ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

 

Dějepis

Úterý 4. 5. - kontrola práce z pátku, zápis do sešitu a poslat foto do pátku -zápis Rakouská monarchie v 2. polovině 19. století (15.8 kB)   na základě informací v tomto zápise bude v pátek pětiminutový test

Pátek - pracovní list ZDE (251.84 kB) - vkládám i do ZADÁNÍ v Teams, odevzdávejte tam do PONDĚLÍ 3. 5. včetně! Pište rovnou do wordu. Úkol je známkován, avšak ne všechny úkoly naleznete v učebnici, využijte i internetových zdrojů - hledat umíte skvěle. ;-) 

Pátek 30. dubna - pravděpodobně neproběhne setkání online, avšak v čase hodiny pracujete na pracovním listu, který vložím v pátek ráno SEM i do ZADÁNÍ v Teams. Pracovní list bude vycházet z posledních 4 vyučovacích hodin (tzn. kompletně téma Rakouská monarchie v 2. polovině 19. století). K vypracování můžete využít pomůcek využívaných ve vyučování - učebnice, internet, Dějiny udatného českého národa na YouTube atd...

rukopisy


16., 20., 23. a 27. dubna - Rakouská monarchie v 2. polovině 19. století

13. 4. - úkol - zápis viz. Zadání v MS Teams - využít můžete PREZENTACE Z HODINY (765.03 kB)

26. 3. - skupinová práce na zápisu do sešitu (viz zde (14.6 kB), práce na posterech ve skupinách - dokončení v úterý

Úkol z hodiny - pošlete zapsaný zápis, případně vyfocený a nalepený v sešitě

Připomínám úterní testík - témata Viktoriánská Anglie, Carské Rusko + rozpad Osmanské říše, Sjednocení Německa a Itálie, USA v 19. století - pro učení využijte učebnici a materiály, které jsem využívaly v hodinách

23. 3. Práce v učebnici str. 68, 69

19. 3. - pandemie a epidemie v historii - https://jamboard.google.com/d/1kj8Xd1K0_Al4DawRgObZXVu-us7xJS5gAbmjMa8S9-A/viewer?f=0

16. 3. - online hodina - výstup - odevzdaný "Sketchnoting" do konce úterního dne - zápisek pomocí obrázků, symbolů, grafický zápis na téma "Občanská válka v USA"

Sketchnoting

Příklad "sketchnotingu", autor Jozef Pemčák


Pro ty, kteří neodevzdávali zápisy do sešitu průběžně: do pondělí 15. 3. 20:00 posíláte foto, že máte v sešitu nalepené/napsané zápisy z hodiny. Protože za 4 takové úkoly je známka, máte poslední možnost odevzdat zpětně. Pošlete tedy zápisy z: 

1. výpisek ze strany 64 - Evropa v 2. pol. 19. století a Viktoriánská Anglie, 

2. zápis sjednocení Itálie a Německa (str. uč. 65)

3. práce z pátku 5. 3. (sjednocení Německa - prusko-rakouská a prusko-francouzská válka)  jzde (již vyplněný) - vytisknout/přepsat do sešitu (14.06 kB)

4. práce z pátku 11. 3. - zápis Rusko v 2. pol. 19. století - viz práce v hodině, zadání v MS Teams

 

Těch, kteří odevzdávají úkoly průběžně, se toto netýká a teď jsou téměř bez práce. ;-)

 

Referáty na pátek 19. 3. - pandemie a epidemie v historii

morová epidemie - Marie Bílková

pandemie cholery - Tomáš Krčma

španělská chřipka - Karolína Kašparová

Hongkongská chřipka - Lucie Jůzová

pandemie Covid-19 - Klára Hejlíková


Pracovní list z páteční hodiny - jzde (již vyplněný) - vytisknout/přepsat do sešitu (14.06 kB)

Pracovní listy z hodin k úternímu testu: Opakování - revoluce 1848 v českých zemích (33 kB)

                                                                      Opakování - revoluce 1848, průmyslová revoluce (684.07 kB)

Hodina dějepisu proběhne klasicky v úterý 23. února v 8:20 na MS Teams. Písemnou práci přesouváme z pátku na úterý 2. března. Písemná práce proběhne v podobě online testu, bude se skládat z otevřených i uzavřených otázek z témat - První fáze průmyslové revoluce v Evropě a v českých zemích, revoluční rok 1848 v Evropě (Itálie, Francie, Prusko, Habsburská monarchie).


Hodina v pátek 10:20 na MS Teams. Držte se pravidel níže. 

Úkol z hodiny - historické mapy Březníka a okolí - soubor ke stažení ZDE (4.92 MB)  - odevzdáváte do PONDĚLÍ 15. 2. 20:00 do odevzdávárny v MS TEAMS.


První hodina po jarních prázdninách proběhne v úterý v 8:20 na MS Teams.

Zápis z dnešní hodiny, pro ty co nestihli, nebo chyběli: ZÁPIS 9.2. (14.38 kB)

Nová pravidla pro distanční výuku dějepisu v druhém pololetí:

pravidla


 

Online hodina proběhne tradičně v úterý 26. 1. v 8:20 na Skype


Úkoly z páteční hodiny - zápis do sešitu - revoluční rok 1848 (str. 60), deadline pondělí 25. 1. do 20:00!

                              - opět vypracujete přehled učiva! - témata: Americká revoluce, Velká francouzská revoluce, napoleonské války, České národní obrození, klasicismus a empír, romantismus, Evropa 1815-1847, první fáze průmyslové revoluce

Přehled bude ideálně v textovém editoru (word, excel), zpracujete přehledně to nejdůležitější z výše uvedených témat, skutečně jen v odrážkách, heslovitě... pokud nemáte možnost udělat to na počítači, zpracujete to ručně na papír... na počítači předpokládám, že by se vám to mělo vejít na cca 2 strany A4.. vzor toho, jak by měl takový přehled vypadat, najdete na této straně, když "sjedete" níž.

Deadline odevzdání přehledu je pondělí 8. 2. 20:00!

 

Pátek 21.1. schůzka na Skype, tradičně v 10:20. Referáty Eliška, Vojta a Verča.

Taky avizuji dopředu, že po jarních prázdninách se přesuneme na platformu MS Teams. Do té doby nainstalujte, pohledejte přihlašovací údaje, pokud nemáte, ať se tam můžeme scházet VŠICHNI!


 

Úterý  18. ledna v 8:20 schůzka na Skype. Úkol z hodiny - udělat zápis do sešitu - téma: První fáze průmyslové revoluce v českých zemích (str. v učebnici 56-57) - poslat do pátku na mail, skype...


 

Osmáci, zítra neproběhne online setkání! Místo zítřejší hodiny zpracujete opět pracovní list, který společně zkontrolujeme na hodině úterní. Pracovní list odešlete mně (email, skype, teams..) do PONDĚLÍ 18. 1. 20:00, abych stihl do úterý zkontrolovat. Známky se vám počítají do druhého pololetí, opět bude hodnoceno malými známkami 1 a 5 a N (1 odevzdáno včas a z velké části správně, 5 neodevzdáno, odevzdáno pozdě nebo velká část špatně a N - neznámkováno pro případ včasného odevzdání ale nízké faktické správnosti).

Takže vaše úkoly: 1. Přečtete si v učebnici téma "První fáze půmyslové revoluce v Evropě"

                                2. Dle učebnice vypracujete 1. stranu pracovního listu

                                3. Zhlédnete video https://www.youtube.com/watch?v=8qE9LA9QjDo 

                                4. Na základě videa odpovíte na 4 otázky na 2. straně pracovního listu

                                5. 1. stranu listu nalepíte nebo přepíšete do sešitu

                                6. Obě strany mi vyfotíte vypracované do daného data "deadlinu". 

PRACOVNÍ LIST ZDE! (15.17 kB)


Protože někteří z vás stále nemají přístup na Teams, zůstaneme pro zítra (úterý 12. 1.) na Skype a sejdeme se zde v 8:20.


 

Online hodina v pátek 8. 1. v 10:20, zkusíme se spojit přes MS Teams, pokud by více z vás nefungovalo, zůstaneme na Skype.


 

Zdravím všechny osmáky!

Zítra (5. 1. 2021) se výjimečně nesejdeme v online hodině. Vložím Vám sem však pracovní list, který během zítřka vypracujete. Můžete si tak přispat. Pracovní list vám současně bude sloužit jako zápis do sešitu a odevzdáte ho během zítřka (rozuměj  - odevzdej do úterý 5. 1. 23:59h). Posíláte mi to vyplněné ve Wordu, případně vyfocené na email (danproch13@seznam.cz) nebo na Skype, Teams....Ti z vás, kteří budou mít velké procento vyplněno správně a odevzdají včas, dostanou malou 1, ti, kteří neodevzdají nebo budou mít všechno vyplněné špatně, dostanou 5. Do sešitu si toto přepíšete/nalepíte až vám dám správné řešení. Pracovat můžete s učebnicí, internetem.... Online se sejdeme až v pátek v 10:20. Pokud by bylo něco nejasného, budu na Skypu. 

Pracovní list ZDE - pozor, má to dvě strany!

DP


České národní obrození

 • myšlenky osvícenství
 • ideje Velké francouzské revoluce
 • nevole vůči germanizaci společnosti

I. fáze NO – obranná (cca 1775 – 1805)

- bránění vůči germanizaci, hledání vlastenectví, odpor proti centralizaci

- první české noviny – Václav Matěj Kramerius – Krameriovy c.k. vlastenecké noviny (vydavatelství Česká expedice)

- divadlo – Nosticovo (později Stavovské), divadlo Bouda, loutkové divadlo (Matěj Kopecký), Václav a Karel Ignác Thám

- jazykověda – Josef Dobrovský

II. fáze NO – ofenzivní (1805 – 1830)

- vlastenecká agitace, důraz na vzdělání lidových vrstev, knihy, divadla

- literatura – František Palacký, Pavel Josef Šafařík, Jan Kollár, F. L. Čelakovský, jazykověda Jungmann

Spor o rukopisy – královédvorský a zelenohorský

- absence starobylé epické poezie, nález údajně středověkých rukopisů

- ve skutečnosti to byly podvrhy (autoři Hanka a Linda)

- muzea – 1814 – první muzeum v Opavě

- divadlo – nejvýznamnější – J. K. Tyl (Fidlovačka)

III. fáze NO – vrcholná (1830 – 1848)

- počátky realismu, romantismus, generace Fr. Palackého

 

 

Pátek 11. 12. písemka - Revoluce v USA, Velká francouzská revoluce, Napoleonské války


Napoleonské války

 • od r. 1799 ve Francii vláda tří konzulů – 1. Napoleon – velké pravomoce
 • pokračuje v reformách revoluce, ale nekontrolovatelná moc – diktatura
 • Napoleonovy reformy – občanský zákoník Code civil (rovnost občana před zákonem), zavedl měnu frank, cenzura, tajná policie, moderní školství, vybudována Velká armáda
 • 1804 – Napoleon Bonaparte se nechá korunovat císařem jako Napoleon I.

 

 • Francie útočný charakter – dobyvačné války s většinou Evropy
 • proti Francii vznikají koalice z evropských států
 • v letech 1805–1811 Napoleon ovládl velkou část Evropy, v důsledku zanikla Svatá říše římská
 • 2. 12. 1805 – bitva u Slavkova u Brna – „bitva tří císařů“ – Francie (Napoleon) vs. Rakousko (František I.) a Rusko (Alexandr I.)– Napoleon zvítězí díky mistrné taktice i v početní nevýhodě
 • 1812 – Napoleon táhne do Ruska – Rusové zvolí taktiku „spálené země“ – ustupují a za sebou vše zničí, spálí – velká porážka Napoleona
 • 1813 – Napoleon evropskými státy drtivě poražen v „bitvě národů“ u Lipsko → abdikuje ve prospěch syna Orlíka, v zajetí na ostrově Elba
 • 1814 – Pařížský mír – Francie vrácena do hranic
 • 1815 – Napoleon prchne ze zajetí, ve Francii vyhlásí 100 denní císařství, poté definitivně poražen u Waterloo
 • 1814-1815 – Vídeňský kongres – nové hranice mezi státy; spojenectví o vzájemné ochraně a pomoci = Svatá aliance
 • 1815 – 2. přísnější pařížský mír – reparace, ztráta Savojska, Sárska…
 • 1821 – Napoleon umírá na ostrově Sv. Helena jako zajatec Velké Británie

Pátek 4. 12. v 10:20 - schůzka na Skype

 

Úterý 1. 12. - vytisknout zápis, vložit do sešitu, dopsat slova

1. 12. 2020

22. hodina

Téma: Napoleonské války

 • od r. 1799 ve Francii vláda _______________ – 1. Napoleon – velké pravomoce
 • pokračuje v reformách revoluce, ale nekontrolovatelná moc – diktatura
 • Napoleonovy reformy – občanský zákoník _____________ (rovnost občana před zákonem), zavedl měnu ___________, cenzura, tajná policie, moderní školství, vybudována _________ armáda
 • 1804 – Napoleon Bonaparte se nechá korunovat _____________ jako Napoleon I.

 

 • Francie útočný charakter – _______________ války s většinou Evropy
 • proti Francii vznikají koalice z evropských států
 • v letech 1805–1811 Napoleon ovládl velkou část Evropy, v důsledku zanikla _______ říše římská
 • 2. 12. 1805 – bitva u Slavkova u Brna – „bitva tří císařů“ – Francie (Napoleon) vs. Rakousko (______________) a Rusko (_____________)– Napoleon zvítězí díky mistrné taktice i v početní nevýhodě
 • 1812 – Napoleon táhne do ____________ – Rusové zvolí taktiku „______________“ – ustupují a za sebou vše zničí, spálí – velká porážka Napoleona
 • 1813 – Napoleon evropskými státy drtivě poražen v „bitvě národů“ u ________________ → abdikuje ve prospěch syna ____________, v zajetí na ostrově ___________
 • 1814 – Pařížský mír – Francie vrácena do hranic
 • 1815 – Napoleon prchne ze zajetí, ve Francii vyhlásí 100 denní císařství, poté definitivně poražen u _________________
 • 1814-1815 – Vídeňský _____________ – nové hranice mezi státy; spojenectví o vzájemné ochraně a pomoci = Svatá _____________
 • 1815 – 2. přísnější ______________ mír – reparace, ztráta Savojska, Sárska…
 • 1821 – Napoleon umírá na ostrově ________________ jako zajatec _____________________

 

Alexandr I.

aliance

císařem

Code civil

dobyvačné

Elba

frank

František I.

kongres

Lipska

Orlíka

pařížský

Ruska

spálené země

Sv. Helena

Svatá

tří konzulů

Velká

Velké Británie

Waterloo

Web k 215. výročí bitvy u Slavkova https://www.tenkratveslavkove.cz/program/


 

Úterý 24. 11. v 8:20 - zahájení na Skypu, dějepisná olympiáda do cca 10:00 - povinná pro všechny!


PÁTEK 20. 11. v 10:20 - online hodina na Skype


ÚKOLY do čtvrtka 19. 11. do 20:00 - 1. zápisy 14. až 18. hodina zapíšete RUČNĚ do sešitu, vyfotíte, pošlete (email nebo skype)

                                                                2. zhlédnete video https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi-151772

                                                                3. na základě videa vyplníte všichni povinně formulář https://forms.gle/EH4zjqjFsxGdDkyD8


Pátek - hodina v 10:20 - zahájíme schůzku na Skype!! 

Referáty: Jirka Tesař (17. listopad), Katka Malá (kluci - Adam a Lukáš mají prezentace posunuty)

Zápis: 

10.11. 2020

17. hodina

Téma: Velká francouzská revoluce - úvod

13.11.2020

18. hodina

Téma: Velká francouzská revoluce

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE (1789 – 1799)

 • situace ve Francii před revolucí – nespokojenost obyvatel s absolutistickou monarchií (na trůně Ludvík XVI. – manželka Marie Antoinetta – dcera Marie Terezie), finanční krize (přepych královského dvora, vyčerpání z válek), pronájem půdy šlechtou, rozpory v armádě, církvi
 • společnost ve Fr. – 2 privilegované stavy (3% obyv.), třetí stav s podřízeným postavením – 97% → požadují reformy, široká opozice

1.fáze revoluce (květen 1789 – září 1792)

 • král svolá generální stavy a chce řešit finanční krizi – třetí stav ale chce také politické reformy
 • nespokojenost třetího stavu – 14. 7. 1789 dobytí pevnosti Bastila (královská pevnost a vězení) – začátek revoluce
 • hesla revoluce: SVOBODA, ROVNOST, BRATRSTVÍ
 • srpen 1789 – vydána Deklarace práv člověka a občana – rovnost všech občanů před zákonem
 • protimonarchistické demonstrace, král se pokusí o útěk, ale prozrazen – vrácen zpět do Paříže, září 1791 – přijata 1. francouzská ústava – Francie konstituční monarchií (omezena moc krále)
 • 1. protifrancouzská koalice – Rakousko+Prusko chtějí potlačit revoluci ve Francii
 • srpen 1792 – převrat, povstání lidu, monarchie svržena, král uvězněn → konec 1. fáze rev.

 

2. fáze revoluce (září 1792 – červenec 1794)

- u moci girondisté – 22. září 1792 vyhlásí republiku

- leden 1793 – popraven král Ludvík XVI. – sjednotí panovníky celé Evropy proti revoluci

- zhoršení hospodářské situace – nespokojenost obyvatel – převrat Jakobínů (Robespierre)

- Jakobíni původně připravují nejdemokratičtější ústavu, avšak nevejde v platnost a místo toho rozpoutají hrůzovládu – opět převrat, jakobíni popraveni

3. fáze revoluce (1794 – 1799)

- zachována republika, ale zadlužení → potřeba režimu tvrdé ruky → listopad 1799 – státní převrat, v čele 3 konzulové (1. Napoleon Bonaparte) – definitivní konec VFR

 

-přínos revoluce: -politické a ekonomické sjednocení země

                               - vítězství nad absolutismem

                               - cesta k industrializaci země, rozvoj tržní ekonomiky

                               - vzor pro ostatní země v Evropě


ÚTERÝ 10. 11. v 8:20 opět setkání na Zoomu: https://us05web.zoom.us/j/85097672293?pwd=YVIyOE9uaTRiVTZBZGZMMjlkc0xFdz09

Na začátku hodiny zopakujeme Americkou revoluce a vznik USA pomocí KAHOOTu, nachystejte si tak svoje poznámky, zápisky, učebnice...

Prezentace: Honza Malý, Jakub Haresta, Katka Malá

Úniková hra - Velká francouzská revoluce: Velká francouzská revoluce ZŠB (1).pptx (pozn.: začněte tím, že kliknete na zámeček na dveřích - vyskočí vám stránka, kam napíšete svoje jméno, další postup už nechám na vás) - není povinné, ale v rámci pochopení VFR nenásilnou formou vhodné! Kdo zdárně unikne, dostane malou 1.

Kdo neudělal Kahoot - https://kahoot.it/challenge/05860680?challenge-id=bbc31c96-707d-40c1-b67c-c64ddc1a8f9f_1604991855435

Video k VFR - https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi-151772

Prezentace:

Téma

Datum

Jméno

Bostonské pití čaje

Hejlíková

George Washington

Jelínek

Thomas Jefferson

Tesař

Benjamin Franklin

Malý

Vláda Ludvíka XVI.

Haresta J.

Jakobínská diktatura

13. 11.

Malá

Bitva tří císařů

20. 11.

Popov

Bitva národů u Lipska

20. 11.

Jeřábek

Vídeňský kongres

20. 11.

Kopuletý

Svatá aliance

20. 11.

Kozák

1. etapa národního obrození

24. 11.

Pemčák

2. etapa národního obrození 

24. 11.

Jůzová

František Palacký

27. 11.

Krčma

Klasicismus a empír

27. 11.

Juřicová

3. etapa národního obrození

1. 12.

Kašparová

Romantismus

1. 12.

Polehla

Biedermeier

1. 12.

Bochníček

Revoluční hnutí 20. a 30. let 19. stol. v Evropě

4. 12.

Večeřa

Červencová revoluce 1830 ve Francii

4. 12.

Pavlíčková

Metternichův absolutismus

4. 12.

Haresta M.

Revoluce 1848 v Itálii

8. 12. 

Pelánová

Revoluce 1848 ve Francii

8. 12.

Kabátek

Revoluce 1848 v Prusku

8. 12.

Kabátková


Páteční hodina od 10:20 na Zoomu: https://us05web.zoom.us/j/89189156744?pwd=b2dIV2pXWHVEMDc4SjE2QmZIUXBaQT09

Referáty: Klára Hejlíková, Dominik Jelínek, Jiří Tesař, Honza Malý

Zápis do sešitu! - tentokráte nemusíte posílat foto, pošlete až za delší časové období, přidávám přehledné video průběhu revoluce a vzniku USA, doporučuji zhlédnout!

23. 10. 2020

14. hodina

Téma: Evropa po třicetileté válce – opakování

 

3. 11. 2020

15. hodina

Téma: Americká revoluce

 

6. 11. 2020

16. hodina

Téma: Americká revoluce, vznik Spojených států amerických

 • přistěhovalci z Anglie, Francie, Nizozemí, Španělska (osadníci) vytlačují původní obyvatelstvo (indiáni) na západ do vnitrozemí
 • demokratické poměry – volný obchod, růst bohatství osadníků, péče a školy
 • osady na severovýchodě – angličtí uprchlíci, menší farmy, rybolov
 • osady střed – národnostně různorodé obyvatelstvo, náboženská tolerance
 • osady jih – plantáže, obchod s černými otroky z Afriky

 

 • Anglie brání samostatnému hospodářskému rozvoji a podnikání – pro Anglii je USA zdroj laciných surovin, odbytiště anglických výrobků
 • Anglie zakáže USA přímé obchodování s Evropou, uvalí vysoká cla na jejich výrobky, zvýší daně, zavede kolkový zákon (poplatky za veřejné písemnosti, noviny atd.) a výslovný zákon (schvalování všeho anglickým parlamentem)
 • postupné zhoršení vztahů – růst odporu a sjednocení proti Britům
 • 1773 – bostonské pití čaje – osadníci převlečeni za indiány vyházeli do moře bedny s čajem z anglických lodí
 • 1774 – 1. kontinentální kongres ve Philadelphii – stanovena Deklarace práv a stížností osad
 • 1775 – 2. kongres ve Philadelphii – vznik armády, v čele George Washington

 

 • 1775 – první střetnutí s Brity u Lexingtonu a Concordu = začátek války (1775-81)
 • 4. 7. 1776 – Prohlášení o nezávislosti a unii (Thomas Jefferson)
 • zpočátku vítězí britská vojska, později obrat zásluhou Benjamina Franklina – spojenectví s Francií, Španělskem, Nizozemím → 1777 vítězství u Saratogy, 1781 – vítězství u Yorktownu, britská vojska poražena, konec války
 • 1782 – uznána nezávislost USA
 • 1787 – vznik první Ústavy USA – moc zákonodárná, výkonná, soudní – platná dodnes!
 • 1789 – 1. prezident USA – George Washington

 

Další online hodina úterý 3. 11. v 8:20 - opět na Zoomu: https://us05web.zoom.us/j/89263166567?pwd=b01wS3lLdmIzenFvUnlXOUFpbWp2dz09
 


Do Bakalářů jsem Vám nahrál známky za odevzdání úkolů, které jsem slíbil. Pokud by se někomu nelíbilo hodnocení "nedostatečně", dá se s tím za jistých podmínek ještě něco dělat. Více info na hodině.

DP

Úkoly přes podzimní prázdniny:

Další hodina proběhne až v úterý 3. listopadu! To znamená, že nejpozději do pondělí 2. listopadu do 20:00 pošlete úkoly, které po Vás budu požadovat a které jsou napsány níže. Termíny nejsou psány jen tak, jsou stanoveny tak, abych stihl zkontrolovat Vaši práci. Kdo nestihne splnit některý ze dvou úkolů do požadovaného termínu, bude ohodnocen velkou známkou nedostatečně. 

1. ÚKOL - opsat do sešitu chybějící zápisy a zaslat foto na email danproch13@seznam.cz, jako důkaz, že jste splnili. Každý chybějící zápis = velká nedostatečná.

2. ÚKOL - zpracujete v nějakém tabulkovém editoru (např. Word) přehled velkého tématického celku, který jsme ve výuce právě dokončili. Jmenuje se Evropa po třicetileté válce a do tohoto celku patří všechna témata, která jsme dosud probrali - Evropa po třicetileté válce, Habsburská monarchie 1648-1740, Baroko,  Osvícenství, Habsburská monarchie v době osvícenství, Rusko, Polsko (spolupracujte s učebnicí a sešitem!). Protože se to jmenuje přehled, tak v něm budou zahrnuty přehledně všechny podstatné informace z námi probraného učiva, abyste o probraném učivu měli základní představu. Pro představu, jak má takový "přehled" vypadat, Vám sem dávám obrázek. Kdybyste měli jakýkoliv problém, či nevěděli, jak s úkolem naložit, včas mě kontaktujte. Den před odevzdáním je v takovém případě pozdě. 

Příklad - přehled

Zde posílám tabulku splněných úkolů, tu budu postupně jednou denně aktualizovat s tím, jak mi budete úkoly posílat.

Stav úkolů po deadlinu - 2. 11. 20:00

deadline

 

Dějepis 8 - pátek 23. 10. 10:20 - 11:05

V pátek se opět budu těšit na Zoomu: 
https://us05web.zoom.us/j/81806620150?pwd=UEt1VE1NbUh4MDViZnNXSHhuclgrZz09

Více informací sdělím tam.

DP

 

 

Dějepis 8 - úterý 20. 10. 8:20 - 9:05

Opět se spojíme přes Zoom https://us05web.zoom.us/j/87974124327?pwd=SXhZRWdXaVFPRTY2b3VHeDluRUJZQT09 v 8:20, další informace si řekneme v hodině.

Domácí úkol - opsat zápis do sešitu, vypracovat str. 30/ cv. 3 a 5 zezadu do sešitu, poslat vyfocené do čtvrtka 22. 10. 20:00!

20. 10. 2020

13. hodina

Téma: Rusko v 18. století, trojí dělení Polska

Vláda Petra I. Velikého (1682-1725)

 • položeny základy nové evropské velmoci
 • cíl: překonat zaostalost Ruska, program modernizace, navázat styky se Západem, zapojit Rusko do evropské politiky
 • úsilí o přístup k moři – války s Turky; boje o Balt – 1700 – 1721 tzv. severní válka proti Švédům – Rusko získá přístup k Baltu, část Pobaltí, Estonsko, část Karelie
 • nový název země Ruské impérium
 • 1703 – založen Sankt Petěrburg (Petrohrad) – město západního typu
 • reformy Petra I.:
 1. vojenská – vycvičená armáda, válečné námořnictvo
 2. hospodářská – podpora manufaktur a podnikání
 3. správní – zřízen senát; země rozdělena na gubernie (12 provincií)
 4. školská a kulturní – zakládány odborné školy

Po vládě Petra I. období palácových převratů – během krátké doby na trůnu 6 carů a careven

Vláda Kateřiny II. Veliké (1762-1796)

 • dokončeno budování absolutní monarchie
 • utužení  nevolnictví, nucené práce, závazky vůči státu
 • vnitřní nepokoje – selská válka – pod vedením donského kozáka Pugačova, potlačeno
 • zahraniční politika – zisk území a počtu obyvatel o 1/3, války s Tureckem a Tatary – trvalý přístup k Černému moři, rozsáhlá kolonizace
 • podvodná činnost – Potěmkinovy vesnice (postaveny kulisy vesnic, šťastní poddaní zdravili carevnu při inspekční cestě)

Rusko největší, ale nejzaostalejší evropskou velmocí

 

Trojí dělení Polska

1.dělení – 1772 – Polsko ztratí 1/3 území a obyvatel – Ukrajinu, Halič, Pomořansko

2.dělení – 1793 – ztráta většiny Velkopolska a Mazovska, povstání Tadeusze Kósciuzska neúspěšné, brutalita pruských a ruských vojsk vůči civilnímu obyvatelstvu

3.dělení – 1795 – polský národ rozdělen do 3 států – konec existence samostatného polského státu

Trojí dělení Polska Autor: Rzeczpospolita_Rozbiory_3.png: Halibuttderivative work: Sneecs (talk) – Rzeczpospolita_Rozbiory_3.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6098211

Dějepis 8 - pátek 16. 10. 10:20 - 11:05

Zápis z minulé hodiny mi stále neposlali: Jůzová, Krčma, Pemčák, Tesař a Večeřa - zašlete to společně se zápisem pátečním. Pokud by se toto opakovalo, přitvrdíme (rozdávat pětky, nechávat podepsat od rodičů atd...), ostatní splnili v pořádku.

V pátek se opět spojíme přes Zoom https://us05web.zoom.us/j/87110760788?pwd=bEJDMkRBQlRJSm1kbVdIOEhPeVlYQT09, místnost otevřu v 10:20.

Výstupem z hodiny bude opět zápis, který sem vložím jakmile skončíme na Zoomu. Zápis pak vyfotíte a pošlete mně na email danproch13@seznam.cz do páteční 20. hodiny. 

DP

16. 10. 2020

12. hodina

Téma: Josef II.

Josef II. (1780-1790)

-syn a spoluvladař Marie Terezie

- zastánce osvícenského absolutismu, vydal přes 6000 patentů

-2 velké patenty z r. 1781:

     -toleranční patent – o náboženské svobodě, zrovnoprávnil protestanty s katolíky

     -patent o zrušení nevolnictví – odstraněna poddanost, otrocká povinnost vůči pánovi, ale roboty, naturální dávky a platy zachovány, jen omezena jejich míra

-význam reforem – postupně vedly k likvidaci stavů, k rovnosti lidí před zákony, k dobudování centralizovaného státu

- po smrti Josefa II. na trůn jeho mladší bratr Leopold II. (1790-1792) – na nátlak šlechty zničena většina Josefových patentů, mír s Turky ve Svišťově

Hodina dějepisu - úterý 13. 10. 8:20 - 9:05

Zdravím všechny,

posílám pokyny k úterní výuce online. Zde https://us05web.zoom.us/j/85466706972?pwd=VmV3RnZxV0xYcFltbm9CbHE0MXRrdz09 je odkaz na setkání na Zoomu. Zkuste se tam přihlásit co nejdříve, ať stihnete nainstalovat do počítače klienta. Já zahájím 8:20, schůzka je totiž časově omezena na 40 minut, tak ať se nezdržujeme. Pokud chcete být připojeni po telefonu, aplikaci můžete stáhnout jak na Apple Storu, tak i na Google Play pod názvem ZOOM Cloud Meetings. Jak jste si dnes vyzkoušeli, není potřeba se registrovat, stačí pouze napsat jméno a příjmení. Bylo by dobré, kdybyste měli alespoň mikrofon (standardní výbava notebooků a samozřejmě telefonů :-)), abyste případně mohli reagovat. Další pokyny řeknu v hodině. 

Pokud by byl nějaký problém s připojením nebo bylo cokoliv nejasné, tak mně ihned pište na email danproch13@seznam.cz. Připomínám, že účast na hodině je povinná a případná neúčast musí být řádně omluvena.

Budu se těšít. 

DP

 

13. 10. 2020

11. hodina

Téma: Marie Terezie

Války o dědictví rakouské (1740 - 1748)

 • vyvolal je pruský král Fridrich II., k němu se přidali další německé státy a Francie
 • boje především o Slezsko
 • výsledek: 1748 uzavřen mír v Cáchách, Rakousko ztratí velkou část Slezska, ale uznána pragmatická sankce

Sedmiletá válka (1756 – 1763)

 • úsilí Marie Terezie o odvetu za znovuzískání Pruska
 • zapojena téměř celá Evropa (především Rakousko x Prusko, Francie x Anglie)
 • vítězství Pruska u Lovosic a Štěrbohol, vítězství Rakouska u Kolína a Domašova (generál Laundon)
 • Prusové téměř poraženi, zachráněni až pomocí Ruska
 • výsledek: Rakousko definitivně ztratí Slezsko, Francie ztratila téměř všechny kolonie

 

Reformy Marie Terezie

 • cíle: vnitřní konsolidace, centralizovaný stát řízený z Vídně, germanizace
 • Tereziánský katastr – soupis poddanské půdy a majetku, podle množství vybírány daně
 • reforma ve školství – 1774 zavedena povinná školní docházka od 6 do 12 let
 • měnová reforma – tolarová a zlatková měna, bankocetle – první papírové bankovky
 • první sčítání obyvatelstva, číslování domů
 • robotní patent – max. tři dny roboty v týdnu
 • vydán Tereziánský trestní zákoník a jednací soudní řád – popisoval postup soudu
 • zřizovány státní centrální úřady ve Vídni
 • vojenská povinnost pro všechny muže od 17 do 40 let

Povstání poddaných u Chlumce nad Cidlinou 1775 proti robotám

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:236
TÝDEN:659
CELKEM:580470