Navigace

Obsah

Pátek 27.11.

On-line lesson at 11:15

 • Guess  a kind of sport (game) - hra z minulé hodiny
 • Guess a sportsman
 • Guess an equipment
 • Present tense - revision ( opakování přítomného času)
 • Workbook pg. 29/4,5
 • Workbook pg. 30/7 - send on e-mail to 2.12.
 • Enjoy the first advent Sunday !

Středa 25.11.

On-line lesson at 12:05 o'clock

 • sports equipment - učebnice str. 27
 • vyprávění , rozhovor
 • použití to play/do ( to play - team sport, to do - individual sport)
 • indoor/autdoor sports
 • PS - strana 29, nebudete posílat
 • procvičte si slovní zásobu k tématu  sport      č1     č2    můžete sami pokračovat k tématu  

 

Úterý 24.11.

On-line lesson at 9:25 o'clock

 • test na slovíčka L0 -po napsání odešlete
 • Thanksgiving Day
 • Liverpool - a hometown of The Beatles - určitě zhlédněte video  
 • dialogues - učebnice str. 26, cv. 4
 • PS str. 28- neposílat

 

Pátek 20.11.

On-line lesson  will be at 11:15 o'clock

 • procvičování gramatiky a slovíček
 • myšlenková mapa str. 26-27 - dokončení
 • diskuse k videu o Londýně - názvy památek, rozhovory
 • zhlédněte video o anglickém městě  Liverpool
 • příští  hodinu bude test na slovíčka L0 - test po napsání pošlete.
 • Have a nice weekend !

 

Středa 18.11.

On-line lesson starts at 12 :05 o'clock

 • procvičování gramatiky ,slovíček
 • conversation about our school - type, place, look like, classes, timetable, pupils, break, favourite subjects, why aren't  you going to school now?- budeme procvičovat téma - kdo bude chtít, může dobrovolně vypracovat jako projekt " Our school" - když bude pěkný, oznámkuji - do 27.11.
 • myšlenková mapa - workbook pg. 26-7 - uděláme , co stihneme, zbytek dodělat sami  - neposílat
 • v příštích hodinách budeme probírat Londýn - můžete se podívat na video ( lze si přepnout na titulky)
 • ještě si můžete udělat testík k  nedávnému tématu Halloween -   zde

 

Pátek 13.11

On-line lesson will be at 11:15 o'clock

 • procvičování slovíček a gramatiky
 • příprava k projektu "My dream school" - příklad  takového projektu je v učebnici na str. 21 - můžete postupovat podle bodů ve cv. 2/21, vše doplnit i obrázky - budu hodnotiit správnost vět, úpravu a nápaditost, zapojte svoji fantazii.Termín (deadline) je 18.11.
 • práce s obrázkem str. 22 v učebnici - podle něho cvičení str. 23

 

Středa 11.11. -  " Svatý Martin přijede na bílém koni ?_"

On-line lesson starts at 12:05

 • cvičný test na rychlost - bez známkování ( slovíčka , gramatika....)
 • slovíčka v PS - str. 68
 • pak budeme pracovat s textem v učebnici str. 20 - otázky, četba, překlad
 • zadám projektový úkol  " My dream school " - facilities, rules, subjects..... splníte do 18.11.

 

 

Úterý 10.11.

On-line lesson will be at 9:25

 • testík na přítomné časy - pravidla v  učebnici na straně  18 - kdo bude chtít, zašle  v časovém limitu na oznámkování,   ještě se domluvíme
 • dialogue  - podle cv, 3 na str. 18  v učebnici - ve dvojicích
 • probereme výslovnost h a neurčitý člen a/an na straně 24 v PS
 • v  PS na str. 25, cv.4 - vypracovat, posílat nemusíte, možná stihneme v hodině
 • téma škola si procvičíte sami  na poslechových testech     č1    č2    č3    č4 -  věnujte pozornost výslovnosti , mluvte nahlas

 

Pátek 6.11.

dnes nebudemem pracovat on-line -  v 5 . hodině máte matematickou soutěž

 • dnešní práce  bude navazovat na minulou práci (překlad - Nessie) - v prac. listu vyplníte  4 úkoly :

1. úkol - umístit slova pod správný obrázek  

2. úkol -správné pořadí vět podle příběhu

3. úkol - opravit chybu ve větě

4. úkol - napsat 2 -3  věty o podobném stvoření a nakreslit k tomu malý obrázek (yetti, big foot.....)

    Pracovní list zde

 

 

 

Středa 4.11.

 • Přečtete si text zde , pak si ho poslechnete ( odkaz na video je dole pod textem) a uděláte  překlad do ČJ (školní sešit )
 • nezapomeňte poslat
 • v pátek na on-line hodině s tímto materiálem budeme ještě pracovat
 • snažte se poctivě přeložit, vyhledávat slovíčka,  překladač používat  jen omezeně 

 

Úterý 3.11.

Hello, we will connect on Skype at 9:25

 • testík na přítomný čas prostý a průběhový - sami si ohodnotíte, budeme opakovat a procvičovat tyto časy - máte je v gramatickém sešitě a také v prac. sešitě strana 20
 • PS - strana 22-23
 • zašlete stranu 23 na e-mail

 

 

Pátek  23.10. 2020

Hello, how are you ? Can we connect on Skype at 11:15 o'clock ? Try !

 • Budeme se věnovat tématu My day ( My daily routine )- česky můj režim dne
 • nejprve zhlédnete užitečnou slovní zásobu zde  - říkejte si jednotlivé výrazy nahlas 
 • Pak si napíšete do projekt. sešitu  nadpis " My typical day " a zkusíte alespoň v 10 větách popsat svůj den
 • text proložíte obrázky( 3-5), dbejte na ůpravu a nedělejte zbytečné chyby, budu to známkovat  jako projekt. Nemusíte posílat dnes, třeba až během příštího týdne.
 • kdo bude na Skype, tak společně téma budeme procvičovat
 • opakujte si slovíčka L O

                             Have a nice autumn holiday, have a rest and be healthy !

 

Středa 21.10, 2020

Hello, children, have a nice day!

 • V pracovním sešitě str. 21 udělejte cv. 4
 •  My daily routine :přečtěte si text -  Bus driver -  vyplňte otázky vlevo a  pod ním (pravda  -true, false - nepravda )  - klikni zde   - odpovědi pošlete

 

Úterý 20.20. 2020

Hello, hope you are well !        Skype : Hana Staňková ZŠ Březník

 • V prac. sešitě  na str. 20 máte přehled k přítomnému prostému a  průběhovému času. Něco podobného máte i v gramat. sešitě.  Znovu si jej přečtěte.
 • Vypracujte pak v PS  cv. 1 na  straně 20 
 •  Vypracujte v PS  cv. 2,3 na str. 21  - pošlete na e-mail
 • opakujte si slovíčka

Děkuji za posílání úkolů ( dva žáci se dosud neozvali !!)

 

 

Pátek 16.10.2020

Hello, 

ze školy máte ofocený list Basic English III - využijete téma At the playground a vytvoříte13 vět v přítomném průběhovém čase

( příklad   The children are catching and throwing the ball ).Napište je do školního sešitu. Pošlete napsané věty na e-mail.

Video Robin Hood  využijte k poslechu,  zlepšení výslovnosti a obohacení slovní zásoby :-)

 

 

Středa 14.10.02020

V hodině budete pracovat s materiálem, který jste dostali v úterý. Napíšete odpovědi na otázky  Kim a Zulu- pozor na 3. osobu 

v přítomném prostém čase. Na druhé straně listu  vypracujte  cv. a,b a 5 a,b. Bylo vysvětleno ve škole.

Pošlete na e-mail stankovazsbreznik@seznam.cz

Sing a song

Ti, kteří pracovní listy ztratili, si je mohou stáhnout z tohoto odkazu.