Navigace

Obsah

Dálková výuka

Komunikace:

 • přes Skype pod jménem MARTINA KOBROVÁ
 • WhatsApp bude možné přes číslo 797 728 751
 • e-mail: kobrova.martina@seznam.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dálková výuka

Pondělí 1. 3.

Sedmičko, dnes si vytiskněte pracovní list, vyplňte, vyfoťte a odešlete ke kontrole.Nejpozději do středy 3.3. 

Volat si budeme až příští týden.

Zábavné hudební luštění.pdf (437.2 kB)

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 22. 2. 

- dne s se spojíme přes Skype v 12:05h

 

Zápis:

Od 14. stol. se začalo zpívat dvoj…a více hlasně = ars nova (nové umění)

 • francouzský skladatel a básník GUILLAUME de MACHAUT
 •  

U nás dobré podmínky za vlády Karla IV.

 • pěvecký sbor v chrámu sv. Víta
 • králova trubačská skupina

Mistr ZÁVIŠ

Jan z Jenšteina - hudba k tanci, náboženská hudba

 

Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=tJS-HZWB3wE

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 15. 2.

 • spojíme se přes MS Teams v 12 : 05

V dnešní hodině si prohloubíme znalosti z období gotiky. Zaměříme se na rytířské zpěvy a potulné pěvce. Pod přiloženým zápisem najdete poslech. Připomínám, že po skončení hodiny máte zaslat práci ke kontrole.

Zápis: 

a) Truvéři a trubadúři

 • Francie (11. – 12. stol.)
 • rytířské zpěvy
 • bavili panstvo od hradu k hradu
 • opěvovali krásu žen, statečnost rytířů, významné bitvy

  Minnesängři

 • Německo
 • 12.-13. stol.

b) Jokulátoři (žertéři)

 • veselé písně
 • potulní pěvci
 • hostince, jarmarky

Poslech:

https://www.youtube.com/watch?v=7OZGXDvilL0

https://www.youtube.com/watch?v=MmSp3jSijlk

https://www.youtube.com/watch?v=MmSp3jSijlk&list=RDMmSp3jSijlk&start_radio=1&t=2

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 8. 2. 

V dnešní hodině si zopakujeme předchozí učivo a zahájíme novou kapitolu. V té se zaměříme na počátky gotiky.

Zápis:

Gotika

(1250 - 1400)

nadále duchovní tvorba = gregoriánský chorál;

           a) je součástí církevních obřadů

            b) čerpá náměty z oblasti náboženství

nástup hudby světské (šlechta, měšťané)

 • písně pro potěšení (nejprve vlivných osob, pak ostatního lidu)
 • koncertní díla, opery, balety, komorní skladby
 • lidová tvorba (neznáme autory)
 • populární hudba (známe autory)

Práci odeslat ke kontrole.

Dnes se připojilo pouze 4 žáci( MS Teams) - chálím Terku, Sašu,Michala, Barču . Schůzka byla svolána na 12:10 h. Ostatní žáci se neomluvili. Připomínám, že distanční vzdělávání je povinné.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí  25. 1.
 

Sedmáci, dnes si zápis vytiskněnte a vlepte do sešitu. Pokud nemá někdo možnost, opíše si do sešitu.

Budeme se i nadále věnovat středověké hudbě, především chorálům. Uvádím dva nejznámější. V závěru kapitoly jsou nahrané poslechy. Pusťte si oba dva.

Učební látku nemusíte posílat ke kontrole, zkontroluji si po jarních prázdninách.

ZÁPIS:

Nejstarší píseň

„HOSPODINE, POMILUJ NY“

Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!

 • duchovní píseň, plnila funkci hymny i bojové písně
 • hrála se při korunovaci
 • pochází z přelomu 10. a 11. století

 

„SVATÝ VÁCLAVE“

(12.stol.)

Svatý Václave,
vévodo české země,
kníže náš,
pros za nás Boha,
svatého Ducha!
Kriste eleison!

 

Chorály byly posléze upravovány různými vsuvkami, i pohybem zpěváků – vznikaly tak středověké DUCHOVNÍ HRY.

Kostel se při nich měnil v divadlo, které poučovalo, bavilo, upevňovalo zbožnost.

 

Poslech:

SVATÝ VÁCLAVE: https://www.youtube.com/watch?v=MDwHpeJ-7-M

                                 https://www.youtube.com/watch?v=a0a-SfDgLFI

HOSPODINE, POMILUJ NY: https://www.youtube.com/watch?v=JsOy_MP8TAk

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pondělí 18. 1. 

Do sešitu:

STŘEDOVĚK

POČÁTKY HUDEBNÍCH DĚJIN V ČECHÁCH

 • začínají se šířením křesťanství a příchodem Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu r. 863 - mluvíme o období ROMÁNSKÉM (600 - 900 - 1250)

 

 • z Itálie přes Řím se šíří jednohlasý sborový zpěv

       = GREGORIÁNSKÝ CHORÁL - latinský zpěv, přelom 6. -7. stol. n. l. za papeže ŘEHOŘE (GREGORA)

 

Poslech: 

https://www.youtube.com/watch?v=6muC67i-a3s

https://www.youtube.com/watch?v=k6oM1iLJH6k

https://www.youtube.com/watch?v=GIz_hCVSaJA

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 1.

SEDMÁCI, POKUSÍME SE SPOJIT PŘES TEAMS V 12,05 HODIN. POKUD BY NÁM TO NEŠLO, PŘEPNEME NA SKYPE.

Téma dnešní hodiny: Zdeněk Svěrák

 1. Opiš si krátký životopis, poté si poslechni a zazpívej píseň Severní vítr.

     2. Vyhledej na internetu písně od Zdeňka Svěráka5 názvů písní zapiš do sešitu HV. Pěkně pod sebe.

     POSLECH:

     Severní vítr https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova5/Hudebni_vychova5.mc&pageord=190

 

Práci odeslat ke kontrole.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 4.1. 2021

SONÁTA A SONÁTOVÁ FORMA

 • sonáta = zkratka pro píseň hranou na hudební nástroj 
 • je to skladba pro sólový nástroj, případně pro sólový nástroj s doprovodem, většinou klavírem
 • v 18. stol. došlo k ustálení sonáty 
 • skládá se ze čtyř částí: 
 1.   věta -  v rychlém tempu
 2.  věta - v pomalém tempu
 3.  věta - taneční
 4.  věta - v rychlém tempu

Symfonie = sonáta napsaná pro celý orchestr         

Poslech: Beethoven Sonáta cis moll     https://www.youtube.com/watch?v=rlJHNufol8Q         

 

Sonátová forma = způsob skládání, komponování uzavřené části skladby, jedné jejich věty     

 • založena na protikladu dvou kontrastních témat     (vznik napětí - vrchol - uklidnění, vyrovnání)
 • skládá se ze 3 celků: 
 1. expozice
 2. provedení 
 3. repríza  

      (poslední dílek skladby coda (kóda) - závěr)

Poslech: Bethoven Symfonie č. 5 c moll Osudová - https://www.youtube.com/watch?v=vSprvfLJhgA

 

Zápis odeslat ke kontrole!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 7. 12. 

 • do sešitu si nadepište nadpis VÁNOCE 2020
 • přečtěte si přílohu a vypište do sešitu silně zvýrazněné údaje
 • zapiš názvy 5 vánočních koled

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY

24.PROSINEC – ŠTĚDRÝ DEN

23.prosince končí Advent a začínají vánoční svátky. 24. prosince je Štědrý den a slaví se narození Adama a Evy, prvních lidí, které stvořil Bůh. Narození Ježíše se slaví až o den později. Večerní nadílka je s tímto dnem spojena již od 14.století a symbolizuje z hlubšího pohledu štědrost Boha Otce.

25. PROSINEC – HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

Slaví se narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční mší. V tento den se sloužili ještě dvě mše – Jitřní (za svítání) a Velká (dopoledne). V tento den se oslavuje a hoduje, schází se rodina, rozjímá se.. Nesmí se pracovat.

26.PROSINEC – SVATÝ ŠTĚPÁN

Den je zasvěcený Svatému Štěpánovi, mučedníkovi, který hlásal příchod Ježíše a byl za to židy ukamenován. Tradicí jsou obchůzky koledníků.

27.PROSINEC – SVATÝ JAN EVANGELISTA

Dříve se slavil i tento den, který byl zasvěcen apoštolovi, jenž se staral o Marii (Ježíšovu matky) v době po jeho smrti. Nepřátelé ho nenáviděli tak, že ho hodili do kotle s vřelým olejem, ale jelikož byl pod Boží ochranou, tak mu horký olej ani otrávené víno neublížilo.

28.PROSINEC – SVÁTEK MLÁĎÁTEK

Tento vánoční svátek se nyní připomíná již jen při mších v kostelech. Mláďátka jsou Betlémské děti, které dal vyvraždit král Herodes, když marně hledal v Betlémě narozeného Ježíše a jeho rodiče.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 23. 11. 

(spojíme se ve  12 : 10 h. na skypu)

Budeme pokračovat v učivu. Dnes bychom dokončili kapitolu hudba na jevišti.

 

Zápis do sešitu:

6. Pantomima

          -hra vyjádřená pomocí mimiky a gestikulace s prvky tance

          - bez použití hlasu

          - herci se nazývají mimové

          - známí čeští mimové jsou například Boris Hybner, Bolek Polívka

7. Melodram

          - spojení hudby a slova

          - vznik v 18. století

8. Scénická hudba

          - spojení slova a hudby

          - hraje se v průběhu představení (předehry, mezihry, hudební vsuvky)

 

Pantomima: https://www.youtube.com/watch?v=1LBm1M3DBNY

 

.......................................................................................................................................................................................................................

Pondělí 16. 11. 

Sedmáci,

dnes si datum nepište, ale pokračujte v zápisu.  Prohloubíme si znalosti a seznámíme se podrobněji s hudební revue  a baletem.

V závěru máte dvě poslechové a ukázky a jednu country píseň.

 

4. Revue (reví)

- mluvené slovo

- zábavné scénky

- taneční výstupy s písněmi

Např: Osvobozené divadlo – Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek

 

5. Balet

- z italského slova ballare = tančit

- divadelní hra, ve které se děj vyjadřuje tancem, mimikou, hudbou

P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, Louskáček

S. Prokofjev – Romeo a Julie

I. Stravinskij – Svěcení jara

 

Poslech:

Louskáčekhttps://www.youtube.com/watch?v=sGU_0RdvIME

Romeo a Juliehttps://www.youtube.com/watch?v=bI9akyHz_wc

 

Píseň:

Parta z ranče Yhttps://www.youtube.com/watch?v=PttCVhznFkE

......................................................................................................................................................................................................................

Pondělí 9. 11.

(12:05 -12:50)

Do sešitu Hv budeme pokračovat v zápisu "Hudba na jevišti"

ZÁPIS:

 1. Opera - divadelní hra předváděna zpěvem a hudbou

                      -  vzniká kolem roku 1600 v Itálii

                      - nejprve se zpívalo italsky, později v národním jazyce

                      - náměty ze starých řeckých bájí 

      2.  Opereta - zábavná, lehčí odnož opery

                           - do velké míry zachovvává mluvený text

                           - hojně uplatňuje oblíbené tance

                           - převážná část operet pochází z 19. století

      3.  Muzikál - moderní zábavná hudební podívaná ( v hudebním divadle, televizi ...)

                          - moderní náměty

                          - výrazový tanec

                          - 20. století

 

Písně pro dnešní hodinu:

Buráky

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova4/Hudebni_vychova4.mc&pageord=208

Tři čuníci

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova4/Hudebni_vychova4.mc&pageord=198

 

.......................................................................................................................................................................................................................

PONDĚLÍ 2. 11.

Divadelní svět - hudba na jevišti  ( datum - nadpis do sešitu + zápis pojmů)

 • opera
 • opereta
 • hudební revue
 • muzikál
 • balet
 • pantomima
 • melodram

 

Zpěv: - píseň si alespoň jednou zazpívejte

Honky tonky blues https://www.youtube.com/watch?v=bv9-g0G9S7Q&list=RDbv9-g0G9S7Q&index=1

Poslech: (Poslechni si alespoň jednu ukázku)

Antonín Dvořák: Humoreska https://www.youtube.com/watch?v=LR9msTsmpZs

Leoš Janáček: Sýček neodletěl https://www.youtube.com/watch?v=LLr0bh6h3O4

Bohuslav Martinů: harlekýn https://www.youtube.com/watch?v=Ne3vpw86rAc

 

Ať se daří!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ  19. 10.  spojíme se ve 12: 05 přes Skype

 

Úkol na dnešní hodinu:

Do sešitu si nadepiš datum, nadpis Bohuslav Martinů a opiš si zápis. Na závěr poslech. Viz. odkaz dole pod zápisem.

 

BOHUSLAV MARTINŮ

1890 – 1959

 • narodil se v Poličce
 • učil se hrát na housle
 • studoval na konzervatoři v Praze u Josefa Suka
 • od r. 1920 působil jako houslista v České filharmonii
 • za války pobýval v Americe
 • poté žil ve Švýcarsku
 • Dílo: klavírní cyklus Loutky, kantáta Otvírání studánek, opery Julietta, Řecké pašije

Poslech:

Bohuslav Martinů https://www.youtube.com/watch?v=8mBHSxbY48Y

Leoš Janáček https://www.youtube.com/watch?v=FJ0ORh6uOXk

 

Píseň - na pondělí 2. listopadu

uč. str.21 - Skoč tam, natrhej - Americká lidová píseň, naučit slova

Skoč tam, natrhej.pdf (405.4 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------