ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Stále hledáme paní uklízečku na zkrácený úvazek 2 hodiny denně na odpoledne s pracovní dobou podle dohody. Nástup je možný ihned.

Informace podá pad ředitel na telefonním čísle 721603781.

Chemie

13. 5.

- dnes on-line hodina v 11.20 hodin na teams

Opakování uhlovodíků - alkeny, alkyny, cykloalkany, areny.

PL - chemické reakce.

Úkoly v PS.

______________________________________________________________________________________________

11.5.

- dnes on-line hodina v 12.05 hodin na teams

Opakování názvosloví uhlovodíků.

Úkoly v PS.

Na příští hodinu si připrav následující PL: Ch 9 - PL chemické reakce.jpg (2.8 MB)

______________________________________________________________________________________________

6. 5.

- dnes on-line hodina v 11.15 hodin na teams

Kontrola pracovních listů.

Úkoly v PS.

Vypracuj úkol 1, 2, 3, 6, 7 a 12 na str. 60. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami. Samotné odpovědi nestačí!!! 

Práci mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

4. 5.

Dnes si zopakujeme uhlovodíky. Podívej se na krátká videa.

https://www.youtube.com/watch?v=raQG_DibRI4

https://www.youtube.com/watch?v=raQG_DibRI4

______________________________________________________________________________________________

29. 4.

- dnes on-line hodina ve 11.15 hodin na teams

Opakování učiva.

Tajenky, rébusy.

Do sešitu vypracuj pracovní list: Ch 9 - Utvoř dvojice.jpg (2.88 MB)

Vypracovanou práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

27. 4.

Dnes samostatná práce.

Přečíst str. 59 - CHEMIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY (dokončení minulého zápisu).

Do sešitu si opiš Zapamatujte si a vypiš si, co jsou bezodpadové technologie a co znamená recyklace odpadů.

A ještě trochu opakování: Ch 9 - prvky.jpg (1.37 MB). Je to práce s periodickou tabulkou prvků. Kdyby ji někdo neměl, tady ji máte k dispozici, ale některá čísla jdou špatně přečíst: PSCHP.jpg (5.32 MB)

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

22. 4.

- dnes on-line hodina ve 11.15 hodin na teams

Opakování probraného učiva.

Kontrola vypracovaných PL.

Vypracuj následující úkoly: Ch 9 - prvky, sloučeniny.jpg (1.16 MB)

Vypracovaný úkol mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

20. 4.

- dnes on-line hodina ve 12.10 hodin na teams

Opakování probraného učiva.

Úkoly v PS.

Přečíst str. 58 i s doplňujícími informacemi psanými menším písmem- CHEMIE, ŽP A OCHRANA PŘÍRODY. Do sešitu si zapiš Zapamatujte si z téže strany a z textu si dopiš, co jsou emise a imise.

Na závěr si překresli nebo zkopíruj obr. 131 na str. 58.

Vypracuj PL: Ch 9 - atomy, molekuly, sloučeniny.jpg (2.56 MB)

Hotovou práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

15. 4.

- dnes on-line hodina ve 11.20 hodin na teams

Opakování probraného učiva.

Úkoly v PS (str. 28 - 29).

Vylušti následující křížovku: Ch 9 - křížovka.jpg (3.96 MB)

Vypracuj PL: Ch 9 - PL.jpg (3.74 MB)

V PS vypracuj úkol 7.16 a 7.17 na str. 30.

Zde máte rovnice k úkolu 7.14: PS - rovnice.jpg (950.85 kB)

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

13. 4.

- dnes on-line hodina ve 12.10 hodin na teams

Opakování probraného učiva.

Kontrola úkolů v PS (str. 28 - 29).

Vypracovat PL: Ch 9 PL.jpg (3.23 MB)

Vypracovaný PL mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

8. 4.

- dnes on-line hodina ve 11.20 hodin na teams

Kontrola úkolů v PS.

Přečíst str. 57 - CHEMIE A POTRAVA ČLOVĚKA. Do zápisu si opiš Zapamatujte si a ke každé složce potravy si napiš v čem se vyskytuje a proč je pro člověka důležitá. 

Na závěr zápisu si napiš Jak prodloužit život potravinám (4 černé tečky vedle žluté čáry)

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

6. 4.

Dnes samostatná práce.

Přečíst str. 56 - CHEMIE, ČISTOTA A KRÁSA ČLOVĚKA.

Do zápisu si opiš Zapamatujte si, co jsou tenzidy a rovnici Podstata výroby mýdla (žluté rámečky pod zapamatujte si).

Na závěr zápisu si nakresli nebo zkopíruj a nalep obr. 129 i s popisem. 

V PS vypracuj úkoly na str. 27 - 28. Příští hodinu si je zkontrolujeme a doplníme.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

30. 3.

- dnes on-line hodina ve 12.20 hodin na teams

Kontrola PL - ionty.

Přečíst str. 55 - CHEMIE A ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Zápis do sešitu: Ch 9.docx (13.92 kB)

Zjisti a do sešitu si napiš, k čemu se používají následující skupiny léků:

 • antipyretika
 • analgetika
 • antirevmatika
 • antihistaminika
 • antibiotika

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

25. 3.

Dnes samostatná práce.

1. Přečtěte si str. 54 - CHEMIE A BIOTECHNOLOGIE i s informacemi psanými menším písmem.  Do zápisu si opište Zapamatujte si, z taxtu si napiš, co jsou enzymy a hormony. Z odstavce Mléko a biotechnologie si napište, jak se vyrábí většina mléčných výrobků (prvních 5 řádků).

2.Opakování chemie 8. ročníku (piš do sešitu ze zadu nebo vytiskni a nalep):

Vypracuj pracovní list: Ionty.jpg (3.06 MB) 

Tady je malá nápověda, kdyby někdo zapomněl, jak se ionty tvoří: 

Ionty - nápověda.jpg (3.04 MB)

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

23. 3.

- dnes on-line hodina ve 12.20 hodin na teams

Nejdříve samostatná práce - přečíst str. 53 CHEMIE OCHRÁNCEM PŘÍRODY a zapsat si zápis. 

Do zápisu si opište Zapamatujte si a z textu si dopište (nebo vyhledej na internetu), co hubí (proti čemu se používají):

 • herbicidy
 • fungicidy
 • insekticidy 
 • rodenticidy

Dále si napište, na čem jsou založeny lapače hmyzu.

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

18. 3.

Dnes samostatná práce.

Přečtěte si str. 51-52. Napište si větší nadpis CHEMIE V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA. Pod něj si napište normální nadpis CHEMIE A PRŮMYSL.

Do zápisu si napiš Zapamatujte si ze str. 52 a přepiš nebo zkopíruj tabulku 10 - Některé průmyslové obory využívající produkty chemických výrob a obr. 117 - Podíl hlavních zdrojů získávání energie v ČR.

______________________________________________________________________________________________

16. 3.

- dnes on-line hodina ve 12.10 hodin na teams

1. Vyhodnocení zadaných úkolů z minulé hodiny.

2. Do sešitu si pod dnešní datum přepiš nebo vytiskni a nalep tabulku příklady polymerů, vlastnosti a použití.

Polymery.jpg (4.06 MB)

3. Do sešitu ze zadu vypracuj úkoly 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 a 11 na str. 50. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami. Samotné odpovědi nestačí!!! 

4. Opakování chemie 8. ročníku (piš do sešitu ze zadu):

 1. Názvy látek roztřiď do skupin s označením směsi, prvky, sloučeniny: vodík, voda destilovaná, voda povrchová, kyslík, kyselina krypton, kobalt, korund, kaolin. 
 2. Napiš: co je směs, jaké směsi rozlišujeme, co je prvek, co je sloučenina

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

11. 3.

- dnes on-line hodina ve 11.20 hodin na teams

Přečtěte si str. 49 - UMĚLÁ VLÁKNA - i s doplňujícími informacemi psanými menším písmem.

Do zápisu si zapiš:

 • proč se vyrábí syntetická vlákna
 • která jsou nejvýznamnější
 • ketrá vlákna patří mezi polyamidová 
 • vlastnosti a použití silonu
 • jak se vyrábějí polyesterová vlákna
 • jaké mají názvy
 • výhody a nevýhody syntetických vláken 

Zápis mi pošli.

Úkol 1. Podívejte se na různé druhy oblečení, z čeho je vyrobeno a o daných materiálech (3-4 různé) si zjitěte základní informace. Svá zjištění napište ve wordu a pošlete mi je. V příští hodině je přečtete i svým spolužákům.

Úkol 2. Pokus: vezmi si malou bramboru, oloupej ji a nastrouhej na jemno. Z nastrouhaného materiálu vymačkej tekutinu, nalej ji na plastovou misku (talířek, apod.) a nechej tekutinu na teplém místě vyschnout. Při přípravě pokusu pořizuj průběžně fotodokumentaci. Napiš ve wordu, co jsi zjistil, přidej fotky a pošli na email. 

______________________________________________________________________________________________

9. 3.

- dnes online hodina v 9.30 hodin na Teams

Přečtěte si str. 48 - PLASTY. Do zápisu si opište shrnutí a ke zmíněným plastům si vypište jejich vlastnosti a využití.

V textu vyhledej, jak plasty vznikají, napiš si do sešitu a napiš si i rovnici vzniku polyethylenu z ethenu.

V PS vypracujte úkol 6.12 na str. 25.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

4. 3.

Dnes budete mít samostatnou práci.

Přečtěte si str. 47 - BÍLKOVINY - celou i s doplňujícími informacemi psanými menším písmem. 

V přiloženém souboru máte zápis.

CH bílkoviny.jpg (2.76 MB)

V PS vypracujte úkol 6.5 a 6.6 na str. 23 a 6.9 na str. 24.

Dnešní práci mi pošli ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

2. 3.

- dnes on-line hodina ve 12.10 hodin na teams

Přečtěte si str. 46 - TUKY.  V přiložených souborech máte dnešní zápis.

Tuky 1. část.jpg (2.54 MB)

Tuky 2. část.jpg (2.44 MB)

Vlastnosti a výskyt tuků si vypište z učebnice str. 46 dole.

V PS vypracujte úkol 6.4 na str. 23.

Práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

25. 2.

- dnes on-line hodina ve 11.40 hodin na teams

Podívejte se na vložené video:

https://www.youtube.com/watch?v=hxVJaV19L8Y

Zápis:

DISACHARIDY  C12H22O11

sacharóza - složena z jedné molekuly glukosy a jedné molekuly fruktosy

                    - (z učebnice str. 45 vypiš její vlastnosti)

laktóza - mléčný cukr 

              - obsažen v mateřském mléce savců a mléčných výrobcích

maltóza - sladový cukr

                - využití při výrobě piva

POLYSACHARIDY (C6H10O5)n   

škrob - (vypiš z učebnice jeho vlastnosti, využití a výskyt)

celulóza - tvoří vlákninu

                 (vypiš z učebnice vlastnosti, výskyt a využití)

glykogen - zásobní látka u živočichů (uložen v játrech a svalech)

                  - rozpustný ve vodě

                  - vzniká v játrech z jednoduchých cukrů

V PS vypracuj úkol 6.8 na str. 23. 

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

23. 2.

- dnes on-line hodina ve 12.30 hodin na teams

Prěčtěte si str. 45 - SACHARIDY 

Do zápisu si napište:

- jsou organické sloučeniny, ve kterých jsou vázány atomy H, C a O

- dělíme je na 3 skupiny:

1. monosacharidy - základní sacharidy, jsou stavební jednotkou všech složitějších sacharidů

2. disacharidy - složeny ze dvou monosacharidů 

3. polysacharidy - složeny z mnoha manosacharidových jednotek

MONOSACHARIDY

glukosa (v minulém zápisu)

fruktosa - ovocný cukr, má stejný vzorec jako glukosa C6H12O6

                 - bílá krystalická látka

                - nachází se v medu, ovoci, některé zelenině (kukuřice, melouny, ...)

                - je sladší než glukosa, dobře rozpustná ve vodě

V PS vypracuj úkol 6.1 a 6.2 na str. 22. 

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

18. 2.

- dnes on-line hodina ve 11.40 hodin na teams

Nejdříve vypracujte PS a zápis a potom si práci zkontrolujeme.

V PS vypracujte úkol 5.8 na str. 19 a 5.9, 5.10 na str. 20.

V učebnici si přečti str. 44 včetně doplňujících informací psaných menším písmem.

Nadpis: FOTOSYNTÉZA

Do zápisu si opište Zapamatujte si a vlastnosti a výskyt glukózy (odstavec nad Zapamatujte si) a schéma průběhu fotosyntézy (obr. 91).

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

16. 2.

- dnes on-line hodina ve 12.10 hodin na teams

Prověrku piš do sešitu ze zadu. Nemusíš psát otázky, stačí napsat číslo otázky a odpověď. Odpovědi  pošli do skončení dnešní hodiny, tedy do 12.50 hodin.

Deriváty uhlovodíků - prověrka

1) Jak se nazývají kyseliny, které mají v molekule skupinu -NH2? (1b)

2) Co je esterifikace? (2b)

3) Napiš vlastnosti a použití methanolu (5b) a ethanolu (5b).

4) Co jsou freony (2b), mezi jaké sloučeniny je řadíme? (1b)

5) Která kyselina je označována jako ethanová a k čemu se používá? (4b)

6) Co jsou ketony? (2b)

7) Jak se nazývá charakteristická skupina organických kyselin? (1b)

8) Napiš název (1b) a vlastnosti alkoholu (3b), který má v molekule vázané 2 hydroxylové skupiny.

9) Napiš vlastnosti (3b) a použití acetonu (3b).

_______________________________________________

Přečti si str. 43 a do sešitu si napiš:

Větší nadpis  MAKROMOLEKULY

- velké molekuly, v nichž jsou vázány sta a tisíce atomů

- jsou obsaženy: v přírodních látkách (sacharidy, tuky, bílkoviny, enzymy, vitamíny, hormony)

                              v umělých látkách ( plasty a umělá vlákna)

______________________________________________________________________________________________

11. 2.

- dnes on-line hodina ve 11.20 hodin na teams

Dnes máme poslední kapitolu derivátů uhlovodíků - ESTERY.

Zápis máte v příloze.

Estery I.jpg (2.26 MB)

Estery II.jpg (2.05 MB)

Za zápis si opište tabulku 9 na str. 41.

Na příště si zopakujte deriváty uhlovodíků. Bude prověrka.

Dnešní práci a práci z minulé hodiny mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

9. 2.

- dnes on-line hodina ve 12.10 hodin na teams

Pčečtěte si ještě jednou stranu 40 a zaměřte se hlavně na kyseliny vázané v tucích a kyseliny jako základ života.

Nadpis: VYŠŠÍ MASTNÉ KYSELINY

- vyskytují se chemicky vázané v tucích

- mají vyšší počet atomů uhlíku v molekule

- patří mezi ně: (opište si všechny 4 i s jejich vzorci)

Nadpis: AMINOKYSELINY

- jsou chemicky vázané ve všech živých organismech 

- obsahují charakteristickou aminovou skupinu -NH2

- nejjednodušší je glycin (= kyselina aminooctová)

Vzorec a vlastnosti si opište z učebnice.

V PS vypracujte úkoly 5.3 a 5.4 na str. 18 a ze strany 19 úkoly 5.5 a 5.7

______________________________________________________________________________________________

28. 1.

- dnes on-line hodina v 11.20 hodin na Teams

Dnes budeme pracovat na str. 40, kde máme téma ORGANICKÉ KYSELINY. Pozorně si tuto stranu přečtěte a do zápisu si napište:

- nazývají se také karboxylové

- v molekulách je vázaná charakteristická skupina -COOH = karboxylová skupina

(zbytek zápisu máte v příloze)

1. část.jpg (2.31 MB)

2. část.jpg (2.64 MB)

______________________________________________________________________________________________

26. 1.

- dnes on-line hodina ve 12.10 hodin na teams

Dnes nás čeká další skupina derivátů uhlovodíků nazvaná KARBONYLOVÉ SLOUČENINY. Patří sem dvě skupiny sloučenin - aldehydy a ketony. Přečtěte si o nich na str. 39 vedle žluté čáry vpravo.

Podívejte se na video. Jsou tam i sloučeniny, které budeme teprve probírat.

http://ttps://www.youtube.com/watch?v=9yAaxYwa9GU

Zde máte zápis:

Karbonylové sloučeniny (1. část).jpg (2.72 MB)

Karbonylové sloučeniny (2. část).jpg (2.57 MB)

______________________________________________________________________________________________

21. 1.

- dnes on-line hodina v 11.20 hodin na teams

Dnes se budeme zabývat ALKOHOLY S VÍCE SKUPINAMI -OH. V učebnici jsme stále na str. 39.

V příloze vám posílám dnešní zápis a vzorce k minulému zápisu.. Nejdříve si tedy dopište k minulému zápisu strukturní vzorce methanolu a ethanolu a zápis k fenolu. Teprve potom si napište datum a nový zápis. 

Zápis 1. část.jpg (3.09 MB)

Zápis 2. část.jpg (2.35 MB)

Práci z dnešní i minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

19. 1.

Další skupinou derivátů uhlovodíků jsou alkoholy. Pozorně si o nich přečtěte v uč. na str. 39. Nadpis bude ALKOHOLY a do zápisu si opište shrnutí, vlastnosti, vznik a použití ethanolu (pozor! použití je psáno menším písmem) a vlastnosti a použití methanolu.

Podívejte se na krátké vodeo k názvosloví alkoholů. 

https://www.youtube.com/watch?v=mHZ9jDXA5Kc

Vypracujte v PS na str. 18 úkol 5.1 a 5.2.

______________________________________________________________________________________________

14. 1.

- dnes on-line hodina v 11.15 hodin na Teams

Dnes nás čeká první skupina derivátů uhlovodíků - HALOGENOVÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ. Přečtěte si o nich v uč. na str. 38.

Do zápisu si opište Zapamatujte si a potom si opište uvedenou chemickou reakci i s popisem. K názvu chlormethan si ještě dopište 2. název, který může tato vzniklá sloučenina mít - methylchlorid.

Freony

- halogenové deriváty uhlovodíků, které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, přičemž jeden z nich je fluor

- byly příčinou vzniku ozonové díry

- např. freon 12 má vzorec CCl2F2

                freon 11 má vzorec CCl3F

 

Prověrka:

1. Co jsou areny? (2b)

2. Co jsou alkeny a jaký je jejich obecný vzorec? (3b)

3. Napiš vzorec, vlastnosti a výskyt methanu. (5b)

4. Napiš  všechny racionální vzorce od dekanu. (3b)

5. Napiš strukturní vzorec izohexanu a jeho druhý název. (2b)

6. Co vyjadřuje molekulový a co strukturní vzorec? (2b)

7. Jak nazýváme sloučeniny, které mají dvě dvojné vazby mezi atomy uhlíku. Napiš 1 příklad -> název, vzorec. (3b)

8. Napiš strukturní vzorce zadaných sloučenin:

     a) propin                                        d) naftalen

     b) pentan                                       e) ethylen

     c) cyklobutan                                f) methylpropan

Odpovědi pošlete nejpozději ve 12.00 hodin na skype nebo na email.

______________________________________________________________________________________________

12. 1.

- on-line hodina ve 12.10 na Teams

Pro zopakování uhlovodíků si vypracujte v PS VYZKOUŠEJTE SE na str. 15. Vypracovanou práci mi pošlete.

Na str. 37 v učebnici začínáme DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ (napište si to jako větší nadpis).

Zápis:

- jsou to organické sloučeniny odvozené od uhlovodíků nahrazením atomů vodíku v uhlovodíku atomy jiných prvků nebo skupinou atomů prvků

- molekuly derivátů obsahují kromě atomů uhlíku a vodíku i atomy dalších prvků (O, halogeny, N a S)

Teď si do sešitu přepište obr. 74 (odvození některých derivátů metanu) na str. 37. 

Příští hodinu bude opakování uhlovodíků. Tak se na to podívejte (zápisy ze sešitu , umět nazvat vzorce, pojmenovat sloučeniny, umět rozlišit alkan, alken, alkin, aren, ...).

______________________________________________________________________________________________

7. 1.

- on-line hodina v 11.20 na Teams

1. Poslední kapitola uhlovodíků je na str.35 - UHLOVODÍKY JAKO MOTOROVÁ PALIVA

Přečtěte si celou i s doplňujícími informacemi, které jsou psané menším písmem.

Do zápisu si opište Zapamatujte si.

2. Do sešitu ze zadu vypracujte úkoly z učebnice na str. 36/2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14 a 15. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, ať je jasné, že víš o co se jedná.

Dnešní práci a práci z minulé hodiny mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

5. 1.

-on-line hodina ve 12.10 hod na Teams

Dnes nás čekají poslední sloučeniny z uhlovodíků - ARENY. Přečtěte si o nich pozorně na str. 34,  prohlédněte si všechny obrázky a nákresy sloučenin, které zde máte uvedené. Hlavně si všímejte rozmístění jednoduchých a dvojných vazeb.

Zápis:

- nazýváme je také aromatické uhlovodíky

- jsou uhlovodíky, které v molekule obsahují aspoň 1 benzenové jádro 

 

BENZEN C6H6

(opište si ještě z učebnice strukturní vzorec a zjednodušené vzorce z obrázku 66 - je to c, d, e)

- vlastnosti: (opište z prvního odstavce)

- využití: (opište z prvního odstavce)

 

NAFTALEN C10H8

(zase si z učebnice opište zjednodušený vzorec - je uprostřed stránky nad zapamatujte si a zkuste sami dopsat strukturní vzorec)

- vlastnosti: (vypiš z učebnice)

- využití: (vypiš z učebnice)

 

STYREN C6H5CH=CH2

(opiš si z učebnice i druhý vzorec - je pod Zapamatujte si)

- používá se k výrobě polystyrenu

 

TOLUEN C6H5-CH3

(opiš si i druhý vzorec)

- používá se k výrobě výbušniny TNT - 2,4,6 - trinitrotoluen

______________________________________________________________________________________________

26. 11.

IZOMERY

- jsou sloučeniny stejného chemického složení (stejného souhrnného vzorce), ale lišící se uspořádáním atomů v molekule

- -CH3 = methyl - uhlovodíkový zbytek od methanu 

Opište si příklady izomerů z přiloženého souboru.

Izomery.jfif (32.5 kB)

Podle vzoru napiš izomer od hexanu a nonanu.

______________________________________________________________________________________________

24. 11.

Začínáme první skupinu uhlovodíků ALKANY (to bude i nadpis). Přečtěte si o nich na straně 32.

Zápis:

- jsou to uhlovodíky s jednoduchými vazbami mezi atomy uhlíku

- zakončení názvu je vždy -an

- obecný vzorec alkanů je CnH2n+2 

Zapište si následujících 10 alkanů s jejich vzorci:

Alkany.jpg (3.48 MB)

- číslovkové předpony:

mono-   1                             hexa-      6

di-          2                             hepta-     7

tri-          3                             okta-       8

tetra-      4                            nona-       9

penta-    5                            deka-       10

 

Na závěr zápisu si vypište z učebnice vlastnosti a využití propanu a butanu (je to odstavec uprostřed strany 32 pod obrázky).

Zápis pošli na skype nebo email.

______________________________________________________________________________________________

19. 11.

Než napíšete datum, dodělejte si k minulému zápisu (kdo ještě nemá) schéma řetězců uhlíku. Je to obr. 59 na str. 30.

Pod to si ještě napište:

- molekulový vzorec - vyjadřuje celkový počet atomů prvků v molekule, např. CO2, CH4.

- strukturní vzorec - vyjadřuje i uspořádání atomů, např. O=C=O, (strukturní vzorec methanu si opište z učebnice na str. 30 nad zapamatujte si - Příklady strukturních vzorců).

Dnes si přečtete v učebnici str. 31.

Teď si napište dnešní datum.

Nadpis: UHLOVODÍKY

- uhlovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku

Podnadpis: METHAN CH4

- nejjednodušší uhlovodík, hlavní složka zemního plynu, složka důlního a bahenního plynu

- bezbarvá plynná látka

- zemní plyn se používá jako palivo v průmyslu a v domácnostech, k výrobě acetylenu, vodíku, sazí a dalších organických látek

- v určitém poměru se vzduchem vytváří výbušnou směs

V 11:35 si zavoláme.

______________________________________________________________________________________________

12. 11.

Dostali jsme se k nové kapitole. Teď už to nebude jen povídání, ale bude to hlavně o pochopení. Proto by bylo potřeba, aby jste

byli přítomni na skype  kvůli případnému dovysvětlení látky.

Dnes si pozorně přečtěte str. 29 - 31. Já vám k tomu něco řeknu kolem půl 12. 

Dnešní zápis bude krátký.

ORGANICKÉ SLOUČENINY

- všechny organické látky jsou sloučeninami uhlíku

- jsou základními složkami těl živočichů a rostlin

- řadí se k nim i sloučeniny uhlíku připravené člověkem uměle ( např. plasty, léky, barviva, umělá vlákna)

- uhlík je čtyřvazný (protože má 4 valenční elektrony), tzn. váže se čtyřmi vazbami na další atomy

______________________________________________________________________________________________

10. 11.

Dostali jsme se k opakování na str. 28. Do sešitů ze zadu vypracujte úkoly 1, 2, 5, 8 a 14.

V PS vypracujte úkoly 3.1, 3.2, 3.4 a 3.5 na str. 10 a úkoly 3.6, 3.7 na str. 11.

Deváťáci, najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz. Od pondělí si mě máte najít na skype a je vás tam 6. Za některé navíc pracují kamarádi.

Do příští hodiny chemie mi pošlete vaši vypracovanou práci z dnešní hodiny.

______________________________________________________________________________________________

5. 11.

Dalšími důležitými surovinami jsou ropa a zemní plyn. O těchto dvou surovinách se dočtete na stranách 26 a 27.

Text si přečtěte celý i s doplňujícími informacemi vedle žlutých čar.

Nadpis bude: ROPA A ZEMNÍ PLYN

Do zápisu si opište Zapamatujte si na str. 26 a 27.

Za zápis si překreslete obr. 50 Schéma destilačních kolon pro zpracování ropy a názvy frakcí s možností jejich využití - na str. 27 a přepište tabulku 7 - Produkty destilace ropy a jejich využití - také na str. 27 (kdo má možnost, může si to okopírovat a nalepit).

______________________________________________________________________________________________

3. 11.

Přečíst si stranu 25, která se týká uhlí.

Do zápisu si zapište následující informace.

Nadpis: UHLÍ

- je hořlavá hornina 

- je to směs látek - hlavní složkou je uhlík, dále je zde vodík, dusík, síra

- obsahuje také nespalitelné minerální látky (popel)

Černé uhlí

(zjisti a zapiš si, z jakého je geologického období, z učebnice vypiš, kolik obsahuje uhlíku, na co se využívá a produkty chemického zpracování uhlí v koksovnách - jsou to 3 černé tečky nad zapamatujte si na str. 25)

Hnědé uhlí

(opět si zapiš, z jakého je období, kolik obsahuje uhlíku)

Čím můžeme ovládat rychlost hoření paliva v kamnech:

(jsou to 3 menší tečky vedle žluté čáry)

______________________________________________________________________________________________

22. 10.

Přečtěte si str. 23 a 24 celou.

Nadpis: TEPLO A CHEMICKÁ ENERGIE

Do zápisu si zapište:

 • co je exotermická a endotermická reakce
 • co je aktivační energie 
 • co jsou paliva
 • na závěr nakreslíš obr. 44 na str 24 - výhřevnost některých paliv

______________________________________________________________________________________________

20. 10.

Do sešitů ze zadu vypracujte úkoly z učebnice na straně 22/1, 3, 5 a 8.

V pracovním sešitě vypracuj úkol 2.10 VYZKOUŠEJTE SE na straně 8.

______________________________________________________________________________________________

15.10.

 • Učebnice strana 20 CHEMICKÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE.
 • Přečíst a udělat zápis ze zapamatujte si a nakreslit obrázek 32.
 • A ještě přečíst stranu 21 PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY.
 • Zápis opět zapamatujte si a nakreslit obrázky 35 a 37 včetně popisu

______________________________________________________________________________________________

13. 10.

Dnes nás čeká téma: ZHOUBNÁ KOROZE na straně 19.

Přečtěte si pozorně celou stránku.

Z textu si udělejte zápis.

Následovat bude: Jak chráníme předměty před korozí (3 černé tečky).

Jako poslední bude v zápisu: Kovy od nejreaktivnějšího k méně reaktivnímu (je to v textu za žlutou čárou)

Vypracujte si v pracovním sešitě úkol 2.1, 2.2 na str. 6 a 2.4, 2.5, 2.6 a 2.7 na str. 7.

 

 

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:86
TÝDEN:498
CELKEM:595028