Navigace

Obsah

 

 Pátek 21.1.

On-line lesson at 9:25 'clock on Skype

 • conversation, vocabulary, grammar
 • Family, my family - dialogues
 • Workbook pg. 48/1,2,3,4.

 

Úterý 19.1.

Dnes nebude on-line hodina - zde jsou úkoly:

 • Mind map  - workbook pg. 46-7 Podle slovíček L2 v PS 72-3 - neposílat
 • procvičujte slovíčka k tématu   FAMILY :     zde 1       zde  2          zde 3

 

Pondělí 18.1.

On-line lesson is at 9:25 o'clock on Skype

 • grammar mix( množné číslo, řadové číslovky, spelling,rozkaz,to be, předložky )
 • tvoření otázek podle odpovědí - str. 37
 • My classroom - písemně do sešitu - popsat svoji třídu 

 

 

Pátek 15.1.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • vocabulary revision
 • Listening - WB 45/1 - podle poslechu doplníme obrázek
 • WB pg. 45/2 - ústně
 • WB pg. 45/3,4  Ideal school - do školního sešitu - poslat do pondělí
 • pololetní klasifikace, zhodnocení práce

 

 

Úterý 12.1.

On-line lesson will be at 7:25 o'clock on Skype

 • Textbook 35/1
 • Hans and his school - e-mail 35/3
 • Vocabulary list pg. 38 - textbook
 • kontrola WB 43/10

 

Pondělí 11.1.

On-line lesson is at 9:25  o'clock  on Skype

 • Mia's school -listening - podle toho pak  uděláme  cv. 6 str. 33 - učebnice
 • Workbook pg.43/9,10
 • Questions textbook pg. 34/4
 • napište o své škole (využite modely vět v učebnici 34/2) - vypracujte do projekt. sešitu, pozor na úpravu, nadpis " My school", datum anglicky a také malý obrázek :-) , pošlete do pátku 15.1.

Pátek 8.1.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • grammar and vocabulary mix - chat
 • plurals - zápis množného čísla do gr. sešitu
 • prepositions - předložky 
 • listening - Mia's school - poslech
 • workbook pg. 41/3, pg. 42/6,7,8
 • watch this video about Superhero high school  -napište  nadpis , 5 vět do projekt sešitu , obrázek - poslat do úterý
 • Have a nice weekend and be healthy!  Enjoy the snow games .Sing this song

Úterý 5.1.

On-line lesson is at 7:25 očlock on Skype

 • revision - vocabulary, grammar- opakování za letošní rok  - chat
 • workbook 39/9 and a game 
 • plurals -množné číslo - zápis do gramatického sešitu
 • articles a/an - neurčitý člen a /an
 • workbook pg 41/2,3,4,5 - společná kontrola
 • shlédněte  video " The mummy " ( souvisí s probíráním starověkého Egypta) 

 

Pondělí 4.1.

On-line lesson is at 9:25 o'clock on Skype

 • Hello, I wish a good  and healthy new year 2021 !
 • my Christmas holiday - activities
 • vocabulary - opakování slovíček  - chat
 • Happy Kids school - učebnice str. 32
 • Workbook pg. 38/6,7

 

Pátek 11.12.

On-line lesson at 9:25 o'clock on Skype

 • sloveso love, like, don't like, hate
 • dialogues - free time
 • opakování - číslovky, měsíce, dny, info o sobě, Londýn
 • workbook - 37/3 - neposílat
 • sing a song about Christmas  here 

 

Úterý 8.12.

On-line lesson at 7:25 o'clock on Skype

 • The Czech Republic - otázky, konverzace
 • Hobbies - page 30 - čtení, výslovnost
 • Dialogue - what's your favourite hobby?
 • Workbook page 36 - exercise 1,2 - neposílat
 • sing a Christmas song   here and  here

 

 

Pondělí 7.12.

On-line lesson at 9:25  ( Teams )

 • The Czech Republic  -  page 121 - zápis do projektového sešitu
 • My village Březník - interesting places - zapíšeme do projekt. sešitu
 • podle internetu (Wikipedie ) dopíšete informace - cv. 7/35 - prac. sešit - neposílat - zkontrolujeme příští hodinu

 

Pátek 27.11.

On-line lesson at 9:25 o'clock

 • Dialogue - I want to see ........ in London. And you ?
 • Dialogues - textbook pg. 28/ex 1 - wh-questions
 • Prague - sights (památky)
 • Workbook pg. 31 - exercise 7,8,9 send (pošlete -  do1.12.)
 • zhlédněte video o Praze
 • enjoy the first advent Sunday !

Úterý 24.11.

On-line lesson at 7:25

 • dialogues( Are you from Spain?Are you Spanish?Yes, I am. No, I am not)
 • London sights - zápis názvů londýnských památek do projekt. sešitu
 • Great Britain - učebnice str. 121
 • Prac. sešit str. 29 - nebudete posílat, ale určitě se podívejte  na videa:     Britain            English speaking countries (anglicky mluvící země)

 

Pondělí 23.11.

On-line lesson at  9:25 o'clock

 • opakování gramatiky a slovíček
 • nová slovíčka L1
 • Great Britain - učebnice str. 121
 • Londýn - památky
 • pracovní sešit str. 28
 • zhlédněte videa  - státy 1     státy 2      státy 3      Londýn1   Londýn 2  - dnes nebudete nic posílat, ale věnujte čas  tomuto procvičování států a Londýna - opakujte nahlas

 

Pátek 20.11.

On-line lesson  - at 9:25 o'clock

 • test na slovíčka L 0 - po napsání ofotíte a pošlete
 • učebnice str. 24 - 26  - čtení, diskuse k obrázkům Londýna
 • učebnice str. 121 - diskuse k Velké Británii
 • cv. 1 - str. 26 - učebnice - začneme  v hodině, doma dokončíte a zašlete do příští hodiny
 • zhlédněte video o Londýnu - lze zapnout titulky, všímejte si  hlavně názvů památek, můžete si je vypsat do škol. sešitu
 • Have a nice autumn  weekend !

 

Pondělí 16.11.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock

 

 • opakování slovíček lekce 0 - příště bude z nich test
 • splníme další úkoly na straně 23 v učebnici
 • vyplníme myšlenkovou mapu v PS na str. 26-27- co nestihneme ve škole, uděláte doma
 • zhlédněte názvy činností a vyslovujte nahlas         č1      č2          č3   
 • posílat nemusíte, připravte se na test 

 

Pátek 13.11.

On-line lesson will be at 9:25

 • gramatický test na známky (sloveso to be a  to have got)
 • učebnice str. 22 - práce s obrázkem  a následně cvičení 1 - 6, str. 23 v učebnici
 • PS str. 25 - cv 3 -napsat 5 vět o sobě podle 5 bodů  - pošlete na e-mail

 

Úterý 10.11.

 • On -line lesson dnes nebude
 • gramatický test bude v pátek
 • bude opakování k  tématu škola zábavnou formou
 • zkusíte si  testy s poslechem :      č1     č2     č3       č4  
 • v každém obrázku si poslechněte výslovnost, pak jsou tam úkoly (match up)- přesouváte amplionek ke slovu, které jste slyšeli, nakonec píšete slovíčka pod obrázek ------------ trochu si s tím pohrajte, mluvte nahlas - napodobujte výslovnost, určitě splňte všechny úkoly, vždy tam máte i kontrolu  ( check answers)
 • nemusíte nic posílat
 • Kdo chce, může si na portále Learning chocolate vybrat další téma :-) :-)
 • Kdo ještě neposlal My friend - tak do úterý !

 

Pondělí 9.11.

On-line lesson at 9:25

 • opakování  (be,have got )- příprava na test, který bude příští hodinu)
 • učebnice str. 105, cv. 5,6- malé ohlédnutí k tématu Halloween - vypracujete do škol. sešitu ( Cv. 5 - witch -a, cv6 - příklad uveden a znamená -Mia se obléká jako čarodka) - pošlete na e-mail
 • zopakujte si slovíčka z PS -str. 68
 • zhlédněte tento test na porozumění ( výsledek pošlete)

 

Pátek 6.11.

On-line lesson at 9:25

 • rozcvička gramatických dovedností - sloveso to be, to have got ( koukněte do gr. sešitu :-)
 • vyprávěníčko o sobě - zpaměti 6vět
 • PS str. 25 cv. 4 - poslat na e-mail
 • vyzkoušejte si tyto 3 testy  - určitě uspějete :-) - výsledky pošlete na e-mail   test1        test2         test3

 

Úterý 3.11.

Hello, we will connect on Skype at 7:25

 • minitestíček na slovíčka s vlastní opravou :-)
 • četba - comic story pg. 20
 • dialogues- How are you?When's your birthday?What color is your dictionary?How do you spell your name?Can I borrow your book?
 • My friend - project ( do projekt. sešitu - o své kamarádce/kamarádovi- obrázek a 8 informací -můžeš si i vymyslet- například : jak se jmenuje, věk, třída, volný čas, hláskovat jméno, co si od něho půjčuješ, , co má ve školní tašce,že má sestru/bratra, kde bydlí,j aké jsou její oblíbené věci (sport, barva,píseň.....)Zašlete do úterý 10.11. - budeme v on-line hodinách procvičovat a připravovat :-), důležitá je i úprava -podtržený nadpis , hezky napsané věty, neškrtat, přiměřeně velké písmo( žádné blešky :-), rozvržení na velkou stránku, barevnost(ale ne papoušek  :-) a samozřejmě co nejméně chyb - věty si ověřit.Budu známkovat - dodržte termín - deadline 10.11.

-

 

Pondělí 2. 11.

Hello, we will connect on Skype at 9:25

 • rozcvička na slovíčka ( PS 66-68)
 • minirozhovor  - učebnice str. 18-cv. 2 - budeme procvičovat ve dvojicích
 • předvádění rozkazů ( commands)
 • opakování podle PS - str. 22
 • PS str. 23, cv 5,6,7- poslat na e-mail !
 • chválím všechny za splněné úkoly :-) :-)

 

Pátek 23.10. 2020

Hello, have a nice day !

 • Zkuste se připojit přes Skype  v 9:25  ( Viz minulá hodina )
 • Zkuste opakování - řekni  si nahlas  základní číslovky 1- 10   
 •                                   - řekni  si řadové číslovky - první až dvacátý
 •                                     -say months,seasons and days of the week
 •                                     -spell your name
 •                                     - say alphabeth ( abecedu )
 • vypracujte v PS  str.21 cv. 4 . (1.  věta : Susan has got a white calculator)
 • opakujte stále slovíčka a věty  v PS vzadu (Lekce O - str. 66 - 68)
 • nemusíte nic posílat

       Have a nice autumn holiday, have a rest and be healthy  !

                                                

                                                                                                                                                   

                                           

Úterý 20.10.2020

Hello, how are you?    Skype  :  Hana Staňková ZŠ Březník- zkuste se připojit :-)

 • Základní rozkaz se tvoří slovesem bez uvedení osoby  ( poslouchej! Listen! Čti ! Read !)Zkus  si to procvičit v učebnici  str 19  ve cv. 4 - říkej si nahlas.
 • Cv. 5  -  jsou zde rozkazy - pokyny používané ve výuce. Přečti si je nahlas a pokud některému nerozumíš, podívej se do PS str. 22. Zkus je předvést- Sit down - sedneš si........a podobně :-)
 • V PS  str. 20  - 21 napiš cv. 1,2 a 3
 • Posílat nemusíte

 

 

Pondělí 19.10. 2020

Hello, children, have a nice day !

 • Otevřete si učebnici  str. 18  - cv. 1 - čtěte nahlas - např. a blue pen.........
 • Naučte se zpaměti celý rozhovor cv. 2 (What colour is   - jakou barvu má . Can I borrow your red pencil? - mohu si půjčit tvoje....... Here you are - tady máš .No, sorry, i am using it - lituji, používám ho ). Řekněte si ho nahlas.
 • Pracovní sešit str. 19 - je to rozhovor mezi 3 lidmi - jsou tam uvedeny body  - využijte znalosti vět ze cvičení na str. 18

Pošlete na můj e-mail

 

Pátek 16.10. 2020

Hello,

Dnešní úkoly znáte, vysvětlili jsme si je ještě ve škole. Jsou to tyto : pracovní sešit str. 16 - 18 . Stranu 18 mi pošlete..Pak se podívejte na pohádku   Robin Hood Zkuste si občas správně vyslovit některá známá slovíčka nahlas  :-)

Moje e-mailová adresa stankovazsbreznik@seznam.cz