ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

 

Chemie

20. 5.

- dnes on-line hodina v 9. 30 hodin na teams

Opakování učiva: sloučeniny, názvosloví.

Žáci, kteří nebudou přítomni na online hodině budou zkoušeni po návratu do školy.

______________________________________________________________________________________________

18. 5.

Dnes samostatná práce.

Dostali jsme se k opakování na str. 60. Do sešitu ze zadu vypracuj úkoly 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13 a 14. Tyto úkoly se také nauč, po návratu do školy si vaše znalosti prověřím. 

Dnešní práci mně pošli nejpozději do 15.00 hodin.

______________________________________________________________________________________________

6. 5.

Dnes samostatná práce - opakování názvosloví hydroxidů. Zadání máš v přiloženém souboru.

U všech značek prvků napiš jejich oxidační čísla!!!

Ch 8 - hydroxidy.jpg (2.19 MB)

Vypracovanou práci mně pošli do skončení dnešní hodiny.

______________________________________________________________________________________________

4. 5.

- dnes on-line hodina v 10.20 hodin na teams

Opakování názvosloví.

Úkoly v PS.

Přečíst str. 59 - KYSELOST A ZÁSADITOST ROZTOKŮ

Do zápisu si opiš zapamatujte si na str. 59.

______________________________________________________________________________________________

29. 4.

- dnes on-line hodina v 9.25 hodin na teams

Opakování názvosloví.

Procvičování názvosloví hydroxidů.

Úkoly v PS.

PS z dnešní hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

27. 4.

- dnes on-line hodina v 10.20 hodin na teams

Přečíst str. 58, do sešitu si opiš Zapamatujte si z této strany a zbytek zápisu z přiloženého souboru: Ch 8 - hydroxidy.docx (13.98 kB)

Podívej se na video k názvosloví hydroxidů.

https://www.youtube.com/watch?v=kC8bm9sIV-U

V PS vypracuj úkol 8.5 na str. 32, 8.7, 8.8, 8.9 na str. 33.

PS mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

22. 4.

Dnes máte opakování sloučenin. U všech značek prvků napiš jejich oxidační čísla, abych věděla, jak ti názvosloví jde.

Ch 8 - opakování sloučenin.jpg (2.27 MB)

Vypracované opakování mi pošli do skončení dnešní hodiny.

______________________________________________________________________________________________

20. 4.

- dnes on-line hodina v 10.20 hodin na teams

Opakování názvosloví sloučenin.

Názvy a vzorce kyselin z minulé hodiny.

Přečíst str. 57 - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KYSELINY. Zápis do sešitu: 

Ch 8 - nejvýznamnější kyseliny.docx (15.55 kB)

Na závěr zápisu si opiš první 4 řádky ze Zapamatujte si na str. 57. 

Zápis mi pošli.

Názvosloví kyselin, které jsme procvičovali v online hodinách dokonči a pošli mně je na kontrolu. Kdo se neúčastní z neznámých důvodů a bez omluvy, vypracuje všechny kyseliny a také je pošle. Ch 8 - Kyseliny.jpg (1.8 MB)

______________________________________________________________________________________________

15. 4.

- dnes on-line hodina v 9.25 hodin na teams

Opakování teorie k názvosloví sloučenin.

Procvičování názvosloví kyslíkatých kyselin.

Úkoly v PS.

Názvy a vzorce kyselin na procvičování: Ch 8 - Kyseliny.jpg (1.8 MB)

Do sešitu si napiš: PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ KYSELIN

- kyseliny, které musím znát zpaměti!!!

kyselina sírová H2SO4

kyselina siřičitá H2SO3

kyselina uhličitá H2CO3

kyselina dusičná HNO3

kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

Kyseliny si dej do rámečku, ať je oddělíš od kyselin, které budeme procvičovat v hodině.

______________________________________________________________________________________________

13. 4.

- dnes on-line hodina v 10.20 hodin na teams

Opakování teorie k názvosloví sloučenin.

Procvičování názvosloví kyslíkatých kyselin.

Úkoly v PS.

Na příští hodinu opakovat sloučeniny. Teorii  i názvosloví.

______________________________________________________________________________________________

8. 4.

- dnes on-line hodina v 9.25 hodin na teams

Kontrola práce z minulé hodiny.

Názvosloví kyselin. 

Zápis do sešitu:

KYSELINY

Opiš Zapamatujte si ze str. 56. 

Zápis pokračuje zde: Názvosloví kyselin.jpg (3.77 MB)

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

6. 4.

Dnes samostataná práce.

1. Přečti si str. 55 - 56 a podívej se na následující video (i vícekrát). Příští hodinu si je rozebereme a vysvětlíme, co vám nebude jasné (dělejte si poznámky, ať nezapomenete, na co se chcete zeptat).

https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0

2. Do sešitu vypracuj následující 3 úkoly. U všech značek prvků ve všech sloučeninách doplň oxidační čísla!!! Budou součástí hodnocení tohoto úkolu.

Ch 8.jpg (1.45 MB)

Vypracovaný úkol mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

30. 3.

- dnes on-line hodina v 10.25 hodin na teams

Kontrola PL ionty.

Nejjednodušší sloučeniny - opakování. Do sešitu ze zadu vypracuj následující úkoly z učebnice na str. 54. Úkol 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18 a 20a.

Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami. Neopisuj jen řešení!!!

Vypracované úkoly mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

25. 3.

- dnes on-line hodina v 9.25 hodin na teams

Kontrola PL.

Přečíst str. 53 - IONTY V CHEMII. Do zápisu si opište Zapamatujte si a obě tabulky, kde máte přílkady názvů kationtů a aniontů.

Vypracuj pracovní list na procvičování iontů: Ch8 ionty.jpg (3.06 MB)

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

23. 3.

- dnes on-line hodina v 10.25 hodin na teams

Opakování značek prvků.

PL názvosloví oxidů a halogenidů: PL - názvosloví.jpg (2.82 MB) PL si vytiskni a doplň nebo si na papír udělej tabulku a do ní PL vypracuj.

Nová látka: SULFIDY

Zápis: Sulfidy.docx (14.09 kB)

Vypracovaný PL i zápis mi pošli. 

______________________________________________________________________________________________

18. 3.

- dnes on-line hodina v 9.25 hodin na teams

Opakování názvosloví oxidů a halogenidů.

Kontrola úkolů v PS.

Názvosloví sulfidů. Podívejte se na následující video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8nIgGW78Uk4

______________________________________________________________________________________________

16. 3.

- dnes on-line hodina ve 13.20 hodin na teams

Procvičování názvosloví halogenidů.

Úkoly v PS.

Za DÚ opakujte a procvičujte názvosloví oxidů a halogenidů.

Vzorce_a_nazvy_halogenidu.doc (37 kB)

Zde máte ještě jednou vysvětlení násobení a dělení u názvosloví oxidů.

Oxidy.jpg (2.63 MB)

______________________________________________________________________________________________

11. 3.

- dnes on-line hodina ve 9.35 hodin na teams

Budeme se zabývat názvoslovím halogenidů, proto se nejdříve 2x podívejte na přiložené video.

https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y

Kontrola PS str. 29/7.14

Zápis:

NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ

- názvy halogenidů jsou dvouslovné:

 1. podstatné jméno - odvozeno od názvu halogenu

                                          - zakončení je -id => clorid, bromid, fluorid, jodid

       2. přídavné jméno - odvozeno od názvu vázaného prvku 

Přepiš si nebo zkopíruj a nalep tabulku 9 na str. 52.

______________________________________________________________________________________________

9. 3.

- dnes on-line hodina ve 10.25 hodin na teams​​​​​

1. Opakování názvosloví oxidů - společná práce

2. PS str. 29, úkol 7.12 a 7.14

3. Přečtěte si str. 52 - HALOGENIDY. Do zápisu si opište Zapamatujte si a z textu si vypište vlastnosti a využití chloridu sodného a chloridu draselného.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

4. 3.

- dnes on-line hodina ve 9.25 hodin na teams​​​​​

Nejdříve budeme pracovat společně: 

 1. opakování prvků
 2. opakování teorie k názvosloví oxidů
 3. kontrola úkolů v PS z minulé hodiny
 4. úkoly v PS na str. 29

Ve zbytku hodiny sami procvičujte názvosloví oxidů. Zde máte znovu odkaz.

https://www.nazvoslovi.cz/test

______________________________________________________________________________________________

2. 3.

- dnes on-line hodina ve 13.20 hodin na teams

Dnes budeme pracovat společně: 

 1. opakování prvků
 2. opakování teorie k názvosloví oxidů
 3. úkoly v PS na str. 28 

Samostatně vypracujte v PS úkol 7.8, 7.9, 7.10 na str. 28

Všechny dnešní úkoly v PS mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

25. 2.

- dnes on-line hodina ve 9.25 hodin na teams

Procvičování názvosloví oxidů. Kontrola zadané práce z minulé hodiny. 

Vypracujte v PS úkol 7.2 na str. 27.

Práci z dnešní hodiny a zadané oxidy z minulé hodiny mi pošli.

Tady máte odkaz na procvičování názvosloví oxidů.

https://www.nazvoslovi.cz/test

Prověrka: výpočet molární hmotnosti sloučenin. Molární hmotnosti vypočítej do sešitu ze zadu. Při výpočtu musí být postup tak, jak jsme se ho učili. Na prověrku máš 15 minut. Do skončení hodiny (tzn. do 10.10 hodin) mi vypracovanou prověrku pošli.

Prověrka - molární hmotnosti.jpg (2.12 MB)

______________________________________________________________________________________________

23. 2.

- dnes on-line hodina ve 13.20 hodin na teams

Přečtěte si na str. 51 ještě jednou tabulky - Jak určíme název oxidu z jeho vzorce a Jak vytvoříme vzorec oxidu z jeho názvu.

Tabulky přepiš nebo zkopíruj a nalep do sešitu.

Podívejte se na přiložené video.

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg

Podle postupu na videu napiš názvy těchto oxidů: SiO2, K2O, MnO3, Al2O3  a vzorce těchto oxidů: jodičný, olovičitý, fosforitý, bromistý, vápenatý.

Na příští hodinu si zopakujte výpočet molární hmotnosti sloučenin. Bude prověrka.

______________________________________________________________________________________________

18. 2.

- dnes on-line hodina ve 9.30 hodin na teams

Přečtěte si str. 50 - 51, kde je vysvětleno názvosloví oxidů.

Do sešitu si napište nadpis: NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ.

- názvy sloučenin se skládají z podstatného a přídavného jména

- podstatné jméno určuje typ sloučeniny - např. oxid

- u dvouprvkových sloučenin je zakončení podstatného jména -id

- přídavné jméno je odvozeno od názvu vázaného prvku - např. uhličitý

- zakončení přídavného jména odpovídá oxidačnímu číslu vázaného prvku

Sem si opište nebo zkopírujte a nalepte tabulku 8 na str. 50.

- kyslík má ve všech oxidech oxidační číslo mínus dvě O-II

- součet hodnot oxidačních čísel atomů prvků ve vzorcích je vždy 0

- POZOR !  - pořadí prvků v názvu oxidu je vždy opačné než ve vzorci - např. oxid měďnatý CuO

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

16. 2.

- dnes on-line hodina ve 13.20 hodin na teams

Začínáme první sloučeniny - OXIDY. Přečtěte si o některých známých oxidech na str. 48 - 49. Z přiloženého souboru si opište zápis.

Oxidy.docx (15.75 kB)

______________________________________________________________________________________________

11. 2.

- dnes on-line hodina ve 9.30 hodin na teams

Dnes budete pracovat v PS na str. 23 - 26.

Vypracovaný PS mi pošlete. Příští hodinu si úkoly zkontrolujeme a doplníme.

V učebnici si přečtěte str. 47. Do sešitu si napište nadpis SLOUČENINY.

Zápis: 

- chemické sloučeniny jsou složeny ze dvou a více prvků

- nejjednodušší jsou dvouprvkové sloučeniny: oxidy, halogenidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny

______________________________________________________________________________________________

9. 2.

- dnes on-line hodina ve 13.20 hodin na teams

Přečtěte si str. 44 - 45. Jako nadpis si napište STECHIOMETRICKÉ KOEFICIENTY.

Do zápisu si opište Zapamatujte si ( každou větu na novou odrážku) a potom si opište ze str. 44 Postup výpočtu hmotnosti látek z chemické rovnice dosazováním do obecného vztahu. Jsou to body 1 - 4 (v modrých rámečcích). Do sešitu ze zadu vypracuj ze str. 46 úkoly 2, 4, 6, 10, 12, 13 a 14. Odpovídej celými větami nebo piš otázku a odpověď, jinak budu práci hodnotit jako nesplněnou.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

28. 1.

- dnes on-line setkání v 9.30 hodin na teams

Dnes budeme procvičovat VÝPOČET MOLÁRNÍ HMOTNOSTI.

Následující sloučeniny si vypočítáme společně: M (H2SO4) = ? g/mol

                                                                                     M [Mg(NO3)2] = ? g/mol

Sami vypočítejte: M [Fe(OH)3] = ? g/mol

                                M [(NH4)2SO4 = ? g/mol

                                M [Al(OH)3] = ? g/mol

Dnešní práci a zápis z 26. 1. mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

26. 1.

- dnes on-line setkání ve 13. 20 hodin na Teams

Přečtěte si v učebnici str. 43 celou i s informacemi psanými menším písmem.

Do sešitu si napište nadpis MOLÁRNÍ HMOTNOST

do zápisu si opište Zapamatujte si, pod ně si opište z učebnice vzorec pro výpočet M i se slovním vysvětlením a jednotkou molární hmotnosti (je to uprostřed strany 43)

Dál si zapište co je látková koncentrace, vzorec i se slovním vysvětlením a běžně používanou jednotku koncentrace.

Na závěr zápisu si napište příklad výpočtu molární hmotnosti oxidu železitého. Celý postup!!!

______________________________________________________________________________________________

21. 1.

- dnes on-line setkání v 9.30 hodin na Teams

Přečtěte si str. 41 - 42 včetně doplňujících informací psaných menším písmem. Nadpis bude ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI a do zápisu si opište Zapamatujte si na str. 42.

Potom si z textu opište ze str. 42 jména pánů, kteří objevili zákon zachování hmotnosti.

Na závěr zápisu si opište nebo zkopírujte tabulku 7 na str. 42 Úprava schématu chemické reakce na chemickou rovnici.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

19. 1.

Dokončili jsme téma nekovy, kovy a než začneme téma nové, zopakujte si, co jste si zapamatovali. Budete pracovat v učebnici na str. 40, kde máte opakovací úkoly. Asi zjistíte, že s některými z nich jste se už setkali. Do sešitu do zadu vypracujte úkol 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13 a 15. Odpovídej celými větami nebo piš otázku a odpověď.

Hotovou práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

14. 1.

- dnes on-line setkání v 9.25 hodin na Teams

Dnes nás čeká kapitola OBJEV USPOŘÁDÁNÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ na str.39. Tuto kapitolu si přečtěte a do zápisu si zapište zapamatujte si.

Prověrka:

1. Které prvky nazýváme HALOGENY? (4b)

2. Vysvětli, proč je volný vodík na zemi vzácný? (2b)

3. Vodík se ve vesmíru vyskytuje ve velkém množství. Proč nedochází k jeho výbuchu? (2b)

4. V jaké formě se vyskytuje uhlík v přírodě? (2)

5. Při žaludečních potížích se využívá aktivní uhlí pod názvem Carbosorb. Vysvětli jeho zdravotní účinky. (2b)

6. Proč se halogeny nevyskytují v přírodě volné, ale jen vázané ve sloučeninách? (1)

7. Který prvek vytváří ozón a jak ho značíme? (2b)

8. O jaký nekov se jedná? (4b)  a) pevná, žlutá krystalická látka: 

                                                       b) bezbarvý plyn, umožňuje hoření:

                                                       c) modrofialová barva par, dezinfekční účinky, důležitý v potravě člověka:

                                                       d) jedovatá, samozápalná pevná látka:

Vypracovanou prověrku pošli do 10.00 hodin (max. 10.10 hodin) na skype nebo na email.

______________________________________________________________________________________________

12. 1.

- on-line setkání v 13.25 na Teams

Dnes nás čeká skupina kovů nazývaných ALKALICKÉ KOVY. Máte je v učebnici na str. 38. Tuto stranu si přečtěte a potom se podívejte na následující video. Ve videu vám pan učitel říká, abyste si opsali zápis. Vy si ho neopisutje, jenom si ho přečtěte. Zápis si uděláme sami.

https://www.youtube.com/watch?v=xTzsx1I19Jk

Zápis:

ALKALICKÉ KOVY

- jsou prvky první skupiny v periodické tabulce prvků

- ve valenční vrstvě mají jeden valenční elektron => vytvářejí kationty

- barví plamen Li - červeně, Na - žlutě, K - fialově

- jsou velmi nestálé, v přírodě se vyskytují pouze vázané ve sloučeninách

- při reakci s vodou tvoří vodík a hydroxid

- reagují i s vodními parami (vzdušná vlhkost), proto se uchovávají v petroleji

- jsou to stříbřité a měkké kovy, dají se krájet nožem

- v přírodě tvoří mnoho sloučenin (např. NaCl - kuchyňská sůl)

- využití: Li - akumulátory

                Na - součást skla, výbojek, mýdel, hnojiv

                K - součást hnojiv, mýdel

Příští hodinu bude písemné opakování nekovů. Tak se na to podívejte.

______________________________________________________________________________________________

7. 1.

- on-line setkání v 9.30 na Teams

Pokračujeme kovy na str. 37. Pozorně si tuto stranu přečtěte i s doplňujícími informacemi, které jsou psané menším písmem. Ke každému kovu si zase napište jeho vlastnosti a využití (použití).

Na konci zápisu budou Slitiny

- připravují se tuhnutím roztavených směsí kovů

- mají lepší vlastnosti než čisté kovy

(opiš si příklady slitin a z jakých kovů jsou, jsou to čtyři černé tečky na str. 37)

a ještě si dopiš mosaz (slitina Cu a Zn)

______________________________________________________________________________________________

5. 1.

-on-line setkání ve 13.20 hod na Teams

Pro zopakování nekovů si vypracujte v PS str. 21.

Dnes začneme kovy.

Dejte si větší nadpis - KOVY

Jaké mají vlastnosti, jsme si už  psali a těď nás čeká několik vybraných kovů, které nám naše učebnice nabízí.

Přečtěte si str. 36, kde máte první 3 kovy - železo, hliník a měď.

Do zápisu si ke každému napište vlastnosti a použití, ale vypisujte to z textu, nepište to ze shrnutí.

A aby sešit vypadal lépe, nakreslete si ke každému kovu obrázek nějakého předmětu, výrobku, který je z daného kovu zhotoven.

Práci mi pošlete, já se podívám, jak jste to zvládli.

______________________________________________________________________________________________

17. 12.

Na straně 35 v učebnici máme poslední nekovy, o kterých se budete učit - uhlík, síru a fosfor. Pozorně si přečtěte tuto stranu a napište si ke každému prvku jeho vlastnosti výskyt a použití. 

V PS vypracujte str. 19 a 20.

Dnešní práci pošlete ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

15. 12.

POkračujeme dalšími nekovy. Přečtěte si str. 34. 

Nadpis bude HALOGENY.

Do zápisu si napište shrnutí a za ně si ke každému halogenu vypište z textu jeho vlastnosti a využití.

______________________________________________________________________________________________

3. 12.

Dnes máme novou kapitolu - Chemické prvky. Přečtěte si str. 31.

Zápis: CHEMICKÉ PRVKY

- 114 doposud známých prvků, 90 z nich jsou přirozené, ostatní připravené uměle

- z přirozených prvků: 11 plynných (vypiš si z učebnice, které to jsou)

                                        2 kapalné (vypiš si je)

                                        ostatní jsou pevné látky (hlavně kovy)

- prvky dělíme na kovy a nekovy

KOVY (vypiš si vlastnosti z učebnice)

NEKOVY (nemají kovový vzhled, nevedou elektrický proud, ani teplo)

______________________________________________________________________________________________

1. 12.

1. Naučte se značky prvků z posledních dvou skupin periodické soustavy prvků. Skupina VII.A ( F, Cl, Br, I, At) a skupina VIII.A (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).

2. Doučte se značky prvků, které byly zadávány od začátku školního roku. V úterý 8. 12. si dáme písemné opakování.

3. V PS vypracujte úkol 4.12 na str. 15 - VYZKOUŠEJTE SE a pošlete ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

26. 11.

1. Pošli vypracovanou práci z minulé hodiny.

2. Elektronová stavba atomového obalu

- elektrony jsou v obalu uspořádány ve vrstvách

- nejvzdálenější vrstva od jádra se nazývá - valenční vrstva

- ve valenční vrstvě jsou valenční elektrony

- v 1. vrstvě mohou být maximálně 2 elektrony

- ve 2. vrstvě může být maximálně 8 elektronů

- ve 3. vrstvě může být maximálně 18 elektronů

- ve 4. vrstvě může být maximálně 32 elektronů

- počet vrstev určíme podle čísla periody

- počet valenčních elektronů určíme podle čísla skupiny (římská číslice u skupiny Anebo B)

Z přiloženého souboru si opište několik příkladů.

Elektronová stavba.jfif (51.84 kB)

______________________________________________________________________________________________

24. 11.

1. Dnes nejprve zůstaneme na str. 29, na které máme ještě ionty. Je to odstavec uprostřed strany. Pozorně si ho přečtěte a zapište si zápis. 

IONTY

- neutrální atom má stejný počet elektronů a protonů

- pokud atom ztratí 1 nebo více elektronů (tedy má více protonů než elektronů), vznikne kladně nabitá částice - KATION (např. Na+, Fe3+)

- pokud atom přijme jeden nebo více elektronů (tedy má víc elektronů než protonů), vznikne záporně nabitá částice - ANION

(např. Cl-, S2-)

Příklady vzniku iontů:

Ca2+: Ca0 - 2e- -> Ca2+

S2-: S0 + 2e- -> S2-

(Tohle neopisuj!!! Je to pro vysvětlení. Nejdříve je uvedeno, co má vzniknout, my jsme měli Ca2+ a S2-. Je to tučně zvýrazněno. Ca0 a S0 znamená, že máme neutrální atom, ze kterého má daný ion vzniknout. Podle toho, jestli má vzniknout anion nebo kation, přičteš nebo odečteš elektrony e-. Jejich počet zase závisí na čísle, které je uvedeno u značky prvku v zadání. A nakonec za šipku napíšeš, co ti vzniklo, tedy to, co je v zadání.)

Napiš sám, jak vzniknou následující ionty:

Fe3+:

O2-: 

2. Do sešitu ze zadu vypracuj  z učebnice na straně 30 úkoly 2, 3, 4, 5, 6, 15 a 16.

______________________________________________________________________________________________

19. 11.

Nadpis bude: ATOMY PRVKŮ SE SPOJUJÍ

Přečtěte si str. 28 a 29. Zapište si zapamatujte si na str. 28 => Napiš si 1. větu a nakresli si obr. 43 - modely molekul některých prvků. Pak si vynechej 3 řádky (sem si vysvětlíme, cos nakreslil) a napiš druhou větu ze zapamatujte si. Za ni si nakresli z obr. 46 H2O a CO2.  Vynechej 2 řádky (zase si to vysvětlíme) a napiš 3. větu. Ze str. 29 si napiš první 2 věty ze zapamatujte si a nakresli obr. 50. Potom si opiš z textu nahoře Od Chemický vzorec udává .... až po tři molekuly oxidu uhličitého. (je to malý odstavec nad Hoření sodíku v chloru).

Nejprve pracujte a kolem 9:45 se spojíme.

______________________________________________________________________________________________

12. 11. 

Nejdříve mi pošlete ke kontrole práci z minulé hodiny a Ps z 5. 11. !!!

Dnes jsme se dostali ke kapitole, která se týká chemických prvků. Přečtěte si velmi pozorně str. 27.

Nadpis si dejte CHEMICKÉ PRVKY

Do zápisu si opište zapamatujte si na str. 27.

Pište každou větu na novou odrážku.

V PS vypracujte úkol 4.2, 4.3 a 4.4 na str.13.

______________________________________________________________________________________________

10. 11.

Dostali jsme se k nové kapitole VŠECHNO VIDĚT NEMŮŽEME. Začíná na str. 25. Stranu 25 a 26 si pozorně celou přečtěte.

Zápis:

ATOM

- nejmenší částice látek

- skládá se z jádra a obalu

- jádro má kladný náboj - obsahuje kladně nabité protony a neutrální neutrony

- obal má záporný náboj - obsahuje záporně nabité elektrony

(na konec zápisu si opište z učebnice ze str. 26 , vedle obrázku 40 - co je proton, neutron a elektron - opište celé 3 řádky)

Stále si opakujte, případně učte, značky prvků. 

Osmáci, najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz. Od pondělí si mě máte najít na skype a jste tam 3.

______________________________________________________________________________________________

5. 11.

Než začnete v učebnici novou kapitolu, doděláte si úkoly v PS, ketré jsou k minulé kapitole.

Na str. 9 vypracujte úkol 3.5, na str. 10 úkoly 3.6, 3.7, 3.8 a na str. 11 úkol 3.10 a 3.11.

Doučte se značky prvků, které byly zadané a které je ještě neumíte. Čekají nás poslední 2 skupiny a měli byste znát všechny důležité značky, které budeme dál potřebovat a používat.

______________________________________________________________________________________________

3. 11.

Dnes jsme se dostali k opakování na str. 24. 

Do sešitu do zadu vypracujte následující úkoly: 1, 2, 3, 11, 13, 17, 19, 24, 25. Nezapomeňte napsat datum a podtrhnout je.

Své odpovědi si můžete zkontrolovat podle řešení na konci učebnice. 

V PS vypracujte úkoly 3.1, 3.2, 3.4.

Na závěr si vemte periodickou tabulku prvků a vyznačte si další prvky, které se budete učit: skupina V.A (N, P, As, Sb), VI.A (O, S, Se)

______________________________________________________________________________________________

22. 10.

Dnes si přečtete, zapíšete a naučíte str. 22 a 23 kapitolu NENÍ VODA JAKO VODA.

nadpis: VODA

Do zápisu si zapište:

 • co je oběh vody v přírodě, k tomu si nakreslíš obrázek 30 na str. 22. Budeš umět vysvětlit!
 • co je měkká, tvrdá a minerální voda
 • co je destilovaná, pitná, užitková a odpadní voda
 • co je nasycený a nenasycený roztok

Na závěr nakreslíš obr. 29 na str. 22 - Změny skupenství látek.

NEZAPOMEŇTE SE UČIT ZNAČKY PRVKŮ!!!!!

______________________________________________________________________________________________

20. 10.

Čeká nás nová kapitola BEZ ČEHO NELZE ŽÍT na straně 19 (tu si přečtěte).

Týká se vzduchu a vody.

Dnes budete mít téma VZDUCH.

Přečtěte si stranu 20 a 21 a do zápisu zapište:

- zapamatujte si na straně 21

- a ze strany 20 si vypište:

 • základní složky čistého suchého vzduchu i s %
 • co se ve vzduchu vyskytuje v přírodě
 • využití kyslíku, dusíku a vzácných plynů (jsou to tři černé tečky vedle obrázku 24)
 • jak vzdušný kyslík škodí

______________________________________________________________________________________________

15.10.

 • Učebnice strana 18.
 • Do zadu do sešitu vypracovat úkoly 1, 3, 4, 5, 6, 10, 13.
 • Pro zopakování této látky vypracujte také úkoly v PS 2.7 a 2.8 na straně 6-7.

______________________________________________________________________________________________

13. 10.

Doufám, že jste všichni vypočítali příklady z pracovního sešitu, které byly zadané ke konci minulé hodiny.

Doplněnou tabulku z PS str. 5 vyfoť a poši na e-mail.

Dnes nás čeká kapitola: JAK ODDĚLUJEME SLOŽKY SMĚSI na str. 16-17.

Obě strany si pozorně přečtěte a do zápisu si opište zapamatujte si na str. 17.

Na procvičení si vypracujte v PS úkol 2.4 na str. 5.

Na závěr si vemte periodickou tabulku prvků a vyznačte si další prvky, které se budete učit: skupina III. A (B, Al,) IV. A (C, Si, Ge, Sn, Pb).

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:222
TÝDEN:645
CELKEM:580456