Obsah

22.1.2021 Elektrická rozvodná síť

Úkol 1- zápis

 • Do sešitu si zapíšete výtah z článku 2.4 str. 46 - 49
  - v zápise bude uvedeno dělení napětí podle hodnot z článku 
  - popíšete cestu elektřiny z elektrárny do domácnosti
  - k tomuto popisu nakreslíte schéma rozvodné elektrické sítě podle obr. v učebnici
 • ihned po dopsání článku mi zašlete prosím ofocený zápis na umaf@zsbreznik.cz

Úkol 2 - Opakování učiva (pracuj podle učebnice)

 • podle zadání příkladů za pomoci vzorečků v učebmici vyřešíte do sešitu příklady 633, 634, 635, 636 a 637 z testíku z 15.1.2021 (kapitola střídavý proud, efektivní hodnota U,I)
 • DÚ: řešíte podle  zadání testíku příklady 638, 639 (kapitola transformátor)
 • Dnes dopoledne zašlete na stejný e-mail jako úkol , děkuji.

Společné spojení Teams 8:55

Snažte se, ať máte co nejvíce splněno do našeho spojení, díky UMAF

 

20.1.2021 Z důvodu porady se hodina nekoná - ÚKOL:

 • podle stránek si zkontrolujte, co jste měli poslat a neposlali prosím o zaslání. Díky UMAF

15.1.2021 Střídavý proud, transformátor, testík

 • Teams spojení v 8:25

Po spojení  cca v 8:35 se zde objeví test, s pomocí vašich učebních materiálů odpovíte podle čísel na otázky,

případně spočítáte příklady - jsou červeně zakroužkované, řeření mi ofotíte a zašlete do 9:15h na umaf@zsbreznik.cz

!! V 8:35 musíš stránku načíst znovu, jinak se test neobjeví!!

Test STR1 (675.12 kB)     Test STR2  (723.71 kB)        Test STR3 (331.04 kB)

13.1.2021

Spojení Teams 12:05 - vysvětlení nového učiva

1) Měření střídavého proudu a napětí 

 • zápis článku 2.2, v zápise:
 • obrázek grafu, vysvětlení efektivní hodnoty Im ,Um
 • Zapsat vztah mezi I a I, stejně mezi U a Um
 • napsat jak a čím se střídavý proud a napětí měří

2) Transformátory

 • hodnocený, samostatně vytvořený zápis, článek 2.3 (bude zde definice transformátoru, složení, elektrotechnická značka, vysvětlení principu, vztahy pro transformaci, nové pojmy transformační poměr atd., ......je to na vás, jak kvalitní zápis bude.) Hodnotím srozumitelnost, grafickou úpravu, věcnou správnost a úplnost.
 • zápis doplňte o vhodné obrázky (z učebnice, internetu)

Oba ofocené články mi zašlete do pátku na umaf@zsbrezník.cz , děkujiUMAF.

 

8.1.2021 Nadepiš si novou kapitolu STŘÍDAVÝ PROUD

Dnešní téma je Vznik střídavého proudu.

Pozorně si přečti kapitolu 2.1 Vznik střídavého proudu.

 • tvůj úkol - vytvoř si zápis do sešitu, v něm budou hlavní pojmy:
  - definice střídavého proudu
  - odlišnost od stejnosměrného proudu
  - co je grafem střídavého proudu (překresli si obrázek 2.4.)
  -  perioda střídavého proudu (značka T, jednotka s)
  - frekvence střídavého proudu (značka f, jednotka Hz)
  - vztah mezi těmito veličinami
 • DÚ: Písemně odpověz na otázky1, 3, 4, 5, 6

Zápis mi pošlete do pondělí na e-mail umaf@zsbrezník.cz

 • Spojení Teams začne v 8:45 (to byste měli mít většinu úkolů splněnou)
 • motivační video ke střídavému proudu → VZNIK STŘÍDAVÉHO PROUDU

UMAF

6.1.2021 Elektromagnetická indukce   (DÚ: otázky a odpovědi 3, 4 str. 32)

V prosinci jsme si vysvětlovali opačný jev k principu elektromotoru - do motoru složeného z elektromagnetů pustíme elektrický proud a cívka rotoru je nucena magnetickým polem statoru k otáčivému pohybu.

Po přečtení článku 1.5 zjistíte:

 • že změnou magnetického pole v okolí cívky např. pohybem magnetu vzniká v cívce elektrický proud str.29 obr. 1.20
  pozor! el proud vzniká jen při pohybu magnetu (změně mg. pole v okolí cívky)

pojmy pro zápis INDUKOVANÝ PROUD, kde a za jakých podmínek vzniká obrázky a)c)

 • ! druhý pokus viz. obr 1.21, primární a sekundární cívka na společném jádru, proud opět vzniká pouze při změně magnetického pole první cívky - obr. 1.21 případ b) a d), která vytváří magnetické pole, které indukuje v sekundární cívce indukovaný proud 

pojmy pro zápis PIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ CÍVKA NA SPOLEČNÉM JÁDRU, INDUKOVANÉ NAPĚTÍ, na čem závisí velikost indukovaného proudu (viz obr1.22, reostat- "odpor se šipkou", zde mění proud v primárním obvodu - pohybem jezdce "šipky" se mění odpor v obvodu a tím dochází podle OZ ke změně proudu v obvodu. Důsledek změna magnetického pole v okolí sekundární cívky, tím se mění indukovaný proud i napětí v sekundárním obvodu II.

Úkoly:

 1. pečlivě si přečti tyto instrukce a současně pročítej kapitolu 1.5
 2. vytvoř si do sešitu zápis, doplň o vhodné obrázky
 3. zápis mi do pátku odešli ofocený

Na TEAMS se spojíme v 12:35

K lepšímu pochopení zasílám ještě odkaz: ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE

 

Od 27. 11. do 18.12. prezenční výuka

27.11.2020 Působení magnetického pole na cívku s proudem

 • nejprve si přečtěte článek 1.3
 • kdo bude hotov dříve udělá si zápis
 • v 8:35 vás pozvu do skupiny F9 na Teams k vysvětlení látky
 • : do sešitu si nakreslíš obrázek vysvětlující princip zvonku nebo elektromagnetického relé

 

25.11.2020 Magnetické pole cívky s proudem

1)

 • Přečti si článek 1.1, zkus pochopit pokus (příští středu si jej předvedemee ve F ve škole)
 • Do sešitu si udělej zápis, v něm bude:
  - schématická značka cívky
  - vzorně zapsáno PRAVIDLO PRAVÉ RUKY (uprostřed str. 15), toto pravidlo si napíšeš, zarámuješ a naučíš zpaměti
  - pod pravidlem bude obr. ze str. 15, pěkně překreslit
 • zápis může obsahovat shrnutí str.15

2) Přečti si a zapiš ELEKTROMAGNET A JEHO UŽITÍ str. 16. - 20.

Dnes se s vámi pokusím spojit okolo 12:30h pomocí Teams, mám od 11:30 jednání ohledně webu naší školy, nevím, kdy skončíme, takže se možná uslyšíme až v PÁ, UMAF

20.11.2020 ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY

Navazujeme na základní znalosto elektřiny a magnetizmu z 8. a 6. ročníku, začínáte novou učebmici pro 9. ročník

 • Přečti si článek 1.0  str.10 - 13
 • Z článku si utvoř zápis
 • do sešitu  písemně odpověz na otázky 1 - 3 str. 13, tak, aby to mělo smysl

Vysvětlíme si na SKYPE v 8:35h

18.11.2020 Písemná práce  klikni zde:  Elektřina písemná práce 1

Skype spojení 12:10 - instrukce

 • písmenou práci mi zašlete do pátku do 8:00 h v domluveném formátu
 • zde se po vysílání objeví instrukce:

Řešení piš na čistý papír, postupuj podle čísel příkladů.
Práci odešli do pátku do 8.00h na umaf@zsbreznik.cz jako PŘÍLOHU e-mailu s názvem
„Jméno Příjmení  Elektřina 1“

13.11.2020. Založení účtů Microsoft OFFICE 365

- vážení, během této hodiny Vám přijdou buď na e- mail nebo na skype účet Vaš přístupová hesla na přihlášení 

- nejprve se spojíme, řeknu vám instrukce

 • pak se spojíme znovu a online budete zkoušet založení účtu na Vašem PC

 UMAF

 

 

11.11.2020. Elektřina 8. ročník závěr samostudium na zadané okruhy

na 11.11. okruhy k opakování

 • umět nakreslit jednoduchý elektrický obvod
 • umět nakreslit sériově a paralelně zapojené spotřebiče
 • Znát U,I,R pojmenovat a jaké mají jednotky, znát W, P, P0, η(éta)
 • vyslovit Ohmův zákon
 • umět spočítat jednoduché příklady na OZ
 • spočítat výsledný odpor paralelního a sériového zapojení, vztahy mezi napětími a proudyU1 , U2,, I1, I2 v obou zapojeních.
 • spočítat elektrickou práci, výkon, účinnost 
 • umět ji spočítat i s použitím OZ, kdy neznám U, I, ale např. znám U, R nebo R, I (viz studijní materiály z hodiny 4.11.2020)
 • znát jednotky práce a elektrické práce a jejich převodníé vztahy

Vše jsme probírali a procvičovali, případně čerpáš ze sešitu  nebo ze studijních materiálů, které jsem vám zde uváděl. UMAF

 

6.11.2020. Elektřina 8. ročník závěr

Témata k opakování:

Elektrický obvod, Ohmův zákon

Elektrický obvod

Sériové zapojení rezistorů

Paralelní zapojení rezistorů

Práce, výkon, účinnost - máte od minule

V 8:40 navážeme spojení, kdo může, vytiskne si tyto materiály nebo si je připraví na obrazovce.

Během víkendu se zde objeví, co byste měli umět na středeční práci

Váš UMAF 

 

Sériové za

4.11.2020. Elektrická práce, výkon, účinnost - závěr

     
Zde Vám zasílám shrnutí těchto pojmů z 8. ročníku, podobné příklady se objeví

 • v opakovací práci, kterou vám zadám v pátek.
 •       **** SHRNUTÍ Práce výkon účinnost
 • Dnes si ve skype hodině probereme některé příklady z tohoto shrnutí a budu řešit vaše dotazy

·         DÚ: studijní materiály z hodiny fyziky 21.10. str 164 U1, U2  - písemně a prosím odeslat do pátku na umaf@zsbreznik.cz

SKYPE spojení začne dnes 12:15h, připravte si vše potřebné a také dotazy k učivu UMAF

 

23.10. Elektriká práce výkon - Skype konzultace začne 8:40h

21.10. Elektrická práce výkon

Studijní materiály

Podívejte se na tyto materiály, v 12:20 se zde objeví úkoly, které máte vypracovat do sešitu (ve 12:20 si tuto stranu aktualizujte nebo načtěte znovu).

Případné osobní dotazy na skype od 13 do 13:00, teď se vám nemohu osobně věnovat, zařizuji pro učitele zítřejší školení na TEAMS.

Celá skype hodina bude v pátek.

Písemně do sešitu:

 • Elektrická práce - rámeček str. 160, W=UIt - (zpaměti)
 • Příklad str. 160 do sešitu
 • Výkon elektrického proudu - pročíst str 161 pro pochopení co je "příkon, výkon"
 • Opsat rámeček str. 163
 • ze strany162. si opište co je jednotka kilowathodina a převod kWh na MJ
 • Opište si příklad na výpočet příkonu str. 162
 • poslední úkol, na str. 162 uprostřed si opište vzorečky pro výpočet příkonu s použitím Ohmova zákona

Všechny tyto úkoly jsou podle studijního materiálu, v pátek budeme mít možnost si vše vysvětlit ústně na SKYPE

UMAF

 

 

16.10. Paralelní zapojení rezistorů

Studijní materiály

Do sešitu zapsat Příklad str. 151 studijní materiál (vytisknout si a nalepit nebo nakreslit obr. 2.59)

Najít si na webu a zapsat: 

Elektrická práce - vzoreček

Elektrický výkon - vzoreček

Spojení zahájím 11:35 skype, kdo se mi neohlásil zkusí požádat o spojení, zařadím ho do skupiny, díky. UMAF

 

14.10. 2020 Pravidla práce ve fyzice na dálku

Moji milí deváťáci, 

dnešek jste měli bez úkolů, podle hesla "Život je těžký i bez fyziky".

V následujících týdnech výuky vás budu úkolovat prostřednictvím webových stránek školy 

zakladni-skola-1/tridy/ixtrida/fyzika/

Zde budete nacházet pod datem dne úkoly na výuku. 

Úkoly budete řešit písemně do sešitů, stejným způsobem,  jako kdybych vás učil ve škole. Tato vaše práce nebude hodnocena jako domácí úkol, ale jako vaše zákonná povinnost absolvovat základní vzdělávání, stejně jako je hodnocena vaše práce ve škole. I když v tuto mimořádnou dobu si plníte povinnou školní docházku bez přítomnosti v budově školy. 

Abych mohl kontrolovat a hodnotit Vaši každodenní práci, připomínám jak bude hodina fyziky v sešitě  vypadat: 

1) za okrajem sešitu je uvedeno datum (jako v hodině, okraje budou mít všichni)

2) uvedete nadpis

3) písemně vypracujete úkoly podle pokynů do sešitu

4) rodič podepíše vaši práci 

Průběh výuky:

 • V následujících týdnech výuky vás budu úkolovat prostřednictvím webových stránek školy (OF-LINE výuka, bez okamžitého spojení s vyučujícím, žák pracuje samostatně na zadaných úkolech z webu).
   
 • ON-LINE, komunikovat spolu budeme dohodnutým způsobem, zatím pomoci SKYPEnebo Zoom, při problémech můžete volat na mobil 721 603 781. Tento způsob slouží ke konzultaci látky s vyučujícím, vysvětlení látky, odpovědi na vaše dotazy a ke skupinové komunikaci.
 • Spojením SKYPE, budu také kontrolovat, zda jste přítomni v hodině, protože nyní je distanční výuka povinná, rodiče žáka omlouvají.

S pozdravem váš učitel  matematiky Mgr. Jan Nešpor, spojení: umaf@zsbreznik.cz, SKYPE jméno "UMAF", mobil 721 603 781

Úkoly:  

1) do sešitu si napiš datum a nadpis 14.10. 2020 Pravidla práce ve fyzice na dálku, pak si opiš čtyři pravidla jak má hodina v sešitě vypadat.

2) Vypočítej si slíbené příklady na U, I, R a odešli mi je na email (viz spojení)

Příklady U I R

3) Poslední opakování bude paralelní zapojení rezistorů, vyzkoušej si kalkulačku

https://kle.cz/vypocty/rezistory_sp.html

 

Ve 12:20 se spojíme na schůzce, pozvánku hned vložím, musíte si stránku aktualizovat ve 12:20 aby se objevila zde

UMAF Fyzika matematika is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92728985279?pwd=UVFIS2xsT3JLS2NpNGZjQWpYSUM1QT09