ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Stále hledáme paní uklízečku na zkrácený úvazek 2 hodiny denně na odpoledne s pracovní dobou podle dohody. Nástup je možný ihned.

Informace podá pad ředitel na telefonním čísle 721603781.

Zeměpis

14. 5.

Dnes samostatná práce.

Čeká nás poslední kapitola, která se týká Asie: SEVERNÍ ASIE - SIBIŘ. Přečti si tuto kapitolu na str. 40 - 41.

Do zápisu si opiš shrnutí na str. 41.

Z textu si vypiš: jaké nerostné suroviny jsou na Sibiři.

                            průmyslové oblasti, které vznikly v blízkosti ložisek nerostných surovin

                            co znamená zkratka BAM

                            jaká doprava se zde využívá, kromě železniční

Za zápis vypracuj globus 1 na str. 40.

Na příští hodinu se nauč opakování na str. 42.

Dnešní zápis mi pošli do skončení vyučování (13. 50 hodin).

______________________________________________________________________________________________

12. 5.

- dnes on-line hodina v 11.25 hodin na Teams

Než se spojíme, vypiš si do sešitu ze str. 38 země, které sem patří. Pod ně si opiš shrnutí ze str. 39. 

Společná práce:  dokončení referátů, práce s učebnicí a s atlasem

Za zápis  vypracuj následující 2 úkoly: Z 7 - centrální Asie.jpg (1.13 MB). Nemusíš si je tisknout, stačí přepsat do sešitu a vypracovat.

Zápis mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

REFERÁTY ASIEZ 7 - Referáty Asie.docx (14.69 kB)

______________________________________________________________________________________________

7. 5.

- dnes on-line hodina v 9.25 hodin na Teams

Přednes referátů.

Do sešitu ze zadu vypracuj opakování na str. 37 - JV a V Asie, úkol 1, 2 a 4. Nepiš jen odpovědi,  piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš.

Vypracované opakování mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

5. 5.

- dnes on-line hodina v 11.15 hodin na Teams

Referáty JV a V Asie.

Přečti si str. 32 - 36 - VÝCHODNÍ ASIE. Do zápisu si vypiš, které země sem patří a opiš shrnutí ze str. 36 dole.

Zápis z dnešní a minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

30. 4.

- dnes on-line hodina v 9.25 hodin na Teams

Přednes referátů.

Přečíst str. 30 - 31 - JIHOVÝCHODNÍ ASIE. Zápis si napište podle pokynů v přiloženém souboru: Z 7 - JV Asie.docx (13.82 kB)

______________________________________________________________________________________________

28. 4.

Dnes samostatná práce. Zadané referáty se přesouvají na příští hodinu.

Do sešitu ze zadu vypracujte opakování na str. 29 - Kavkaz a J Asie, všechny úkoly.  Nepiš jen odpovědi,  piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš.

Ještě vypracuj následující test. Zde stačí psát jen odpovědi.

Z 7 - test.jpg (2.35 MB)

Vypracovaná opakování mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

23. 4.

- dnes on-line hodina v 9.25 hodin na Teams

1. Přednes referátů.

    Opakování JZ Asie.

2. Další oblasti Asie - KAVKAZ a JIŽNÍ ASIE.

Přečti si str. 25 - 28. Ke Kavkazu si ze str. 25 opiš shrnutí a dolpiš si, co se těží v Arménii a Gruzii.

K jižní Asii si podle mapy na str. 26 vypiš země, které sem patří a ze str. 28 dole si opiš shrnutí. Konec zápisu si opiš zde: Z 7 - J Asie.docx (13.55 kB)

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=F2OGwD6AHM8

Zápis mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

21. 4.

- dnes on-line hodina v 11.15 hodin na Teams

1. Přednes referátů.

2. Do sešitu ze zadu vypracujte opakování na str. 24 - JZ Asie, úkoly 1, 3(úkol 2, 3, 4, 6, 9, 10) 4, 5. Protože nechci, abyste psali jen odpovědi,  piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš).

Vypracované opakování mi pošli. Na příští hodinu se je naučíš, budu se na ně ptát.

______________________________________________________________________________________________

16. 4.

- dnes on-line hodina v 9.35 hodin na Teams

Nejdříve si přečti str. 19 - 23. 

Opakování probraného učiva.

Do sešitu si napiš nadpis JIHOZÁPADNÍ ASIE a z mapy na str. 19 si vypiš všech 14 zemí, které sem patří.

Pokračování zápisu: Z 7 - JZ Asie.docx (14.42 kB)

Za zápis vypracuj sovičku 2 na str. 19, sovičku 4 na str. 20 a sovičky 6 a 7 na str. 21.

Ostatní sovičky si udělej ústně.

Zápis v sešitě mi pošli.

Na příští hodinu se nauč opakování na str. 24. Budu se na ně ptát.

______________________________________________________________________________________________

14. 4.

- dnes on-line hodina v 11.15 hodin na Teams

Opakování - přírodní podmínky, obyvatelstvo a hospodářství

Dnes budeš pracovat na str. 18. Do sešitu si na novou stranu napiš větší nadpis OBLASTI ASIE.

Do sešitu zkopíruj a nalep (případně obkresli a barevně vyznač) mapu regionů Asie s barevným vyznačením těchto oblastí.

Pod mapu si napiš, které oblasti to jsou a které země do nich řadíme.

Hotovou práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

9. 4.

- dnes on-line hodina v 9.35 hodin na Teams

Nejdříve přečíst str. 14 - 16 - HOSPODÁŘSTVÍ ASIE.

Zápis do sešitu: Z 7 Hospodářství Asie.docx (15.19 kB)

Na příští hodinu si připrav opakování na str. 17, úkol 1, 2, 3. Nemusíš je psát, stačí se je naučit. Příští hodinu (středa 14. 4.) budu opakování ústně zkoušet.

Dnešní zápis a zápis z 31. 3. a 7. 4. mi pošli. 

______________________________________________________________________________________________

7. 4.

- dnes on-line hodina v 11.20 hodin na Teams

Nejdříve si přečtěte v učebnici zadané téma a udělejte zápis.

Přečíst str. 12 - 13 OBYVATELSTVO ASIE a do zápisu zapsat shrnutí na str. 13 (pište každou větu na novou odrážku). Za zápis si opište tabulku největších asijských aglomerací.

______________________________________________________________________________________________

31. 3.

- dnes on-line hodina v 11.15 hodin na Teams

Kontrola zadaného úkolu z minulé hodiny.

Kontrola orientace v mapě - vodstvo Asie.

Přečíst str. 10 - 11 - PŘÍRODNÍ KRAJINY.

Zápis: Z7 Přírodní krajiny.docx (15.21 kB)

______________________________________________________________________________________________

26. 3.

Dnes samostatná práce.

Přečíst str. 7 - 9, prohlédnout si mapu a klimadiagramy a zamyslet se nad nimi. Příští hodinu se na ně budu ptát. 

Zápis: Z7 - podnebí, vodstvo.docx (15.09 kB)

Vypracuj úkol - glóbus 9 na str. 8 a také si v mapě vyhledej jezera zmíněná v zápisu.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

24. 3.

- dnes on-line hodina v 11.20 hodin na Teams

Přečíst str. 5 - 6 - PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ASIE - poloha a členitost a podle tučně zvýrazněných částí vět si udělejte zápis do sešitu.

Práce s atlasem: Úkol na str.6 - glóbus 4, ale nebudete vypracovávat do slepé mapy, jen si uvedené zeměpisné názvy vyhledáte v atlasu, abyste věděli, kde leží.

Dnešní zápis a zápis z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

19. 3.

Dnes samostatná práce.

Začínáme nový světadíl - ASIE - na novou stránku si napiš větší nadpis . 

- největší světadíl, pokrývá 1/3 zemské souše

- většina území se rozkládá na S a V polokouli

Pod tenhle úvod si nalep slepou mapu a podle mapy v atlsau nebo v učebnici si ji vybarvi a popiš. 

Slepá mapa Asie.jpg (2.66 MB)

Pod mapou bude pokračovat zápis.

- od Afriky ji odděluje Suezský průplav a Rudé moře

- od Ameriky - Beringův průliv a Tichý oceán

- od Evropy - tzv. euroasijská hranice (opište si její průběh z učebnice str. 5)

______________________________________________________________________________________________

17. 3.

- dnes on-line hodina v 11.20 hodin na Teams

Dokončili jsme Afriku a její regiony a čeká nás opakování. Do sešitu ze zadu vypracuj opakování na str. 82. Vypracuj úkol 1, 3 a 4.

Ze str. 83 vypracuj úkol 3 a 4. Pozor!!! U úkolu 4 oprav nepravdivá tvrzení na pravdivá. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

12. 3.

- dnes on-line hodina v 9.30 hodin na Teams

Referáty - státy Afriky

Pokračování zápisu k regionům Afriky:

4. VÝCHODNÍ AFRIKA

ze str.78 si vypiš:

 • z mapy země, které sem patří, včetně ostrovních států
 • co se zde pěstuje
 • co se těží
 • na závěr opiš shrnutí ze str. 79

5. JIŽNÍ AFRIKA

ze str. 80 si vypiš:

 • které země sem patří
 • kde se oblast rozprostírá
 • ze str. 81 si opiš shrnutí

Ještě dvě videa o Africe.

https://www.youtube.com/watch?v=OeMHIw_E3eY

https://www.youtube.com/watch?v=5Kr0jLnPmsg

Celý zápis regionů Afriky mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

10. 3.

- dnes on-line hodina v 11.20 hodin na Teams

Dnes si přečtěte str. 72 - 81. Jsou to všechny regiony Afriky. Na čtení je toho trochu víc, ale zápisy uděláme stručnější.

Zápis:

1. ARABSKÁ SEVERNÍ AFRIKA

 • vypiš z učebnice, které země sem patří
 • z 1. odstavce na str. 72 si napiš, kde leží
 • ze str. 73 dole si opiš shrnutí

2. SAHEL

ze str. 74 si napiš:

 • státy, které sem patří 
 • kde se tato oblast nachází
 • na čem je založeno hospodářství
 • potom si opiš shrnutí na str. 75 dole

3. ZEMĚ GUINEJSKÉHO ZÁLIVU A POVODÍ KONGA

ze str. 76 si vypiš:

 • podle mapy země, které sem patří
 • co se pěstuje na plantážích, na polích 
 • jaké se pěstuje tropické ovoce
 • na závěr opiš zase shrnutí na str. 77

Zde máte krátká videa.

https://www.youtube.com/watch?v=bLfnEFpilmg

https://www.youtube.com/watch?v=JLJRZI1pkCQ

______________________________________________________________________________________________

5. 3.

- dnes on-line hodina v 9.30 hodin na Teams

1. Do sešitu ze zadu vypracuj opakování na str. 70. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Vypracuj úkoly 1a, c, e, f, g, h, 2, 4, 5, 6.

2. Přečti si str. 71. Do sešitu si napiš větší nadpis REGIONY AFRIKY. Do zápisu si napiš:

- Afriku dělíme na 5 regionů:

Opiš si je z učebnice a k tomu si do sešitu zkopíruj a nalep (případně obkresli a barevně vyznač) mapu regionů Afriky s barevným vyznačením jednotlivých oblastí.

Dnešní práci a práci z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

3. 3.

Přečtěte si str. 68 - 69 a podle tučně zvýrazněných částí vět si do sešitů udělejte zápis. Pro zopakování si na závěr zápisu přepište a doplňte doplňovačku ze str. 69 dole. 

______________________________________________________________________________________________

26. 2.

- dnes on-line hodina v 9.30 hodin na Teams

Přečtěte si str. 66 - 67 - OBYVATELSTVO AFRIKY

Zjistěte si odpovědi na otázky o soviček 1, 2, 3 a 4 na str. 66. Budu se na to ptát v online hodině.

Z pžiloženého souboru si opište zápis.

Obyvatelstvo Afriky.docx (14.58 kB)

Podívejte se na video, ke kterému je pěkný komentář.

https://www.youtube.com/watch?v=WQrZR_IYFoo

______________________________________________________________________________________________

24. 2.

- dnes on-line hodina v 11.20 hodin na Teams

Přečtěte si str. 64 - 65 - PŘÍRODNÍ KRAJINY .

Do zápisu si zapište:

- různorodost přírodních krajin i živočichů

Tropický deštný les 

- na pobřeží Guinejského zálivu a v Konžské pánvi

- mnoho srážek, bujný růst rostlinstva (stromy až 80 m)

- živočichové: (vypiš z učebnice)

https://www.youtube.com/watch?v=64qe5btNZiE

Savana 

- oblast mezi Saharou a tropickým deštným lesem

- rostliny: (vypiš z učebnice)

- živočichové (vypiš z učebnice)

https://www.youtube.com/watch?v=x4eBC6zoXkY

Pouště a polopouště 

- pouště: - nejsušší oblasti kontinentu

                 - Sahara - největší poušť světa, zabírá téměř 1/3 kontinentu

                 - Namib - jihozápadní pobřeží Afriky

                 - Kalahari - vnitrozemská poušť na jihu Afriky

                 - živočichové: (vypiš z učebnice)

- polopouště: - nesouvisle porostlé trávami, místy trnité keře

                        - polopouštní oblast SAHEL - na jih od Sahary

                        - živočichové (vypiš z učebnice)

https://www.youtube.com/watch?v=wyfuuXCg3Dw

Stálezelené lesy a křoviny 

- okrajová území podél Středozemního moře

- rostliny: (vypiš z učebnice)

- živočichové: (vypiš z učebnice)

https://www.youtube.com/watch?v=PHVgyG0I_EI

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

19. 2.

- dnes on-line hodina v 9.30 hodin na Teams

Přečtěte si str. 62 - 63. Prohlédněte si mapu podnebí Afriky, zamyslete se nad klimadiagramy na str. 62 dole. Přečtěte si, která místa jsou na obrázcích na str. 63.

Zápis si dnes uděláme společně (neúplné věty doplníš podle učebnice):

PODNEBÍ

- má nejteplejší 

- tropické vlhké podnebí - mají pobřežní oblasti .....................

                                            - prší ..................

- tropické střídavě vlhké podnebí - velká část Afriky 

                                                            - období dešťů v létě, období sucha v zimě

- tropické suché podnebí - kolem obratníků

                                              - velké rozdíly mezi teplotou ve dne a v noci

                                              - pouštní oblasti

- subtropické podnebí - severní a .......................

                                        - suchá ........ léta, vlhké ........... zimy

- podnebí vysokých horských oblastí - ovlivněno .............

Překreslete si nebo zkopírujte mapu podnebí Afriky ze str. 62 i s legendou.

VODSTVO

- nejdelší řeka - ...., protéká .............. jezerem, ústí do ...............

- nejvodnatější řeka -............

- dalším veletokem je Niger

- v J Africe - řeka Zambezi - ústí do ........oceánu

                                               - jsou na ní ............ vodopády

- bezodtokové oblasti - velká část pouští a savan

- velká jezera - např. .....................

Podívejte se na video.

https://www.youtube.com/watch?v=Xs8s7mcBukE

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

17. 2.

- dnes on-line hodina v 11. 20 hodin na Teams

Pod nadpis z minulé hodiny si nalepte slepou mapu a podle učebnice na str. 60 ji vybarvíte a popíšete.

slepá mapa afriky.jpg (199.38 kB)

Dnešní zápis je ze str. 61. Přečtěte si ji a zapište si:

POLOHA A ROZLOHA 

- 2. největší světadíl

- leží po obou stranách rovníku

- pobřeží je málo členité s malým množstvím ostrovů

- od Evropy je oddělena Gibraltarskou úžinou (široká 14 km) a Středozemním mořem

- od Asie je oddělena Suezským průplavem

POVRCH

- na V jsou velké příkopové propadliny, desítky vyhaslých i činných sopek

- nejvyšší hora - Kilimandžáro (5895 m n. m.)

- západ a střed - zarovnání povrchu zvětráváním => mnoho náhorních plošin a pánví

Dnešní práci mně pošlete.

______________________________________________________________________________________________

12. 2.

Začínáme další světadíl - Afriku. Na novou stranu si napište větší nadpis AFRIKA.

Zápis: 

- kolébka lidstva (byly zde nalezeny pozůstatky předchůdce člověka)

Podívejte se na videa o Africe.

https://www.youtube.com/watch?v=ZBKZpk29bts

https://www.youtube.com/watch?v=am1mFBp2Dn0

______________________________________________________________________________________________

10. 2.

- dnes on-line hodina v 11. 20 hodin na Teams

Dnes nás čeká opakování Ameriky. Vypracujte opakování na str. 57 - Střední a jižní Amerika i závěrečné opakování Ameriky na str. 58-59. Protože nechci, abyste psali jen odpovědi, bylo by vhodné si opakování zkopírovat a dpolnit. Potom si je vlepte do sešitu ze zadu. Jestli nemáte možnost kopírování, napište opakování jako obvykle (piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, na co odpovídáš).

Práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

27. 1.

- dnes on-line hodina v 11. 20 hodin na Teams

Přečtěte si v učebnici str. 53 - 55.

2. LAPLATSKÉ ZEMĚ

- leží v Laplatské nížině

- řeky: Paraguay, Paraná, Uruguay a jejich přítoky

- povrch: pouště, polopouště, bažiny, travnaté pampy

- La Plata - záliv, společné ústí řek Paraná a Uruguay

Patří sem Argentina, Paraguay, Uruguay

K jednotlivým zemím si udělejte výpisky sami podle tučně zvýrazněných částí vět

3. TROPICKÁ JIŽNÍ AMERIKA

- tropické podnebí

- nížiny, vysočiny, tropické deštné lesy

- patří sem Guyana, Surinam, Francouzská Guyana

K Brazílii si zase udělejte zápis sami.

Zde máte 2 krátká videa o Jižní Americe:

https://www.youtube.com/watch?v=t8ZU9dvT3uc

https://www.youtube.com/watch?v=JhPkMjQfFgI

______________________________________________________________________________________________

22. 1.

- dnes on-line hodina v 9.30 hodin na Teams

Začínáme Jižní Ameriku, přečtěte si o ní na str. 50 - 53. Zápis si dnes uděláme společně.

Napište si větší nadpis JIŽNÍ AMERIKA.

Zápis:

- rozkládá se převážně na jižní polokouli, od horkých tropických oblastí téměř a Antarktidě

- celou oblastí procházejí Andy

- povodí Amazonky - nejrozsáhlejší tropický deštný les na světě

- velké rozdíly v životních podmínkách lidí

Obyvatele spojuje

(opiš z uč. str. 50)

Státy J. Ameriky můžeme rozdělit do 3 oblastí (podle podobných přírodních podmínek):

(opiš z uč. str. 50)

1. ANDSKÉ ZEMĚ

(vypiš z uč. str. 50)

- při pobřeží je nejsušší poušť světa - .................

- v Andách - velké zásoby nerostných surovin: ..........................................................

Peru

- patří k nejchudším zemím Ameriky

- pouště, polopouště při pobřeží

- většina obyvatel - indiáni

- těží se: ........................

- pěstuje se: ............................

- chovají se Lamy

Ekvádor

- leží v oblasti rovníku

- mnoho činných sopek

- světový vývozce ..................

Bolívie

- vnitrozemský stát

- má několik ,,nej": (vypiš z učebnice str. 52)

Chile

- protáhlý tvar

- obyvatelé mají většinou evropský nebo smíšený původ

- poměrně bohatá země

- vývoz nerostů, vína

Kolumbie

- v povodí Amazonky a Orinoka - tropické deštné lesy a nížiny

- vývoz kávy, banánů, kakaa, ropy

Venezuela

- nejvyšší vodopád světa - Salto Angel

- patří mezi největší producenty ropy

- pěstuje se banánovník, kakaovník, cukrová třtina

Andské státy - YouTube

Dnešní práci a práci z minulé hodiny mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

20. 1.

Přečtěte si str. 49 - OSTROVNÍ STÁTY KARIBSKÉHO MOŘE a udělejte si z ní výpisek.

______________________________________________________________________________________________

15. 1.

- dnes on-line hodina v 9.30 hodin na skype

Přečtěte si str. 46 - 48.

Nadpis bude PEVNINSKÉ STÁTY STŘEDNÍ AMERIKY

Zápis:

Mexiko

Místo svého zápisu si k Mexiku napište doplňovačku ze str. 47.

Ze str. 48 si ke každé zemi napište 1 - 2 informace, můžete využít tučně zvýrazněné části vět.

Zápisy z tohoto týdne mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

13. 1.

Do sešitu ze zadu ypracujte opakování na str. 45. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, na co odpovídáš.

Opakování mi pošli.

Do sešitů ze předu si napiš nadpis STŘEDNÍ AMERIKA

a do zápisu si napiš:

- leží převážně v tropickém pásu

- velké zásoby nerostných surovin

- pevninské státy: (vypiš si je z učebnice na str. 46)

- ostrovní státy v Karibském moři: (opět vypiš z učebnice)

Zde máte pěkné video o Střední Americe, tak se na ně podívejte.

https://www.youtube.com/watch?v=-9LhcPZtzyQ

______________________________________________________________________________________________

8. 1.

Přečtěte si str. 41 - 44. 

REGIONY USA

- 4 regiony: (opiš si z učebnice na str. 41 dole)

- k USA patří také Aljaška a Havajské ostrovy

1. Východ USA

- hlavní průmyslová oblast => je i nejhustěji osídlená

- New York - největší město USA, největší finanční centrum světa, sídlo OSN

- hlavní město Washington ( sídlo prezidenta, vlády, ministerstev)

- hlavní průmyslová centra - (vypiš si je z učebnice)

- v okolí Velkých jezer - naleziště nerostných surovin

2. Jih USA

- teplé podnebí, úrodné půdy, naleziště ropy

- zemědělství - pěstování tabáku, bavlny na plantážích

- kosmický průmysl - město Atlanta

- hurikány

Střed USA

- zemědělská oblast - kukuřice, sója, pšenice

- chov dobytka

4. Západ USA

- nejvíc lidí žije na pobřeží Tichého oceánu

- Kalifornie - nejbohatší stát USA

                    - Los Angeles - 2. největší město USA, jedno z center leteckého průmyslu, filmové centrum Hollywood

                    - San Francisco - hlavní námořní přístav na Z pobřeží

Aljaška

- poloostrov, největší stát USA, původně byla součástí ruska

- obyvatelé žijí na jihu poloostrova

- rybolov, těžba nerostných surovin

Havajské ostrovy

- leží uprostřed Tichého oceánu

- sopečného původu

Do sešitu ze zadu přepiš a doplň text Doplňte ze str. 44.

Doplňovačku i oba dva zápisy z tohoto týdne mi pošlete, pokud jste minulý zápis už neposlali.

______________________________________________________________________________________________

6. 1.

Zde máte video o zajímavostech USA, tak se na ně podívejte.

https://www.youtube.com/watch?v=RcP95jGvibY

Ze školy před prázdninami máme zapsáno hospodářství.

Pokračujeme ZEMĚDĚLSTVÍ

- příznivé podnebí a úrodné půdy

- nejlepší podmínky ve V polovině státu - pěstování kukuřice, pšenice

- na J - při pobřeží Tichého oceánu - subtropické plodiny ( bavlník, tabák, sója)

- USA  jsou v produkci základních potravin soběstačné

- světoví vývozci pšenice, kukuřice, sóji, tabáku

PRŮMYSL

- těží se černé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, měď, cín

-průmysl: nejrozvinutější je - strojírenský (na V při pobřeží Atlantského oceánu a v okolí velkých jezer)

                                                 - letecký a počítačový (na Z při pobř. Tichého oceánu)

                                                 - kosmický (město Atlanta)

DOPRAVA

- železniční - transkontinentální pacifická dráha (spojila Atlantský a Tichý oceán)

- automobilová - na vysoké úrovni

- letecká 

- námořní - velké přístavy

______________________________________________________________________________________________

11. 12.

Čeká nás opakování na str. 36. Naučíte se je na  středu 16. 12. (úkoly 1, 2, 3, 5a, d, e, f, 6, 7)

Dnes si přečtěte str. 37 - 38, kde se dozvíte informace o Kanadě. Do sešitu si napište větší nadpis SEVERNÍ AMERIKA.

Pod něj si napište nadpis KANADA.

Zápis:

- druhá největší země světa

- původní obyvatelé byli Inuité

- úřední jazyky - angličtina a francouzština

- asi 3/4 Kanaďanů žijí ve městech (při hranicích s USA)

- hlavní město - Ottawa

- velkoměsta - (vypiš si je z učebnice)

- průmyslově i zemědělsky vyspělá země 

- patří mezi největší producenty obilí na světě

- chov skotu, těžba dřeva a jeho zpracování

- těžba uranové rudy (první na světě), dále se těží zinek, nikl, železo, ropa a zemní plyn

- strojírenský průmysl

Podívejte se na video o Kanadě:

https://www.youtube.com/watch?v=pCsr1IuZG58

______________________________________________________________________________________________

9. 12.

Přečtěte si hospodářství Ameriky na str. 34 - 35.

Nadpis: HOSPODÁŘSTVÍ AMERIKY

Do zápisu si opiš shrnutí. Každou větu na novou odrážku. Potom přepiš a doplň cvičení nad shrnutím. 

Tady vám dávám video o Panamském průplavu. Je sice trochu delší, ale koukněte na ně.

https://www.youtube.com/watch?v=6VSNCD2GDxc

______________________________________________________________________________________________

27. 11.

Dnes máte kapitolu PŘÍRODNÍ KRAJINY. Přečtěte si str. 28 - 30 a udělejte si zápis. Do zápisu ke každé krajině napište, kde se nachází, jaké jsou tam podmínky, co zde roste, co zde žije. Pište na odrážky, heslovitě. Neopisujte všechno.

Podívejte se na video.

https://www.youtube.com/watch?v=0kNKpWsaJQ8

______________________________________________________________________________________________

25. 11.

Napište si větší nadpis AMERIKA

Prohlédněte si mapu na str. 24 a přečtěte si strany 25 - 27.

Zápis:

POLOHA A ROZLOHA

- leží na ......... polokouli

- Amerikou prochází ......... 

- je tvořena 2 světadíly - ................ 

- pevnina mezi Panamskou a Tehuantepeckou šíjí se nazývá Střední Amerika

- Střední a Jižní Amerika se označují jako Latinská Amerika - hovoří se zde španělsky a v Brazílii portugalsky

ČLENITOST

- pobřeží severní Ameriky je ............... ( mnoho poloostrovů, zálivů, ostrovů a souostroví)

POVRCH

- Kordillery - nej............. , v J. Americe - Andy

- v Kordillerách je mnoho sopek

- Appalačské pohoří - podél východního pobřeží S. Ameriky

- J. Amerika: Brazilská a Guyanská vysočina, mezi nimi Amazonská nížina

                        Laplatská nížina - na JV

PODNEBÍ

- všechny podnebné pásy

- horské podnebí je ovlivněno ..................

VODSTVO

- většina řek ústí do ..............

- na kanadsko-americké hranici leží tzv. Velká jezera

- na řece Colorado jsou ........

- Amazonka - nej............ a nej........... řeka světa

- Paraguay a paraná - velké jihoamerické řeky

______________________________________________________________________________________________

20. 11.

Než začneme jednotlivé kontinenty, uděláme si k nim úvod. Přečtěte si str. 23.

Nadpis: KONTINENTY A SVĚTADÍLY

- pevnina zaujímá asi 1/3 (29%) povrchu země, světový oceán 71%

- rozlišujeme 5 kontinentů - (vypiš z učebnice)

                        7 světadílů - (vypiš z učebnice)

                        5 oceánů - Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový a Jižní oceán

Za zápis do sešitu vypracuj tabulku na str. 23.

Vypracovanou práci pošli na skype nebo email.

______________________________________________________________________________________________

18. 11.

Dnes nás čeká opakování na str. 22. Opakování vypracujte do sešitu ze zadu. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš.

Vypracujte úkol 1, 2, 3, 4a, d, g, h. U úkolu 2 napiš věty, které jsou pravdivé a nepravdivé věty oprav tak, aby pravdivé byly a napiš je také.

Na opakování máš celou hodinu. Po vypracování je pošli na email nebo skype.

______________________________________________________________________________________________

13. 11.

Dnes si přečtěte v učebnici strany 20 - 21 a do sešitů si napište zápis, který si zase doplníte.

SLUŽBY

- nevýrobní ..........., výsledkem je služba, kterou poskytuje jedna..........................

- řadíme sem např. ..........................

- zajišťují základní potřeby lidí a přispívají ke ....................

- mezi obslužná zařízení patří např. ...................

VÝZNAM VZDĚLÁNÍ

- průměrná vzdělanost obyvatelstva, úroveň vědy a výzkumu budou v budoucnu hlavním měřítkem pro posouzení životní úrovně

DOPRAVA

- osobní a nákladní doprava - přesun osob a nákladů z ....................................

- dopravní komunikace - všechny cesty, ..................

- dopravní infrastruktura - vazby a provázanost dopravních komunikací

Členění dopravy podle dopravního prostředí

(tabulka uprostřed str. 21, opiš si ji nebo zkopíruj a nalep)

SPOJE

- přenos zpráv, informací a poštovních zásilek (počítačová síť, telefonní a rádiová komunikace, poštovní a kurýrní služby)

______________________________________________________________________________________________

11. 11.

Dnes nás čeká téma RYBOLOV A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, NEROSTNÉ SUROVINY A PRŮMYSL.

Přečti si str. 18 a 19, ať víš, o co jde.

RYBOLOV

- mořský a sladkovodní

- mořským se zabývá mnoho obyvatel přímořských zemí

- mezi nejdůležitější světová loviště patří - pobřežní mělká moře a oblasti studených mořských proudů

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- nejvýznamnější oblasti těžby dřeva jsou tajgy a tropické deštné lesy

- v tropech se těží vzácné druhy stromů - eben, mahagon a balza

NEROSTNÉ SUROVINY

Opiš si tabulku přírodní zdroje na str. 19.

PRŮMYSL

Opiš si tabulku průmysl na str. 19 dole.

______________________________________________________________________________________________

6. 11.

Dnes budete pracovat na str. 17. Přečtěte si kapitolu - JAKÁ HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA SE CHOVAJÍ (to bude i nadpis).

Do zápisu si nejdříve vypracuj sovičku 9 na str. 17 (pokud si nevíš rady, může ti pomoci řešení na str. 91).

Potom si vypište z učebnice druhy zvířat chovaných ve světě, které nejsou v ČR běžně rozšířeny a napiš si i kde žijí nebo kde se chovají. Pokud je v učebnici uvedeno, pro co se chovají, napiš si to také do zápisu.

______________________________________________________________________________________________

4. 11.

Dnes si přečtěte str. 15 a 16 a prohlédněte si obrázky pěstovaných plodin.

Nadpis: UŽITKOVÉ ROSTLINY

- slouží k obživě nebo k dalšímu zpracování v průmyslu

- základní druhy jsou: obilniny, olejniny, okopaniny, pochutiny a technické plodiny

Obilniny - pěstují se ve všech světadílech

               - patří sem: (vypiš z učebnice)

               - plody - obilky - zpracovávají se na mouku, vločky, kroupy nebo jako krmivo pro hospodářská zvířata

(u plodin uvedených v učebnici si vypiš, kde se pěstují)

Olejniny (pokračuješ dál v zápisu podle učebnice, vzorem ti bude zápis obilnin, využívej tučně zvýrazněné části vět)

(stejně zapíšeš okopaniny, pochutiny a technické plodiny)

______________________________________________________________________________________________

23. 10.

Přečtěte si str. 14.

Zápis:

ZEMĚDĚLSTVÍ

- má zajistit výživu obyvatelstva

- pěstování užitkových rostlin a chov užitkových zvířat

- dva základní typy zemědělské výroby:

1. rostlinná výroba - zabývá se pěstováním užitkových rostlin

2. živočišná výroba - zabývá se chovem hospodářských zvířat

ROZMÍSTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY VE SVĚTĚ

- závisí na přírodních podmínkách (podnebí, nadmořská výška, úrodnost půd)

V učebnici máte polární, mírný, subtropický a tropický pás. U každého si vypiš, co se tam pěstuje a co se tam chová.

______________________________________________________________________________________________

21. 10.

Dnes pracujete na str 13. Tuto stranu si přečtěte a uděláme si společný zápis. Ten si doplněný přepíšete do sešitů.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ČLOVĚKA

Jak se mění krajina, ve které žijeme

- všechny krajiny tvoří dohromady ................

- dvě složky: (opiš si z učebnice)

1. .....

2. ......

Co je národní hospodářství a jak se rozděluje

- je souhrn .............

- hospodářskou činnost dělíme na 3 sektory: (opiš tabulku horní, doplň si i IV. sektor pod tabulkou)

Vyspělé a rozvojové státy

Hospodářskou vyspělost státu můžeme hodnotit podle sektoru, který převažuje

- ve vyspělých státech převažuje zaměstnanost ve službách 

- v rozvojových zemích převažuje zaměstnanost v zemědělství

Dalším měřítkem hospodářské vyspělosti státu je hrubý domácí produkt (HDP)

- HDP označuje celkovou hodnotu vyrobeného zboží a služeb ve státě za 1 rok 

______________________________________________________________________________________________

16. 10. 

přečíst stranu 12.   KDE LIDÉ ŽIJÍ.

Udělat zápis podle tučně zvýrazněných částí vět.

______________________________________________________________________________________________

14. 10. 

do sešitu zápis ze strany 11 DĚLENÍ STÁTŮ PODLE STÁTNÍHO USPOŘÁDÁNÍ a DĚLENÍ STÁTŮ PODLE ZPŮSOBŮ VLÁDY.

 

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:251
TÝDEN:1010
CELKEM:586590