Navigace

Obsah

NA SKYPE MĚ NAJDETE POD JMÉNEM Petra Čap, můj e-mail: capkovabreznik@seznam.cz, 605114504

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ON-LINE 2021

1. Každou hodinu se spolu spojíme, řekneme si společně datum, zopakujeme basic questions a probereme případné nejasnosti v zadané práci, nebo si společně poradíme, když si s něčím v zadané práci nebudete vědět rady.

2. Vypracování zadané práce ofoťte a pošlete  ... nejpozději do neděle daného týdne ... na skype nebo na e-mail, !!! nezapoměňte na zápis datumu všech hodin a označení jednotlivých cvičení.

3. Vzorně vypracovanou práci budu hodnotit 1, chybějící - neodevzdanou práci budu hodnotit známkou 5.

 

ODEVZDANÁ PRÁCE

 

Týden

14-18.12.

Týden

4.-8.1.

Týden

11.-18.1.

Týden

18.-22.1.

Týden

25.-28.1.

 
Jan B 5 1 1      
Matěj 5 5 chybí cv.6 a on-line      
Lukáš

chybějící sloveso send

5 1      
Žaneta ok ok 1      
Veronika 1 1 1      
Jan K 5 1 chybí wb a věty z pondělka      
Tomáš ok ok chybí on-line      
Katka 1 1 1      
Eliška 1 1 1      
Josef 1 1 1      
Jiří ok 5 chybí zápis do sešitu      
Marie x 1 1      

 

ZADANÁ PRÁCE

                                                                                                                                                                          

Týden 25.-28.1.

1st lesson

            on-line: day – date – month (spelling) /BQ

 1. on-line procvičování sloves: slovesa vypište a přeložte do sešitu

Verbs and nouns - English - Online Exercise (englisch-hilfen.de)

Verbs and nouns in English - Online Exercise (englisch-hilfen.de)

 

 1. opakování minulého času průběhového

společně on-line: Mrs Gilbert/have a bath

Jak vytvoříš otázku?

Jak bude vypadat krátká odpověď?

Samostatná práce:

Workbook page 25/ex. 4

Workbook page 25/ex.6 (společně - on-line si řekneme slovesa, která můžete použít)

 

2nd lesson

            on-line: day – date – month (spelling) /BQ

 1. procvičování sloves: slovesa vypište a přeložte do sešitu

Verbs in sentences - Crossword (englisch-hilfen.de)

 

 1. opakování minulého času prostéhopast simple (16.62 kB) / v pdf verzi: past simple (62.26 kB) vytiskněte si následující dokument a doplňte ho (nezapomeňte nalepit do sešitu … nebo ho do sešitu opište) 

                                                                                                                                                                                             

ŘEŠENÍ 25.-28.1.

 

                                                                                                                                                                                             

Týden 18.- 22.1.

1st lesson

 1. extra sheet na minulý čas průběhový: buď si vytiskněte a vyplněné nalepte do sešitu nebo přepište

(každé sloveso za větou přeložte písemně do češtiny) cvičení (26.76 kB)

 

2nd lesson

 1. on-line kontrola – cvičení z předcházející hodiny
 2. odpovězte písemně do sešitu na následující otázky – nezapomeňte v odpovědích použít minulý čas průběhový: (společný on-line překlad otázek)
  1. What were you doing yesterday at 7a.m.?
  2. What were you doing this time 2 days ago?
  3. What were you doing before this class?
  4. What were you eating yesterday for lunch?
  5. What were you doing before you went to bed yesterday?

 

3rd lesson

ON-LINE KONTROLA CVIČENÍ Z PONDĚLÍ

Srovnání minulých časů

stejně jako máme 2 přítomné časy (prostý a průběhový) tak máme 2 minulé časy (prostý a průběhový)

Zapište si do sešitů:

    MINULÝ ČAS PROSTÝ                                                                MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ    

(ve větě není sloveso to be –                                        (ve větě je sloveso to be… máme co prohazovat)              

musíme si pomáhat – didn´t a did)

            I worked/had                                                                               I was working

            I didn´t work/have                                                                      I wasn´t working.

            Did I work/have?                                                                          Was I working?

 

1. Stejným způsobem udělejte věty se slovesem play a swim.

2. Doplňte do následujícího cvičení 1 slovo - uvedené v závorce -  ve správném tvaru – jedná se o mix minulých časů: (přepište do sešitů)

 1. Yesterday I                            to school by bus. (go)
 2. Were you                               yesterday after lunch?(swim)
 3. He                             watching TV from 5 to 6 yesterday. (to be)
 4. Did you                                 to school last week? (go)
 5.                         he play ice hockey when he was young? (do)
 6. I didn´t                                     lunch yesterday. (have)
 7.               you riding a horse yesterday at 5 o´clock? (to be)
 8. I wasn´t                                   football at half past five. (play)
 9. Was he                                at 7 a.m.? (sleep)
 10. I                        sing that song. (not/do)

                                                                                                                                                                                                                                    

ŘEŠENÍ 18.-22.1.

cvičení

cvičení

                                                                                                                                                                                             

Týden 11.-15.1.

1st lesson

Nový unit – 3 – NOVÁ GRAMATIKA

At 12 o´clock on Sunday I was sitting at my computer. (společný on-line překlad)

 

I WAS SITTING …………………….………. I AM SITTING

  ???? průběhový                                            přítomný průběhový

probíhalo v minulosti                                      probíhá v přítomnosti

 

Učebnice (classbook) page 32 – vypište z prvního rámečku (.. začíná „At 12 o´clock…“) všechny části vět v minulém čase průběhovém a přeložte.

 • Jak vypadá otázka?
 • Jak vypadá zápor? (on line kontrola)

 

2nd lesson

Zápis do sešitu:

Nadpis:               MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (PRESENT CONTINUOUS) (děj, který probíhal v minulosti)

+ kladné věty                                                                      - záporné věty

I

He

She

It

 

 

was

 

fishing.

cooking dinner.

studying for the test.

sitting in the classroom.

 

I

He

She

It

 

was not = wasn´t

 

 

having a shower.

eating a sandwich.

walking home.

riding a bike.

We

You

They

 

were

We

You

They

were not = weren´t

 

? otázky                                                              krátké odpovědi                                         POUŽITÍ

 

Was

I

he

she

it

 

driving a car?

playing the guitar?

learning English?

swimming?

                      

Yes, I was.

No, I wasn´t.

 

1.Co se právě dělo, když...

He was having lunch when I called him.

2.Dvě činnosti probíhaly současně

I was watching TV and my wife was washing up the disishes

3.Zdůrazňujeme dobu trvání

I was waiting for two hours! Can you imagine that? 

4. Nedokonavé děje říkáme jen co jsme dělali, nikoliv co jsme UDĚLALI.

I was writing my book (psal jsem) x        I wrote my book(napsal jsem)

 

Yes, they were .

No, they weren´t.

 

 

Were

we

you

they

 

 

 

Učebnice (classbook)  page 33/ex. 6  - ve všech bodech (do sešitu-písemně) vytvoř kladné věty, záporné věty a otázky

 

3rd lesson

Workbook (prac. sešit) page 24/ex. 1,2

on-line procvičení: Past Continuous Exercise 3 (perfect-english-grammar.com)

                                                                                                                                                                                              ŘEŠENÍ  11-15.1.

Yoko was sleeping. - Yoko wasn´t sleeping. - Was Yoko sleeping? 

Mario and his friends were sailing. - Mario and his friends weren´t sailing. - Were Mario and his friends sailing?

Gillian and Mike were going to the beach. - Gillian and Mike weren´t going to the beach. - Were Gillian and Mike going to the beach?

Martin was taking photographs. - Marting wasn´t taking photographs. - Was Martin taking photographs?

Rash was putting on his pyjamas. - Ras wasn´t putting on his pyjamas. - Was Rash putting on his pyjamas?

Kay was having breakfast.  - Kay wasn´t having breakfast. - Was Kay having breakfast?

Prac. sešit

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Týden 4.-8.1.

1st lesson - 4th January

1. – opakování slovesa to be – v přítomnosti, minulosti a budoucnosti - cvičení si udělejte, do sešitu zapište celé věty a ty přeložte

on-line cvičení: https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/am_are_is_was_were_will_be.htm

2. – opakování nepravidelných sloves – opište slovesa i jejich minulé tvary do sešitu

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/crossword_simple_past.htm

 

2nd and 3rd lesson - 5th January, 8th January

Práce s textem - řešení napiš do sešitu

 1. Udělej cv. 1 a 2
 2. zvýrazněná slova v textu – vypiš a přelož
 3. Podtržené věty – vypiš – přelož – vytvoř negativní větu a otázku

 HOUSES TO RENT                                                                                                                      

1   Read the adverts and tick  A, B, or C. (Přečti si inzeráty a zaškrtni A,B nebo C.)

Townland Cottage is a small house just two minutes from the library and ten minutes from the centre of town. Downstairs, there is a living room, a small dining room and a modern kitchen. Upstairs, there are two bedrooms and a large bathroom. The house is over 100 years old, but it has got a new central heating system. There is a pretty garden, which is easy to look after, and a garage next to the garden. Townland Cottage is in a small, quiet road of only six houses.

Seaview is an attractive old house on the coast road with parking space for three or four cars. There aren’t any neighbours close by and it’s a five-minute walk from Burndown Beach. Downstairs there’s a living room, a dining room, and a very big kitchen. There’s also a library, so it’s great for someone who likes reading. There is no central heating, but each room has a fireplace and the house is very warm. Upstairs there are four bedrooms, two bathrooms, and a shower room. The bedrooms are freshly painted and have new carpets and furniture. They all have got large balconies and fantastic views over the sea.

Redcliffe is a town house and is only ten years old. Redcliffe is opposite the train station and there are regular trains to London. The house has a large living room, a kitchen, and a dining room downstairs. On the first floor there are two bedrooms and a really lovely bathroom. There is another bedroom and a small study on the top floor. In front of the house there is a small garden and a space to park a car on the street. There is a big park nearby, so it’s great for anyone with children. It’s a little bit more expensive, but it’s a really nice family house.

 

Example: Townland Cottage is a new house.     A  True      B  False      C  Doesn’t say 

1    Townland Cottage is far from the town centre.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

2   The bedrooms are small in Townland Cottage.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

3   Seaview is close to the sea.     A  True      B  False      C  Doesn’t say 

4   There isn’t any furniture in Seaview.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

5   Seaview has a big garage for 3–4 cars.     A  True      B  False     C  Doesn’t say  

6   Redcliffe has three bedrooms.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

7   It is easy to get to London from Redcliffe.     A  True      B  False      C  Doesn’t say 

8   Redcliffe is near a school.     A  True      B  False     C  Doesn’t say 

 

2   Read the adverts again. Write Townland, Seaview, or Redcliffe next to each sentence.

(Přečti si inzeráty znovu. Napiš Townland, Seaview nebo Redcliffe vedle správné věty.)

Example: There are eleven rooms.  Seaview

1   You can park in the garage.  _____________

2   It’s a modern house.  _____________

3   There is more than one bathroom.  _____________

4   You can hear trains.  _____________

5   It has central heating.  _____________

6   It doesn’t have any close neighbours.  _____________

7   There’s a special room where you can work at the top of the house.  _____________

                                                                                                                                

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ŘEŠENÍ 4.-8.1.

Práce s textem

1   1   B

2   C

3   A

4   B

5   B

6   A

7   A

8   C

2   1   Downland

2   Redcliffe

3   Seaview

4   Redcliffe

5   Downland

6   Seaview

7   Redcliffe

Vocabulary – slovíčka

library -knihovna, kitchen – kuchyně, pretty – pěkná, easy – jednoduché, aren´t – nejsou, neighbours – soused, central heating – centrální topení, each – každý, views – pohledy, sea – more, opposite – naproti, trains – vlaky, first – první, expensive – drahý

Sentences – věty

There is a living room. – Je tam obývací pokoj.  Is there a living room? – There isn´t a living room.

The house is over 100 years old. – Dům je vice než 100 let starý. – Is the house over 100 years old? – The house isn´t over 100 years old.

It has got a new central heating system. – Má nový centrální topení. – Has it got a new central heating system? – It hasn´t got a new central heating system.

Seaview is an attractive old house. – Seaview je atraktivní starý dům. – Is Seaveiw an attractive old house? – Seaview isn´t an attractive old house.

There´s also a library. – Je tam také knihovna. – Is there also a library? – There isn´t a library.

They all have got large balconies. – Oni všichni mají velké balcony. – Have they all got large balconies? – They all haven´t got large balconies.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. níže na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Basic questions - review
4th   September What day is it today?  It is ....
  What date is it? It is...
  What month is it? It is ..
  Can you spell it, please? Yes, I can.
7th   September What is your first name and surname? My first name is ...and my surname is....
  Do you like your name?  Yes, I do./No, I don´t.
  How do you spell your surname?  
8th    September Have you got a big family? Yes, I have./No, I haven´t. There are ...
  What is your e-mail address? My e-mail address is...
  What do you do? I´m a pupil.
11th September Why do you study English? I study English, because I ...
  What is your friend´s name? His/her name is...
  Where does he/she live? He/she lives in...
14th September How often do you see your friend?  
  What do you have in common?  
15th September Do you live in a house or a flat? I live in a ...
  How many rooms are there in your house or flat? There are ....rooms in my ....
18th September What is your favourite room?  My favourite room is...
  Describe it. (5 sentences) It is green./ I play PC games there./ There are 2 beds  and 1 desk in my bedroom./ I like it because I can relax there./ There are some posters on the walls.
21st September Can you draw? Yes, I can./No, I can´t.
  What languages can you speak? I can speak Czech, English, German and Slovak.
22nd September Which music instruments can you play? I can play the flute./I can´t play any musical instruments.
29th September Can you wear jeans at school? Yes, I can.
2nd October What´s the time now? It is...
  What time does the class finish? The class finishes at...
5th October When is your birthday? It is on....
12th October What is your favourite month?  My favourite month is July. 
  Why?  It is my birthday in July and I like hot weather. (2 sentences)
13th October What season is it now? It is autumn/fall.
16th October What months can you name? January-February-March-April-May-June-July-August-September-October-November-December
19th October What time do you usually get up? I usually get up at 6 o´clock.
  Where do you usually have breakfast? I usually have breakfast in the kitchen.
20th October Who do you usually have lunch with? I usually have lunch with my family.
  When do you usually go to bed? I usually go to bed at 10 o´clock.
23rd October What are you wearing now? I´m wearing a T-shirt and black jeans.
2nd November What subject are you studying now? I am studying English now.
3rd November What book are you reading at the moment? I am reading a  book about animals. 
6th November When were you born? I was born on (the) 6th (of) July.
9 th November Where was your father born? My father (he) was born in Olomouc.
10th November Where were you at half past four yesterday afternoon? I was at home.
13th November Who were you with yesterday at eight p.m.?   I was with my family.
16th November What did you have for dinner last night? Last night I had fried chicken for dinner.
20th November How many hours did you sleep last night? I slept for 8 hours last night.
23rd November Who did you have lunch with yesterday? I had lunch with my family.
24th November Will you live on a farm in your future? Yes, I will./No, I won´t.
30th November Will you have many children in the future? Yes, I will./No, I won´t.
4th December How many children will you have in the future? I will have two children.

 

 

Vocabulary
8th  September Journey into space: the Earth, the Moon, the Sun, planet, star, spaceship, astronaut, rocket, satellite, space station
29th September Verbs - review: win - won, solve, be - am/is/are - was/were, find - found, can - could, come - came, see - saw worry, have got (have-had), go - went, show, believe, leave - left (text - p.22 - Detective of the year)
   

 

Reading texts

1. A day in the life of a postman 30.9.2020
2.  Glastonbury 2.11.2020
3. Houses to rent 4.-8.1.2021

 

Práce s textem - zadání

 1. Udělejte všechny cvičení
 2. Zvýrazněná slova v textu – vypište a přeložte
 3. Podtržené věty – vypište – přeložte – vytvořte negativní větu a otázku

______________________________________________________________________________________________________________________________                                       

READING 1 - A day in the life of a postman

1   Read the text and answer the questions.

A day in the life of a postman

Peter Simpson is a postman. He comes from London but now he lives and works in Bristol, a big city in the south-west of England.

Today, on the World News Web, we ask Peter about his life and his job.

How do you start a typical working day, Peter?

Well, I get up at half past three in the morning,’ says Peter. ‘I have breakfast and a shower. I eat eggs and I always drink a lot of coffee before I start work. It’s dark outside and it isn’t easy to get up when it’s so early and so dark. Then I walk to the delivery office. It’s about 20 minutes from my house.

What do you do at the delivery office?

I work with ten other postmen. We work for four hours putting letters into bags. It isn’t difficult to do but we work very fast.

Then what do you do?

At about 8.30, I take my big bag of letters and walk outside. On a typical day, I deliver letters to 600 addresses.

Do you like your job?

Yes. Well, usually. I don’t like it when it rains. And I don’t like working on Saturday morning when everybody is in bed.  But I meet a lot of people. Old people are very friendly and I always speak to them. Some old people don’t speak to many people in a day so I think it’s important to say hello and be friendly. And after lunch I’m free. I don’t work in the afternoon, so I can go shopping or go cycling when other people are at work. And that’s great!

Example: What does Peter do?

He’s a postman.

1   What time does Peter get up?                                          _______

2   Where does Peter live?                                                   _______

3   What does Peter eat and drink for breakfast?                    _______

4   Who does Peter work with?                                            _______

5   What time does Peter leave the office to start his walk?    _______

6   Does Peter like working on Saturday?                             _______

7   What does Peter do in the afternoon?                              _______

 

2   Read the text again and tick  True or False. 

Example: Peter Simpson is a milkman.         True          False   (yes)    

1   Peter lives in the north of England.      True          False         

2   Peter doesn’t have a shower in the morning.     True          False         

3   Peter thinks it’s difficult to get up in the morning.     True          False         

4   Peter goes to the office in his car.     True          False         

5   Peter lives 20 minutes from the delivery office.     True          False         

6   Peter works in the office for five hours every morning.     True          False         

7   Peter often delivers letters to six hundred houses in a day.     True          False         

8   Peter doesn’t meet many old people in his job.     True          False          


READING 2 - GLASTONBURY

1   Read the text and tick  A, B, or C. (Čti text a zaškrtni A,B nebo C)

GLASTONBURY

Glastonbury is a pretty town in the south west of England. You can see tourists in the town centre at any time of the year because it has some famous monuments, such as Glastonbury Abbey and St John’s Church. It is a small, quiet town and it doesn’t have a cinema, a theatre, or a night club.

However, every year in June, around 150,000 music fans arrive for ‘Glasto’, the world famous Glastonbury Festival. The festival started in 1970 and takes place at Worthy Farm, around 10 kms from the town of Glastonbury. It’s four days of music from some of the world’s top performers: singers like Beyoncé, and bands like U2 and Coldplay.

Glastonbury is very big and you can walk around and hear different music in different places. Over 300 singers and bands come to play their music here so it has nearly everything. Rock, reggae, and rap are some of the things you can hear, but there isn’t any classical music. The Glastonbury Arts Festival is for people who like classical music, but that’s in August.

Glastonbury is an outdoor festival, so it’s great when the weather is good and the sun is shining. But British summers are very changeable and it sometimes rains a lot during the festival. However, the fans aren’t worried – they sing and dance in the rain while the bands are playing. You don’t usually see sad faces or umbrellas at Glastonbury when it rains.

It’s sometimes quite difficult to get tickets for the Glastonbury festival because lots of people want to go to it. If you can’t get a ticket, you can always watch it on TV or on the internet, or listen to it on the radio.

Example: Glastonbury is in the south east of England.   A  True     B  False     C  Doesn’t say  

1   You can see a film at the cinema in Glastonbury.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

2   It is an expensive town to live in.     A  True      B  False     C  Doesn’t say 

3   ‘Glasto’ takes place in June.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

4   The festival is about twenty years old.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

5   It takes place near Glastonbury.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

6   ‘Glasto’ is a three-day music festival.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

7   All of the bands that play at Glastonbury are British.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

8   You can’t listen to classical musicians at ‘Glasto’.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

9   People aren’t happy when it rains during the festival.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

10   Tickets for the festival are expensive.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

2   Read the text again and answer the questions. (Přečti si text znovu a odpověz na otázky.)

Example: Where is the town of Glastonbury?

In the south west of England.

1   What are Glastonbury Abbey and St John’s Church?

     _____________________________________________

2   How many people go to ‘Glasto’ each year?

     _____________________________________________

3   Where does the Glastonbury Festival take place?

     _____________________________________________

4   When is the classical music festival?

     _____________________________________________

5   What happens when it rains during the festival?

     _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

READING 3 -  HOUSES TO RENT
                                                                        

1   Read the adverts and tick  A, B, or C. (Přečti si inzeráty a zaškrtni A,B nebo C.)

Townland Cottage is a small house just two minutes from the library and ten minutes from the centre of town. Downstairs, there is a living room, a small dining room and a modern kitchen. Upstairs, there are two bedrooms and a large bathroom. The house is over 100 years old, but it has got a new central heating system. There is a pretty garden, which is easy to look after, and a garage next to the garden. Townland Cottage is in a small, quiet road of only six houses.

Seaview is an attractive old house on the coast road with parking space for three or four cars. There aren’t any neighbours close by and it’s a five-minute walk from Burndown Beach. Downstairs there’s a living room, a dining room, and a very big kitchen. There’s also a library, so it’s great for someone who likes reading. There is no central heating, but each room has a fireplace and the house is very warm. Upstairs there are four bedrooms, two bathrooms, and a shower room. The bedrooms are freshly painted and have new carpets and furniture. They all have got large balconies and fantastic views over the sea.

Redcliffe is a town house and is only ten years old. Redcliffe is opposite the train station and there are regular trains to London. The house has a large living room, a kitchen, and a dining room downstairs. On the first floor there are two bedrooms and a really lovely bathroom. There is another bedroom and a small study on the top floor. In front of the house there is a small garden and a space to park a car on the street. There is a big park nearby, so it’s great for anyone with children. It’s a little bit more expensive, but it’s a really nice family house.

 

Example: Townland Cottage is a new house.     A  True      B  False      C  Doesn’t say 

1    Townland Cottage is far from the town centre.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

2   The bedrooms are small in Townland Cottage.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

3   Seaview is close to the sea.     A  True      B  False      C  Doesn’t say 

4   There isn’t any furniture in Seaview.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

5   Seaview has a big garage for 3–4 cars.     A  True      B  False     C  Doesn’t say  

6   Redcliffe has three bedrooms.     A  True      B  False      C  Doesn’t say  

7   It is easy to get to London from Redcliffe.     A  True      B  False      C  Doesn’t say 

8   Redcliffe is near a school.     A  True      B  False     C  Doesn’t say 

 

2   Read the adverts again. Write Townland, Seaview, or Redcliffe next to each sentence.

(Přečti si inzeráty znovu. Napiš Townland, Seaview nebo Redcliffe vedle správné věty.)

Example: There are eleven rooms.  Seaview

1   You can park in the garage.  _____________

2   It’s a modern house.  _____________

3   There is more than one bathroom.  _____________

4   You can hear trains.  _____________

5   It has central heating.  _____________

6   It doesn’t have any close neighbours.  _____________

7   There’s a special room where you can work at the top of the house.  _____________


 

Práce pro nepřítomné žáky