Obsah

Pondělí 19.10. 2020

Dobrý den všem , ať se práce daří !                           Skype Hana Staňková ZŠ Březník

Proveďte zápis do sešitu, doplňte  a pošlete :

                                               KŘESŤANSTVÍ (  učebnice str.  16 - 17 )

Místo vzniku: Římská říše (křesťané pronásledováni)

Zakladatel : Ježíš Kristus ( O - 33)

Posvátná kniha : bible

Zásady : Desatero přikázání

Rok 313 n.l. :...................

Organizace křesťanské církve (namaluj obrázek str. 17) :

 

 

 

Někteří věřící se rozhodli žít v klášterech - mniši, jeptišky. Nejstarší mnišský řád byli benediktini

(najdi na internetu erbovní znamení benediktinů a namaluj je. Y atlasu str. 24 - uprostřed si napiš a namaluj rytířské řády - johanité,něm. rytíři a templáři ):

 

Rozdělení křesťanské církve : 

          A) Západní :..........................................................................................................................................

          B) Východní : ...........................................................................................................................................                                               

 

Středa 21.10. 2020

Proveďte zápis do sešitu, doplňte informace a pošlete :

                                                        ARABSKÁ ŘÍŠE ( učebnice str.18 - 19, najdi si také v atlase str. 16 obr. č 7 )

Místo vzniku : ..............

Nové náboženství :................

Zakladatel islámu :...................

Název pro boha v islámu:.....................

Vyznavači islámu :....................

Islámský chrám  - modlitebna ( na konci textu):...................

Korán zakazoval zobrazovat lidské postavy, stavby byly zdobeny složitými geometrickými vzory

Posvátná kniha :..................

Mekka (pod obrázkem ):....................

Pět sloupů islámu (vypsat ):......................

Co je chalífát, kdo byl první chalífa :............................

Rozsah říše :...............................................................................................

Co přinesli Arabové Evropě: :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                 

 

 

Středa  14.10.2020

 Všechny vás zdravím !

V úterý jste obdrželi pracovní list k tématu Byzantská říše. Odpovíte na otázky, zapíšete do listu - čitelně. Poslední ůkol je

vybarvit mozaiku podle návodu, Mozaiky se  hojně používaly v byzantském  umění.

Nezapomeňte poslat ofocené na e - mail stankovazsbreznik@seznam.cz                                                                                                 Nezapomeňte se ozvat!    Momentálně už má jeden žák splněno :-) Ten malý obrázek mozaiky je návodem, jak vybarvit ten velký obrázek. Hodina skončila, kdo nestihl, pošle později. Výuka je povinná Eviduji nesplněné úkoly.       

Odkaz na stažení pracovního listu pro ty, kteří list ztratili: https://www.uschovna.cz/zasilka/DRS8MBH93RZ7G6B7-D24/