Navigace

Obsah

Novinky

15.02.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: - v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). - Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Detail

12.02.2021

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, v základní škole Březník byl v tomto týdnu potvrzen výskyt onemocnění Covid-19. Na základě epidemiologických šetření KHS Vysočina bylo shledáno, že ve třídě s výskytem onemocnění nedošlo k rizikovým kontaktům umožňujícím přenos nemoci. I přes tuto skutečnost Vás žádáme o sledování zdravotního stavu vašich dětí a v případě podezřelých zdravotních příznaků prosím o konzultaci stavu dítěte s vaším dětským lékařem. Mgr. Martina Kobrová a Mgr. Jan Nešpor

Detail

28.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

Detail

27.01.2021

POUČENÍ PŘED POLOLETNÍMI A JARNÍMI PRÁZDNINAMI

Milí žáci! Právě jste se dopracovali k zaslouženým pololetním a následně jarním prázdninám. Ať budete dělat jakoukoli aktivitu, dbejte na svou bezpečnost - bruslení, lyžování, pohyb na silnicích, atd. V této době stále probíhajícího Covidu-19 dodržujte všeobecně dané předpisy: rouška - ruce - rozestup. Všichni se těšíme, až se budeme moci vrátit do školních lavic. Za vedení školy Mgr. Martina Kobrová

Detail

26.01.2021

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ - ZMĚNA!

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům 5.- 9. ročníku vydán po návratu do školy. Hodnocení za 1. pololetí naleznete v Bakalářích, klasifikace - pololetní klasifikace.

Detail

Kalendář akcí

Základní škola a mateřská škola Březník

příspěvková organizace vznikla jako právní subjekt v roce 2000. Zřizovatelem je Obec Březník. Škola má k dispozici 7 kmenových tříd a 2 odborné pracovny. Jedna z nich slouží k výuce přírodovědných předmětů, druhá k výuce informatiky. Školu navštěvují žáci z Březníku, Kralic nad Oslavou, Horních Lhotic, Kuroslep, Rapotic, Lesního Jakubova a Sudic. Školu rovněž navštěvuje několik žáků z Hartvíkovic a Vícenic. Ve školním roce 2020/21 je v 1. – 9. ročníku 136 žáků. První stupeň navštěvuje 45 a druhý 91. Součástí základní školy je výše uvedená mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola sídlí v jiné budově a letos ji navštěvuje 37 dětí. Školní kuchyň vyvařuje nejen pro školní děti ale i pro veřejnost. Její kapacita je 170 jídel a je plně využita. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště a za tímto účelem využívá pronajaté prostory TJ Sokol Březník.

Odkazy

banner

banner