Obsah

NA SKYPE MĚ NAJDETE POD JMÉNEM Petra Čap

můj e-mail: capkovabreznik@seznam.cz, tel. 605114504

_____________________________________________________________________________________________________________________________

...tak už zase...ON-LINE 2021

1. Každou hodinu se spolu spojíme, řekneme si společně datum, zopakujeme basic questions a probereme případné nejasnosti v zadané práci, nebo si společně poradíme, když si s něčím v zadané práci nebudete vědět rady.

2. Vypracování zadané práce ofoťte a pošlete  ... nejpozději do neděle daného týdne ... na skype nebo na e-mail, !!! nezapoměňte na zápis datumu všech hodin a označení jednotlivých cvičení.

3.Vzorně vypracovanou práci budu hodnotit 1, chybějící - neodevzdanou práci budu hodnotit známkou 5.

 

ODEVZDANÁ PRÁCE -nové pololetí

  Týden 1.-5.3.  

 

   
Ondra          
Šárka          
Šimon K.          
Anička          
Vojta          
Matěj          
Petr          
Šimon R.          
           

 

ZADANÁ PRÁCE


Týden 1.-5.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně (…kdyby sis nevěděl rady .. nezapomeň, že všechny otázky i s možnou odpovědí najdeš na stránkách školy)

 1. What day is it today?
 2. What´s this?

PIC

3. What colour is the dog?

4. Has the dog got a long tail?

5. What winter months can you name?

NBQ: What is there in the classroom? (a cxxxk – a dxxk – a chxxr – a wxxxxw – a dxxr – a bxxxd)

 1. Your classbook (učebnice) page 10/písnička… zazpíváme si písničku: odkaz na písničku song (1.34 MB)
 2. IN (v) – UNDER (pod) – BEHIND (za) – ON(na)

Your classbook (učebnice) page 11/ – společně se podíváme na obrázek domu … a zopakujeme  si slovíčka:

a picture – obraz     picture překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník

a sofa – pohovka     sofa překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník

a table - stůl             table překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník

a chair – židle          chair překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník

a cupboard – skříňka cupboard překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník

a TV – televize            TV - český překlad - slovník bab.la

a drawer – šuplík        drawer překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník

a plant – rostlina         plant překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník

(u každého slovíčka máte odkaz, na kterém najdete ikonku rozhlasu … na kterou když kliknete, tak se vám spustí výslovnost …tak si pak slovíčka ještě párkrát zopakujte)

do sešitu odpovězte na otázky:

 1. Where is the green bug?
 2. Where is the orange bug?
 3. Where is the brown bug?
 4. Where is the purple bug?
 5. Where is the pink bug?
 1. Workbooks (prac. seš.) page 11/ex.4

ti z vás, kteří chyběli ve škole … udělejte si nejprve cv. 4 poslech: odkaz na poslech: poslech (1.32 MB)

ti, kteří byli ve škole si rovnou udělejte … Workbooks (prac. seš.) page 11/ex.5,6

 

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How old are you?
 2. How are you?
 3. Can you play the piano?
 4. What colour is your t-shirt?
 5. Do you like animals?

NBQ: What animals can you name? (a cxt – a dxg – a fxxh – a bxxd – a rxxxxt – a mxxxe – a sxxxxr – a lxxn – a sxxxe – a hxxxo – an exxxxxxt – a mxxxxy – a cxxxxxxxe – a gxxxxe – an oxxxch – a pxxxxxx – a pxxxxt – an exxxe) zapiš do sešitu

 1. společně si zkontrolujeme workbook page 11/4,5,6
 2. ještě jedno si řekneme ... kde jsou broučci?
 1. Where is the green bug?
 2. Where is the orange bug?
 3. Where is the brown bug?
 4. Where is the purple bug?
 5. Where is the pink bug?
 1. Your classbook (učebnice) page 11 … poslechněte si písničku a zazpívejte si ji doma. Odkaz na písničku: song (2.12 MB)
 2. udělejte si následující cvičení a nalepte do sešitu : odkaz na pdf cvičení (127.9 kB)

 

3rd lesson – Friday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Is there a poster in your bedroom?
 2. Are there two cats on your bed?
 3. What is your favourite thing in your room?
 4. How many hands have you got?
 5. Can you count from 11 to 20?

NBQ: Are you happy? (or Are you axxxy – sxd – thxxxxy – scxxxd – hxxxxy - tixxd) zapiš do sešitu … Yes, I am/No, I´m not -  zapiš do sešitu

 1. společná kontrola pdf cvičení z předcházející hodiny 
 2. Your classbooks (učebnice) page 12

– text si samostatně přečtěte 

opište si věty 1-6 do sešitu a rozhodněte jestli jsou True – pravdivé nebo False – lživé  … v pondělí si společně on-line zkontrolujeme


ŘEŠENÍ 1.-5.3.

Monday (the) 1st (of) March

 1. Where is the green bug? The green bug is under the chair.
 2. Where is the orange bug? The orange bug is behind the picture.
 3. Where is the brown bug? The brown bug is under the coffee table.
 4. Where is the purple bug? The purple bug in the cupboard/in the drawer.
 5. Where is the pink bug? The pink bug is on the cupboard.

Workbooks (prac. seš.) page 11/ex.4,5,6

Prac. sešit

Tuesday (the) 2nd (of) March

Friday (the) 5th (of) March



Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

 

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. níže na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti 

 

Basic questions - review
4th    September What´s your name? My name is ...
  Nice to meet you. Nice to meet you, too.
7th   September What day is it today?  It is ....
  What date is it? It is...
  What month is it? It is ..
  Can you spell it, please?  
11th September What´s this? A ruler.
  What colour is it? It is blue.
14th September How are you? I´m fine, thank you.
  Are you happy? Yes, I am./No, I´m not.
 15th September How old are you? I´m ...
  What´s your favourite colour? It is blue.
18th September Have you got a sister? Yes, I have./No, I haven´t.
21st September How many pencils have you got? I have got 6 pencils.
22nd September Is it a pen? Yes, it is./No, it isn´t.
29th September Have you got a monster? Yes, I have./No, I haven´t.
  Has it got a big mouth? Yes, it has./No, it hasn´t.
6th October Who is this? It´s my friend./It´s Peter.
9th October Whose pen is this? This/It is Simon´s pen.
10th October What´s your favourite number? My favourite number is six.
13th October What colour is your pencil case? It is red.
16th October What is your favourite animal? My favourite animal is a dog.
19th October Have you got a pet? Yes, I have./No, I haven´t.
20th October What pet have you got? I have got a cat and a dog.
23rd October What colour is your T-shirt? My T-shirt is black and brown.
3 rd  November Is your mother tall? Yes, she is./No, she isn´t.
6th November Do you like spiders?  Yes, I do./No, I don´t. 
9th November Is your mother happy? Yes, she is./No, she isn´t.
10th November Have you got a dog? Yes, I have./No, I haven´t.
13th November Do you like fruit?  Yes, I do./No, I don´t.
16th November What fruit do you like? I like apples and oranges.
20th November How many hands have you got? I have got two hands.
23rd November Do you like vegetables? Yes, I do./No, I don´t.
24th November What vegetables do you like? I like  carrot.
27th November What is your favourite thing? My favourite thing is a ball.
1 st December Is there a doll in the picture? Yes, there is./No, there isn´t.
4th December Are there two aeroplanes in this classroom? Yes, there are./No, there aren´t.
7th December How many posters are there in this classroom? There are two posters in this classroom.
January Can you play the violin? Yes, I can./No, I can´t.
  What colours can you name? (rxx, bxxx, wxxxx, bxxxx, gxxxx, yxxxxx, bxxxx, pxxx, oxxxxx)
  What days do you know? (Mxxxxx, Txxxxxx, Wxxxxxxxx, Txxxxxxx, Fxxxxx, Sxxxxxxx, Sxxxxx)
  Can you count from 1 to 10? (oxx, txx, txxxx, fxxx, fxxx, sxx, sxxxx, exxxx, nxxx, txx)
  Can you count from 11 to 20? (exxxxx, txxxxx, txxxxxxx, fxxxxxxx, fxxxxxx, sxxxxxx, sxxxxxxxx, exxxxxxxx, nxxxxxxx, txxxxx)
February Can you name spring months? (Mxxxx - Axxxx - Mxx)
  Can you name summer months? (Jxxx - Jxxx - Axxxxx)
  Can you name autumn/fall months? (Sxxxxxxxx - Oxxxxxx - Nxxxxxxx)
  Can you name winter months? (Dxxxxxx - Jxxxxxx - Fxxxxxx)
  What seasons do you know? (sxxxxx - sxxxxx - axxxxx/fxxx - wxxxxx)
  What is there in your pencil case? (a pxx - a pxxxxx - a rxxxx - a rxxxxx)
March    

 

BASIC QUESTIONS - VOCABULARY REVIEW

What colours can you name? (red, blue, white, brown, grey, yellow, black, pink, orange)
What days of the week do you know? (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday)
Can you count from 1 to 10? (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten)
Can you count from 11 to 20? (eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty)
Can you name spring months? (March - April - May)
Can you name summer months? (June - July - August)
Can you name autumn/fall months? (September - October - November)
Can you name winter months? (December - January - February)
What seasons do you know? (spring - summer - autumn/fall - winter)
What is there in your pencil case? (a pen - a pencil - a ruler - a rubber)