Navigace

Obsah

     Třídní učitel: 

 

      ROZVRH HODIN - 2. ROČNÍK

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ - ČT M ČJ - ML ČAS  
ÚT ČJ - ČT ČAP ČJ - ML M ČJ - PS
ST ČJ - ML M TV TV  
ČT ČJ - ČT M ČJ - ML VV  
ČJ - ML M HV ČAS ČJ - ČT

 

 

ROZVRH HODIN - 4. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ - ČT M ČJ - ML VL AJ
ÚT ČJ - ČT ČAP AJ M ČJ - ML
ST ČJ - ML M TV TV
ČT ČJ - ČT M ČJ - ML VV VV
ČJ - ML M HV VL AJ

 

 

Informace pro rodiče

Od středy 14. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka. Žáci se budou vyučovat podle rozvrhu hodin.

Obsah učiva na každý den najdete na webových stránkách školy (ZÁKLADNÍ ŠKOLA – TŘÍDY – PŘEDMĚT).

Označená cvičení musí žák vypracovat a odeslat ke kontrole (e-mail, WhatsApp, Skype).

Komunikační kanál mezi učitelem a třídou je možný přes Skype (ZINA JIRÁNKOVÁ) - skupina 2. ROČNÍK a skupina 4. ROČNÍK.
Online budu v době, kdy mají žáci v rozvrhu hodinu M, Čj, Vl, ČaS, Vv, Tv a Hv.

Další spojení:  WhatsApp  602 709 810

             e-mail: jirankovazsbreznik@seznam.cz

Školní jídelna

V době distanční výuky umožní naše školní jídelna odběr obědů do jídlonosičů žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa. Výdej jídla do jídlonosičů se provádí formou bezkontaktního výdeje u vchodu do ŠJ.

 I. st.     12:00 – 13:00 h

II. st.     13:00 – 13:30 h

Zájemci o obědy se musí přihlásit ve středu nejpozději do 6:45 h.