ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Anglický jazyk - Čapková

NA SKYPE MĚ NAJDETE POD JMÉNEM Petra Čap, můj e-mail: capkovabreznik@seznam.cz, 605114504


ON-LINE 2021

1. Každou hodinu se spolu spojíme, řekneme si společně datum, zopakujeme basic questions a probereme případné nejasnosti v zadané práci, nebo si společně poradíme, když si s něčím v zadané práci nebudete vědět rady.

2. Vypracování zadané práce ofoťte a pošlete  ... nejpozději do neděle daného týdne ... na skype nebo na e-mail, !!! nezapoměňte na zápis datumu všech hodin a označení jednotlivých cvičení.

3.Vzorně vypracovanou práci budu hodnotit 1, pokud bude něco chybět ..píšu X, úplně chybějící - neodevzdanou práci budu hodnotit známkou 5.

 

ODEVZDANÁ PRÁCE - nové pololetí

 

Týden 8.-12.2.

Týden 15.-19.2.

Týden 22.-26.2. Týden 1.-5.3. Týden 8.-12.3. Týden 15.-19.3. Týden 22.-26.3. Týden 29.-30.3. Týden 6.-9.4.  
Jan B x chybí on-line po,ut,pa 1 (5)x

chybí wb

x

1 chybějící části 5    
Matěj chybějící otázky a práce za ut chybí po a pa x 1 1 1 chybějící části 1    
Lukáš

x

kromě BQs chybí vše x 1

chybí cv. 1,2,3

x

1 chybějící části chybějící prac. listy    
Žaneta 1 1 1 1 1 1 1 1    
Veronika 1 chybí po, pa-otázky a převod 1 chybí ut, pa 1 1 Mr Bean video x    
Jan K 1 1 x chybí wb 1 1 chybějící části chybějící části    
Tomáš 1 chybí ut a pa 5 chybí práce za celý týden 5

chybí po

x

5 chybějící části x    
Katka chybí pa 1 1 1 1 1 1 1    
Eliška 1 1 1 chybí wb 1 1 chybějící části 1    
Josef 1 1 1 1 1 1 1 1    
Jiří 1 1 1 opis 35/5

chybí po

x

x chybějící části x    
Marie 1 1 x .. chybí wb chybí wb a uč35/5

chybí cv. 1,2,3

x

1 1 1    

 

ZADANÁ PRÁCE


Týden 12-16.4.

1st lesson – Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. When do you usually watch TV?
 2. What is your favourite programme?
 3. What film did you see yesterday?
 4. Do you like watching cartoons?
 5. Where do you watch TV?
 1. přeložíme si otázky z dnešního dne
 2. opakování otázek z PDF po 19.3. – zkouším
 3. společná kontrola: Review exercises
  1. na slovíčka – describing people: PDF
  2. grammar – word order: PDF
 4. samostatná práce: online cvičení
  1. na present simple Present Simple Tense interactive worksheet (liveworksheets.com)
  2. na past simple: Simple past online exercise for Basico (liveworksheets.com)

 

2nd lesson – Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What time did you go to bed yesterday?
 2. Did you meet your friends last weekend?
 3. What did you have for breakfast this morning?
 4. Were you at home on Saturday afternoon?
 5. When did you meet your grandparents for the last time?
 1. zopakujeme si otázky z pondělí
 2. přeložíme si otázky z dnešního dne
 3. opakování otázek z PDF po 19.3. – zkouším
 4. společná kontrola: inteactive sheets z pondělí
 5. samostatná práce-práce s textem: 4° 104 worksheet (liveworksheets.com)
 6. v pátek bude test na teams: 8:20-9:00 na describing people – word order – present simple – past simple

 

3rd lesson – Friday

Test na teams na describing people – word order – present simple – past simple: 8:20 – 9:00


Týden 6. - 9.4.

1st lesson – Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – zopakujeme si otázky z minulého týdne:

Home and family

 1. Where …….. you from?
 2. Where ……. you born?
 3. Where do you ……. ?
 4. Do you …….. in a house or flat?
 5. Do you …….. any brothers and sisters?
 6. Do you …….. any pets?

Studies

 1. What do you ….. ?
 2. What school do you …. to?
 3. What year …. you in?
 4. Can you …. any other languages? Which?
 5. When did you start ………… English?
 • společná kontrola:

Vocabulary review – Describing people// Grammar review – Word order in questions

 • PDF – vocabulary review - zkouším
 • PŘÍŠTÍ HODINU TEST (na young lifesavers) V 8:20!

 

2nd lesson – Friday

Test: 8:20 – 8:40

on-line schůzka: 8:45

on-line: date/spelling + BQs – opakování otázek z pondělí


Týden 29. - 30.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky doplň - opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

Home and family

 1. Where …….. you from?
 2. Where ……. you born?
 3. Where do you ……. ?
 4. Do you …….. in a house or flat?
 5. Do you …….. any brothers and sisters?
 6. Do you …….. any pets?

 

 • společná kontrola: your classbooks page 42/1 Young Lifesavers
  • opište si text a Jackie Wolfe do sešitu a doplňte slovesa ve správném čase (minulý prostý nebo minulý průběhový)
  • vypište všechna slovesa z textu o Jackie – přeložte je a uveďte oba tvary – přítomný i minulý – je jich 7
  • následující věty opište a vytvořte zápor a otázku
   • He ran five miles to get help.
   • We were climbing a mountain.
 • následující slova do sešitu opište a přeložte: hospital – suddenly – busy road – driver – quickly
 • samostatná práce: Vocabulary review – Describing people – PDF A POSLECHY

Describing people (353.21 kB) poslech 1.10 (708.41 kB) poslech 1.11 (639.18 kB)

 

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

Studies

 1. What do you ….. ?
 2. What school do you …. to?
 3. What year …. you in?
 4. Can you …. any other languages? Which?
 5. When did you start ………… English?
 • zopakujeme si otázky z pondělí, přečteme si, doplníme a přeložíme otázky z dnešního dne
 • PDF – vocabulary review – zkoušení
 • kontrola práce z pondělí
 • Grammar review – Word order in questions – PDF  Word order in questions (529.75 kB)

 


Týden 22. - 26.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What things are there on your desk?
 2. What animals have you got?
 3. Say three things you can buy in a clothes shop.
 4. Do you watch cartoons?
 5. What languages can you speak?

   

 • přečteme si a přeložíme otázky z dnešního dne
 • PDF – vocabulary review - opakování Opakování slovní zásoby (69.29 kB)
 • your classbooks page 42/1 Young Lifesavers
  1. opište si text a Markovi Taylorovi do sešitu a doplňte slovesa ve správném čase (minulý prostý nebo minulý průběhový)
  2. vypište všechna slovesa z textu o Markovi – přeložte je a uveďte oba tvary – přítomný i minulý – je jich 10
  3. následující věty opište a vytvořte zápor a otázku
   1. Two young people saved someone´s life.
   2. Mark was on holiday.
 • následující slova do sešitu opište a přeložte: young – life – accident – mountain – leg - later

 

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Did you go to school yesterday?
 2. What were you doing at yesterday at 9 a.m.?
 3. Will  you go to school tomorrow?
 4. Can you go to school?
 5. Why can´t you go to school?

 

 • zopakujeme si otázky z pondělí, přečteme si a přeložíme otázky z dnešního dne
 • PDF – vocabulary review – zkoušení
 • kontrola práce z minulé hodiny
 • on-line cvičení – pošlete scan/foto

MR BEAN THE EXAM worksheet (liveworksheets.com)

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Is there a pink pen in your pencil case?
 2. Has your father got a red car?
 3. How many hours do you sleep?
 4. How are you?
 5. How old are you?

 

 • zopakujeme si otázky z po a ut, přečteme si a přeložíme otázky z dnešního dne
 • PDF – vocabulary review – zkoušení
 • your classbooks page 42/1 Young Lifesavers
  • opište si text a Jackie Wolfe do sešitu a doplňte slovesa ve správném čase (minulý prostý nebo minulý průběhový)
  • vypište všechna slovesa z textu o Jackie – přeložte je a uveďte oba tvary – přítomný i minulý – je jich 7
  • následující věty opište a vytvořte zápor a otázku
   • He ran five miles to get help.
   • We were climbing a mountain.
 • následující slova do sešitu opište a přeložte: hospital – suddenly – busy road – driver - quickly

(v pondělí zkontrolujeme)


Týden 15. - 19.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What musical instruments can you name? (a pxxxo, a drxm, a vixxxn, a trxxxxx, a guxxxx)
 2. What sports can you do? I can (sxi, skxxe, rxn, dxvx, daxxx, plxx txxnxs, rxdx a bxkx)
 3. What rooms are there in the house? (a bexxxxx, a baxxxxxx, a kxxxxx, a lxxxxx xxxx, a dixxxx xxxx, a hxxl)
 4. What health problems can you have? (I can have a hexxxchx, a stxxxch xchx, a sxxe thxxxt, a cxxd)

     

 • společná kontrola wb page 32/2
 • TEST NA MINULÉ ČASY na Teams

 

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What places are there in your town? (There is a cixxxx, a cxxé, a muxxxx, a hxxxl, a spxxxs cexxxx, a swxxxxxx pxxl, a sqxxxx, a pxxk, a stxxue, a caxxxx, a chxxch, a schxxx)
 2. What shops are there in your town? (There is a bxxkxxxp, a clxxxxx sxxp, a supxxxxxxxt, a mxxxxt)
 3. What is the weather like today? (It is suxxx, hxt, cxxd, wxxxy, raixxxx, snxxxxx)
 4. What subjects do you learn at school? (I learn Exxxxx, Mxxxx, Scxxxx, Axx, I.x., Hixxxxy, Muxxx, P.x.)

 

 • SHRNUTÍ OTÁZEK V PDF/1 NBQuestins - vocabulary review (51.57 kB)  (slovní zásobu si potrénujte ...budu zkoušet)
 • PRÁCE S TEXTEM v jpg (pokud si obrázek chcete stáhnout ...tak si ho neprve zvětšete a pak až uložte)

 

Text

 

 • ve cvičení vyberte správnou variantu k otázkám
 • podtržené věty napište do sešitu - převeďte do otázky a záporu
 • zvýrazěná slovíčka napište do sešitu a přeložte

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What can you watch on TV? (I can watch coxxxxxs, carxxxxx, scixxxx fixxxxx, anxxxl prxgxxxxxs, spxxx prxxxxxxxs, muxxx prxxxxxxxx)
 2. What do you do in your free time? (I wxxch Tx, slxxp, rxxd bxxxs, plxx voxxxxxxll, pxxy taxxx-txxxxx, pxxx ixx-hxxxy, rxxe mx hoxxx, gx shxxxxxx, gx swxxxxxx, gx ruxxxxx, gx skxxxxx, gx waxxxxx, lixxxx tx muxxx,)
 3. Can you count from 1 to 20?
 4. Can you count from 21 to 100?

 

 


Týden 8. - 12.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What seasons do you know? (sxxxxx – sxxxxx – axxxxx/fxxx – wxxxxx)
 2. What is there in your pencil case? (a pxx, a pxxxxx, a rxxxxx, a rxxxx)
 3. What is there in the classroom? (a cxxxx – a wxxxxx – a bxxxx – a dxxx – a dxxx – a chxxx)
 4. Describe your face. (hxxr-exxs-nxxe-mxxxh)
 5. Can you describe your body? (a hexx, lxxs, fxxt, hxxxs, axxs)

     

 • společná kontrola  - your classbooks page 35/ex. 5 
 • prostudujte si následující stánku

 

Minulý čas prostý a průběhový

 • a udělejte si cvičení 1,2,3 (napište do sešitu)cvičení

 

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What spring months can you name?
 2. What summer months can you name?
 3. What  autumn/fall months can you name?
 4. What winter months can you name?
 5. What days of the week do you know?
 6. What is your favourite season and what can you do?
 7. What is your favourite month and why?
 8. What is your favourite day and why?

 

 • společná kontrola cvičení z předcházející hodiny

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What clothes can you buy in a shop? (a hxt , a t-xxxx, a sxxxx, a jaxxx, a juxxxx, a cxxt, a skxxx, jexxx)
 2. What food do you  like? (chixxxx, pxxxa, sxlxx, fxxh, chxxs, saxxxxxs, egxx, icx – xxxxx, yxxxxxx, choxxxxxe)
 3. What vegetables and fruit do you like? (poxxxxxs, apxxxx, orxxxxxs, baxxxxs)
 4. How can you feel? (anxxx – sxd – thxxxxy – hxxgxx – tixxx – scxxxxd)
 • min. čas průběhový x prostý – your workbooks page 32/ex. 2 (vyberte správné sloveso z nabídky a dejte ho do správného minulého času) – on-line kontrola v pondělí
 • podívejte se na video o Londýnu a udělejte si cvičení

London documentary film - English ESL video lesson (islcollective.com)


Týden 1.-5.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What is your best friend´s name?
 2. How often do you see your friend?
 3. Did you see him yesterday?
 4. What do you have in common?
 5. Where does your friend live?

     

 • Your classbooks page 34/ společná on-line kontrola ex. 2,3
 • společná kontrola převodu vět:

Jane is playing ice hockey.

Josh didn´t listen to music.

Was Mary crying?

I don´t ride a bike.

 

 • Minulý čas průběhový – review

sloveso to be v minulosti + sloveso – ing (I was swimming)

your workbooks page 33/ex.4

 

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How many books are there in your room?
 2. Are there any animals in your room?
 3. What were you doing yesterday at 10 p.m.?
 4. Were you playing PC games on Sunday morning?
 5. When do you usually play PC games?

 

 • Minulý čas průběhový – review

sloveso to be v minulosti + sloveso – ing (I was swimming – I wasn´t swimming – Were you swimming? – Yes, I was/ No, I wasn´t.)

 • Přepište následující věty do sešitu a vytvořte min. čas průběhový:
  • On Thursday morning,                              . (Sara/ski)
  • At 11 o´clock                                             . (I/eat/not/lunch)
  • At 2 o´clock                                               . (it/not/rain)
  • Yesterday in the morning                         . (Peter/ride a bike)
 • Vytvořte otázky a odpovězte na ně.
  • maths/at/you/were/yesterday/studying/11 o´clock    
  • friends/last night/watching Tv/your/were       
  • yesterday/it/was/afternoon/raining     
  • playing/afternoon/were/yesterday/you/in the park

 

 • on-line cvičení na past continuous – pošlete scan

Past continuous (liveworksheets.com)

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. When is your birthday?
 2. Can you name winter months?
 3. What languages can you speak?
 4. Do you like watching sport?
 5. How often do you watch sport?
 • kontrola vět – min. čas průběhový - z předcházející hodiny
 • Minulý čas prostý x průběhový

MINULÝ PROSTÝ

I worked/went – I didn´t work/go – Did I work/go?

MINULÝ PRŮBĚHOVÝ

I was working – I wasn´t working – Was I working?

POUŽITÍ

I opened the fridge (next) I took out a sandwich (next) I watched films.

In the morning …the birds were singing, the sun was shining and I was smiling (at the same time)

I was watching TV when the telephone rang.

or

I was swimming when the shark bit me.

 

 • Your classbooks page 35/ex. 5 …. cvičení přepište do sešitu … doplňte správný čas (věty barevně označte) a přeložte.
 • společná on-line kontrola  bude v pondělí

Řešení 1.-5.3.

Monday (the) 1st (of) March

Jane is playing ice hockey. - Jane was playing ice hockey.

Josh didn´t listen to music. - Josh wasn´t listening to music.

Was Mary crying? - Did Mary cry?

I don´t ride a bike. - I am not riding a bike.

Tuesday (the) 2nd (of) March

 • Přepište následující věty do sešitu a vytvořte min. čas průběhový:
  • On Thursday morning,                              . (Sara/ski) - Sara was skiing.
  • At 11 o´clock                                             . (I/eat/not/lunch) - I wasn´t eating lunch.
  • At 2 o´clock                                               . (it/not/rain) - it wasn´t raining.
  • Yesterday in the morning                         . (Peter/ride a bike) Peter was riding a bike.
 • Vytvořte otázky a odpovězte na ně.
  • maths/at/you/were/yesterday/studying/11 o´clock    - Were you studying maths at 11o´clock yesterday?
  • friends/last night/watching Tv/your/were      - Were your friends watching TV last night? 
  • yesterday/it/was/afternoon/raining     - Was it raining yesterday afternoon?
  • playing/afternoon/were/yesterday/you/in the park - Were you playing in the park yesterday afternoon?

Friday (the) 5th (of ) March


Týden 22.- 26.2.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What time does the class finish?
 2. What time did you go to bed yesterday?
 3. Who do you usually have breakfast with?
 4. Were you playing PC games yesterday?
 5. Are you standing now?

     

 • Převod vět – minulý čas prostý -průběhový
 1. John wasn´t playing ice hockey.
 2. She didn´t go to school.
 3. Did you have a cat?
 4. They were swimming in the sea.

 

 • Minulý prostý a průběhový čas – použití … on-line cvičení si udělejte – správné věty přepište do sešitu a přeložte

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple_and_past_continuous/Past_Simple_or_Past_Continuous_ca2640dp

 

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Where were you at six in the morning?
 2. What did you have for breakfast?
 3. Will you do your homework today?
 4. What are you doing now?
 5. What do you do?

 

 • Převod vět – minulý čas prostý -průběhový
 1. Was Mary going to school?
 2. We didn´t listen to CDs.
 3. Betty wasn´t crying.
 4. Josh and I were not swimming.

 

 • Opakování slovní zásoby

workbooks page 32/ex.1

 

 • Classbooks page 34/ex.2

read the text and answer the questions in ex. 2 (přečtěte si text a odpovězte na otázky ve cv. 2 - společný on-line překlad)

vypiš všechna slovesa z části textu (po větu „What did people do when they heard you?“ )a přelož je

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How many books did you read last month?
 2. Were you reading a book yesterday?
 3. Do you often read books?
 4. Are you reading a book now?
 5. Do you like reading books?
 • Převod vět – !!!! přítomný a minulý čas  - prostý -průběhový
 1. Jane is playing ice hockey.
 2. Josh didn´t listen to music.
 3. Was Mary crying?
 4. I don´t ride a bike.

 

 • Classbooks page 34/ex.3

přečtěte si text znovu a vyberte správnou variantu ve cv.3


ŘEŠENÍ  22. - 26.2.

Monday (the) 22nd (of) February

 1. John wasn´t playing ice hockey. - John didn´t play...
 2. She didn´t go to school. - She wasn´t going ...
 3. Did you have a cat? - Were you having ...
 4. They were swimming in the sea. - They didn´t swim...

Tuesday (the) 23rd (of ) February

 1. Was Mary going to school? -Did M go..?
 2. We didn´t listen to CDs. - We weren´t listening...
 3. Betty wasn´t crying.- Betty didn´t cry
 4. Josh and I were not swimming. - Josh and I didn´t swim..

WB32/ex.1

2.earthquake, 3. lightning, 4. an eruption, 5. an avalanche, 6. a flood

Classbooks page 34/ex.2

1. John, 2. in Cranford, 3. He went fishing, 4. He cycled back to the town and shouted the dam´s breaking... 5. He can´t go fishing 

was - cycle - go fishing - happen - cross - saw - come - go - do - turn round - reach - shout - break - were - shop - play - hear

Friday (the) 26th (of) February

 1. Jane is playing ice hockey. - Jane plays ice hockey.
 2. Josh didn´t listen to music. - Josh weren´t listening to music.
 3. Was Mary crying? - Did Mary cry?
 4. I don´t ride a bike. - I am not riding a bike.

Classbooks page 34/ex.3

1. in the morning, 2. cycling, 3. crack, 4. cycled, 5. breaking, 6. into buildings, 7. post office, 8. fishing


Týden 15. - 19. 2.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What are you wearing now?
 2. Who did you have dinner with last night?
 3. Will your parents buy a new house?
 4. When were you born?
 5. What subject are you studying now?    
 1. společně on-line si ještě jednou zopakujeme oba minulé časy a jejich používání

MINULÝ PROSTÝ

I worked/went – I didn´t work/go – Did I work/go?

MINULÝ PRŮBĚHOVÝ

I was woking – I wasn´t working – Was I working?

usage:

 • I opened the fridge (next) I took out a sandwich (next) I watched films.
 • In the morning …the birds were singing, the sun was shining and I was smiling (at the same time)
 • I was watching TV when the telephone rang.

or

I was swimming when the shark bit me.

 1. převeď věty z jednoho minulého času – do druhého

example: Jane was playing tennis. – Jane played tennis.

Peter wasn´t swimming.-

I went to Brno by bus. -

Did you see Mike? –

John and Peter saw film about animals.

Was he playing PC games?

 

 1. odkaz na dvě on-line cvičení – doplň správný minulý čas : věty přepište do sešitu a přeložte https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/grammar/file02/grammar02_b01?cc=global&selLanguage=en

https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/grammar/file02/grammar02_b02?cc=global&selLanguage=en

 

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Where were you at half past four yesterday?
 2. Are you reading a book at the moment?
 3. What time do you usually get up?
 4. What season is it now?
 5. Is it your favourite season?        

 

 1. společná kontrola převodu vět z minulé hodiny
 2. převeď věty z jednoho minulého času – do druhého

example: Jane was playing tennis. – Jane played tennis.

Dan was having a shower. –

Did Jane take a photo? –

Helen didn´t send that e-mail. –

Was she singing? –

We were crossing the road. -

 

 1. udělejte si video quiz – Mr Bean at the Doctor´s: (věty přepisovat nemusíte) https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-topic-doctors

 

 1. on-line cvičení – věty přepište do sešitu a přeložte: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/grammar/exercise3?cc=global&selLanguage=en

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Where did you sleep last night?
 2. Were you watching TV yesterday at 8 p.m.?
 3. Who do you usually have breakfast with?
 4. When is your mother´s birthday?
 5. What pet have you got?
 1. společná kontrola převodu vět z minulé hodiny
 2. převeď věty z jednoho minulého času – do druhého

example: Jane was playing tennis. – Jane played tennis.

James opened the door. –

The car wasn´t moving. –

Did you drive her car? –

We were going to the city. –

Was she reading that book? –

 

 1. nová slovní zásoba – Natural disasters (přírodní katastrofy)

classbooks (učebnice) page 34 – opište si slovíčka z cv. 1 do slovníčků a přeložte (vzadu ve workbooku si slovíčka najdete – nebo v googlu … tam si můžete poslechnout i výslovnost)


ŘEŠENÍ 15. - 19.2.

Monday (the) 15th (of) February

Peter wasn´t swimming.- Peter didn´t swim.

I went to Brno by bus. - I was going...

Did you see Mike? – Were you seeing ?

John and Peter saw film about animals. - J and P were seeing ..

Was he playing PC games? - Did he play..?

Tuesday (the) 16th (of) February

Dan was having a shower. – Dan had...

Did Jane take a photo? – Was J taking...?

Helen didn´t send that e-mail. – H wasn´t sending...

Was she singing? – Did she sing?

We were crossing the road. -

Friday (the) 19th (of) February

             James opened the door. – James was opening..

The car wasn´t moving. – The car didn´t move.

Did you drive her car? – Were you diving..?

We were going to the city. – We went ...

Was she reading that book? – Did she read...?

PIC

PIC


Týden 8.-12.2.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What did you have for dinner last night?
 2. Were you watching tv yesterday at eight p.m.?
 3. How often do you see your friends?
 4. How many rooms are there in your house or a flat?
 5. Can you draw?

   

 1. společná kontrola prac.listu s minulým časem prostým (zadáno ve čtvrtek-28.1.)

 

 1. převeď věty z jednoho minulého času – do druhého - zapiš do sešitu

example: Jane was playing tennis. – Jane played tennis.

Luke was singing. –

Did Jane swim? –

Anne and Harry played the piano. –

Josh wasn´t crying. –

I didn´t go to Prague. –

Were they singing? –

He went to school. –

She wasn´t riding her bike. -

 

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Which musical instruments can you play?
 2. When is your birthday?
 3. What time did you get up yesterday?
 4. What subject were you studying on Monday from 8 to 8:30?
 5. Where were you born?  

           

 1. společná kontrola převodu vět z minulé hodiny
 2. rozdíl mezi minulými časy… podívejte se na video, které vysvětluje rozdíl mezi minulým časem prostým a minulým časem průběhovým – první 3 minuty : odkaz na video

https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4

 1. procvičte v následujícím cvičení – udělejte si 10 vět (vyřešené věty přepište do sešitu): odkaz na cvičení

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-vs-past-continuous-2-uroven/3632

 

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How many hours did you sleep last night?
 2. Where were you at half past five yeasterday?
 3. How many children will you have in the future?
 4. What season is it now?
 5. What is your favourite month?

 

 1. společná kontrola on-line cvičení z předcházející hodiny
 2. SONG – Waterloo Sunset   poslech (4.15 MB)    text jpg (301.76 kB)   stejný text pdf (302.62 kB)

a – doplň věty pomocí příd. jmen ze seznamu

b – poslechněte si písničku a doplň mezery příd. jmény, některá příd. jména jsou použita více než jednou

řešení zapište do sešitu

                                                                                                                                                                                             

ŘEŠENÍ 8.-12.2.

Monday (the) 8th (of) February

Luke was singing. – Luke sang.

Did Jane swim? – Was Jane swimming?

Anne and Harry played the piano. – A and H were playing the piano.

Josh wasn´t crying. – Josh didn´t cry.

I didn´t go to Prague. – I wasn´t going to Prague.

Were they singing? – Did they sing?

He went to school. – He was going to school. 

She wasn´t riding her bike. -  She didn´t ride her bike.

                                                                                                                                                                                                                                    

Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází a slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. níže na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

4th   September What day is it today?  It is ....
  What date is it? It is...
  What month is it? It is ..
  Can you spell it, please? Yes, I can.
7th   September What is your first name and surname? My first name is ...and my surname is....
  Do you like your name?  Yes, I do./No, I don´t.
  How do you spell your surname?  
8th    September Have you got a big family? Yes, I have./No, I haven´t. There are ...
  What is your e-mail address? My e-mail address is...
  What do you do? I´m a pupil.
11th September Why do you study English? I study English, because I ...
  What is your friend´s name? His/her name is...
  Where does he/she live? He/she lives in...
14th September How often do you see your friend?  
  What do you have in common?  
15th September Do you live in a house or a flat? I live in a ...
  How many rooms are there in your house or flat? There are ....rooms in my ....
18th September What is your favourite room?  My favourite room is...
  Describe it. (5 sentences) It is green./ I play PC games there./ There are 2 beds  and 1 desk in my bedroom./ I like it because I can relax there./ There are some posters on the walls.
21st September Can you draw? Yes, I can./No, I can´t.
  What languages can you speak? I can speak Czech, English, German and Slovak.
22nd September Which music instruments can you play? I can play the flute./I can´t play any musical instruments.
29th September Can you wear jeans at school? Yes, I can.
2nd October What´s the time now? It is...
  What time does the class finish? The class finishes at...
5th October When is your birthday? It is on....
12th October What is your favourite month?  My favourite month is July. 
  Why?  It is my birthday in July and I like hot weather. (2 sentences)
13th October What season is it now? It is autumn/fall.
16th October What months can you name? January-February-March-April-May-June-July-August-September-October-November-December
19th October What time do you usually get up? I usually get up at 6 o´clock.
  Where do you usually have breakfast? I usually have breakfast in the kitchen.
20th October Who do you usually have lunch with? I usually have lunch with my family.
  When do you usually go to bed? I usually go to bed at 10 o´clock.
23rd October What are you wearing now? I´m wearing a T-shirt and black jeans.
2nd November What subject are you studying now? I am studying English now.
3rd November What book are you reading at the moment? I am reading a  book about animals. 
6th November When were you born? I was born on (the) 6th (of) July.
9 th November Where was your father born? My father (he) was born in Olomouc.
10th November Where were you at half past four yesterday afternoon? I was at home.
13th November Who were you with yesterday at eight p.m.?   I was with my family.
16th November What did you have for dinner last night? Last night I had fried chicken for dinner.
20th November How many hours did you sleep last night? I slept for 8 hours last night.
23rd November Who did you have lunch with yesterday? I had lunch with my family.
24th November Will you live on a farm in your future? Yes, I will./No, I won´t.
30th November Will you have many children in the future? Yes, I will./No, I won´t.
4th December How many children will you have in the future? I will have two children.

Review - vocabulary questions

What seasons do you know?

(spring - summer - autumn/fall - winter)

What is there in your pencil case?

(a pen, a pencil, a rubber, a ruler)

What is there in the classroom?

(a clock, a window, a board, a door, a desk, a chair)

Describe your face.

(hair - eyes - nose - mouth)

Can you describe your body?

(a head, legs, feet, hands, arms)
What spring months can you name?  (March - April - May)
What summer months can you name?  (June - July - August)
What autumn/fall months can you name?  (September - October - November)
What winter months can you name? (December - January - February)
What days of the week do you know? (Monday - Tuesday - Wednesday - Thursday - Friday - Saturday - Sunday)
What is your favourite season and what can you do?  
What is your favourite month and why?  
What is your favourite day and why?  

What clothes can you buy in a shop?

(a hat - a t-shirt - a shirt - a jacket - a jumper - a coat - a skirt - jeans)
What food do you  like? (chicken - pizza -  salad - fish - chips - sausages - eggs - ice-cream - yog(h)urt - chocolate)
What vegetables and fruit do you like? (potatoes - apples - oranges - bananas)
How can you feel? (angry - sad - thirsty - hungry - tired - scared)
What musical instruments can you name? 

(a piano, a drum, a violin, a trumpet, a guitar)

What sports can you do?  I can (ski, skate, sun, dive, dance, play tennis, ride a bike)
What rooms are there in the house? (a bedroom, a bathroom, a kitchen, a living room, a dining room, a hall)
What health problems can you have?  (I can have a headache, a stomach ache, a sore throat, a cold)
What places are there in your town? (There is a cinema, a café, a museum, a hotel, a sports centre, a swimming pool, a square, a park, a statue, a castle, a church, a school)
What shops are there in your town? (There is a bookshop, a clothes shop, a supermarket, a market)
What is the weather like today? (It is sunny, hot, sold, windy, raining, snowing)
What subjects do you learn at school? (I learn English, Maths, Science, Art, I.T., History, Music, P.E.)
What can you watch on TV? (I can watch comedies, cartoons, science-fiction, animal programmes, sport programmes, music programmes)
What do you do in your free time? (I watch TV, sleep, read books, play volleyball, play table-tennis, play ice-hockey, ride my horse, go shopping, go swimming, go running, go skiing, go walking, listen to music)
Can you count from 1 to 20?  

Can you count from 21 to 100?

 

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 42
TÝDEN: 1651
CELKEM: 309074