Navigace

Obsah

Novinky

28.02.2021

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Po dobu distanční výuky umožní naše školní jídelna žákům odběr obědů do jídlonosičů. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa. Výdej jídla do jídlonosičů se provádí formou bezkontaktního výdeje u vchodu do ŠJ v době od 11:00 do 13:00 h. 

Detail

28.02.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Celé znění viz. příloha.

Detail

15.02.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: - v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). - Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Detail

12.02.2021

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, v základní škole Březník byl v tomto týdnu potvrzen výskyt onemocnění Covid-19. Na základě epidemiologických šetření KHS Vysočina bylo shledáno, že ve třídě s výskytem onemocnění nedošlo k rizikovým kontaktům umožňujícím přenos nemoci. I přes tuto skutečnost Vás žádáme o sledování zdravotního stavu vašich dětí a v případě podezřelých zdravotních příznaků prosím o konzultaci stavu dítěte s vaším dětským lékařem. Mgr. Martina Kobrová a Mgr. Jan Nešpor

Detail

28.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

Detail

Kalendář akcí

Základní škola a mateřská škola Březník

příspěvková organizace vznikla jako právní subjekt v roce 2000. Zřizovatelem je Obec Březník. Škola má k dispozici 7 kmenových tříd a 2 odborné pracovny. Jedna z nich slouží k výuce přírodovědných předmětů, druhá k výuce informatiky. Školu navštěvují žáci z Březníku, Kralic nad Oslavou, Horních Lhotic, Kuroslep, Rapotic, Lesního Jakubova a Sudic. Školu rovněž navštěvuje několik žáků z Hartvíkovic a Vícenic. Ve školním roce 2020/21 je v 1. – 9. ročníku 136 žáků. První stupeň navštěvuje 45 a druhý 91. Součástí základní školy je výše uvedená mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola sídlí v jiné budově a letos ji navštěvuje 37 dětí. Školní kuchyň vyvařuje nejen pro školní děti ale i pro veřejnost. Její kapacita je 170 jídel a je plně využita. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště a za tímto účelem využívá pronajaté prostory TJ Sokol Březník.

Odkazy

banner

banner