Obsah

 

Pondělí 1.3.

On-line hodina bude v 7:25 hodin na Teams

 • dnes se budeme věnovat opakování a přípravě na on-line test ve středu ( obsah vysvětlen v minulé hodině)
 • vyzkoušejte si tyto testy      č.1           č.2      pomůže vám to v přípravě na test

 

Středa 24.2.

 • dnes budeme opakovat učivo  podle  učebnice strana 64
 • uděláte úkoly1,2,3,4, které jsou k tématickému opakování 
 • do sešitu vzadu napíšete číslo otázky a k ní vypracujete řešení
 • úkoly  pošlete do neděle 28.2.
 • příští hodinu uděláme on-line  přípravu na test ( Přemyslovští králové - od Přemysla Otakara I.,Václava I., Přemysla Otakara II., Václava II.  po Václava III.), test si napíšeme stejným způsobem jako ten předchozí.

..

Pondělí 22.2.

 • podle učebnice strana 61-2 vyplníte pracovní list Václav IV. a pošlete do pátku

                        PRACOVNÍ LIST VÁCLAV IV.

 • zhlédněte video o tomto panovníkovi a jeho otci Karlu IV. a jeho stavební aktivitě
 • v brzké době budeme psát test obvyklým způsobem. Opakujte si přemyslovské krále od Přemysla Otakara I. po  VáclavaIII.
 • domluvíme se na on-line hodině

 

Pondělí - středa  15.a 17.2.

 • podle učebnice strana 59-61  vyplníte pracovní list Karel  IV. a pošlete do pátku

                         PRACOVNÍ LIST KAREL IV. 

 

Středa 10.2.

 • podle učebnice str. 62-3 vyplníte pracovní list Morová nákaza  a pošlete do pátku

                         PRACOVNÍ LIST  " MOROVÁ NÁKAZA"

 

Pondělí 8.2.

 • podle učebnice  str.59 vyplníte pracovní list Stoletá válka a pošlete do pátku
 • shlédněte prezentaci Jana z Arku

                           PRACOVNÍ LIST " STOLETÁ VÁLKA"

Středa 26.1.

 • test na Přemyslovce si napíšeme dnes v 12:05 hodin
 • test se zde objeví  až ve 12:05 - 12:10 hodin. Budete mít 30 minut na vypracování. Stačí, když napíšete do sešitu zezadu číslo otázky a k tomu správnou odpověď. Nebo si můžete test vytisknout a vyplnit rukou. Pak test pošlete. Měla bych mít testy v12:50. Můžeme se před testem ještě kontaktovat na Teams.

                         Test: Přemyslovci - doba knížecí (12.85 kB) ( bude aktivován v 12:05)

 

Pondělí 25.1.

 • přípravu na test uděláme v části úterní  on-line hodiny AJ - samotný test si napíšeme ve středu - domluvíme se, jestli hned  v 7:25 nebo v hodině AJ - mohli bychom tyto hodiny vzájemně prohodit)
 • dnes vyplníte podle učebnice str. 57-58 prac. list Jan Lucemburský - pošlete do pátku.

                                PRACOVNÍ LIST 

 

Středa 20.1.

 • test - Přemyslovci ( od str 29 - Bořivoj  po str. 41 -Vladislav II)- bude v pondělí a známka bude už do II. pololetí
 • dnes proto budete opakovat - projdete si doplňovačky na str. 33(za Václavem I),37( za Boleslavem Chrabrým),41(za Vladislavem II.),49 (za román kulturou), a zapište si pouze chybějící slova dozadu do sešitu.
 • někteří ještě  dosud neposlali erb !

 

Pondělí 18.1.

 • podle učebnice str. 55 -6 si sami uděláte výpisky o posledním přemyslovském králi Václavu III. 
 • také písemně celou větou  odpovězte na otázku: Proč je Václav III.  na obrázku str. 55-dole zobrazen se 3 korunami na hlavě?
 • dále si opište doplňovačku za kapitolou str. 56 do sešitu a dejte do rámečku, ofoťte i s výpisky  a zašlete do středy
 • nezapomeňte poslat erby, ještě nemám všechny

 

 

Středa 13.1.

 • podle učebnice str. 53-5  vyplňte  pracovní list a pošlete do pátku 15.1.

           PRACOVNÍ LIST - PŘEMYSL OT. II.,VÁCLAV II. 

 • zhlédněte video o Přem. O.II  Václavu II.
 • opakujte Přemyslovce ( od Bořivoje po první české krále Vratislava II. a Vladislava II.) -bude test - ve středu 20.1.

           ( můžete si projít díly od Bořivoje dále)

 

Pondělí 11.1.

Středa 6.1. ( Tři králové :-)

 • V učebnici na straně 50 je opakování  "Život a kultura v raném středověku", už jste jednou podobné opakování dělali
 • úkol 1 -  např Ab
 • pracujte poctivě, je možné, že tento test dostanete ještě ve škole
 • pošlete i s minulým úkolem (z pondělí) do pátku 8.1.
 • shlédněte video o  kronikáři Kosmovi

 

Pondělí 4.1.  ( Přeji vám vše dobré v novém roce 2021 ! )

 • Vyplníte pracovní list podle učebnice strana 45 -7

           PRACOVNÍ LIST  - Jak se žilo v raném středověku

 

Středa 9.12.

 • pokračujte v práci na hradech Lamberk a Kraví hora -  dbejte na úpravu a celkový estetický dojem, budu známkovat, můžete si  tak zlepšit skóre po minulém testu .-)
 • určitě se podívejte na toto video z cyklu "Záhady Toma Wizarda"   -   vyberte si  díl s názvem  "  Tajemství  Růže nebes", který se vztahuje k Dolním Kounicím.V seznamu dílů ho lehce najdete. 

 

 

Pondělí 7.12.

 • dokončete doplnění listu z hodiny - ti, kteří pracují -  podle učebnice strana 45
 • vypracujte referát ( napsaný rukou) - hrad Lamberk u Březníka, hrad Kraví hora u Kuroslep -  odevzdáte v pondělí ve škole - rozsah - každý hrad  na A4 a jednoduchý náčrt rovněž rukou

                                       PRACOVNÍ LIST -  STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST

 

 

Středa 25.11.

 • V učebnici na straně  42 je tématické opakování - Velká Morava a počátka českého státu - vypracujete otázky 1,2,3,4,5
 • Cv.1- stačí napsat správnou odpověď jednoduchou formou ( např  - aD  = pojem a) patří k obrázku D) a ještě tyto odpovědi seřaďte od nejstaší události  po nejmladší.
 • Cv.2- napíšete  jméno osobnosti
 • Cv.3 - bude těžší - máte vysvětlit vztah mezi historickými postavami - podstatné věci - např. bratr-sestra, otec - matka nebo  že spolupracovali, konkurovali si, musíte sami vybrat, co je podstatné - je to trochu k zamyšlení, popřípadě si jména zpětně vyhledejte
 • Cv.4 - co je to za historickou událost
 • Cv.5 - stačí, když vyluštíte jméno
 • Opakování pošlete na e-mail  během středy, jako byste psali test v hodině-  budu známkovat

 

Pondělí 23.11.

 • Zápis podle učebnice strana 39 - 41 ( Pracovní list zde ) - vypracovaný zašlete do konce týdne. 
 • Zhlédněte video:    zde  - Vratislav II.   a    zde - Vladislav II.

Středa 18.11.

Zápis podle učebnice str. 36 -38 ( Pracovní list zde) - vypracovaný zašlete do konce týdne. Určitě si tuto kapitolu zopakujte zábavnou formou  zde  a    zde  a    zde

 

Pondělí 16.11. 

Zápis podle učebnice str.29-35 ( Pracovní list zde ) - vypracovaný zašlete do konce týdne .Můžete se podívat na zábavné zpracování českých dějin zde     a     zde

 

Pondělí 9. 11 - středa11.11.

Zápis podle učebnice str. 24-28 ( Pracovní list zde)  - vypracovaný zašlete do konce týdne.Zde můžete zhlédnout video ze známého cyklu :-). Určitě se podívejte, ať si učivo upevníte.

 

Středa 4.11.

Zápis podle učebnice str. 23 ( Pracovní list zde) - vypracovaný zašlete do konce týdne

zde můžete zhlédnout video z cyklu Dějiny udatného českého národa ( určitě se podívejte!)

 

 

Pondělí 02.11.

Všechny zdravím po prázdninách!

Zápis  podle učebnice str. 21-22     (Pracovní list zde ) - vypracovaný list zašlete :-)

                                                          

 

 

Pondělí 19.10. 2020

Dobrý den všem , ať se práce daří !                           Skype Hana Staňková ZŠ Březník

Proveďte zápis do sešitu, doplňte  a pošlete :

                                               KŘESŤANSTVÍ (  učebnice str.  16 - 17 )

Místo vzniku: Římská říše (křesťané pronásledováni)

Zakladatel : Ježíš Kristus ( O - 33)

Posvátná kniha : bible

Zásady : Desatero přikázání

Rok 313 n.l. :...................

Organizace křesťanské církve (namaluj obrázek str. 17) :

 

 

 

Někteří věřící se rozhodli žít v klášterech - mniši, jeptišky. Nejstarší mnišský řád byli benediktini

(najdi na internetu erbovní znamení benediktinů a namaluj je. Z atlasu str. 24 - uprostřed si napiš a namaluj rytířské řády - johanité,něm. rytíři a templáři ):

 

Rozdělení křesťanské církve : 

          A) Západní :..........................................................................................................................................

          B) Východní : ...........................................................................................................................................                                               

 

Středa 21.10. 2020

Proveďte zápis do sešitu, doplňte informace a pošlete :

                                                        ARABSKÁ ŘÍŠE ( učebnice str.18 - 19, najdi si také v atlase str. 16 obr. č 7 )

Místo vzniku : ..............

Nové náboženství :................

Zakladatel islámu :...................

Název pro boha v islámu:.....................

Vyznavači islámu :....................

Islámský chrám  - modlitebna ( na konci textu):...................

Korán zakazoval zobrazovat lidské postavy, stavby byly zdobeny složitými geometrickými vzory

Posvátná kniha :..................

Mekka (pod obrázkem ):....................

Pět sloupů islámu (vypsat ):......................

Co je chalífát, kdo byl první chalífa :............................

Rozsah říše :...............................................................................................

Co přinesli Arabové Evropě: :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                 

 

 

Středa  14.10.2020

 Všechny vás zdravím !

V úterý jste obdrželi pracovní list k tématu Byzantská říše. Odpovíte na otázky, zapíšete do listu - čitelně. Poslední ůkol je

vybarvit mozaiku podle návodu, Mozaiky se  hojně používaly v byzantském  umění.

Nezapomeňte poslat ofocené na e - mail stankovazsbreznik@seznam.cz                                                                                                 Nezapomeňte se ozvat!    Momentálně už má jeden žák splněno :-) Ten malý obrázek mozaiky je návodem, jak vybarvit ten velký obrázek. Hodina skončila, kdo nestihl, pošle později. Výuka je povinná Eviduji nesplněné úkoly.       

Odkaz na stažení pracovního listu pro ty, kteří list ztratili: https://www.uschovna.cz/zasilka/DRS8MBH93RZ7G6B7-D24/