ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Stále hledáme paní uklízečku na zkrácený úvazek 2 hodiny denně na odpoledne s pracovní dobou podle dohody. Nástup je možný ihned.

Informace podá pad ředitel na telefonním čísle 721603781.

Anglický jazyk - Dragounová

Pátek 21.5.

On-line lesson will be at 8:20 on Teams

 • gramatická rozcvička
 • existenční vazba, předložky, village
 • četba strana 72 - dokončení
 • frázová slovesa - zápis do gram. sešitu

 

 

 

Úterý 18.5.

On-line lesson will be at 12:05 on Teams

 • gramatická rozcvička
 • opakování - existenční vazba, předložky místa
 • Březník - buildings,monuments
 • čtení a překlad strana 72-73

 

 

Pondělí 17.5.

On-line lesson will be at 10:20 on Teams

 • gramatická rozcvička
 • opakování číslovek - řadové číslovky
 • čtení a překlad strana 72-73

 

 

Pátek 7.5.

On-line lesson will be at 8:20 on Teams

 • test - časy  - na známky
 • stupňování  přídavných jmen - opakování - zápis do cvičného materiálu
 • dočteme stranu 70 v učebnici 
 • odpovíme na otázky strana 70/2

 

Úterý 4.5.

On-line lesson will be at 12:05 on Teams

 • cvičný test na použití časů - příští hodinu bude podobný test na známky
 • čtení a překlad - učebnice strana 70
 •  předtím si přečteme slovíčka  v PS str. 78
 • do příští hodiny si vytiskněte nebo opište přídavná jména  - budeme společně opakovat
 • pošlete PS - strana 54 - 57 - do pátku( cvičení máme hotová a zkontrolovaná z minulých hodin)

 

Pondělí 3.5.

On-line lesson will be at 10:20 on Teams

 • timeline - zkoušení
 • mezitím uděláte cvičení 5/57 v PS - společná kontrola
 • dále si připravíte krátké vyprávění ( problém, jak se cítím, co bych měl/neměl, co musím /nesmím..... tedy 3 - 4 věty)
 • zhlédněte  video  a vytvořte 10 vět( různé časy a způsoby) v souvisosti s "Top 10 places to visit in the Czech Republic - pošlete do pátku

 

Pátek 30.4.

On-line lesson will be at 8:20 on Teams

 • timeline - zkoušení -řada časů
 • mezitím workbook - str. 57/4 - společná kontrola
 • poslech ke cvičení 5 /69 v učebnici -zápis do sešitů ( problém-rada) spol.kontrola
 • A witch - introduce yourself - name, age, living place, magic pet, magic abilities

 

Úterý 27.4.

On-line lesson will be at 12.05 o'clock on Teams

 • timeline - zkoušení řady časů
 • mezitím  v PS strana 56 -cvičení 2 a 3
 • krátké rozhovory podle modelu: What's the matter?What's wrong? What's up? I have got a  headache, toothache, backache, stomachache, sore throat........ You should ......., You shouldn't ...........
 • Prague- procvičování časů v souvislosti s Prahou

 

 

Pondělí 26.4.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock on Teams

 • timeline - zkoušení řady časů
 • mezitím PS - strana 73 - gramatika ( must, mustn't, don't have to) potom 56/1 - společně zkontrolujeme - zatím neposílejte
 • zapíšeme si do gramatického sešitu novou gramatiku
 • Prague  - video z minulé hodiny - konverzace, názvy památek

 

 

Pátek 23.4.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • timeline - zkoušení řady časů
 • mezitím workbook  - strana 55/3 - pošlete stranu 54 - 55
 • rozhovor - učebnice strana 68/3 - potom odpovědi na otázky
 • Venice and Prague -procvičování časů na reáliích
 • video Prague - zapiš si hlavní památky

 

Úterý 20.4.

On-line lesson will be at 12:05 on Teams

 • timeline  - zkoušení
 • mezitím PS strana 54- cvičení 1 a gramatika v PS strana 73 - you should, you shouldn't (měl bys, neměl bys)
 • společně uděláme v PS strana 54 - cvičení 2 - zatím neposílat
 • Venice - procvičování časů v souvislosti s tématem - podle modelu: "Last year I visited.......a připojíme novou gramatiku " You should visit ........

 

 

Pondělí 19.4.

On-line lesson will be at 10:20 on Teams

 • timeline - ústní zkoušení - dáno sloveso a osoba - říct v časech a způsobech
 • mezitím si uděláte do sešitu cv.1/68 - učebnice viz také slovíčka vPS str. 78 - 6. lekce
 • kontrola cv.1/68
 • Venice - questions - otázky v předpřítomném čase typu "Have you ever seen .......?"

 

Pátek 16.4.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • nepravidelná slovesa - zkoušení
 • mezitím si zopakujete předpřítomný čas - PS - strana 72
 • Questions and answears  about Venice
 • watch this video about Lido island in Venice (11 km long  barrier island - there are  beaches, the oldest film  festival in the world - 1932)
 • věty v různých časech v souvislosti s tématem Venice
 • zařadíme do systému časů ten nejnovější - present perfect  - předpřítomný čas
 • zopakujeme si jeho tvoření v kladné, záporné a tázací větě
 • příští hodinu budu zkoušet sloveso v určité osobě  v časech - už jsme to trénovali 

 

 

Úterý 13.4.

On-line lesson will be at12:05 on Teams

 • převádění oznamovacích vět do otázky a záporu
 • watch this video about Venice (Italy)  - 9 minuts and write some interesting places and sights of the town
 • potom budeme tvořit věty v minulém a budoucím čase v souvilosti s Benátkami
 • využijte slovesa  - visit travel, see. admire(obdivovat), ride along, go for a walk, have a rest, go along
 • kdo bude chtít, může alespoň 10 vět poslat - dobrovolný úkol 

 

Pondělí 12.4.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock on Teams

 • nepravidelná slovesa  - zkoušení
 •  mezitím  sami napíšete  řady všech časů - sloveso a osobu zadám - tak jak postupujeme obvykle  - přítomné časy, minulé časy, budoucí časy a u každého kladná, záporná a tázací věta
 • větší část hodiny zaplní úkol, který dostanete zadaný v hodině - bude to formou písemného vyprávění - úkol mi pošlete do limitu, který si také sdělíme. Nebude to nic těžkého.

 

Pátek 9.4.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • nepravidelná slovesa - zkoušení
 • pokračování v opakování budoucích časů - vazba "going to" a použití přítomného průběhového k vyjádření budoucnosti
 • prohlédneme si znovu gramatický přehled  v PS strana 69
 • otázky typu " What are you going to...........?" Odpovědi
 • zopakujeme všechny časy na určité osobě a slovese v kladné a záporné větě a v otázce

 

Úterý 6.4.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 • nepravidelná slovesa - zkoušení
 • future tense ( will)- for predictions and decisions - opakování budoucího času
 • věty v minulém prostém čase převedeme do budoucího
 • vrátíme se k některým cvičením z lekce 2, kde byl budoucí čas
 • "What will you do tomorrow"? - dialogues
 • vyzkoušejte test 

 

Úterý 30.3.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 • dnes si napíšeme slíbený gramatický test na přítomné a minulé časy a  zájmena
 • test bude aktivován v 12:10 - 12:15 hodin
 • na práci budete mít 30 minut a pak do 5 minut odešlete - práci bych měla mít v 12:55

                            GRAMATICKÝ TEST (aktivován v 12:10 hodin) 

 

Pondělí 29.3.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock on Teams

 • nepravidelná slovesa - zkoušení
 • gramatický test "nanečisto "
 • příští hodinu píšeme gram. test - přítomné časy, minulé časy, zájmena
 • watch and listen to the song" I am sailing" by Rod Steward ( přítomný průběhový čas)
 • napište do sešitu tvary přít. průběhového času a převeďte je do minulého průběhového - kontrola v hodině
 • Watch and listen to the  song  "Jealous guy Lyrics" by John Lennon (minulý průběhový čas) - napište do sešitu  tvary minulého průběhového času a převeďte je do přítomného prostého času
 • zápis z obou písní pošlete do pátku

 

Pátek 26.3.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • nepravidelná slovesa 3 - 4 - zkoušení
 • procvičování zájmen 
 • procvičování přítomných a minulých časů
 • Watch this video about Brno, copy and answer these questions (pošlete do úterý):
 1. How many days did Jen and her husband spend in Brno?
 2. Did they travel along the D1 highway ?
 3. How is the tram called in Brno?
 4. What german words is the tram connected with?
 5. Why is Brno called  "judical capital" of the Czech Republic?
 6. What tourist attractios are there  in the Old town hall?
 7. What tourists did they meet at the Cabbage (Vegetable) market?
 8. What theatre is there in Cabbage market?
 9. Is it the oldest theatre in central Europe?
 10. What statue is there in front of the theatre ?
 11. Which meal did  Jen's husband order?

 

Úterý 23.3.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 • minulý prostý a minulý průběhový - procvičování
 • přítomný prostý a přítomný průběhový -  procvičování
 • přeložte věty  - zapište do gram. sešitu - zašlete do pátku ( používejte tyto 4 časy: přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový):
 1. Přišel jsem domů a otevřel okno. Zrovna sněžilo.
 2. Co právě jíš? Snídáš každý den? Koupil sis svačinu?
 3. Jeli jsme na výlet a viděli mnoho zajímavých míst jižní Moravy.
 4. Když seděla na lavičce, přijel na kole mladší bratr.
 5. Zatímco  chlapci hráli stolní tenis, děvčala kreslila zámek na kopci.
 6. Bratr nikdy nejezdí autobusem. Často chodí pěšky nebo jezdí na kole. 
 7. Kdo včera koupil lístky?Nevěděl jsem to. 
 8. Byli jste před 2 dny doma? Zvonil jsem, ale nikdo neotvíral.
 9. Měla  se dobře o prázdninách ? 
 10. Když přicházeli k autobusové zastávce, uviděli na zemi peněženku.

Opakování zájmen. Zopakujeme zájmena osobní, přivlastňovací a  pády zájmen osobních. Zapíšete si do gramatiky - pošlete do pátku

I - my -me                                        we - our - us                    Předložky k pádům: without, to, 

you - your -you                               you - your -you               for, about, with, 

he - his -him                                     they - their - them

she - her - her

it - its - it 

 

Pondělí 22.3.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock on Teams

 • nepravidelná slovesa - zkoušení
 • present continuous tense - minulý průběhový čas - opakování
 • cvičení      number 1        number 2      number 3
 •  drilové cvičení - vytvoříte 5 vět v minulém průběhovém čase, převedete je do záporu a pak do otázky  (podobný úkol jste měli v minulém prostém čase) - celkem 15 vět - pošlete do pátku

 

Pátek 19.3.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • nepravidelná slovesa - zkoušení
 • procvičování minulého času
 • překlad z Čj do Aj  - krátké věty v minulém čase
 • zhlédněte  video o Bratislavě  - budeme o ní tvořit věty v minulém čase (7 vět), které pošlete do pátku

Úterý 16.3.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 • nepravidelná slovesa - zkoušení

 • conversation -" What did you do yesterday?"-  pak si napíšeme do sešitu

 • past simple tense - procvičování - sloveso být

 • sestavíte vyprávění o výletě, který už proběhl -  tedy v minulém prostém čase - tématicky zaměřený na Pálavu, Mikulov    , D. Věstonice.....Inspirovat se můžete zde . Použijte slovesa - například - visit, see, travel, go for a walk, check in -ubytovat se, swim, have lunch, have a rest, pay . Úkol by měl mít alespoň 10 vět. Pošlete do pátku

 

Pondělí 15.3.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock  on Teams

 • nepravidelná slovesa - zkoušení

 • past simple tense - minulý čas prostý -  procvičování - napíšete 5 rozvitých vět v minulém prostém čase - pak tyto věty napíšete jako otázky a následně  jako záporné věty - pošlete do pátku

 • vyzkoušejte si reakce  v rozhovorech v minulém čase

 • zkuste závod s roboty  v doplnění tvarů v  minulém čase

 • a ještě něco na porozumění  ve formě  " jokes ", můžete mi napsat jak jste v těchto 3 úkolech uspěli :-)

 

Pátek 12.3.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • past simple tense - opakování

 • song - podle  písně cv.2/67

 • domácí úkol: projděte lekci 5 podle CD, které máte v PS

 • zde je minulý čas prostý vysvětlen:  number1      number2

 • příští týden budu již zkoušet nepravidelná slovesa strana 3-4

 

Úterý 9.3.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 • procvičování  nepravid sloves (3,4)

 • začneme opakovat minulý čas prostý a průběhový

 •  v pracovním sešitě strana 53/ 4,5,- celou stranu - poslat do pátku

 • song pg. 67  - " I'm only sleeping" ( by The Beatles - John Lennon) - poslechnete si  a pak uděláme cv. 2

 • když jsme u The Beatles - poslechněte si  ve zkratce ( asi 6 minut) všechny jejich známé songy z let 1962-70 v provedení skupiny   "Walk Off The Earth". It's very interesting and rendition ( interpretace, ztvárnění) is great !

 

 

Pondělí 8.3.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock on Teams

 • test - přítomné časy

 • nepravidelná slovesa - procvičování výslovnosti

 • tabulka strana 66 - učebnice

 • cv. 2/66, poslech cv. 3/66

 

Pátek 5.3.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock

 • procvičování přítomných časů - příprava na test

 • překlad Ellen MacArthur

 • poslech ke cv. 1/66 - učebnice

 • PS - 1,2,3/52 - pošlete do pondělí

 • nepravidelná slovesa - procvičování výslovnosti 

 • listen to this song  " Here comes the sun ". ( je od Beatles, napsal ho George Harrison, který by se nedávno dožil 78 let       ( 1943-2001), píseň je stará 50 let . Comments pod videem mluví za vše - například: "This song is anti-depressant".  "This should be played all over the world when pandemic is over". " It warms  up people's heart". " They play it in hospital, when a patient is discharged ( propouštěn domů) after a long stay with Covid-19." There's a light at the end of the tunnel" ". 

 

 

Úterý 2.3.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 • present tenses - simple, continuous- opak. přítomných časů, tvoření, pravidla použití, tázací slova, příslovce spojená s časem, otázka na podmět  - společně zopakujeme

 • irregular verbs - procvičování, hlavně výslovnost ( podívejte se znovu na seznam těchto sloves se zvukovou nahrávkou - viz  program  ze dne 9.2.)

 • cvičení na přítomné časy:      č1      č2        č3       č4  - uděláte všechna čtyři cvičení a zkontrolujete podle klíče, napište   mně výsledky

 

Pondělí 1.3.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock on Teams

 • grammar mix - tenses ( opakování časů)

 • irregular verbs - procvičování - příprava na zkoušení v příštím týdnu

 • Heroes and heroines in Britain - dokončení textu z minulé hodiny

 • video ke zmíněným osobnostem: Bob Geldof - song " Do they know.......",               Ellen MacArthur 

 • cvičení 2a,b/64 z učebnice - kontrola v hodině

 

Pátek 26.2.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • zkoušení nepravidelných sloves

 • při zkoušení vypracujte do PS str. 50/2,3 - společně zkontrolujeme 

 • Heroes and heroines in Britain  - učebnice str. 64 -  čtení, překlad, otázky

 • vyberete si jednu z osobností na str. 64 a napíšete 5 otázek k textu - pošlete do úterý

 

Úterý 23.2.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 • zkoušení nepravidelných sloves

 • při zkoušení vypracujte do sešitu podle učebnice  str. 63 - cvičení 3 a,b

 • učebnice str. 63/3 - společně ústně

 • 63/5,6 - písemně do sešitu - společná kontrola

 • PS str. 50/1  - pošlete do pátku

 

 

Pondělí 22.2.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock on Teams

 • zkoušení nepravidelných sloves na známky

 • při zkoušení vypracujete v PS str. 51, cv. 5

 • Trish's news - dokončení, otázky a doplnění slov v PS str. 50  cv. 1 podle tohoto  textu 

 

Pátek 19.2.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • zkoušení nepravidelných sloves při zkoušení vypracujete v PS str. 51 cv. 4

 • Trish's news - text pg. 62 - translation

 

Úterý 16.2.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 

 

Pondělí 15.2.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock on Teams

 • zkušební zkoušení nepravidelných sloves - příští hodinu známkuji ( papír str. 1-2)

 • převyprávění příběhu str. 61/4

 • workbook pg. 48/1 - cvičení vypracujete a potom  text přeložíte do ČJ a pošlete do pátku ( jen ten překlad)

 

Pátek 12.2.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • grammar review ( zájmena, předložky, přídavná jména -stupňování, číslovky)

 • dialogues pg. 61/3

 • dialogues pg.61/4

 • irregular verbs - napsat 10 vět do gram sešitu - použít nepr. sloveso  - předpřítomný čas - oznam. věta, otázka nebo zápor, věta by měla být v rozvité podobě, nikoli krátká holá věta - poslat do pondělí

 

Úterý 9.2.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 • past tenses  - simple, continuous

 • questions  - text pg. 60

 • listening pg. 61/4

 • procvičujte nepravidelná slovesa (  85 sloves se zvukovou nahrávkou) - velmi doporučuji , kdo nemá neprav. slovesa, může si vytisknout.

Pondělí 8.2.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock  on Teams

 • spring holiday - dialogues

 • grammar chat - present perfect - procvičování předpřítomného času

 • irregular verbs

 • workbook pg. 47/4,5,6 - poslat do pátku 

 

Úterý 26.1.

On-line lesson will be at 12:05 o'clock on Teams

 • grammar review- tenses

 • Australia - revision

 • Reading - textbook pg. 60

 • Here are some tests :     number 1      number 2         number 3       send me  your results!

 

Pondělí 25.1.

On-line lesson will be at 10:20 o'clock on Teams

 

 

Pátek 22.1.

On-line lesson at 8:20 o'clock on Teams

 

Úterý 19.1.

Dnes nebude on-line hodina - bude samostatná práce

 • Workbook pg. 46/1,2 ( do křížovky 3.tvar - pozor na pravidelná a nepravidelná slovesa)

 • Read about Australia an try a Quiz below

 • Try to fill in the missing words to this song

 

 

Pondělí 18.1

On-line lesson will be at 10:25 o'clock on Teams

 • grammar mix, conversation

 • dialogues textbook 59/3,4,5,6

 • vyzkoušejte testy a pošlete výsledek (určitě!)

  number1         number2          number3         number4        number 5   

 

Pátek 15.1.

On-line lesson  at 8:20 o'clock on Teams

 • grammar mix

 • Winter sports

 • dokončení cv. 7/57

 • Workbook45/6

 • Workbook 46/ 1,2,3 - pošlete na e-mail do pondělí

 

 

Úterý 12.1.

On-line lesson will be at  12:05 o'clock on Teams

 • Grammar test

 • Present perfect - ex. 7/57 - textbook  -zápis vět do  gram. sešitu podle poslechu

 • Sue and Alec - pg. 58 - zápis vět  v předpřít. čase do gram.  sešitu

 • napsat 4 otázky do gram. sešitu ( have you ever ........... ?) - bude  vysvětleno v hodině - využijeme příště

 •  zkuste si testy :         slovíčka 1           slovíčka 2            přítomný čas        - napište mi výsledek :-)

 

Pondělí 11.1.

On-line lesson will be at 10:25 o'clock on Teams

 • Grammar mix, conversatin 

 • present perfect  -practising

 • Ambitions - reading, translation pg. 56

 • Workbook pg. 45 - 6/6,7

 • příště bude test( přít. minulý a bud, čas, zájmena, exist. vazba)

 

Pátek 8.1.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock on Teams

 • grammar mix

 • presen perfect - pokračování, zápis do gr. sešitu

 • Winter - weather, activities - conversation, dialogues

 • textbook pg. 56/1,2

 • workbook pg. 44-5/ 2,3,4,5

 • Have a nice weekend !

 

Úterý 5.1.

On-line lesson is at 12:05 o'clock on Teams

 • irregular verbs - 3. tvar

 • present perfect - předpřítomný čas - PS str. 72 - vysvětlení, zápis do gr. sešitu

 • vyzkoušejte si tento test (je to na konci stránky - online English level test) a pošlete mně výsledek (nevzdávat,nenadávat, dokončit :-))

 

 

Pondělí 4.1.

On-line lesson at 10:25 o'clock (Teams)

 • My Christmas holiday - activities

 • Grammar 

 • My Christmas holiday - písemné vyprávění  -10 vět  - pošlete na e-mail  nejpozději zítra 5.1.

 

 

Pátek 18.12.

On-line lesson at 8:20 o'clock ( Teams )

 • Christmas in our country

 • Dialogues

 • Song  Happy Christmas by John Lennon and Yoko Ono

 

Úterý 15.12.

 On-line lesson at 12:05 o'clock ( Teams )

 • irregular verbs, grammar mix

 • prepositions - review

 • There's a.........

 • Christmas in UK

 

Pondělí 14.12.

On-line lesson at 10:25 o'clock ( Teams)

 • grammar -časy, stupňování příd. jmen. exista. vazba

 • There's a .................in Náměšť upon Oslava

 • Christmas time - Christmas in Britain

 • Sing a song  here

 

Pátek 4.12.

On-line lesson at 8:20 o'clock (Teams)

 • grammar mix

 • Workbook page 42/ exercise 2,3

 • Náměšť upon Oslava - sights, telling the way

 

 

Úterý 1.12.

On-line lesson at  12:05 (TEAMS)

 • Irregular verbs - revision ( v pondělí bude test na str 1-2)

 • Prague sights, Brno sights - zápis do Projects

 • Dialogues - telling the way ( excuse me, where's ........, go along this street, turn left ........)- - cv 1, str. 54

 • watch the video about Brno sights

 

 

Pondělí 30.11,

On-line lesson at 10:25 o'clock

 • grammar review - present, past, future tenses

 • Questions- textbook pg. 53/2

 • Workbook pg. 41/5- send to Friday

 

Pátek 27.11.

On-line lesson at 8:20 o'clock

 • irregular verbs

 • Prague sights - dialogues

 •  The history of the plague - reading in textbook pg. 53 ( historie moru) and translation

 • watch  the video about Prague - napište do projektového sešitu 8 otázek k tématu Praha- pošlete do úterý 1.12.

 • ejoy the first advent Sunday !

 

Úterý 24.11.

On-line lesson at 12:05

 • New York sights - zápis do projekt sešitu

 • dialogues - uč. str. 51 - cv 7

 • PS  str. 41, cv.4 - neposílat

 

Pondělí 23.11.

On-line lesson at 10:25 o'clock

 • procvičování slovíček a gramatiky , nepravidelná slovesa

 • dialogues - New York

 • Thanksgiving Day - zhlédněte informace zde a pošlete překlad textu pod slovní zásobou  - do pátku 27.11.

 

Pátek 20.11.

On-line lesson - at  8:20 o'clock

 • Test na slovíčka L4 - A,B,C - po napsání pošlete, bude oznámkováno

 • New York(NYC, Big apple)- čtení, překlad

 • cv. cv. 2,3a,b -zaslat do příští hodiny

 • určitě zhlédněte toto video o New Yorku - můžete si tam zapnout titulky

 

 

Pondělí 16.11.

On-line lesson - at  10:20 o'clock

 • bude procvičování slovíčel L4 - A,B,C - formou chatu

 • převyprávění příběhu z  učebnice str. 50 - minulý čas 

 •  Učebnice str. 51 - cv. 5,6,7  - plánovaná budoucnost  - použití přít. průběh. času

 • Essay - " A letter to  my friend " - úvod - počasí , situace  - distanční výuka, info o bydlišti, co zde je , kde se to nachází         ( předložky místa), kam rád chodím, proč, kam bych se chtěl podívat v kamarádově bydlišti - jeho bydliště si sami stanovite - může být v ČR nebo ve světě. nezapomeňte na pozdrav v úvodu a rozloučení na konci . Dbejte na úpravu a čitelnost - napište do projekt. sešitu.  Deadline : 23.11. - pošlete na e-mail.

 

Pátek 13.11.

On-line lesson will be at 8:20 o'clock

 • napíšeme si testík na minulý čas, nachystejte si nepravidelná slovesa

 • přítomný čas průběhový - - jeho použití k vyjádření plánované blízké budoucnosti

 • práce s textem strana 50 v učebnici

 • rozhovory podle cv. 7 str. 51

 • workbook  pg. 40, ex. 1,2 -zašlete na e-mail

 

Úterý 10.11.

On-line lesson starts at 8:20( domluvili jsme se již dříve  na tuto dobu)- změna -  ve 12:05 :-)

 • napíšeme si test na zájmena, kdo bude chtít , pošle a oznámkuji

 • učebnice str. 49 cv. 3b - někdo, něco......

 • čtení - učebnice str. 50

Pondělí 9.11.

On-line lesson starts at 10:20

 • WB pg. 39 -check the answers

 • pronouns - revision ( zopakujeme zájmena osobní v pádech a přivlastňovací)

 • Workbook pg. 39-ex. 4,5 -poslat na e-mail

 • přečtěte a udělejte test na porozumění, výsledek mi napište 

 • essay - příprava

 

Pátek 6.11.

On-line lesson starts at 8:20

 • reading - workbook pg. 38

 • irregular verbs

 • grammar review - testík nanečisto

 • zaslat odložený úkol z minulé hodiny ( někdo už zaslal)

 

Úterý 3.11.

Hi, we will work on-line again at 12:05

 • grammar test - pouze  cvičně ( věty zaměřeny k tématu Londýn)

 • opakování o Londýně

 • četba o Londýně - PS str. 38

 • PS - str. 39, cv.3 - poslat na e-mail do příští hodiny

 

 

Pondělí 2.11.

Hello, we will connect on Skype at 10:20 :-)

 • gramatický test nanečisto :-) ( napíšeme si test  a sami se ohodnotíte - sloveso být  v přítomném a minulém čase, přítomný prostý a průběhový, minulý prostý )

 • minirozhovory podle učebnice str. 47, cv. 4 ( excuse me, where's ......how can I get to........) budeme se ptát na místa v Londýně ( Excuse me, how can I get to the Tower bridge? ) -proto si nachystejte projekt. sešit s mapou

 • budeme dále cvičit nepravidelná slovesa( připravte si přehled)

 • domácí úkol - přečíst v učebnici str. 48 - (najděte si k tomu slovíčka v PS) a napište odpovědi na otázky  z učebnice ve cv. 2, str. 49

 • napište odpovědi celou větou a pošlete do příští hodiny

 

 

Pátek 23.10. 2020

 • zkusíme pracovat přes Skype - hodina začíná v 8:20 ( kdo  není ve skupině , napište -viz minulá hodina )

 • Prac. sešit str. 37, cv. 4  - popsat cestu z domova do školy ( kdo už popisoval v min. úkolu, tak si vybere  jiný cíl cesty ) - nezapomeňte poslat

 •  Zhlédněte video, nadšený učitel angličtiny Broňa s vámi zopakuje  téma  předložky místa a popis cesty :-)

 • A ještě  kvíz k předložkám :-) - pošlete výsledek 

 Have a nice autumn holiday next week ,  have a rest  and be healthy !

 

Úterý 20.10. 2020

Hello, how are you     skype : Hana Staňková ZŠ Březník - Try to connect :-)

 • Učebnice str. 47 cv. 4 - asking the way - dotazování na cestu -  ústně doplńte členy podle pravidel , přeložte si  celý rozhovor

 • Do projekt. sešitu si z  rozhovoru vypište  užitečné věty : 

How do I get to the nearest ...... Jak se dostanu k nejbližšímu.....

Go past the......Běžte kolem .....

Turn lef/ right ........zabočte  vlevo/ vpravo

Další si napište sami

 • Pak si ještě napište podobný rozhovor, kde se ptáte na určité místo třeba v Březníku - pošlete

 • Vypracujte v PS str. 37 cv 3 

 

Pondělí 19.10. 2020

Hello,hope you are well

děkuji za posílání úkolů ( byl problém s mým e-mailem - správně je uveden zde - viz pondělí  12. 10.)

 • vypracujte  v prac. sešitě str. 36 - cv. 1  - s předložkami si určitě poradíte

 • Cv 2 - doplňění členů the , a/an

Stranu 36 mi pošlete :-)

           Určitý člen se používá       - když o věci mluvíme podruhé a je známá.

                                                          - 3. stupeň přídav. jmen - the nearest

                                                           - řadové číslovky - the second

          Neurčitý člen se používá      - když mluvíme o něčem poprvé

                                                             - v existenční vazbě - There is a big building next to the school.

 • Procvičujte slovíčka a učte se nepravidelná slovesa

 

 

Pátek 16.10.2020

Hello, 

Děkuji za poslání úkolů, 3 žáci se dosud neozvali, ani neuvedli důvod.

 Dnes budou hlavním  úkolem  - předložky ( prepositions), které si najdete zde . Do gramat. sešitu si je všechny vypíšete i s českými významy. Dbejte na úpravu. Pak si ještě vyzkoušejte tento test  Na e-mail mi  pošlete zápis v gr. sešitě.

 

 

Pondělí 12.10,2020 

Hello, children !

Jak bylo domluveno - vypracujete  v prac. sešitě  str. 35 cvičení 4,5,6

Opakujte si Londýn -- pomůže vám video  -Top 10 attractions in London - umístěné pod textem

Ozvěte se na e-mail, jak jste ůkol splnili

Kontakt na učitele: stankovazsbreznik@seznam.cz

 

Úterý 13.10.2020

Děkuji za zaslání vypracovaných úkolů, bohužel se nezapojili všichni. Doufám v dodatečné splnění.

Dnes si prostudujete slovíčka  L 4 - B. Přečtete a přeložíte článek v učebnici str. 46. Písemně odpovězte na otázky ve cv. 1/46

Vyzkoušejte si tento test a sami si ho vyhodnoťte.Napište mi výsledek.

A na závěr jednu nadčasovou píseň, kterou dobře znáte. :-)

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:269
TÝDEN:1028
CELKEM:586608