Obsah

Probrané učivo: 

22. 1. 

 • UČ str. 72/1 ústně
 • žlutý rámeček pročíst si 
 • 72/2 ústně nebo na F 
 • 72/3 na F + kontrola 
 • PS str. 44 dokončit 

 

21. 1. 

 • UČ str. 71/1 ústně
 • 71/2, 3, 4 na F + ústní kontrola a odůvodnění 
 • PS str. 44/1, 2, 3, 4 (první polovina strany) 
 • PÍS str. 26

 

20. 1. 

 • UČ str. 70/1 + žlutý rámeček ústně 
 • 70/2 na F 
 • 70/3 dvojice napsat do ŠS 
 • žlutý rámeček ústně 
 • PS str. 43 dokončit 
 • PÍS str. 25
 • ČÍT str. 56, 57 

 

19. 1. 

 • UČ str. 69
 • 69/1, 2 ústně 
 • pročíst si žlutý rámeček 
 • 69/3 na F + ústní kontrola a odůvodnění 
 • PS str. 43 - první polovina 

 

18. 1. 

 • psali jsme diktát 
 • UČ str. 68 - nadpis do ŠS: VYJMENOVANÁ SLOVA PO S + vypsat si řadu vyjmenovaných slov do ŠS
 • pročíst si celou tabulku na straně 68 

 

15. 1. 

 • UČ str. 67 SLOH
 • 67/1 a 2 ústně - přečíst si, zodpovědět otázky a vypracovat úkoly ústně 
 • 67/2 b) do ŠS napsat několik vět

 

14. 1. 

 • UČ str. 66/5 - doplnit na F - vybrat si 6 slovních spojení a vymyslet s každým 1 větu = 6 vět napsat do ŠS 
 • 66/5b) - odpovědi napsat do ŠS 
 • ČÍT str. 55 - přečíst si báseň, vybrat si jedno z povolání dole na straně a splnit úkol dle zadání (do SEŠ ČTENÍ)

 

13. 1. 

 • UČ str. 65/1 ústně
 • 65/2 do ŠS 
 • 65/3 doplnit na F a do ŠS napsat jednu vymyšlenou větu z každého sloupce
 • 65/4 na F 
 • PS str. 42 dokončit
 • PÍS str. 24 

 

12. 1. 

 • pracovali jsme v pracovních listech 

 

11. 1. 

 • PS str. 42/1, 2, 3 - první půlka strany

 

8. 1. 

 • ČÍT str. 52, 53 - přečíst a otázky ústně 
 • ČÍT str. 54 - báseň MĚSÍCE naučit se ji do středy 13. ledna zpaměti 

 

7. 1. 

 • UČ str. 64/1, 2 ústně 
 • žlutý rámeček projít si a uvědomit si rozdíly 
 • 64/3 ústně doplnit a odůvodnit 
 • PÍS str. 23

 

6. 1. 

 • UČ str. 62/1 a žlutý rámeček ústně 
 • 62/2 na F + ústní odůvodnění 
 • 62/2 b), c), d) ústně 
 • UČ str. 63/1, 2, 3 ústně 
 • 63/4 - první dva řádky do ŠS, zbytek ústně nebo na F 
 • PS str. 41 

5. 1. 

 • opakovali jsme vyjmenovaná slova po B a L - nakopírované pracovní listy

4. 1. 

 • UČ str. 60 - vypsat si vyjmenovaná slova do ŠS, projít si celou tabulku na téže straně 
 • 61/1, 3 ústně
 • 61/2 na F + ústní odůvodnění 
 • PS str. 40

16. 12. 

 

15. 12. 

 • ČÍT str. 48, 49
 • PÍS str. 21

 

8. 12. 

 • UČ str. 57/1, 2 ústně 
 • 57/3 na F + ústní kontrola
 • PS str. 36, 37 - první část 

 

4. 12. 

V rámci dnešního dne jsme pracovali na pracovních listech s mikuláškou tematikou. 

 

3. 12. 

 • PL - procvičování vyjmenovaných slov po L 
 • zítra diktát 
 • PÍS str. 18

 

2. 12. 

 • PL - procvičování vyjmenovaných slov po B 
 • zítra diktát 

1. 12. 

 • Opakování vyjmenovaných slov po B, L - projít si znovu všechno v učebnici, pročíst si všechny žluté rámečky

 

30. 11. 

 • UČ str. 53
 • 53/1 ústně
 • žlutý rámeček pročíst si
 • 53/2 na F + ústní kontrola 
 • 53/3 - první tři řádky do ŠS 
 • PS str. 36 celá 

 

27. 11. 

 • UČ str. 52
 • 52/1 ústně 
 • pročíst žlutý rámeček 
 • 52/2, 3 na F + ústně odůvodnit 
 • 52/3 první dva řádky napsat do ŠS 

 

26.11. 

 • UČ str. 51
 • 51/1 ústně
 • 51/2 na F + ústně odůvodnit
 • 51/3 napsat do ŠS lidová rčení 
 • 51/5 projít si diktát 
 • PS str. 35 dokončit 
 • ČÍT str. 36 

25. 11. 

 • UČ str. 50
 • pročíst si žlutý rámeček 
 • 50/1 ústně 
 • 50/2 na F + ústně odůvodnit 
 • PS str. 35/1, 2, 3, 4, 5 - první polovina strany
 • ČÍT str. 34, 35

 

24. 11. 

 • psali jsme diktát
 • UČ str. 49 - do ŠS nadpis: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L + vypsat všechna vyjmenovaná slova, řadu vyjmenovaných slov se naučit zpaměti
 • projít si tabulku na str. 49 

 

23. 11. 

 • v hodině jsme psali běhací diktát
 • v PS jsme dělali testíky - děti, které chybí, budou psát, až přijdou do školy
 • opakovat vyjmenovaná slova po B 

 

20. 11. 

 • děti pracovaly v pracovní listu, který chybějící děti dostanou, jakmile se vrátí do školy 
 • opakovat vyjmenovaná slova po B 
 • v PS si projít strany 14, 15, 20, 21 - nevyplňovat, budeme dělat až ve škole 

 

19. 11. 

 • UČ str. 47/1 ústně
 • 47/2 na F 
 • žlutý rámeček pročíst si 
 • 47/3, 4 ústně 
 • PS str. 33 dokončit 
 • PS str. 34 

 

18. 11. 

 • UČ str. 46
 • 46/1 ústně 
 • žlutý rámeček pročíst a vysvětlit 
 • 46/2, 3 na F 
 • PS str. 32 celá 
 • PS str. 33/1, 2, 3, 4 (první část) 

 

Distanční výuka: 

Kdo z dětí bude mít zájem a vhodné technické podmínky, může se se mnou od 10:00 spojit přes Skype. Najdete mě pod jménem Kristýna Trojanová. Budu se na vás těšit. Vysvětlíme si, co bude potřeba a domluvíme se na další spolupráci. :-)

 

V pondělí 16. listopadu není ředitelské volno, vyučování bude probíhat klasicky, jak jsme zvyklí, tedy kdo bude mít zájem a možnost připojit se, uvidíme se v 10 hodin na SKYPE. 

Od středy 18. 11. začíná pro 1. a 2. ročníky výuka ve školách dle platného rozvrhu, tedy od 7:25 hodin. Po celou dobu výuky musí mít děti i učitelé na ústech a nose roušky, platí i pro pobyt ve školní družině. 

Vzhledem k tomu, že jsme málotřídní škola, do školy nastoupí také třetí ročník.  

Školní družina bude fungovat v běžném provozu. 

Je také potřeba nahlásit ve školní jídelně odběr obědů. 

 

16. 11. 

 • UČ str. 45 - kdo bude online, uděláme společně 
 • 45/1 ústně 
 • 45/2 na F + ústní zdůvodnění 
 • 45/3 ústně 
 • PS str. 30, 31 

 

13. 11. 

 • UČ str. 44
 • 44/1 ústně 
 • žlutý rámeček pročíst si 
 • 44/2 na F + ústně 
 • 44/3 napsat do ŠS - prosím ofotit a poslat 
 • PS str. 29 

 

12. 11. 

 • UČ str. 43 - BÝT 
 • kdo bude online, společně přečteme žluté rámečky a vysvětlíme si je 
 • 43/1 - ústně 
 • 43/2 - projdeme společně, poté napíšete prvních pět větných celků do ŠS - ofotit a poslat 
 • 43/3 na F + ústně zdůvodnit 
 • PS str. 28/1, 2, 3, 4 , 5 + boční sloupeček
 • PÍS str. 17 - prosím ofotit a poslat 

 

11. 11. 

 • UČ str. 42 - nadpis do ŠS: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B + vypsat:
 • být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav
 • naučit se řadu vyjmenovaných slov zpaměti 
 • společně přes SKYPE projdeme každé vyjmenované slovo po B a slova příbuzná těmto vyjmenovaným slovům, kdo nebude online, projde si tabulku ze strany 42 samostatně 
 • ČÍT str. 33 + otázky odpovědět ústně 

 

10. 11. 

 • UČ str. 41 - ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV - nadpis do ŠS + žlutý rámeček 
 • 41/1 - kdo bude online, společně přečteme a uděláme i další podúkoly
 • 41/2 - uděláme společně přes SKYPE 
 • 41/3 - ústně, potom si libovolně vybrat 3 kořeny a vymyslet ke každému kořeni 3 slova a zapsat do ŠS 
 • PÍS str. 16 
 • ČÍT str. 32

9. 11. 

 • UČ str. 40 - VYPRÁVĚNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY
 • 40/1 - přečíst úryvek 
 • podle obrázkové osnovy dovyprávět pohádku 
 • za odměnu se podívej na následující video :-)
 • https://www.youtube.com/watch?v=9ioIg748L-Q

 

6. 11. 

 • UČ str. 37/2 ústně - společně přečteme a vyhledáme kořeny slov 
 • 37/3 - do ŠS napsat slova do tří sloupečků - první sloupeček - slova s kořenem -VOD, druhý sloupeček - slova s kořenem -LED, třetí sloupeček - slova s kořenem -ROD 
 • 37/4, 5 ústně 
 • PS str. 26/3, 4, 5 - stranu prosím ofotit a poslat 

 

5. 11. 

 • UČ str. 36 - společně si přes Skype přečteme žlutý rámeček, sami si potom napíšete následující zápis do ŠS: 
 • Slova příbuzná mají společný základ - kořen. Jsou si blízká i svým významem. Slova příbuzná: výlet, přelet, letadlo, letecký, výletník - kořen LET . U slov můžeme určovat i předponu, která je před kořenem, a příponu, která je za kořenem, např. slovo VÝ - LET - NÍK  (předpona - kořen - přípona.) 
 • 36/1 - společně přečteme a úkoly uděláme ústně přes Skype, potom si vypíšete všechna vyznačená slova ze cvičení 1 do ŠS a vyznačíte si v nich barevně kořen 
 • 36/1, d), e) ústně 
 • PS str. 26/1 ústně, 26/2 barevně vyznačit kořen slov 
 • PÍS str. 15

 

4. 11. 

 • PS str. 24 - dokončit
 • PS str. 25 celá  
 • PÍS str. 14 dokončit - prosím ofotit a poslat 

 

 • Kdo z vás nečte žádnou knížku ve svém volném čase, tak si prosím najděte v knihovně knížku, kterou byste si rádi přečetli. Vzájemně si knížky, které máte buď rozečtené nebo se je teprve chystáte číst, ukážeme a představíme. 

 

3. 11. 

 • PS str. 24/1, 2, 3, 4 
 • UČ str. 35 - nadpis do ŠS: SLOVA PROTIKLADNÁ + žlutý rámeček 
 • 35/1 přečíst a ústně udělat podúkoly 
 • 35/2 ústně - můžeme udělat společně přes Skype 
 • 35/3 - napsat dvojice do ŠS 
 • PÍS str. 14 - prvních 8 řádků 
 • ČÍT str. 30, 31 - číst nahlas a otázky odpovědět ústně

2. 11. 

 • UČ str. 34 - nadpis do ŠS: SLOVA SOUZNAČNÁ + žlutý rámeček 
 • 34/1 ústně 
 • 34/2 na F 
 • 34/3 napsat do ŠS - prosím ofotit a poslat ke kontrole 

 

23. 10. 

 • PS str. 23 celá 

 • PL „JEŽEK“  - v rámci výtvarné výchovy vybarvit ☺ 

 • PÍS str. 13 – prosím ofotit a poslat

 

 

22. 10. 

 • UČ str. 33 – do ŠS nadpis: SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ A SOUŘADNÁ + žlutý rámeček
 • 33/1 ústně
 • 33/2 napsat do ŠS – prosím ofotit a poslat ke kontrole
 • 33/3 ústně nebo na F
 • ČsP – TÝDEN 2, DEN 5

 

21. 10. 

 • PS str. 22/2, 3 - prosím stranu ofotit a poslat ke kontrole 
 • ČÍT str. 28, 29; otázky odpovědět ústně 
 • PL "ANANAS" 

 

20. 10. 

 • UČ str. 32 - nadpis do ŠS: NAUKA O SLOVĚ + žlutý rámeček 
 • 32/1 přečíst si 
 • 32/2 přečíst si celé a podúkoly vypracovat ústně 
 • PS str. 22/1
 • PL ČTENÍ S POROZUMĚNÍM TÝDEN 2, DEN 4 - prosím ofotit a poslat 

 

19. 10. 

 • UČ str. 30, 31 - projděte si ústně test, který si napíšeme na známky, jakmile se vrátíte do školy
 • PÍS str. 12 - prosím ofotit a poslat 

 

16. 10. 

 • UČ str. 29/5 nejprve doplnit na F, poté první čtyři větné celky napsat do ŠS (končí slovem ...nálepky...) - tužkou vlnovkou podtrhnout slovesné tvary, určit a napsat za každý větný celek, zda se jedná o větu jednoduchou (VJ) nebo o souvětí (S) a u souvětí napsat jeho vzorec - prosím ofotit a poslat 
 • ČsP TÝDEN 2, DEN 3 
 • PÍS str. 11

 

15. 10. 

 • UČ str. 29/4 do ŠS napsat daný vzorec a k němu napsat souvětí tak, aby vzorci odpovídalo - toto cvičení prosím ofotit a poslat ke kontrole 
 • PL "Hrad" 
 • ČÍT str. 27 - přečíst si, otázky odpovědět ústně 
 • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM (ČsP) TÝDEN 2, DEN 2 - společně zkontrolujeme při nástupu do školy, prosím uschovat 

 

14. 10. 

 • UČ str. 28/3 podtrhnout na F slovesa vlnovkou, zakroužkovat spojky a určit vzorec souvětí 
 • 29/4 - napsat vzorec souvětí do ŠS a vymyslet ke každému vzorci libovolné souvětí tak, aby odpovídalo danému vzorci
 • PL "Stromy a muchomůrka" 
 • PÍS str. 10 dokončit, kdo nestihl ve škole 
 • ČÍT str. 26 přečíst, otázky odpovědět ústně 

 

Probrané učivo ze dne:

12. 10. 

 • PS str. 17, 18 
 • UČ str. 28  - nadpis do ŠS: STAVBA SOUVĚTÍ
 • žlutý rámeček přečíst si 
 • 28/1 ústně, poté tři libovolná souvětí napsat do ŠS

 

9. 10. 

 • UČ str. 26 - pročíst si žluté tabulky
 • 27/2 ústně 
 • 27/3 na F a ústně 

 

8. 10. 

 • PS str. 13 dokončit, kdo ještě nemá hotové 
 • PS str. 16 dokončit 
 • UČ str. 26 - SPOJOVÁNÍ VĚT 
 • pročíst si žlutý rámeček 
 • 26/1 přečíst si věty a vyhledat ústně všechny spojky 
 • PÍS str. 8

 

7. 10. 

 • PÍS str. 7
 • UČ str. 24 - žlutý rámeček přečíst si 
 • 24/1 - vyhledat slovesa a na F je podtrhnout vlnovkou, podle počtu sloves určit, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí
 • modrý rámeček ústně 
 • 25/2 -  vyhledat slovesa a na F je podtrhnout vlnovkou, podle počtu sloves určit, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí
 • modrý rámeček ústně 
 • 25/3 ústně 

 

 

2. 10. 

 • UČ str. 20/12, 13 ústně odůvodnit
 • 21/14 doplnit na F, 4 libovolné věty napsat do ŠS 

 

1. 10 

 • UČ str. 19/8 pojmenovat obrázky a seřadit názvy podle abecedy do ŠS 
 • 19/9 na F 
 • 18/3 ústně, doplňovaná slova napsat správně do ŠS
 • 20/11 ústně 

 

30. 9. 

 • UČ str. 18/4, 5, 6 na F + ústně odůvodnit
 • 19/7 napsat správně do ŠS 
 • PÍS str. 5
 • ČÍT str. 20, 21

 

29. 9. 

 • UČ str. 17 - nadpis do ŠS: PÁROVÉ SOUHLÁSKY UVNITŘ A NA KONCI SLOVA
 • pročíst si žlutý rámeček 
 • 17/1, 2 na F + ústně odůvodnit 

 

 

24. 9. 

 • UČ str. 16/8 na F nebo ústně
 • 16/9 diktát - domácí příprava - příští týden budeme psát na známky 
 • 16/10 ústně 
 • PS str. 11
 • PÍS str. 4
 • ČÍT str. 17, 18

 

 

23. 9. 

 • UČ str. 15/4 na F 
 • 15/5 - věty v množném čísle napsat do ŠS 
 • 15/6, 7 ústně
 • PS str. 10
 • ČÍT str. 14, 15, 16

 

22. 9. 

 • UČ str. 14 - nadpis do ŠS: PSANÍ I, Í PO MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH, PSANÍ Y, Ý PO TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH
 • vypsat si do ŠS měkké a tvrdé souhláky (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) (h, ch, k, r, d, t, n) 
 • 14/3 napsat do sešitu, prozatím barevně nevyznačovat, budeme vyznačovat až zítra ve škole
 • ČÍT str. 12, 13

 

21. 9. 

 • UČ str. 13/1 přečíst si text a vypracovat do ŠS cvičení 1. - 6.  
 • 13/13 ústně 
 • PÍS str. 3
 • ČÍT str. 9 - 11

 

16. 9. 

 • PS str. 9
 • PÍS str. 2

 

15. 9. 

 • UČ str. 12/6 ústně
 • 12/7 - první řádek do ŠS 
 • 12/8, 9 ústně 
 • 12/10 vytvořené dvojice napsat do ŠS 
 • PS str. 8 dokončit 
 • ČÍT str. 6, 7, 8
 • PÍS str. 2 - prvních 5 řádků

 

14. září

 • UČ str. 11/1, 2  ústně 
 • 11/3 - první dva řádky napsat do ŠS 
 • 11/4 ústně 
 • 11/5 - první řádek napsat do ŠS 
 • PS str. 8/1, 2, 3 

11. září 

 •  PS str. 7 dokončit 
 • procvičovat abecedu a řazení slov podle abecedy 

 

10. září 

 • UČ str. 10 - zopakovat si zpaměti abecedu
 • do ŠS napsat abecedu velkými tiskacími písmeny
 • 10/2, 3 ústně 
 • PS str. 7/ 1, 2, 3 

9. září

 • UČ str. 9 - Popis - naše škola 
 • celou stranu přečíst a ústně si vypracovat cvičení z dané strany
 • při popisu naší školy užívat slova z nabídky

 

 • PS str. 6/15, 16, 17