Obsah

23. 10.

Dnes si zapíšeme zápisy do sešitů.

Nejdříve o úpravě sešitů:

První strana má pěknou výzdobu. Od druhé strany začínáme psát. Nezapomeňte, že v sešitě jsou okraje 1,5 cm. Ale tohle máte jistě všichni dávno splněno. 

Zápisy budou u všech vypadat takto:

Na pravo bude datum. Řádek s datumem podtrhneš. Vynecháš řádek a napíšeš nadpis. Nejlépe barevně a zase si ho podtrhneš, (třeba stejnou barvou jako máš nadpis). Zase vynecháš řádek  a začneš psát zápis.

Dnešní zápis:

STRUNATCI

- nejdokonalejší kmen živočichů

- mají po celý život, nebo v pouze zárodečném stádiu vývinu strunu hřbetní

- přizpůsobili se životu ve všech prostředích

- patří sem: PLÁŠTĚNCI, BEZLEBEČNÍ A OBRATLOVCI

 

PLÁŠTĚNCI

- název dostali podle vrstvy rosolu, který vylučují z pokožky a označuje se jako plášť

- patří sem: sumky - žijí společensky, přisedlé na mořském dně

                     salpy - vznášejí se jako plankton, jednotlivě nebo spojené v dlouhé řetězce

 

BEZLEBEČNÍ

- strunu hřbetní mají po celý život 

- patří sem: kopinatec plžovitý - podobá se průsvitné rybičce

                                                       - 5 - 8 cm dlouhý

                                                       - má míchu, ale nemá mozek

                                                       - žije zahrabán v písčitém dně mořských pobřeží

NAKRESLI SI vnitřní stavbu těla kopinatce z učebnice

 

OBRATLOVCI

- vývojově nejdokonalejší strunatci

- patří sem: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci

- strunu hřbetní mají v zárodečném stádiu, později mají páteř z obratlů

a) obratlovci s proměnlivou tělesnou teplotou - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi

b) obratlovci se stálou tělesnou teplotou - ptáci, savci

 

20. 10.

Milí sedmáci. Moc vás všechny zdravím a děkuji všem, kteří posílají vyppracovanou práci, i když jsem to nenapsala. Přečtěte si v učebnici kapitolu ryby a pokračujte v PS další stránkou (nebo dvěma). Zatím jsem ještě nemocná a nemám u sebe potřebné meteriály na zadávání úkolů pro Př. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

16.10.

Přečíst 2 kapitoly a udělat k tomu úkoly v pracovním sešitě.

Zápisy  dodám dodatečně.