Obsah

1. 3.

Dnes budete precovat na str. 52 - 53. Přečtěte si poslední kapitolu k utváření zemského povrchu:

ČINNOST ORGANISMŮ A ČLOVĚKA

 • do zápisu si napište, jaký vliv mají organismy a jaký vliv má člověk

 

Protože končíme další velkou kapitolu, vypracujte do sešitu ze zadu opakovací úkoly na str. 55.

Práci mi pošli.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 2.

Přečtěte si str. 50 - 52. 

ČINNOST LEDOVCŮ

Do zápisu si napište:

 • jak ledovce vznikají, jak je dělíme, co v přírodě způsobují

ČINNOST VĚTRU

 • kde vítr nejvíce působí, co všechno dokáže

_____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 2.

Přečtěte si str. 49 - 50. Do zápisu si napište:

PODZEMNÍ VODA

 • jak se vsakuje povrchová voda
 • jak se nazývají horniny, kterými voda prochází a které to jsou
 • co způsobuje tvrdost vody
 • kde se hromadí a které horniny to jsou
 • kde se vytvářejí prameny

Nakresli si obrázek ze str. 50 nahoře.

 

ČINNOST MOŘE

 • co vzniká v při neustálých nárazech vln o pobřeží
 • co vzniká z balvanů ulamovaných mořem z pobřežních skal
 • co přináší nejvíce horninového materiálu do moří

Zápis mi pošlete a pošlete i zápis ze 17. 2.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

17. 2.

Přečtěte si str. 47 - 49 - ČINNOST VODY a napište si do sešitu, jak modeluje voda zemský povrch, jak se projevuje v přírodě činnost deště a vodního toku. Ke krasovým jevům si také napište, jak rostou a jak jim říkáme. Můžete si je i nakreslit.

____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 2.

Přečtěte si str. 46 - 47 - VZNIK PŮDPŮSOBENÍ GRAVITACE.

Do zápisu si zapište:

 • co ovlivňuje vznik půd
 • na čem vznik půd závisí
 • jaké máme půdní typy
 • nakresli nebo zkopíruj a nalep SVISLÝ ŘEZ PŮDOU i s popisem ze str. 47.

K PŮSOBENÍ GRAVITACE si napište:

 • k čemu ve vysokých horách dochází
 • co je suť, kde se hromadí, jaké tvary vytváří
 • k čemu dochází po vydatných deštích a proč

Dnešní práci mi pošlete.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

10. 2.

Dnes začínáme VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE. Přečtěte si str. 45 a 46. Do zápisu si opište Zapamatuj si ze str. 45 a dopište si:

- tvořivá činnost spočívá v přemísťování úlomků hornin a jejich usazování do vrstev

Ke zvětrávání si udělejte výpisky sami.

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 2.

Přěčtěte si str. 42 - 45 - POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK.

Do zápisu si napište:

1. Desky se pohybují od sebe

Opiš zapamatuj si ze 43.

2. Desky se pohybují proti sobě

Opiš zapamatuj si ze str. 44.

Na závěr zápisu nakresli nebo zkopíruj a nalep horní obrázek ze str. 44.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 1.

Přečtěte si str. 40 - 42 - ZEMĚTŘESENÍ a SOPEČNÁ ČINNOST. Do sešitu si zapište k zemětřesení Zapamatuj si ze str. 40 a dále: 

 • co hypocentrum, epicentrum, Richterova stupnice, seismograf a tsunami

K sopečné činnosti si zapište Zapamatuj si ze str. 41 i 42 a dále:

 • kolik je na zemi činných sopek, jestli byly sopky i na našem území
 • co jsou vřídla
 • nakresli si obr ze str. 42 - typy sopečných erupcí

Dnešní zápis a zápis z 25. 1. mi pošlete.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 1.

Přečtěte si str. 39 - 40 - VRÁSNĚNÍ, udělejte si výpisek ze Zapamatuj si a nakresli nebo zkopíruj a nalep VZNIK PŘÍKROVU A PÁSEMNÉHO POHOŘÍ ze str.40.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 1.

Přečtěte si str. 37 - 38. Napište si velký nadpis UTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU a do zápisu si opište zapamatuj si. Potom si napiš nadpis VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE a zase si opište zapamatuj si. A poslední budou PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY a opět si opište zapamatuj si.

Ze str. 38 si udělejte výpisek, co jsou a jak vznikají vrásy, zlomy a kerné pohyby.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 1.

Než začneme v učebnici nové téma, zopakujeme si přeměněné horniny. Vypracujte do sešitu ze zadu úkoly z učebnice na str. 36/1, 2, 3, 4, 6, 7.

Vypracovanou práci mi pošlete.

____________________________________________________________________________________________________________________________

13. 1.

Dnes nás čeká poslední skupina hornin - PŘEMĚNĚNÉ HORNINY

Ze zapamatuj si si napiš, co je přeměna, za jakých podmínek k ní dochází, kdy, při jakém procesu a které horniny mohou přeměně podléhat. V podstatě je to celé zapamatuj si.

Opište si i druhé zapamatuj si na str. 34, kde máte uvedeno, k čemu při přeměně dochází.

FILIT

- vzniká slabou přeměnou jílových usazenin

- šedý, zelený

- obsahuje křemen, slídu (dává mu hedvábný lesk) a živce

- použití: střešní krytina, dekorační kámen

- výskyt: Podkrkonoší, Hrubý Jeseník, Z Čechy

 

SVOR

- vzniká přeměnou jílových usazenin, ale za vyššího tlaku a teploty

- tvoří ho křemen, slída, často obsahuje granát

- je měkký => nemá praktické využití

- výskyt: Českomoravská vrchovina, Hrubý Jeseník, Krkonoše, Orlické a Krušné hory, Šumava

 

RULA

- vzniká silnou přeměnou jílových usazenin, pískovců a žul

- tvoří ji křemen, živec, slída

- má páskovanou stavbu

- barva je hnědá, šedá, načervenalá

- využití: stavební kámen

- výskyt: stejně jako svor

 

KRYSTALICKÝ VÁPENEC

= mramor

- vzniká přeměnou vápence

- tvoří ho kalcit a příměsi

- čistý je sněhově bílý nebo má namodralý odstín

- vznikají v něm jeskyně

- využití: stavební a dekorační kámen

- výskyt: v okolí Sušice, Tábora, Jeseníku

 

HADEC

- vzniká přeměnou tmavých hlubinných vyvřelin

- černý, nazelenalý

- rostou na něm vzácné druhy rostlin

- využití: stavební a dekorační kámen

- výskyt: Českomoravská vrchovina - Mohelno

_____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 1.

Dnes dokončíme usazené horniny na str. 33.

Napište si nadpis CHEMICKÉ USAZENINY.

Ze zapamatuj si si napište, jak vznikají a máme zde jednoho zástupce travertin. Udělejte si k němu výpisek sami.

Za zápis napiš odpovědi na otázky ze str. 34.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 1.

Dnes pokračujeme organogenními usazeninami. Máme tam UHLÍ, o kterém už toho víme hodně z chemie, tak je na doplnění:

- hořlavá usazenina tmavé barvy

- obsahuje hlavně C, dále H2o a S

- zdroj energie, surovina pro chemický průmysl

- černé uhlí - prvohorní, je nejvýhřevnější

                     - ze stromovitých plavuní, přesliček a kapradin

                     - těží se v okolí Karviné

- hnědé uhlí - třetihorní, méně kvalitní

                     - těží se na Mostecku, Sokolovsku

- lignit - nejméně kvalitní - okolí Hodonína

- antracit - nejkvalitnější

 

RAŠELINA a PŘÍRODNÍ UHLOVODÍKY si udělejte stručný výpisek sami. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 1.

1. Přečtěte si a dodělejte zápis úlomkovité usazeniny str. 30, SPRAŠ, JÍL, JÍLOVEC A JÍLOVÁ BŘIDLICE 

2. Přečtěte si ORGANOGENNÍ USAZENINY str. 31. 

Napište si, jak vznikají (žlutý rámeček Zapamatuj si) a zapište si vápenec, křídu a dolomit.

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 11.

1. Poslední skupinou minerálů jsou MINERÁLY ORGANICKÉHO PŮVODU

Máme zde uvedený jantar. Přečtěte si o něm na str. 24 a zapište si zase jeho vlastnosti, použití a výskyt.

2. Na závěr minerálů si pro zopakování vypracuj do sešitu úkoly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 na str. 24.

Své odpovědi pošli do skončení dnešní hodiny (do 11.05 hodin).

____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 11.

Dnes nás čeká předposlední skupina minerálů - KŘEMIČITANY.

Přečtěte si o nich na str. 21 - 24.

Zápis začněte Zapamatuj si na str. 21 a potom si vypište uvedené minerály, jejich vlastnosti, použití a výskyt. Pište i minerály, které jsou uvedeny vedle modré čáry.

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 11.

Dnes si přečtěte další 2 skupiny minerálů - UHLIČITANYSÍRANY .

Zase si napiš vlastnosti, použití, výskyt. U uhličitanů máte 4 minerály, u síranů je jen sádrovec. U něho je zmíněný alabastr - čistý a jemnozrnný sádrovec používaný v sochařství. Zapiš si ho také. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

16. 11.

Další skupinou jsou OXIDY A HYDROXIDY. Přečtěte si o nich na str. 18 - 20 a vypište si k nim opět vlastnosti, použití a výskyt 

(piš stručně, heslovitě, neopisuj vše). 

Posledním minerálem z této skupiny je LIMONIT na str. 20. Nemá tam uvedený vzorec sloučeniny, v učebnici se dozvíš proč. Místo vzorce si k jeho názvu napiš, že je to hydroxid.

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 11.

Dnes si dáme malou skupinu minerálů - HALOGENIDY. Máme zde uvedené 2 minerály - halit a fluorit.

Nadpis: HALOGENIDY

Halit (sůl kamenná) NaCl

- bezbarvý, ale může být zbarven příměsmi do modra, růžova nebo černa

- slaná chuť, rozpustný ve vodě

- má skelný lesk a dokonalou štěpnost

- krystalizuje v krychlové soustavě

- výskyt: Polsko, V. Slovensko, Rakousko

- použití: potravinářství, chemický průmysl

Fluorit CaF2

- skelný lesk, dokonalá štěpnost

- barva různá - nažloutlá, zelená, fialová

- použití: v hutnictví, sklářství, při výrobě plastů a HF

____________________________________________________________________________________________________________________________

9. 11.

Další skupinou minerálů jsou SULFIDY. Přečtěte si o nich na str. 16 a 17.

- v zemské kůře tvoří rudné žíly, které vznikají krystalizací z horkých vodných roztoků v puklinách zemské kůry

V učebnici máte uvedené 4 sulfidy. Do zápisu si zapište jejich vlastnosti, použití (využití) a výskyt. Ke každému minerálu si také pište jeho chemický vzorec.

Milí deváťáci, najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 11.

První skupinou minerálů jsou PRVKY

Přečtěte si str. 14 - 16 nahoře. V učebnici máte uvedené 3 prvky, které tvoří minerály, z toho uhlík tvoří dva minerály - diamant a grafit - podle toho, za jakých podmínek vznikají. 

Podle tučně zvýrazněných částí vět si vypište vlastnosti a použití každého minerálu. U zlata a diamantu si napište, údaje o karátech, které jsou napsané za modrou čárou, protože KARÁTY, které se u obou minerálů uvádějí, znamenají u každého minerálu něco jiné.

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 11.

Opakujte si fyzikální vlastnosti minerálů, ať dokážete každou vlastnost vysvětlit, znáte rozdělení minerálů podle dané vlastnosti a hlavně se naučte a opakujte stupnici tvrdosti (musíte umět vyjmenovat všech 10 minerálů od 1 do 10 a vědět, čím se dá do daného minerálu rýpat.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 10.

PŘEHLED MINERÁLŮ

(opište si zapamatuj si na str. 14)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 10.

Vypište si fyzikální vlastnosti minerálů.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 10.

KRYSTALOVÉ SOUSTAVY

Rozlišujeme 7 krystalových soustav

- podle počtu prvků souměrnosti a tvaru osního kříže

(protože to bez ukázek modelů a bez vysvětlení jinak nepůjde, vypište si jejich názvy ze strany 10 - tučně zvýrazněné

a číslujte si je 1 - 7)

Na konci hodiny práci vyfoť a pošli na email.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 10.

Dnes nás čeká téma SOUMĚRNOST KRYSTALŮ (to bude také nadpis).

Přečtěte si stranu 9-10 a udělejte si zápis podle následujících instrukcí.

Zápis:

- vyjadřujeme ji pomocí těchto prvků souměrnosti: (vypíšeš z učebnice)

(dopiš si i vysvětlení, pokud neodvodíš z matematiky, co znamenají)

1.

2.

3.

(Dále máme pokračovat krystalovými soustavami.)

Pokračujte v zápisu:

Rozlišujeme 7 krystalových soustav

- podle počtu prvků souměrnosti a tvaru osního kříže

(protože to bez ukázek modelů a bez vysvětlení jinak nepůjde, vypište si jejich názvy ze strany 10 - tučně zvýrazněné

a číslujte si je 1 - 7)

Na konci hodiny práci vyfoť a pošli na email.