Navigace

Obsah

PROVOZ ŠKOLY 4. 1. - 8. 1. 2021

Typ: ostatní
Zahájení provozu od 4. 1. 2021

Provoz základních škol:

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku , v naší škole se to týká  žáků 1. až 4. ročníku
 • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem ( Skype, MS Office 365 - Teams)
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka
 • o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

Školní družina - provoz bez omezení

UČIVO pro 5. - 9.roč. - obsah učiva na každý den najdete na webových stránkách školy 

 •                              ZÁKLADNÍ ŠKOLA – TŘÍDY – PŘEDMĚT

Školní stravování

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly                                                                                                              
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd   
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
 • ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd 
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

Žákům 1. až 4. ročníku bude od pondělí 4. 1. 2021 obnoveno stravování ve školní jídelně.

V době distanční výuky umožní naše školní jídelna odběr obědů do jídlonosičů žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa. Výdej jídla do jídlonosičů se provádí formou bezkontaktního výdeje u vchodu do ŠJ v době od 11:00 - 12:30 h.

Zájemci o obědy (5. - 9. roč.) se musí přihlásit nejpozději v pondělí 4. 1. 2021 do 7:00 h.

Při jakýchkoliv problémech se prosím obracejte na učitele, na domluvených kontaktech, nastane – li problém se vzájemným spojením žáka s vyučujícím, informujte nás, abychom mohli situaci řešit.

INFORMACE K PROVOZU OD 27. 12. 2020- 10. 1. 2021.pdf (223.53 kB)


Příloha

Vytvořeno: 30. 12. 2020
Poslední aktualizace: 3. 1. 2021 18:04
Autor: Mgr. Martina Kobrová