ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

 

Fyzika

26.5. Astronomie - závěr

Astronomie - test

Zdejse slíbený Test Astronomie

Odpovídejte jasně, stručně a celými větami. Vypracované otázky do sešitu.

19.5 a 21.5.2021 Prezenční výuka - opakování

14.5.2021 Naše Galaxie, Kosmonautika 

Proveďte samostatně zápis do sešitu, nic neposílejte, fyzickou kontrolu všech témat provedu ze sešitů příští týden. Kdo má "restíky" dopisuje.

Teams 8:55 - shrnutí látky, 

 • jsou dvě poslední témata z fyziky, další látka je už pouze opakování
 • udělejte si opět zápisy do sešitu vypište hlavní pojmy z obou článků 

Kosmonautika motivační video    Pro zájemce Mléčná dráha

Ještě jedno opakovací video Střídání ročních období

V dalším týdnu bude testík z Astronomie

12.5.2021  Sluneční soustava

Teams 12:05

Do sešitu si zapište z textu str. 150 - 159 hlavní pojmy.

 • měli byste znát jaká tělesa tvoří sluneční soustavu (Slunce, planety, meteoridy, meteority, komety..)

Souvislosti obíhání Země kolem Slunce - střídání dne a noci, roční období, fáze měsíce a zatmění znáte ze 7. ročníku a shrnuty jsou na str. 156.

Astronomie je poslední učivo z fyziky, pak už bude jen shrnutí poznatků z 6. - 9.ročníku. UMAF

Pro radost VIDEO od PAXIho

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

7.5.2021  Jaderná fyzika - opakování

Teams 8:30 pokyny k testu

zde se objeví v 8:40 TEST JF (13.21 kB)

odešlete prosím na umaf@zsbreznik.cz do 9:15h

DÚ: kdo má v Bakaláři N, může do neděle poslat chybějící úkoly

Pěkný víkend, UMAF.

5.5.2021  Jaderná fyzika - opakování

Teams 12:10 hod

Dnes závěr kapitoly a cvičný testík, je třeba v něm vyplnit všchny odpovědi - buď je zatrhnete "fajfkou" - správná odpověď nebo "křížkem" - špatná odpověď. Když jsou zatrženy všechny odpovědi, lze si zobrazit řešení, abyste se ohodnotili. 

CVIČNÝ TESTÍK JF

 • Ti, co mají v odevzdaných úkolech N, nebo dokonce 5, tak mi je prosím zašlete, třeba i v "nízké kvalitě", abych mohl doznámkovat. Termín do neděle 9. května.

Pozn.:(kdo má 8x N a poslal dva úkoly, ze kterých má na Bakaláři dvojky, není to dvojka, protože 8 úkolů je nesplněno, pak je celková práce hodnocena 4).
Vzhledem k tomu, že většina úkolů jsou hodnocené zápisy, neměl by být problém je dopsat a poslat, ať nemusím dávat špatné známky. Vždy označte datum a název hodiny!  

 

30.4.2020 Jaderná energetika 

Teams 8:30

Využití jaderné energie je v dnešním světě důležité. protože zdroje energie Zemi nejsou nevyčerpatelné.

Ani alternativní zdroje  - větrné elektrárny, solární elektrárny nejsou dobrým řešením. Jejich výroba je energeticky náročná a energii, kterou využijeme na jejich výrobu nám tato zařízení vrátí až za více než 10 let.

Navíc větrné elektrárny se hodí do míst, kde je častý vítr -zpravidla přímořská a horská území. Nevýhody, nežádoucí hluk v okolí, v rovinatých územích estetický dojem, jsou v přirodě vidět - nepěkný les elektráren.  Větrné elektrárny obrázky

Se solárními panely je to podobné Solární panely obrázky

Ani u těchto elektráren není dořešena jejich ekologická likvidace, návratnost je také dlouhodobá a v našich krajích je dopad na krajinu také velký.

Klasické tepelné elektrárny mají velký ekologický dopad a nemají nevyčerpatelné zdroje uhlí a jek jste viděli na videu, velmi zněčitují přírodu, v 80. letech naše, polské a německé elektrárny zničily naše lesy v pohraničí. Dopad zněčístění přírody tepelnou elektrárnou . Také po těžbě uhlí to nevypadá nejlíp - Naše krajina Mostecko. Vodní elektrárny v našich zemích, kde není dostatek zdrojů jsou nevýznamné. Jediná energeticky soběstačná země z vodních zdrojů je Norsko, která navícvyužívá naleziště plynu a ropy.

Když porovnáte tyto vlivy s tím, že jaderné elektrárny v naší republice mají negativní estetický dopad jsou vidět zdaleka, ale to je stejné i u tepelných elektráren - chladící věže prostě v přírodě neschováš. Další problém je, že zatím není rozhodnuto co s jaderným odpadem - ale to je naše specialita v ČR se to řeší dlouho, některé severské a další země už mají tento problém vyřešen.

Dnešní úkol je:

 • přečíst si články
 • Jaderná energetika
 • Ochrana před zářením

Stručné zápisy zašlete do středy 18hod. Děkuji.

 • z těchto článků si udělejte zápis základních pojmů, které je dobré znát
 • Koho tato oblast zaujala může si přečíst Jaderná energetika 2019 
 • Kdo má se čtením problémy, může se v článku na předchozím řádku podívat na obrázky nebo tady

Ze základní školy byste měli mít základní znalosti o významu jaderné fyziky.

Závěrem je třeba vědět, že jaderné technologie nezvládá a neužívá každý stát. K využití jaderné energetiky je potřeba mít moderní technické zázemí a mít lidi, kteří mají znalosti z jaderné energetiky. Jak jsem v úvodu kapitoly říkal, kdo tuto oblast studuje nebo se vyzná v energetice (nejen jaderné) je velmi ceněn a dobře ohodnocen, v této oblasti je odborníků stále nedostatek. Možná někdo z vás bude v energetice jednou pracovat, kdo ví?

Jedno se ví, příští týden bude na to, co jste z této oblasti nastudovali TESTÍK. UF

Vám všem, kdo budete dělat přijímací zkoušky přeji pevné nervy a co nejlepší výsledek. Váš UMAF

28.4.2021 Jaderný reaktor

Teams 12:05 společný úvod,
pak se s Vámi co nemáte zaslány všechny úkoly budu individuálně domlouvat na nápravě - volání na teams

Dnes je z fyziky jen kratičká, ale důležitá kapitola.

 • udělejte si prosím výpis
 • a do sešitu si udělejte obrázek schématu jaderné elektrárny (opět věnujte pozornost hlavním pojmům, protože toto užitečné využití jaderné energie je ve světě nejběžnější)

ÚKOL: Na závěr si zapište celou větou odpovědi na otázky 2, 3, 6, 8/str. 140.
Abyste nemuseli psát otázky, odpovídejte tak, aby se z této odpovědi dalo učit!
Vzory odpovědí na 2. otázku ze str 140: 

 - V aktivní zóně. Zpomalení neutronů moderátorem.  
ŠPATNĚ
 - tato věta je ničem! Za týden už nevíš co znamená!

Řetězová reakce probíhá v aktivní zóně reaktoru. Aby probíhala řetězová reakce s velkou účinností, zpomalují se neutrony moderátorem (H2O, C - tuha), zpomalené neutrony mají více času na štěpení jádra
SPRÁVNĚ - tato věta už vám něco sděluje, učí vás.

Pro lepší pochopení a zábavu posílám video "ke kafíčku", myslím, že se bude líbít i vašim rodičům. Uělejte si pěknou společnou chvíli a pochlubte se jim co už o radioaktivitě znáte. PS: tato videa NEZkreslená věda mi přijdou super.

23.4.2021 Jaderné reakce, uvolňování jaderné energie

Dnes si vytvořte zápis z těchto dvou kapitol, v 8:45 se spojíme v Teams

V dnešní hodině se dozvíte o zatím nejperspektivnější možnosti získávání energie. Na internetu lze najít spoustu materiálu, ale některé věci jsou psány pro vás nesrozumitelným, odborným jazykem. Studium jaderné energetiky je náročné, ale také žádané a studenti jaderné fyziky najdou snadno uplatnění a dobře ohodnocenou práci.  

 • pro studium dnešní kapitoly si prohlédněte prvních jedenáct snímků z prezentace 
 • udělejte si pěkný a srozumitelný výpis z kapitoly 8.5 v učebnici, múžete porovnávat s prezentací (výpis můžerte vylepšit obrázkem)
 • pozorně pročítejte a vypisujete co znamenají hlavní pojmy: uvolňování energie štěpením jader - řetězovou reakcí, štěpný materiál (U 235, Pu 239, U 233), kritická hmotnost, jaderné slučování, antičástice, řízené uvolňování jaderné energie v jaderných reaktorech, neřízené uvolňování jaderné energie (U - bomb, H - bomb, ....)
 • Na konci výpisu si napište do sešitu celé znění otázek 1, 2, 4, 7, 8 - pošli so středy zápis na umaf@zsbreznik.cz
 • Závěrem jako zamyšlení (odměna to určitě není, tu bych si přestavoval jinak) kratičké video https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-hirosimu-6-srpen-151607
 • A tady je ta odměna, kterou zasloužíte (i tohle je fyzika - z říše snů, nebo ne?) https://www.televizeseznam.cz/video/sportovni-okamziky/cech-vitezi-nad-hitlerem-1936-185302

21.4.2020 Radioaktivita

Teams úvod 12:10h

 Do sešitu si zapiš pojmy ze dvou navazujících kapitol Radioaktivita a Využití jaderného záření (str 128 -133).

 • Z obou kapitol se snaž dělat výpis z textu, tak, aby to "mělo hlavu a patu", vysvětli nové pojmy, snaž se aby to bylo stručné, ale dalo se podle toho naučit - takto budu kvalitu zápisu hodnotit.
 • Pečlivě si pročti obě kapitoly a udělej si pěkný zápis do sešitu Zápis by měl být samozřejmě čitelný a pěkný na první pohled.
 • Zápis pošlete do příští hodiny na umaf@zsbreznik.cz
  (zápis nepodceňuj, závěrem kapitoly bude testík z JF)

Pro zvídavé - prolétni si prezentace a podívej se, co vše radioktivita ovlivňuje v našem životě

16.4.2021 Jaderná energie

 • Do sešitu si zapiš pojmy (str. 124 - 125) , které znáš z 6. ročníku z fyziky a z chemie (Atomy, prvky, sloučeniny, ionty, složení atomu, protonové číslo, nukleonové číslo)
 • Pečlivě si pročti kapitolu Atomová jádra (str. 126 - 127) a udělej si pěkný zápisdo sešitu - připiš si definice nových pojmů. (pojmy jsou tučně na str. 126) -doplň obrázky str. 127
 • Společný výklad a vysvětlení v 8:40h Teams

Ofocený zápis počli do příští hodiny na umaf@zsbreznik.cz

14.4.2021 Optika - testík

Spojení teams 12:05

Zde se objeví 12:10 Test OPTIKA (51.34 kB)

 1. řešíte zatržením správné odpovědi
 2. kde je červeně úkol (odpověď, výpočet, proveďte)
 3. Ofocený nebo přepsaný test pošlete pod názvem Optika test na  umaf@zsbreznik.cz do 12:50h, díky UMAF
 •  

9.4.2021 (Optické přístroje, závěr- nadpis nepiš jen datum)

úvodní vysvětlení principu Teams 8:20

pak samosrtatně pokračuješ 

2. Mikroskop, zapíšeš podle textu (str. 118 - 120), pojmy okulár objektiv, k čemu slouží v praxi a dosahované zvětšení...

3. Dalekohledy,

Zápis z článku optické přístroje mi pošli ofocený do středy 14.4.2021 na umaf@zsbreznik.cz

hodnoceno bude, zda je zápis podle požadavků, dále kvalita obrázků - neofocené jsou hodnotnější, při kreslení si do paměti ukládáte princip, jak přístroj zobrazuje...

7.4.2021 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 

Dnes bez připojení Teams, jsem na očkování v Brně, máte zde podrobně zadanou práci.

Motivační odkaz: Optické přístroje http://www.fyzika007.cz/optika/opticke-pristroje

ZÁPIS DO SEŠITU:

 1. Lupa,

prosím přečíst v učebnici a zapsat si co to je - v textu každý najde, že je to spojka s 
f < 25cm (připomínám, z úvodní hodiny kapitoly Optika, že bod - fokus, je ohnisko, f  je ohnisková vzdálenost), opět doplň obrázkem 7.25, na něm je krásně vidět princip zobrazování význačnými paprsky (opakoval jsem je v úvodu u zrcadel , zde je to podobně), paprsek procházející středem čočky nemění svůj směr - je to paprsek od pozorovaného předmětu malá hruška, od její stopky směřuje do středu čočky. Druhý významný paprsek: paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme do ohniska, je to paprsek jdoucí od stopky malé hrušky rovnoběžně s osou  , láme se do ohniska F´. 

 • ! Obraz vzniká v místě protnutí těchto dvou paprsků - stopka velké hrušky. Takto se dá zobrazit každý bod hrušky.
 • Pozorovaný předmět VZOR je hruška, díky lupě vznikne OBRAZ  velká hruška. 
 • Obraz vzniklý pomocí lupy je zvětšený, přímý (není převrácený . "vzhůru nohama"), a neskutečný.

Tyto 3  body si dopiš pod obrázek v sešitě a všechen tučný text o význačných paprscích také! 

2. Mikroskop, zapíšeš podle textu, pojmy okulár objektiv, k čemu slouží v praxi a dosahované zvětšení...

Závěr:

Zkuste pochopit u lupy popsaný princip zobrazení předmětu, u mikroskopu a dalekohledu už to kreslit nebudeme, vaší snahou bude podle obrázků pochopit princip jak a proč přístroje zvětšují.

Kdo bude chtít pochopit látku co nejvíc, múže si najít ve vyhledávači zmíněné optické přístroje, třeba v  úvodním odkazu, nebo také:
  https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/kurz_fyziky_pro_DS/display.php/optika/4_1 . Odkaz je sice z vyskoé školy, ale obrázek je moc pěkný, ostatní je pro vás zatím nepotřebné.  

Doufám, že se vám optika líbí, je to asi jedna z nejhezčích oblastí fyziky, jednoduchá na pochopení  a hodně využitelná v praxi. Pilně studujte, ať vám konečně fyzika přináší radost. Váš UMAF.

31.3.2021 Optické vlastnosti oka (115 - 116)

Společné vysvětlení teams 12:05

 • úkol, zápis včetně obrázků (ručně, ne ofocených) pošlete prosím na umaf@zsbreznik.cz

26.3.2021 Čočky

Prezentace pro vysvětlení geometrického zobrazení čočkou KLIKNI

 1. Přečti si stejnojmenný článek v učebnici - Teams vysvětlení 8:40
 2. Udělej si zápis z tohoto článku, který bude obsahovat:
 • rozdělení čoček (uvedeny dva základní druhy - spojka, rozptylka)
 • ke každému typu čočky vlastnosti (co dělá s paprsky, jak se předmět zobrazuje)
 • ke každému typu čočky dokresli rukou! obrázek (určitě 7.14 a 7. 16, případně vedle nakresli řezy spojkami, rozptylkami)
 • napiš a vysvětli pojem optická mohutnost, dioptrie
 • závěrem napiš příklady využití spojky a rozptylky v praxi

Praktický úkol: doma určitě máš lupu, vezmi si ji  a pozoruj s ní předmět. Lupu oddaluj a přibližuj k oku, rovněž se přibližuj a oddaluj vzhledem k pozorovanému předmětu a pozoruj co dělá obraz. Zda je zmenšený, zvětšený, zda je přímý či převrácený. 

Do sešitu pak napiš:

 • jaký je lupa typ čočky?
 • k čemu nejčastěji slouží?
 • co dělá s procházejícím svazkem rovmoběžných paprsků?
 • vymysli, při jakých činnostech, či oborech práce se využije

Svítí Slunce  .................................................. .  Dotvoř větu nebo více vět tak, abys  v ní použil slovo lupa k nějaké činnosti v souvislosti s lupou a Sluncem

Váš UMAF JN

*  Studijní materiál pro zvídavé:http://www.fyzika007.cz/optika/cocky---zakladni-pojmy  *

24.3.2021 Lom světla (104 - 109)

Motivační pokus:

"Nejprve si napusť umývadlo nebo velký aspoň 6l hrnec vodou. Pak do hladiny šikmo zapíchni 30cm pravítko nebo nějakou rovnou delší tyč (špejli, vařečku). Při pohledu šikmo z boku vidíš, jak se špejle v místě průchodu do hladiny "láme" směrem k hladině. 

Pak si přečti celý článek Lom světla a pozorně si prohlédni obrázky (o ty v optice jde, tady se moc nepočítá jen se kreslí význačné paprsky, o kterých jsme si říkali minule)."

 • Lom světla

- PŘI PRŮCHODU PAPRSKU ROZHRANÍM DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ (NAPŘ VODA - VZDUCH) DOCHÁZÍ K LOMU SVĚTLA

Může dojít k:

 • lomu ke kolmici
 • lomu od kolmice

Nakresli si obr. str 104b Nakresli si 3 obrázky na str. 105 a popiš

Pod obrázky si dopiš  podle článku pojmy:

 •  lom paprsku ke kolmici
 •  lom paprsku od kolmice

pak si nakresli obrázky str 106/ 7.8. a) b):

 • a) Lom paprsku do rozhraní 
 • b) Úplný odraz paprsku

Pod obrázky si dopiš  podle článku pojmy:

 • mezní úhel
 • úplný (totální) odraz
 • závěrem si napiš využití úplného odrazu světla 

Domácí úkol:

 • 4/ 109 - vysvětlení (pomůcku najdeš v minulé hodině ve význačných paprscích - podobná pravidla jako u odrazu zrcadly platí i u lomu v čočkách) 
 • 5/109 obrázek a odpověď
 • 6/109 pomůžou ti obrázky 7.8. a) b) a obrázek zákona odrazu  

HODNOCENÝ ÚKOL

 • Vše ofoť a prosím o odeslání do pátku 26.3. na umaf@zsbreznik.cz Děkuji UMAF

19.3.2021 Co bychom měli znát ze 7. ročníku

Teams 8:35

 SVĚTLO

 • - co to je  
 • - rychlost světla
 • - zdroje světla 

ZÁKON ODRAZU

 • - definice
 • - a k ní obrázek str 101, ke kolmici si dopiš kolmice dopadu

 

ZRCADLA

 • - rovinné (vždy zapiš jaký vzniká obraz, např.: neskutečný (zdánlivý), přímý, stejně velký, stranově převrácený) 
 • - vypuklé
 • - duté

 

Narýsuj dostatečně velký obr 7.3. a dopiš si pod něj:

 • S .....střed kulové plochy
 • F........ohnisko
 • a doplň do něj
 • V.......vrchol zrcadla (tam, kde zrcadlem prochází osa)
 • k ose dopiš osa zrcadla
 • k velké svíčce napiš vzor (předmět) a k malé svíčce obraz (předmětu)

POZN: O tohle vždy půjde u všech optických přístrojů - zrcadla, čočky, mikroskop, dalekohled budeme zkoumat jak se předmět zobrazí při použití optického přístroje, zkoumáme vždy vzor a obraz

 

Pamatuj a zapiš si tyto význačné paprsky: (zapiš si pod obrázek)

 • paprsek rovnoběžný s optickou osou se odráží do ohniska (a naopak -paprsek procházející ohniskem se odráží rovnoběžně s optickou osou)
 • paprsek procházející středem kulové plochy se odráží zpět
 • paprsek dopadající do vrcholu zrcadla V, se odráží pod stejným úhlem 

Zde se můžeš podívat jak se v zrcadlech paprsky odrážejí a jak vytvářejí obraz předmětu

Klikni ZDE

17.3.2021 Světelné jevy a jejich využití   TEAMS 12:05

Naše znalosti o světle ("co bychom měli znát před novým učivem o světle")

 • podrobný zápis z článku str 101 - 103, (zápis můžeš doplnit obrázky zobrazení zrcadly)
 • do sešitu vyřeš úlohy 1, 3, 5, 7/103

Protože během dopoledne se budou upravovat webové stránky školy a budu mít online školení, je možné, že se s vámi nebudu moci na Teams spojit. Je také možné, že ještě nebude na školní web přístup, proto vám dnešní hodinu umístím i na Teams.

Ať se vám daří, váš UF.

12.3.2021 Elektromagnetické záření test

TEST se zobrazí 8:30 zde   KLIKNI (651.15 kB) (nezapomeňte si načíst znovu stránku Fyzika 9)

Doba testu je 30min.

 Pokyny:

 • na začátek testu napiš datum a podpis
 • čísla otázek pište do sešitu a velkým písmenem odpovědi     např.:   1) A       
 • pozor, může být více než jedna správná odpověď!                     např.: 2) C, D
 • v 9h začněte odesílat na umaf@zsbreznik.cz, odešli do 9:10h
 • včasnost odeslání  je součást hodnocení

10.3.2021 Procvičování a opakování před testem

 • Minulou hodinu jsme opakovali, doporučuji dnes ještě zhlédnout videa o elektromagnetickém záření z minulých hodin
 • Podívat se na hlavní pojmy, které jste si vypsali ve vašich zápiscích
 • zkuste si cvičný test ZDE
 • Podívejte se na vzoreček vztahu mezi vlnovou délkou λ a frekvencí f, podle kterého můžeš spočítat vlnovou délku a kmitočet (frekvenci), pozor dosazuj v základních jednotkách - λ v metrech a f  v hertzech
 • V pátek bude test. Dnes se on-line z organizačních důvodů nespojíme, máte tedy pouze samostatnou práci. Ať se vám daří, pro přípravu na test je základem vaše učebnice, hodně zdaru, váš UMAF 

5.3.2021 Elektromagnetické vlny a záření - opakování 

 • Motivační video SVĚTLO  - nejprve zhlédni video
 • společné shrnutí kapitoly na TEAMS 8:35

3.3.2021 Zdroje záření 

Motivační video     Elektromagnetické záření v domácnosti video    (obě videa doporučuji shlédnout)

 • Dnešní hodinu máte dva úkoly:
 1. Z článku učebnice případně z jiných materiálů si utvořte zápis o zdrojích záření (tentokrát nedám žádné vodítko co v něm bude - rozsah zápisu max jedna stránka)
 2. Do sešitu odpovíte na otázky 1 - 7/100 - příští hodinu vyzkouším při shrnutí kapitoly

Kdo chce tento úkol ohodnotit, ofotí a zašle mi umaf@zsbreznik.cz

(zápis je povinný, odesílání k hodnocení dobrovolné) Protože máte úkol na celou hodinu, dnes nebude Teams spojení, kdo bude mít problémy, může mi po hodině volat na Teams. Ať se vám daří UMAF.

 

26.2.2021 Elektromagnetické záření - Elektromagnetické vlny a záření

 • přečti si článek 6.1 - 86 - 95 
 • Z článku si udělej zápis (který bude obsahovat):
  - dělení (přehled elektromagnetických vln) - tabulku si okopíruj a vlep do sešitu
  - rychlost jejich šíření
  - co je to vlnová délka (značka, jedn)
  - obrázek vln o krátké a dlouhé vlnové délce (str. 89)
  - co je to kmitočet vlny  (zn, jedn)
  - vztah frekvence a vlnové délky (str. 89 + zapiš si a nauč vztah a větu pod ním!)
  - vypiš si jednotlivé druhy elmag. vln (jejich "definici" a čím jsou významné a k čemu se používají, (světelné záření rozepiš podrobněji)
 • Dnes máte dost práce, spojím se s Vámi na konci hodiny, krátce vysvětlím a odpovím na dotazy TEAMS 8:55
 • Zápis mi zašlete k ohodnocení (budu hodnotit grafickou úpravu, srozumitelnost a zda splňuje výše uvedené požadavky)

Věřím, že dnešní látka vás zaujme a jeden vzoreček jako bonus si snadno zapamatujete. Ať se vám úkol podaří, váš UMAF

24.2.2021 Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními

Teams 12:05h společné shrnutí, odpovědi na dotazy

 • samostatná práce test znalostí bezpečného zacházení s elektrickými zařízeními - odešleš do 13h!!
  INSTRUKCE:
  Děvčata mají odlišný test od chlapců, každý z vás si otevře určený test: TEST BUDE AKTIVNÍ OD 12:25 - NAČTI ZNOVU 

  Bezpečné zacházení s elektřinou DĚVČATA  (725.07 kB)          Bezpečné zacházení s elektřinou CHLAPCI  (731.48 kB)
  - do sešitu si napiš název testu a pak číslo otázky od  1) do 15)
  - u každé otázky napíšeš písmenko odpovědi, kterou považuješ za správnou 
 • Ofocené řešení zašleš do 13h na umaf@zsbreznik.cz
 • DÚ: připravte si na příští hodinu odpovědi na otázky 1-5 /str. 81, otázky1-2 /str. 84, otázku 1 /str. 85, v pátek vás z nich budu ústně zkoušet

Držím palce, ať se vám vše povede. UMAF
 

19.2.2021 Spojení teams 8:20h:
- výsledky testu polovodiče - společně

- on line výklad kapitol 5.1, 5.2, 5.3 v jednotlivých kapitolách máte uvedeno, co si zapsat

Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními 

 • 1) Elektrické spotřebiče v domácnosti:
  ZNÁT:
  - přívod elektřiny do spotřebiče 3 druhy vodičů a jejich barvy (str. 78)
  - co znamenají údaje na štítku spotřebiče nakresi obr. 5.3. str 79, nebo si nakresli štítek z domácího spotřebiče např. vatné konvice, TV, nebo vysavače.... 
  - co je to dvojtá izolace a jak se značí
  - funkce ochranného nulovacího vodiče.....co se stane,  když se spojí s kovovou částí spotřebiče fázový vodič
  - jištění elektrické sítě v domě jističi
 • 2) Ochrana před úrazem elektrickým proudem
  ZNÁT:
  - bezpečné napětí =24V, ~ 12V
  - !! vypiš si ze strany 82 "bezpečnostní předpisy a zásady" které je nutné dodržovat, abyste předešli úrazu elektrickým proudem
  - namaluj si značky "zařízení pod napětím" a "vysoké napětí"
 • Tuto kapitolu považujte za velmi důležitou! Kdo o tom není přesvědčen, shlédněte následující videa:

PORANĚNÍ EL PROUDEM         Rizikové chování

 • 3) První pomoc při úrazu elektrickým proudem
  - přečti si kratičký článek str. 85 a pak si stručně zapiš, jak bys poskytl pomoc 

Toto je závěr učiva o elektřině na ZŠ, přeji vám, aby byl pro vás elektrický proud dobrým pomocníkem a díky vašim znalostem a vašemu bezpečnému zacházení s elektrickými zařízeními nebyl nikdy vašim nepřítelem. Váš UF

17.2.2021 Polovodiče testík - cvičení, jak jste porozuměli

 1. Testík z webu ZDE vyřeš 
 2. Testík 2 řeš ZDE
 3. Test 3 - opiš řešení do sešitu, výsledky rozebereme příští hodinu  KLIKNI (691.81 kB)

Teams spojení v 12:15

Po spojení se zde objeví další dva testíky

12.02.2021 Polovodiče typu N a P

Společné vysvětlení Teams 8:40

 • pročtěte si kratičký článek a zapište, co jsou poloodoče typu N a P ......VIDEO

Dále čtěte a tvořte zápis:

 • UŽITÍ POLOVODIČŮ:
  POLOVODIČOVÁ DIODA propustný a závěrný směr - obrázky
  užití diody v praxi,  VA (voltampérová charakteristika), dioda jako usměrňovač
 • další součástky s přechodem PN (LED dioda, fotodioda)

10.2.2021 Vedení elektrického proudu v PLYNECH

 • pročti si článek  3.2. v učebnici, zápis proveď podle Elektrický proud v látkách (156.54 kB)
  de je shrnutí, vedení proudu v PL, KL, PLL, ty si zapiš pouze plyny
 • Zahájení Teams 12:05, společné vysvětení pak pokračujete zápisem

DÚ - zápis prvního článku nové kapitoly POLOVODIČE - ČL. 4.1. - Ofocené odešleš na umaf@zsbreznik.cz

27.1.2021 Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech (nejprve si přečti, po přečtení začni tvořit zápis podle pokynů)

Vedení elektrického proudu v kapalinách

 • přečtete si, co byste měli vědět o vedení el. proudu F str.50 (znáš - vodič, izolant, el. obvod, definici elektrického proudu, směr elektrického proudu) - můžeš si vypsat tyto pojmy s vysvětlením
 • přečti si článek 3.1 F9, str. 51 - 54
 • zápis bude obsahovat:
 1. nakreslený obrázek vedení el. proudu v elektrolytu NaCl str. 51 (ne okopírovaný!)
 2. napíšeš, čím je tvořen proud v solném roztoku (str. 52) -"definice"
 3. pojem elektrolyt
 4. vysvětlíš čím se liší proud ve vodičích a v elektrolytech
 5. napiš, praktické využití vedení el. proudu v kapalinách
 6. Písemně odpovíš na otázky 1,2/54 a podle Ohmova zákona vypočítáš do sešitu úlohy 5 a 8/str.54

První hodnocený úkol odešleš na umaf@zsbreznik.cz

Vysvětlení látky Teams - po přečtení str. 50 - 54 v 12:35h KLIKNI

22.1.2021 Elektrická rozvodná síť

Úkol 1- zápis

 • Do sešitu si zapíšete výtah z článku 2.4 str. 46 - 49
  - v zápise bude uvedeno dělení napětí podle hodnot z článku 
  - popíšete cestu elektřiny z elektrárny do domácnosti
  - k tomuto popisu nakreslíte schéma rozvodné elektrické sítě podle obr. v učebnici
 • ihned po dopsání článku mi zašlete prosím ofocený zápis na umaf@zsbreznik.cz

Úkol 2 - Opakování učiva (pracuj podle učebnice)

 • podle zadání příkladů za pomoci vzorečků v učebmici vyřešíte do sešitu příklady 633, 634, 635, 636 a 637 z testíku z 15.1.2021 (kapitola střídavý proud, efektivní hodnota U,I)
 • DÚ: řešíte podle  zadání testíku příklady 638, 639 (kapitola transformátor)
 • Dnes dopoledne zašlete na stejný e-mail jako úkol , děkuji.

Společné spojení Teams 8:55

Snažte se, ať máte co nejvíce splněno do našeho spojení, díky UMAF

 

20.1.2021 Z důvodu porady se hodina nekoná - ÚKOL:

 • podle stránek si zkontrolujte, co jste měli poslat a neposlali prosím o zaslání. Díky UMAF

15.1.2021 Střídavý proud, transformátor, testík

 • Teams spojení v 8:25

Po spojení  cca v 8:35 se zde objeví test, s pomocí vašich učebních materiálů odpovíte podle čísel na otázky,

případně spočítáte příklady - jsou červeně zakroužkované, řeření mi ofotíte a zašlete do 9:15h na umaf@zsbreznik.cz

!! V 8:35 musíš stránku načíst znovu, jinak se test neobjeví!!

Test STR1 (675.12 kB)     Test STR2  (723.71 kB)        Test STR3 (331.04 kB)

13.1.2021

Spojení Teams 12:05 - vysvětlení nového učiva

1) Měření střídavého proudu a napětí 

 • zápis článku 2.2, v zápise:
 • obrázek grafu, vysvětlení efektivní hodnoty Im ,Um
 • Zapsat vztah mezi I a Im , stejně mezi U a Um
 • napsat jak a čím se střídavý proud a napětí měří

2) Transformátory

 • hodnocený, samostatně vytvořený zápis, článek 2.3 (bude zde definice transformátoru, složení, elektrotechnická značka, vysvětlení principu, vztahy pro transformaci, nové pojmy transformační poměr atd., ......je to na vás, jak kvalitní zápis bude.) Hodnotím srozumitelnost, grafickou úpravu, věcnou správnost a úplnost.
 • zápis doplňte o vhodné obrázky (z učebnice, internetu)

Oba ofocené články mi zašlete do pátku na umaf@zsbrezník.cz , děkujiUMAF.

 

8.1.2021 Nadepiš si novou kapitolu STŘÍDAVÝ PROUD

Dnešní téma je Vznik střídavého proudu.

Pozorně si přečti kapitolu 2.1 Vznik střídavého proudu.

 • tvůj úkol - vytvoř si zápis do sešitu, v něm budou hlavní pojmy:
  - definice střídavého proudu
  - odlišnost od stejnosměrného proudu
  - co je grafem střídavého proudu (překresli si obrázek 2.4.)
  -  perioda střídavého proudu (značka T, jednotka s)
  - frekvence střídavého proudu (značka f, jednotka Hz)
  - vztah mezi těmito veličinami
 • DÚ: Písemně odpověz na otázky1, 3, 4, 5, 6

Zápis mi pošlete do pondělí na e-mail umaf@zsbrezník.cz

 • Spojení Teams začne v 8:45 (to byste měli mít většinu úkolů splněnou)
 • motivační video ke střídavému proudu → VZNIK STŘÍDAVÉHO PROUDU

UMAF

6.1.2021 Elektromagnetická indukce   (DÚ: otázky a odpovědi 3, 4 str. 32)

V prosinci jsme si vysvětlovali opačný jev k principu elektromotoru - do motoru složeného z elektromagnetů pustíme elektrický proud a cívka rotoru je nucena magnetickým polem statoru k otáčivému pohybu.

Po přečtení článku 1.5 zjistíte:

 • že změnou magnetického pole v okolí cívky např. pohybem magnetu vzniká v cívce elektrický proud str.29 obr. 1.20
  pozor! el proud vzniká jen při pohybu magnetu (změně mg. pole v okolí cívky)

pojmy pro zápis INDUKOVANÝ PROUD, kde a za jakých podmínek vzniká obrázky a) a c)

 • ! druhý pokus viz. obr 1.21, primární a sekundární cívka na společném jádru, proud opět vzniká pouze při změně magnetického pole první cívky - obr. 1.21 případ b) a d), která vytváří magnetické pole, které indukuje v sekundární cívce indukovaný proud 

pojmy pro zápis PIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ CÍVKA NA SPOLEČNÉM JÁDRU, INDUKOVANÉ NAPĚTÍ, na čem závisí velikost indukovaného proudu (viz obr1.22, reostat- "odpor se šipkou", zde mění proud v primárním obvodu - pohybem jezdce "šipky" se mění odpor v obvodu a tím dochází podle OZ ke změně proudu v obvodu. Důsledek změna magnetického pole v okolí sekundární cívky, tím se mění indukovaný proud i napětí v sekundárním obvodu II.

Úkoly:

 1. pečlivě si přečti tyto instrukce a současně pročítej kapitolu 1.5
 2. vytvoř si do sešitu zápis, doplň o vhodné obrázky
 3. zápis mi do pátku odešli ofocený

Na TEAMS se spojíme v 12:35

K lepšímu pochopení zasílám ještě odkaz: ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE

 

Od 27. 11. do 18.12. prezenční výuka

27.11.2020 Působení magnetického pole na cívku s proudem

 • nejprve si přečtěte článek 1.3
 • kdo bude hotov dříve udělá si zápis
 • v 8:35 vás pozvu do skupiny F9 na Teams k vysvětlení látky
 • DÚ: do sešitu si nakreslíš obrázek vysvětlující princip zvonku nebo elektromagnetického relé

 

25.11.2020 Magnetické pole cívky s proudem

1)

 • Přečti si článek 1.1, zkus pochopit pokus (příští středu si jej předvedemee ve F ve škole)
 • Do sešitu si udělej zápis, v něm bude:
  - schématická značka cívky
  - vzorně zapsáno PRAVIDLO PRAVÉ RUKY (uprostřed str. 15), toto pravidlo si napíšeš, zarámuješ a naučíš zpaměti
  - pod pravidlem bude obr. ze str. 15, pěkně překreslit
 • zápis může obsahovat shrnutí str.15

2) Přečti si a zapiš ELEKTROMAGNET A JEHO UŽITÍ str. 16. - 20.

Dnes se s vámi pokusím spojit okolo 12:30h pomocí Teams, mám od 11:30 jednání ohledně webu naší školy, nevím, kdy skončíme, takže se možná uslyšíme až v PÁ, UMAF

20.11.2020 ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY

Navazujeme na základní znalosto elektřiny a magnetizmu z 8. a 6. ročníku, začínáte novou učebmici pro 9. ročník

 • Přečti si článek 1.0  str.10 - 13
 • Z článku si utvoř zápis
 • do sešitu  písemně odpověz na otázky 1 - 3 str. 13, tak, aby to mělo smysl

Vysvětlíme si na SKYPE v 8:35h

18.11.2020 Písemná práce  klikni zde:  Elektřina písemná práce 1

Skype spojení 12:10 - instrukce

 • písmenou práci mi zašlete do pátku do 8:00 h v domluveném formátu
 • zde se po vysílání objeví instrukce:

Řešení piš na čistý papír, postupuj podle čísel příkladů.
Práci odešli do pátku do 8.00h na umaf@zsbreznik.cz jako PŘÍLOHU e-mailu s názvem
„Jméno Příjmení  Elektřina 1“

13.11.2020. Založení účtů Microsoft OFFICE 365

- vážení, během této hodiny Vám přijdou buď na e- mail nebo na skype účet Vaš přístupová hesla na přihlášení 

- nejprve se spojíme, řeknu vám instrukce

 • pak se spojíme znovu a online budete zkoušet založení účtu na Vašem PC

 UMAF

 

 

11.11.2020. Elektřina 8. ročník závěr samostudium na zadané okruhy

na 11.11. okruhy k opakování

 • umět nakreslit jednoduchý elektrický obvod
 • umět nakreslit sériově a paralelně zapojené spotřebiče
 • Znát U,I,R pojmenovat a jaké mají jednotky, znát W, P, P0, η(éta)
 • vyslovit Ohmův zákon
 • umět spočítat jednoduché příklady na OZ
 • spočítat výsledný odpor paralelního a sériového zapojení, vztahy mezi napětími a proudyU1 , U2,, I1, I2 v obou zapojeních.
 • spočítat elektrickou práci, výkon, účinnost 
 • umět ji spočítat i s použitím OZ, kdy neznám U, I, ale např. znám U, R nebo R, I (viz studijní materiály z hodiny 4.11.2020)
 • znát jednotky práce a elektrické práce a jejich převodníé vztahy

Vše jsme probírali a procvičovali, případně čerpáš ze sešitu  nebo ze studijních materiálů, které jsem vám zde uváděl. UMAF

 

6.11.2020. Elektřina 8. ročník závěr

Témata k opakování:

Elektrický obvod, Ohmův zákon

Elektrický obvod

Sériové zapojení rezistorů

Paralelní zapojení rezistorů

Práce, výkon, účinnost - máte od minule

V 8:40 navážeme spojení, kdo může, vytiskne si tyto materiály nebo si je připraví na obrazovce.

Během víkendu se zde objeví, co byste měli umět na středeční práci

Váš UMAF 

 

Sériové za

4.11.2020. Elektrická práce, výkon, účinnost - závěr

     
Zde Vám zasílám shrnutí těchto pojmů z 8. ročníku, podobné příklady se objeví

 • v opakovací práci, kterou vám zadám v pátek.
 •       **** SHRNUTÍ Práce výkon účinnost
 • Dnes si ve skype hodině probereme některé příklady z tohoto shrnutí a budu řešit vaše dotazy

·         DÚ: studijní materiály z hodiny fyziky 21.10. str 164 U1, U2  - písemně a prosím odeslat do pátku na umaf@zsbreznik.cz

SKYPE spojení začne dnes 12:15h, připravte si vše potřebné a také dotazy k učivu UMAF

 

23.10. Elektriká práce výkon - Skype konzultace začne 8:40h

21.10. Elektrická práce výkon

Studijní materiály

Podívejte se na tyto materiály, v 12:20 se zde objeví úkoly, které máte vypracovat do sešitu (ve 12:20 si tuto stranu aktualizujte nebo načtěte znovu).

Případné osobní dotazy na skype od 13 do 13:00, teď se vám nemohu osobně věnovat, zařizuji pro učitele zítřejší školení na TEAMS.

Celá skype hodina bude v pátek.

Písemně do sešitu:

 • Elektrická práce - rámeček str. 160, W=UIt - (zpaměti)
 • Příklad str. 160 do sešitu
 • Výkon elektrického proudu - pročíst str 161 pro pochopení co je "příkon, výkon"
 • Opsat rámeček str. 163
 • ze strany162. si opište co je jednotka kilowathodina a převod kWh na MJ
 • Opište si příklad na výpočet příkonu str. 162
 • poslední úkol, na str. 162 uprostřed si opište vzorečky pro výpočet příkonu s použitím Ohmova zákona

Všechny tyto úkoly jsou podle studijního materiálu, v pátek budeme mít možnost si vše vysvětlit ústně na SKYPE

UMAF

 

 

16.10. Paralelní zapojení rezistorů

Studijní materiály

Do sešitu zapsat Příklad str. 151 studijní materiál (vytisknout si a nalepit nebo nakreslit obr. 2.59)

Najít si na webu a zapsat: 

Elektrická práce - vzoreček

Elektrický výkon - vzoreček

Spojení zahájím 11:35 skype, kdo se mi neohlásil zkusí požádat o spojení, zařadím ho do skupiny, díky. UMAF

 

14.10. 2020 Pravidla práce ve fyzice na dálku

Moji milí deváťáci, 

dnešek jste měli bez úkolů, podle hesla "Život je těžký i bez fyziky".

V následujících týdnech výuky vás budu úkolovat prostřednictvím webových stránek školy 

zakladni-skola-1/tridy/ixtrida/fyzika/

Zde budete nacházet pod datem dne úkoly na výuku. 

Úkoly budete řešit písemně do sešitů, stejným způsobem,  jako kdybych vás učil ve škole. Tato vaše práce nebude hodnocena jako domácí úkol, ale jako vaše zákonná povinnost absolvovat základní vzdělávání, stejně jako je hodnocena vaše práce ve škole. I když v tuto mimořádnou dobu si plníte povinnou školní docházku bez přítomnosti v budově školy. 

Abych mohl kontrolovat a hodnotit Vaši každodenní práci, připomínám jak bude hodina fyziky v sešitě  vypadat: 

1) za okrajem sešitu je uvedeno datum (jako v hodině, okraje budou mít všichni)

2) uvedete nadpis

3) písemně vypracujete úkoly podle pokynů do sešitu

4) rodič podepíše vaši práci 

Průběh výuky:

 • V následujících týdnech výuky vás budu úkolovat prostřednictvím webových stránek školy (OF-LINE výuka, bez okamžitého spojení s vyučujícím, žák pracuje samostatně na zadaných úkolech z webu).
   
 • ON-LINE, komunikovat spolu budeme dohodnutým způsobem, zatím pomoci SKYPEnebo Zoom, při problémech můžete volat na mobil 721 603 781. Tento způsob slouží ke konzultaci látky s vyučujícím, vysvětlení látky, odpovědi na vaše dotazy a ke skupinové komunikaci.
 • Spojením SKYPE, budu také kontrolovat, zda jste přítomni v hodině, protože nyní je distanční výuka povinná, rodiče žáka omlouvají.

S pozdravem váš učitel  matematiky Mgr. Jan Nešpor, spojení: umaf@zsbreznik.cz, SKYPE jméno "UMAF", mobil 721 603 781

Úkoly:  

1) do sešitu si napiš datum a nadpis 14.10. 2020 Pravidla práce ve fyzice na dálku, pak si opiš čtyři pravidla jak má hodina v sešitě vypadat.

2) Vypočítej si slíbené příklady na U, I, R a odešli mi je na email (viz spojení)

Příklady U I R

3) Poslední opakování bude paralelní zapojení rezistorů, vyzkoušej si kalkulačku

https://kle.cz/vypocty/rezistory_sp.html

 

Ve 12:20 se spojíme na schůzce, pozvánku hned vložím, musíte si stránku aktualizovat ve 12:20 aby se objevila zde

UMAF Fyzika matematika is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92728985279?pwd=UVFIS2xsT3JLS2NpNGZjQWpYSUM1QT09

 

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:212
TÝDEN:635
CELKEM:580446