Obsah

22. 1.

Přečtěte si str.40 - 41- VODNÍ PTÁCI.

Společné znaky:

- dovedou plavat

- zadní končetiny posunuty dozadu

- prsty jsou spojeny plovací blánou

- husté opaření - vrstva prachového a obrysového peří

- nesmáčivé peří - ošetřují ho olejovitým výměškem kostrční žlázy

- vrstva podkožního tuku

- hnízda stavějí v blízkosti vody nebo na vodě

- vrubozobí - zobákem s vroubky procezují vodu

- potápky, veslonozí, dlouhokřídlí - loví ostrým zobákem vodní živočichy, potápějí se

Zástupci:

(vypiš si je z učebnice, nemusíš si k nim nic psát)

V PS vypracuj str. 19.

Tady máte krátká videa:

https://www.youtube.com/watch?v=y6QvyetUnds

https://www.youtube.com/watch?v=97d0aUy_CHU

Práci z minulé a dnešní hodiny mi pošli.

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 1.

Dnes budete pracovat na str. 38 - 39. Tyto strany si přečtěte a zapište si do sešitu zápis.

Zápis: CHOVÁNÍ PTÁKŮ

- každý druh žije tam, kde má dostatek potravy, podmínky pro hnízdění a úkryt před predátory

Potrava

- spotřebují velké množství potravy

- dělíme je na všežravé, býložravé a masožravé

- dále se dělí na semeno-, plodo-, nektaro-, hmyzo-, rybo- a mrchožravé

Rozmnožování a hnízdění

- kladou vejce, o potomstvo pečují

- vznik hnízdních párů ( doprovázeno tokáním), oplození, stavba hnízda, snášení vajec (snůška - 1-25 vajec), vysedávání mláďat (11 dnů - 12 týdnů), líhnutí

- mláďata krmivých ptáků - líhnou se holá, nevidí, rodiče je krmí

- mláďata nekrmivých ptáků - líhnou se opeřená prachovým peřím, vidí, sami se živí

Dorozumívání

- různé hlasové projevy - vábení, varování, zpěv

Tahy

opiš si z učebnice odstaveček nad shrnutím na str. 39 ( 3 zelené tečky )

_____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 1.

Přečtěte si str. 35 - 37 - Vývojové znaky ptáků - vnitřní stavba těla.

Do zápisu si napište:

VNITŘNÍ STAVBA TĚLA

Kostra - pevná a lehká (asi 1/10 celkové hmotnosti)

             - v dlouhých kostech jsou dutinky

             - osou kostry je páteř z obratlů

             - hřeben na hrudní kosti slouží k napojení létacích svalů

( v PS si vypracujte úkol 1 na str.18)

Svalstvo - létací svaly - v trupu, s křídly jsou spojeny vazy

                 - největší sval - velký sval prsní

Trávicí soustava - dutina ústní, nltan, jícen (rozšiřuje se ve vole), žláznatý žaludek ( působení trávicích šťáv), svalnatý žaludek

                                ( rozmělňování potravy), střevo, kloaka

                               - kloaka je dutina, kde vyúsťuje trávicí, vylučovací a pohlavní soustava

Dýchací soustava - nosní otvory, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce

                                 - syrinx = hlasové ústrojí ( mezi průdušnicí a průduškami)

                                 - vzdušné vaky

Cévní soustava - srdce (2 síně, 2 komory) a cévy

                             - teplota těla je kolem 40o C

Nervová soustava - mozek, mích a nervy

                                 - velice rozvinuté instinktivní chování

Smyslová soustava - největší význam - zrak a dokonalý je i sluch

                                    - menší význam - čich hmat, chuť

Vylučovací soustava - ledviny - vylučují bílou kašovitou moč v podobě bílého povlaku na trusu

                                      - nemají močový měchýř

Rozmnožovací soustava - oddělené pohlaví

                                             - pohlavní dvojtvárnost

Za zápis si překresli nebo zkopíruj a nalep i s popisem stavbu ptačího vejce.

Vypracuj zbývající úkoly v PS na str. 18 a celou dnešní práci mi pošli.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 1.

Dnes začínáme ptáky. Přečtěte si v učebnici str. 34 - 39.

Zápis do sešitu:

PTÁCI

Vnější stavba těla

- tělo kryje suchá tenká kůže

- z kůže vyrůstá peří: 1. pera obrysová - na hlavě a těle -> pera krycí

                                                                    - na křídlech -> letky

                                                                   - na ocase -> rýdovaci pera

                                      2. prachové peří - pod krycím, nemá osten

- pelichání - pravidelná obměna peří

- přední končetiny - přeměněny v křídla

- viditelná část zadní končetiny - běhák se 4 prsty

- 3 prsty směřují dopředu, 1 dozadu

- na prstech jsou drápy

- zobák - bezzubý - krytý rohovinou

Na závěr zápisu si nakresli z uč. stavbu obrysového pera i s popisem.

Práci mi pošli.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 1.

Dnes nás čeká poslední kapitola k plazům - CIZIKRAJNÍ JEŠTĚŘI A HADI.

Přečtěte si ji na str. 32 - 33 i se zajímavými informacemi na lištách a podívejte se na krátká videa.

https://www.youtube.com/watch?v=dDs039-9JfU

https://www.youtube.com/watch?v=3KgIICSWBXM

https://www.youtube.com/watch?v=CfFeCbhCliQ

Zápis:

- gekoni - drobní ještěři s velkými hlavami a vystouplýma očima

- chameleoni: chameleon obecný - žije v J Evropě, asi 25 cm dlouhý

                                                            - má vymrštitelný jazyk s lepivým koncem

- varani: varan komodský - až 3,5m dlouhý

                                             - živí se mršinami, ale loví i větší savce

- leguáni: leguán zelený - v J Americe

                                          - mladí se živí hmyzem, dospělí listy a plody

 

- nejedovatí hadi: kořist ovíjejí, škrtí => škrtiči

anakondy, hroznýši - J Amerika (anakonda velká, hroznýš královský)

krajty - JV Asie, Afrika, Austrálie (krajta mřížkovaná)

- jedovatí hadi

kobry, chřestýši, korálovci, zmije

kobra indická, chřestýš arubský, korálovec jihoamerický, zmije růžkatá 

Za zápis vypracuj úkol 1 a 2 ze str. 33 dole.

Dnešní práci mi pošlete.

____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 1.

Dnes dokončíme plazy. Kdo má z poslední hodiny zápis k želvám, nevadí. Dáte si dnes jako opakování. 

Přečtěte si v učebnici strany 28 - 31. Do zápisu si napište:

ŽELVY A KROKODÝLI

opište si shrnutí na str. 29. Pište každou větu na novou odrážku. Za shrnutí si z učebnice vypište zástupce k želvám a ke krokodýlům.

JEŠTĚŘI A HADI - šupinatí

Opište opět shrnutí ze str. 31. Zase pište každou větu na novou odrážku. A na závěr si vypište z učebnice zástupce ještěrů i hadů.

Práci mi pošlete ke kontrole.

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 12.

Přečtěte si v učebnici str. 26 - 33 a vypracujte v PS strany 15 - 17. Zápis si uděláme ve škole.

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 12.

Přečtěte si v učebnici str. 24-25 - NAŠI OBOJŽIVELNÍCI. V PS vypracujte str. 13 - 14.

Zápis na doplnění:

- 2 skupiny: OCASATÍ - ........ a .......

                     BEZOCASÍ - ........

Zástupci:

čolek obecný - asi ... cm

                        - hbitý pohyb ve vodě mu umožňuje ......................

čolek horský - v údolí podhorských a ..............

- čolci se živí.......

- žijí skrytě, za potravou ................

- koncem léta .......

mlok skvrnitý - žije .........

                          - kůže je ........

 

ŽÁBY

- krátké ................

- mezi prsty ............

- 4 a 5 prstů na ...........

- vypouklé oči chrání ............

- vymrštitelný jazyk

Zástupci: (vypište z učebnice sami, ke každému si napište 2 maximálně 3 informace)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 11.

Dnes vás čeká poslední kapitola k rybám - VÝZNAMNÉ MOŘSKÉ RYBY. Přečtěte si o nich na str. 20 - 21.

Do zápisu si ke každé rybě napište 2 max. 3 informace (např. kde žije, čím se živí ,velikost ...). A dodělejte si V PS všechny úkoly k rybám.

____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 11.

Dnes máme další kapitolu o rybách, která se týká jejich rozmnožování a chovu. Přečtěte si ji v učebnici a potom si zapište a doplňte zápis.

 

ROZMNOŽOVÁNÍ A CHOV RYB

- jsou většinou odděleného pohlaví

- samice - ............ (vajíčka jsou jikry)

- samci - ............ (bílá tekutina = mlíčí, obsahuje samčí pohlavní buňky - spermie)

- rozmnožování = tření

- oplození - vnější 

- plůdek (potěr) - malé rybky, v prvních dnech po vylíhnutí je vyživuje žloutkový váček na břišní straně těla

- rybníky pro chov kaprů:

a) ........... (malé, mělké)

b)............ (přechovávání plůdku)

c) .......... (hluboké, pro přezimování mladých ryb)

d) ........... (sem se dávají ve třetím roce života a na podzim se loví)

- sádky - nádrže s protékající vodou, aby se kapři zbavili bahnitého zápachu

- teplovodní rybníkářství se zabývá ............

- studenovodní rybníkářství se zabývá ...........

https://www.youtube.com/watch?v=2FPFWCB4-FY

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 11.

Máme další kapitolu NEJZNÁMĚJŠÍ SLADKOVODNÍ RYBY (dejte to jako nadpis).

Přečtěte si to v učebnici a dnes si sami zapíšete zápis.

Napíšeš si vždy název skupiny, např. kaprovité a k ní si vypíšeš ryby, které tam patří. Další skupina jsou ryby lososovité, k nim si kromě zástupců poznač, že mají tukovou ploutvičku. A takto budeš pokračovat dál.

Na závěr zápisu si napíšeš poslední 3 řádky ze shrnutí na konci této kapitoly. Začíná to: Liší se od sebe ......

____________________________________________________________________________________________________________________________

13. 11.

Pokračujeme sladkovodními rybami. Pokud jste tuto kapitolu ještě nečetli nebo si už nepamatujete, o čem byla, přečtěte si ji znovu.

Nadpis bude SLADKOVODNÍ RYBY

Zápis uděláme společně (doplníš a napíšeš do sešitu):

- žijí ve stojatých i tekoucích vodách

- 4 pásma tekoucích vod, liší se od sebe .......................

(pásma si opiš z učebnice i s tím, které části řek to jsou)

- podle způsobu výživy: ryby dravé - živí se ..............

                                                              - patří sem např. ..............

                                          ryby nedravé - živí se ..............

                                                                  - patří sem např. .......................

Kdo nemá v PS k tomuto tématu vypracované úkoly, vypracuje je dnes.

 Vypracované strany v PS, které se týkají ryb, mi pošlete.

____________________________________________________________________________________________________________________________

10. 11.

Milí sedmáci, najděte si mě na skype podle emailu mala.breznik@seznam.cz. Zkusíme se nějak spojit.

Dnes nás čekají ryby. V učebnici máte přečteno, v PS vypracováno, tak si zase uděláme zápis.

RYBY

- druhově nejpočetnější skupina obratlovců

- žijí ve všech vodách

- tělo - hlava, trup, ocas

- skřele - ploché kosti, chrání žábry

- kůže - vícevrstevná, pod slizovitou pokožkou jsou uloženy šupiny

- ploutve - nepárové ( hřbetní, ocasní, řitní)

                - párové ( prsní, břišní)

- ocas s ocasní ploutví umožňují pohyb vpřed

- plynový měchýř - rybu nadnáší a pomáhá udržovat tělo v určité poloze v určitých hloubkách

- smysly - zrak, sluch, čich, hmat

               - postranní čára - kanálek se smyslovými buňkami pod šupinami po obou stranách těla 

                                            - umožňuje vnímat tlak a pohyb vody ( tzv. proudový orgán)

- srdce - dvoudílné (1 síň a 1 komora)

- ryby dělíme na lalokoploutvé, dvojdyšné a paprskoploutvé

Lalokoploutvé ryby - pradávná skupina

                                   - jediný druh, žije v moři - Latimérie podivná

Dvojdyšné ryby - patří sem bahníci 

                             - žijí ve sladkých stojatých vodách tropů

                               (zbytek se nauč z učebnice, ať to nemusíme složitě zapisovat do sešitu, je to malý odatavec na str. 13)

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 11.

Další zápis k tomu, co už máte hotovo v PS jsou PARYBY (to si napište do sešitu jako nadpis).

- mořští obratlovci

- chrupavčitá kostra 

- dýchají žábrami

Žraloci - žijí v teplých mořích 

              - délka 0,5 m až 18 m

              - mají svislou nesouměrnou ocasní ploutev

              - mají drobné šupiny, které vybíhají v tvrdé ostré hroty

              - čelisti mají hustě posety zuby v několika řadách, vylomený zub je nahrazen novým

              - většinou dravci, živí se rybami, jinými žraloky, dalšími živočichy i uhynulými

Zástupci: ostroun obecný a máčka skvrnitá - asi 1m dlouzí

                  žralok obrovský - až 18 m, živí se planktonem

                  kladivouni

                  pilouni

Rejnoci - tělo shora zploštělé, mají srostlé párové ploutve

Zástupci: rejnok ostnatý - v evropských mořích

                  manta atlantská - nejvěrší rejnok, rozpětí ploutví až 7 m

                  parejnok elektrický - omráčí kořist silnými elektrickými ranami

https://www.youtube.com/watch?v=FhhAZoVniKo

https://www.youtube.com/watch?v=yfgJx-ShRGI

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 11.

Milí sedmáci, moc vás zdravím po prázdninách. Dnes si zapíšeme do sešitů další zápis.

Zápis vám dám neúplný a vy si ho do sešitů napíšete doplněný, podle učebnice nebo podle toho, co už znáte z pracovního sešitu.

KRUHOÚSTÍ

- dýchají žábrami

- mají chrupavčitou kostru

- nemají čelisti

mihule potoční - žije v ............. (u nás je velmi ..........)

                            - tělo má ................ ( 15 - 20 cm)

                            - ústa tvoří ......................... (s několika ..............)

                            - larvy = minohy

mihule říční - žije v ...................

                       - je dlouhá asi .............

mihule mořská - larvy žijí 2 - 5 let v ......

                            - dospělé mihule odplouvají do ....., za 4 - 5 let se vracejí třít do řek a pak hynou

_____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 10.

Dnes si zapíšeme zápisy do sešitů.

Nejdříve o úpravě sešitů:

První strana má pěknou výzdobu. Od druhé strany začínáme psát. Nezapomeňte, že v sešitě jsou okraje 1,5 cm. Ale tohle máte jistě všichni dávno splněno. 

Zápisy budou u všech vypadat takto:

Na pravo bude datum. Řádek s datumem podtrhneš. Vynecháš řádek a napíšeš nadpis. Nejlépe barevně a zase si ho podtrhneš, (třeba stejnou barvou jako máš nadpis). Zase vynecháš řádek  a začneš psát zápis.

Dnešní zápis:

STRUNATCI

- nejdokonalejší kmen živočichů

- mají po celý život, nebo v pouze zárodečném stádiu vývinu strunu hřbetní

- přizpůsobili se životu ve všech prostředích

- patří sem: PLÁŠTĚNCI, BEZLEBEČNÍ A OBRATLOVCI

 

PLÁŠTĚNCI

- název dostali podle vrstvy rosolu, který vylučují z pokožky a označuje se jako plášť

- patří sem: sumky - žijí společensky, přisedlé na mořském dně

                     salpy - vznášejí se jako plankton, jednotlivě nebo spojené v dlouhé řetězce

 

BEZLEBEČNÍ

- strunu hřbetní mají po celý život 

- patří sem: kopinatec plžovitý - podobá se průsvitné rybičce

                                                       - 5 - 8 cm dlouhý

                                                       - má míchu, ale nemá mozek

                                                       - žije zahrabán v písčitém dně mořských pobřeží

NAKRESLI SI vnitřní stavbu těla kopinatce z učebnice

 

OBRATLOVCI

- vývojově nejdokonalejší strunatci

- patří sem: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci

- strunu hřbetní mají v zárodečném stádiu, později mají páteř z obratlů

a) obratlovci s proměnlivou tělesnou teplotou - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi

b) obratlovci se stálou tělesnou teplotou - ptáci, savci

_____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 10.

Milí sedmáci. Moc vás všechny zdravím a děkuji všem, kteří posílají vyppracovanou práci, i když jsem to nenapsala. Přečtěte si v učebnici kapitolu ryby a pokračujte v PS další stránkou (nebo dvěma). Zatím jsem ještě nemocná a nemám u sebe potřebné meteriály na zadávání úkolů pro Př. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

16.10.

Přečíst 2 kapitoly a udělat k tomu úkoly v pracovním sešitě.

Zápisy  dodám dodatečně.