Navigace

Obsah

NA SKYPE MĚ NAJDETE POD JMÉNEM Petra Čap, můj e-mail: capkovabreznik@seznam.cz, 605114504

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ON-LINE 2021

1. Každou hodinu se spolu spojíme, řekneme si společně datum, zopakujeme basic questions a probereme případné nejasnosti v zadané práci, nebo si společně poradíme, když si s něčím v zadané práci nebudete vědět rady.

2. Vypracování zadané práce ofoťte a pošlete  ... nejpozději do neděle daného týdne ... na skype nebo na e-mail, !!! nezapoměňte na zápis datumu všech hodin a označení jednotlivých cvičení.

3. Vzorně vypracovanou práci budu hodnotit 1, chybějící - neodevzdanou práci budu hodnotit známkou 5.

4. Pro ty ... kteří se nějak zapomínají připojit - bez omluvy - podotýkám, že on-line výuka je povinná!!!!

 

ODEVZDANÁ PRÁCE

  Týden 4.-8.1.

Týden 

11.- 15.1.

Týden 18.-22.1. Týden 25.-28.1.  
Jirka  1,1 1      
Mirek 1 chybí slovíčka      
Pavla 1,1 1      
Tomáš x chybí video      
Dominik x 1      
Nikola D 1 1      
Josef 1 1      
Nikol H 1,1 chybí slovíčka a on-line      
Lukáš 1,1,1 1      
Adam 1 1      
Karolína 1,1 1      
Lucka K 1,1 5      
Vítek 1 1      
Lucka O x chybí koníčky, slovíčka a on-line      
Daniel 1,1 1      
Jarek 1 chybí slovíčka a on-line      

 

ZADANÁ PRÁCE

                                                                                                                                                                          

Týden 25.-28.1.

1st lesson

on-line: date + BQ: What colours can you name? (rxx, bxxx, wxxxx, bxxxx, gxxxx, yxxxxx, bxxxx, pxxx, oxxxxx)

společně on-line:

Classbooks (učebnice) page 32 – o čem je tato lekce? (popisujeme školu)

cv. 1 – podívejte se na plánek Happy Kids school – jaké tam máme místnosti?

Workbooks (prac. sešity) page 40 – grammar review (opakování)

 1. opakování členů a x an
 2. opakování tvoření množného čísla
 3. opakování fráze there is – there are

Samostatná práce – workbooks page 40 ex.1 + page 41 ex. 2,3,4,5

 

2nd lesson

on-line: date + BQ: What days of the week do you know? (Mxxxxx, Txxxxxx, Wxxxxxxxx, Txxxxxxx, Fxxxxx, Sxxxxxxx, Sxxxxx)

společně on-line:

Classbooks (učebnice) page 33 – obrázek předložek – společný překlad

poslech cv. 5 – poslechni si nahrávku a podle plánku na page 32 - najdi chyby poslech (3.06 MB)

poslech cv. 6 – poslechni si nahrávku a rozhodni, které věty jsou T-pravdivé/F – lživé sentences – věty a-d si společně on-line přeložíme poslech (4.07 MB)

Samostatná práce – workbooks page 42 ex. 6,7,8 + page 43 ex. 9,10

 

Úkol na jarní prázdniny:  Workbook page 27 – doplň slovíčka na „parts of the house“

                                                                                                                                                                                             

ŘEŠENÍ 25.-28.1.

                                                                                                                                                                                                                                   

Týden 18.-22.1.

Kdo chce – online – básnička nebo písnička na známku

1st lesson 

 1. Classbooks – page 30
 • to cook – cooking
 • to dance – dancing (koncové „e“ u dance – ODPADLO)
 • to swim – swimming (došlo ke zdvojení – k tomu dochází – pokud se jedná o jednoslabičné sloveso – 1xtlesknu a poslední 3 písmena – jsou souhláska-samohláska-souhláska)
 1. Workbooks (prac. sešit) page 37/4,5
 2. extra cvičení na přidávání koncovky – ING (CVIČENÍ SI OPIŠTE DO SEŠITU)

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/ending_ing.htm

2nd lesson 

 1. Classbooks (učebnice) page 31

ZÁPIS DO SEŠITU: SLOVESA

LIKE (mít rád) – LOVE(zbožňovat) – HATE (nenávidět) – DON´T LIKE(nemít rád)

 

I love

I like                           + podstatné jméno (dogs, cats, sports….)

I hate                          + sloveso s koncovkou -ING (swimming, playing…)

I don´t like

 

ex. I like dogs. / I like swimming.

 1. Workbook (prac. sešit) page 38 – přečtěte si úvodní tabulku – cv. 6,7,8,9 

 

3rd lesson 

 1. Workbook (prac. sešit) page 27 – doplň slovíčka – hobbies, play, do
 2. extra cvičení na personal pronouns (osobní zájmena) a sloveso to be:

(buď si vytiskněte a vyplněné vlepte do sešitu nebo opište) cvičení (15.92 kB)

                                                                                                                                                                                             

ŘEŠENÍ 18.-22.1.

 1. go → going

 2. call → calling

 3. swim → swimming

 4. meet → meeting

 5. climb → climbing

 6. pay → paying

 7. come → coming

 8. carry → carrying

 9. smile → smiling

 10. cut → cutting

Prac. sešit

cvičení

cvičení

PIC

cvičení

 

Týden 11.-15.1.

 • Kdo chce – online – básnička nebo písnička na známku

1st lesson 

1.video lesson – podívejte se na video a procvičte si sloveso „to be“ 

https://en.islcollective.com/video-lessons/am-is-are 

2.opakování personal pronouns  

– udělejte si všechna cvičení a !!!!cvičení 2  .. přepište do sešitu  

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5543 

 

2nd lesson 

1. Class book (učebnice) page 30 – ex. 2 – listen and repeat  (poslouchej a opakuj) 

odkaz na poslech: poslech (4.07 MB)

2. Workbook (prac. sešit) page 36, 37 – exercise: 1,2,3, 

 

3rd lesson 

1. Class book (učebnice) page 30 – ex. 4 Podívej se na video.  

odkaz na video: video (22.83 MB)

Které koníčky v něm jsou? Napiš koníčky do sešitu.  

2. Napiš si slovíčka do tréninkové tabulky a nauč se je …. (tabulku si vytiskni a nalep do  

sešitu) 

odkaz na tabulku: slovíčka (148.26 kB)

                                                                                                                                                                                                                                    

ŘEŠENÍ 11.-15.1.

cvičení

cvičení

cvičení

Koníčky ve videu: 6,2,7,5,11,3,1

                                                                                                                                                                                              

Týden 4.-8.1.

1st lesson - 4th January

1.Prac. sešit str.34,35

2.Doplnit slovíčka - slovesa

 

2nd lesson - 5th January

1.Completing a form

2.Extra sheet (papír) opakování slovesa "to be"

 3rd lesson - 8th January

1.Práce s textem - About my family

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ŘEŠENÍ 4.-8.1.

Prac. sešitPrac. sešit

to be

form

Text____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. níže na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti

 

Basic questions - review
4th    September What´s your name? My name is ...
  Nice to meet you. Nice to meet you, too.
7th   September What day is it today?  It is ....
  What date is it? It is...
  What month is it? It is ..
  Can you spell it, please?  
8th   September What is your first name? My first name is ...
  What is your surname? My surname is ...
  How do you spell it? It is...
11th September What is your address? My address is ...
  What is your mobile number? My mobile number is...
  How old are you? I´m 11.
14th September What do you do? I´m a pupil.
  Where do you live? I live in Kralice .../the Czech Republic.

15th September

What is your favourite colour and animal? My favourite colour is blue and my favourite animal is an elephant.
  What colour is your pencil case? It is....
18th September Who is this?  
  What is this? It´s a pen.
21st September Where is your mother now? She is at work/at home.
  Whose pen is this? It is my mum´s pen/Pavla´s pen.
22nd September What is your mother´s name? My mother´s name is ....
  What does she do? She is a/an...
29th September What seasons do you know? spring-summer-autumn- winter
  What (spring) months can you name? March-April-May
2nd October When is your birhtday? It is on ...
  When is Pavla´s birthday? It is on ...
5th October How old is your mother? She is .... years old.
  Is she married? No, she isn´t./Yes, she is.
6th October Say two things you can do in a park. I can relax and read a book in a park.
  Say three things you can do with your mobile. I can call somebody and watch films and listen to music.
12th October Say three things you can buy in a supermarket. I can buy milk, rolls, bread in a supermarket.
16th October Have you got a pet? Yes, I have./No, I haven´t.
  What pet have you got? I have got a dog and a guinea pig.
19th October Have you got a sister or a brother? Yes, I have./No, I have´t.
  How many brothers or sisters have you got? I have got 1sister. I haven´t got a brother.
20th October Has your mother got blond hair and big eyes? She has got blond hair but she hasn´t got big eyes.
2nd November Has your father got a beard? Yes, he has. /No, he hasn´t.
3rd November What time do you get up? I get up at 7 o´clock.
6th November What do you have for breakfast? I usually have (bread and butter/yoghurt) for breakfast.
9th November Where do you have lunch? I usually have lunch at home.
10th November How do you go to school? I go to school by bus./I walk to school.
13th November

When  do you have dinner? 

I have dinner at 7 o´clock. 
16th November What do you do after dinner? I watch TV or I read a book.
20th November What time do you go to bed? I go to bed at 11 o´clock.
23rd November Do you live in a house or a flat? I live in a house.
24th November What is your postcode? It is 67573.
30 th November How many bedrooms are there in your house or a flat? There are 5 bedrooms in my house.
1st December How many boys are there in this class? There are 11 boys in this class.
4th December How many girls are there in this class? There are 6 girls in this class.
7th December Where are you from? I am from the Czech Republic.
8th December What is your nationality? I am Czech.
11th December What languages do you speak? I speak Czech, English and Slovak.

 

 

Vocabulary
7th  September Greetings: hello, hi, bye-bye, good afternoon, goodbye, good evening, good morning, good night, Have a nice day., What´s up?, Hey guys. , What´s new?, See you later., See ya, bye-bye., See you next time.
11th September

Numbers: zero/oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve

15th September Numbers: one - eleven, two - twelve - twenty, three - thirteen - thirty , four - fourteen - forty, five - fifteen - fifty, six - sixteen - sixty, seven - seventeen - seventy, eight - eighteen - eighty, nine - nineteen - ninety, a hundred
18th September Calculation: plus, minus, times, divided by, equals
2nd  October Months of the year: month, year, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November December
  Seasons of the year: seasons, spring, summer, autumn-fall, winter
6th October Verbs text page 11: is, are, go, start, like, was, can´t wait, be, come back, visit, celebrate

 

Reading texts

1.  Family 30.9.2020
2. The house 2.11.2020
     

FAMILY

The house

Práce pro nepřítomné žáky