Obsah

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 5. 3.

- čítanka - str. 55 - 57 -  přečtěte si ukázky a odpovědi na otázky k textu ze str. 57 - stručně zapište do sešitu

- on-line setkání v pondělí 8. 3. v 11:15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 4. 3.

- pracovní sešit - str. 55 - 56 - vyplňte všechna cvičení ( správnost ověřte podle klíče v zadní části )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 3. 3.

- uč. str. 115 - cv. 7

                        - cv. 8 a, b - napište do školního sešitu 

- uč. str. 116 - cv. 9, 10 - napište do školního sešitu ( řešení zašlu na společný chat )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 2. 3.

- on-line setkání v 9:30

- uč. str. 114 - 116 - vysvětlení + zápis do sešitu - SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN JÁ, TY, SE, MY, VY

- uč. str. 114 - cv. 4 - ústně, cv. 5 - napsat do školního sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 1. 3.

- on-line setkání v 11:15

- uč. str. 112 - Neurčitá a Záporná zájmena - společně si vysvětlíme a projdeme jednotlivá cvičení

- SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN - uč. str. 113

- on-line setkání v úterý 2. 3. v 9:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 26. 2.

- uč. str. 111 - cv. 17 b, c - napište do školního sešitu

- pracovní sešit str. 54 - vyplňte všechna cvičení

- on-line setkání v pondělí 1. 3. v 11:15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 25. 2.

- on-line setkání v 9:30

- opakování ZÁJMENA

- učebnice str. 110 - 111 - společně vysvětlíme a procvičíme - TÁZACÍ A VZTAŽNÁ ZÁJMENA

- do sešitu zapíšeme žluté rámečky a na str. 111 - cv. 16, ostatní cvičení vyřešíme ústně

- procvičujte na internetu - včerejší odkaz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Středa 24. 2.

- on-line setkání v 11:15

- společně zopakujeme druhy zájmen

- učebnice str. 109 - cv. 10 a, b - napište do školního sešitu

- pracovní sešit str. 52 - cv. 2, 3, 4

                            str. 53 - cv. 2 ( přivlastňovací zájmena ), cv. 2 ( ukazovací zájmena )

- procvičujeme na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy

- on-line setkání ve čtvrtek 25. 2. v 9:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 23. 2.

- on-line setkání v 9:30

 - zopakujeme a dovysvětlíme druhy zájmen

- druhy zájmen - https://www.icestina.cz/druhy-zajmen/

- učebnice str. 108 - 109 - společně vyřešíme doporučená cvičení a zapíšeme do sešitu

- on-line setkání ve středu 24. 2.  v 11:15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 22. 2.

- on-line setkání v 8:30

-učebnice str. 106 - 107 - ZÁJMENA - společně si vysvětlíme a zapíšeme do sešitu

- video - vysvětlení - https://www.youtube.com/watch?v=sWBqGgCJwFo

- uč. str. 107 - cv. 2, 3 - vyřešíme ústně 

- uč. str. 107 - cv. 4 - zapište do školního sešitu

- on-line setkání v úterý 23. 2. v 9:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 19. 2.

- učebnice str. 104 - 105 - SLOH - Příprava plakátu

- pozorně si přečtěte obě strany z učebnice a připomeňte si odpovědi na otázky z předchozí online hodiny

- pokuste podle cv. 4 ze str. 105 vytvořit plakát, kterým budete informovat o úklidu černé skládky - hotový úkol mi vyfoťte a zašlete do pondělí 22. 2.

- on-line setkání v pondělí 22. 2. v 8:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 18. 2.

- on-line setkání v 9:30

- pracovní sešit str. 51 - Opakování s Fipíkem - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - vyplníme a rozebereme si společně na online hodině

- naposledy zopakujeme vše o přídavných jménech

- učebnice str. 104 - 105 - SLOH - Příprava plakátu - příprava a vysvětlení samostatné práce

- procvičujte na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-pridavna-jmena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 17. 2.

- on-line setkání v 11:15

- společné opakování přídavných jmen

-  uč. str. 101 - cv. 1 - vyřešíme ústně

- uč. str. 102 - cv. 3, 5 - vyřešíme ústně

- uč. str. 103 - opakovací test - odpovědi zapište do sešitu

- procvičování přídavných jmen na internetu - https://www.skolasnadhledem.cz/game/836

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úterý 16. 2.

- připomínám zaslání úkolu z pondělní hodiny - zadání máte na společném chatu

- pracovní sešit str. 50 - cv. 1, 2, 3

- učebnice str. 101 - zopakujte si oranžovou tabulku - Co víme o přídavných jménech

- uč. str. 101 - cv. 2 - napište do školního sešitu

- uč. str. 102 - cv. 4 - napište do školního sešitu

- opakujte stupňování přídavných jmen na internetu - https://www.mojecestina.cz/article/2016092701-stupnovani-pridavnych-jmen

- on-line setkání ve středu 17. 2. v 11:15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 15. 2.

- on-line setkání v 8:20

- opakování stupňování přídavných jmen

- uč. str. 100 - Nepravidelné stupňování - společně si projdeme a vysvětlíme tabulky + zapíšeme do sešitu

- uč. str. 100 - cv. 6 - ústně, cv. 7 - napíšete do školního sešitu

- uč. str. 101 - zopakujte si oranžovou tabulku - Co víme o přídavných jménech

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 12. 2.

- opakujte si vše o přídavných jménech

- procvičujte stupňování přídavných jmen na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-stupnovani-pridavnych-jmen-prislovci

- čítanka str. 47 - 54 - přečtěte si ukázku z knihy - Deník malého poseroutky - na str. 54 máte otázky k textu, pokuste se odpovědět, zapište do sešitu čtení

- on-line setkání v pondělí 15. 2. v 8:20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 11. 2.

- on-line setkání v 9:30

- učebnice str. 98 - STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN - společně si projdeme a vysvětlíme tabulky + zapíšeme do sešitu

- uč. str. 99 - cv. 2, 5 - projdeme ústně

                       cv. 3, 4 - zapíšeme do školního sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 10. 2.

- pracovní sešit str. 48 - 49 - vypracujte si všechna cvičení, správnost ověřte dle klíče v zadní části 

- procvičujte skloňování přídavných jmen na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-sklonovani-pridavnych-jmen

- on-line setkání ve čtvrtek 11. 2. v 9:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 9. 2.

- on-line setkání v 9:25

- SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MĚKKÝCH

 - uč. str. 97 - cv. 2 - ústně

                       cv. 3 - napište do školního sešitu

                       cv. 4 - ústně

- pracovní sešit str. 48 - cv. 3, 4 - vyplňte dle zadání

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 8. 2.

- on-line setkání v 8:20

-  zopakování pravidel - Skloňování přídavných jmen tvrdých

- uč. str. 96 - 97 - SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MĚKKÝCH -  společně si projdeme a vysvětlíme tabulky

- uč. str. 97 - cv. 1 - napište do školního sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2. - 5. 2. 

- Jarní prázdniny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 29. 1.

Pololetní prázdniny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 28. 1.

- on-line setkání v 9:30

- zopakování pravidel - Skloňování přídavných jmen tvrdých

- procvičujte na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-pridavna-jmena

- učebnice str. 95 - SLOH - Nebezpečí internetu  - společně si přečteme celou stranu, odpovíme na otázky a vysvětlíme pojmy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 27. 1.

- pracovní sešit str. 46 - 47 - vyplňte si všechna cvičení

- on-line setkání ve čtvrtek 28.1. v 9:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 26. 1.

- on-line setkání v 9:30

- zopakování skloňování přídavných jmen tvrdých

- uč. str. 94 - cv. 5 a 8 - vyřešíme společně ústně

- uč. str. 94 - cv. 6 a 7 - zapište do školního sešitu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 25. 1.

- on-line setkání v 8:30

- učebnice str. 92 - 93 - SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN TVRDÝCH - společně si projdeme a vysvětlíme všechny tabulky a ústně procvičíme v cv. 1, 2 na str. 93

- uč. str. 93 - cv. 3 a, b, c - vypracujte do školního sešitu

                     - cv. 4 - vypracujte do školního sešitu

- on-line setkání v úterý 26. 1. v 9:30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 22. 1.

- on-line setkání v 10:20

- Opakování a procvičování - Druhy přídavných jmen

- procvičujte na internetu - https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-urcovani-druhu-u-pridavnych-jmen-12/

- čítanka str. 44 - 46 - hlasitá četba - zkuste si odpovědět na otázky k textu - nezapisovat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 21. 1.

- on-line setkání v 9:30

- zopakování - Druhy přídavných jmen

- učebnice str. 91 - cv. 3 a, b - společně vyřešíme ( ústně )

- procvičujte na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-druhy-pridavnych-jmen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 20. 1.

- on-line setkání ve čtvrtek 21. 1. v 9:30

- pracovní sešit str. 44 - 45 - samostatně vypracujte všechna cvičení

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 19. 1.

- on-line setkání v 9:30

- opakování - Přídavná jména

-  uč. str. 89 - cv. 3, 4 - projdeme a vyřešíme ústně

- uč. str. 90 - DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN - vysvětlení a rozdělení, společný zápis do sešitu

- uč. str. 91 - cv. 2 - procvičíme a zapíšeme do sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 18. 1.

- on-line setkání v 8:30

- učebnice str. 88 - 89 - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - společně si vysvětlíme a zapíšeme úvod do školního sešitu

- uč. str. 88 - cv. 1 - přečteme a vyřešíme ústně

- uč. str. 89 - cv. 2 - společně projdeme a vyřešíme ústně

- uč. str. 89 - cv. 5 a, b, c - vypracujete do školního sešitu

- on-line setkání v úterý 19. 1. v 9:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 15. 1.

- on-line setkání v pondělí 18. 1. v 8:30

- pracovní sešit str. 42 - cv. 4

                            str. 43 - vypracujte celou stranu - Opakování podstatných jmen

- procvičování podstatných jmen na internetu - https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-2-uroven/81

                                                                                 - https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek 14. 1.

- on-line setkání v 9:30 hod

- učebnice str. 86 - 87 - SLOH - Vyprávění - společně si přečteme a projdeme všechna cvičení

- do školního sešitu si vypracujete z uč. str. 87 - cv. 6 - vyberte si jednu z možností

- zadanou práci mi pošlete

- připomínám zaslání čtenářského deníku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 13. 1.

on-line setkání v 11:15 hod

- uč. str. 84 - 85 - společně si zopakujeme vše, co víme o podstatných jménech a projdeme si cv. 1 a 2. 

- uč. str. 85 - projdeme si opakovací test na podstatná jména, odpovědi stručně zapíšeme do sešitu

- pracovní sešit - str. 42 - cv. 1, 2, 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 12. 1. 

- on-line setkání ve středu 13. 1. v 11:15 hod

-  str. 83 - cv.10 - zapište do školního sešitu

- pracovní sešit str. 41 - vypracujte celou stranu 

- procvičujte na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-muzskeho-rodu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 11. 1.

on-line setkání v 8:30 hod

- učebnice str. 82 - 83 ( 78 - 79 ) - Skloňování podstatných jmen rodu mužského  - společně projdeme a zopakujeme žluté rámečky

- cv. 7, 8, 9, 11 - projdeme ústně

- str. 83 - opište si do sešitu žlutý rámeček dole ( Nezaměňujte ) - cv.12 - zapište do školního sešitu

- řešení všech cvičení pro případnou kontrolu zašlu na společný chat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 8. 1.

- on-line setkání v pondělí 11. 1. v 8:30 hod

- procvičujte češtinu na internetu - https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-5-trida

- čítanka - str. 42 - 43 - hlasitě si přečtěte ukázku v učebnici a odpovězte na otázky k textu - odpovědi stručně zapište do sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 7. 1.

on-line setkání v 9:30

- uč. str. 80 ( 76 ) - Skloňování podstatných jmen rodu mužského  - společně si projdeme žluté rámečky a zopakujeme pravidla

- cv. 3 a 5 - napište do školního sešitu - ( pište celé, nestačí psát pouze jednotlivá slova ) -  lze okopírovat a vlepit 

-  nezapomínejte na domluvenou úpravu sešitů, řešení všech cvičení pošlu na chat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 6. 1.

- dnes si připomínáme - Tři králové - doporučuji zhlédnutí videa - https://www.youtube.com/watch?v=e6PcYqgT9cE

- on-line setkání ve čtvrtek 7. 1. v 9:30

- znovu si projděte žluté rámečky z uč. str. 78-79 (80-81) -  Skloňování podstatných jmen rodu ženského

- překontrolujte si dle klíče na chatu cv. 7 a 8 na str. 79

- pracovní sešit str. 40 - vyplňte si celou stránku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 5. 1.

- on-line setkání v 9:30 hod

- učebnice str. 78 - 79 - Skloňování podstatných jmen rodu ženského  - společně si projdeme a zopakujeme žluté rámečky

- cv. 1 - 6 - projdeme ústně

- cv. 7 a 8 - zapište do školního sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 4. 1.

- on-line setkání v 11:00 hod

- dejte si vše do pořádku, připravte si učebnice a sešity. Připomínám, že jste měli dokončit čtenářský deník. Opakujte si vyjmenovaná slova a slovní druhy. Nachystejte si pracovní listy k opakování podstatných jmen, které jste dostali před prázdninami. Vše potřebné, organizační záležitosti atd. probereme na on-line hodině.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 30. 11.

- zahájení prezenční výuky ve škole

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 27. 11.

- dokončete a zopakujte si veškeré učivo, které bylo zadáváno v průběhu distanční výuky

- kdyby bylo cokoliv třeba, tak mi napište

- vše budu po návratu do školy kontrolovat

- nezapomínejte na dokončení čtenářského deníku

- opakujte na internetu:

- pravopis vyjmenovaných slov - https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova

- určování slovních druhů - https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy/urcovani-slovnich-druhu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 26. 11.

- stále opakujte přehled slovních druhů - uč. str. 64

- pracovní sešit str. 34 - 35 - vypracujte si všechna cvičení

- procvičujte na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-slovnich-druhu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 25. 11.

on-line setkání v 11:10

- společná kontrola připravených cvičení z uč. str. 66

- uč. str. 67 - společné shrnutí - slovní druhy + cv. 2 - ústně

- pracovní sešit str. 33 - vyplňte si všechna cvičení ( 1-4 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 24. 11.

- stále opakujte přehled slovních druhů - uč. str. 64

- učebnice str. 65 - cv. 5 - připravte si ústně, cv. 6a, 7a - do sešitu

- učebnice str. 66 - cv. 8, 9, 10, 11 - připravte si na folii - vše překontrolujeme na on-line setkání ve středu 25. 11. v 11:10

- procvičování na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 23. 11.

- on-line setkání v 11:15

- učebnice str. 63 - TVAROSLOVÍ - SLOVNÍ DRUHY - společně si projdeme úvodní text a odpovíme na otázky

- uč. str. 64 - Přehled slovních druhů - zopakovat celou tabulku

https://www.mojecestina.cz/article/2016050601-slovni-druhy-prehled

- uč. str. 64 - cv. 2 - určit vyznačená slova - stačí ústně, nezapisovat

- uč. str. 65 - cv. 3, 4 - napište do školního sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 20. 11.

- dokončete a překontolujte si, prosím, všechnu zadanou práci z předchozích hodin

- po návratu do školy budu vše vyžadovat ke kontrole

- Stále opakujeme pravopis vyjmenovaných slov 

- uč. str. 61, cv. 1 - do sešitu si napište pouze odpovědi

- uč. str. 62 - opakovací test - odpovědi zapište do sešitu např. 1b, 2a, ...

- pracovní sešit str. 32 - cv. 10, 11, 12 - vyplnit

- opakování vyjm. slov na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-mix

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 19. 11.

- Stále opakujeme pravopis vyjmenovaných slov 

- učebnice str. 60 - cv. 14 - napište do sešitu, cv. 15 - přečtěte si věty, které si po návratu do školy napíšeme jako diktát

- pracovní sešit - str. 30 - 31 - cv. 2 - 9 - vyplnit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 18. 11.

- Stále opakujeme pravopis vyjmenovaných slov - přehled uč. str. 61

- on-line setkání v 11:10

- učebnice str. 59 - 60 - společně si projdeme všechna cvičení ( připravte si folii )

- uč. str. 59 - cv. 8, 10 - napište do školního sešitu

- procvičujte vyjmenovaná slova na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

- dnes neprobíhá výuka

- doporučuji zhlédnout video - https://decko.ceskatelevize.cz/video/e211543116230110?fbclid=IwAR1ikXugd23HUwMwg3I7mGN2X3zsH3Wg4_ASDNOd1s3iyF0K1zEZ63whyvU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 16. 11.

- zopakujte si přehled vyjmenovaných slov - http://www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_prehled.htm

- on-line setkání v 11:15

- učebnice str. 57 - Opakování vyjmenovaných slov - společně si zopakujeme všechna vyjmenovaná slova a pročteme si text v uč. na str. 57 a zodpovíme si odpovědi na všechny úkoly k textu. 

- uč. str. 58 - cv. 2, 3 - napište do školního sešitu

- uč. str. 58 - cv. 4, 5, 6 - si projdeme společně ( připravte si folii )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 13. 11.

- připomenutí svátku sv. Martina - odkaz na zhlédnutí videa - https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400025-svaty-martin/

 

- čítanka str. 30 - 32 - přečíst ukázky - Jak daleko je SlunceTajný příběh Slunce - do sešitu si udělejte stručný zápis odpovědí na otázky z textu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čtvrtek 12. 11.

Dnes si zkusíme na internetu procvičit slohové učivo. Pomocí odkazu si vyzkoušíte svoje komunikační schopnosti a porozumění textu. Třídění tě učí zařazovat slova či předměty do kategorií a hledat tak společné charakteristiky.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4979

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4982

- Zkusíme si pomocí on-line testu procvičit, jak znáte česká přísloví - https://www.icestina.cz/testy/prislovi1/

- Určete, které výrazy jsou spisovné a nespisovné - https://www.skolasnadhledem.cz/game/4072

- on-line setkání v pátek 13. 11. v 11:10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 11. 11.

- dnes 11. 11. bude v 11:05 on-line setkání - společně si zopakujeme probrané učivo a projdeme úkoly z učebnice

- připravte si folii - uč. str. 54 - cv. 1, 2 + opakovací test ze str. 55

- pracovní sešit str. 29 - opakování

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 10. 11.

- zopakujte si tabulku se shrnutím učiva v učebnici na str. 54

- ve středu 11. 11. bude v 11:05 on-line setkání - společně si zopakujeme probrané učivo a překontrolujeme zadané úkoly z učebnice

- pracovní sešit str. 28 - cv. 1, 2, 3, 4 ( řešení pro kontrolu v zadní části PS )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 9. 11.

- on-line setkání dnes v 8:20 hod 

- učebnice str. 52 - PŘÍDAVNÁ JMÉNA ODVOZENÁ PŘÍPONOU -SKÝ (-CKÝ) 

- uč. str. 52 , cv. 1 - přečíst úvodní text a odpovědět na otázky ( nezapisovat )

- prostudovat žlutý rámeček ( společně si vysvětlíme )

- str. 52, cv. 2 - ústně

- str. 53, cv. 3, 4, 5 - nejprve projdeme společně ústně ( část také na folii )a potom zapíšete do sešitu

- správné řešení úkolů vám po on-line setkání zašlu na náš chat ( J+P na e-mail )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 6. 11.

on-line setkání dnes 6. 11. v 11:00 hod - případné dotazy a dovysvětlení předchozího učiva

https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M - zhudebnění textu Zdeňka Svěráka - Chválím tě, Země má - čítanka str. 25

-  čeká nás kapitola - TOULKY VESMÍREM - čítanka str. 25 - 27 - společně si přečteme ukázku - Země baletka a odpovíme na otázky k textu - odpovědi poté zapíšete do sešitu a nakreslíte si obrázek Země

- čítanka str. 28 - 29 - hlasitě přečíst ukázku Někdo skáče po Měsíci a zkusit si odpovědět na otázky k textu - nezapisovat do sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 5. 11.

Opět připomínám, že pokud nebudete něčemu rozumět, tak se nestyďte napsat (zavolat)! Ráda vám pomůžu, jsem tu pro vás!

- on-line setkání v pátek 6. 11. v 11:00 hod

- opakování pravopisu n/nn - https://www.youtube.com/watch?v=49wUzXVuWlg

- procvičování pravopisu n/nn - https://www.pravopisne.cz/2011/11/doplnte-nn-n-14/

- opakování a procvičování pravopisu S/Z/VZ - https://www.mojecestina.cz/article/2009101203-test-psani-predpon-s-z-vz-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 4. 11.

- on-line setkání na v 7:30

- učebnice str. 18 - 19 - SLOH - POPIS OSOBY - společně si probereme celou kapitolu

- zápis do sešitu - žlutý rámeček dole na str. 18

- úkol - Vyberete si nějakou pohádkovou postavu a popíšete jí ( např. vílu, čerta, ... ) - Hotovou práci mi pošlete na e-mail!

- opakujeme a procvičujeme pravopis n/nn na internetu - https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-n-nn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 3. 11.

Pro ty, kteří se v pondělí nemohli zúčastnit on-line výuky připomínám, že cvičení 3 a 7 ze str. 51 v uč. zapsat do ŠS.

- zopakujte si pravidla psaní N/NN z uč. str. 50

- pracovní sešit str. 26 - 27 - cv. 1 - 8 - doplňte, cv. 9 si pečlivě přečtěte a zkuste si ústně odůvodnit pravopis - řešení porovnejte v zadní části PS

- ofocenou práci mi pošlete na e-mail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 2. 11.

- učebnice str. 50 - PSANÍ N/NN

- cv. 1 - přečtěte si úvodní text a připravte si odpovědi na otázky, nezapisujte - překontrolujeme si společně na on-line setkání v 11:15 hod. Prostudujte si žlutou tabulku - podrobněji též vysvětlím v on-line hodině.

Do školního sešitu si napište datum a nadpis a opište si tři řádky u červeného vykřičníku ( ranní čaj... atd. ) Nezapomínejte na správnou úpravu sešitu!!!

- do sešitu si ještě připravte ze str. 50, cv. 2

- úkoly ze str. 51 v uč. si projdeme až společně v on-line hodině.

Nachystejte si učebnici, folii a školní sešit s vypracovanými úkoly.

Správné řešení všech úkolů vám pro jistotu zašlu na společný chat po ukončení hodiny. J+ P dostanou řešení e-mailem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 23. 10.

- Připomínám v 11:15 - on-line hodina. Připravte si vše potřebné ke kontrole a případné otázky k učivu z mluvnice.

- čítanka - str. 24 - opište si do sešitu čtení - Pověst + vysvětlení ( dole na stránce ) - přečtěte si pověst - Jak našli v Jihlavě stříbro a zapište odpovědi na otázky

- procvičujte si pravopis s/z - https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-s-z-na-zacatku-slova

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 22. 10.

- učebnice str. 48 - SKUPINY BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ - zopakujte si žlutý rámeček

- uč. str. 48 - cv. 2 a 3 si připravte ústně, cv. 6 a 7 - si napište do školního sešitu

- pracovní sešit str. 24 - všechna cvičení, str. 25 - cv. 5 ( kontrola dle klíče ) 

V pátek 23. 10. si v 11:15 hod on-line .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 21. 10.

Dnes máme v rozvrhu dvě hodiny českého jazyka a čeká nás probrat - Změny při odvozování slov.

- učebnice str. 46 - přečtěte si článek cv. 1a zkuste si odpovědět na otázky k textu. 

- důkladně si projděte žlutou tabulku na str. 46 a všímejte si, jak se mění hlásky a jak vznikají skupiny souhlásek, jejichž pravopis se liší od výslovnosti. 

- uč. str. 47 - cv. 2 si napište do sešitu a vyznačte v nich hláskové změny

- uč. str. 47 - cv. 3, 4, 5, 6 - si připravte na folii a společně si práci překontrolujemem na on-line hodině v 11:15 hod, kdy se pokusíme připojit ke společnému videohovoru na Skype. Komu se nepodaří se s námi spojit, tak mu zašlu správné řešení na e-mail.

- pracovní sešit - str. 23 - cv. 2, 3, 4 ( klíč je v zadní části učebnice )

Nezapomínejte, prosím, sledovat společný chat na Skype, kde najdete další doplňující informace a odpovědi na otázky, které vás zajímají. Stále platí doporučení pro četbu knihy, kterou jste mi představovali při posledním on-line připojení. Vybrali jste si hezké knihy. Už se moc těším, až si je ve škole společně ukážeme a popovídáme si o nich. Připomínám, že jsem vám ještě ve škole zadávala básničku na naučení zpaměti. V neposlední řadě myslete i na čtenářský deník, který máte odevzdat nejpozději první týden v lednu. Komiks, který jste tvořili a nestihli včas odevzdat, budu vybírat po vašem návratu do školy. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 20. 10.

- v učebnici na str. 44 - si zkuste odpovědět na otázky a ověřte svoje znalosti psaní předpon a předložek - odpovědi si zapište do sešitu ( stačí např. 1a, 2b,...) a ve středu 21. 10. v 11:15 si společně zavoláme na Skype a řekneme správné řešení, případně vysvětlíme obtížné otázky atd.

Dnešním hlavním úkolem bude si z učebnice ze str. 45 - přečíst celou stranu - POPIS DĚJE

- přetěte si ukázku a zkuste si ústně odpovědět na otázky k textu ( při on-line hodině se na to budu ptát)

- opište si do sešitu čtení žlutý rámeček a ze cv. 2 si vyberte jeden z dějů a popište ho ( minimálně 10 vět ) - ofocenou práci mi, prosím, zašlete na e-mail

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 19. 10.

 Dnes máme v rozvrhu dvě hodiny českého jazyka a čeká nás opakování psaní předpon a předložek S/Z.

- pracovní sešit na str. 21 - cv. 3, 4, 5, 6 ( kontrolu proveďte pomocí klíče v zadní části učebnice )

- přečťete si shrnutí v rámečku, které najdete v učebnici na str. 43 a podle toho si zkuste ústně doplnit odpovědi na otázky ze str. 43, cv. 1.

- učebnice str. 43, cv. 2, 3 - zapište do školního sešitu a ofocenou práci mi pošlete, prosím, na e-mail

- procvičování on-line https://www.umimecesky.cz/cviceni-predlozky-s-z

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pátek 16. 10.

Dnes máme hodinu čtení. Na chatu jsme se domlouvali, že si v 11:00 hod zkusíme společně zavolat. Nachystejte si knihu, kterou jste si vybrali ke čtení a popovídáme si o ní. Komu se nepodaří s námi spojit, tak tento čas využije k četbě a opakování již probraného učiva. Doufám, že se nám to podaří. Moc se na vás těším! :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 15. 10.

Děkuji za zaslané úkoly a jsem moc ráda, že jsem se už s některými spojila na Skype. Jste moc šikovní! Až Vás bude více, tak si zavoláme všichni společně a vyzkoušíme on-line hodinu. Zatím budu zadávat úkoly touto cestou. Pokud bude třeba volejte a pište, jsem tu pro vás.

Dnes si doděláme cvičení 11, 12 a 13 v pracovním sešitě na str. 19 ( klíč je v zadní části )

- učebnice str. 40 - zopakujte si pravopis dvojic slov ve žlutém rámečku

- opakovat pravopis předpon s/z můžete zkusit i on-line - https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-szvz/

- připravte si v pracovním sešitě na str. 19 , cv. 14 a v učebnici na str. 40, cv. 12 diktáty - po návratu do školy si je zkusíme napsat

Nezapomínejte na čtení nějaké pěkné knihy!!! Donesete si ji potom do školy a představíte spolužákům...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě usnesení Vlády ČR přechází 1. i 2. stupeň na distanční výuku, a to od 14. 10. do 1. 11. 2020.
V tomto období budou zadávány domácí úkoly přes webové stránky školy. Obsah učiva na každý den najdete na webových stránkách školy (ZÁKLADNÍ ŠKOLA – TŘÍDY – PŘEDMĚT).
Postupně budeme přecházet na platformě MS Office 365 pro případ, že by distanční výuka pokračovala. Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky školy a svoje e-mailové schránky, kde budou pravidelně zveřejňovány aktuální informace.

V současné době nabízím možnost spojení a konzultace na e-mailu- kafkovazsbreznik@seznam.cz a na Skype, kde mě najdete podle jména ( Šárka Kafková ) a fotografie.

Všem přeji mnoho sil, trpělivosti a také hodně zdraví. Doufám, že nastalou situaci všichni dobře zvládneme a v brzké době se potkáme s dětmi opět ve školních lavicích. 

S pozdravem Šárka Kafková. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 14. 10.

- pracovní sešit - str. 17, cv. 4, 5, 6

                              str. 18, cv. 7, 8, 9, 10

- vypracujte všechna zadaná cvičení - kontrolu můžete provést pomocí klíče v zadní části sešitu

- v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě neváhejte kontaktovat na uvedený e-mail: kafkovazsbreznik@seznam.cz nebo na

 Skype...

Prosím o zaslání fotografii vypracovaných úkolů nejpozději do pátku 16.10!

- pokud budete mít zájem a hlavně možnost, tak si můžeme na Skypu vytvořit skupinu a zahájit v příštím týdnu společný hovor, nebo chatovat

- kdo zvládne, tak se mi může postupně nahlásit do skupiny na Skypu :-)