Obsah

1.10.

Matematická cvičení  str. 60  cv. 1 (Úprava mnohočlenů na součin)

                                        str. 61 cv. 2 nahoře

2.10.

uč. str. 16/14,15,16

Množiny čísel str. 16 - A. Množina přirozených čísel  17/1

 

5.10.

Opakování - Úprava výrazu na součin vytýkáním

uč. str. 17 B. Množina celých čísel cv. 2

 

6.10.

Opakování - Úprava výrazu na součin pomocí vzorce

uč. str. 17 C. Množina racionálních čísel

                        18/3,4 do sešitu

7.10.

Opakování: Úpravy výrazu na součin 

uč. str. 18 - Množina reálných čísel

19/7

str. 19 - teorie pod cv. 7

str. 20 Tabulka některých internalů - prostudovat. Tabulku jsme si vlepili do sešitu.

8.10.

Uprav na součin: 12 uv - 18 u  =

                               14 a2b - 28ac2 + 7 abc =

                                y(z + 3) + x(z + 3) =

                                am - bm + ab - b2 =

uč. str. 20/8,9

9.10.

Opakování - Uprav na součin pomocí vzorců: z2 + 2z + 1 =

                                                                                25a2 - 20ab + 4b2 =

                                                                                16p2 - 9 =

                                                                                 (a + b)2 - r2 =

Lineární rovnice uč. str. 21 - zopakovat ekvivalentní úpravy

                              uč. str. 21/1,2,3 a)b)c)

DISTANČNÍ VÝUKA 12.10. - 16.10. 2020

V tomto týdnu si zopakujete z loňského roku Pythagorovu větu a Kruh, kružnice. Vytáhněte sešit z minulého roku. Najdete zde návody k řešení příkladů, jsou velice podobné. Případné dotazy posílejte na e-mail lenka.jarolimova@post.cz. V době výuky jsem na příjmu. Příští pondělí mi odevzáte sešit s vypracovynými úkoly.

12.10. 1020 - 1105

Opakování: uč. str. 21/3d) Řeš a proveď zkoušku.

Pythagorova věta uč. str. 26

Přečíst a zopakovat si teorii na str. 26

27/9 - řešíme do sešitu podle obrácené věty k P.V.

27/3,5 do sešitu

 

13.10. 725 - 810

Opakování: Řeš rovnice a proveď zkoušku

                      1)   3.(y  - 5) + 8 = 17 

                      2)   5.(x + 3) = 8.(10 - x)

uč. str. 26/1 Tento příklad jsme loni řešili mnohokrát. Konstrukce tečen pomocí Thaletovy věty ( uč. str. 30). Nezapomeňte na nákres!

uč. str.27/6

Příklady řešíme do sešitu.

Připomínám, že Ti co se přihlásili na logickou olympiádu, aby vypracovali test (pokud tak už neučinili). Zítra je poslední den!

14.10. 725 - 810

Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku:  8.(3z - 2) - 13z = 5.(12 - 3z) + 7z

Kruh, kružnice uč. str. 28 - prohlédnout si úvod - rozlišuj kruh, kružnice

                                             - 28/1 ústně

                                             - 28/2 do sešitu

                                             - 28/3a) do sešitu. Když spojíte body A,B,C vznikne trojúhelník. Daná kružnice je kružnice opsaná                                                           trojúhelníku

                                             - 28/4

Kontrola příkladů z minulé hodiny:

Někteří jste mi psali, že máte problém s některým příkladem. Proto přikládám vyřešené příklady. 

13.10..pdf (613.1 kB)

Filipovi příklad pošlu.

Připomínám, že každý den zapisujeme do sešitu, nezapomínáme psát datum, nadpis, .. aby se mi to dobře kontrolovalo. Výuka je povinná, brzo vám napíši, jak se spojíme on-line.

 

15.10.  925-1010

Vzájemná poloha přímky a kružnice uč. str. 29 - prohlédnout si obrázek, zopakovat si pojmy tečna, sečna, vnější přímka.

29/5,6 - ústně

29/7,8,9 do sešitu. Připomínám, že tečna je kolmá na poloměr. Pozor na správnou konstrukci tečny (podívej se na úvodní obrázek).

str. 30 zopakovat si vzájemnou polohu dvou kružnic.

30/1 - ústně

Pro kontrolu přikládám vyřešené příklady ze včerejší hodiny. 14.10..pdf (558.07 kB)

Pro některé žáky jsou úlohy velice lehké a mají je rychle hotové. Mohou si ve zbytku hodiny podívat a zkusit některý přijíímací test z matematiky. Najdete je na stránce https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika

Upozornění: Pro kontakt používám novou adresu lenka.jarolimova@post.cz. Někteří jste to v úvodu distanční výuky přehlédli. 

 

 16.10. 725 - 810           

  1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku

                            x - 4.(x - 11) - 5.(x - 16) = 4.(x - 5)                       pozn. pozor na znaménka         

   2) Thaletova kružnice  uč. str. 30 - připomenout si v učebnici

30/11a) do sešitu

           b) pouze ti, kteří chtějí dělat přijímací pohovory

30/12

31/14 vypočítat

S dnešními příklady by neměl mít nikdo problémy, protože celý týden děláme to samé a kdo měl problém, mohl se během týdne zeptat. Proto zápis z dnešní hodiny pošlete na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera. Pokud jste pro dnešní výuku omluveni, paní uč. třídní mi to sdělí.  

Na závěr kontrola včerejší práce 15.10..pdf (466.4 kB)

 

19.10. 1020 - 1105

1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku Sbírka úloh str. 47/2b) Tento týden budeme procvičovat rovnoce se zlomky.                        

2) Obvod a obsah kruhu  uč. str. 31 - zopakovat a doučit vzorce

31/15 do sešitu

31/16 - nákres!

Zítra vyhodnotím páteční úkoly.

Díky Filipovi a Evě se k vám dostal sešit PŘIJÍMAČKY v pohodě. Možná, že jste už začali vyplňovat. Tento týden zkuste vyplnit str. 10 (11). Prohlédněte si řešený příklad. Zkuste ho propočítat, podívejte se, jak ho počítají a podle něho vypočítejte příklad na pravé straně. 

20.10. 725 - 810

1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku Sbírka úloh str. 47/2d)

2) 31/17 1. obrazec

      32/19,20   Připomenout si vzorec pro výpočet obsahu mezikruží z tabulek.

3) Úkol Ze 16. 10.

     Tento úkol poslalo 16 žáků, tři se neozvali. Zjistím, zda mají na tuto hodinu omluvenku.

      Čekala jsem, že po týdením počítaní Pythagorovy věty a konstrukci tečen zabodujete, ale bohužel, byla pouze jedna výborná práce. V konstrukčních úlohách se dělají rozbory. Nákres také děláme v početních příkladech na PV. Bez nich nejste schopni příklad vypočítat. Často máte nesmyslé výpočty! Stačilo tak málo - příklad si nakresit. 

U rovnic stále vynecháváte zkoušky, ale při jejich řešení získáváte zručnost v počítání!

Jsem ráda, že většina z vás práce posílá a má zpětnou vazbu. 

Řešení:16.10..pdf (483.98 kB)

4) Řešení příkladů z hodiny 19.10.

19.10..pdf (363.27 kB)

 

21.10. 725 - 810 

1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku Sbírka úloh str. 47/2g) 

2) 31/17 druhý obrázek. Pořádně se na něj podívejte. Je to velice jednoduché.

3) uč. str. 33 Válec - zopakovat a doučit se vzorce pro výpočet povrchu a objemu válce

     34/3 doplň tabulku

4) Řešení příkladů z hodiny 20.10.

    20.10..pdf (632.45 kB)

 

22.10.  925-1010

Včera jste měli dost práce s tabulkou, proto dnes jsou pouze tři příklady. U slovních příkladů nezapomeňte na nákres, výpočet a odpověď! Samotný výsledek není řešení příkladu! 

1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku Sbírka úloh str. 47/2f)

2) 32/22. Pozor, chyba v zadání! Správně: chcemel-li, aby ubrus přesahoval stůl kolem dokola o 20 cm.

3) 34/5

4) Řešení příkladů z hodiny 21.10.

21.10..pdf (340.33 kB)

 

23.10. 725 - 810 

Opakování: V dnešní hodině vypočítej tyto 4 příklady a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

1) Řeš rovnici a poroveď zkoušku 2(2x + 1) + x = 4(x - 1) + 7

2) Je dána kružnice k(S;r=2,5cm) a bod A, jehož vzdálenost od bodu S měří 6cm. Bodem A veď tečny ke kružnici k.

3) Tětiva AB kružnice k má délku 14 dm. Je vzdálená 5 dm od středu kružice. Vypočítej poloměr kružnice.

4) Jaký je objem válcové cisterny o průměru 3 m a délce 8 m?

Příklady budou mít nákresy, řešení a odpovědi

Řešení příkladů z hodiny 22.10..pdf (334.58 kB)

Příští týden máte prázdniny. Věnujte je přípravě na přijímací pohovory. Doporučuji z knihy Přijímačky v pohodě spočítat první kapitolu Celá čísla, zlomky,... po stranu 16 včetně. Pokud budete potřebovat poradit, napište na adresu lenka.jarolimova@post.cz a domluvíme se.

Po prázdninách se budeme kontaktovat např. na Skypu, protože budeme probírat nové učivo.

 

2.11.

V tomto týdnu začneme probírat lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.

Dnešní hodinu budeme věnovat již probraným rovnicím. Z přiloženého dokumentu Rovnice - zadání.pdf (237.73 kB)vyřešte rovnice, pak si řešení ověřte v dokumentuRovnice - výsledky.pdf (215.96 kB). V případě nápovědy použijet dokument Nápověda k řešení.pdf (312.74 kB).

V době výuky budu připojena na Skypu, pokud budete mít dotazy, ráda na ně odpovím. Zatím mám ve skupině pouze 3 žáky. Jsem pod jménem Lenka Jarolímová. Měla jsem obrázek kopretiny.

Doufám, že se vám podařilo propočítat 1. kapitolu ze sbírky Přijímačky v pohodě.  

Druhá kapitola je zaměřena na jednotky délky, obsahu a objemu. Oprašte si převodové pravítko. U skládaných příkladů vše převeďte na stejnou jednotku a pak spočítejte. Určitě s vám zadaří.

Pozn. Úkol z 23.10. mi neposlali Žaneta, Denis, Veronika, Tereza, Jakub a Eva. Proč? Pouze Žaneta se omluvila. Máte možnost jej poslat do dnešního večera. Pokud nemáte techniku na poslání zpráv, je možno vypracované práce vhodit do schránky u vchodu do školy.

3.11.

1) Opakování: Vyřeš rovnice z dokumentu Rovnice 3.11. - zadání.pdf (150.92 kB)a proveď zkoušky. Řešení ověř na přiloženém dokumentu. Řešení rovnic 3.11..pdf (104.74 kB)

2) Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli uč. str. 58.

  • do sešitu napiš nadpis
  • prostuduj tabulku na str. 58
  • Vypočítej 58/1 a), b), c), d) Zkoušku proveď u jedné rovnice
  • Vypočítej 59/3 a), b), c). Zkoušku proveď u jedné rovnice.
  • Nápověda k př. 1,3.pdf (286.58 kB)

Rovnice s neznámou ve jmenovatelii řešíme podobně jako rovnice se zlomky. Pouze si dát pozor na tzv. podmínku - kdy má výraz smysl. Když je ve jmenovateli pouze jednočlen s x, pak nemůže x nabývat hodotu 0, protože nulou nelze dělit.

Pozn. U rovnice č. 5 z 2.11. jsem měla chybu ve zkoušce. Správně L=P=1/3. 

4.11.

1) Opakování: Vyřeš rovnice z dokumentu Zadání rovnic 4.11.pdf (87.63 kB) a proveď zkoušky. Řešení ověř na přiloženém dokumentu Řešení 4.11..pdf (72.19 kB)

2) Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 

uč. str. 59/2 pořádně prohlédnout řešení rovnic Jarky a Ivana. Ještě jednou přikládám řešení těchto rovnic na dokumentu Jarka, Ivan.pdf (197.88 kB).

Pokus se vyřešit rovnice 60/4 a 60/5 a)b)c)f). Kdo chce, může vyřešit celé cvičení.

Nezapomínejte na podmínky - za jakých podmínek má lom. výraz smysl.

5.11.

1)Řěš rovnice a proveď zkoušku: 5.(s + 3) - 4(s - 4) =40

                                                           (x + 1).(x - 2) = (x - 3).(x + 4)

2) uč. str. 60/6 a), b), c), d)

                  60/7 a)

Dnes se spojíme přes Skype v 9 25 

6.11.

1)Opakování: Vyřeš rovnice z dokumentu Rovnice 6.11..pdf (123.09 kB). Zkoušku proveď u 1. rovnice. Řešení nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

2) uč. str 61/9 a)b)c)d) dobrovolně e)f). U f vytni ve jmenovateli 10! 10 + 10x = 10(1 + x)

3) V pondělí si napíšeme mat. soutěž Matematický klokan. Byla bych ráda, aby všichni, kteří chtějí studovat se soutěže zúčastnili. Skupina nestudentů bude pracovat na zadaných úkolech. Slovní úlohy začneme probírat v úterý. Spojíme se v pondělí v 1015 na Skypu.  Čistý čas na práci je 60 minut. Nepoužíváme žádné pomůcky pouze papír a tužku. Připravte si kartu

odpovědí KARTA ODPOVĚDÍ MAT. KLOKAN.pdf (71.72 kB).

Vzhledem k tomu, jak dobře jste si vedli v logické olympiádě, doufám, že i tentokrát zabodujete. Účastníci dostanou za účast malou jedničku za aktivitu.

Pro případné dotazy jsem dnes dopoledne připojena na Skypu.

9.11.

Dnes se rozdělíme na dvě skupiny. 

1. skupina - Soutěžící v Matematickém klokanu

Doufám, že se vás do soutěže zapojí co nejvíce. 

Přihlásím se v 1015. Zopakuji pravidla. Poté vložím soutěž sem na stránky školy. Budete pracovat 60 minut. Po skončení mi pošlete ihned výsledky. Přeji hodně úspěchů!

Soutěž Kadet: 

2. skupina - nesoutěžící.

Na přiloženém dokumentu máte řešené lineární rovnice. Řešené rovnice 9.11..pdf (1.77 MB) Projděte si rovnice až po číslo 103. Další jsou už pro vás náročné. Jsou určené pro budoucí studenty, ty, kteří řeší klokana. Prostudujte rovnici 103 a dostanete odpověď, proč rovnice 61/9b) nemá řešení. 

Zkuste vyřešit rovnice 66, 67, 68 . Výsledky přikládám Řešení 9.11..pdf (65.69 kB)1

10.11.

1) Nejdříve vyhodnotíme soutěž Matematický klokan. Musím vás pochválit. Do soutěže se vás zapojilo 15!

2) Slovní úlohy

Z přiloženého dokumentu si zopakujeme jednoduché slovní úlohy Řešení slovních úloh rovnicemi.pdf (4.23 MB)

Probereme příklad 130/1 130-1.pdf (166.76 kB)

Vyřešíte 130/2, 3

 

Vyhodnocení Soutěže Matematický klokan, kategorie Kadet:

Soutěže se zúčastnilo 15 žáků. Pořadí prvních deseti žáků :

1.-2. místo: Batelka Jan  a Horáková Veronika    56 bodů

3. místo:      Tesař Petr                                               51 bodů

4. místo:      Hortová Denisa                                      49 bodů

5.-6. místo:  Klíma Filip a Kocurová Barbora          45 bodů

7. místo:     Hortová Lucie                                         44 bodů

8. místo:      Kovářová Nela                                       43 bodů

9. místo:      Tesařová Eva                                         42 bodů

10. místo:    Vojta Tobiáš                                          39 bodů

Blahopřeji vítězům a děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili!

 

11.11.

Procvičování jednoduchých slovních úloh.

Matematická cvičení str. 62/A prostudujte příklady a řešení na přiloženém dokumentu Slovní úlohy z MC.pdf (374.08 kB).

              Vypočítejte sami 62/B a), b) Pozn. obecně lichá čísla můžeme zapsat 2n+1, 2n+3, 2n+5, ....

                                                   D a), b)

Studenti si propočítají ze včerejšího materiálu slovní úlohu 132/14 - úloha, ve které jsou procenta.

Spojíme se hromadně ve čtvrtek, dnes budu k dispozici na Skypu pro individuální dotazy.

 

12.11.

Překontoluj si řešení včerejších slovních úloh na přiloženém dokumentuŘešení sl. úloh z 11.11.pdf (472.31 kB)

Slovní úlohy o pohybu 1

Přečti si úvodní příklad v učebnici na str. 62. Porovnej s řešením na dokumentu Slovní úlohy o pohybu 1.pdf (307.5 kB)

Vyřešíme příklady 64/4 a 64/6.  Nápověda 64-4, 64-6.pdf (249.4 kB)

Pozn.Úkol z 23.10. neposlali tito žáci: Boková - oml. dodá, Chylíková - oml. dodá, Prokeš, 

           Úkol z 6.11. neposlali: Boková - oml. dodá, Caska, Chylíková - oml. dodá, Prokeš

Pokud je nepošlete do pátečního večera 13.11. bude hodnocena nedostatečně.

Připomínám, že adresa je lenka.jarolimova@post.cz

 

13.11. 725 na Skypu

Opakování a kontrola příkladů z minulé hodiny Řešení 64-4, 64-6.pdf (339.95 kB)

Dnes budeme pracovat na příkladech ze Sbírky úloh na str. 61/14, 12

                                                                                                       62/19, 20, 26

Řešení příkladů z dnešní hodiny: Slovní úlohy o pohybu 13.11.pdf (960.55 kB)

 

16.11. 1020-1105 

Slovní úlohy o pohybu 2

Tělesa se pohybují proti sobě.

Nejdříve si probereme společně úlohu z uč. str. 64/5 Slovní úlohy o pohybu 2.pdf (296.63 kB), zapište do sešitu.

Procvičujte: SB 62/17

                      uč. 64/8,7

                       SB 61/14 Pozor, chyba! Správné číslo příkladu je 15! tzn. řešíme příklad 61/15

Řešení příkladů z dnešní hodiny: Řešení 16.11..pdf (685.15 kB)

 

17.11. Státní svátek

 

18.11.

Procvičování slovních úloh

V této hodnině se snaž vypočítat tyto slovní úlohy: SB (Sbírka úloh) 60/4, 81/39, 63/37, 64/39

Řešení: Řešení 18.11..pdf (727.71 kB)

V době výuky jsem připojena na Skypu pro individální dotazy. Spojíme se zítra v 925

 

19.11. 925 na Skypu

Slovní úlohy o směsích uč str. 65

Nejdříve si probereme řešený příklad na str.65 Slovní úlohy o směsích.pdf (383.64 kB), zapiš do sešitu

Procvičování: 66/1, 3, 4, 5 - 1.

Řešení:Řešení 19.11..pdf (631.77 kB)

 

20.11. 725 na Skypu

Slovní úlohy o směsích - pokračování

Nejdříve společně probereme úkol 67/6 67-6.pdf (285.33 kB)

Procvičování učebnice 67/8,9,10 a 68/11

Řešení: Řešení 20.11..pdf (704.82 kB)

 

23.11. 1020-1105 na Skypu

Slovní úlohy o společné práci uč str. 68

Nejdříve si probereme řešený příklad na str.68 Slovní úlohy o společné práci.pdf (354.21 kB), zapiš do sešitu

Procvičování učebnice: 69/1, 2, 3, 6

Řešení: Řešení příkladů 23.11..pdf (656.02 kB)

 

24.11.

1) Opakování uč. str. 70/1a)b)c)g)

2) Procvičování slovních úloh na společnou práci

V této hodnině se snaž vypočítat tyto slovní úlohy: uč. str. 69/4, 70/9,10

Řešení: Řešení 24.11..pdf (687.88 kB)

V době výuky jsem připojena na Skypu pro individální dotazy. Spojíme se zítra v 725

 

25.11. 725 na Skypu

1) Opakování. Z příloženého dokumentu Opakování výrazů.pdf (174.57 kB) si dnes zopakujeme výrazy.

2) Lomený výraz uč. str. 38

     zápis: Lomený výraz.pdf (311.92 kB)

      38/1,2; 

 

26.11. 925 na Skypu

1) Opakování. Z příloženého dokumentu Opakování 26.11..pdf (240.28 kB) si dnes opět zopakujeme výrazy.

2) Lomený výraz uč. str. 38 - pokračování

      39/3,5; ústně, 39/4; 40/6 do sešitu

 

27.11.

1) Opakování vzorce (a + b) . (a – b) = a2 – b2

     Opakování 1 - 27.11..pdf (262.12 kB)

2) Opakování úpravy výrazu na součin pomocí vytýkání. Vypočítej 19,20,22 a ostatní, když budeš mít čas. Pokud si nemůžeš vzpomenout, nalistuj si v sešitu dané učivo.Přehled vytýkání máme také na volném listu.

     Opakování 2 - 27.11..pdf (410.66 kB)

Řešení: Řešení 27.11..pdf (628.73 kB)

V době výuky jsem připojena na Skypu pro individální dotazy. 

Uvidíme se v pondělí 30.11. ve škole. Ti, co neodevzdali práce , ať je přinesou!