Obsah

 

 

1.10. 

M-G:  PS str. 53 cv. 7, 8 ústně

           uč. str.55 Obvody

           cvičení A, B, C - naučit vzorce obvod trojúhelníka. čtverce a obdélníky

            56/1,2 do sešitu

             57/3,4 ústně

2.10.

M-A: Odčítání přirozených čísel

          uč. str. 26 cv. 5,7,8,9,

5.10.

M-A: uč. str. 27/10 až 14 ústně

         Násobení přirozených čísel uč. str. 28 A - výpočet do sešitu

                                                                             B, C - ústně

                                                          uč. str. 29  D - ústně

                                                           29/5 oprava do sešitu

                                                           30/6 do sešitu

6.10.

M-G: Obvody.

          U příkladu do sešitu nakreslíme nákres, vzorec pro výpočet obvodu, dosadíme,vypočítáme a napíšeme odpověď.

           uč. str. 57 cv. 5 do sešitu, 

                        57/6 a)b)c) ústně, c) do sešitu

                        57/7 a)b) ústně, c) do sešitu

                        57/8 do sešitu - u každého příkladu náktres, vzorec, ....

Dú PS 53/2

7.10.

M-A: 1. Vypočítej do školního sešitu 356 841 - (64 823 + 46 539) =

              Výsledek zaokrouhli na tisíce. (Příklad si zkontroluj na kalkulačce).

          2.  Do sešitu vypočítej uč. str. 29/3,4

                                                  uč. str. 30/12,7, 11,10,9

Dú PS 30/17

8.10.

M-G: uč. str. 57/10

                       58/11,12

                 PS 56/18

Dú PS 55/15

9.10.

M-A: Opakováni: Vynásob pod sebou: 2 086 . 2 407 =

                                                                   1 090 . 4 006 =

         Dělení přirozených čísel uč str. 31 prohlédnout řešené úkoly A, str. 32 B,C,D

                                                    uč. str. 32/1,2 zpaměti

                                                    uč. str. 33/3 zpaměti

12.10.

M-A Opakování: 5 + 5 . 2 + 8 =

                             5 + 5 . (2 + 8) =

                            45 628 - (1 361 - 485) =

Dělení přirozených čísel uč. str. 33/5,6,7

                     uč. str. 34/11 A a,b, B a,b

13.10.

M-G Jednotky obsahu-uč. str. 58 prohlédnout A,B . Zopakovat si jednotky obsahu.

                         59/1

                         59/2 - použij čterečkový papír

                         60/3,4 ústně

                         60/6 do sešitu

DISTANČNÍ VÝUKA

14.10. M-A

Dnes začínáme první hodinu distanční výuky. Způsob komunikace je zatím přes e-mail lenka.jarolimova@post.cz, postupně budeme přecházet na skype a možná i jiný způsob. O všem vás budu informovat.

Do sešitu vypracuj: (připomínám, že za posledním zápisem vynecháme 2 až 3 řádky,  napíšeme datum zápisu, podtrhneme podle pravítka a pak následuje zápis)

uč. str.34/11 A c),d)

34/12 odhadni podíl a ověř výpočtem

34/13,14

Výsledky zkontroluj na str. 82. V případě nejasností napiš e- mail na mou adresu. Na skypu jsem pod jménem Lenka Jarolímová,, ale dnes ho nebudu používat. Přihlásit se ale můžete.

2. listopadu vysbírám sešity a budu kontolovat vypracované úkoly. 

 

15.10. M-G

1) Opakování: Převody jednotek obsahu PS 57/7 (A nebo B podle vaší skupiny) do sešitu

                                                                        PS 57/11 do sešitu

                          K převodů jednotek používejte "pravítko" v sešitu.

2) Do sešitu napiš nadpis Obsah obdélníku a čtverce uč. str. 61

     Opiš  z rámečeku na straně 61 OBSAH ČTVERCE, OBSAH OBDÉLNÍKU

      Prohlédni si úkol A - Odpověď je ANO. 4 dlaždice na délku, 4 dlaždice na výšku. 4 krát 4 je 16 dlaždic.

                            úkol B - ANO. Obsah pravoúhlého trojúhelníku je polovina obsahu obdéníku. 24 m2 : 2 = 12 m2.

      Vypočítej 62/2a), b). Udělej nákres, vyznač strany, napiš vzorec a vypočítej. Na závěr napiš odpověď.

16.10. M-A

1) Opakování

    Písemně vypočítej: a) 38 425 - (6 425 + 17 891) =

                                       b) 736 . 452 =

                                       c) 8 475 : 32 =                      a proveď zkoušku

2) PS str. 32/28 Do sešitu vystav účet.

19.10. M-A

uč. str. 35 Úlohy na závěr - vypracuj do sešitu podle své skupiny. Nezapomeň na výpočty (pokud to příklad vyžaduje).

Pokud budeš mít ještě čas do konce hodiny vypočítej uč. 34/15.

20.10. M-G

Zopakuj si vzorce pro výpočet obvodů a  obsahů obdélníku a čtverce, případně pravoúhlého trojúhelníku. Tyto vzorce se nauč nazpaměť.

Vypočítej do sešitu 62/2e) - rozměry stran převeď na stejné jednotky

                                    63/3,4

21.10. M-A

1) Opakování: Děl a proveď zkoušku a) 12 474 : 27 =

                                                                  b) 5 065 : 52 =

2) Souhrnná cvičení uč str. 36

     36/1,2,4 do sešitu

     36/3 dobrovolné

22.10. M-G

str. 62  C - prohlédnout si řešený příklad

Podle tohoto příkladu vyřešit 63/5 a) b). Jedničkáři i c).

Obrazec nakreslit do sešitu, doplnit chybějící údaje, rozdělit obrazec na obdélníky nebo čtverce a vypočítat obvod a obsah obrazce.

 

23.10. M-A

Souhrnná cvičení 

     37/6 ústně, překontrolovat v uč. str.83

     37/7,8 do sešitu podle své skupiny

Po prázdninách bych ráda vybrala sešity do aritmetiky, budete pracovat se sešitem z geometrie, pak je vyměníme. Vše vám oznámím, kdy a zda to bude proveditelné.

 

Zdravím vás,

v pondělí 2.11. pokračuje distanční výuka. Aby vám sešity nechyběly, vyberu si je až nastoupíte do školy a některé práce si oznámkuji. Dále budeme opakovat učivo 1. stupně. Dokončíme 1. učebnici. Stále doufám, že se brzy uvidíme.

                                                                                                                                                                 Jarolímová

2.11. M-A

1) Opakování: Vynásob 3 456 . 2 809 =

                          Děl a proveď zkoušku a) 24 096 : 32 =

                                                                  b) 1 649 : 19 =

2) uč. str. 38/9

                  38/12

3.11. M-G

Zopakuj si vzorce pro výpočet obvodů a  obsahů obdélníku a čtverce, případně pravoúhlého trojúhelníku. Už je umíš nazpaměť?

Vypočítej do sešitu uč. 63/6 - nerýsuj, pouze vypočítej délku obdélníku.

                                   uč. 63/7

                                   uč. 64/8

Pozn. Když S = a.b, pak a = S : b

 

4.11. M-A

Vypočítej: 1) 24 : (6 + 2 .5 - 4) =

                   2) 24 : 6 + 2 . 5 - 4 =

                   3) 24 : ( 6 + 2 ) . 5 - 4 =

                   4) ( 24 : 6 + 2 ) . 5 - 4 =

                   5) 12 - 2 . 5 + 7 = 

Příklady vyfoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Pokud nemáš možnost vyfotit, tak pošli alespoň výsledky na tuto adresu.

uč. str. 38/11,13, 

uč. str. 38/10 dobrovolná

 

5.11. M-G

Úlohy na závěr uč. str. 65.

Vypočítej tyto úkoly do sešitu, nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

Pokud ti zbyde čas vyřeš v uč. str. 64/10

 

6.11. M-G

GEOMETRICKÁ TĚLESA uč. str. 66

Krychle, kvádr, válec koule, .........

uč. str. 66 - A,B - pročíst, zopakovat tělesa

Do sešitu napiš dnešní datum, hlavní nadpis Geometrická tělesa, dnešní nadpis Krychle, kvádr, válec, koule, ...     

67/1, 2, 3, 4 do sešitu,  cv. 2 - 4 překontrolovat v uč. str. 85

V 820 se s vámi spojím na Skypu. Musíme si promluvit o matematické soutěži Matematický klokan, kterou si napíšeme v pondělí. 

KARTA ODPOVĚDÍ MAT. KLOKAN.pdf (71.72 kB)

 

9.11.

Dnes se rozdělíme na dvě skupiny. 

1. skupina - Soutěžící v Matematickém klokanu

Doufám, že se vás do soutěže zapojí co nejvíce. 

Přihlásím se v 745. Zopakuji pravidla. Poté vložím soutěž sem na stránky školy. Budete pracovat 60 minut. Po skončení mi pošlete ihned výsledky. Přeji hodně úspěchů!

Soutěž Klokánek: 

2. skupina - nesoutěžící.

Ti co nepíší klokana, budou cestovat.  Vypočítají do sešitu z Pracovního sešitu na str. 39/24,25 a 40/32.

          

10.11. M-G

1) Nejdříve vyhodnotíme soutěž Matematický klokan. Musím vás pochválit. Do soutěže se vás zapojilo 16! Výkony byly velice dobré.

2) Síť kvádru a krychle uč. str. 68

     Pročíst str. 68, 69 - připomenout si co je to síť kvádru a krychle

     Do sešitu 70/1 a), b) d), 70/4, 70/5

 

Vyhodnocení Soutěže Matematický klokan, kategorie Klokánek:

Soutěže se zúčastnilo 17 žáků. Pořadí prvních deseti žáků :

1.-2. místo: Batelka Jiří  a Haresta Josef    87 bodů

3. místo:      Maštalíř Štěpán                           82 bodů

4. místo:      Lechner Nikolas                          73 bodů

5. místo:      Nekuda Vítek                               72 bodů

6. místo:      Rybníček Jan                               71 bodů

7. místo:      Kadlec Lukáš Sebastian            66 bodů

8. místo:      Jašková Ester                              57 bodů

9. místo:      Toczko Daniel                              56 bodů

10. místo:    Buchtelová Adéla                       53 bodů

Blahopřeji vítězům a děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili!

 

11.11. M-G

uč. str. 70/2. Sestrojte síť kvádru a krychle Ukázka. 70-2 Síť kvádru a krychle.pdf (298.17 kB)

Dobrovolná úloha 71/6,7 - řešení překontroluj na str. 85

12.11. M-G

Povrch kvádru a krychle uč. str. 72

Prohlédut si v učebnici úkoly A, B, C, D. Ústně si odpovědět na otázky.

Do sešitu si poznamenej zápis z dokumentu Povrch kvádru a krychle.pdf (367.4 kB) a nauč se vzorec pro výpočet povrchu kvádru a krychle. Snaž se porozumět příkladu.

13.11. M-G

Povrch kvádru a krychle 

Zopakuj si vzorce na výpočet povrchu kvádru a krychle

Do sešitu vypočítej:  uč. str. 73/4 podle skupiny

                                                  73/5,6

16.11. M-G

Úlohy na závěr uč. str. 74.

Vyřeš tyto úkoly do sešitu, nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

Na středu si připrav novou učebnici MATEMATIKA 2. Začneme probírat Desetinná čísla.

 

17.11. Státní svátek

 

18.11. M-A

Desetinná čísla  - učebnice  MATEMATIKA 2

Desetiny uč str. 4 

A,B,C,D společně

Do sešitu: 5/2,3

                   7/7,9

Tentokrát se spojíme na Skypu v 925.

 

19.11. M - A 820 na Skypu

Setiny uč. str. 8

Společně si probereme úvodní příklady, cviční 1,2,6, 7

Do sešitu zapiš 9/3, 4 podle skupin, 10/5

 

20.11. M - A 820 na Skypu

Tisíciny, desetitisíciny,... uč. str. 10

Společně si probereme úvodní příklady, cvičení 1,2,3,5,6,7,8,9

Do sešitu zapiš 14/12, 13 podle skupin. Zapsaná čísla si překontroluj v učebnici na str. 99

 

23.11. M - A 820 na Skypu

Porovnávání desetinných čísel uč. str. 15

Společně si probereme úvodní příklady, cvičení 1,3,4,5,

Do sešitu zapiš 15/2 podle skupin, 17/6 podle skupin,7, 18/8,9 podle skupin

Výsledky si překontroluj v učebnici na str. 99

 

24.11. M-G

Úhel a jeho velikost  - učebnice  MATEMATIKA 3

Úhel a jeho osa uč str. 5 

A, B, C, D, E společně

Do sešitu: zápis z tohoto dokumentu Úhel a jeho velikost.pdf (612.87 kB)

Tentokrát se spojíme na Skypu v 820.

 

25.11. M - A

Dnešní hodinu budem věnovat opakování. Cvičení jsou vybrané z Pracovního sešitu

Zápis des. čísla PS str. 71/3; 73/6,3; 76/9

Porovnávání des. čísel PS str. 79/8,11; 80/15,16 a)b)

Výsledky si překontroluj v PS sr. 201,202

Na Skypu se v matematice spojíme ve čtvrtek.

 

26.11. M-G

Úhel a jeho velikost  - učebnice  MATEMATIKA 3

Úhel - opakování 

7/1 - ústně, 7/ 2,3  - do sešitu, 8/4 - do sešitu

Přenášení úhlů uč str. 8/F, uč. str. 9 rámeček - příklad  narýsujeme do sešitu

Tentokrát se spojíme na Skypu v 820.

 

27.11. M - A 820 na Skypu

Zaokrouhlování des. čísel uč. str. 18

Společně si probereme úvodní příklady, cvičení 1,2,4,5,6,

Do sešitu zapiš 19/3 podle skupin, 20/7, 21/9 podle skupiny. Zaokrouhlená čísla si překontroluj v učebnici na str. 99

 

7.12. M-A

Úlohy na závěr uč. str. 21 (Matematika 2).

Vyřeš tyto úkoly do sešitu, nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

Kdo menůže poslat, prohlédnu si úkoly v pondělí 14.12. ve škole.

 

8.12. M - G

1) Pracovní sešit str. 139/5 

2) uč. Matematika 3 str. 11/9. Postupuj podle pokynů v učebnici, rýsuj do sešitu

Práci si prohlédnu v úterý 15.12. 

 

9.12. M - A

Sčítání des. čísel - pracujeme do sešitu. Nezapomínejte napsat datum!

1) PS str. 83/5 - Sčítací trychtýř (Obdobný příklad jsem počítali ve škole v uč. str. 24/3)

2) uč. Matematika 2 str. 26/14,15 - napiš čísla pod sebe a sečti,12

Práci si prohlédnu v pondělí 14.12. 

 

10.12. M - G

Měříme úhly. Kdo si postup měření úhloměrem nezapamatoval, návod najde v učebnici Jak měřit úhly uč. str. 13

1) Ve škole jste dostali papír, na kterém změřte úhly. Změřené úhly překontrolujeme ve škole. Kdo ztratil papírek, přikládám v elektronické podobě Úhly.pdf (121 kB) Papírek vlep do sešitu.

2) PS str. 140/1 Přeměřte v učebnici, obyčejnou měkkou tužkou napiš velkost úhlů do učebnice. Po překontrolování ve škole vymažeme.

 

11.12. M - A Spojíme se v 825 na Skypu

Sčítání des. čísel 

1) Vlastnosti sčítání des. čísel, výhodné počítání - uč. str. 25 C

  Zpaměti vypočítáme uč. str. 25/9,10,11

2) PS str. 84/10,12,13,14

Práci si prohlédnu v pondělí 14.12. 

 

4.1., 6.1. 8.1. 2021 M - A

Pracujte na připraveném dokumentu, který jste dostali poslední den ve škole. Pro ty, kteří ho nemohou najít, přikládám dokument ke stažení Desetinná čísla.pdf (1.61 MB).

Práci si rozložte do tří dnů. 1. den  - pondělí - např. Porovnávání des. čísel a zaokrouhlování str. 14,15

                                                 2. den - středa - Sčítání des. čísel str. 16

                                                 3. den - pátek - Odčítání des. čísel str. 17

První den, co půjdete do školy, práci odevzáte na kontrolu.

V průběhu vyuč. hodin budu na Skypu pro případné dotazy.

 

5.1. M - G Spojíme se v 820 na Skypu

1) Třídění úhlů podle velikosti

2) do sešitu narýsuj úhly alfa = 121°, beta = 53°, gama = 90°, delta = 180°.

Napiš, zda je úhel ostrý, pravý tupý nebo přímý.

Přikládám pomůcku a prezentaci na opakování k učivu Úhel. GEOMETRIE - ÚHEL pomůcka.pdf (1.43 MB)

Úhly a jejich vlastnosti.pptx (2.9 MB)

 

7.1. M - G

1) Pracovní sešit str. 141/3,4. Změř úhly, zapiš do sešitu a výsledky měření překontroluj na str. 209

2) uč. M 3 str. 18/1 ústně

                          19/2 ústně

                          19/3 do sešitu podle skupiny. 

       Výsledky cvičení si překontroluj v učebnici na str. 93.

3) PS 144/2,3 do sešitu. Výsledky měření překontroluj na str. 209

Po dobu výuky budu připojená Skypu pro případné dotazy.

Dnes 8.1. jsem se domluvila s paní uč. Černou, že u ní můžete nechat vypracovanou aritmetiku za tento týden při odvzávání práce do ČJ. Jedná se o volný papír, na kterém jste porovnávali, zaokrouhlovali, sčítali a odčítali des. čísla. Když to někdo zapomene, nic se neděje, ale nesmí ten papír ztratit. Odevzá to při nejbližším možném termínu. Některé práce už mám.

 

11.1. M - A 820 na Skypu

1) Opakování. Do sešitu vypočítej podle skupiny PS str. 91/29

2) JEDNOTKY DÉLKY. HMOTNOSTI A OBSAHU

     Násobení desetinného čísla deseti, stem a tisícem uč. M2 str. 32

     Společně si prohlédneme A, tabulku, B na str. 32

      32/1,2 zpaměti

      33/3,4 zpaměti

      Do sešitu zapiš 33/5, 6, 7 podle skupiny

 

12.1. M - G 820 na Skypu

Úhly vedlejší a vrcholové uč str. 19

  • na str. 19 společně prohlédneme a vyřešíme C, prohlédneme tabulku
  • tabulku ze str. 19 přerýsujte do sešitu
  • 20/4,5 společně
  • 20/6,7,8,9 do sešitu. Výsledky překontrolujeme ve čtvrtek

 

13.1. M - A 925 na Skypu

1) Opakování - PS str. 91/27

2) Dělení des. čísla 10, 100, 1 000, .... uč. str. 33

     Prohlédneme si společně A, B, tabulku, C, D

     34/1, 2 zpaměti

     35/3,4,5,6,8 do sešitu

 

14.1. M - G 820 na Skypu

1) Překontrolujeme práci z minulé hodiny

2) Úhly souhlasné a střídavé

 

15.1. M - A 820 na Skypu

1) Překontrolujem 35/8, ústně 35/7

2) Jednotky délky uč. str. 35

     Splečně 35/A,36/B, tabulka str. 36. Pro převod jednotek jsme používali tuto tabulku: Tabulka na převod jednotek délky.pdf (48.28 kB)

     Procvičování: ústně 36/1, 2, 3, 4,  37/8, 9

                              do sešitu 36/5, 6,  37/7, dobrovolně 37/10

 

18.1. M - A 820 na Skypu

1) Opakování. Do sešitu vypočítej  PS str. 92/4, 93/3 (nezapomeň napsat datum!)

2) Překontroluje si cvičení z minulé hodiny - cvičení 5, 6, 7 a 10.

3) Procvičování: PS 95/4 do sešitu

4) Jednotky hmotnosti uč. str. 37

uč. str. 37/A, 38 - prohlédneme tabulku

        38/1,2 ústně

5) Do sešitu napište název Jednotky hmotnosti, opište tabulku: Jednotky hmotnosti.pdf (66.62 kB)

        38/3 - do sešitu

   

19.1. M - G 820 na Skypu  

1) Opakování převodů: a) Převeď na minuty:  1°20´=                      3°55´=                             2°32´=

                                                                                5°14´=                      7°08´=                             4°45´=

                                            Připomínám, že 1° je 60´;  Př. 2°21´=2.60´+21´=141´

                          b) Převeď na stupně a minuty: 410´=                       255´=                               100´=

                                                                                333´=                        293´=                               507´=

                                            počítáme 135´: 60´=2° takže 135´=2°15´

                                                               15´                                                               

2) Sčítání a odčítání úhlů  uč. str. 22

  str. 22 prohlédneme si A,B

  str. 23 cv. 2, 3, 4, 6, 7 - ústně

         24/9,10 do učebnice (vepišeme tužkou, následně vygumujeme)

         24/11 ústně.

 

20.1. M - A 925 na Skypu

Jednotky hmotnosti

1) Překontrolujeme 38/3 z minulé hodiny

2) Společně prohlédneme 38/B, 39/C, 40/D

     39/4,5 ústně

3) Do sešitu 39/6, 40/7,8,9. (Nezapomeň opisovat zadání)

 

21.1. M - G 820 na Skypu

1) Opakování PS str. 147/3, 4, 5, 6, 7 do učebnice (vepište tužkou, následně po překontrolování vygumujete)

2) Sčítání a odčítání velkostí úhlů - uč. str. 25/E, F prohlédneme společně

     Do sešitu uč. str. 26/17

 

22.1. M - A 820 na Skypu

1) Opakování: Do sešitu napiš : PS str. 95/8,7; 96/1

2) Jednotky obsahu uč str. 42

    Společně prohlédneme str. 42/A,B, 43/C

    43/2 ústně

     Do sešitu 43/1,3,4,5