Obsah

 

Zdravím, žáci!

      Uběhl zhruba týden a já předpokládám, že pečlivě pracujete podle zadání. Pozor! Ne všechny úkoly naráz! Určitě sis

je rozdělil/a/ do dvou týdnů. A každý týden zase alespoň na tři bločky.

Pokud se stane, že nástup do školy se neuskuteční ani 2.11., pak organizace českého jazyka bude následující:

1/   Všechny písemnosti oněch dvou týdnů / tzn. PL, ČJ/D, ČJ/Š / budu vybírat ve dvou dnech: 

       - v pondělí 2.11. v době 8,00 - 16,00 hodin

       - v úterý     3.11. v době 8,00 - 12,00 hodin

       Lv odevzdávat nebudeš, do té budeme průběžně pracovat, jak dlouho to bude nutné.

 

2/   V tyto dny ti také předám kapsičku s dalším materálem. Konkrétní úkoly však budu zadávat skrze stránky školy vždy

       na jeden týden. Výběrové dny budou zase včas stanoveny.

3/   Úkoly do českého jazyka můžeš zpracovávat svobodně, podle času a chuti, hlavně co nejlépe. Budu zadávat spíše

       témata opakovací / 4., 5. ročník /, z učebnice budu vybírat ta lehčí. Těžší necháme až na návrat do lavic. 

       Snad to bude brzy.

                                                                       Ještě jednou Tě zdraví    L. Černá

Zdravím, děťátka!

      Přiblížil se týden podzimních prázdnin. Dobře pracoval ten, kdo si všechny úkoly z jazyka českého rozplánoval tak,

že je má do dnešního dne, tedy pátku, vyřešeny a písemné napsány. Ten může o prázdninách odpočívat. 

      Po prázdninách nastane doba odevzdání prvního bloku prací / viz ve dvou stanovených dnech budu čekat ve škole, už se 

těším na opravování / a současně obdržíš další kapsičku  s úkoly na dva týdny. Pozor! Když neodevzdáš první kapsičku, musíš

mít závažný důvod! Jinak si úkoly označím jako nesplněné. 

      Současně pracuji i na kontaktu přes počítač či mobil, ale pouze jako na podpůrném a orientačním doplňku, nikoli na pra-

videlné výuce předmětu ČJ. Ten vyžaduje jiný rozsah výkladu a písemností. Nehledě na to, že na opravy přes monitor již

nemám zrak. Zde děkuji za pochopení. A musel /a/ bys také brzy ráno vstávat?!

      Na začátku týdne po prázdninách se přes tyto stránky dozvíš, kdy a jak se mě budeš moci zeptat na zadání, které se Ti 

bude zdát zvlášť obtížné. 

      Jak už jsem dříve uvedla, do úkolů budu vybírat cvičení zvládnutelná, často opakovací. Výklady obtížnějších témat 

si nechám na návrat do školy.

       Pěkné prázdniny!               Zdraví Tě L. Černá

 

 

P. S.      Holky a kluci! Dávejte na sebe pozor. Dbejte na rady svých rodičů, nevyhledávejte kontakty, které by mohly

                                      zapříčinit onemocnění Vás a kohokoli ve Vaší rodině. Také se snažím dodržovat 3R:  rouška -

                                      ruce - rozestup. Ať už jsme zase ve škole!        Ještě jednou Vás zdraví L. Černá

 

Milí žáci! 

      Skončilo 1. kolo výběru úkolů z českého jazyka. Drtivá většina předání zvládla, za což Vás velice chválím. Komu se to

nepovedlo, bude postupovat následovně: vypracované úkoly z 1. bloku si zatím ponecháš doma a odevzdáš je až za dalších 

14 dní spolu s dalšímí zadanými úkoly, které budou níže rozepsány, a to na dva týdny / 2.11. - 6.11. a 9.11. - 13.11. /.

Protože však písemnou formu zadání mít nebudeš, musíš postupovat podle počítače. Na vypracování písemných úkolů

použiješ sešit, který máš právě doma. 

Zároveň však musíš počítat s určitým klasifikačním postihem, jestliže ses v daném termínu řádně neomluvil/a/, a příště 

hodně napravit. Číslo telefonu, na který mně můžete zavolat je 797 754 620.

      Další výběr úkolů stanovuji opět na dva dny:     na pondělí 16.11. /8,00 - 12,00 hodin /

                                                                                         na středu 18.11. / 12,00 - 16,00 /  čili jednou dopoledne, jednou

odpoledne. V úterý 17.11. je státní svátek. Při výměně opět obdržíš další zadání, které budu plánovat na necelé tři týdny.

 

Nyní již k tomuto týdnu od 2.11. - 6. 11.

PRAVOPIS:   viz PL - Opakování, cv. 1, 3 / doplň /

TVAROSLOVÍ:   uč. str. 32, cv. 1a / ústně / a další úkoly téhož cvičení b - j / písemně do Dikt sešitu /. Do sešitu napiš

                             vždy jen řešení, každé na nový řádek bez vynechávání. Dodržuj pěknou úpravu!

SKLADBA:   uč. str. 126, žlutá tabulka dole a str. 127, žlutá nahoře. Pročíst si a s jejich pomocí vypracovat cv. 2 /písemně/.

                      Sledovaný jev, to znamená doplněné sloveso, podtrhni vlnovkou.

 

LV:   BAJKA

        a/   uč. str. 7-8. Do sešitu napiš datum dne, kdy budeš pracovat. Napiš nadpis BAJKA. Přečti si rámeček str. 7, ten 

               velký nahoře, a pod nadpis do sešitu opiš první 3 tečky a text nějak pěkně zarámečkuj nebo vystínuj obyčejnou

               pastelkou. 

        b/   vynecháš 1 řádek a vypíšeš si autory bajek / str. 7 - 8 /. Je jich šest, tak vypiš vždy dva vedle sebe / do levé

               poloviny stránky a do pravé poloviny. Vytvoříš tak dva sloupce autorů po třech, mezi autory vynech jeden řádek.

               U každého autora bude jméno

                                                          letopočty života

                                                          obsah první tečky

         c/   PS str. 5, cv. 1, 2, 3a

                      str. 6, cv. 4, 5, 6

 

 

Týden od 9.11. - 13.11.

PRAVOPIS:   PL Opakování, cv. 6, 7 /doplň/

TVAROSLOVÍ:   tentýž PL, cv. 4, 5 a opět cv. 7..... úkoly pod ním

                                                                          a/ barvou č. 1 zvýrazni všechna podstatná jména

                                                                           b/ barvou č. 2 zvýrazni všechna slovesa

                                                                           c/ pak si vyber 3 a 3 a ústně si u nich urči zadané kategorie

SKLADBA:   uč. str. 127

 

 

 

 

 

                      a/ Nastuduj si tabulku přísudek jmenný se sponou / skládá se vždy ze sponového slovesa být, bývat, stát se,

                           stávat se - tato si musíš zapamatovat - a přídavného nebo podstatného jména a společně tvoří Přjs, čili

                           přísudek jmenný se sponou.

                       b/   str. 127, cv. 3 / písemně , doplněné slovo podtrhni /

                              str. 127, cv. 4 / opiš a podtrhni rovnou čarou podmět, ptáš se kdo, co? přísudek vlnovkou / spona

                                                         plus podst. nebo příd. jm. / 

                               str. 127, cv. 5a / ústně /

 

Lv:      a/ v sešitě si najdi PL žánry lyrické a do volného prostoru pod ně vlep malý lístek se žánry ústní lidové slovesnosti.

            b/ PS  str. 7, cv. 1, 3, 5

                         str. 8, cv. 2

                          str. 9, cv. 1

             c/ uč. str. 9.....BÁJE, MÝTY

                                        -  Do sešitu napíšeš datum 9.11. a tento nadpis.

                                        - Pod tento nadpis opíšeš text 1. a 2. tečky / zase můžeš pastelkou zastínovat /

                                        - Pak vynecháš řádek a napíšeš, už normálně psacím, podnadpis

                                           Eposy dělíme na: ...a vytvoříš dva sloupečky po čtyřech 

                                           a/ hrdinské                                 e/

                                           b/ rytířské  atd.                           f/

                                           c/                                                   g/

                                           d/                                                   h/

Dodržuj pěknou úpravu. V sešitech nepoužívej fixy aj. materiály, které prosakují stránky a činí sešit ušmudlaným.

Úkoly budu vybírat v pondělí 16.11. dopoledne / 8,00 - 12,00 /

                                   ve středu 18.11. odpoledne / 12,00 - 16,00 /       Pozor! Vše do Lv si  necháváš doma, kontrola bude až 

                                                                                                                         po návratu do školy.             Če.

  

 Neděle 8.11.        Dodatek k Lv:   pracuj pěkně po týdnech, podle rozvrhu, tedy něco v pondělí - něco v pátek. 

                                                           Jestliže se náš stupeň ani do Vánoc do školy nevrátí, pak budu vybírat i literární výchovu.

                                                            Máš tedy ještě čas, ale aby sis vše nenechal/a/ na poslední chvíle . Lv bych určitě vybírala

                                                            21.12. a 22.12. / pondělí a úterý /. Byl by to PS Taktik a sešit Lv se zápisy.        Če.  

 

 

Středa 25.11. ......... Upřesnění pro nástup do školy.

Milí žáci!  

              Jistě už víte, že v pondělí 30.11. nastupujete opět do školy. Proto upřesňuji, jak přijdete připraveni.

              a/ V pondělí 30.11. si přinesete učivo podle rozvrhu / ČJ/Lv, M, A, Z, D, Vo /

              b/ Do Lv budete mít  -  uč. Taktik

                                                   -  PS Taktik a v něm splněné úkoly za poslední dva týdny / tj. 16. - 20.11 a 23. - 27.11. /,

                                                      tzn. po str. 23 včetně, pouze zadané, vybrané úkoly.

              c/ V úterý 1.12. bude mluvnice. Přinesete si

                                                     - učebnici českého jazyka a všechny sešity / někdo má školní sešit, někdo domácí, někdo

                                                       i diktátový - takže všechny, co máte / a v některém z nich zadané úkoly, opět za ty dva týdny.

              d/ Ve středu 2.12. budu vybírat slohový sešit s vypracovaným dopisem. 

Takže dobře pracuj a podle těch dvou nastavených týdnů si vše zkontroluj.            Zdraví       L.Černá

                                                   -  sešit Lv a v něm zápisy ..... Bajky a autoři....a Mýty /báje / a autoři.