Obsah

26. 11.

Dnes máme poslední skupinu savců - PRIMÁTI.

Do zápisu si nejdřív napište charakteristiku celé skupiny, potom je máte rozděleny na poloopice, opice a lidoopy. Zase si napište charakteristiku a zástupce. Pište heslovitě, na odrážky. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 11.

Předposlední skupinou savců jsou SUDOKOPYTNÍCI. Přečtěte si je v učebnici a do zápisu si nejprve napište charakteristiku z

1. odstavce. Potom je máte rozděleny na nepřežvýkavce a přežvýkavce.

U nepřežvýkavců si zase napište charakteristiku a potom zástupce.

U přežvýkavců si kromě charakteristiky a zástupců nakreslete složený žaludek přežvýkavců, roh a paroh.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 11.

Dnes se budete zabývat skupinou savců nazvanou LICHOKOPYTNÍCI. Přečtěte si str. 32 a do zápisu si zase napište jejich charakteristiku (vypíšeš z prvního odstavce nebo opíšeš shrnutí) a potom si vypiš z učebnice zástupce, kteří k nim patří.

V PS si vypracujte úkoly k savcům, které se týkají skupin, které už máte hotové v sešitě.

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 11.

Další skupinou savců jsou KYTOVCI. Přečtěte si o nich v učebnici, vypište si k nim jejich charakteristiku a potom si zapište zástupce ( k nim si nic psát nemusíte).

https://www.youtube.com/watch?v=syQZeTSAedM

Protože je toho na hodinu málo, dáme si ještě skupinu CHOBOTNATCI. Jsou to sloni. Zase si k nim napište charakteristiku a zástupce. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

12. 11.

Další skupinou jsou PLOUTVONOŽCI. Je to krátká kapitola. Přečtěte si ji a společně si zapíšeme zápis.

- příbuzní šelem, obývají mořská pobřeží

- dokonale přizpůsobeni .................

- (opiš si, jak jsou přizpůsobeni)

- na souši - pomalí, neobratní

- ve vodě - obratní a rychle plavou

- masožravci, živí se .........

- v době rozmnožování tvoří velké kolonie (milion jedinců)

- vyskytují se v ....................... podnebném pásu

zástupci: (vypiš z učebnice)

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 11.

Dnes nás čeká skupina šelmy. Kapitolu si přečtěte a do zápisu si zapíšeme charakteristiku této skupiny, rozdělení a zástupce.

Nadpis: ŠELMY

(zápis si doplň a napiš do sešitu)

- přizpůsobeni životu ................

- tělo mají ......................

- pohybují se ..................

- mají dobrý sluch, .................

- ke zpracování kořisti používají .........................

Psovití

- kořist uštvou

- nemají ................. drápy

- hlava má většinou protáhlý čenich

zástupci: (vypiš z učebnice)

Kočkovití

- rychlí běžci

- kulatá hlava, velké oči, pružné mrštné tělo

- mají zatažitelné drápy

Zástupci: (vypiš z učebnice)

Lasicovití

- menší šelmy

- protáhlé štíhlé tělo,  krátké nohy, nezatažitelné drápy

- živí se drobnými hlodavci, hmyzem i rostlinnou potravou

- pachové žlázy u řitního otvoru

Zástupci: (vypiš)

Medvědovití

- největší šelmy

- velká hlava, zavalité tělo, mohutné tlapy

- většinou všežravci

- přizpůsobeni různým podmínkám (žijí v tropických lesích i polárních oblastech)

Zástupci: (vypiš)

____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 11.

Další skupinou savců jsou HLODAVCI na str. 22 a 23. Následují ZAJÍCI na str. 24.

Obě dvě skupiny si pozorně přečtěte.

Nadpis: HLODAVCI

- téměř polovina všech savců, někteří přenášejí nebezpečná onemocnění (myš, potkan)

- přizpůsobeni různým podmínkám prostředí

- mají 1 pár hlodavých zubů v každé čelisti ( neustále jim dorůstají)

- mají velkou rozmnožovací schopnost ( několikrát za rok, až 8 mláďat ve vrhu)

- dobře vyvinutý sluch a čich

- někteří mají pachové žlázy

Zástupci: (vypiš si je z učebnice)

 

ZAJÍCI

- stavbou těla a způsobem života se podobají hlodavcům

- mají hlodavé zuby, ale v horní čelisti mají 2 páry řezáků

Zástupci:

zajíc polní - mláďata se rodí dobře vyvinutá, osrstěná a vidí, brzy po narození běhají

králík divoký - má kratší uši i přední končetiny než zajíc

                       - mláďata se rodí holá a slepá

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 11.

Přečtěte si další skupinu savců - CHUDOZUBÍ - na srt. 21.

Do sešitů si přepište a doplňte zápis:

- žijí pouze ve ..............

- velmi dobrý ..... ( mají protažený čenich)

- ostatní smysly ................

Patří sem: lenochodi - tropické pralesy ...............

                                       - celý život ....................

                                       - trus vylučují ................

                                       - spí ........

                                       - živí se ................

                    mravenečníci - protáhlá hlava s ............... čenichem

                                             - potravu sbírají ...................... (hlavně mravenci, termiti)

                                             - mají ostré ........

                    pásovci - velkou část těla chrání ..........., tvoří ho ........... různé ........ a .........

                                   - břišní strana těla je porostlá ......

                                   - při nebezpečí ................

                                   - živí se ..........

                                   - mají až 100 ..........

https://www.youtube.com/watch?v=z2Aw7XaEWk4

https://www.youtube.com/watch?v=cXd8CXY4VXQ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 10.

  • pokračujte další skupinou savců, přečtěte si ji a zapište

_____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 10.

  • pookračujete kapitolou PLACENTÁLOVÉ a HMYZOŽRAVCI
  • vypracujte i úkoly v PS

_____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 10.

  • ŽIVORODÍ  A VAČNATCI (ale nevím strany, nemám doma učebnici).
  • V PS vypracovat úkoly k těmto skupinám savců.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 10.

  • zapsat si kapitolu VEJCORODÍ.