Obsah

DISTANČNÍ VÝUKA

čtvrtek 4. 3.

UČ. 103/22 a) + b) (V + O) - ŠS

       103/23, 24 (V + O) - ŠS 

        103/25 - porovnej na F

                      - písemně vypočítej do ŠS

                      - vymysli slovní úlohu - ústně na Skypu

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

PROCVIČUJ PŘEVODY JEDNOTEK HMOTNOSTI A OBJEMU

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=450

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=642

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=451

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=652

..................................................................................................................................................................................................

středa 3. 3.

UČ. 102/17 do Sgeo, nejdříve si udělej náčrt

UČ. 102/18 - ŠS 

        102/19 (V + O) - ŠS

         102/20 - ŠS (pracuj dle postupu 101/9)

          102/21 - ŠS (zapiš výpočet a odpověď)

 Po hodině najdete výsledky na Skypu.

PROCVIČUJ PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=447

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=647

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=448

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=632

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=449

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=637

.................................................................................................................................................................................................

úterý 2. 3.

UČ. 102/ 12, 13 (V + O), 14 (jen výsledky), 15 (V + O) do ŠS

        102/16 do Sgeo, nejdříve si udělej náčrt

         Po hodině najdete výsledky na Skypu.

..................................................................................................................................................................................................

pondělí 1. 3. 2021

UČ. 101 - PROCVIČOVÁNÍ

Pracuj na  fólii a do ŠS ( slovní úlohy V + O, u písemného dělení si vyber 2 příklady + zkouška) - po hodině najdete výsledky na Skypu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 14. 10.

PROVĚRKA: písemné dělení dvojciferným dělitelem - zapište a počítejte do sešitu PROVĚRKY: 366 : 3, 564 : 4, 887 : 5,           197 : 7 včetně zkoušky. Prosím o ofocení a zaslání.

ČÍSLA DO 10 000 - UČ 30/1, 2 ústně + ŠS

                                  UČ. 30/4 manipulační činnost s vystřiženými kartičkami

                                  UČ. 30/6 ústně

.................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 15. 10.

UČ. 31/9 - vlep si do sešitu řádovou tabulku (ustřihni si jednu z listu, který jsi dostal(a) ve škole), opiš daná čísla a splň zadání úkolu - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 31/12 - pracuj dle zadání a zapisuj do ŠS - pošlete prosím ofocené

UČ. 31/13 - připrav si prázdnou číselnou osu, dostal(a) si ji ve škole, řekneme si společně na skypu, jak s ní pracovat

.................................................................................................................................................................................................

pátek 16. 10.

UČ. 31/13 - doplníme, popřípadě zkontrolujeme - úkol, který jsme v hodině na skypu nestihli

UČ. 32/15, 18 ústně

UČ. 32/16, 19 fólie, SPOLEČNÁ KONTROLA

UČ. 32/20 ŠS  - pošlete prosím ofocené

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 19. 10.

UČ. 33/1 ŠS - samostatná práce - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 33/2 fólie

UČ. 33/3 ŠS - samostatná práce - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

PROCVIČUJ:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=622

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=627

DÚ: UČ. 33/4 DS - pošlete prosím ofocené

..................................................................................................................................................................................................

úterý 20. 10.

UČ. 34/7, 11 ústně

UČ. 34/9 fólie

UČ. 34/14 ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

PROCVIČUJ:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=551

.................................................................................................................................................................................................

středa 21. 10.

GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ KOLMIC PROCHÁZEJÍCÍ DANÝM BODEM ( pravítko s ryskou ! )

ZHLÉDNI: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=661

UČ.35/1 Sgeo - rýsuj podle obrázků + opiš červené věty

UČ. 35/2 Sgeo - zapiš vzájemnou polohu přímek

UČ. 35/3 Sgeo - rýsuj podle obrázků + opiš červené věty

PROCVIČ: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=398

DÚ: UČ. 35/4 Sgeo - nejdříve si udělej NÁČRT dle zadání, poté rýsuj pošlete prosím ofocené

.................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 22. 10.

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10 000 ZPAMĚTI

UČ. 36/1 ústně

UČ. 36/2, 4 ŠS (Z + V + O) -  pošlete prosím ofocené

UČ. 36/6, 9 ŠS pouze výsledky do sloupečků -  pošlete prosím ofocené

PROCVIČ: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=472

                  https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=477

.................................................................................................................................................................................................

pátek 23. 10.

UČ. 37/10, 13 ŠS - pouze výsledky do sloupců -  pošlete prosím ofocené

UČ. 37/14 fólie

UČ. 37/16 ŠS (Z + V + O) -  pošlete prosím ofocené

PROCVIČ:   https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=482

                     https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=487

                     https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=492

...................................................................................................................................................................................................

pondělí 2. 11.

UČ. 38/21 + 27 ŠS ( Z + V + O) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 38/28 ŠS pouze výsledky - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 38/31 ŠS - zapiš výpočty - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

ZÍTRA BUDE GEOMETRIE. PŘIPRAV SI RÝSOVACÍ POTŘEBY + SEŠIT GEO! BUDEŠ POTŘEBOVAT PRAVÍTKO S RYSKOU A ROVNÉ 30 CM.

.................................................................................................................................................................................................

úterý 3. 11.

GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK ( nadpis do sešitu geo)

NEJDŘÍVE ZHLÉDNI: 

 https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=662

UČ. 39/1 rýsuj do sešitu geo podle podle obrázků, můžeš zkusit obě možnosti- pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 39/5 na fólii dle zadání

UČ. 39/2, 3 - rýsuj do sešitu geo, nejdříve si udělej náčrt - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

DÚ: UČ. 39/4 Sgeo - nejdříve si udělej NÁČRT dle zadání, poté rýsuj pošlete prosím ofocené

PROCVIČUJ: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=399

.................................................................................................................................................................................................

středa 4. 11.

PL k vytištění - ZAOKROULOVÁNÍ A POROVNÁNÁNÍ   Barevná matematika 6, 7.pdf (1.02 MB) - k procvičování učiva

UČ. 40/1 a) + b) do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 40/2 do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

PROCVIČUJ: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=541

.................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 5. 11.

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DO 10 000 

UČ. 41/2 do ŠS (odhadni ústně) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 41/3, 7 do ŠS (Z + V + O) -  pošlete prosím ofocené

UČ. 41/5 na fólii 

PROCVIČ:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000/tresnova-zmrzlina/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000/boruvkova-zmrzlina/priklady1.htm

.................................................................................................................................................................................................

pátek 6. 11.

PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ

UČ. 42/2, 3 -  ŠS -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 42/7 na fólii

PROCVIČ: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=452

SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN - KATEGORIE CVRČEK - 6. 11. 2020

Kdo z žáků má zájem se soutěže zúčastnit, vytiskne si zadání na PL (4 strany) a pravidla soutěže, které je nutné dodržet. Řešení mně zašlete nejpozději dnes do 15. 00 hod. zaslat můžete buď ofocené listy, nebo zapište do ŠS M např. 1B, 2D, ... 18A.

PRAVIDLA SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN - KATEGORIE CVRČEK

CVRČEK - ZADÁNÍ - přístupové heslo §avokN@avE!

................................................................................................................................................................................................

pondělí 9. 11.

UČ. 43/1 do  ŠS (k výpočtu nadepiš název vynálezu, počítej písemně) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 43/2 - a) červeně b) oranžově c) modře d) hnědě - barevně podtrhni ve cvičení 1. - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 43/4 rozhodni a věty opiš do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

ZÍTRA BUDE GEOMETRIE. PŘIPRAV SI RÝSOVACÍ POTŘEBY + SEŠIT GEO! BUDEŠ POTŘEBOVAT PRAVÍTKO S RYSKOU A ROVNÉ 30 CM.

.................................................................................................................................................................................................

úterý 10. 11.

GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK PROCHÁZEJÍCÍCH DANÝM BODEM ( nadpis do sešitu geo)

NEJDŘÍVE ZHLÉDNI: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=663

UČ. 44/1 rýsuj do sešitu geo podle podle obrázků, můžeš zkusit obě možnosti + opiš do sešitu červené věty - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 44/2, 3 - rýsuj do sešitu geo, nejdříve si udělej náčrt - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

DÚ: UČ. 44/4 Sgeo - nejdříve si udělej NÁČRT dle zadání, poté rýsuj pošlete prosím ofocené

.................................................................................................................................................................................................

středa 11. 11.

NÁSOBENÍ ZPAMĚTI

UČ. 45/2  do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 45/3, 5 (V + O) + cv. 8 (narýsuj tabulku) do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 45/4 fólie

PROCVIČUJ: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=561

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=564

.................................................................................................................................................................................................

čtvrtek 12. 11.

DĚLENÍ ZPAMĚTI

UČ. 46/11 do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 46/12, 13, 16 do ŠS (V + O) -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

V PÁTEK BUDE GEOMETRIE!

PROCVIČ:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=562

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=563

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=565

..................................................................................................................................................................................................

pátek 13. 11.

OPAKOVÁNÍ GEOMETRICKÉHO UČIVA - pracuj do sešitu GEOMETRIE - samostatná práce!

UČ. 47/1 + opiš červenou větu 

UČ. 47/2, 3, 5 - nejdříve NÁČRT, poté KONSTRUKCE - pošlete prosím ofocené

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 16. 11.

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ

POSTUP: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=966

                 https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=991

UČ. 48/2 do  ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 48/3 - 7 (V + O) do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 48/9 pouze výsledky do sloupečků dle zadání - do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

PROCVIČUJ: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=457

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=462

.................................................................................................................................................................................................