Obsah

 

DISTANČNÍ VÝUKA

středa 14. 10.

ML - POŘÁDEK VĚT UČ. 20/1 a) ústně + 20/1 b) - připrav si 8 proužků papíru ( např. nastříhej z volného listu A4), přepiš věty a poté seřaď - společná kontrola, nebo pošlete prosím ofocené

.................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 15. 10.

ČT - ČÍT. 20 přečti a najdi odpověď na 1. otázku na str. 21 a opiš do sešitu ČTENÍ - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

PS - START DRUHÁKA 14/1

PL - T5/D1- pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 20/2 - nejdříve pracuj na fólii, poté přepiš do ŠS - pošlete prosím ofocené

PS 13/4 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

.................................................................................................................................................................................................

pátek 16. 10.

ML - UČ. 21/1 - úvod do učiva DRUHY VĚT - ústně

Do ŠS - datum, nadpis DRUHY VĚT, pod nadpis vždy na nový řádek: VĚTA OZNAMOVACÍ - Učím se. VĚTA TÁZACÍ - Učíš se? VĚTA ROZKAZOVACÍ - Uč se! Pomáhej doma mamince s úklidem. VĚTA PŘACÍ - Kéž by ses učil.

PS 14/1 - 4 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ČT - ČÍT. 21 přečti a najdi odpověď na 2. a 3.otázku za textem + 4. úkol - ústně

PS - START DRUHÁKA 14/2 - pošlete prosím ofocenou celou stranu 14

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 19. 10.

ČT - PL T5/D2 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 15/1

         DÚ: ČÍT. 22 + 23 ŠKOLIČKA PRO PSY - hlasité čtení

ML - UČ. 21/2 ústně

         UČ. 22/3 ŠS - VĚTA OZNAMOVACÍ  pošlete prosím ofocené

         UČ. 22/4 ústně

         https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=897

.................................................................................................................................................................................................

úterý 20. 10.

ČT - PL T5/D3  pošlete prosím ofocené

        ČÍT. 22 + 23 - odpovědi na otázky za textem - ústně

        PS START DRUHÁKA 15/2  pošlete prosím ofocenou celou stranu 15

ML - VĚTA TÁZACÍ

         UČ. 23/1 a) + b) ústně

         UČ. 23/2 a) + b) ústně

         UČ. 23/3 ŠS pošlete prosím ofocené

         UČ. 23/4 a) - c) ústně

         https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=898

PSANÍ - PÍS. 1/12 opakujeme písmena v V - pošlete prosím ofocené     OPRAVA - STR. 13

                PÍS. 1/13 opakujeme písmena y Y - pošlete prosím ofocené     OPRAVA - STR. 14

                Pokud děti dnes napsaly stranu 13, stačí, když stranu 14 děti napíšou do příští hodiny psaní.

.................................................................................................................................................................................................

středa 21. 10.

ML - VĚTA ROZKAZOVACÍ

         UČ. 24/1 a) + b) ústně

         UČ. 24/2 ŠS - pošlete prosím ofocené

         UČ. 24/3 ústně

         UČ. 24/4 fólie

PROCVIČTE:   https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=900

                         https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

..................................................................................................................................................................................................

Na čtvrtek do VV si připravte: různé čerstvé listy stromů a keřů, náčrtník x papír do tiskárny A4, pastelky (vhodnější silnější) x voskovky

..................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 22. 10

ČT - PL T5/D4     Zde vytiskněte: Čtení s porozuměním 2.pdf (877.44 kB) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

        PS START DRUHÁKA 16/1 - 4

        ČÍT. 23 Říkadlo o jitrnici - přečti a splň úkoly + rčení 

ML - VĚTA PŘACÍ

        UČ. 25/1, 2 ústně

        UČ. 25/3 ŠS - pošlete prosím ofocené

PROCVIČTE:  https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=902

.................................................................................................................................................................................................

pátek 23. 10.

ML - UČ. 26/2 ústně

          UČ. 26/1 ŠS - pošlete prosím ofocené

          PS 15/5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ČT - PL T5/D5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 16/5

         ČÍT. 24 - čtený přednes + úkoly za textem + sešit ČTENÍ - nakresli příbytky zvířat

Píseň TO JE ZMATEK - text Zdeněk Svěrák a hudba Jaroslav Uhlíř       https://www.youtube.com/watch?v=FCwnmzQTM7M

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 2. 11.

ČT - ČT - ČÍT. 25 LÍNÝ PES - bajka - co je bajka, si přečti dole v zeleném rámečku

         Do sešitu ČTENÍ si opiš poučení, které krátký příběh - bajka přináší.

         PL T6/D1 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 17/1 - 4 - pošlete ofocené až po vypracování celé strany 17

         DÚ: ČÍT. 26 - hlasité čtení

PL k vytištění do čtení na tento týden:    Čtení s porozuměním 2.r.pdf (1.66 MB)

ML - UČ. 26/3, 4 ústně + cv. 5 fólie

Z přílohy na konci PS si vystřihněte kartičky s názvy druhů vět a znaménky . ! ?, které můžete používat při plnění úkolů ústně či na fólii.

          PS 15/6 -  pošlete prosím ofocené

PROCVIČTE:  https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=271     

.................................................................................................................................................................................................

úterý 3. 11.

ČT - PL T6/D2 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 17/5  pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 26 - nejdříve tiché čtení, poté hlasité čtení + str. 27 otázka 1. a 2. - ústně

ML - UČ. 27/6, 7 a), b) -  ústně

         PS 15/7 pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

PSANÍ -  PÍS. 1/15 opakujeme písmena w W - pošlete prosím ofocené    

                PÍS. 1/16 opakujeme písmena o O - pošlete prosím ofocené   

.................................................................................................................................................................................................

středa 4. 11.

PL k vytištění do čtení na příští týden 9. - 13. 11.   Čtení s porozum. 2.r..pdf (2.54 MB)

ZHLÉDNI NEJDŘÍVE VIDEO - ČTYŘLÍSTEK - PES NA STOPĚ:      https://www.youtube.com/watch?v=u6Gk2T-eMeg

ML - UČ. 27/8 -  ústně vše, poté si vyber 1 rámeček a zapiš všechny druhy vět do ŠS (4 věty) - pošlete prosím ofocené   

         PS 16/8 - přečti a vykresli

.................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 5. 11.

ČT - ČÍT. 27 - tiché čtení + str. 27 otázka 3. a 4. - ústně

         PS START DRUHÁKA 18/1  

         PL T6/D3 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 27/9 a) -  ústně + b) do ŠS (4 věty) - pošlete prosím ofocené

         PS 16/9 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

PROCVIČUJTE SI:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

................................................................................................................................................................................................

pátek 6. 11.

ML - DIKTÁT VĚT - do sešitu DIKTÁTY - kdo nebude na skypu, tak prosím rodiče o nadiktování , prosím bez nápovědy - pošlete               prosím ofocené

         Diktát: Teta Alena jede autem. Veze Pepu. Kdo je Pepa? Zavolej sestře! Ať počká doma. Už jede papoušek Pepa.

         PL 9 -  DRUHY VĚT - pošlete prosím ofocené

ČT - ČÍT. 28 - čtený přednes + otázky a úkoly za textem, řešení úkolů 1. a 3. ze žlutého rámečku zapište do sešitu ČTENÍ  

         Kdo si chce procvičit paměť, naučí se básničku zpaměti. Přednést ji může online, nebo zašle video.

PS - START DRUHÁKA 18/2 - pošlete prosím ofocenou celou stranu 18

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 9. 11.

ČT - PL T6/D5 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 29 STROMY ŽIJÍ DÁL (obrázkové čtení) - hlasité čtení

         PS START DRUHÁKA 19/1, 2, 3

ML - PS 16/10

         SLOHOVÉ CVIČENÍ - PROSBA, PODĚKOVÁNÍ

         UČ. 28/1 a) + b) - ústně

         UČ. 28/2  - ústně ve dvojicích

.................................................................................................................................................................................................

úterý 10. 11.

ČT - PL T7/D1 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 19/4, 5  pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 30, 31 - nejdříve tiché čtení, poté hlasité čtení + otázky a úkoly za textem - úkol 4. vypracuj do sešitu ČTENÍ

ML - UČ. 29 SLOVO, SLOVNÍ VÝZNAM

         UČ. 29/1 a), b) + žlutý rámeček -  ústně

         UČ. 29/2 na fólii, poté do ŠS -  pošlete prosím ofocené

PSANÍ -  PÍS. 1/17 opakujeme písmena a A - pošlete prosím ofocené    

                PÍS. 1/18 opakujeme písmena d ď - pošlete prosím ofocené 

.................................................................................................................................................................................................

středa 11. 11.

PL k vytištění do čtení na příští týden 16. - 20. 11.   ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - PL T7-D4, T7-D5, T8-D1

ML - SLOVA NADŘAZENÁ

         UČ. 30/1 -  ústně + do ŠS   

         PS 17/1 - 5 - pošlete prosím ofocené cv. 2.

NA PROCVIČENÍ: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm

...................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 12. 11.

ČT - PL T7/D2 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 31 - čtení + řešení hádanek si můžete nakreslit do sešitu ČTENÍ

         PS START DRUHÁKA 20/1, 2  

         POHÁDKA: JAK SLUNÍČKO VRÁTILO ŠTĚŇÁTKU VODU  

         https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms&list=PLBOtrmEzPUF-X8uhGEvWEe5CuUVOfM3x-

ML - UČ. 30/2, 3 -  ústně 

         PS 18/6, 7 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS 18/8 a) - pošlete prosím ofocené

PL k vytištění -      SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ

..................................................................................................................................................................................................

pátek 13. 11.

ML - DIKTÁT VĚT - do sešitu DIKTÁTY - kdo nebude na skypu, tak prosím rodiče o nadiktování , prosím bez nápovědy - pošlete               prosím ofocené

         Diktát: Budeš doma? Sejdeme se tam. Uvař čaj! Nezapomeň! Pozveme také souseda?

         SLOVA PODŘAZENÁ

         UČ. 31/1 do ŠS

         UČ. 31/2 - ústně

         PS 19/1, 2, 3  - pošlete prosím ofocené

ČT - PL T7/D3  -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS - START DRUHÁKA 20/3 - pošlete prosím ofocenou celou stranu 20

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 16. 11.

ČT - PL T7/D4 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 32 - hlasité čtení

         PS START DRUHÁKA 21/1, 2, 3

ML - UČ. 31/3 na fólii

         UČ. 31/4 a) - ústně , b) - do ŠS  -  pošlete prosím ofocené

PL k vytištění -     VÝZNAM SLOV - PL 17, 18, 19  - slova nadřazená, podřazená, souřadná

.................................................................................................................................................................................................