Obsah

DISTANČNÍ VÝUKA

středa 14. 10.

ML - SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNOHOZNAČNÁ UČ. 21 zapsat do ŠS a uvést příklady

         UČ. 21/1 ústně + 21/2 do ŠS po dvou větách + 21/3 a) do ŠS

         DÚ: PS 18/1, 2, 3

         Školní a pracovní sešit prosím ofotit a poslat.

..................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 15. 10.

ČT - ČÍT. 32 - úkoly + otázky za textem - ústně

        ČÍT. 45 - přečti a opiš do sešitu ČTENÍ, co je POVĚST, na PO si přečti pověst PRAOTEC ČECH

        PL T1/D4 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - SLOVA SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ UČ. 22 zapsat do ŠS a uvést příklady

         UČ. 22/1, 2, 4 ústně

         PS 19/1, 2 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

..............................................................................................................................................................................................

pátek 16. 10.

ML - SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ UČ. 23 zapsat do ŠS a uvést příklady

         UČ. 23/1, 2, 4 ústně + 23/3 ŠS

         PS 19/3 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 19. 10.

ČT - ČÍT. 44 + 45 - hlasité čtení, otázky a úkoly za textem

        sešit ČTENÍ - zapiš si názvy dalších pověstí: ČESKÉ POVĚSTI PRO MALÉ DĚTI - Martina Drijverová

Silný Bivoj - http://www.youtube.com/watch?v=tqQxBP-dS-g&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr ,

Libuše a Přemysl - http://www.youtube.com/watch?v=tqQxBP-dS-g&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr, https://www.youtube.com/watch?v=pq9UrFtEcT8&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=4,

Bruncvík - https://www.youtube.com/watch?v=VXrys9AN1bg&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=12,

Král Ječmínek - https://www.youtube.com/watch?v=u66J6j0wSuA&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=10,

Blaničtí rytíři - https://www.youtube.com/watch?v=-ghVBIQB10o&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=25,

Synové Svatoplukovi -                                                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=kOOsfG4Pwqo&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=9

        DÚ: ČÍT. 46 - hlasité čtení

ML - UČ. 24 - SHRNUTÍ UČIVA - NAUKA O SLOVĚ - přečti si oranžovou tabulku a zopakuj si

         UČ. 24 /1 a) - d) ŠS  pošlete prosím ofocené

         PL 11 cv. 4.

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1099

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1100

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1102

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1103

..................................................................................................................................................................................................

úterý 20. 10.

ČT - ČÍT. 47 - hlasité čtení, otázky a úkoly za textem

        sešit ČTENÍ - opiš na straně 47 přísloví a lidová rčení

        PL T1/D5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - SLOHOVÉ CVIČENÍ - VYPRÁVĚNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY

         Nejdříve zhlédni pohádku: https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw

         UČ. 25/1 a)

         PL 11 cv. 5.

DÚ: Příprava na opakování učiva NAUKA O SLOVĚ

..................................................................................................................................................................................................

středa 21. 10.

ML - OPAKOVÁNÍ - NAUKA O SLOVĚ

          PS 20 - pracuj sám/sama bez pomoci, je to jen na tobě, věř si, že to zvládneš - pošlete prosím ofocené

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1097

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1096

.................................................................................................................................................................................................

Na čtvrtek do VV si připravte: různé čerstvé listy stromů a keřů, náčrtník x papír do tiskárny A4, pastelky (vhodnější silnější) x voskovky

..................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 22. 10.

ČT - ČÍT 48 - hlasité čtení NAŠI PŘEDKOVÉ BYLI POHANÉ 

         sešit ČTENÍ - vypiš jména bohů a čeho byli vládci + odpověď na otázku pod textem

         PL T2/D1 - zde vytiskněte:  čtení s porozuměním 4.pdf (1 MB)

ML - STAVBA SLOVA

         UČ. 26/1 ústně

         UČ. 26/2 ŠS - vzor: let, letectví (vyznačte tužkou) - pošlete prosím ofocené

         UČ. 26/4 a) - d) fólie

         PS 21/ 1 a) + b) - pošlete prosím ofocené

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1104

..................................................................................................................................................................................................

pátek 23. 10.

ML - UČ. 27/5, 7 ústně

         UČ. 27/6 fólie

         Nejdříve si přečti žlutý rámeček, poté splň následující úkol.

         UČ. 27/8 ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 21/2, 3 + 22/4, 5, 6 - pošlete prosím ofocené

..................................................................................................................................................................................................

PL K VYTIŠTĚNÍ DO ML:  Úkoly z češtiny 4.r..pdf (1.09 MB)

PL K VYTIŠTĚNÍ DO ČT:   Čtení s porozuměním 4.r..pdf (507.49 kB)

pondělí 2. 11.

ČT - PL T2/D2 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 48 + 49 - hlasité čtení

         sešit ČTENÍ -  otázky a úkoly 1. - 5. str. 49 - odpovědi a věty zapiš do sešitu - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,             nemusí

ML - UČ. 28 - PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY - zapiš do ŠS nadpis a opiš žluté rámečky

         PS 23/1 - 4 (cv. 2. pošlete prosím ofocené)

Interaktivní cvičení na procvičení:

 https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1105

.................................................................................................................................................................................................

úterý 3. 11.

ČT - PL T2/D3- nejdříve tiché čtení, poté hlasité čtení

         Vypracuj úkoly pod textem - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 29 - PŘEDLOŽKY nad, pod, před A PŘEDPONY nad - , pod - , před -  - zapiš do ŠS nadpis a opiš první žlutý rámeček, poté           žlutý rámeček PAMATUJ! 

         PS 24/1. a), b), c) + 2. a), b) + 3.  - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1106

.................................................................................................................................................................................................

středa 4. 11.

PL k vytištění do čtení na příští týden 9. - 13. 11.      Čtení s poroz. 4.r.pdf (1.85 MB)

ML - UČ. 30 - PŘEDLOŽKA bez A PŘEDPONY bez - , roz - , vz -  - zapiš do ŠS nadpis a opiš žlutý rámeček 

         PS 25/1 a) + b) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         UČ. 30/3 + 4 a) do ŠS - pošlete prosím ofocené

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1108

...................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 5. 11.

ČT - PL T2/D4 - nejdříve tiché čtení, poté hlasité čtení

         Vypracuj úkoly pod textem - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 50 + 51 - přečti a prohlédni (mezipředmětový vztah ČJ - ČT a VL)

ML - UČ. 31/5 do ŠS - pošlete prosím ofocené

         UČ. 31/6 - pracuj na papír x fólii

         PS 25/2, 3  - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni3.html

.................................................................................................................................................................................................

pátek 6. 11.

ML - UČ. 31 -  Nejdříve si přečti žlutý rámeček, poté splň následující úkoly.

         UČ. 31/8, 9 - fólie

         UČ. 31/8 - ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 25/4, 5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

................................................................................................................................................................................................

pondělí 9. 11.

ČT -  ČÍT. 33 - tiché čtení + úkoly za textem - ústně

          PL T2/D5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 32 - PŘEDPONY ob -, v -  a SKUPINY bě/bje, vě/vje - zapiš do ŠS nadpis, přečti si žlutý rámeček

         UČ. 32/1 a) + b) - ústně

         UČ. 32/2, 3 do ŠS - pošlete prosím ofocené

         DÚ: UČ. 32/4 do DS - pošlete prosím ofocené

         Interaktivní cvičení na procvičení:

         https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1108

................................................................................................................................................................................................

úterý 10. 11.

ČT - ČÍT. 34 - hlasité čtení + úkoly a textem - ústně 

         PL T3/D1 - tiché čtení, poté plnění úkolů

ML - UČ. 33/5 - kdo má, připraví si PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU - ústně

         UČ. 33/6 a) do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 26/1. a), b) + 2. a)  - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1109

.................................................................................................................................................................................................

středa 11. 11.

PL k vytištění do čtení na příští týden 16. - 20. 11.     ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - PL T3-D3, T3-D4

ML - UČ. 33 - opiš do ŠS věty ze žlutého rámečku a barevně v nich vyznačte barevně uvedená slova

         UČ. 33/7, 9 na fólii

         PS 26/3, 4 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1110

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/vyber.htm

.................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 12. 11.

ČT -  ČÍT. 35 - hlasité čtení + otázky za textem - ústně

          DÚ: na PO 16. 11. dočti str. 36 + 37

          PL T3/D2 - tiché čtení + úkol 1, 2 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - PŘEDPONA VY-, VÝ-

         UČ. 34/1 - ústně

         UČ. 34/2 a) - do ŠS  - pošlete prosím ofocené

         PS 27/1 a) - c)  

..................................................................................................................................................................................................

pátek 13. 11.

ML - UČ. 34/3, 4 do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 27/2, 3 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 16. 11.

ČT -  ČÍT. 38 + 39 - tiché čtení + úkoly za textem - ústně

          PL T3/D3 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 35 - SHRNUTÍ UČIVA - STAVBA SLOVA

         UČ. 35/1. a) - e) + 2. do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PL 14 - STAVBA SLOVA + 15 -  PŘEDLOŽKA A PŘEDPONA (žáci mají u sebe)

.................................................................................................................................................................................................