ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

 

Hudební výchova

 Dálkové vzdělávání

Komunikace:

 • přes Skype pod jménem MARTINA KOBROVÁ
 • WhatsApp bude možné přes číslo 797 728 751
 • e-mail: kobrova.martina@seznam.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 21. 5. 

Šesťáci,

dnes se spojovat nebudeme.

Zadání na dnešní hodinu zní:

 1. na volný list papíru velikosti A4 napiš název tvé oblíbené skupiny, kapely, zpěváka, zpěvačky
 2. zapiš datum vzniku kapely nebo datum narození zpěváka/ zpěvačky
 3. zapiš 5 zajímavostí o dané kapele nebo zpěvákovi/zpěvačce
 4. napiš název jejich nejznámější písně

Kdo bude mít možnost, nalepí i obrázek představované skupiny nebo zpěváka/ zpěvačky.

Vaše práce si vyvěsíme ve třídě na nástěnku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 7. 5. 

Dnes si prosím zapište nadpis nové kapitoly a na závěr poslechněte ukázku z Offenbachovy operety "Orfeus v podsvětí"

Zápis:

OPERETA

 • divadelní hra bohatě vyplněná zpěvem a tancem
 • 19. století
 • lehký, oddechový žánr
 • zábavný děj
 • valčík
 1. Jacques OFFENBACH   
 • Orfeus v podsvětí (kankán)

     2. Johann STRAUSS

 • Netopýr
 • Cikánský baron

     3. Oskar NEDBAL

 • Polská krev

Poslech:

Kankán:https://www.youtube.com/watch?v=D7IDaazNcG0

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 30. 4. 

-spojíme se na Teams v 12:05

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 23. 4. 

- dnes se spojovat nebudeme

Zašlete odpovědi na pracovní list  A. Dvořák.pdf (536.93 kB)

List není nutné tisknout. Stačí zapsat řešení tajenky a odpovědi na otázky (např. 1a), 2b)...).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 16. 4.

- spojíme se na Teams v 12:05

 

1. dokončete si ještě krátký zápis. Tím bychom měli uzavřenou kapitolu opera.

BOHUSLAV MARTINŮ

(1890-1959) * Polička

 • houslista, učitelem mu byl Josef Suk
 • hlavně v cizině: Francie, Amerika, Švýcarsko
 • „Otvírání studánek“

Opery:

 • „ Řecké pašije“
 • „Veselohra na mostě“

 

2. Připravte si volný list papíru a nakreslete tabulku o velikosti 5 řádků x 5 sloupců. Do vzniklé mřížky zapište písmena dle předlohy. Nachystat před hodinou.

A B C Č D
E F G H I
J K L M N
O P Q R S
T U V X Z

 

3. Odkazy na hudební hry - skládej operu (lze spustit na chytrém telefonu). Odkaz jsem nasdílela i do Skypu

https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw?cp=eyJyIjoib2NvbWVhbGx5ZWZhaXRoZnVsIn0

 

______________________________________________________________________________________________

Pátek 9. 4. 

12:05 na Teams

Na začátku hodiny si pustíme nějaké nahrávky z Vaší tvorby. Kdo by se chtěl ještě přidat, zašle ukázku na skype nebo předvede v on-line hodině. Bylo to super!

 

Zápis:

ANTONÍN DVOŘÁK

(1841 - 1904) *Nelahozeves

opery:

Rusalka - netradiční pohádka (špatný konec) podle H.Ch. Andersena "Malá mořská víla"

Čert a Káča

Jakobín

 

LEOŠ JANÁČEK 

(1854 - 1928) * Hukvaldy na Lašsku

 • hudební vzdělání v Brně, Praze, Lipsku i Vídni
 • v Brně založil varhanní školu
 • Janáčkovo divadlo (socha)

dílo:

Jenůfa ( dříve Její pastorkyňa)

Příhody Lišky Bystroušky

Věc makropulos

Výlety pana Broučka

 

Poslech:

Humoreska - https://www.youtube.com/watch?v=2JIt6AawwD8

Lašské tance - https://www.youtube.com/watch?v=H437w1nA-jA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 26. 3. 

Dobrý den šesťáci,

připomínám, že si máte připravit malé hudební číslo. Kdo už má nějakou nahrávku, může zaslat na můj Skype. Pustíme si v hodině Hv a užijeme si pěkný koncert. Také se těším na živá vystoupení (písnička, hra na nástroj, vařečky, pokličky, rytmické cvičení pro spolužáky......).

Spojíme se na Teams v 12:05 h.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 19. 3. 

- spojíme se v 12 : 05 h na Teams

Učivo - zápis:

Národní divadlo (ND)

 • v Praze na nábřeží Vltavy
 • postaveno z dobrovolných sbírek
 • základní kámen položen roku 1868
 • Bedřich Smetana při položení základního kamene na něj poklepal kladívkem a řekl:          „ V hudbě život Čechů“
 • otevření divadla roku 1881 operou Libuše
 • o dva měsíce později vyhořelo
 • znovu otevřeno roku 1883
 • stavitelé:  Josef Zítek                                                                                                                                           Vojtěch Hynais – opona, nápis „Národ sobě“

Poslech:

Libuše - fanfára z opery: https://www.youtube.com/watch?v=ibb-x5khlSo

Vltava: https://www.youtube.com/watch?v=fr1uq4PHGks

- Povánoční křížovka aneb Jak dobře známe české pohádkové melodie? https://learningapps.org/watch?v=pnvdtb46t21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 12. 3.

- spojíme se na Teams v 12: 05 h.

Pokračujte v zápisu Bedřich Smetana, dnes datum nepište, aby učivo pěkně navazovalo.

Dílo:

a) polky:

                       Louisina polka

                      Jiřinková polka

 

b) opery:

Braniboři v Čechách

Dalibor

Hubička

Prodaná nevěsta

Čertova stěna

Dvě vdovy

Tajemství

Libuše (ND -1883)

Viola

 

c) symfonické básně: 

Má vlast (cyklus symfonických básní)

 1. Vyšehrad
 2. Blaník
 3. Šárka
 4. Vltava
 5. Z českých luhů a hájů
 6. Tábor

 

d) Smyčcový kvartet:

Z mého života

 

Zapsané učivo vyfoť a zašli ke kontrole.

 

Poslech: 

Prodaná nevěsta: https://www.youtube.com/watch?v=Na6piObEzws

Jiřinková polka: https://www.youtube.com/watch?v=ZV64aT_5QTQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 5. 3. 

- spojíme se na Skypu v 12: 10 hodin

Nejdříve zahájíme pohádkovým světem a poté se budeme věnovat české opeře.

Poslechněte si a zazpívejte píseň Večerníček 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova4/Hudebni_vychova4.mc&pageord=160

https://www.youtube.com/watch?v=n_o3i5H-fLc

 

ČESKÁ OPERA

a)JOSEF MYSLIVEČEK (1737 – 1791)

Mysliveček

 • Božský Čech (Il divino Boemo)
 • celý život působil v Itálii, zde také zamřel
 • napsal asi 30 oper
 • nejznámější Il Bellerofonte

Poslech:  https://www.youtube.com/watch?v=kPK_tGXW4Ko

b) BEDŘICH SMETANA (1824 - 1884)

Smetana

 • * v Litomyšli 1824
 • 10 sester (nejmladší syn)
 • studia v Praze nedokončil
 • skromný život
 • 2 x ženat
 • nabídka ze Švédska (kterou několikrát využil)
 • v 50 letech ohluchl
 • umírá 12. 5. 1884 těžce nemocen
 • pochován na Vyšehradě

Poslech - život a dílo

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova4/Hudebni_vychova4.mc&pageord=3                              Díl - Prodaná nevěsta https://decko.ceskatelevize.cz/opera-nas-bavi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 26. 2. 

- spojíme se na Teams v 12:05 hodin

Ve 12 hodin bude na MS Teams vyvěšena malá opakovací písemka. Dejte si pozor na dobu odevzdání. Kdo neodevzdá práci do 14:30 bude hodnocen známkou 5 (nesplnil). 

Vše si ještě vysvětlíme na začátku hodiny.

 

ZÁPIS:

SVĚTOVÁ OPERA

a) W.A. Mozart:    

 „Figarova svatba“

 „Kouzelná flétna“

 

b) Richard Wagner:

(těžká, dramatická)

„Bludný Holanďan“

 

c) Giuseppe Verdi:

(méně vážná, zpěvná)

„Aida“

„Nabucco“

„Rigoletto“

„Traviata“

„Trubadúr“

 

Poslech:

Traviata: https://www.youtube.com/watch?v=afhAqMeeQJk

Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 19.1.

 • spojíme se na MS Teams v 12 : 05 h

Dnes nebudeme mít žádný zápis. Zopakujeme probrané učivo.

Vytiskněte si, prosím, dva pracovní listy a doplňte.

K vytištění: Muzikantská křížovka.pdf (361.31 kB)

                     Kdo ví - odpoví.pdf (350.6 kB)

Vyplněné ofotit a zaslat ke kontrole.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 12. 2. 

 • spojíme se na MS Teams ve 12:10

Dnes budeme pokračovat v učební látce o opeře. Seznámíme se s jednotlivými částmi opery.

Zápis z dnešní hodiny:

 

ČÁSTI OPERY

PŘEDEHRA

 • nastiňuje hlavní hudební myšlenky celé opery

ÁRIE

       a) část opery, kde pěvci ukazují krásu melodie a možnosti svého hlasu

       b) děj se jakoby zastaví a pěvec vypráví o svých pocitech, náladách

RECITATIV

 • zpívaná rozmluva, která posouvá děj vpřed

DUETY

 • zpívají 2 - 4 pěvci

STORY

 • muži, ženy zpívají dohromady

TANEC

 • balet

 

Poslech:

W. A. Mozart - Figarova svatba https://www.youtube.com/watch?v=5XBFIZjiGIM

                        - Kouzelná flétna https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ

TEST:

Opakování učiva za 1. pololetí.pdf (883.85 kB) - odpovědi zapiš do sešitu ve formátu 1a), 2 c) ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 22. 1. 

V dnešní hodině budeme pokračovat v hudební křížovce a malém testíku.

 1. Odpovědi z testu č. 2 zapiš do sešitu. Zapisuj tímto způsobem: 1a), 2c), 3 ........

        TEST Č. 2  CCF_000013.pdf (297.18 kB)

       2. Velká křížovka je dobrovolná. Kdo odešle ke kontrole získá známku do 2. pololetí.

         KŘÍŽOVKA CCF_000014.pdf (372.76 kB) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 15. 1. 

Šesťáci,

na dnešní hodinu jsem přislíbila malé opakování. Jelikož jsem zjistila, že dnešní den Vás čeká více písemných prací, rozhodla jsem se pro zábavnější formu zkoušení.

Vytiskněnte si přiložený pracovní list, podepište, vypracujte, vyfoťe a odešleta na můj Skype nebo e-mail.

Odevzdanou práci vytisknu a založím. Ohodnocené dostatnete po  návratu do školních lavic.

K vytištění: Hudební křížovky.pdf (499.13 kB)

 

Volat si dnes nebudeme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 8. 1.

Hudba na jevišti

Opera             (1600…..17 stol.)

Opereta          (19. stol.)

Hudební revue (20. stol. – 1. pol.)

Muzikál           (20.stol. – 2 pol.)

 

1)OPERA

 • divadelní hra předváděná výhradně zpěvem a hudbou
 • vzniká 1600
 • Itálie
 • náměty ze starých, zvláště řeckých bájí
 • zpívalo se italsky, později v národních jazycích
 • i ženské role zpívali muži

Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi

Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=0mD16EVxNOM

Zapište si do sešitu a odešlete. Spojíme se ve 12,05 na Skypu.

______________________________________________________________________________________________

Pátek 11. 12.

Dobrý den, šesťáci. 

 

1) Nejdříve si poslechněte a zazpívejte 4 koledy. V učebnici HV jsou na stranách 60 - 63.

Vánoce, Vánoce přicházejíhttps://www.youtube.com/watch?v=VSrbmTYC3Wk

Štěstí, zdraví, pokoj svatý: https://www.youtube.com/watch?v=1uvE7wuSm94

Rolničky: https://www.youtube.com/watch?v=Ps4p-PuD8zg

Štědrej večer: https://www.youtube.com/watch?v=9bwHdBKbhb0

 

2) Poté si do sešitu Hv zapište: datum a nadpis VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

ZÁPIS:

Vánoční hudba

 • nejstarší vánoční hudba patrně vznikla ve 4. století v Římě
 • nejstarší české vánoční písně pocházejí ze 14. století, píseň „Narodil se Kristus Pán“ z 15. století
 • vánoční písně, koledy, sloužily původně koledníkům, kteří obcházeli po domech a dostávali za to dary, později se koledy začaly zpívat v kostele
 • nejstarší hudební skladby jsou Adeste fideles, Dobrý král Václav

 

Na závěr si můžete poslechnout dvě nejstarší skladby:

Adeste fideles: https://www.youtube.com/watch?v=Ynccl2hjKzA

Dobrý král Václav: https://www.youtube.com/watch?v=S3InXHOJATA

 

Zápis nemusíš posílat ke kontrole. Odevzdáte v pondělí 14.12. ve škole.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 27. 11. 

- spojíme se přes skype ve 12.10 h

Budeme pokračovat v hudebních formách. Zapište si do sešitu další dvě.

 

3) VARIACE

 • = obměna
 • hlavní téma výrazné a snadno zapamatovatelné je postupně obměňováno pro různé nástroje
 • mezi variacemi nastává pomlka

4) FUGA

 • vícehlasá skladba s nápaditým začátkem
 • na jednohlasé výrazné téma navazují další hlasy a vznikne bohaté klubko hlasů

                  

Fuga se skládá ze tří částí:

 1. expozice – úvodní část, kde postupně ve všech hlasech zazní hlavní téma
 2. provedení – rozvoj tématu a jeho různé variace v příbuzných tóninách
 3. závěr – zde dochází k návratu tématu do hlavní tóniny skladby

        J. S. BACH – Umění fugy

        Poslech:

        Dobře temperovaný klavír: https://www.youtube.com/watch?v=9FSFqwdPiwE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 20. 11

Spojíme se na Skypu v 12: 10 h.

Téma dnešní a příští vyučovací hodiny budou hudební formy. Vysvětlíme si on-line.

Do sešitu si zapište datum, nadpis a část zápisu.

 

HUDEBNÍ FORMY

 • Rondo
 • Kantáta
 • Variace
 • Fuga

 

 1. RONDO
 • znamená kruh nebo kolečko
 • jeden díl se několikrát opakuje (a to nejméně třikrát)
 • hlavní téma (A) je proloženo mezivětami (B, C)

 

        A … Kdyby byl Bavorov

        B … Boleslav, Boleslav

        A … Kdyby byl Bavorov

        C … Tráva neroste

        A … Kdyby byl Bavorov

                                               

 1. KANTÁTA
 • od slova kantare = zpívat
 • mohutná zpívaná skladba
 • podílí se na ní:

                         1. symfonický orchestr

2. sbor

3. sólisté 

 

      Opakujte si písně z předchozích hodin. 

      Odešlete zápis ke kontrole.

...............................................................................................................................................................

PÁTEK 13. 11.

Do sešitu datum a odpovědi na otázky pošli ke kontrole.

 1. Řada tónů, které jsou uspořádány za sebou nazýváme _ _ _ _ _ _ _.
 2. Strunný nástroj s hmatníkem nazýváme B _ _ _ _ _ _ _ _.  
 3. Dechový dřevěný nástroj, který hraje hluboké tóny nazýváme F _ _ _ _.
 4. Pomůcka dirigenta se nazývá T _ _ _ _ _ _ _.
 5. Jak nazýváme lidovou kapelu, kde jsou hlavním nástrojem troje housle a kontrabas?

H _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ .

 

Dále si zapiš názvy písní, které si máte zazpívat.

Oranžový expres (uč. HV str. 39) - https://www.youtube.com/watch?v=_asHIu1kNqM

Zlaté střevíčky (uč. HV str. 41) 

 https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova4/Hudebni_vychova4.mc&pageord=202

Rodné údolíhttps://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova4/Hudebni_vychova4.mc&pageord=206

Jednu z nich se naučte zpaměti. 

 

Interaktivní cvičení: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova2/Hudebni_vychova2.mc&pageord=65

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova2/Hudebni_vychova2.mc&pageord=71

...............................................................................................................................................................

PÁTEK 6. 11.  - spojíme se na Skypu v 12:30 h. Nejdříve si udělejte zápis a nastudujte slova písně.

 • Do sešitu datum, nadpis a zápis.

 

Hudební nástroje v lidové muzice

 • Dudácké kapely (Chodsko-jižní Čechy)– hlavním nástrojem dudy (jsou složeny ze dvou píšťal, měchu a dymáku)
 • Cimbálová muzika (Slovácko, Valašsko, Slezsko) – hlavním nástrojem cimbál, dále housle, viola, kontrabas
 • Hudecké kapely – ve složení troje housle a kontrabas

Lidoví muzikanti používali a používají např. flétny, pastýřské píšťaly, rozličné druhy trub, řehtačky, atd.

 • Dále si přečtěte zajímavosti o cimbálu a seznamte se s písní Muzikanti, co děláte

 

Zajímavosti - přečíst o cimbálu

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova5/Hudebni_vychova5.mc&pageord=36

Muzikanti, co děláte

Text

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova5/Hudebni_vychova5.mc&pageord=2

Hudba

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova5/Hudebni_vychova5.mc&pageord=107

Hudba a zpěv

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova5/Hudebni_vychova5.mc&pageord=108

 • na závěr si můžete vyťukat 2 rytmická cvičení

Cvičení na rytmiku - vytlekej nebo vyťukej

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova5/Hudebni_vychova5.mc&pageord=65

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova5/Hudebni_vychova5.mc&pageord=69

...............................................................................................................................................................

PÁTEK 23.10. 

spojíme se v 12:05

Do sešitu nadpis a zápis. Poslechy si nezapisujte, pouze učivo.

Hudební výrazové prostředky  (učebnice str. 16 – 25)

 1. MELODIE – řada tónů, které jsou uspořádány za sebou. Vnímáme jako písničku.

Může znít samostatně, ale častěji je součástí větší skladby.

 

Poslech:Felix Mendelssohn- Bartholdy Koncert pro housle a orchestr

                            https://www.youtube.com/watch?v=PC6cPairOTA

 

 1. RYTMUS – sled různě dlouhých not a pomlk. Je obsažen v každé melodii. S rytmem

                                souvisí tempo. Každý rytmus můžeme vyťukat různě rychle.

Poslech: Svěcení jara od Igora Stravinského https://www.youtube.com/watch?v=PR243LzSbXU

Kočka na okně https://www.youtube.com/watch?v=0oSJTbVHvVw

 1. HARMONIE - noty a tóny se vrší na sebe do akordu.

Poslech: Obrázky z výstavy Modest Petrovič Musorgskij https://www.youtube.com/watch?v=EtFj9pzA1Sg

 1. DYNAMIKA – síla zvuku (potichu, silně, zesiluje, zeslabuje)

p                     -           mf                   -           f

piano                    mezzoforte                     forte

slabě                     středně silně                   silně

            Poslech: Bolero Maurice Ravel  https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc

 1. BARVA – je dána výběrem hudebních nástrojů a způsobem hry na ně.
 2. KONTRAST = protiklad. V hudbě vždy spojen s prvkem překvapení. Může jít o kontrast v síle zvuku.

Poslech: J. Haydn S úderem kotlů https://www.youtube.com/watch?v=VOLy6JxEDLw

GRADACE  = stupňování, postupné narůstání napětí, síly zvuku, zvyšování tempa a přidávání hudebních nástrojů.

Poslech: Bedřich Smetana Vltava https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 16.10.

Hudební nástroje

Nejdříve si najdětepracovní list z minulé hodiny – hudební nástroje. (Kdo nenašel může si stáhnout soubor 

Hudební nástroje , Hudební nástroje - volný list.pdf (600.71 kB) ). Jeden list je originál a druhý volný k doplnění.

 • doplň názvy dechových nástrojů
 • doplň názvy bicích nástrojů 
 • doplň elektronické nástroje

Až doplníte, poslechněte si odkaz https://www.youtube.com/watch?v=HS53u2DHd0Y ,

máte zde vyobrazeny jednotlivé hudební nástroje a zvukovou ukázku.

Úkol na příští hodinu 23. 10.

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:236
TÝDEN:659
CELKEM:580470