Obsah

NA SKYPE MĚ NAJDETE POD JMÉNEM Petra Čap, můj e-mail: capkovabreznik@seznam.cz, 605114504

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ON-LINE 2021

1. Každou hodinu se spolu spojíme, řekneme si společně datum, zopakujeme basic questions a probereme případné nejasnosti v zadané práci, nebo si společně poradíme, když si s něčím v zadané práci nebudete vědět rady.

2. Vypracování zadané práce ofoťte a pošlete  ... nejpozději do neděle daného týdne ... na skype nebo na e-mail, !!! nezapoměňte na zápis datumu všech hodin a označení jednotlivých cvičení.

3.Vzorně vypracovanou práci budu hodnotit 1, chybějící - neodevzdanou práci budu hodnotit známkou 5.

 

ODEVZDANÁ PRÁCE -nové pololetí

  Týden 8.-12.2. Týden 15.-19.2.

Týden

   22. - 26.2.

Týden 1.-5.3.  
Jirka  1 1 1    
Slávek chybí prac. list a cvičení na "to be" a "to have got" chybí prac. sešit, páteční práce 5    
Veronika 1 1 x    
Sofie 1 1 1    
Štěpán 1 1 1    
Honza x 1 x    
Beáta chybí prac. list 1 1    
Nikola chybí BQs  za pátek chybí po-otázky, ut, pa-scan x    
Pavla 1 chybí on-line cvič scan x (chybí trén.slovíčka)    
Stázka 5 5 5    

 

ZADANÁ PRÁCE


Týden 1.-5.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What day is it today?
 2. What´s this?

 PIC 

 1. What colour is the dog?
 2. Has the dog got a long tail?
 3. What winter months can you name?

NBQ: Are you happy? (or Are you axxxy – sxd – thxxxxy – scxxxx – hxxxxy - tixxx) zapiš do sešitu … Yes, I am/No, I´m not

 1. Your classbook (učebnice) page 53/písnička… zkusíme si písničku společně on-line přeložit
 2. Workbooks (prac. seš.) page 53/ex.4 – popište obrázky
 3. Opakování was – were – had (do sešitu převeďte následující věty z přítomnosti do minulosti)
  1. Jack and John have got a cat.
  2. We are thisty.
  3. She has got a big dog.
  4. My mother has got long hair.
  5. My dad is at home.
  6. I am here.

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How old are you?
 2. How are you?
 3. Can you play the piano?
 4. What colour is your t-shirt?
 5. Do you like animals?

NBQ: Describe your face.(describe-popiš) (I have got …… hxxr, a  ….. nxxe, …….exxs,a  ….. moxxh, ……exrs) zapiš do sešitu

 1. společná on-line kontrola převodu vět
 2. společná kontrola Workbooks (prac. seš.) page 53/ex.4
 3. Your classbook (učebnice) page 53/cvičení pod písničkou

Výslovnosti slova diplodocus v angličtina (forvo.com)

společeně on-line

What does meat eater mean?(mean – znamenat)

What does plant eater mean?

do sešitu si napište dva sloupečky:

meat eaters (masožravci) a plant eaters  (býložravci)  – rozhodněte, který z dinosaurů je meat eater a který je plant eater – pak rozdělte věty 1-4 a zapište je do správného sloupečku

 1. on-line opakování was – were

https://www.liveworksheets.com/rc1324235hu

 

3rd lesson - Friday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Do you like animals?
 2. What animals do you like?
 3. What is your favourite animal?
 4. Does your mum like animals?
 5. What is her favourite animal?

NBQ: Have you got a big family? ………. Yes, I have./No, I haven´t.  I have got (a mxxxxx, a fxxxxx, a sxxxxxx, a brxxxxx, a grxxxxxxxxx, a grxxxxxxxxx) zapiš do sešitu

 1. Your workbooks page 54/ex.5 + page 55/ex. 7
 2. on-line cvičení https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh4r8wu7e5yqyHl0hnr4EuUKwtcBq_6Y43_H4IdkePfgAnpg/viewform?usp=sf_link

 

NEZAPOMEŇTE TRÉNOVAT (opakovat) BASIC QUESTIONS … ZKOUŠÍM!


ŘEŠENÍ 1.-5.3.

Monday (the) 1st (of) March

Are you happy? (or Are you angry – sad – thirsty – scared – hungry - tired)Yes, I am/No, I´m not

Wb 53/4

example (příklad. věty) A/It had a  short tail. - It was big. B/It had sharp teeth. - It had a long tail. - It had sharp claws.

 1. Jack and John have got a cat. - J and J had a cat.
 2. We are thisty. - We were thirsty.
 3. She has got a big dog. - She had a big dog.
 4. My mother has got long hair. - My mother had long hair.
 5. My dad is at home. - My dad was at home.
 6. I am here. - I was here.

Tuesday (the) 2nd (of) March

Friday (the) 5th (of) March


Týden 22. - 26.2.

1st lesson -Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How are you?
 2. What colour is your schoolbag?
 3. Are you hungry?
 4. How many pens have you got?
 5. How old is your father?

NBQ: What seasons do you know? (sxxxxx – sxxxxx – axxxxx/fxxx – wxxxxx ) -  zapiš do sešitu

OPAKOVÁNÍ WAS – WERE – HAD

 1. společná kontrola cv.2/page 52 in your workbooks (prac. sešit)
 2. do sešitu převeďte následující věty z přítomnosti do minulosti
  1. Jack is happy.
  2. John and Mary are friends.
  3. I have got a dog.
  4. I am at home.
  5. She has got a green T-shirt.
  6. We are a big family.

 

 1. podívejte se na video a doplňte správně WAS – WERE

Complete using WAS - WERE - English ESL video lesson (islcollective.com)

 

2nd lesson -Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What is your favourite animal?
 2. What season is it?
 3. Has your mother got blue eyes?
 4. Has your father got a big car?
 5. Where is your father now?

NBQ: What is there in this classroom? (a cxxxx – a dxxx – a chxxx – a wxxxxx – a dxxx - a bxxxx) zapiš do sešitu

OPAKOVÁNÍ WAS – WERE – HAD

 1. společná on-line kontrola převodu vět
 2. nová slovíčka – otevřete si pdf. dokument se slovíčky slovíčka (559.02 kB) … společně si slovíčka přečteme … váš úkol … slovíčka 2xopsat a doplnit spodní cvičení
 3. Workbooks (prac. seš.) page 53/ex.3 – věty do prac. sešitu i přeložte

 

3rd lesson - Friday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Can you run?
 2. What animals do you like?
 3. Do you play PC games in your free time?
 4. What do you do in the morning?
 5. Do you ride a bike on Sundays?

 

NBQ: What animals can you name? (cxx – dxx – fxxx – bxxd – rxxxxt – mxxxx – sxxxxr – lxxx – sxxxe – hxxxo – exxxxxxt – mxxxxy – cxxxxxxxe – gxxxxxa – oxxxxch – pxxxxxn – pxxxxt - exxxe) zapiš do sešitu

 1. společná kontrola cv.3/53 v prac. sešitu
 2. Your classbook (učebnice) page 53/písničkasong - poslech (1.33 MB) písničku si poslechněte a zazpívejte … uměli byste ji přeložit? (v pondělí příští týden si spolu překlad zkusíme)

 

NEZAPOMEŇTE TRÉNOVAT(opakovat) BASIC QUESTIONS … ZKOUŠÍM!


ŘEŠENÍ  22.-16.2.

Monday (the) 22nd (of) February

What seasons do you know? (spring - summer - autumn/fall -winter )

 1. Jack is happy. - Jack was happy.
 2. John and Mary are friends. - J and M were friends.
 3. I have got a dog. - I had a dog.
 4. I am at home. - I was at home.
 5. She has got a green T-shirt. - She had a  green T-shirt.
 6. We are a big family. - We were a big family.

Tuesday (the) 23rd (of) February

What is there in this classroom? (a clock - a desk -  a chair - a window - a door - a board)

Prac. sešit

Friday (the) 26th (of) February

What animals can you name? (a cat - a dog - a frog - a bird - a rabbit - a mouse - a spider - a lion – a snake – a hippo – an elelephant – a monkey – a crocodile – a gorilla – an ostirch – a penguin – a parrot - an eagle)


Týden 15. - 19.2.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Nice to meet you.
 2. Have you got a sister?
 3. Are you happy?
 4. How many pencils have you got?
 5. How old are you?

NBQ: Can you name autumn/fall months? (Sxxxxxxxx, Oxxxxxx, Nxxxxxxx) zapiš do sešitu

 • společná kontrola pracovního listu z předcházející hodiny
 • THEN AND NOW  - společně on-line – classbooks page 52

-jaké slovesa se objevují v textech pod NOW ?

-jaká slovesa se objevují v textech pod THEN?

-přečtěte si a poslechněte texty: odkaz na poslech : poslech (1.45 MB)

-otázky 1-6 pod texty opište do sešitu – přeložte a rozhodněte jestli je to T-true (pravda) nebo F-false (lež)

-poslechněte si správné řešení: odkaz na poslech: poslech (1.01 MB)

 

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. When do you watch TV?
 2. Have you got a dog or a cat?
 3. Has your cat got brown eyes?
 4. Do you ride a bike on Fridays?
 5. What animals do you like?

NBQ: Can you name winter months? (Dxxxxxxx – Jxxxxxx – Fxxxxxxx) zapiš do sešitu

společně si přečteme a přeložíme on-line

 • Zápis do sešitu:

TODAY - NOW - nyní                              YESTERDAY -THEN – tehdy v minulosti

I am Jane.                                               I was Jane.                

Peter is at home.                                    Peter was at home.

Jane and Peter are friends.                    Jane and Peter were friends.

Cat has got a dog.                                  Cat had a dog.

 

 • Udělejte si exercise 1/ workbook page 52

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Can you swim?
 2. What colour are your mother´s eyes?
 3. Where is your mother now?
 4. What colour is your pen?
 5. Is your dog brown?

     

NBQ: What is there in your pencil case? (a pxx – a pxxxxx – a rxxxx – a rxxxxx ) zapiš do sešitu

 • společná on-line kontrola  WB ex. 1/page 52
 • udělejte si exercise 2/workbook page 52
 • on-line cvičení na am-is-are-was-were (pošlete foto, že jste si cvičení udělali)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am_-_Is_-_Are-_Was_-_Were_jq21324vn

 


ŘEŠENÍ  15.-19.2.

Monday (the)15th (of) February

Can you name autumn/fall months? (September - October - November)

classbooks page 52 - poslech - 1F, 2F, 3T, 4T, 5F,6T

Tuesday (the) 16th (of) February

Can you name winter months? (December - January - February)

exercise 1/ workbook page 52 - was-was-was-had-had-is

Friday (the) 19th (of) February

What is there in your pencil case? (a pen - a  pencil - a ruler - a rubber - a book)

exercise 2/workbook page 52 -1 was, 2was,3 had ,4 had, 5 had, 6 was

Cvičení


Týden 8. - 12.2.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What´s your favourite colour?
 2. Can you play the piano?
 3. What pet have you got?
 4. Do you go fishing on Sundays?
 5. Has your dog got a long tail?      

NBQ: Can you count from 1 to 20? (oxx, txx, ………………..) zapiš do sešitu

A workbook (prac. sešit) page 51/básnička

 • společně si básničku přečteme a přeložíme
 • do pátku se básničku nazpaměť naučíte (vyzkouším)
 • odkaz na poslech básničky: Básnička (1.13 MB)

opakování slovesa „to be“… společně zopakujeme pravidla

I am – I am not (I´m not) – Am I ?  --- já jsem

You are – You are not (You aren´t) – Are you? --- ty jsi

He/She/It is – He/She/It is not (He/She/It isn´t) – Is he/she/it? --- on/ona/ono je

We are – We are not (We aren´t) – Are we? --- my jsme

You are – You are not (You aren´t) – Are you? --- vy jste

They are – They are not (They aren´t) – Are they? --- oni jsou

opakování slovesa „to be“ (am-is-are)

odkaz na procvičení slovesa „to be“ – udělejte si on-line a pokud zvládnete pošlete scan-foto obrazovky

https://www.liveworksheets.com/eg54ym

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Is January your favourite month?
 2. Can you swim?
 3. How many grandfathers have you got?
 4. Do you like Christmas?
 5. Has you mother got long hair?   

NBQ: Can you name spring months? (Mxxxx – Axxxx – Mxx) zapiš do sešitu

opakování slovesa „to have got“… společně zopakujeme pravidla

I/you/we/they have got – I/you/we/they have not got (haven´t got) – Have I/you/we/they got..?

He/she/it has got – He/she/it has not got (hasn´t got) – Has he/she/it got?

opakování slovesa „have got“

odkaz na procvičení slovesa „to have got“ – udělejte si on-line a pokud zvládnete pošlete scan-foto obrazovky

https://www.liveworksheets.com/bb11696gh

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What´s your favourite winter month?
 2. Have you got a dog or a cat?
 3. Do you like winter?
 4. What do you do in your free time?
 5. Is your mother tall?        

NBQ: Can you name summer months? (Jxxx – Jxxx - Axxxxx) zapiš do sešitu

opakování am – is – are - have got – has got - odkaz na pracovní list (ten si stáhněte a vyplněný nalepte do sešitu, nebo do sešitu přepište)

PRACOVNÍ LIST – AM-IS-ARE-HAVE GOT-HAS GOT - cvičení word (28.28 kB)     stejné cvičení v pdf (52.55 kB)

                                                                                                                                                                                             

ŘEŠENÍ  8.-12.2.

Monday (the) 8th (of) February

Can you count from 1 to 20? (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty)

 

on-line cvičení

Tuesday (the) 9th (of) February

Can you name spring months? (March, April, May)

 

PIC

PIC

TEN SCOOTER ... bych řekla, že je red .. ne purple ... 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vánoční písničky: Christmas song   New Year song

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

 

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. níže na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti 

 

 

Basic questions - review
4th    September What´s your name? My name is ...
  Nice to meet you. Nice to meet you, too.
7th   September What day is it today?  It is ....
  What date is it? It is...
  What month is it? It is ..
  Can you spell it, please?  
8th   September How are you? I´m fine, thank you.
11th September What´s this? A pen.
  What colour is the pen? It is blue.
14thSeptember Is it a big cat? Yes, it is. /No, it isn´t.
  Are you happy? Yes, I am./No, I´m not.
15th September Have you got a sister? Yes, I have./No, I haven´t.
18th September How old are you? I am 10.
  What´s your favourite colour? My favourite colour is...
21st September How many pencils have you got? I have got two pencils.
22nd September Whose pencil is it? It is my pencil./It is Veronika´s pencil.
29th September Have you got a monster? Yes, I have./No, I haven´t.
  Has your monster got a big mouth? Yes, it has./No, it hasn´t.
5th October What season is it? It is autumn/fall.
  What autumn months can you name? September-October-November
12th October Where is your mother now? My mum is at work/at home.
13th October What colour are your mother´s eyes? My mother´s eyes are blue. - Her eyes are blue. - They are blue.
16th October What pet have you got? I have got a dog. 
19th October Can you play the piano? Yes, I can./No, I can´t.
20th October Can you swim? Yes, I can./No, I can´t.
23rd October Do you like animals?   Yes, I do./No, I don´t.
2nd   November What animals do you like?  I like cats and dogs.
3rd November Is your mother tall? Yes, she is./No, she isn´t.
6th November Do you go fishing on Sundays?  Yes, I do./No, I don´t.
9th November When do you watch TV? I watch TV in the evening.
10th November Is your father happy? Yes, he is./No, he isn´t.
13th November Have you got a dog or a cat?  Yes, I have. /No, I haven´t./I have got a cat. /I have got a dog.
16th November Has it got brown eyes? Yes, it has./No, it hasn´t.
20th November Has it got a long tail? Yes, it has./No, it hasn´t .
23rd November Do you play PC games in your free time?   Yes, I do./ No, I don´t. 
24th November What do you do in your free time? I watch TV and I read a book.
27th November Have you got a grandfather? Yes, I have./No, I havent´t. /I have got two grandfathers.
30th November How many grandfather have you got? I have got two grandfathers.
1st December Do you like winter? Yes, I do./No, I don´t.
4th December What winter months can you name? December - January - February
7th December What is your favourite winter month? My favourite winter month is December.
8th December Is January your favourite month? Yes, it is./No, it isn´t.
11th December Do you like Christmas? Yes, I do./No, I don´t. 

 

BASIC QUESTIONS - VOCABULARY REVIEW

What colours can you name?  (red, blue, white, brown, green, yellow, black, pink, orange)
What days of the week do you know? (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday)
Can you count from 1 to 20? (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty)
Can you name spring months? (March, April, May)
Can you name summer months? (June, July, August)
Can you name autumn/fall months?  (September - October - November)
Can you name winter months? (December - January - February)
What is there in your pencil case? (a pen - a  pencil - a ruler - a rubber)
What seasons do you know?  (spring - summer - autumn/fall - winter )
What is there in this classroom?  (a clock - a desk -  a chair - a window - a door - a board)
What animals can you name?  (a cat - a dog - a frog - a bird - a rabbit - a mouse - a spider - a lion – a snake – a hippo – an elelephant – a monkey – a crocodile – a gorilla – an ostirch – a penguin – a parrot - an eagle)

 

Vocabulary
7th   September Colours: brown, white, red, black, yellow, blue, orange, purple, green, grey, pink, violet
21th September Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
22nd September Free time activities: free time, watchTV, sleep, read, play voleyball, play table tennis, play ice hockey, ride my horse, hobbies
2nd October Free time activities: free time, watch TV, sleep, read, play volleyball, play table tennis, play ice-hockey,  ride my horse, hobbies, play basketball, play computer games, go swimming, go fishing, go running, go skating, go walking, listen to music, play the trumpet, stay in bed