Obsah

DISTANČNÍ VÝUKA

kontakt: lenka.jarolimova@post.cz

14.10. 820- 905

uč. str. 20 - Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb - přečíst

                     - do sešitu zapsat zápis na str. 22. Připomínám, že za posledním zápisem vynecháme 2 až 3 řádky, napíšeme datum, podtrhneme pravítkem, napíšeme nadpis Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Poté zapišeme zápis.

Dnes v případě problému mne můžete v době výuky kontaktovat na e-mail, připravuji skype. Mé jméno je Lenka Jarolímová. 

Spojením skype, budu kontrolovat, zda jste přítomni v hodině, protože nyní je distanční výuka povinná.

19.10.

Dráha rovnoměrného pohybu   uč. str. 26

 • důkladně přečíst v učebnici
 • do sešitu zápis - shrnutí uč. str. 27
 • 27/1 do sešitu

21.10.

Výpočet doby rovnoměrného pohybu   uč. str. 26

 • důkladně přečíst v učebnici, podívat se na řešení 1. příkladu v učebnici na str. 31. Někteří jste měli problém se zápisem fyz.  příkladu.
 • do sešitu zápis - shrnutí uč. str. 32
 • 32/1 do sešitu

Výsledek příkladu z minulé hodiny je 195 km. Za 1 hodinu se řidič může dostat do Jihlavy.

 

2.11., 4.11.

Procvičování rychlosti a dráhy rovnoměrného pohybu

Z přiloženého dokumentu Dráha a rychlost rovnoměrného pohybu.pdf (1.04 MB) vyřešte tyto cvičení (přibližné rozvržení): pondělí - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12

středa - 13, 14, 15, 16

Zbývající cvičení můžete vyřešit dobrovolně.

Po dobu výuky F7 budu na Skypu pro vaše možné dotazy. 

Večer 4.11. zveřejním výsledky. Můžete si příklady zkontrolovat. Kdo udělal příklady navíc, pošlete mi je.

Řešení v, s 4.11..pdf (1.36 MB)

9.11.

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI

Vzájemné působení těles uč. str. 34

 • přečíst v učebnici
 • do sešitu zapiš datum, hlavní nadpis SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI, dnešní nadpis Vzájemné působní těles uč. str. 34, shrnutí uč. str. 35 a nakonec nakreslete přehled možností vzáj. působení těles nad shrnutím.

Spojím se s vámi přes Skype v 925. Řekneme si něco k fyzice i informatice.

 

11.11.

Síla uč. str. 35

Vzhledem k tomu, že jsme se loni s fyzikální veličinou seznámili, zopakujte si ji na prezentaci Síla.ppt (884 kB).

Přečti si učivo v učebnici

Zápis do sešitu - napište shrnutí v uč. str. 38. (nezapomeň na datum, nadpis!)

Pro případné dotazy jsem k dispozici v průběhu hodiny na Skypu. 

Spojíme se spolu přes Skype v pondělí 16.11.  v 925

 

16.11 (v 925 na Skypu), 18.11. 

Skládání rovnoběžných sil uč. str. 38

 • důkladně přečíst v učebnici
 • do sešitu zápis  z dokumentu Skládání sil.pdf (682.21 kB)
 • 40/1, 2, 3 úkoly, které si překontrolujeme 23.11., kdy se opět spojíme přes Skype.

Něco pro opakování. Na každou otázku neznáte odpověď, ale přiučit se můžete.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6129-id-6129

 

23.11 (v 925 na Skypu), 

Skládání různoběžných sil uč. str. 40

 • důkladně přečíst v učebnici

https://edu.ceskatelevize.cz/video/261-skladani-a-rozklad-sil

 

25.11 

Tíhová síla a těžiště uč. str. 42

 • důkladně přečíst v učebnici

Pro případné dotazy jsem k dispozici v průběhu hodiny na Skypu.