Obsah

 

        Přátelé žáci!

Vzhledem k tomu, že v pondělí do školy nenastoupíte, přistupuji k upřesnění a mírnému rozšíření již zadaných úkolů. Nezaměstnávejte jimi rodiče, jsou to vaše úkoly! A stále se jedná o širší opakování učiva 4. až 6. ročníku.

A/ PRAVOPIS:  PL - doplňovací cvičení / obě strany /

                                   a/ cv. 1-10 / vyjmenovaná slova, konc. podst. a příd. jmen, shoda v základní podobě /

                                   b/ cv. 11- 14 / pro tato cv. lze použít zvýrazňovač /

                                   c/ cv. 15 - 16 / hledáš slovesa a podle nich logicky umístíš čárku /

                                   Při řešení můžeš využít Pravidla českého pravopisu, uč. str. 60-62 - žluté tabulky, tabulky ve ŠS /

B/ TVAROSLOVÍ:  PL - ve škole by to byla KP na jednu vyučovací hodinu / slovní druhy 1-10, správné tvary slov, nauka o slově/

C/ SKLADBA:  viz již zadaná cvičení - str. 69, cv. 2a  / přísudek, vytvoříš ty dva sloupce, píšeš do ŠS /

                                                                   str. 72, cv. 2 / podmět, opět dva sloupce, píšeš do ŠS /

 

D/  Lv:  a/ Zůstává zadaná četba a zápis do ČD podle tvých dosavadních zvyklostí.

             b/ Nové učivo... PS " Taktik "..... str. 2, cv. 1,2,3,4,5,6

                                                                       str. 3, cv. 1,2               / vycházíš vždy z patřičných textů /

 

Shrnutí: Všechny písemnosti.... PL pravopis, PL tvarosloví, ŠS, ČD  se zápisem a zapůjčenou knížku budu vybírat ve dvou dnech:

                v pondělí 2.11.  / 8,00 - 16,00 / 

                v úterý 3.11.  / 8,00 - 12,00 /             Skrze obrazovku mně prosím žádná cvičení neposílejte, na něco takového

                                                                               už nemám zrak. Děkuji.

                V případě, že by se i po podzimních prázdninách nástup do školy dále odkládal, budete včas informováni a v jedno-

                týdenních intervalech přiměřeně úkolováni. Obtížné učivo ponechám na společnou výuku. 

                Pracujte pravidelně, ať máte co nejméně chyb.                            Zdraví Vás L. Černá

 

 

Zdravím, studenti!

      Přiblížil se týden podzimních prázdnin. Dobře pracoval ten, kdo si všechny úkoly z jazyka českého rozplánoval tak,

že je má do dnešního dne, tedy do pátku, vyřešeny a písemné napsány. Ten může o prázdninách odpočívat!  Zbude mu

např. pouze dočíst a zapsat knížku MČ. 

      Po prázdninách nastane doba odevzdání prvního bloku prací / viz ve dvou stanovených dnech budu čekat ve škole, 

už se těším na opravování/ a zároveň dostaneš další kapsičku s úkoly na dva týdny.  Pozor! Když neodevzdáš první 

kapsičku, musíš mít závažný důvod! Jinak si úkoly označím jako nesplněné.

      Současně pracuji i na kontaktu přes počítač či mobil, ale pouze jako na podpůrném a orientačním doplňku, nikoli

na pravidelné výuce předmětu ČJ. Ten vyžaduje jiný rozsah výkladu a písemností. Nehledě na to, že na opravy přes

monitor už nemám zrak. Zde děkuji za pochopení. A musel /a/ bys také brzy ráno vstávat?!

      V týdnu po prázdninách se dozvíš / přes tuto stránku /, kdy a jak se budeš moci zeptat na zadání, které se Ti bude

zdát zvlášť obtížné.

      Jak už jsem uvedla, do úkolů budu vybírat témata zvládnutelná, často opakovací. Výklady obtížnějších témat si 

nechám na návrat do lavic.

                                              Pěkné prázdniny!       Ještě jednou Tě zdraví   L. Černá 

 

Vážení rodiče a milí studenti!

        Poskytuji první možnost kontaktu, kterou vůči mně můžete využít, a to 

        telefon  na číslo 603 421 984

        Za nejvhodnejší dobu pro případnou komunikaci bych považovala

        pro žáky - vyučovací hodinu ČJ podle rozvrhu,

        pro rodiče - podvečerní čas mezi 18. a 20. hodinou.                 L. Černá

 

  Neděle 1.11.   

      Do kapsičky jsem vám přidala postarší PL, pár úkolů, lehoučkých, tak si ho také zkuste vyřešit. V zadávacím

      pracovním listě o něm není psáno, tak abyste nebyli na rozpacích, kam jej zařadit.                Če.                                       

 

 

Neděle 8.11.      Dodatek k Lv:   začínáte samostatně pracovat i na zápisech do sešitů a plnění vybraných úkolů v PS.

                                                        Pracujte pravidelně po týdnech, podle rozvrhu, pondělí  a pátek. Jestliže se náš stupeň

                                                        ani do Vánoc do školy nevrátí, pak budu vybírat i Lv, a to těsně před Vánocemi / 21.12 a

                                                        22.12. / . PS Taktik a sešit se zápisy. Máš tedy ještě čas, ale aby sis vše nenechal/a/

                                                        na poslední chvíli.          Če. 

 

 

Středa 25.11. ............ upřesnění pro český jazyk při nástupu do školy !

Mílí žáci 8. ročníku !

      Vy budete nastupovat do školy v pondělí 7. prosince / tedy o týden později než jiné ročníky /. Budete muset samo-

studiem dotáhnout všechny tři nastavené týdny.  Úkoly budu vybírat ve třech dnech následovně:

      a/ V pondělí 7.12. bude Lv a přinesete si  -  uč. Taktik

                                                                                -  PS Taktik s vypracovanými vybranými úkoly po str. 14 včetně.

                                                                                -  sešit Lv se zápisy Preromantismus, Romantismus, poslední budou vlepeny

                                                                                   dva PL ...Národní obrození.

                                                                                -  Někteří mají odevzdávat ČD a zapůjčenou knížku!! Toto pondělí je poslední

                                                                                   možnost. Jinak přineseš alespoň knížku, nesplněná četba bude hodnocena

                                                                                   nedostatečnou.

                                                                                -  na zadanou báseň vezmu dobrovolníky, v pátek pak už všechny!!

      b/ V úterý 8.12. bude mluvnice a přineseš si  -  uč. ČJ a k ní všechny sešity / někdo má školní, někdo domácí, někdo

                                                                                          i diktátový, ...takže všechny /. A v jednom z nich splněné písemné úkoly. 

                                                                                       -  tři PL ....oboustranně vypracované

      c/ Ve středu 9.12. budu vybírat slohovou práci. 

Řekneš si, že máš ještě čas, ale kdo nepracuje pravidelně podle rozvrhu dne, může mít problém. 

                                                                                      Zdraví        L. Černá

 

Pondělí 21.12.2020

                      Vážení rodiče!

                      Děkuji Vám za dosavadní spolupráci při vzdělávání Vašich dětí! 

                      Přeji Vám klidné prožití Vánoc a v novém roce hodně zdraví, štěstí, pohody.

                                                                                                                    Ludmila Černá

 

2.1.2021

       Vážení a milí!

       Doba povalování se je u konce, musíme začít opět pracovat. Na týden 4.1. - 8.1. zadávám následující úkoly:

       PO   4 /1   Lv   a/  Stále opakuj recitace - Máj, Vodník, případně Můj portrét nebo Dopis Oněginovi.

                                 b/  Nově si uděláš další zápis do sešitů. uč. Taktik str. 17....Přečteš si celou stránku kvůli 

                                       souvislostem. Protože žádná z teček se nehodí opsat zrovna celá, výpisky jsem připravila

                                       za tebe. Ty si je do sešitu pouze krasopisně z počítace opíšeš. Takže do sešitu Lv

                                       napíšeš datum 4.1., uděláš čáru, pod ní vynecháš jeden řádek a umístíš nadpis REALISMUS.

                                       Text budeš opisovat po tečkách, vždy pod sebe, aby zůstal přehledný.

                                  .    1850 - 1900

                                  .    Byl ovlivněn rozvojem přírodních věd, techniky a revolučními událostmi 1848.

                                  .     Prosazoval snahu o přesné myšlení, věřit zkušenostem. Věrně zobrazoval každodenní život, 

                                        současnost. 

                                  .     Projevoval se i ve výtvarném umění a hudbě. 

                                  .     Hlavním hrdinou byl člověk z různých společenských vrstev, tzv. typ.

                                  .     Autor pečlivě popisoval prostředí a charakter postav. 

                                   .     Do řeči postav pronikaly i hovorová řeč, slang a nářečí.

                                   .     Nejčastějšími žánry byly : román

                                                                                       povídka

                                                                                       drama / divadelní hra /

                                   .     Společnost byla podrobována přísné kritice, odtud také někdy název kritický realismus.

                                          / Tučně zvýrazněné části si podtrhni, modře a podle pravítka. /

 

      ÚT   5/1   ML      Přídavná jména

                                   uč. str. 20, cv. 3, 4 .... / ústně /

 

      ST   6/1    ML     Přídavná jména - pokračování

                                   uč. str. 20, cv. 5, 6, 7 / ústně /

 

      ČT   7/1    ML     Přídavná jména - pokračování

                                   uč. str. 21, cv. 8, 9  / ústně /        Pozor!  Všechna cvičení po návratu do školy budu zkoušet,

                                                                                              cv. 6, 7 písemnou formou.

 

       PÁ   8/1    Lv     Realismus:   uč. str. 18 - 23, Čechy už ne!

                                   Podle již zavedeného scénáře si vypíšeš autory realismu:

                                   jméno

                                   doba žití

                                   národnost

                                   dílo /a /               / nebo si nejprve nadepíšeš Rusko a vypíšeš ruské realisty.....Francie.......až

                                                                   po Polsko včetně / Názvy zemí budou pouze podnadpisy, nesmí přebít nadpis

                                                                   realismus. 

       Co bude 11.1., nevím! Buď přijdete do školy, nebo si udělám výměnný den. Pak bych si vybrala sešit do Lv a zadala

       bych další úkoly i se sešity.

                                                         Zdravím.         L. Černá

 

 

8.1.2021

               Upozornění!

                                    Úkol za týden 4.1. - 8.1. budu vybírat opět ve dvou dnech......v pondělí 11.1. / 8,00-16,00 /

                                                                                                                                                  v úterý 12.1. / 8,00-12,00 /

                                     Přineseš pouze sešit do Lv se zápisem REALISMU. Velkou pomůckou ti bylo zadání nad

                                     tímto textem. Ten zápis je velmi důležitý! Vlepením dalších materiálů se chci posunout

                                     vpřed. Obratem dostaneš zadání na další týden. Je lepší výměnu uskutečnit v pondělí, pak

                                     máš na ten týden více času.                   Zdraví Tě             L. Černá

 

 

5.2.2021

               Zdravím, studenti!

               Jarní prázdniny jsou téměř u konce, a tak je čas připomenout si odevzdávání úkolů pro druhé pololetí:

               v pondělí 8.2. ......... 8,00 - 16,00

               v úterý 9.2. .............8,00 - 12,00           Pozdější dodání bude považováno za nesplněné, což by pro začátek

                                                                                     2. pololetí nebylo nic dobrého! Co tedy očekávám, že přineseš:

                                                                                     a/ ČD se všemi zápisy a současně všechny zapůjčené materiály

                                                                                          / PL s ukázkou Divá Bára..... PL s básní Romance o Karlu IV. ....

                                                                                             PL s povídkou Hastrman a knížku.... někdo Psohlavce, někdo

                                                                                             Na Chlumku ...seznamy mám /

                                                                                    b/ sešit ČJ domácí ......se cvičeními

               Už se těším, jak mě zavalíte splněnými úkoly!!!                                        Zdraví  Vás          L. Černá

 

               P.S.   Není bez zajímavosti shrnout si, kolik úkolů jste zpracovali v 1. pololetí každý z vás jako jednotlivec 

                         a kolik jsem jich za období covidových týdnů opravila já..... ty každý v průměru 81, já za třídu 1863.

                         Kdo pracoval poctivě, určitě si jisté znalosti a dovednosti / zvláště z pravopisu a tvarosloví / pěkně

                         natrénoval. Kdo lajdal ?! může ve 2. pololetí začít lépe!!!                   L. Č.

 

 

      Nedělě 7.2.2021 .........  upozornění ..........  Vážení rodiče a žáci!

                                                  Vzhledem k dosavadní předpovědi počasí a možnému nebezpečí pohybu na silnicích 

                                                  prodlužuji možnost k výměně úkolů. K dosavadním dvěma dnům přidávám

                                                  středu 10.2. v čase 8,00 - 15,00 hodin. Věřím, že se počasí umoudří a výměna v těchto

                                                  třech dnech bude možná.                    L. Černá   

 

 

Neděle 21.2.2021

              Milí osmáci !!

                      Uběhly dva týdny, a tak připomínám, že v pondělí 22.2. nastane opět výměna úkolů. Proto si zkontrolujte,

                      co všechno máte odevzdat ??

                      a/   Lv - PS ....... s vyřešenými ukázkami k českým realistům

                      b/   ČJ / ŠS .... /  malý, vlepený PL ke slovesům /

                      c/   PL ..... KP / různé  a cvičení k posilování pravopisu - doplňovačky

                      d/   Někteří z vás ještě neodevzdali materiály k četbě - jedná se mně hlavně o knížky ze školní

                             knihovny!!! Přinést..... Na Chlumku a někdo ještě i pana Tomečka.

                       Věřím, že oddalování nástupu do školy nás všechny unavuje, ale nedá se nic dělat a v učení na dálku

                       musíme podle svého vědomí a svědomí co nejlépe pokračovat dál. Zároveň věřte, že tímto způsobem

                       velmi výrazně posilujete své znalosti a dovednosti v oblasti základní češtiny, kterou budete potřebovat

                       celý život. Skrze mnohé z vás vnímám, že některá cvičení si více, či méně rádi připomínají i Vaši rodiče

                       / podepisují se, za což jim velmi děkuji - ale pozor!! jsou to hlavně vaše úkoly !!! / Tak jedeme dál.

                        Zdraví                    L. Černá 

 

 

      Úterý 2.3. ...... UPOZORNĚNÍ.....NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

                         Žáci osmého ročníku!

                         Pravidelná výměna úkolů plánovaná na pondělí 8.3. se pro vás NEUSKUTEČNÍ !!!  / Pozor - netýká se

      žáků 6. ročníku, kdož máte tohoto mladšího sourozence, pouze vás, tak ho nepleťte. / Veškeré důležité materiály

      máte doma k dispozici a z nich budete po dobu 3 týdnů pravidelně po týdnu / vždy v neděli na tomto místě 

      úkolováni. Informaci posílám s předstihem, abyste ji zaregistrovali, ale to neznamená, že úkoly tohoto týdne

      nebudou splněny !!! 

                          Výběr plánuji na pondělí 29.3., tedy před Velikonocemi. Ale to ještě upřesním.

                           Je to nemilé, ale pracujte pravidelně, nenechte si kupit práci na poslední dny. Nic neřešitelného

                            vás nečeká! Případný kontakt na mě máte. 

                                                                                                           L. Černá 

      P. S. Omlouvám se za chybičku ve slově materiály ...