Obsah

25. 11.

1. Poslední skupinou minerálů jsou MINERÁLY ORGANICKÉHO PŮVODU

Máme zde uvedený jantar. Přečtěte si o něm na str. 24 a zapište si zase jeho vlastnosti, použití a výskyt.

2. Na závěr minerálů si pro zopakování vypracuj do sešitu úkoly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 na str. 24.

Své odpovědi pošli do skončení dnešní hodiny (do 11.05 hodin).

____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 11.

Dnes nás čeká předposlední skupina minerálů - KŘEMIČITANY.

Přečtěte si o nich na str. 21 - 24.

Zápis začněte Zapamatuj si na str. 21 a potom si vypište uvedené minerály, jejich vlastnosti, použití a výskyt. Pište i minerály, které jsou uvedeny vedle modré čáry.

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 11.

Dnes si přečtěte další 2 skupiny minerálů - UHLIČITANYSÍRANY .

Zase si napiš vlastnosti, použití, výskyt. U uhličitanů máte 4 minerály, u síranů je jen sádrovec. U něho je zmíněný alabastr - čistý a jemnozrnný sádrovec používaný v sochařství. Zapiš si ho také. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

16. 11.

Další skupinou jsou OXIDY A HYDROXIDY. Přečtěte si o nich na str. 18 - 20 a vypište si k nim opět vlastnosti, použití a výskyt 

(piš stručně, heslovitě, neopisuj vše). 

Posledním minerálem z této skupiny je LIMONIT na str. 20. Nemá tam uvedený vzorec sloučeniny, v učebnici se dozvíš proč. Místo vzorce si k jeho názvu napiš, že je to hydroxid.

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 11.

Dnes si dáme malou skupinu minerálů - HALOGENIDY. Máme zde uvedené 2 minerály - halit a fluorit.

Nadpis: HALOGENIDY

Halit (sůl kamenná) NaCl

- bezbarvý, ale může být zbarven příměsmi do modra, růžova nebo černa

- slaná chuť, rozpustný ve vodě

- má skelný lesk a dokonalou štěpnost

- krystalizuje v krychlové soustavě

- výskyt: Polsko, V. Slovensko, Rakousko

- použití: potravinářství, chemický průmysl

Fluorit CaF2

- skelný lesk, dokonalá štěpnost

- barva různá - nažloutlá, zelená, fialová

- použití: v hutnictví, sklářství, při výrobě plastů a HF

____________________________________________________________________________________________________________________________

9. 11.

Další skupinou minerálů jsou SULFIDY. Přečtěte si o nich na str. 16 a 17.

- v zemské kůře tvoří rudné žíly, které vznikají krystalizací z horkých vodných roztoků v puklinách zemské kůry

V učebnici máte uvedené 4 sulfidy. Do zápisu si zapište jejich vlastnosti, použití (využití) a výskyt. Ke každému minerálu si také pište jeho chemický vzorec.

Milí deváťáci, najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 11.

První skupinou minerálů jsou PRVKY

Přečtěte si str. 14 - 16 nahoře. V učebnici máte uvedené 3 prvky, které tvoří minerály, z toho uhlík tvoří dva minerály - diamant a grafit - podle toho, za jakých podmínek vznikají. 

Podle tučně zvýrazněných částí vět si vypište vlastnosti a použití každého minerálu. U zlata a diamantu si napište, údaje o karátech, které jsou napsané za modrou čárou, protože KARÁTY, které se u obou minerálů uvádějí, znamenají u každého minerálu něco jiné.

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 11.

Opakujte si fyzikální vlastnosti minerálů, ať dokážete každou vlastnost vysvětlit, znáte rozdělení minerálů podle dané vlastnosti a hlavně se naučte a opakujte stupnici tvrdosti (musíte umět vyjmenovat všech 10 minerálů od 1 do 10 a vědět, čím se dá do daného minerálu rýpat.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 10.

PŘEHLED MINERÁLŮ

(opište si zapamatuj si na str. 14)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 10.

Vypište si fyzikální vlastnosti minerálů.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 10.

Dnes nás čeká téma SOUMĚRNOST KRYSTALŮ (to bude také nadpis).

Přečtěte si stranu 9-10 a udělejte si zápis podle následujících instrukcí.

Zápis:

- vyjadřujeme ji pomocí těchto prvků souměrnosti: (vypíšeš z učebnice)

(dopiš si i vysvětlení, pokud neodvodíš z matematiky, co znamenají)

1.

2.

3.

(Dále máme pokračovat krystalovými soustavami.)

Pokračujte v zápisu:

Rozlišujeme 7 krystalových soustav

- podle počtu prvků souměrnosti a tvaru osního kříže

(protože to bez ukázek modelů a bez vysvětlení jinak nepůjde, vypište si jejich názvy ze strany 10 - tučně zvýrazněné

a číslujte si je 1 - 7)

Na konci hodiny práci vyfoť a pošli na email.