Navigace

Obsah

NA SKYPE MĚ NAJDETE POD JMÉNEM Petra Čap, můj e-mail: capkovabreznik@seznam.cz, 605114504

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ON-LINE 2021

1. Každou hodinu se spolu spojíme, řekneme si společně datum, zopakujeme basic questions a probereme případné nejasnosti v zadané práci, nebo si společně poradíme, když si s něčím v zadané práci nebudete vědět rady.

2. Vypracování zadané práce ofoťte a pošlete  ... nejpozději do neděle daného týdne ... na skype nebo na e-mail, !!! nezapoměňte na zápis datumu všech hodin a označení jednotlivých cvičení.

3.Vzorně vypracovanou práci budu hodnotit 1, pokud bude něco chybět ..píšu X, úplně chybějící - neodevzdanou práci budu hodnotit známkou 5.

 

ODEVZDANÁ PRÁCE - nové pololetí

  Týden 8.-12.2. Týden 15.-19.2. Týden 22.-26.2 Týden 1.-5.3. Týden 8.-12.3.  
Jan B  1 1 1 1    
Žaneta x 5 5 5    
Denis 5 5 x x    
Nela C 1 1 1 1    
Tomáš 1 1 1 1    
Veronika 1 1 1 1    
Denisa chybí pa 1 1 1    
Lucie  1 1 1 1    
Petr Ch 5 5 5 po - scan    
Tereza chybí celý týden - kromě on-line 1,2 v pátek - 5 5 x 5    
Filip 1 x x 5    
Barča 1 1 1 1    
Nela K 5 x x x    
Jakub 5 5 5 5    
Petr T chybí zápis a on-line cvičení 1 x x    
Eva 1 1 1 1    
Naty chybí The burglars cv. 1,2 x x 5    
Lukáš chybí on-line scan za pátek 1 1 1    
Tobiáš 1 1 1 1    

 

ZADANÁ PRÁCE

                                                                                                                                                                          

Týden 8.-12.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What do you do every day?
 2. How often do you exercise?
 3. What are you like?
 4. What do you like?
 5. What do you look like?

 

Otázky v pdf (společně on-line přečteme a přeložíme) Introduction questions (34.27 kB)

 

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What is your dream job?
 2. What kind of books or magazines do you like?
 3. What do you like about your country?
 4. What is your country famous for?
 5. What is a typical meal from your country?

 

Otázky v pdf (společně on-line přečteme a přeložíme) Window on Britain - School - questions (35.58 kB)

 

3rd lesson - Friday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How many people are there in your family?
 2. Have you got a sister or a brother?
 3. Can you describe one member of your family?
 4. Who do you like most from your family and why?
 5. How much time do you spend with your grandparents?

 

 • on-line společná kontrola 2. části „Window on Britain“
 • A week with „ Window on Britain“ – podívejte se na následující video o jídle ve Velké Británii  Window on Britain Food (42.58 MB)  (odkaz na youtube: Window on Britain Food - YouTube )  a odpovězte (písemně) na následujcí otázky. 

Otázky v pdf (společně on-line přečteme a přeložíme) Window on Britain Food (33.08 kB)


ŘEŠENÍ 8.-12.3.

Monday (the) 8th (of) March

Tuesday (the) 9th (of) March

Friday (the) 12th (of) March


Týden 1.-5.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What are you doing?
 2. What time did you get up?
 3. How do you relax?
 4. Do you smoke?
 5. Do you mind if I smoke here?

 

 • Adjectives – ed or -ing  - společná kontrola your workbooks page 38/ex.1
 • udělejte si ještě jedno on-line cvičení na adjectives – ed or – ing – pošlete scan

Adjectives with -ed or -ing (unit 7) worksheet (liveworksheets.com)

OD PÁTKU ZKOUŠÍM

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What is your nationality?
 2. Do you like travelling?
 3. Have you ever been to London?
 4. Did you like the film about London?
 5. Would you like to live in London?

 

 

3rd lesson - Friday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What kind of films do you like?
 2. What film did you see at the weekend?
 3. What was the film about?
 4. What is your shoes size?
 5. Are you an optimist or pessimist?

Řešení 1.-5. 3. 

Monday (the) 1st (of) March

Tuesday (the) 2nd (of) March + Friday (the) 5th (of) March

READING

1   1   B

2   C

3   C

4   B

5   B

6   B

7   C

2   1   F

2   T

3   F

4   T

5   F

6   F

7   F

8   T

finds – najít, single – svobodný,  read about – číst o, looking for – hledat, means – znamenat, national – národní, opportunity -příležitost, abroad – cizina, a glass of wine -  sklenice vína,  go running – jít běhat,  lots of – hodně, try – zkusit, meat – maso, interested in – zajímat se o

I´m single – I am not single – Am I single?

I´m looking for love – I´m not looking for love – Am I looking for love?

I write stories – I don´t write stories – Do I write stories?

I have  a small group of friends – I haven´t got  a small group of friends. – Have I got a small group of friends? /Do I have a small group of friends?

I even went to school  with.. – I dint´t go to school with.. – Did I go to school with..?

We  usually go out to parties – We usually don´t go out … - Do we usually go out …?

I stopped smoking – I didn´t stop smoking – Did I stop smoking?


Týden 22. - 26.2.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Can I help you?
 2. What time is it?
 3. What did you do last weekend?
 4. Where does your father live?
 5. What colour is your parents´ car?

 

 • Adjectives – ed or -ing  Your Classbooks page 48 (společně on-line)

insteresting – zajímavý                             interested – zajímat se o něco

opište si tabulku z učebnice str. 48/1b do sešitu,doplňte ji a přeložte příd. jména

 • Podívejte se na video a doplňte příd. jména se správnou koncovkou -ed nebo - ing

Pink Magic: adjectives ending in -ing and -ed - English ESL video lesson (islcollective.com)

 

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What weather do you like?
 2. What is the weather like?
 3. Do you like shopping?
 4. How often do you go shopping?
 5. What is your favourite shop?

 

 • Společná on-line kontrola tabulky – classbooks page 48
 • Ex.1c/48 – věty doplňte a přepište do sešitu
 • Cvičení si udělejte a pošlete scan

Adjectives ending in -ed and -ing worksheet (liveworksheets.com)

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Who is your favourite actor?
 2. Do you play any sport?
 3. What is your dream job?
 4. Have you ever drunk beer?
 5. Is English eary or difficult for you?

 

 • -ed/-ing adjectives – your workboos page 38/ex.1
 • opakování there is + ing … - your workbooks page 42/ex.3
 • podívejte se na video o Londýnu a udělejte si cvičení

London documentary film - English ESL video lesson (islcollective.com)


ŘEŠENÍ  22.  - 26. 2.

Monday (the ) 22nd (of) February

adjectives - ed x - ing (14.53 kB)

Tuesday (the ) 23rd (of) February

Classbooks Ex.1c/48

řešení

Friday (the) 26th (of) February

workboos page 38/ex.1

Prac. sešit

Prac. sešit

workbooks page 42/ex.3

Prac. sešit


Týden 15.- 19.2.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What did you do on Saturday evening?
 2. What music do you like?
 3. Where were you born?
 4. What do you do?
 5. What are you doing?

opakování VERB PATTERNS  - věty přepište do sešitu a přeložte

 1. My boyfriend doesn't really enjoy _____________ (go) to parties.
 2.  James wanted ____________ (play) the drums when he was younger.
 3.  They refused _____________ (learn) a foreign language.
 4.  I need  ______________ (buy)  some new clothes for the interview.
 5.  Did you offer  _____________ (help) with the housework?
 6. I stopped  _______________ (swim) and looked at her?
 7. I stopped                                 (take a photo) of the beautiful countryside.

there´s someone/something + -ing//see, hear + -ing

 • classbooks ex. 4/page 47 – join the sentences – spojte věty – písemně do sešitu + překlad

 

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How often do you meet your friends?
 2. What languages can you speak?
 3. What time is it?
 4. What´s your favourite colour?
 5. How old are your parents?

opakování VERB PATTERNS  - věty přepište do sešitu a přeložte

 1. She didn´t mind ______________ (go) out so late.
 2. It stopped _____________ (rain) so we went to the beach.
 3. Marcy stopped                       (smoke) last year.
 4. Sam enjoys                              (watch) baseball.
 5. Her brother wants                  (buy) a house.
 6. I don´t mind                            (work) overtime next week.
 7. She looked at him and remembered                         (meet) him for the first time.

 

there´s someone/something + -ing//see, hear + -ing

 • workbooks page 36/ex. 1,2

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What do you do at the weekends?
 2. What´s the weather like?
 3. Do you like shopping?
 4. How often do you study English?
 5. Where were you at half past five yesterday?

 

 • Potrénujte si trochu poslech😊

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/pre-intermediate-a2/an-invitation-to-a-party

(nejdříve si udělejte preparation, pak task 1 and task 2) … pošlete scany obrazovky)

 


ŘEŠENÍ  15.-19.2.

Monday (the) 15th (of) February

 1. enjoy going
 2.  wanted to play
 3.  refused to learn
 4.  need to buy
 5.  offer to help
 6. stopped swimming
 7. stopped to take a photo

Tuesda (the) 16th (of) February

 1. didn´t mind going
 2. stopped raining
 3. stopped smoking
 4. enjoys watching
 5. brother wants to buy
 6. don´t mind working
 7. remembered meeting

Frida (the) 19th (of) February


Týden 8.-12.2.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What did you have for dinner last night?
 2. Were you watching tv yesterday at eight p.m.?
 3. How often do you see your friends?
 4. How many rooms are there in your house or a flat?
 5. Can you draw?

opakování VERB PATTERNS- classbook page 54/ex.3 – věty přepište do sešitu a přeložte

classbooks – page 46/The burglar/

 • read the story – answer the questions in ex. 1 (přečtěte si příběh, odpovězte na otázky ve cv.1)
 • vypište všechna slovesa z textu do sešitu a přeložte

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Which musical instruments can you play?
 2. When is your birthday?
 3. What time did you get up yesterday?
 4. What subject were you studying on Monday from 8 to 8:30?
 5. Where were you born?

(udělané cvičení scannem pošlete)

 • The burglar/classbooks page 47/ex.2 - on – line společný překlad otázek  - na otázky písemně odpovězte

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How many hours did you sleep last night?
 2. Where were you at half past five yeasterday?
 3. How many children will you have in the future?
 4. What season is it now?
 5. What is your favourite month?

 

 • Classbook page 47/ex.3

 … nová gramatika...ZÁPIS DO SEŠITU

There´s someone/something + -ing

 

(..tato vazba popisuje, že někde něco je-existuje a tvar -ing popisuje, co lidé nebo věci právě dělají)

There is a girl at the bus stop. /She is waving at us.

Na zastávce autobusu je dívka. /Mává na nás.

There is a girl waving at us at the bus stop.

 

SEE/HEAR someone + -ing

(po slovesem see (vidět), hear(slyšet),feel(cítit se-pocity), smell (cítit – nosem) notice (všimnout si) se tvar zakončený na – ing používá tímto způsobem:)

I heard the phone./The phone was ringing.

Slyšel jsem telefon./Telefon zvonil.

I heard the phone ringing.

 

page 47/ex. 3 – podívejte se na příběh a najděte v něm spojené věty 1-4 ze cv. 3 – věty vypište do sešitu

 

on-line procvičení :

Exercise 2: <em>There's</em> someone / something + <em>-ing</em> | Project | Oxford University Press (oup.com)

 

Exercise 3: <em>can see</em> / <em>hear someone</em> / something + <em>-ing</em> | Project | Oxford University Press (oup.com)

(udělané cvičení scannem pošlete)

                                                                                                                                                                                             

ŘEŠENÍ  8.-12.2.

Monday (the) 8th (of) February

Verb patterns 54/3: 1. raining 2. using 3. to have 4. to help 5. to go 6. watching 7. putting 8. to do

The Burglar/ 1. They are trying to catch burglars. (lupiče) 2. They catch Lord Riley.

Slovesa: need - potřebovat, are - jsou, look at - dívat se,  take photographs - fotit,  is - je, write - psát, think - myslet,  plan - plánovat, worry - dělat si starosti,  guard - hlídat, stop - zastavit,  climb - lézt, can - moci, see - vidět, stand - stát, open - otevřít, come on - pojďme, get - dostat, come out - vyjít, listen - poslouchat, hear - slyšet, put - položit , have - mít, would like - rád by

Tuesday (the) 9th (of) February

The Burglar/ex.2/

1.He has seen some people taking photographs of his house. He thinks they could be burglars.

2. At night.

3. No, the woman stands by the car.

4. Through a window near the front door.

5. He hears someone coming.

6. They handcuff him.

7. Sue sees the real burglar climbing out of the window, so they check and see they have caught Lord Riley.

8. To offer Sue and Alec a cup of coffee.

PIC


Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. níže na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti 

 

Basic questions - review
4th   September What day is it today?  It is ....  
  What date is it? It is...  
  What month is it? It is ..  
  Can you spell it, please? Yes, I can.  
7th   September What is your first name and surname? My first name is ...and my surname is....  
  Do you like your name?  Yes, I do./No, I don´t.  
  How do you spell your surname?    
8th    September Have you got a big family? Yes, I have./No, I haven´t. There are ...  
  What is your e-mail address? My e-mail address is...  
  What do you do? I´m a pupil.  
11th September Why do you study English? I study English because I ...  
  What is your best friend´s name? His/her name is...  
  Where does he/she live? He/She lives in ....  
14th September What does your best friend do? He/She is a...  
  How often do you see him/her?    
  What do you have in common?    
15th September Do you live in a house of a flat? I live in a ...  
  How many rooms are there in your house or flat? There are .... rooms in my...  
18th September What is your favourite room?  My favourite room is...  
  Describe it, please. There are.../There is../It is....  
21st September Can you draw? Yes, I can./No, I can´t.  
  What languages can you speak? I can speak Czech, English, German.  
22nd September Which musical instrument can you play? I can play the piano./I can´t play any musical instrument.  
  Can you wear jeans at school? Yes, I can.  
29th September What´s the time now? It is...  
  What time does the class finish? It finishes at ....  
2nd October When is your birthday? It is on ....  
  When is Denisa´s birhday? It is on...  
5th October What season is it? It is autumn.  
  What autumn (sping-summer-winter) months can you name? January - December  
  What is your favourite month? My favourite month is June.   
9th October What time do you usually get up?  I usually get up at ...  
  What do you usually have for breakfast? I usually have 2 rolls and tea for breakfast.  
12th October What do you have for lunch? I usually have salad and chicken for lunch.  
  Who do you usually have lunch with? I usually have lunch with my friends.  
13th  October When do you usually go to bed?  I usually go to bed at 10 o´clock on weekdays but at the weekend I go to bed at midnight.  
  What do you usually do at the weekend? I usually sleep a lot, read books and watch TV.  
16th October Is it snowing? Yes, it is. /No, it isn´t.   
  Are you standing or are you sitting? I am standing now.  
19th October What subject are you studying now? I am studying English.  
20th October Where were you born? I was born in Karviná.  
  When was your farther born? My father was born on (the) 2nd (of) February.  
23rd October Where were you at half past four yesterday afternoon? I was at home with my family.  
3rd November Who were you with yesterday at 8 p.m.? I was with my family.  
6th November What did you have for dinner last night? Last night I had chicken for dinner.  
9th November How many hours did you sleep last night? Last night I slept for 8 hours.  
10th November Who did you have lunch with two days ago? I had lunch with my father and mother.  
13th November

Have you ever been to Paris? 

Yes, I have. /No, I haven´t.  
16th November Have you ever sent an e-mail to your teacher? Yes, I have./No, I haven´t.  
20th November Have you ever broken your leg or arm? Yes, I have./No, I haven´t.  
23rd November Have you ever been to the cinema alone?  Yes, I have. /No, I haven´t.  
24th November Will you live on a farm in your future? Yes, I will. /No, I won´t.  
27th November Will you have many children in your future? Yes, I will./No, I won´t.  
30th November Will you live in a city or a town? I will live in a city.  
4th December How many children will you have in the future? I will have two children.  
7th December      

 

 

Vocabulary
8th  September Body parts: head, hair, eye, ear, mouth, nose, tooth-teeth, arm, hand, fingers, shoulder, leg, foot-feet, stomach, toe, forehead, lips, tongue, neck, throat, wrist, knee, bottom, shin, calf, ankle, heel, thigh, elbow, chest, palm, thumb
29th September Verbs review: buy, come, take, steal, leave, lock, can, get, are, put, see, trip over, break, finish, unpack, bend, lift, hurt, look, thank, remember, tell, have, go, bet, give (text about Smart Alec and Sweet Sue)