Obsah

25. 11.

1. Zopakujte si téma glóbus v PS a vypracujte str.12 a13. 

2. Přečtěte si str. 29. 

Zápis do sešitu:

POLEDNÍKY

- spojnice míst, které mají ve stejný okamžik poledne

- vedou severojižním směrem (spojují severní a jižní pól)

- pomocí nich určujeme zeměpisnou délku (nabývá hodnot 0o - 180o)

- poledníků je 360 a jsou stejně dlouhé

- hlavní nultý poledník prochází Londýnem (také greenwichský)

- místa ležící východně od nultého poledníku mají východní délku (v. d.)

- místa ležící západně od nultého poledníku mají západní délku (z. d.)

- když spojíme nultý a 180. poledník, vzniklá kružnice rozděluje Zemi na východní a západní polokouli

 

Udělejte si kružnici a podle obrázku Schéma poledníků ... si do ní nakreslete a popište poledníky.

 

ROVNOBĚŽKY

- pomyslné kružnice rovnoběžné s rovníkem

- rovník je nejdelší rovnoběžka

- směrem k pólům se zkracují, na pólech jsou z nich body

- rovník dělí Zemi na severní a jižní polokouli

- pomocí nich určujeme zeměpisnou šířku 

- místa ležící severně od rovníku mají severní šířku (s. š.)

- místa ležící jižně od rovníku mají jižní šířku (j. š.)

 

Zase si udělejte kružnici a nakreslete si do ní a popište ze spodního obrázku rovnoběžky.

____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 11.

Nyní nás čeká náročnější téma ORIENTACE NA ZEMI. Přečtěte si strany 27 - 28.

Zápis si uděláme společně a jak si ho zapíšete, tak vám to ještě vysvětlím.

Zápis:

PEVNÉ BODY NA ZEMI

- polohu na zemi určujeme podle pevných a neměnných bodů

- základními body jsou severní a jižní pól - póly protíná zemská osa

- zemská osa je skloněna pod úhlem asi 23,5

Sem si nakresli obrázek - Schéma zemských pólů a zemské osy

 

SVĚTOVÉ STRANY

Nakreslete si směrovou růžici se základními světovými stranami.

 

KOMPAS A BUZOLA

Opiš si, co je kompas a co je buzola z učebnice.

Až napíšeš zápis, přečti si v učebnici ještě stranu 29.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 11.

Zápis (doplň a napiš do sešitu):

PLANETA ZEMĚ

- Země není přesně kulatá, v oblastech pólů je ........................

- obvod Země na rovníku je ..............

(sem si nakreslete ze str. 23 dole Schéma planety Země s vyznačením rovníku a poloměrů)

- zemský povrch měří .............., více než ............... jsou pokryty světovým oceánem

 

GLÓBUS

- zmenšený model Země

- změnšení vyjadřuje měřítko glóbusu

- glóbusy bývají fyzické: znázorňují ...............

                             politické: znázorňují ..................

- všechno, co je na glóbusu znázorněno, je pouze ............ a ................, není tam žádné zkreslení

Na závěr zápisu přepiš a doplň text z uč. na str. 26 nad oranžovým rámečkem.

Dnešní práci pošli na email nebo skype.

____________________________________________________________________________________________________________________________

16. 11.

Najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz.

Pošlete vypracovanou práci z minulé hodiny.

V PS si vypracujte opakování na str. 11.

V učebnici si pozorně přečtěte str. 23 - 26. Zápis si uděláme příště.

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 11.

Protože končíme téma Měsíc, zopakujte si probranou látku nejdříve v PS a vypracujte str. 9 a 10.

V učebnici máme opakování na str. 22. Vypracuj je zase do sešitu ze zadu. Vypracuj úkol 1, 2 a 3.

Najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz.

____________________________________________________________________________________________________________________________

9. 11.

Dnes máme téma - MĚSÍC PŮSOBÍ NA ZEMI (to bude nadpis). Pro správné pochopení daného tématu si pozorně přečtěte v učebnici str. 20 a 21. 

Příliv a odliv

- pravidelně se měnící výška vodní hladiny na pobřeží moří a oceánů

- vznikají působením gravitace Měsíce a částečně Slunce

Zatmění Slunce 

- pokud je měsíc v novu a současně na spojnici Země - Slunce

- na malé části Země nastane úplné zatmění Slunce, v okolních oblastech částečné zatmění Slunce (Slunce má podobu zářícího srpku)

Zatmění Měsíce

- když je Měsíc v úplňku a současně vstoupí do stínu Země (stín Země je tak velký, že se v něm schová celý kotouč Měsíce)

- Měsíc může procházet stínem Země až 1,5 hodiny

https://www.youtube.com/results?search_query=zatm%C4%9Bn%C3%AD+slunce

https://www.youtube.com/watch?v=XeEsXNZCJNY

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 11.

1. Vypracujte si SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ v PS na str. 8.

2. Dostali jsme se k dalšímu tématu naší učebnice - Měsíc.

    Přečtěte si v učebnici velmi pozorně str. 18 a 19 i s informacemi označenými jako zajímavost.

Nadpis: MĚSÍC

- je přirozená družice Země, asi 4x menší než Země

- nasvítí vlastním světlem, odráží záření od Slunce

Měsíční fáze

- na obloze má Měsíc různý tvar => mění svoje fáze

- dorůstá do úplňku - zvětšuje se, potom couvá do novu - zmenšuje se

=> postupně prochází základními měsíčními fázemi: první čtvrť -> úplněk -> poslední čtvrť -> nov

- v novu svítí Slunce na odvrácenou polokouli Měsíce, proto Měsíc nevidíme

Pohyby Měsíce 

- otáčí se kolem své osy a obíhá kolem Země

- kolem své osy se otočí za stejnou dobu, za kterou oběhne kolem Země => je k Zemi obrácen vždy stejnou částí svého povrchu

( značka => v zápisu znamená - z toho vyplývá)

Na str. 19 dole máte práci s internetem. Do vyhledávače si napište adresu z učebnice a podívejte se na animaci fází měsíce.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 11.

Na str. 17 si vypracujte opakování. Opakování napiš do sešitu ze zadu. Nezapomeň, že sešit musí být otočený obráceně (vzhůru nohama), aby se do něho mohlo dál psát. Vypracuj úkol 1, 2, 3 a z úkolu 4 - c, d, e.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 10.

  • Přečíst si stranu 16. UMĚLÉ DRUŽICE A KOSMICKÉ SONDY  (napíšeš jako nadpis)
  • Zápis: (doplníš a přepíšeš do sešitu)

- umělé družice slouží k ............., .............. a .............. účelům

- nejvíc družic je .................

- na obloze jsou to .......... ........, rychle se ....... ............

- kosmické sondy zkoumají v ............... prostoru ........... a ............

  • Dodělejte si PS po str. 7

_____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 10.

Přečíst stranu 11 až 13.

VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Zapiš si:

- kdy vznikla

- jak vznikla (podle tučně zvýrazněných částí vět)

KOSMICKÉ OBJEKTY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Do zápisu opět využij tučně zvýrazněné části vět.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 10.

Někteří jste měli zadané referáty na planety sluneční soustavy.

Tyto referáty vyfoťte a odešlete ne e-mail: mala.breznik@seznam.cz.

V PS dodělejte úkoly na stranách 4 a 5 podle učebnice nebo zápisu v sešitu.

Někteří jste v PS ještě moc nepracovali.