ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Přírodopis

12. 5.

- dnes online hodina v 10.35 hodin na Teams

Než se spojíme, přečti si str. 75 - 76 -ENERGETICKÉ SUROVINY, ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE.

Do zápisu si napiš:

 • které energetické zdroje patří mezi fosilní paliva
 • jaké jsou výhody a nevýhody jaderných elektráren
 • proč ohrožuje ŽP využívání ropy a ropných produktů
 • co řadíme mezi alternativní zdroje energie

Společná práce - opakování, kontrola PL

Zde máte nové PL: Př 9 - PL str. 30.jpg (4.1 MB)Př 9 - PL str. 31.jpg (3.51 MB)

______________________________________________________________________________________________

10. 5.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams 

Kontrola PL.

Přečíst str. 74 - OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ.

Zápis si napiš podle tučně zvýrazněných částí vět.

______________________________________________________________________________________________

5. 5.

- dnes online hodina v 10.20 hodin na Teams

Opakování učiva.

Přečíst str. 73 - KRAJINA A JEJÍ PŘETVÁŘENÍPŘÍRODNÍ ZDROJE A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

Zápis si udělej podle tučně zvýrazněných částí vět.

Za zápis vypracuj úkol 1 a 3 na str. 74.

Dnešní zápis a zápis z minulé hodiny mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

3. 5.

Přečíst str. 72 - 73 - VLIV ČINNOSTI ČLOVĚKA NA KVALITU ŽP.

Zápis si napiš podle tučně zvýrazněných částí vět.

______________________________________________________________________________________________

28. 4.

Přečíst str. 70 - 71.

PŘIROZENÉ ZMĚNY V PŘÍRODĚ

Do zápisu si napiš:

 • čím mohou být vyvolány
 • k čemu dochází (jak se projevují)

ZMĚNY VYVOLANÉ ČINNOSTÍ ČLOVĚKA

Do zápisu si napiš, čím je způsobeno globální oteplování.

https://www.youtube.com/watch?v=M29gPVyTrN4

______________________________________________________________________________________________

26. 4.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams 

Opakování učiva. 

Kontrola zadaných PL.

Vypracuj úkoly na str. 70 a pošli na email nebo skype.

______________________________________________________________________________________________

21. 4.

Dnes samostatná práce.

Budete pracovat na str. 68 - 69. Pokračujeme dalšími pojmy z ekologie. 

Zapiš si:

 • co je ekoton, biodiverzita, populace, adaptace
 • co jsou mezidruhové vazby
 • vysvětli pojmy: kompetice, komenzalismus, parazitismus, symbióza, predace
 • co jsou paraziti vnější a vnitřní
 • co je potravní řetězec a potravní pyramida

Vypracuj Následující PL: Př 9 - PL 1.jpg (3.37 MB)Př 9 - PL 2 (2).jpg (3.63 MB)

Malá nápověda k PL 1: Př 9.jpg (1.02 MB)

Dnešní práci a práci z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

19. 4.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams

Ochrana ŽP referáty - dokončení.

Kontrola PL.

Přečíst str. 67 - 69. Do sešitu větší nadpis ZÁKLADY EKOLOGIE A OCHRANA ŽP a do zápisu si zapsat:

 • co je ekologie
 • co je životní a přírodní prostředí
 • co je společenstvo, potravní řetězec, ekosystém, potravní pyramida, biom, biocenóza, fytocenóza, zoocenóza, biotop

______________________________________________________________________________________________

15. 4.

- dnes online hodina v 10.20 hodin na Teams

Kontrola PL.

Ochrana ŽP v ČR: referáty a prezentace - pokračování

______________________________________________________________________________________________

12. 4.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams

Kontrola PL.

Ochrana ŽP v ČR: referáty a prezentace.

______________________________________________________________________________________________

7. 4.

Dnes samostatná práce. 

Než začneme poslední téma naší učebnice, připravte si referát nebo prezentaci na téma ochrana ŽP u nás. Rozsah maximálně 2 minuty. Vyberte si nějaký NP, CHKO, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku, přírodní rezervaci nebo památný strom v okolí bydliště nebo kdekoliv v ČR (třeba, co jste navštívili). Příští hodinu nám to přečteš.

Napiš mi, o čem tvůj referát bude, do Př na Teams, aby nebylo několik stejných. Rozhoduje pořadí poslání. Ostatní si vyberou něco jiné nebo jim zadám. 

Seznam referátů. Jsou seřazeny podle vašeho pořadového čísla v abecedním seznamu žáků vaší třídy. Př 9 - referáty .docx (14.05 kB)

______________________________________________________________________________________________

31. 3.

- dnes online hodina v 10.30 hodin na Teams

Nejdříve samostatná práce. Přečíst str. 64 - 66 GEOLOGICKÁ STAVBA ÚZEMÍ ČR.

Do zápisu opsat shrnutí ze str. 66.

Nezapomeňte, že do 7. 4. máte poslat vypracované PL - MAPY !!!

______________________________________________________________________________________________

29. 3.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams

Kontrola PL a zadání nových.

Př 9 PL 1.jpg (3.28 MB)Př 9 - PL 2.jpg (3.45 MB)

Následující PL je potřeba si vytisknout a podle zadání vypracovat do připravených map. Vypracované mi je pošli.

Př 9 - mapy 1..jpg (3.82 MB)Př 9 - mapy 2..jpg (3.99 MB)

______________________________________________________________________________________________

24. 3. 

- dnes online hodina v 10.20 hodin na Teams

Kontrola pracovních listů a zadání nových.

Pracovní listy si připrav na příští hodinu.

PL 1.jpg (4.07 MB)PL 2.jpg (4.04 MB)

PL 3.jpg (3.98 MB)PL 4.jpg (3.89 MB)

______________________________________________________________________________________________

22. 3.

Než začneme nové téma, zopakujeme si probranou látku II. pololetí. Vypracujte pracovní listy a pošlete na skype nebo email. Příští hodinu si je společně zkontrolujeme doplníme a případně opravíme.

Př 9 - PL1.jpg (3.85 MB)

Př 9 - PL2.jpg (4.05 MB)

Př 9 - PL3.jpg (4 MB)

______________________________________________________________________________________________

17. 3.

Posledním geologickým obdobím, které trvá dodnes, jsou ČTVRTOHORY. Přečtěte si o nich na str. 62 - 63. Do zápisu si opište zapamatuj si a napište si, co zde rostlo a co zde žilo.

Na závěr geologických období si opište z přílohy na jaká období se dělí prvohory, druhohory a třetihory.

geologická období.jpg (2.23 MB)

Dnešní zápis a zápis z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

15. 3.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams

Přečtěte si v učebnici str. 58 - 61 DRUHOHORYTŘETIHORY.

Ke druhohorám si do zápisu opište zapamatuj si ze str. 60 a dopište si, co zde žilo a k čemu došlo na konci druhohor. Ke třetihorám si opište zapamatuj si ze str. 61. Dopište si, co zde žilo, co zde rostlo. 

______________________________________________________________________________________________

10. 3.

- dnes online hodina v 10.20 hodin na Teams

1. referáty - vnější a vnitřní geologické děje

2. Přečíst str. 56 - 58 GEOLOGICKÁ OBDOBÍ 

Do zápisu si napiš, co jsou geologická období a která jsou nejstarší

Podnadpis: Prvohory

Opiš si zapamatuj si a podle tučně zvýrazněných částí vět si opiš co zde žilo a co zde rostlo.

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

8. 3.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams

1. Referáty zadané v minulé hodině.

2. Přečtěte si v učebnici str. 54 - 55. 

Začínáme novou kapitolu DĚJINY ZEMĚ. Napište si to jako větší nadpis. Pod něj si napište nadpis Vznik života

Do zápisu si opiš zapamatuj si, kde máte přírodovědné názory na vznik života na Zemi. Z přečteného textu si vypiš, jaké jsou jiné názory a s čím spojují vznik Země a života.

Vývoj života

zapiš si:

 • co je evoluce
 • kdo je autorem evoluční teorie
 • co je paleontologie
 • co jsou fosílie, na jaké 2 skupiny je dělíme
 • čemu říkáme zkameněliny vůdčí
 • co studuje mikropaleontologie

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

3. 3.

Než začneme novou kapitolu, připrav si referát na jakékoliv téma týkající se vnitřních nebo vnějších geologických dějů. Vyhledej na internetu podrobnější informace, zajímavosti nebo důsledky těchto procesů, přidej obrázky a na závěr napiš, proč sis vybral právě tenhle geologický děj.

Referát mi pošli a příští hodinu ho přečteš spolužákům. Hodnoceno nebude jen poslání referátu, ale i přednes referátu před spolužáky. Rozsah referátu bude na 1 - 2 minuty.

______________________________________________________________________________________________

1. 3.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams

Dnes budete pracovat na str. 52 - 53. Přečtěte si poslední kapitolu k utváření zemského povrchu:

ČINNOST ORGANISMŮ A ČLOVĚKA

 • do zápisu si napište, jaký vliv mají organismy a jaký vliv má člověk

Protože končíme další velkou kapitolu, vypracujte do sešitu ze zadu opakovací úkoly na str. 55.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

24. 2.

Přečtěte si str. 50 - 52. 

ČINNOST LEDOVCŮ

Do zápisu si napište:

 • jak ledovce vznikají, jak je dělíme, co v přírodě způsobují

ČINNOST VĚTRU

 • kde vítr nejvíce působí, co všechno dokáže

______________________________________________________________________________________________

22. 2.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams

Přečtěte si str. 49 - 50. Do zápisu si napište:

PODZEMNÍ VODA

 • jak se vsakuje povrchová voda
 • jak se nazývají horniny, kterými voda prochází a které to jsou
 • co způsobuje tvrdost vody
 • kde se hromadí a které horniny to jsou
 • kde se vytvářejí prameny

Nakresli si obrázek ze str. 50 nahoře.

ČINNOST MOŘE

 • co vzniká v při neustálých nárazech vln o pobřeží
 • co vzniká z balvanů ulamovaných mořem z pobřežních skal
 • co přináší nejvíce horninového materiálu do moří

Zápis mi pošlete a pošlete i zápis ze 17. 2.

______________________________________________________________________________________________

17. 2.

Přečtěte si str. 47 - 49 - ČINNOST VODY a napište si do sešitu, jak modeluje voda zemský povrch, jak se projevuje v přírodě činnost deště a vodního toku. Ke krasovým jevům si také napište, jak rostou a jak jim říkáme. Můžete si je i nakreslit.

______________________________________________________________________________________________

15. 2.

- dnes online hodina v 11.15 hodin na Teams

Přečtěte si str. 46 - 47 - VZNIK PŮDPŮSOBENÍ GRAVITACE.

Do zápisu si zapište:

 • co ovlivňuje vznik půd
 • na čem vznik půd závisí
 • jaké máme půdní typy
 • nakresli nebo zkopíruj a nalep SVISLÝ ŘEZ PŮDOU i s popisem ze str. 47.

K PŮSOBENÍ GRAVITACE si napište:

 • k čemu ve vysokých horách dochází
 • co je suť, kde se hromadí, jaké tvary vytváří
 • k čemu dochází po vydatných deštích a proč

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

10. 2.

Dnes začínáme VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE. Přečtěte si str. 45 a 46. Do zápisu si opište Zapamatuj si ze str. 45 a dopište si:

- tvořivá činnost spočívá v přemísťování úlomků hornin a jejich usazování do vrstev

Ke zvětrávání si udělejte výpisky sami.

______________________________________________________________________________________________

8. 2.

Přěčtěte si str. 42 - 45 - POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK.

Do zápisu si napište:

1. Desky se pohybují od sebe

Opiš zapamatuj si ze 43.

2. Desky se pohybují proti sobě

Opiš zapamatuj si ze str. 44.

Na závěr zápisu nakresli nebo zkopíruj a nalep horní obrázek ze str. 44.

______________________________________________________________________________________________

27. 1.

Přečtěte si str. 40 - 42 - ZEMĚTŘESENÍ a SOPEČNÁ ČINNOST. Do sešitu si zapište k zemětřesení Zapamatuj si ze str. 40 a dále: 

 • co je hypocentrum, epicentrum, Richterova stupnice, seismograf a tsunami

K sopečné činnosti si zapište Zapamatuj si ze str. 41 i 42 a dále:

 • kolik je na zemi činných sopek, jestli byly sopky i na našem území
 • co jsou vřídla
 • nakresli si obr ze str. 42 - typy sopečných erupcí

Dnešní zápis a zápis z 25. 1. mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

25. 1.

Přečtěte si str. 39 - 40 - VRÁSNĚNÍ, udělejte si výpisek ze Zapamatuj si a nakresli nebo zkopíruj a nalep VZNIK PŘÍKROVU A PÁSEMNÉHO POHOŘÍ ze str.40.

______________________________________________________________________________________________

20. 1.

Přečtěte si str. 37 - 38. Napište si velký nadpis UTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU a do zápisu si opište zapamatuj si. Potom si napiš nadpis VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE a zase si opište zapamatuj si. A poslední budou PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY a opět si opište zapamatuj si.

Ze str. 38 si udělejte výpisek, co jsou a jak vznikají vrásy, zlomy a kerné pohyby.

______________________________________________________________________________________________

18. 1.

Než začneme v učebnici nové téma, zopakujeme si přeměněné horniny. Vypracujte do sešitu ze zadu úkoly z učebnice na str. 36/1, 2, 3, 4, 6, 7.

Vypracovanou práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

13. 1.

Dnes nás čeká poslední skupina hornin - PŘEMĚNĚNÉ HORNINY

Ze zapamatuj si si napiš, co je přeměna, za jakých podmínek k ní dochází, kdy, při jakém procesu a které horniny mohou přeměně podléhat. V podstatě je to celé zapamatuj si.

Opište si i druhé zapamatuj si na str. 34, kde máte uvedeno, k čemu při přeměně dochází.

FILIT

- vzniká slabou přeměnou jílových usazenin

- šedý, zelený

- obsahuje křemen, slídu (dává mu hedvábný lesk) a živce

- použití: střešní krytina, dekorační kámen

- výskyt: Podkrkonoší, Hrubý Jeseník, Z Čechy

SVOR

- vzniká přeměnou jílových usazenin, ale za vyššího tlaku a teploty

- tvoří ho křemen, slída, často obsahuje granát

- je měkký => nemá praktické využití

- výskyt: Českomoravská vrchovina, Hrubý Jeseník, Krkonoše, Orlické a Krušné hory, Šumava

RULA

- vzniká silnou přeměnou jílových usazenin, pískovců a žul

- tvoří ji křemen, živec, slída

- má páskovanou stavbu

- barva je hnědá, šedá, načervenalá

- využití: stavební kámen

- výskyt: stejně jako svor

KRYSTALICKÝ VÁPENEC

= mramor

- vzniká přeměnou vápence

- tvoří ho kalcit a příměsi

- čistý je sněhově bílý nebo má namodralý odstín

- vznikají v něm jeskyně

- využití: stavební a dekorační kámen

- výskyt: v okolí Sušice, Tábora, Jeseníku

HADEC

- vzniká přeměnou tmavých hlubinných vyvřelin

- černý, nazelenalý

- rostou na něm vzácné druhy rostlin

- využití: stavební a dekorační kámen

- výskyt: Českomoravská vrchovina - Mohelno

______________________________________________________________________________________________

11. 1.

Dnes dokončíme usazené horniny na str. 33.

Napište si nadpis CHEMICKÉ USAZENINY.

Ze zapamatuj si si napište, jak vznikají a máme zde jednoho zástupce travertin. Udělejte si k němu výpisek sami.

Za zápis napiš odpovědi na otázky ze str. 34.

______________________________________________________________________________________________

6. 1.

Dnes pokračujeme organogenními usazeninami. Máme tam UHLÍ, o kterém už toho víme hodně z chemie, tak je na doplnění:

- hořlavá usazenina tmavé barvy

- obsahuje hlavně C, dále H2o a S

- zdroj energie, surovina pro chemický průmysl

- černé uhlí - prvohorní, je nejvýhřevnější

                     - ze stromovitých plavuní, přesliček a kapradin

                     - těží se v okolí Karviné

- hnědé uhlí - třetihorní, méně kvalitní

                     - těží se na Mostecku, Sokolovsku

- lignit - nejméně kvalitní - okolí Hodonína

- antracit - nejkvalitnější

RAŠELINA a PŘÍRODNÍ UHLOVODÍKY si udělejte stručný výpisek sami. 

______________________________________________________________________________________________

4. 1.

1. Přečtěte si a dodělejte zápis úlomkovité usazeniny str. 30, SPRAŠ, JÍL, JÍLOVEC A JÍLOVÁ BŘIDLICE 

2. Přečtěte si ORGANOGENNÍ USAZENINY str. 31. 

Napište si, jak vznikají (žlutý rámeček Zapamatuj si) a zapište si vápenec, křídu a dolomit.

______________________________________________________________________________________________

25. 11.

1. Poslední skupinou minerálů jsou MINERÁLY ORGANICKÉHO PŮVODU

Máme zde uvedený jantar. Přečtěte si o něm na str. 24 a zapište si zase jeho vlastnosti, použití a výskyt.

2. Na závěr minerálů si pro zopakování vypracuj do sešitu úkoly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 na str. 24.

Své odpovědi pošli do skončení dnešní hodiny (do 11.05 hodin).

______________________________________________________________________________________________

23. 11.

Dnes nás čeká předposlední skupina minerálů - KŘEMIČITANY.

Přečtěte si o nich na str. 21 - 24.

Zápis začněte Zapamatuj si na str. 21 a potom si vypište uvedené minerály, jejich vlastnosti, použití a výskyt. Pište i minerály, které jsou uvedeny vedle modré čáry.

______________________________________________________________________________________________

18. 11.

Dnes si přečtěte další 2 skupiny minerálů - UHLIČITANYSÍRANY .

Zase si napiš vlastnosti, použití, výskyt. U uhličitanů máte 4 minerály, u síranů je jen sádrovec. U něho je zmíněný alabastr - čistý a jemnozrnný sádrovec používaný v sochařství. Zapiš si ho také. 

______________________________________________________________________________________________

16. 11.

Další skupinou jsou OXIDY A HYDROXIDY. Přečtěte si o nich na str. 18 - 20 a vypište si k nim opět vlastnosti, použití a výskyt 

(piš stručně, heslovitě, neopisuj vše). 

Posledním minerálem z této skupiny je LIMONIT na str. 20. Nemá tam uvedený vzorec sloučeniny, v učebnici se dozvíš proč. Místo vzorce si k jeho názvu napiš, že je to hydroxid.

______________________________________________________________________________________________

11. 11.

Dnes si dáme malou skupinu minerálů - HALOGENIDY. Máme zde uvedené 2 minerály - halit a fluorit.

Nadpis: HALOGENIDY

Halit (sůl kamenná) NaCl

- bezbarvý, ale může být zbarven příměsmi do modra, růžova nebo černa

- slaná chuť, rozpustný ve vodě

- má skelný lesk a dokonalou štěpnost

- krystalizuje v krychlové soustavě

- výskyt: Polsko, V. Slovensko, Rakousko

- použití: potravinářství, chemický průmysl

Fluorit CaF2

- skelný lesk, dokonalá štěpnost

- barva různá - nažloutlá, zelená, fialová

- použití: v hutnictví, sklářství, při výrobě plastů a HF

______________________________________________________________________________________________

9. 11.

Další skupinou minerálů jsou SULFIDY. Přečtěte si o nich na str. 16 a 17.

- v zemské kůře tvoří rudné žíly, které vznikají krystalizací z horkých vodných roztoků v puklinách zemské kůry

V učebnici máte uvedené 4 sulfidy. Do zápisu si zapište jejich vlastnosti, použití (využití) a výskyt. Ke každému minerálu si také pište jeho chemický vzorec.

Milí deváťáci, najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz. 

______________________________________________________________________________________________

4. 11.

První skupinou minerálů jsou PRVKY

Přečtěte si str. 14 - 16 nahoře. V učebnici máte uvedené 3 prvky, které tvoří minerály, z toho uhlík tvoří dva minerály - diamant a grafit - podle toho, za jakých podmínek vznikají. 

Podle tučně zvýrazněných částí vět si vypište vlastnosti a použití každého minerálu. U zlata a diamantu si napište, údaje o karátech, které jsou napsané za modrou čárou, protože KARÁTY, které se u obou minerálů uvádějí, znamenají u každého minerálu něco jiné.

______________________________________________________________________________________________

2. 11.

Opakujte si fyzikální vlastnosti minerálů, ať dokážete každou vlastnost vysvětlit, znáte rozdělení minerálů podle dané vlastnosti a hlavně se naučte a opakujte stupnici tvrdosti (musíte umět vyjmenovat všech 10 minerálů od 1 do 10 a vědět, čím se dá do daného minerálu rýpat.

______________________________________________________________________________________________

21. 10.

PŘEHLED MINERÁLŮ

(opište si zapamatuj si na str. 14)

______________________________________________________________________________________________

19. 10.

Vypište si fyzikální vlastnosti minerálů.

______________________________________________________________________________________________

14. 10.

KRYSTALOVÉ SOUSTAVY

Rozlišujeme 7 krystalových soustav

- podle počtu prvků souměrnosti a tvaru osního kříže

(protože to bez ukázek modelů a bez vysvětlení jinak nepůjde, vypište si jejich názvy ze strany 10 - tučně zvýrazněné

a číslujte si je 1 - 7)

Na konci hodiny práci vyfoť a pošli na email.

______________________________________________________________________________________________

12. 10.

Dnes nás čeká téma SOUMĚRNOST KRYSTALŮ (to bude také nadpis).

Přečtěte si stranu 9-10 a udělejte si zápis podle následujících instrukcí.

Zápis:

- vyjadřujeme ji pomocí těchto prvků souměrnosti: (vypíšeš z učebnice)

(dopiš si i vysvětlení, pokud neodvodíš z matematiky, co znamenají)

1.

2.

3.

(Dále máme pokračovat krystalovými soustavami.)

Pokračujte v zápisu:

Rozlišujeme 7 krystalových soustav

- podle počtu prvků souměrnosti a tvaru osního kříže

(protože to bez ukázek modelů a bez vysvětlení jinak nepůjde, vypište si jejich názvy ze strany 10 - tučně zvýrazněné

a číslujte si je 1 - 7)

Na konci hodiny práci vyfoť a pošli na email.

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:195
TÝDEN:195
CELKEM:567789