Obsah

Probrané učivo: 

22. 1. 

 • děti opisovaly slova a slabiky z tabule 
 • SL str. 30/1, 2 dle zadání 

 

21. 1. 

 • SL str. 29 - dle zadání
 • nácvik čtení uzavřených slabik - dbát na správné čtení 
 • PÍS str. 7, 8 

 

20. 1. 

 • SL str. 28 dle zadání dole na stránce 

 

19. 1. 

 • SL str. 27 dle zadání dole na stránce 

 

18. 1. 

 • SL str. 26 dle zadání dole na stránce 
 • PÍS str. 5, 6 

 

15. 1. 

 • SL str. 25 - několikrát přečíst a dopsat do zelených rámečků vhodné slovo z nabídky (velkými tiskacími písmeny) 
 • PÍS str. 4 - malé psací písmeno t - dbát na správný postup při psaní! 

 

14. 12. 

 • SL str. 14
 • cvičný sešit - nácvik psaní malého psacího "s"
 • PÍS str. 16

 

8. 12. 

 • cvičný sešit

 

2. 12. 

 • SL str. 9/1, 2 
 • PÍS str. 9, 10
 • cvičný sešit psaní 

 

27. 11. 

 • SL str. 7/1, 2 
 • zbytek strany budeme dělat v pondělí 
 • do cvičného sešitu nácvik psacím písmem me, mé, le, lé 

 

23. 11. 

 • ŽA str. 47 dle zadání
 • od zítřka nosit SLABIKÁŘ
 • PÍS str. 2 

 

20. 11. 

 • ŽA str. 46/2 - několikrát přečíst po řádcích a sloupcích 
 • PÍS 1 str. 1

 

19. 11. 

 • ŽA str. 46/1 - několikrát přečíst po řádcích a sloupcích, poté orientace - např. přečti druhou slabiku v prvním řádku, přečti třetí slabiku v pátém sloupci, apod. 
 • na zítra nachystat PÍS 1 

 

18. 11. 

 • ŽA str. 45
 • 45/1 přečíst a vymyslet ústně věty 
 • 45/2, 3, 4, 5 dle zadání
 • PL "U" - chybějící děti dostanou ve škole 

 

Distanční výuka: 

Kdo z dětí bude mít zájem a vhodné technické podmínky, může se se mnou od 9:00 spojit přes Skype. Najdete mě pod jménem Kristýna Trojanová. Budu se na vás těšit. Vysvětlíme si, co bude potřeba a domluvíme se na další spolupráci. :-)

V pondělí 16. listopadu není ředitelské volno, vyučování bude probíhat klasicky, jak jsme zvyklí, tedy kdo bude mít zájem a možnost připojit se, uvidíme se v 9 hodin na SKYPE. 

Od středy 18. 11. začíná pro 1. a 2. ročníky výuka ve školách dle platného rozvrhu, tedy od 7:25 hodin. Po celou dobu výuky musí mít děti i učitelé na ústech a nose roušky, platí i pro pobyt ve školní družině. 

Školní družina bude fungovat v běžném provozu. 

Je také potřeba nahlásit ve školní jídelně odběr obědů. 

 

 

16. 11. 

 • ŽA str. 44 - kdo bude online, uděláme společně 
 • 44/1 dle zadání, spojit tužkou nebo pastelkou 
 • 44/2 dopsat do rámečku správné písmeno 
 • 44/3, 4 dle zadání 
 • 44/5 číst 

 

13. 11. 

 • ŽA str. 43
 • 43/1, 2 dle zadání 
 • 43/3 dle zadání, kdo má doma skládací abcedu, složí si z jednotlivých písmen, všechna písmena už známe, takže děti můžou potom doplnit písmena do všech modrých rámečků 
 • 43/4 - nácvik čtení slabik - nejprve jednotlivá písmena, potom přečíst celé slabiky 
 • 43/5 - kdo má doma, přiloží písmena ze skládací abecedy, po kontrole napsat do rámečků tužkou 

 

12. 11. 

 • ŽA str. 42 - Vyvození písmene a hlásky I, i 
 • přečíst říkanku a vyznačit v ní všechna I, i + vybarvit obrázek 
 • 42/2 - pojmenovat obrázky, určit počet slabik a u každého slova říct, kde se nachází "I" 
 • 42/3, 4 dle zadání 
 • 42/5 ústně 
 • UC str. 29 - prosím ofotit a poslat 

 

11. 11. 

 • ŽA str. 41 
 • 41/1 každý zkusí sám poskládat z písmen slovo a potom zapíše na linku 
 • 41/2 přečíst slovo a dokreslit obrázky, které nakonec děti vybarví 
 • 41/3 nejprve celé přečíst, potom podle obrázku vybrat správné slovo, a to zakroužkovat 
 • 41/4 číst a dle zadání vybarvit 
 • PL ČTENÍ 17 - kdo bude online, budeme číst společně
 • UC str. 28 dokončit - prosím ofotit a poslat 

 

10. 11. 

 • ŽA str. 40 
 • 40/1 - dle zadání; kdo bude online, budeme číst společně 
 • 40/2 - číst slova po slabikách a vymýšlet se těmito slovy věty 
 • 40/3 - číst po směru šipek, poté číst věty vpravo 
 • 40/4 - číst slova, spojit dle zadání 
 • 40/5 - několikrát obtáhnout 
 • UC str. 28 - první tři řádky 
 • PL ČTENÍ 16 - kdo bude online, budeme číst společně 

 

9. 11. 

 • ŽA str. 39
 • 39/1 - dle zadání
 • 39/2 - nejprve přečíst jednotlivá písmena, poté celou slabiku, vždy dělat oblouček prstem
 • 39/3 dle zadání 
 • 39/4 - pojmenovat obrázky, kdo má doma, použije písmenka ze skládací abecedy, po kontrole vepsat písmeno tužkou 
 • UC dokončit str. 27 - ofotit a poslat 

 

6. 11. 

 • ŽA str. 38 - Vyvození hlásky a písmene U, u 
 • přečíst říkanku, vyznačit v ní všechna U, u a naučit se ji zpaměti (společně přečteme přes Skype ) + vybarvit obrázek 
 • 38/2 - pojmenovat obrázky a určit, kde ve slovech se nachází "u" (na začátku, uprostřed, na konci) 
 • 38/3 - zakroužkovat všechna U, u, Ú, ú, ů - upozornit na dlouhé ú, ů - na začátku slov se píše ú, uprostřed a na konci se píše ů 
 • 38/4 vybarvit dle zadání 
 • 38/5 - ústně dle zadání 
 • UC str. 26 - dbát na smět šipek, netlačit na tužku a správně ji uchopit 
 • UC str. 27 - první 4 řádky

 

5. 11. 

 • UC dokončit str. 25 - prosím ofotit a poslat 
 • ŽA - str. 36/3, 4, 5  dle zadání dole na stránce, kdo bude na Skypu, uděláme společně 
 • ŽA str. 37
 • 37/1 - ústně - pojmenujeme obrázky, tvoříme různé věty, odpovídáme na vymyšlené otázky... - budeme dělat přes Skype 
 • 37/2 - kdo má doma skládací abecedu, může ji využít, poté zapsat na řádek vzniklé slovo 
 • 37/3, 4, 5 dle zadání 

 

4. 11. 

 • PL ČTENÍ 14, 15 - kdo bude od 9 hodin online, budeme číst společně 
 • motivace k Uvolňovacím cvikům: Běžela ovečka- zazpívejte si s videem :-) 
 • https://www.youtube.com/watch?v=y7lBeQMzdmI
 • UC str. 24 + str. 25 - první 4 řádky - dbát na směr šipek, na správné držení tužky, na tužku příliš netlačit
 • ŽA str. 36 
 • 36/1 - nejprve přečíst hlásky, potom je spojit do slabiky - krásně přitom dělat obloučky prstem 
 • 36/2 - nejprve přečíst slabiky, pojmenovat obrázky a vybarvit a spojit správnou počáteční slabiku 

 

3. 11. 

 • ŽA str. 35
 • 35/1 nejprve pojmenovat obrázky, co všechno vidíme, nejlépe celými větami; poté pojmenovat označené věci z obrázku a určit, kde se ve slově nachází "p" a podle toho ho dopsat na začátek, doprostřed nebo na konec rámečku
 • 35/2 - pojmenovat obrázky (LEPÍ, PES) a určit, kde ve slově je p, popřípadě další písmena, která už známe; dopsat do rámečku
 • 35/3 - pracovat dle zadání dole na stránce - stránku prosím ofotit a poslat ke kontrole
 • PL "P"  - pojmenovat obrázky (palma, peříčko, papoušek, Pepík, pračka, paprika, panenka, pes) - napsat pod každý obrázek počet teček podle počtu slabik a celou stránku vybarvit - úkol v rámci VV :-) 

 

2. 11. 

 • ŽA str. 34 - vyvození písmene a hlásky P, p
 • 34/1 - přečíst dětem říkanku a vyznačit v ní pastelkou všechna P, p + vybarvit obrázek 
 • 34/2 - pojmenovat obrázky a říct,  kde ve slově se nachazí p (na začátku, uprostřed slova nebo na konci slova) 
 • 34/3 - obyčejnou tužkou zakroužkovat všechna P, p 
 • 34/4 - vybarvit dle zadání 
 • 34/5 - několikrát obtáhnout tvar P, p a potom zapsat P, p do ostatních rámečků 
 • můžete si zahrát hru - Hláska P nás probudí - dospělý říká slova, dítě má zavřené oči a v případě, že v daném slově uslyší hlásku p, oči otevře :-) 

 

23. 10. 

 • UC str. 23 dokončit – prosím ofotit a poslat ke kontrole

 • Obrázková osnova – O BUDCE – rodič přečte pohádku z přiloženého listu, dítě při tom sleduje osnovu, poté obrázkovou osnovu rozstříhá a složí podle posloupnosti příběhu. Po kontrole nalepí do velkého procvičovacího sešitu

 • V rámci výtvarné výchovy vybarvit pohádku O BUDCE 

 • PL ČTENÍ 12, 13 

 

22. 10. 

 • ŽA str. 33 – 33/1  vypracovat dle zadání dole na stránce; několikrát za sebou přečíst, podtrhnout a spojit slovo s obrázkem
 • 33/2 přečíst celé věty. Poté se dospělý ptá např.: KDO MÁ MÍČ? Dítě odpovídá celými větami – OLA MÁ MÍČ. CO MÁ EMA? EMA MÁ ZMRZLINU. Atd.
 • 33/3 – nejprve přečíst několikrát slabiky, poté z prostředního sloupečku spojit tužkou slabiky tak, aby nově vzniklé slovo dávalo smysl – (vzniknou slova MA-LÁ, MÁ-MA, LÁ-ME, ME-LE) a zapsat slabiku do rámečku
 • 33/4 – nejprve pojmenovat obrázky, říct si, na jakou hlásku slovo začíná a končí, dále potom určit počet slabik jednotlivých slov a také si říct, na jakou slabiku slova začínají. Kdo má doma, použije skládací abecedu a počáteční slabiky poskládá z písmen do modrých rámečků, po kontrole napíše slabiky tužkou do rámečku.
 • Stranu 33 prosím ofotit a poslat ke kontrole
 • UC str. 22 – opět dbát na směr šipek, každou kličku obtáhnout několikrát
 • UC str. 23 – první tři řádky

 

21. 10. 

 • UC str. 21 – dokončit stranu – prosím ofotit a poslat ke kontrole
 • ŽA str. 32/1 – číst dle zadání – vždy přečíst jednotlivé hlásky, poté celou slabiku: M-O, MO
 • 32/2 dle zadání dole na stránce
 • 32/3 – číst slabiky v baloncích, poté můžete hrát hru: např.: fialová slabika u Alenky je…se, žlutá slabika u Michala je…sá, atd.
 • 32/4 – vypracovat dle zadání dole na stránce
 • PSANÍ ČÍSLIC – str. 3 – první tři řádky – dbát na směr šipek a na správnou velikost danou pomocnými linkami

 

20. 10. 

 • ŽA str. 31/1 - pojmenovat obrázky a slova, která začínají na O, spojit tužkou s modrým rámečkem. Dle zadání dítě řekne, kde mají ostatní obrázky O (uprostřed nebo na konci slova) (Navíc můžete procvičovat počet slabik jednotlivých slov - vytleskávat, dále na jakou hlásku slova začínají a končí a také na jakou slabiku slova začínají.) 
 • 31/2 - pojmenovat obrázky, určit počet slabik a naznačit tečkami pod obrázek jejich počet, dále rozdělit slova na slabiky - např.: SO-VA, první slabika SO - z jakých hlásek se skládá slabika SO? Hlásky S O, proto O vepíšeme tužkou na druhé místo v modré tabulce. Stejně tak se slovem O - KO a PO - LE - NO. Děti si obloučkem naznačují v modré tabulce slabiky, aby se lépe orientovaly. 
 • 31/3 ústně dle zadání 
 • 31/4 ústně dle zadání, poté jeden obrázek vybarvit
 • prosím, stranu 31 ofotit a poslat 
 • UC str. 20 - několikrát obtáhnout každou kličku, dbát na směr šipek! 
 • UC str. 21 první 3 řádky 

 

19. 10. 

 • PL ČTENÍ 11 - číst dle zadání po sloupečcích, po řádcích; opět prstem naznačovat obloučky; pro zpestření se můžete s dětmi střídat ve čtení, např. jeden sloupec či řádek přečte dospělý, druhý sloupec přečte dítě, a pod. Dítě musí při čtení dospělého sledovat slabiky, aby věděl, kde se aktuálně nachází. 
 • ŽA str. 30 - vyvození písmene a hlásky O, o 
 • říkanka - rodič přečte dítěti říkanku, poté pastelkou v říkance vyznačí všechna O, o
 • můžete si zahrát hru "Hláska O nás probudí": dítě zavře oči, rodič říká různá slova a když řekne slovo, které obsahuje hlásku O, dítě oči otevře :-). Dodá ještě, na jakém místě ve slově se hláska O nachází, např. OSEL - O JE NA ZAČÁTKU, KONEV - O JE UPROSTŘED, OKNO - O JE UPROSTŘED A NA KONCI. 
 • touto hrou procvičíte cvičení 2 - pojmenujte společně obrázky a řekněte si, kde slyšíte ve slově O 
 • můžete vymýšlet další slova, která začínají na písmeno O 
 • 30/3, 4 dle zadání dole na stránce 
 • stranu 30 z ŽA prosím ofotit a poslat 
 • PL "O" - pod každý obrázek tužkou udělat počet teček podle počtu slabik (OLA .., OŘÍŠKY..., OŘEZÁVÁTKO....., OPICE..., OREL.., OBILÍ..., OKO.., OVCE.., OKNO..) a obrázky poté vybarvit (děti již tento způsob práce znají, takže by měly pracovat samostatně) 

Kdybyste cokoliv potřebovali, poradit či něco zkonzultovat, kontaktujte mě, prosím.  

 

16. 10. 

 • UC str. 19 dokončit - prosím ofotit a poslat 
 • ŽA str. 29/1 - číst slabiky několikrát za sebou, vybarvit dle zadání dole na stránce. (Při čtení nezapomínat na obloučky prstem.) 
 • 29/2, 3, 4, 5 - nácvik čtení slov po slabikách ( Naznačovat obloučky u každé slabiky. Tužkou si je klidně můžete dopsat ke každému slovu.) 
 • PL ČTENÍ 10

 

15. 10. 

 • ŽA str. 28
 • 28/1 přečíst slabiky (několikrát za sebou) - nejprve může přečíst dospělý a dítě si ukazuje jednotlivé slabiky prstem (obloučky), poté čte dítě samo a opět nezapomínáme na obloučky; modrou pastelkou potom samostatně zakroužkuje a, á
 • 28/2 několikrát za sebou přečíst sloupečky slabik, poté pojmenovat obrázky a určit, na jakou slabiku začínají a spojit slabiku s obrázkem 
 • 28/3 - nejprve přečíst slabiky, ústně vymyslet slova, která začínají na danou slabiku (sa - salám, me - meloun, la - lavice, se - sedačka a další slova...), poté dopsat do modrých rámečků stejnou slabiku složenou z velkých tiskacích písmen. Kdo má doma skládací abecedu (jednotlivá písmena), může složit dané slabiky nejprve z této skládací abecedy. 
 • 28/4 ústně dle zadání dole na stránce (Letadlo letí. Chlapec sází. Dívka maluje. Dědeček láme. ). Děti nic nepíší, jenom čtou, dokončují slovo ústně. 
 • stranu 28 prosím ofotit a poslat ke kontrole.
 • UC str. 19 - první čtyři řádky 

 

14. 10. 

 • ŽA str. 27
 • 27/1 popsat obrázek několika celými větami, společně pojmenovat obrázky, ke kterým směřují šipky, vytleskat počet slabik a zapsat pomocí teček pod rámeček; určit, kde ve slově se nachází S a podle toho dopsat S na začátek doprostřed nebo na konec rámečku
 • 27/2 pojmenovat obrázky a S dopsat tam, kde se ve slově nachází 
 • 27/3 zadání dole na stránce 
 • PL ČTENÍ 8, 9 (dbát na správné spojování slabik, prstem si pomáhat - obloučky) 
 • UC (Uvolňovací cviky) str. 18 - dle šipek, jedním tahem, krásná ostrá špička 

 

Probrané učivo ze dne:

9. 10. 

 • pracovali jsme se skládací abecedou - jestliže máte doma, můžete procvičovat, např, slabiky: MA, me, mé, le, La, lé, LÁ, má, la, LE ...apod. 
 • čtení z praovních listů, které máte doma
 • UC - str. 17 - první tři řádky

 

8. 10. 

 • ŽA str. 25
 • ŽA str. 22 dokončit 
 • ŽA str. 23 dokončit
 • ČTENÍ PL 6, 7 - předám rodičům na schůzce 

 

24. 9. 

 • ŽA str. 16 
 • UC str. 9, 10 - dbát na správný úchop tužky, na tužku netlačit 

 

23. 9. 

 • ŽA str. 15
 • UC str. 7, 8
 • Pracovní list (PL) děti dostanou, jak přijdou do školy

 

22. 9. 

 • ŽA str. 14
 • UC str. 6

 

21. 9. 

 • ŽA str. 13 (úkoly vypracovat dle zadání dole na stránce) 
 • UC str. 5

 

16. 9. 

 • ŽA str. 12

 

15. 9. 

 • ŽA str. 11
 • UC (Uvolňovací cviky) str. 4

 

14. 9. 

 • ŽA str. 10 - povídat si stručně o pohádkách, které jsou na stránce vyobrazené
 • popsat černobílé obrázky celými větami, vybarvit  
 • zazpívat si písničku Skákal pes