Navigace

Obsah

Pověřenec GDPR:      Ing. Alena Řezáčová

Kontaktní údaje:    

        e-mail:    rezacova@mesto-namest.cz

        telefon:   568 619 157

        mobil:     775 448 437         

        IS DS:      s72bqcj

 

 

Škola nakládá a zapracovává následující osobní údaje žáků:

-   datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.

 

Škola nakládá a zapracovává následující osobní údaje zákonných zástupců:

-  jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným    zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.

 

Informace o zpracování a ochraně os údajů ZŠ

Informace o ochraně a zpracování os údajů MŠ