Obsah

DISTANČNÍ VÝUKA

pondělí 1. 3. 2021

UČ. 13 - OPAKOVÁNÍ 1 - NAŠE VLAST - ČR - na fólii - společná kontrola na Skypu, nebo zapiš výsledky do sešitu VL a pošli prosím ofocené

PS - společná kontrola vypracovaných úkolů z předchozí hodiny (26. 2.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 16. 10.

UČ. 17 PRVNÍ SJEDNOCENÍ SLOVANŮ (7. STOLETÍ) - přečti, odstřihni z listu a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 11/1 - 4 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

..................................................................................................................................................................................................

pondělí 19. 10.

UČ 18 O VELKÉ MORAVĚ - přečti, odstřihni z listu a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 1 a) - d)

Kdo se chce dozvědět něco více z historie, tak si zde může poslechnout: 

https://dvojka.rozhlas.cz/20-schuzka-ctyri-velkomoravsti-panovnici-7938402

..................................................................................................................................................................................................

pátek 23. 10.

UČ. 19 KŘESŤANSTVÍ, KONSTANTIN A METODĚJ - přečti, odstřihni z listu a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/213562221500011/obsah/280204-vystava-cyril-a-metodej

Zápis k vytištění: KŘESŤANSTVÍ, KONSTANTIN A METODĚJ

PS 12/2, 3 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=127

...................................................................................................................................................................................................

Zápis k vytištění na pondělí 2. 11. JAK SE ŽILO NA VELKÉ MORAVĚ, VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE ZANIKÁ

pondělí 2. 11.

UČ. 20 JAK SE ŽILO NA VELKÉ MORAVĚ, VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE ZANIKÁ - přečti a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 12/4 + 13/5, 6, 7 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=128

NA PÁTEK SI ZOPAKUJ UČIVO - UČEBNICE STR. 16 - 20!

.................................................................................................................................................................................................

pátek 6. 11.

Zápis k vytištění: V ČESKÉM STÁTĚ ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT

ZHLÉDNI: 

BOŘIVOJ A LUDMILA

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230012-borivoj-a-ludmila

SVATÝ VÁCLAV

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230013/

UČ. 22 + část 23 - přečti a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 14/1, 3 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 9. 11.

Zápis k vytištění: VLÁDA KNÍŽETE BOLESLAVA, ROD SLAVNÍKOVCŮ

ZHLÉDNI: KNÍŽE BOLESLAV

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI

UČ.  23 - přečti, doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 14/4 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

.................................................................................................................................................................................................

pátek 13. 11.

Zápis k vytištění:  JAK SE ŽILO ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT

Zápis k vytištění na 16. 11. + 20. 11.  ROMÁNSKÝ STAVEBNÍ SLOH + ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ 

UČ.  24 - přečti, doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 15/45, 6 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

.................................................................................................................................................................................................

pondělí 16. 11.

UČ. 25 ROMÁNSKÝ STAVEBNÍ SLOH

ZHLÉDNI: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=156

PŘEČTI:    https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=101

UČ.  25 - přečti, doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 15/7, 8 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=132

.................................................................................................................................................................................................