Obsah

DISTANČNÍ VÝUKA

kontakt: lenka.jarolimova@post.cz

14.10. 1115 - 1200

Nejdříve si dopíšete do sešitu zápis  z minulé hodiny na str. 37 ve žlutém poli. Pevné látky máme napsané.

Uč. str. 38 Atomy a molekuly - přečíst

                   - zápis do sešitu na str.39 ve žlutém poli (připomínám, že napišete datum zápisu, podtrhnete podle pravítka, napišete nadpis Atomy a molekuly a potom zápis ve žlutém poli)

                   - můžete si namalovat některý model molekuly na str. 39

 

16.10. 1115 - 1200

Tuto hodinu věnujte opakování kapitol 1.1. až 1.9.

Do sešitu napiš odpovědi na otázky z učebnice str. 40 cv. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 a 12 a) Odpovědi překontrolujeme v listopadu.

 

21.10. 1115 - 1200

V minulé hodině jste si opakovali učivo z kapitol 1.1 až 1.9.. Dnes zkus vyplnit tento test a výsledky ve formě 1 - A, 2 - B,

3 - C, 4 - D, ..pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do pátku 23.10.

Test 1.pdf (278.2 kB)

Ve zbytku hodiny si přečti úvod k Elektrickým vlastnostem látek na str. 41.

Odpovědi na otázky z minulého cvičení si překontrolujeme a prodiskutujeme v listopadu. Překvapilo mne, že jste chybně odpovídali na 1. otázku. Správná odpověď je a) Jsou to tělesa. b) Toto jsou látky. Na druhou stranu mne potěšilo, že jste správně odpovídali na poslední otázku. Chlapec by byl ve výšce 12 800 km nad Zemí.

23.10. 1115 - 1200

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK uč str. 41

Elektrování při vzájemném dotyku uč. str. 42

  • přečíst
  • zápis do sešitu:  ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

                                         Elektrování při vzájemném dotyku

                                         Shrnutí str. 43 - opsat

Na začátku hodiny se spojíme.

4.11.

Elektrické pole uč. str. 44

  • přečíst uč. str. 44
  • Zápis do sešitu: Napiš datum, nadpis a učivo ve žlutém poli na str. 44

Podívej se na video statická elektřina https://edu.ceskatelevize.cz/video/5384-pokusy-staticka-elektrina

Model atomu uč. str. 45

Seznámení s modelem atomu. Podívej se na prezentaci.

Model atomu (1).ppt (1.8 MB)

 

6.11.

Model atomu uč. str. 44

Do sešitu napište nadpis Model atomu.

Z prezentace  Model atomu (1).ppt (1.8 MB) opište do sešitu snímek č. 3, 4, 5, 6 - zde modely H, He, Li, Be nemusíš kreslit.

Nauč se toto učivo. Prohlédni si tabulku prvků na snímku č.7

Tuto hodinu nebudeme spolu komunikovat, ale jsem přitomna na Skypu, když bude potřeba, napište, zavolejte.

Další spojení přes Skype bude ve středu 11.11.

11.11.

Jak lze vysvětlit elektrování těles. Ionty uč. str. 47

Vysvětlíme si, jak vznikají ionty.

Do sešitu zapsat datum, nadpis a opišeme zápis ze snímu č. 8 z prezentave Model atomu  z minulé hodiny.

Spojíme se přes Skype v 1115

 

13.11.

Hodinu věnujeme opakování učiva na Elektrické vlastnosti látek uč. str. 41 až 48. Zopakuj si učivo a zkus vyplnit test Elektrické vlastnosti látek.pdf (1.07 MB) Elektrické vlastnosti látek.docx (90.91 kB). Vyber si, jaký formát ti více vyhovuje.

Výsledky ve formě 1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 - D, ...pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do příští středy 18.11.

 

18.11. Spojíme se v 1115 na Skypu

MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

Zkoumáme působení magnetů uč. str. 49

Pořádně přečíst v učebnici 

Do sešitu zápis:. Napiš datum, hlavni nadpis MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK, dále pokračuj podle

prezentace MAGNETISMUS.ppt (2.09 MB). Opiš snímek č. 3 (nekresli obrázky) a č.4

 

20.11.

Magnetické pole  uč. str. 52

Důkladně přečíst v učebnici.

Do sešitu zápis: datum, opiš snímek č. 5 (nekresli obrázek) z prezentace MAGNETISMUS.ppt (2.09 MB)

Prohlédni si ukázku https://edu.ceskatelevize.cz/video/3414-pokusy-na-magneticke-pole

 

25.11. Spojíme se v 1115 na Skypu

Jak vyrobit magnet? uč. str. 55

Pořádně přečíst v učebnici 

Do sešitu zápis:. Napiš datum, z prezentace MAGNETISMUS.ppt (2.09 MB) opiš snímek č. 8 (nemusíš kresli obrázky) 

Ukázka na závěr: https://edu.ceskatelevize.cz/video/6145-id-6145

 

27.11.

Indukční čáry magnetického pole  uč. str. 57

Důkladně přečíst v učebnici.

Do sešitu zápis: datum, opiš snímek č. 6,7 (nakresli indukční čáry kolem jednoho pólu - snímek vpravo a magnetické indukční čáry tyčového magnetu - opět snímek vpravo) z prezentace MAGNETISMUS.ppt (2.09 MB)

Prohlédni si ukázku: https://edu.ceskatelevize.cz/video/1295-silocary-magnetu

 

9.12.

Hodinu věnujeme opakování učiva na Magnetické vlastnosti látek uč. str. 49 až 63. Zopakuj si učivo a  vyplnit test, který jsem vám v pátek 4.12. rozdala. V případě, že jsi test ztratil, přikládám v el. podobě Magnetické vlastnosti látek.pdf (1.24 MB).

Výsledky ve formě 1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 - D, ...pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do pátku 11.12..

Zajímavost: Kdo rád sleduje večerní oblohu přečtěte si tuto zprávu.Velké setkání Jupiteru a Saturnu.docx (13.91 kB)

 

11.12.

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÉCH VELIČIN - Porovnávání a měření  uč. str. 64

Důkladně přečíst v učebnici.

Do sešitu zápis: datum, opiš zápis z dokumentu Porovnávání a měření.pdf (421.24 kB)

Spojíme se ráno v matematice přes Skype, povíme si také něco k fyzice.

 

6.1. Spojíme se v 1115 na Skypu

Měření délky uč. str. 68

Nejdříve si zopakujem učivo pomocí prezentace Délka.ppt (1.05 MB)

Přečíst učivo v učebnici

Do sešitu zapsat zápis z prezentace - opsat snímek č. 7,8

 

8.1.

Opakované měření délky uč. str. 72

Přečíst v učebnici

Do sešitu opsat snímek č.9  z prezentace Délka.ppt (1.05 MB)

 

13.1. Spojíme se v 1115 na Skypu

Opakování fyzikální veličiny Délka

Zopakujem si vše, co o této fyzikální veličině víme, projdeme si Otázky a úkoly v učebnici str.67, 70, 72. 

Připravíme se na praktickou úlohu.

 

15.1. 

Měření délky- praktická úloha

Vyber si předmět (např.zavařovací víčko, délka krabice s mlékem, šířka atlasu světa, .....) a vhodné měřídlo. Proveď měření předmětu vícekrát. Hodnoty zapiš do tabulky a vypočítej aritmetický průměr naměřených hodnot.

Pro zápis měřených hodnot využij tabuku: Měření délky - protokol.pdf (467.86 kB)

Práci pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

20.1. Tentokrát si nebudeme volat. Spojíme se v pátek.

MĚŘENÍ OBJEMU

Jednotky objemu  uč. str. 74-75

Přečíst v učebnici.

Do sešitu zápis: datum, opiš snímek č. 3, 4, 5(bez krychle),6 z prezentace: Objem.pptx (2.45 MB)

 

22.1. Spojíme se v 1115 na Skypu

Měření objemu uč. str. 75 - 77

Přečíst v učebnici.

Do sešitu: datum, z prezentace Objem.pptx (2.45 MB) opiš snímek č. 7 - nekresli obrázek (ale můžeš si nakreslit jeden odměrný válec)

 

27. 1. 

Měření objemu pevného tělesa uč str. 78

Přečíst v učebnici.

Do sešitu: datum, z prezentace  Objem.pptx (2.45 MB) opiš snímek č. 8