš příklady a vypočítej: Početní operace s úhly.jpg (247.79 kB)

Výsledky:Výsledky 28.1..jpg (1.01 MB) Poslední příklad mám špatně opsaný. Správně 7c) 88°22´+38´= 89°

 

PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY. NABERTE SÍLY DO DALŠÍHO POLOLETÍ! 

 

8.2. M - A 820 na Skypu

1)Opakování: 9,5 . 10 =                                 3,2 : 10 =

                         0,005 . 100 =                          45 : 100 =

                         0,0043 . 1000 =                      37 : 1000 =

                         8,7 . 100 =                               2,8 : 100 =

2) NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL uč. str. 47

     Násobení desetinného čísla přirozeným číslem

     Prohlédneme si na str. 47 A, tabulku.

     Do sešitu napíšeme  nadpis, vypočítáme B  47-B.jpg (92.23 kB)

     Ústně 48/1, 5, 8

     Do sešitu 48/2, 3 (48-3c).jpg (139.48 kB)), 4, 6, 7

 

9.2. M - G 820 na Skypu

1) Opakování - ústně  PS str. 148/14, 149/16,20,150/21

2) Do sešitu vypracuj Úlohy na závěr uč .str. 27 a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do čtvrtka11.2.

 

10.2. M - A 925 na Skypu

1) Opakování - do sešitu -  rozcvička PS str. 102/3                           

                                               uč. 49/10 Řešení 49-10.jpg (627.03 kB)

2) Násobení desetinných čísel

   50/A,B - společně prohlédneme

   Zápis do sešitu z dokumentu: Násobení des. čísel.jpg (514.71 kB)

   51/1 ústně

   51/2 do sešitu

Dobrý den, zatím mi nejde připojení přes Skype. Kdo má k dispozici Teamy, je možné že vás budu kontaktovat přes tento kanál. Jinak pracujte podle rozpisu. Řešení cvičení 10 přiložím pro kontrpolu po hodině.

Totéž platí i pro fyziku.

 

11.2. M - G 

Dnes budete pracovat samostatně na pracovních listech, které jsem vám poslala po paní uč. Černé. Jedná se o souhrnné opakování učiva Úhel. Pouze nedělejte cvičení 2. Grafický součet úhlů se naučíme společně ve škole. Řešte obě dvě skupiny.

Pracovní listy mi donesete do šloly při předávce materiálů do ČJ.

Pro případné dotazy budu k dispozici na Skypu, pokud bude pracovat. Před hodinou vám na Skypu napíši.

 

12.2. M - A 820 na Skypu 

1) Opakování:  Vynásob 2 . 0,8 =                                6 . 0,7 =                     9 . 0,03 =

                                           4 . 0,02 =                              0,008 . 3 =                  0,12 . 5 =

                                           0,0021 . 4 =                         0,05 . 8 =                    0,007 . 7 =

     Příklady opiš do sešitu a vypočítej.

2) Násobení des. čísel

     51/3 ústně

     Do sešitu 51/4,5 

     Písemné násobení 51/6. Cvičení 6 mi pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz  do pondělí 15.2.

     Žáci, kteří mají práci hotovou, mohou do konce hodiny vyřešit v PS str. 105/6

 

15.2. M - A 820 na Skypu

1) Opakování - do sešitu -  rozcvička PS str. 104/1,3     

2) Vlastnosti násobení des. čísel

     uč. str. 52/C, tabulka - prohlédneme

     Do sešitu 52/7,8, (9,10 uděláme ve středu)

 

16.2. M - G 820 na Skypu

1) Opakování - úhly. Z dokumentu vypočítej zadané úhly Úhly - opakování.jpg (175.8 kB)

2) Osová souměrnost uč. str. 28

    Shodné útvary - prohlédneme na str. 28 příklady A,B,C  a 29/D

     Ústně 29/1,2

     Do sešitu 30/3,4,5 

      Ústně 30/6, 31/7

 

17.2. M - A 925 na Skypu

1) Opakování - do sešitu -  rozcvička PS str. 104/2

2) Vlastnosti násobení des. čísel - procvičování Vytýkání.jpg (199.62 kB)

    Do sešitu 52/9, 53/10

                      PS 104/4, 105/10

 

18.2. M - G 820 na Skypu

Osová souměrnost uč. str. 31

Zavedeme si pojem osová souměrnost, projdeme si na str. 31 A, B, C,  str. 32 D a na str. 33/E, F

Do sešitu zápis z dokumentu Osová souměrnost.jpg (197.07 kB)

 

19.2. M - A 820 na Skypu     

1) Opakování - Do sešitu -  PS str. 105/8, 104/5, 105/7 a)b)

2) Úlohy na závěr uč. str. 54 - vypracuj do sešitu

     - úkoly 1 až 4 opiš zadání, pak vypočítej. Upozorňuji, že 3,4 je písemné násobení. Chci vidět výpočet.

     - úkoly 5 - 8 napiš pouze ano nebo ne.

    Úkoly pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do pondělí 22.2.

 

22.2. M - A 820 na Skypu   

1) Zhodnocení Úloh na závěr

2) Dělení des. čísla číslem přirozeným

     Prohlédneme si úkoly v učebnici na str. 55

     Do sešitu zapíšeme zális z dokumentu Dělení des. čísla přirozeným číslem.jpg (809.94 kB)

     Procvičování - 56/1 do sešitu (opiš zadání a vypočítej výsledek zpaměti)

                               56/2 - ústně

                               56/3, 6

 

23.2. M - G 820 na Skypu

1) Opakování učiva z minulé hodiny - zavedení osové souměrnosti

2) Zobrazení přímky, úsečky a trojúhelníku v osové souměrnosti

    - přímka - postupuj podle obrázků :přímka - 1.jpg (265.77 kB)

                                                                  přímka - 2.jpg (217.14 kB)

                                                                  přímka - 3.jpg (282.81 kB)

                                                                  přímka - 4.jpg (299.46 kB)

     - úsečka: úsečka - 1.jpg (412.71 kB)

                      úsečka - 2.jpg (409.05 kB)

                      úsečka - 3.jpg (366.29 kB)

      - trojúhelník: trojúhelník - 1.jpg (523.38 kB)

                             trojúhelník - 2.jpg (578.69 kB)

       Kdo bude hotov může pokračovat v učebnici na str. 33/1, 34/2

 

24.2. M - A 925 na Skypu

1) Rozcvička - PS str. 107/1 - do sešitu piš pouze výsledky 

2) Dělení des. čísla přirozeným číslem se zbytkem

    uč. str. 57/C - prohlédneme + tabulka. Zapiš do sešitu: Dělění se zbytkem.jpg (838.21 kB)

                57/9,10 podle skupiny, řešení 9 57-9.jpg (673.44 kB)

      Pro rychlé žáky uč. str. 58/12

 

25.2. M - G 820 na Skypu

1) Zobrazení kružnice v osové souměrnosti

     Narýsuj podle zadání: kružnice 1.jpg (109.93 kB) Kružnice 1 řeš..jpg (124.79 kB)

                                            kružnice 2.jpg (87.31 kB) Kružnice 2 řeš..jpg (88.82 kB)

2) Procvičování uč. str. 34/3. Narýsuj podle zadání v učebnici a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

26.2. M - A 

Dnes budete pracovat samostatně na pracovních listu, který jsem vám poslala po paní uč. Černé. Jedná se o procvičování násobení, sčítání a odčítání des. čísel, přednost operací. Vypočítejte 1. soupec na obou stranách, druhé sloupce zatím vynechte. Z třetího sloupce vynechte zatím příklady na dělení. Příští týden příklady dopočítáme. 

Pro případné dotazy budu k dispozici v době výuky na Skypu.

 

1.3. M - A 820 na Skypu   

Dělení desetinného čísla desetinným číslem

1) uč. str. 58 - prohlédneme si A a tabulku

     Do sešitu zapíšeme zápis z dokumentu: Dělení des. čísel.jpg (346.86 kB)

2) Procvičování - do sešitu napiš 58/1, 59/2,3,4

3) Kdo chce zkusit složitější příklady může vypočítat tato příklady: Příklady na dělení des. čísel.jpg (148.06 kB)

Řešení cvičení 58/1 Řešení 58-1.jpg (279.48 kB)

 

2.3. M - G 820 na Skypu 

1) Opakování - uč. str. 34/5, 35/6, PS. str. 154/9

2) Osově souměrné útvary uč. str. 36

     A až D probereme společně

     37/1 ústně 

     38/4  do sešitu

     38/5,6,7 ústně

 

3.3. M - A 925 na Skypu

1) Rozcvička - PS str. 108/1 - do sešitu piš pouze výsledky 

2) Dělení des. čísla des. číslem se zbytkem

    uč. str. 59/B - prohlédneme  Zapiš do sešitu: Dělení des. čísel se zbytkem.jpg (501.66 kB)

3) Procvičování  uč. str. 60/5,6 Řešení: 60-5.jpg (1.02 MB)

     Rychlí žáci 60/7,8               

 

4.3. M - G 820 na Skypu 

Dnes si zopakujeme osovou souměrnost. Podíváme se na úkoly v pracovním listu, který jste dostali na předávce. Vyberte si skupinu a tu vyplňte. Můžete vyplnit všechny úkoly. Úkol č. 9 nedělejte.

Útvary osově souměrnné.jpg (243.62 kB)

 

 

5.3. M - A 820 na Skypu

Dnes dokončíme vyplňování pracovního listu. Společně začneme vyplňovat prostřední sloupec na dělení des. čísel. Práci pak samostatně dokončíte. Pracovní list prosím odevzdejte paní uč. Černé při předávce v pondělí 8.března. 

Přineste také pracovní list do geometrie - Osová souměrnost. Sedm žáků neodevzdalo pracovní listy Úhel - souhrné opakování. Přineste je také.

Ti, co vyplnili pracovní list, mohou v průběhu hodiny počítat z PS str. 109/6,8

 

8.3. M - A 820 na Skypu

Procvičování předností operací, písemné dělení des. čísel   

1) uč. str. 60/9,10

2) Písemné dělení. Z dokumentu Písemné dělení.jpg (305.38 kB) vypočítej příklady podle zadání a proveď zkoušku. 

     Řešení: Výpočet.jpg (1.05 MB)

 

9.3. M - G 820 na Skypu 

Procvičování osové souměrnosti.

1) PS str. 156/1, 2, 4, 5, 7 ústně

2) Do sešitu PS 157/9, 158/11, 153/5

     Řešení: 157-9.jpg (128.84 kB)158-11.jpg (124.62 kB)

 

10.3. M - A 925 na Skypu

Procvičování předností operací, písemné dělení des. čísel 

Řešíme do sešitu:

1) PS str. 109/5, 7

2) PS 109/6 Řešení:109-6.jpg (1.04 MB)

3) PS 108/3

 

11.3. M - G 820 na Skypu 

Středová souměrnost

Zavedeme další zobrazení - středovou souměrnost. Budeme postupovat podle dokumentu: Středová souměrnost.jpg (378.26 kB)

Zobrazíme úsečku a trojúhelník ve středové souměrnosti Obraz úsečky a trojúhelníku.jpg (303.3 kB)

V případě času uděláme některý z příkladů: Příklady - trojúhelník.jpg (135.63 kB)

 

12.3. M - A 820 na Skypu

1) Rozcvička Rozcvička 12.3..jpg (152.12 kB)

2) Vypočítej příklady z dokumentu: Des. čísla 1.jpg (100.99 kB) Výsledky: Des. čísla 1 - výsledky.jpg (80.6 kB)

3) PS 114/20

 

15.3. 820- 905 na Teamsech

1) Rozcvička Rozcvička 15.3..jpg (207.46 kB)

2) Vypočítej příklady z dokumentu: Příklady 15.3..jpg (131.42 kB) Výsledky: Výsledky 15.3..jpg (80.86 kB)

3) PS 115/22

 

16.3. M - G 820- 905 na Teamsech

Středová souměrnost - pokračování

1) Obraz čtyřúhelníku ve středové souměrnosti Obraz čtyřúhelníku.jpg (153.37 kB)

2) Obraz kružnice ve středové souměrnosti Obraz kružnice.jpg (151.08 kB) Řešení: Řešení 1.jpg (343.86 kB)

3) Procvičování: Zadání 1.jpg (560.4 kB) Řešení - 1.jpg (145.13 kB)

                              Zadání 2.jpg (294.09 kB) Řešení - 2.jpg (132.27 kB)

 

17.3. M - A 925 na Teamsech

1) uč. str. 61 Úlohy na závěr. Úkoly pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do čtvrtka 18.3. Nezapomeň na výpočty.

2) Souhrnná cvičení uč. str. 62/1,2,3 vyřeš do sešitu

 

18.3. M - G 820- 905 na Teamsech

1) Přímá  a nepřímá shodnost - připomene si osovou a středovou souměrnost na dokumentu Přímá a nepřímá shodnost.jpg (245.56 kB)

2) Útvaty středově souměrné:

   Středově souměrné útvary.jpg (163.58 kB)Středově souměrné útvary 2.jpg (141.24 kB)

   Středově souměrné útvary - 1.jpg (944.95 kB)

   Středově souměrné útvary - 2.jpg (967.18 kB)

3) Samostatná práce: Zadání: Opakování 18.3..jpg (657.83 kB)

   Vypracuj příklady podle zadání a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do pátku 19.3.

 

Zítra 19.3. soutěžíme v Matematické klokanu. Začínáme v 815. 

Karta odpovědí:MK2021_Benjamin.xlsx (63.13 kB)

                             nebo klasická KARTA ODPOVĚDÍ MAT. KLOKAN.pdf (71.72 kB)

19.3.

Dnes se rozdělíme na dvě skupiny. 

1. skupina - Soutěžící v Matematickém klokanu

Doufám, že se vás do soutěže zapojí co nejvíce. 

Začínáme v 815. V této době vložím na stránky zadání. Budete pracovat 60 minut. Odpovědi zapisuj do karty odpovědí. Po skončení (v 915) mi pošlete ihned výsledky na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Přeji hodně úspěchů! V době soutěže pro případné dotazy budu připojena na Teamsech, Skypu. 

Povolené pomůcky: papír a tužka

Soutěž Benjamín:      Zadání i karta odpovědí  též na Teamsech

2. skupina - nesoutěžící.

Do sešitu vypracuj: PS str. 111/5, 112/7

Vyřešené příklady pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

22.3. 820- 905 na Teamsech

1) Vyhodnocení matematické soutěže 

Pořadí Jméno Třída Počet bodů
1. Doležalová Nikola 6. 74
2. Kadlec Lukáš Sebastián 6. 69
3. Rybníček Jan 6. 63
4. Horáková Nikol 6. 60
5. Toczko Daniel 6. 54
6.-7. Kobrová Adéla 6. 52
6.-7. Kratochvíl Adam 6. 52
8. Lechner Nikolas 6. 50
9. Vavřínek Matyáš 6. 48
10. Haresta Josef 6. 47
11. Batelka Jiří 6. 44
12. Čapková Pavla 6. 43
13. Vodák Jaroslav 6. 38
14. Maštalíř Štěpán 6. 37
15. Krčmová Lucie 6. 32
16. Bureš Miroslav 6. 30

 

2) Souhrnná cvičení

     uč. str. 63/8,11 - samostatně do sešitu

                  63/9 obsahy převést na jednotku cm2, pak porovnat, obsahy nerýsovat!

                  63/10

      Pro rychlé žáky: PS str. 112/9,10; 113/11

 

23.3. M - G 820- 905 na Teamsech

1) Opakování osová a středová souměrnost

     - kontrola práce z minulé hodiny: Př.1.jpg (176.21 kB)Př.1 - řešení.jpg (89.58 kB)

     -  Zadání: Opakování - osová a středová souměrnost 23.3..jpg (875.64 kB). Vypracuj příklady podle zadání a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do středy 24.3.

2) Trojúhelník

     Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku  uč str. 40

     Společně vyřešíme A,B na str. 40

     Do sešitu opiš rámeček uprostřed strany 40

     40/1 řešení napiš tužkou do učebnice, po kontrole vymaž

     41/2 do sešitu

 

24.3. M - A 925 na Teamsech

Souhrnná cvičení

uč. str. 64/12,13,14,15,16. Příklady budete řešit samostatně do sešitu a průběžně je budeme kontrolovat.

Pro rychlé žáka 64/17, PS 116/32

 

25.3. M - G 820- 905 na Teamsech

1) Opakování - úhly vnitřní a vnější

     PS 159/1- rozcvička ústně

     uč. str. 41/2 - překontrolujeme z minulé hodiny

2) Součet vnitřních úhlů v trojúhleníku

     41/C,D,E - projdeme společně v učebnici

3) Dělení troúhleníků podle úhlů - 42/F,G

     43/3 ústně

     43/4,5 do sešitu

 

26.3. 820- 905 na Teamsech

1) Opakování: PS 113/16 - poznamenej tužkou do učebnice, po kontrole vygumuj

2) DĚLITEL A NÁSOBEK uč. str. 66

    Dělitel

    str. 66/A, B, C projdeme společně

     67/1,2,3,4 do sešitu

     67/ D,E společně

     68/5,6, ústně

 

29.3. M - A 820- 905 na Teamsech

1) Rozcvička PS str. 113/17

2) Opakování - dělitel 68/7 do sešitu, 8,9,10,11,12

3) Násobek uč. str. 69

    Společně 69/A,B,C

    Do sešitu 69/1,2,3,4

 

30.3. M - G 820- 905 na Teamsech

1) Zopakujeme si úhly vnitřní a vnější trojúhelníku, třídění trojúhelníků podle velkostí úhlů

2) uč. str. 44/6,7,8 do sešitu

3) Společně prohlédneme 44/H, pak procvičíme 45/9 až 12

 

31.3. M - A 925 na Teamsech

1) Rozcvička PS 118/1,2 ústně

2) Násobek - pokračování

    70/ D,E společně

    Do sešitu 70/5,6,7,8; 71/9,10,11; PS 120/7,9

 

6.4. M - G 820- 905 na Teamsech

1) Rozcvička PS 160/7, 161/12 a až d) - ústně

2) Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku - procvičování

     Do sešitu PS 160/6, uč. str. 45/10,11,12 

3) Pro rychlopočtáře PS 160/10 obě skupiny

 

7.4. M - A 925 na Teamsech

Dělitelnost deseti a pěti uč str. 71

Dnes využijeme dvě připravené tabulky  a odvodíme znaky dělitelnosti pro 10 a 5.

Dělitelnost 10: 71/A ústně, 72/B,C,D prohlédneme

73/1,2,3 do sešitu

Dělitelnost 5: 73/E,F,G prohlédneme

Do sešitu: 73/5, 74/6,7

 

8.4. M - G 820- 905 na Teamsech

1) Rozcvička: 160/8a)b), 9, 10 - ústně

2) Trojúhelníková nerovnost - uč. str. 45/A,46/B,C - společně

    Procvičování: do sešitu 47/3, 46/1a) - Řešení 46-1a).jpg (306.34 kB) , b) - samostatně

                             ústně 46/2, 47/4

 

9.4. M - A 820- 905 na Teamsech

1) Rozcvička: PS 121/1,4,  122/7- ústně

2) Dělitelnost dvěma - odvodíme pomocí tabulky, definice na str. 75 nahoře.

     74/A,B,C, 75/D probereme společně

     Do sešitu 75/1,2,3,4,5, 

                      76/6,7,8

12.4. M - A 820- 905 na Teamsech

1) Rozcvička: PS 123/1,4 - ústně

2) Dělitelnost čtyřmi - odvodíme pomocí tabulky, definice PS str. 124

    PS 124/10 

3) Dělitelnost osmi - PS str. 125

    PS str. 125/12

4) Procvičování PS 124/8,9,11

     PS 125/13,14

 

 

 

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 210
TÝDEN: 210
CELKEM: 307633