ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Matematika

1.10.

Matematická cvičení  str. 60  cv. 1 (Úprava mnohočlenů na součin)

                                        str. 61 cv. 2 nahoře

2.10.

uč. str. 16/14,15,16

Množiny čísel str. 16 - A. Množina přirozených čísel  17/1

 

5.10.

Opakování - Úprava výrazu na součin vytýkáním

uč. str. 17 B. Množina celých čísel cv. 2

 

6.10.

Opakování - Úprava výrazu na součin pomocí vzorce

uč. str. 17 C. Množina racionálních čísel

                        18/3,4 do sešitu

7.10.

Opakování: Úpravy výrazu na součin 

uč. str. 18 - Množina reálných čísel

19/7

str. 19 - teorie pod cv. 7

str. 20 Tabulka některých internalů - prostudovat. Tabulku jsme si vlepili do sešitu.

8.10.

Uprav na součin: 12 uv - 18 u  =

                               14 a2b - 28ac2 + 7 abc =

                                y(z + 3) + x(z + 3) =

                                am - bm + ab - b2 =

uč. str. 20/8,9

9.10.

Opakování - Uprav na součin pomocí vzorců: z2 + 2z + 1 =

                                                                                25a2 - 20ab + 4b2 =

                                                                                16p2 - 9 =

                                                                                 (a + b)2 - r2 =

Lineární rovnice uč. str. 21 - zopakovat ekvivalentní úpravy

                              uč. str. 21/1,2,3 a)b)c)

DISTANČNÍ VÝUKA 12.10. - 16.10. 2020

V tomto týdnu si zopakujete z loňského roku Pythagorovu větu a Kruh, kružnice. Vytáhněte sešit z minulého roku. Najdete zde návody k řešení příkladů, jsou velice podobné. Případné dotazy posílejte na e-mail lenka.jarolimova@post.cz. V době výuky jsem na příjmu. Příští pondělí mi odevzáte sešit s vypracovynými úkoly.

12.10. 1020 - 1105

Opakování: uč. str. 21/3d) Řeš a proveď zkoušku.

Pythagorova věta uč. str. 26

Přečíst a zopakovat si teorii na str. 26

27/9 - řešíme do sešitu podle obrácené věty k P.V.

27/3,5 do sešitu

 

13.10. 725 - 810

Opakování: Řeš rovnice a proveď zkoušku

                      1)   3.(y  - 5) + 8 = 17 

                      2)   5.(x + 3) = 8.(10 - x)

uč. str. 26/1 Tento příklad jsme loni řešili mnohokrát. Konstrukce tečen pomocí Thaletovy věty ( uč. str. 30). Nezapomeňte na nákres!

uč. str.27/6

Příklady řešíme do sešitu.

Připomínám, že Ti co se přihlásili na logickou olympiádu, aby vypracovali test (pokud tak už neučinili). Zítra je poslední den!

14.10. 725 - 810

Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku:  8.(3z - 2) - 13z = 5.(12 - 3z) + 7z

Kruh, kružnice uč. str. 28 - prohlédnout si úvod - rozlišuj kruh, kružnice

                                             - 28/1 ústně

                                             - 28/2 do sešitu

                                             - 28/3a) do sešitu. Když spojíte body A,B,C vznikne trojúhelník. Daná kružnice je kružnice opsaná                                                           trojúhelníku

                                             - 28/4

Kontrola příkladů z minulé hodiny:

Někteří jste mi psali, že máte problém s některým příkladem. Proto přikládám vyřešené příklady. 

13.10..pdf (613.1 kB)

Filipovi příklad pošlu.

Připomínám, že každý den zapisujeme do sešitu, nezapomínáme psát datum, nadpis, .. aby se mi to dobře kontrolovalo. Výuka je povinná, brzo vám napíši, jak se spojíme on-line.

 

15.10.  925-1010

Vzájemná poloha přímky a kružnice uč. str. 29 - prohlédnout si obrázek, zopakovat si pojmy tečna, sečna, vnější přímka.

29/5,6 - ústně

29/7,8,9 do sešitu. Připomínám, že tečna je kolmá na poloměr. Pozor na správnou konstrukci tečny (podívej se na úvodní obrázek).

str. 30 zopakovat si vzájemnou polohu dvou kružnic.

30/1 - ústně

Pro kontrolu přikládám vyřešené příklady ze včerejší hodiny. 14.10..pdf (558.07 kB)

Pro některé žáky jsou úlohy velice lehké a mají je rychle hotové. Mohou si ve zbytku hodiny podívat a zkusit některý přijíímací test z matematiky. Najdete je na stránce https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrlete-obory-matematika

Upozornění: Pro kontakt používám novou adresu lenka.jarolimova@post.cz. Někteří jste to v úvodu distanční výuky přehlédli. 

 

 16.10. 725 - 810           

  1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku

                            x - 4.(x - 11) - 5.(x - 16) = 4.(x - 5)                       pozn. pozor na znaménka         

   2) Thaletova kružnice  uč. str. 30 - připomenout si v učebnici

30/11a) do sešitu

           b) pouze ti, kteří chtějí dělat přijímací pohovory

30/12

31/14 vypočítat

S dnešními příklady by neměl mít nikdo problémy, protože celý týden děláme to samé a kdo měl problém, mohl se během týdne zeptat. Proto zápis z dnešní hodiny pošlete na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera. Pokud jste pro dnešní výuku omluveni, paní uč. třídní mi to sdělí.  

Na závěr kontrola včerejší práce 15.10..pdf (466.4 kB)

 

19.10. 1020 - 1105

1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku Sbírka úloh str. 47/2b) Tento týden budeme procvičovat rovnoce se zlomky.                        

2) Obvod a obsah kruhu  uč. str. 31 - zopakovat a doučit vzorce

31/15 do sešitu

31/16 - nákres!

Zítra vyhodnotím páteční úkoly.

Díky Filipovi a Evě se k vám dostal sešit PŘIJÍMAČKY v pohodě. Možná, že jste už začali vyplňovat. Tento týden zkuste vyplnit str. 10 (11). Prohlédněte si řešený příklad. Zkuste ho propočítat, podívejte se, jak ho počítají a podle něho vypočítejte příklad na pravé straně. 

20.10. 725 - 810

1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku Sbírka úloh str. 47/2d)

2) 31/17 1. obrazec

      32/19,20   Připomenout si vzorec pro výpočet obsahu mezikruží z tabulek.

3) Úkol Ze 16. 10.

     Tento úkol poslalo 16 žáků, tři se neozvali. Zjistím, zda mají na tuto hodinu omluvenku.

      Čekala jsem, že po týdením počítaní Pythagorovy věty a konstrukci tečen zabodujete, ale bohužel, byla pouze jedna výborná práce. V konstrukčních úlohách se dělají rozbory. Nákres také děláme v početních příkladech na PV. Bez nich nejste schopni příklad vypočítat. Často máte nesmyslé výpočty! Stačilo tak málo - příklad si nakresit. 

U rovnic stále vynecháváte zkoušky, ale při jejich řešení získáváte zručnost v počítání!

Jsem ráda, že většina z vás práce posílá a má zpětnou vazbu. 

Řešení:16.10..pdf (483.98 kB)

4) Řešení příkladů z hodiny 19.10.

19.10..pdf (363.27 kB)

 

21.10. 725 - 810 

1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku Sbírka úloh str. 47/2g) 

2) 31/17 druhý obrázek. Pořádně se na něj podívejte. Je to velice jednoduché.

3) uč. str. 33 Válec - zopakovat a doučit se vzorce pro výpočet povrchu a objemu válce

     34/3 doplň tabulku

4) Řešení příkladů z hodiny 20.10.

    20.10..pdf (632.45 kB)

 

22.10.  925-1010

Včera jste měli dost práce s tabulkou, proto dnes jsou pouze tři příklady. U slovních příkladů nezapomeňte na nákres, výpočet a odpověď! Samotný výsledek není řešení příkladu! 

1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku Sbírka úloh str. 47/2f)

2) 32/22. Pozor, chyba v zadání! Správně: chcemel-li, aby ubrus přesahoval stůl kolem dokola o 20 cm.

3) 34/5

4) Řešení příkladů z hodiny 21.10.

21.10..pdf (340.33 kB)

 

23.10. 725 - 810 

Opakování: V dnešní hodině vypočítej tyto 4 příklady a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

1) Řeš rovnici a poroveď zkoušku 2(2x + 1) + x = 4(x - 1) + 7

2) Je dána kružnice k(S;r=2,5cm) a bod A, jehož vzdálenost od bodu S měří 6cm. Bodem A veď tečny ke kružnici k.

3) Tětiva AB kružnice k má délku 14 dm. Je vzdálená 5 dm od středu kružice. Vypočítej poloměr kružnice.

4) Jaký je objem válcové cisterny o průměru 3 m a délce 8 m?

Příklady budou mít nákresy, řešení a odpovědi

Řešení příkladů z hodiny 22.10..pdf (334.58 kB)

Příští týden máte prázdniny. Věnujte je přípravě na přijímací pohovory. Doporučuji z knihy Přijímačky v pohodě spočítat první kapitolu Celá čísla, zlomky,... po stranu 16 včetně. Pokud budete potřebovat poradit, napište na adresu lenka.jarolimova@post.cz a domluvíme se.

Po prázdninách se budeme kontaktovat např. na Skypu, protože budeme probírat nové učivo.

 

2.11.

V tomto týdnu začneme probírat lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.

Dnešní hodinu budeme věnovat již probraným rovnicím. Z přiloženého dokumentu Rovnice - zadání.pdf (237.73 kB)vyřešte rovnice, pak si řešení ověřte v dokumentuRovnice - výsledky.pdf (215.96 kB). V případě nápovědy použijet dokument Nápověda k řešení.pdf (312.74 kB).

V době výuky budu připojena na Skypu, pokud budete mít dotazy, ráda na ně odpovím. Zatím mám ve skupině pouze 3 žáky. Jsem pod jménem Lenka Jarolímová. Měla jsem obrázek kopretiny.

Doufám, že se vám podařilo propočítat 1. kapitolu ze sbírky Přijímačky v pohodě.  

Druhá kapitola je zaměřena na jednotky délky, obsahu a objemu. Oprašte si převodové pravítko. U skládaných příkladů vše převeďte na stejnou jednotku a pak spočítejte. Určitě s vám zadaří.

Pozn. Úkol z 23.10. mi neposlali Žaneta, Denis, Veronika, Tereza, Jakub a Eva. Proč? Pouze Žaneta se omluvila. Máte možnost jej poslat do dnešního večera. Pokud nemáte techniku na poslání zpráv, je možno vypracované práce vhodit do schránky u vchodu do školy.

3.11.

1) Opakování: Vyřeš rovnice z dokumentu Rovnice 3.11. - zadání.pdf (150.92 kB)a proveď zkoušky. Řešení ověř na přiloženém dokumentu. Řešení rovnic 3.11..pdf (104.74 kB)

2) Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli uč. str. 58.

 • do sešitu napiš nadpis
 • prostuduj tabulku na str. 58
 • Vypočítej 58/1 a), b), c), d) Zkoušku proveď u jedné rovnice
 • Vypočítej 59/3 a), b), c). Zkoušku proveď u jedné rovnice.
 • Nápověda k př. 1,3.pdf (286.58 kB)

Rovnice s neznámou ve jmenovatelii řešíme podobně jako rovnice se zlomky. Pouze si dát pozor na tzv. podmínku - kdy má výraz smysl. Když je ve jmenovateli pouze jednočlen s x, pak nemůže x nabývat hodotu 0, protože nulou nelze dělit.

Pozn. U rovnice č. 5 z 2.11. jsem měla chybu ve zkoušce. Správně L=P=1/3. 

4.11.

1) Opakování: Vyřeš rovnice z dokumentu Zadání rovnic 4.11.pdf (87.63 kB) a proveď zkoušky. Řešení ověř na přiloženém dokumentu Řešení 4.11..pdf (72.19 kB)

2) Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 

uč. str. 59/2 pořádně prohlédnout řešení rovnic Jarky a Ivana. Ještě jednou přikládám řešení těchto rovnic na dokumentu Jarka, Ivan.pdf (197.88 kB).

Pokus se vyřešit rovnice 60/4 a 60/5 a)b)c)f). Kdo chce, může vyřešit celé cvičení.

Nezapomínejte na podmínky - za jakých podmínek má lom. výraz smysl.

5.11.

1)Řěš rovnice a proveď zkoušku: 5.(s + 3) - 4(s - 4) =40

                                                           (x + 1).(x - 2) = (x - 3).(x + 4)

2) uč. str. 60/6 a), b), c), d)

                  60/7 a)

Dnes se spojíme přes Skype v 9 25 

6.11.

1)Opakování: Vyřeš rovnice z dokumentu Rovnice 6.11..pdf (123.09 kB). Zkoušku proveď u 1. rovnice. Řešení nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

2) uč. str 61/9 a)b)c)d) dobrovolně e)f). U f vytni ve jmenovateli 10! 10 + 10x = 10(1 + x)

3) V pondělí si napíšeme mat. soutěž Matematický klokan. Byla bych ráda, aby všichni, kteří chtějí studovat se soutěže zúčastnili. Skupina nestudentů bude pracovat na zadaných úkolech. Slovní úlohy začneme probírat v úterý. Spojíme se v pondělí v 1015 na Skypu.  Čistý čas na práci je 60 minut. Nepoužíváme žádné pomůcky pouze papír a tužku. Připravte si kartu

odpovědí KARTA ODPOVĚDÍ MAT. KLOKAN.pdf (71.72 kB).

Vzhledem k tomu, jak dobře jste si vedli v logické olympiádě, doufám, že i tentokrát zabodujete. Účastníci dostanou za účast malou jedničku za aktivitu.

Pro případné dotazy jsem dnes dopoledne připojena na Skypu.

9.11.

Dnes se rozdělíme na dvě skupiny. 

1. skupina - Soutěžící v Matematickém klokanu

Doufám, že se vás do soutěže zapojí co nejvíce. 

Přihlásím se v 1015. Zopakuji pravidla. Poté vložím soutěž sem na stránky školy. Budete pracovat 60 minut. Po skončení mi pošlete ihned výsledky. Přeji hodně úspěchů!

Soutěž Kadet: 

2. skupina - nesoutěžící.

Na přiloženém dokumentu máte řešené lineární rovnice. Řešené rovnice 9.11..pdf (1.77 MB) Projděte si rovnice až po číslo 103. Další jsou už pro vás náročné. Jsou určené pro budoucí studenty, ty, kteří řeší klokana. Prostudujte rovnici 103 a dostanete odpověď, proč rovnice 61/9b) nemá řešení. 

Zkuste vyřešit rovnice 66, 67, 68 . Výsledky přikládám Řešení 9.11..pdf (65.69 kB)1

10.11.

1) Nejdříve vyhodnotíme soutěž Matematický klokan. Musím vás pochválit. Do soutěže se vás zapojilo 15!

2) Slovní úlohy

Z přiloženého dokumentu si zopakujeme jednoduché slovní úlohy Řešení slovních úloh rovnicemi.pdf (4.23 MB)

Probereme příklad 130/1 130-1.pdf (166.76 kB)

Vyřešíte 130/2, 3

 

Vyhodnocení Soutěže Matematický klokan, kategorie Kadet:

Soutěže se zúčastnilo 15 žáků. Pořadí prvních deseti žáků :

1.-2. místo: Batelka Jan  a Horáková Veronika    56 bodů

3. místo:      Tesař Petr                                               51 bodů

4. místo:      Hortová Denisa                                      49 bodů

5.-6. místo:  Klíma Filip a Kocurová Barbora          45 bodů

7. místo:     Hortová Lucie                                         44 bodů

8. místo:      Kovářová Nela                                       43 bodů

9. místo:      Tesařová Eva                                         42 bodů

10. místo:    Vojta Tobiáš                                          39 bodů

Blahopřeji vítězům a děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili!

 

11.11.

Procvičování jednoduchých slovních úloh.

Matematická cvičení str. 62/A prostudujte příklady a řešení na přiloženém dokumentu Slovní úlohy z MC.pdf (374.08 kB).

              Vypočítejte sami 62/B a), b) Pozn. obecně lichá čísla můžeme zapsat 2n+1, 2n+3, 2n+5, ....

                                                   D a), b)

Studenti si propočítají ze včerejšího materiálu slovní úlohu 132/14 - úloha, ve které jsou procenta.

Spojíme se hromadně ve čtvrtek, dnes budu k dispozici na Skypu pro individuální dotazy.

 

12.11.

Překontoluj si řešení včerejších slovních úloh na přiloženém dokumentuŘešení sl. úloh z 11.11.pdf (472.31 kB)

Slovní úlohy o pohybu 1

Přečti si úvodní příklad v učebnici na str. 62. Porovnej s řešením na dokumentu Slovní úlohy o pohybu 1.pdf (307.5 kB)

Vyřešíme příklady 64/4 a 64/6.  Nápověda 64-4, 64-6.pdf (249.4 kB)

Pozn.Úkol z 23.10. neposlali tito žáci: Boková - oml. dodá, Chylíková - oml. dodá, Prokeš, 

           Úkol z 6.11. neposlali: Boková - oml. dodá, Caska, Chylíková - oml. dodá, Prokeš

Pokud je nepošlete do pátečního večera 13.11. bude hodnocena nedostatečně.

Připomínám, že adresa je lenka.jarolimova@post.cz

 

13.11. 725 na Skypu

Opakování a kontrola příkladů z minulé hodiny Řešení 64-4, 64-6.pdf (339.95 kB)

Dnes budeme pracovat na příkladech ze Sbírky úloh na str. 61/14, 12

                                                                                                       62/19, 20, 26

Řešení příkladů z dnešní hodiny: Slovní úlohy o pohybu 13.11.pdf (960.55 kB)

 

16.11. 1020-1105 

Slovní úlohy o pohybu 2

Tělesa se pohybují proti sobě.

Nejdříve si probereme společně úlohu z uč. str. 64/5 Slovní úlohy o pohybu 2.pdf (296.63 kB), zapište do sešitu.

Procvičujte: SB 62/17

                      uč. 64/8,7

                       SB 61/14 Pozor, chyba! Správné číslo příkladu je 15! tzn. řešíme příklad 61/15

Řešení příkladů z dnešní hodiny: Řešení 16.11..pdf (685.15 kB)

 

17.11. Státní svátek

 

18.11.

Procvičování slovních úloh

V této hodnině se snaž vypočítat tyto slovní úlohy: SB (Sbírka úloh) 60/4, 81/39, 63/37, 64/39

Řešení: Řešení 18.11..pdf (727.71 kB)

V době výuky jsem připojena na Skypu pro individální dotazy. Spojíme se zítra v 925

 

19.11. 925 na Skypu

Slovní úlohy o směsích uč str. 65

Nejdříve si probereme řešený příklad na str.65 Slovní úlohy o směsích.pdf (383.64 kB), zapiš do sešitu

Procvičování: 66/1, 3, 4, 5 - 1.

Řešení:Řešení 19.11..pdf (631.77 kB)

 

20.11. 725 na Skypu

Slovní úlohy o směsích - pokračování

Nejdříve společně probereme úkol 67/6 67-6.pdf (285.33 kB)

Procvičování učebnice 67/8,9,10 a 68/11

Řešení: Řešení 20.11..pdf (704.82 kB)

 

23.11. 1020-1105 na Skypu

Slovní úlohy o společné práci uč str. 68

Nejdříve si probereme řešený příklad na str.68 Slovní úlohy o společné práci.pdf (354.21 kB), zapiš do sešitu

Procvičování učebnice: 69/1, 2, 3, 6

Řešení: Řešení příkladů 23.11..pdf (656.02 kB)

 

24.11.

1) Opakování uč. str. 70/1a)b)c)g)

2) Procvičování slovních úloh na společnou práci

V této hodnině se snaž vypočítat tyto slovní úlohy: uč. str. 69/4, 70/9,10

Řešení: Řešení 24.11..pdf (687.88 kB)

V době výuky jsem připojena na Skypu pro individální dotazy. Spojíme se zítra v 725

 

25.11. 725 na Skypu

1) Opakování. Z příloženého dokumentu Opakování výrazů.pdf (174.57 kB) si dnes zopakujeme výrazy.

2) Lomený výraz uč. str. 38

     zápis: Lomený výraz.pdf (311.92 kB)

      38/1,2; 

 

26.11. 925 na Skypu

1) Opakování. Z příloženého dokumentu Opakování 26.11..pdf (240.28 kB) si dnes opět zopakujeme výrazy.

2) Lomený výraz uč. str. 38 - pokračování

      39/3,5; ústně, 39/4; 40/6 do sešitu

 

27.11.

1) Opakování vzorce (a + b) . (a – b) = a2 – b2

     Opakování 1 - 27.11..pdf (262.12 kB)

2) Opakování úpravy výrazu na součin pomocí vytýkání. Vypočítej 19,20,22 a ostatní, když budeš mít čas. Pokud si nemůžeš vzpomenout, nalistuj si v sešitu dané učivo.Přehled vytýkání máme také na volném listu.

     Opakování 2 - 27.11..pdf (410.66 kB)

Řešení: Řešení 27.11..pdf (628.73 kB)

V době výuky jsem připojena na Skypu pro individální dotazy. 

Uvidíme se v pondělí 30.11. ve škole. Ti, co neodevzdali práce , ať je přinesou!

 

19.10. 1020 - 1105

1) Opakování: Řeš rovnici a proveď zkoušku Sbírka úloh str. 47/2b) Tento týden budeme procvičovat

 

4.1. 1020 - 1105 zatím na Skypu

1) Opakování: Sčítání lom.výrazů  SB str. 33/2a) 1. řádek

                                                                          33/3a)

2) Násobení lom. výrazů

uč. str. 50 - připomenout si násobení zlomků

                     porovnat s násobením lom. výrazů

                     Prostuduj počítání Aleny a podle ní vypočítej 51/1

                                                                                     vypočítej 51/2

Doufám, že studenti přes prázdniny pracovali. Kdo nemá propočítanou kapitolu Algebraické výrazy, rovnice na str. 35 Přijímačky v pohodě, tento týden věnujte tomuto tématu pozornost. 

 

5.1. 725-810  na Skypu

Násobení lom. výrazů - pokračování

uč. str. 51 - sledujeme násobení Bedřicha

51/3

52/4 - nestudenti a) až c), studenti celé cvičení

str. 52 - sledujeme násobení Cyrila

52/5

Řešení 5.1..pdf (716.84 kB)

 

6.1. 725-810  na Skypu

1) SB str. 38/3 - opakování násobení lom. výrazů

2) uč. str. 52 - sledujeme jak násobila Dana 

     52/7 - procvičování příkladů na násobení 

6.1. řešení.pdf (704.42 kB) v př. 52/7 b) mám opsané chybně druhé znaménko místo - mám + !

 

7.1. 925 na Skypu

Dělení lomených výrazů uč. str. 53

Připomenout si dělení zlomků na str. 53, podívat se na úvodní příklad na dělení lom. výrazů na str. 53

Procvičování: 53/1a),c),e),g),i)

                         54/2

                         54/3

7.1. Řešení.pdf (815.53 kB)

 

8.1. 725-810  na Skypu

Složené lomené výrazy - uč. str. 55

Připomene si úpravu složeného zlomku - Úprava složeného zlomku.pdf (268.59 kB) - neopisovat

str. 55 - prohlédneme si postup řešení

Procvičování: 56/1a), b), d)

                         56/2,3

                         57/4

Řešení 8.1..pdf (734.36 kB) 3a) podmínky k se nesmí rovnat +,- m, c se nesmí rovnat 0

                                                  4a) podmínky x se nesmí rovnat +,- y

 

11.1. 1020 - 1105  na Skypu

1) Opakování: MC str. 81/1 C 1. až 3. příklad, 2 A, 3 A     Opakování - řešení 11.1..pdf (390.92 kB)   V 1. příkladu 2A výsledek ještě pokrátit. Výsledek je a/2b2.                                                          

2) Sčítání a odčítání lomených výrazů uč. str. 49/10. Budem postupovat podle dokumentu: Sčítání a odčítání lom. výrazů 11.1..pdf (361.54 kB) Sčítání - řešení 11.1..pdf (380.65 kB)

 

12.1. 725-810  na Skypu

1) Opakování: Prověrka 12.1..pdf (194.56 kB)

     Vypočítej a pošli řešení do dnešního večera na adresu lenka.jarolimova@post.cz případně na Skype

2) Procvičování sčítání a odčítání výrazů 49/11 nápověda 49-11.pdf (322.67 kB), 50/12

     49-11 Řešení.pdf (376.54 kB), v b) je chybně opsané zadání, ale výpočet je správný.

 

13.1. 725-810  na Skypu

1)Opakování: Prověrka 13.1..pdf (148.47 kB)

    Vypočítej a pošli řešení do dnešního večera na adresu lenka.jarolimova@post.cz případně na Skype

2) Procvičování sčítání a odčítání výrazů MC str. 81/1D

                                                                                       82/4A

   Řešení 13.1..pdf (457.85 kB)

 

14.1. 925 na Skypu

1)Opakování: Prověrka 14.1..pdf (108.94 kB)

    Vypočítej a pošli řešení do dnešního večera na adresu lenka.jarolimova@post.cz případně na Skype

2) Procvičování SB str. 38/5

                             uč. str. 57/5 a),b)

Řešení 14.1..pdf (675.25 kB)

 

15.1. 725- 810  na Skypu

1)Opakování: Prověrka 15.1..pdf (144.26 kB)

    Vypočítej a pošli řešení do dnešního večera na adresu lenka.jarolimova@post.cz případně na Skype

2)Podobnost geometrických útvarů uč. str. 72

 

18.1. 1020 - 1105  na Skypu

Podobnost geometrických útvarů

1) zopakujeme učivo z minulé hodiny

2) Procvičování - 77/9,10,11 ústně

         uč. 76/8 b) do sešitu

               78/13,14 do sešitu

 

19.1. 725- 810  na Skypu

1) Rozcvička - SB str. 41/5 c),e) SB 41-5.pdf (124.17 kB)

2) Podobnost - uč str. 78/15 prohlédneme

                          - do sešitu 79/16, 17, 18

3) Opakování - věty o shodnosti trojúhelníků

 

20.1. 725-810  na Skypu

1) Vyřeš rovnici, proveď zkoušku SB str. 49/8 b)

2) Věty o podobnosti trojúhelníku uč. str. 79

Společně úvod str. 79, str. 80/1, 2, 3

Do sešitu zapsat Věty o podobnosti trojúhelníků na str. 82 - tabulka

 

21.1. 925 na Skypu

Věty o podobnosti trojůhelníků

1) Zopakujeme si věty - sss, sus, uu

2) Procvičování: uč. str. 83/5,6,7,8 - ústně

                                           84/9 - ústně

                                           84/11 do sešitu

 

22.1. 725- 810  na Skypu

1) 84/11 b)

2) 85/12 - prohlédnout v učebnici

     85/13 - ústně

3) Procvičování: SB str. 90/13,15;

                                          91/19;

                                          92/26

 

25.1. 1020 - 1105  na Skypu

Opakování podobnosti

1) uč. str. 91/2,4 ústně

2) do sešitu 91/3, 5, 6, 7,(8)

  91-3,5.jpg (950.74 kB)

  91-6,7.jpg (626.22 kB)

  91-8.jpg (327.65 kB)

 

26.1. 725- 810  na Skypu

1) Procvičování 91/8 b), c) 91-8.jpg (1.06 MB)

2) Užití podobnosti při konstrukci

    Učivo můžete nastudovat z amteriálů:24,25.jpg (1.92 MB)26,27.jpg (1.8 MB)28,29.jpg (1.73 MB)30,31.jpg (2.07 MB)

    Zápis do sešitu ( průběžně budu vysvětlovat): Změna úsečky.jpg (831.24 kB)

 

27.1. 725- 810  na Skypu

1) Opakování uč. str. 92/10, 11 Řešení: 92-10,11.jpg (921.75 kB)

2) Užití podobnosti při konstrukci - pokračování

     Do sešitu zapiš: Rozdělení úsečky.jpg (800.41 kB)

     SB str. 89/4a), 5a), 6, 7

 

28.1. 925 na Skypu

1) Opakování

 Vyřeš tyto dva příklady do sešitu a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

 1. Zjisti, zda jsou podobné trojúhelníky ABC a A´B´C´, jejich strany mají délky

           a = 16 cm, b = 18 cm, c = 25 cm

           a´= 48 cm, b´= 54 cm, c´= 75 cm.

           Pokud trojúhleníky jsou podobné, zapiš podobnost.

 1. Dvoumetrová tyč vrhá stín dlouhý 2,6 m. V témž okamžiku má strom neznámé výšky stín délky 19,5 m. Vypočítej tuto výšku.

2) Konstrukce podobného trojúhelníka

Při ponstrukci budeme postupovat podle dokumentu: Konstrukce podobných trojúhelníků.jpg (1.04 MB)

Př. Narýsuj libovolný trojúhelník KLM a zvětši ho v poměru 4:3

Užití podobnosti v praxi.pptx (2.23 MB)

 

PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY. NABERTE SÍLY DO DALŠÍHO POLOLETÍ! 

Využijte čas na zdokonalování v matematice a čes. jazyce. U zkoušek se vám to zúročí.

 

8.2. 1020 - 1105  na Skypu

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

Lineární rovnice se dvěma naznámými uč. str. 94

 • seznámení s rovnicemi o dvou nezn.
 • do sešitu napsat datum, hlavní nadpis, dnešní nadpis, definici v modrém poli uprostřed strany 94
 • ústně 94/1
 • pokračovat v zápise  - řešení rovnic  str. 94 dolní modré pole + poslední dva řádky
 • 95/3 do sešitu a) b) c) d) 95-3.jpg (317.13 kB)
 • 95/4 do sešitu
 • 95/6,7 do sešitu
 • 95/8 ústně + přečíst na str. 96 nahoře modré pole

 

9.2. 725- 810  na Skypu

1) Opakování z minulé hodiny uč. sr. 95/6,7,8

2) Řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

     Do sešitu postupně zapíšeme tyto čtyři metody: Dosazovací a sčítací metoda.jpg (979.59 kB)

                                                                                           Kombinovaná a grafická metoda.jpg (261.73 kB)

Informace pro žáky, kteří se hlásí na střední školu: Dopis NÚŠI-informace pro ZŠ-InspIS SETmobile-2.2.2021.pdf (175.3 kB)

                                                                                           INFOGRAFIKA_JPZ_MZ_InspIS SETmobile.jpg (991.48 kB)

 

10.2. 725- 810  na Skypu

1) Zopakujeme a dokončíme metody pro řešení soustav lineárních rovnic o dvou neznámých

2) Procvičování 99/2 b) c) a) d) f) e)

Zatím mi nejde Skype. Prosím pokračujte podle rozpisu. Jak to bude možné, spojíme se.

Řešení: 99-2-1.jpg (1.1 MB)99-2-2.jpg (760.01 kB)

 

11.2. 925 na Skypu (pokud bude "zlobit" Skype pak na Teamsech)

Procvičování řešení soustav lin. rovnic

103/2. U jedné soustavy proveď zkoušku. Pro kontrolu přikládám výsledky Výsledky 103-2.jpg (113.6 kB)

Řešení:103-2-1.jpg (873.19 kB)103-2-2.jpg (688.7 kB)

Kdo bude mít spočitané cvičení může se podívat na řešení 99/1, 103/1

Pro případné objasnění přikládám prezentace metod řešení soustav

Soustavy rovnic - dosazovací metoda.pptx (2.29 MB)

Soustavy rovnic - sčítací metoda.pptx (2.27 MB)

Soustavy rovnic - srovnávací metoda.pptx (2.26 MB)

 

12.2. 725- 810  na Skypu

Procvičování řešení soustav lin. rovnic

1) Nejdříve si společně prohlédneme řešené příklady z dokumentu Ukázkové příklady.jpg (1.07 MB)

2) 100/3 a) b) d) e) 100-3a)b)d).jpg (1.08 MB)

      101/4a) b)   100-3e),101-4a)b).jpg (1.1 MB)

       Výsledky příkladů.jpg (216.13 kB)

Informace pro žáky, kteří budou dělat přijímačky. Do úterý si projděte z učebnice Přijímačky v pohodě stránky 51 až 58

 

15.2. 1020 - 1105  na Skypu

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými - procvičovámí

1) Libovolnou metodou vyřeš: Zadání 1 až 3.jpg (231.85 kB)Výsledky 1 až 3.jpg (74.37 kB) U jedné soustavy proveď zkoušku.

Řešení:1.jpg (132.88 kB)2.jpg (159.71 kB)3.jpg (172.4 kB)

2) 103/4 a)b)c)d). U jedné soustavy proveď zkoušku.

    103-4a)b).jpg (1.11 MB)

     103-4c)d).jpg (1016.78 kB)

 

16.2. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování. Z přiloženého dokumetu Zadání opakování.jpg (180.08 kB) vyřeš dvě soustavy, proveď zkoušku a pošli do středy 17.2. na adresu lenka. jarolimova@post.cz

2) Počet řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými - uč. str. 105

   Z přiloženého dokumentu zapiš zápis do sešitu. Soustavy - počet řešení 1.jpg (1005.51 kB)Soustavy - počet řešení - 2.jpg (750.9 kB)

   Procvičování: 106/6106-6a)aže).jpg (1.09 MB)

 

17.2. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování 106/6f) 106-6f).jpg (236.56 kB), 105/5a) 105-5.jpg (266.99 kB)

2) Slovní úlohy uč. str. 106

    106/Př. - úvodní příklad Slovní úlohy.jpg (740.19 kB)

    107/1107-1.jpg (651.99 kB)

     97/1

 

18.2. 925 na Teamsech

1) Opakování. Z přiloženého dokumetu  Zadání soustav.jpg (167.22 kB) vyřeš dvě soustavy, proveď zkoušku u 1. soustavy a pošli do pátku 19.2. na adresu lenka. jarolimova@post.cz

2) Slovní úlohy - procvičování 108/7 108-7.jpg (326.72 kB)

     97/197-1b).jpg (203.81 kB)

 

19.2. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování. Řešte soustavy 105/5 b)c) 105-5b)c).jpg (1.05 MB)

     Počítáme bez chyb.jpg (689.79 kB)Zkouška 1.jpg (243.98 kB)Zkouška 2.jpg (222.88 kB)

2) Slovní úlohy 97/1c) 97-1c).jpg (177.28 kB)

     108/6, 8 108-6.jpg (277.31 kB)

 

22.2. 1020 - 1105  na Teamsech

Slovní úlohy - dokončení

97/1d) 97-1d).jpg (241.78 kB)

SB 61/9 SB 61-9.jpg (259.53 kB)

uč. 68/1168-11.jpg (273.63 kB)

uč. str. 111/4 111-4.jpg (245.98 kB)

 

23.2. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování. Vyřeš slovní úlohu  a pošli do středy 24.2. na adresu lenka. jarolimova@post.cz

    Zadání: Do divadla přišla skupina 49 osob. Vstupenka pro dospělé stála 250 Kč a za dětskou vstupenku se platilo 140 Kč. Celková cena vstupenky pro celou skupinu byla 9830 Kč. O kolik bylo více dospělých než dětí?

2) Opakování - obvody a obsahy rovinných obrazců

    Zopakujeme si obvody a obrazce rovinných obrazců Opakování - obvody, obsah 1.jpg (453.33 kB)a vypočítáme příklady z dokumentu Opakování - obvody , obsahy 2.jpg (499.75 kB)

 

24.2. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování - vnitřní úhly rovninných obrazců. Zopakujem z dokumentu: Vnitřní úhly rovin. útvarů.jpg (450.34 kB)

2) Pravidelné mnohoúhelníky - uč. str. 150. Z učebnice zopakujem pravidelné mnohoúhelníky, některé narýsujeme.

Pravidelný šestiúhelník.jpg (968.56 kB)

Pravidelný pětiúhelník.jpg (606.54 kB)

 

25.2. 925 na Teamsech

Hranoly

                                                    Pravidelný 6-boký hranol.jpg (453.16 kB)

 • uč. str. 153/6,8 ústně
 • uč. str. 153/9,10 do sešitu

 

26.2. 725- 810  na Teamsech

Jehlan uč. str. 153

Seznámíme se s tělesem jehlan, do sešitu zapišeme zápis: Jehlan.jpg (1.09 MB)

Výpočet výšek - 155/1 Výpočet výšek.jpg (928.11 kB)

 

1.3. 1020 - 1105  na Teamsech

1) Opakování - úhly vrcholové, vedlejí, souhlasné a střídavé Úhly vrcholové, vedlejší souhlasné a střídavé,.jpg (485.04 kB)

     Vypočítej: Úhly - procvičování.jpg (495.64 kB)

2) Síť jehlanu

     Do sešitu narýsuj síť jehlanu z přiloženého dokumentu: Síť jehlanu.jpg (505.69 kB)  

     Sestrojenou síť pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz  

GEOMETRIE - ÚHEL pomůcka.pdf (1.43 MB)

 

2.3. 725- 810  na Teamsech

Povrch a objem jehlanu uč str. 155

Prohlédneme učivo v učebnici str. 155 - 157, do sešitu zapiš zápis + 157/3 z dokumentu: Povrch a objem jehlanu.jpg (1.1 MB)

Procvičování - 158/5,6, 157/4

Řešení: 158-5.jpg (365.63 kB)

 

3.3. 725- 810  na Teamsech

Povrch a objem jehlanu - procvičování

158/6,7,8 158-6.jpg (292.46 kB)158-7.jpg (283.09 kB)

157/4

 

4.3. 925 na Teamsech

Povrch a objem jehlanu - procvičování, slovní úloha

Zopakujeme si objem a povrch jehlanu, do sešitu vypočítáme SB str. 100/1, řešeníSB 100-1.jpg (367.85 kB)

                                                                                                                          158/8 řešení 158-8.jpg (192.64 kB)

5.3. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování - SB str. 100/4 - Vypočítej objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou 15 cm a výškou 18 cm.

Vyřešený příklad pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz  do dnešního večera.

2) Kužel - uč. str. 158

Zavedem pojem kužel, do sešitu zápis z dokumentu: Kužel.jpg (588.77 kB)

V případě času vyřešíme 160/2 160-2.jpg (658.79 kB)

 

8.3. 1020 - 1105  na Teamsech

Kužel - procvičování

1) uč str. 161/3

2) SB 102/1 Zadání SB 102-1.jpg (79.71 kB) Řešení: 102-1.jpg (332.43 kB)

3) Sb 102/3 Zadání SB 102-3.jpg (88.52 kB)  Řešení: 102-3.jpg (282.69 kB)

 

9.3. 725- 810  na Teamsech

Kužel - úlohy z praxe

1) uč. str. 161/6 Řešení: 161-6.jpg (345.63 kB)

2) SB 102/8 Řešení: SB 102-8.jpg (279.17 kB)

3) SB 103/24

4) SB 104/29

 

10.3. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování : SB 104/29 Řešení: SB 104-29.jpg (307.8 kB)

2) Koule uč str. 161

    Co je to koule? Do sešitu zápis z dokumentu: Koule.jpg (863.85 kB)

 

11.3. 925 - 1010 na Teamsech

1) Opakování - SB str. 102/2 - Vypočítej povrch a objem kužele, jehož výška je 30 cm a průměr podstavy je 32 cm.

Vyřešený příklad pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz  do dnešního večera.

2) Koule - příklady

    162/2 prohlédneme v učebnici

    Do sešitu: uč. str. 163/3,5, (7) Řešení: 163-3.jpg (283.44 kB)163-5.jpg (316.04 kB)

 

12.3. 725- 810  na Teamsech

Dnes budem pracovat z dokumentu Válec, kužel, koule.jpg (591.35 kB)

1) Vypočítáme 1,2,3 z levého sloupce

2) Z pravého sloupce vypočítáme 1

 

15.3. 1020 - 1105  na Teamsech

Tělesa - opakování

Navážeme na příkady  z dokumentu Válec, kužel, koule.jpg (591.35 kB)

Dnes vypočítáme příkad číslo 5, 4, 2 a 3

Řešení: 5.jpg (191.88 kB)4.jpg (273.35 kB)2.jpg (320 kB)

 

16.3. 725- 810  na Teamsech

Opakování - tělesa

Uč str. 168/1,2,3 Řešení: 168-1.jpg (1.11 MB)168-2.jpg (307.06 kB)

Přikládám přehled vzorců: Přehled vzorců.jpg (1.08 MB)

 

17.3. 725- 810  

MC str. 90/3Bb)

              91/4Cb)

              92/3Bb)

 

18.3. 925 - 1010 na Teamsech

1) Opakování: 168/3 Řešení: 168-3.jpg (285.03 kB)

2) Nové učivo: FUNKCE uč. str.113

    Připomeneme si přímou a nepřímou úměrnost, zavedeme pojem funkce.

Zítra 19.3. Matematický klokan! Zadání již v 7:15 na stránkách.

Karta odpovědí: MK2021_Kadet.xlsx (63.12 kB)

                             nebo klasická KARTA ODPOVĚDÍ MAT. KLOKAN.pdf (71.72 kB)

19.3.

Dnes se rozdělíme na dvě skupiny. 

1. skupina - Soutěžící v Matematickém klokanu

Doufám, že se vás do soutěže zapojí co nejvíce. 

Začínáme v 715. V této době vložím na stránky zadání. Budete pracovat 60 minut. Odpovědi zapisuj do karty odpovědí. Po skončení (v 815) mi pošlete ihned výsledky na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Přeji hodně úspěchů! V době soutěže pro případné dotazy budu připojena na Teamsech, Skypu. 

Soutěž Kadet:  Zadání i karta odpovědí  též na Teamsech

2. skupina - nesoutěžící.

Do sešitu vypracuj příklady: Matematická cvičení str. 90/3Ab), 91/1Aa), 92/3Bc). 

Vyřešené příklady pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

22.3. 1020 - 1105  na Teamsech

1) Vyhodnocení soutěže Matematický klokan

Pořadí Jméno Třída Počet bodů
1. Jeřábek Lukáš 8. 61
2. Bílková Marie 8. 53
3. Tesař Jiří 8. 50
4. Klíma Filup 9. 49
5. Pelánová Eliška 8. 47
6.-7. Haresta Matěj 8. 44
6.-7. Polehla Josef 8. 44
8. Hortová Lucie 9. 43
9. Batelka Jan 9. 42
10.-12. Kašparová Karolína 8. 39
10.-12. Pavlíčková Klára 8. 39
10.-12. Tuzová Nataly 9. 39
13. Pemčák Jozef 8. 38
14. Hortová Denisa 9. 36
15.-17. Haresta Jakub 8. 34
15.-17. Popov Adam 8. 34
15.-17. Cejnková Nela 9. 34
18.-19. Hejlíková Klára 8. 31
18.-19. Tesařová Eva 9. 31
20.-21. Jelínek Dominik 8. 29
20.-21. Kocurová Barbora 9. 29

 

2) Nové učivo: FUNKCE

    Do sešitu zapiš zápis z přiloženého dokumentu Funkce.jpg (1.08 MB)

    114/3 úsně

     Do sešitu: 115/4A)

                        116/5a)b)c); 6

 

23.3. 725- 810  na Teamsech 

Opakování:

Vyřeš příklady z dokumentu: Jehlan, kužel. koule.jpg (666.53 kB) a pošli do dnešního večera na adresu: lenka.jarolimova@post.cz

 

24.3. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování funkce

    uč. str. 116/7, 116/9 - definiční obory 116-9.jpg (328.58 kB)

2) Graf funkce uč. str. 117

 Nejdříve si prohlédneme grafy v učebnici na str. 117, 118/1. Následně zapíšeme do sešitu z dokumentu Graf funkce.jpg (988.69 kB) a sestrojíme grafy v uč. str. 118/2

 

25.3. 925 - 1010 na Teamsech

Graf funkce - pokračování

Do sešitu 118/2 b)c)d); 119/4 Řešení: 118-2b).jpg (212.97 kB) 118-2c).jpg (146.41 kB) 118-2d).jpg (140.54 kB) 119-4.jpg (243.49 kB)

120/5 - ústně

 

26.3. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování: 120/5 ústně

2) Rostoucí a klesající funkce uč. str. 121

     Do sešitu zápis z dokumentu: Rostoucí a klesající funkce.jpg (1.08 MB)

    122/1,2,3 ústně.

 

29.3. 1020 - 1105  na Teamsech

1) Opakování pojmu funkce, definiční obor, obor hodnot; Funkce rostoucí a klesající.

2) Lineární funkce uč. str. 123

   Do sešitu zápis z dokumentu: Lineární funkce 1.jpg (932.63 kB)Lineární funkce 2.jpg (738.13 kB)

   Procvičování 125/3,5

 

30.3. 725- 810  na Teamsech

1) Sestroj graf 125/4 b)

2) Druhy lineárních funkcí

   Do sešitu zápis z dokumentů Druhy lineárních fcí 1.jpg (523.39 kB) Druhy lin. fcí 2.jpg (474.18 kB)

 

31.3. 725- 810  na Teamsech

1) Sestroj graf 127/9b)e)

2) Průsečíky grafu s osou x a y - do sešitu zápis z dokumentu Průsečíky grafu.jpg (803.47 kB)

3) Rovnoběžné grafy - do sešitu zapiš Rovnoběžné grafy.jpg (628.39 kB)

 

6.4. 725- 810  na Teamsech

1)Opakování - Lineární funkce, vše co o nich víme

2) Procvičování 129/12 a), b)

                             129/11, 10

Zápis z dnešní hodiny mi pošle na adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

7.4. 725- 810  na Teamsech

Lineární funkce - procvičování

129/12 c), 11c)d)

129/13 - slovní úloha Řešení:129-13.jpg (448.47 kB)

 

8.4. 925 - 1010 na Teamsech

1) Opakování: a) Sestroj graf funkce y = 3x - 1, D(f) = R. Urči průsečíky grafu s osou x a y. Je tato funkce rostoucí nebo klesající?

                          b) V téže soustavě souřadnic sestroj grafy funkcí y = 2x a y = 4, D(f) = R. Urči průsečík funkcí. Jak se tyto funkce jmenují?

2) Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých uč. str. 130.

    Připomeneme si grafickou metodu řešení soustavy dvou rovnic.

 

9.4. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování: Urči graficky průsečík funkcí f1: y = 2x + 3

                                                                               f2: y = -3

                            Napiš název funkce f2. Je funkce f1 rostoucí nebo klesající?

     Vyřešený příklad pošli do dnešního večera na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Kdo příkad pošle do nedělního večera (11.4.), zhorší se známka o 1 stupeň. Po tomto datum bude práce hodnocena nedostatečně.

2) Funkce nepřímé úměrnosti uč. str. 135

    Z dokument Funkce nepřímé úměrnosti.jpg (1.02 MB) opiš teorii a příklad do sešitu. V průběhu zápisu funkci vysvětlím. 

 

12.4. 1020 - 1105  na Teamsech

Nepřímá úměrnost - zopakujeme si definici nepřímé úměrnosti

Narýsujeme druhý příklad z dokumentu z minulé hodiny

uč. str. 136/1

SB str. 75/5a)c)

 

13.4. 725- 810  na Teamsech

1) Opakování funkcí SB str. 72/29

2) Kvadratická funkce

Z dokument Kvadratická funkce 1.jpg (385.42 kB)Kvadratická funkce 2.jpg (387.44 kB) opiš teorii a příklady do sešitu. V průběhu zápisu funkci vysvětlím. 

 

14.4. 725- 810  na Teamsech

1) Vzhledem k tomu, že se vám prověrka z 9.4. příliš nepovedla, dnes si vyřešíme něco podobného:

Opakování: Urči graficky průsečík funkcí f1: y = -x - 1

                                                                          f2: y = -2x

                            Napiš název funkce f2. Je funkce f1 rostoucí nebo klesající?

     Vyřešený příklad pošli do dnešního večera na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Kdo příkad pošle do pátečního večera (16.4.), zhorší se známka o 1 stupeň. Po tomto datum bude práce hodnocena nedostatečně.

2) Kvadratické funkce

   Nakresli do jednoho obrázku grafy daných funkcí: a) y = x2

                                                                                              b) y = 2x2

                                                                                              c) y = x2 : 2

15.4. 925 - 1010 na Teamsech

1) Rozcvička: z dokumentu vypočítej %.jpg (181.23 kB)

2) Opakování: Z dkonentu Funkce 2.jpg (2.01 MB) vyřešíme všechna cvičení, z dokumentu Funkce 3.jpg (2.04 MB) 1,4,5

 

 

 

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 21
TÝDEN: 1630
CELKEM: 309053