Obsah

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Během distanční výuky se můžeme spojit přes e-mailovou adresu kohoutovazsbreznik@seznam.cz nebo přes Skype, kde mě najdete po jménem Lucie Kohoutová

Práci v hodině a probírané učivo budu zapisovat na tyto stránky. Pokud budete mít nějaké dotazy, pište mi na e-mail nebo na Skype. Děkuji.

 

 

Probírané učivo

 

 

21. 10. DISTANČNÍ VÝUKA

Dnes si spolu zkusíme zavolat přes Skype, proto prosím, aby jste se připojili na Skype v 11.15 hodin. Děkuji. 

1. Opakování - učivo z minulé hodiny (dělení živé přírody) 

2. Téma hodiny: HOUBY (učebnice str. 9, 10)

3. Diskuze: Houbaříš? Chodíš rád na houby? Jíš houby? Máš rád houby na jídlo? Máš doma atlas hub? Jaká jsou pravidla sbírání hub? 

4. Pracovní sešit str. 7/ celá

 

 

14. 10.  DISTANČNÍ VÝUKA

 • 1. Jaké ekosystémy najdete v místě vašeho bydliště a v jeho okolí?

           2. Jaké ekosystémy u vás nejsou?

Napište mi prosím konkrétní příklady a snažte se jich vymyslet, co nejvíce. Zkuste psát prosím celou větou. 

(Příklad: Já bydlím v Dukovanech a zde se nachází ekosystém parku, protože je zde zámecký park. Také se zde nachazí ekosystém potoka, protože zde teče dukovanský potok. V Dukovanech není žádné jezero, proto tu nemáme ekosystém jezera.)

 • učebnice str. 7 - Přečtěte si prosím tuto stránku a zaměřte se na rozdělení živých organismů (dělení na houby, rostliny a živočichy)
 • úkol na procvičení - Do jaké skupiny patří: václavska smrková, pampeliška lékařská, klouzek obecný, mravenec lesní, mochomůrka zelená, srnec obecný, tulipán zahradní, habr obecný, heřmánek pravýokoun říční, ještěrka obecná, jezevec lesní

 

7. 10.

 • opakování - test
 • Ekosystém - učebnice. str. 7
 • Pracovní sešit str. 6/cv. 3

 

30. 9. 

 • opakování - příroda a lidé, živá a neživá příroda
 • příprava na test (učebnice str. 5, 6 + pracovní sešit str. 4, 5)

V příští hodině (středa 7. října) budou žáci psát test na probranou látku (příroda a lidé, živá a neživá příroda) - viz uč. str. 5, 6 a prac. sešit str. 4, 5. 

 • Zaměřte se především na tyto otázky: Proč je pro nás příroda důležitá? Proč musíme přírodu chránit? K čemu nám slouží přírodní zdroje? Jsme na přírodě závislí? Co je to výrobek a surovina, jaký je mezi nimi rozdíl? Co je to živá a neživá příroda a jak se dále dělí? 

23. 9. 

 • dokument Planeta Česko

 

2. 9. a 9. 9. 

 • pracovní sešit str. 3
 • téma: Člověk a příroda, Živá a neživá příroda