ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Stále hledáme paní uklízečku na zkrácený úvazek 2 hodiny denně na odpoledne s pracovní dobou podle dohody. Nástup je možný ihned.

Informace podá pad ředitel na telefonním čísle 721603781.

Dějepis

Pátek 15.5.

On-line hodina v 11:15 na Teams

 • dnes píšeme test, postupujte jako obvykle
 • můžete si jej vytisknout, nebo napsat odpovědi do sešitu
 • test pošlete do 12:10 hodin, termín dodržte
 • po dobu testu lze komunikovat podle potřeby přes Teams

Test " Husitská revoluce" - bude aktivován v 11:15           PDF

 

Středa 13:5.

 • podle učebnice strana 90 - 93  vyplňte PL - pošlete do pátku

        PRACOVNÍ LIST " Městská společnost na konci středověku"          PDF

 

 

Pondělí 10.5.

 • podle učebnice strana 88 - 89 vyplňte pracovní list - pošlete do pátku

             PRACOVNÍ LIST "Objevné plavby "      PDF 

 • zhlédněte prezentaci 
 • v úterý  v hodině angličtiny zopakujeme téma " Husitství", ze kterého bude test - pravděpodobně v pátek - výměna hodin (středa)

 

Středa 5.5.

 • podle učebnice strana 85-86 vyplňte pracovní list - pošlete do pátku

            PRACOVNÍ LIST "Jagellonci "        PDF

 

Pondělí 3.5.

 • podle učebnice strana 84  vyplňte pracovní list -pošlete do pátku

            PRACOVNÍ LIST " Křížová výprava proti Čechům za Jiřího z Poděbrad"     PDF 

Středa 28.4.

 • podle učebnice strana 82-83 vyplňte pracovní list

                    PRACOVNÍ LIST  " Čechy po husitské revoluci"          PDF

 • zhlédněte video k tématu - Jiří z Poděbrad a Kunštátu
 • z testu se dozvíte např. jak se jmenoval šašek Jiřího z Poděbrad a Kunštátu na Moravě     ( tak znělo Jiřího  plné jméno) - zapište si to

 

Pondělí 26.4.

 • podle učebnice strana 81 doplňte pracovní list - pošlete do pátku   

                   PRACOVNÍ LIST "Co se husitskou revolucí změnilo "            PDF

 • zopakujte si husitství v těchto testech     č1    č2   č3 - napište, jaký byl výsledek
 • zapište si na prac. list, co byly spanilé jízdy husitů (rejsy) - stručně  -  informace zde 

 

Středa 21.4.

On-line hodina bude v 12:05 hodin na Teams

 • dnes píšeme test, také jsme se domluvili na výměně hodin
 • v 12:05  bude test aktivován
 • postupovat budete jako obvykle
 • test si můžete vytisknout a psát do něj nebo napsat k číslu otázky odpověď
 • do 13:00 byste měli mít testy odeslané
 • po dobu testu můžete být ve spojení přes Teams

        Test - venkov, města, gotika (aktivace v 12: 05)             PDF 

 

Pondělí 19.4.

On-line hodina bude v 7:25 hodin na Teams

 • dnešní hodina bude věnována opakování na test, který bude ve středu
 • test bude zahrnovat kapitoly v učebnici strana 65 - 74
 • test je důležitý pro stanovení známky ve čtvrtletí, bohužel je několik málo žáků, kteří se testů neúčastnili. Tito žáci budou zkoušeni ústně v on-line hodině
 • upozorňuji také na zasílání zápisů z hodin, které někteří nedodávají

 

Středa 14.4.

 •   podle učebnice strana 80 doplňte pracovní list - pošlete do pátku

                              PRACOVNÍ LIST: " KONEC HUSITSKÉ REVOLUCE"

 • v pondělí v on-line hodině bude opakování na test, který bude v pátek
 • test bude zahrnovat kapitoly v učebnici strana 65 - 74
 • bude to tedy: venkov, kolonizace, zakládání měst , hrady a gotika - prac listy od 8.3 do 22.3.

                                                                                                                                                              Pondělí 12.4.

 • podle učebnice strana 79 vyplňte pracovní list - pošlete do pátku
 • nezapomeňte namalovat husitské zbraně uvedené dole
 • zhlédněte video  č1    č2  
 • shrnutí můžete zhlédnout zde - jsou tam velmi zajímavé ukázky z filmů, uvidíte vozovou hradbu, zbraně ...... alespoň na to rychle koukněte :-)
 • poslechněte si husitský chorál " Ktož jsú boží bojovníci"
 • ÚKOL: napíšete rukou referát o Janu Žižkovi - rozsah 15 vět - budu hodnotit i úpravu a smysluplnost vět - zašlete do 18.4. - blíží se čtvrtletí - bude součást hodnocení- můžete si vylepšit známku :-)

                              PRACOVNÍ  LIST :  " Křížové výpravy proti husitům" 

 

Středa 7.4.

 • podle učebnice strana 77-78 vyplňte pracovní list "Počátek husitské revoluce"
 • nezapomeňte zapsat 4 pražské artikuly do  vynechaných řádků

                       PRACOVNÍ LIST : "POČÁTEK HUSITSKÉ REVOLUCE"

 

Středa 31.3.

On-line hodina bude v 12:05 hodin na Teams

 • dnes bude slíbený test ( minule domluvena výměna hodin)
 • v 12:05-12:10 bude test aktivován
 • otevřete si ho, můžete si ho vytisknout a psát do něj rukou nebo stačí do sešitu zezadu napsat název testu a číslo otázky a odpověď, ofotíte a pošlete
 • nejpozději v 13:00 bych měla mít všechny testy poslané
 • PŘEJI HODNĚ ZDARU!

       TEST (Lucemburkové, mor, stoletá válka)       PDF

Pondělí 29.3.

 • podle učebnice str. 76-77 vyplňte pracovní list Mistr Jan Hus
 • nezapomeňte  pod text nakreslit kalich jako symbol revoluce ( viz str. 79,77)
 • učivo si upevněte v této prezentaci a dále ve videu
 • test jsme si domluvili na středu - uděláme opět výměnu hodin A-D jako minule, takže test píšeme ve středu v 12:05 hodin
 • pracovní list pošlete do pátku

                             PRACOVNÍ LIST:  MISTR JAN HUS

 

Středa 24.3.

On-line hodina začíná v 7:25 hodin na Teams

 • dnes  bude tématické opakování na test, který bude v pondělí ( učebnice str. 57 - 63)
 • můžete využít tyto testy     č1        č2       č3       č4

 

 

Pondělí 22.3.

 • podle učebnice strana 71-74 vypracujte pracovní list ke gotické kultuře, dokončíme tak tématický celek "Vrcholný středověk" -zašlete do pátku   

                  PRACOVNÍ LIST - GOTICKÁ KULTURA    

 • ve středu budeme on-line opakovat Lucemburky - Jan L., Karel IV., Václav IV.,100letou válku, mor (učebnice str. 57 - 63) - příští pondělí bude test    

 

 

Pondělí - středa 15. a 17.3.

 • podle učebnice strana 69- 70 vyplňte pracovní list - pošlete do pátku

                    PRACOVNÍ LIST - ŽIVOT NA HRADECH 

 

Středa 10.3.

 • podle učebnice str. 67-68 vyplňte pracovní list a pošlete ho do pátku

                      PRACOVNÍ LIST - STŘEDOVĚKÁ MĚSTA 

 

 

Pondělí 8.3.

 • podle učebnice strana 65-66 vyplníte pracovní list " Život na vesnici " a pošlete do pátku

                          PRACOVNÍ LIST - ŽIVOT NA VESNICI 

 • zhlédněte krátkou  prezentaci  k upevnění učiva ( klikněte na "stáhnout")

 

Středa 3.3.

On-line hodina bude v 12:05 na Teams ( výměna s AJ)

 • v 12:05 se na stránkách D objeví dokument k testu
 • otevřete ho a do velkého sešitu zezadu si napište nadpis a čísla otázek - k nim odpovědi
 • můžete si test vytisknout a psát do něj - rukou
 • pak ofotíte a pošlete
 • nejpozději ve 13:05 bych měla mít testy poslané
 • během testu budeme na Teams

                          Test  " Poslední Přemyslovci " (12.76 kB) - bude aktivován v 12:05

 

 

Pondělí 1.3.

On-line hodina bude v 7:25 hodin na Teams

 • dnes se budeme věnovat opakování a přípravě na on-line test ve středu ( obsah vysvětlen v minulé hodině)
 • vyzkoušejte si tyto testy      č.1           č.2      pomůže vám to v přípravě na test

 

Středa 24.2.

 • dnes budeme opakovat učivo  podle  učebnice strana 64
 • uděláte úkoly1,2,3,4, které jsou k tématickému opakování 
 • do sešitu vzadu napíšete číslo otázky a k ní vypracujete řešení
 • úkoly  pošlete do neděle 28.2.
 • příští hodinu uděláme on-line  přípravu na test ( Přemyslovští králové - od Přemysla Otakara I.,Václava I., Přemysla Otakara II., Václava II.  po Václava III.), test si napíšeme stejným způsobem jako ten předchozí.

..

Pondělí 22.2.

 • podle učebnice strana 61-2 vyplníte pracovní list Václav IV. a pošlete do pátku

                        PRACOVNÍ LIST VÁCLAV IV.

 • zhlédněte video o tomto panovníkovi a jeho otci Karlu IV. a jeho stavební aktivitě
 • v brzké době budeme psát test obvyklým způsobem. Opakujte si přemyslovské krále od Přemysla Otakara I. po  VáclavaIII.
 • domluvíme se na on-line hodině

 

Pondělí - středa  15.a 17.2.

 • podle učebnice strana 59-61  vyplníte pracovní list Karel  IV. a pošlete do pátku

                         PRACOVNÍ LIST KAREL IV. 

 

Středa 10.2.

 • podle učebnice str. 62-3 vyplníte pracovní list Morová nákaza  a pošlete do pátku

                         PRACOVNÍ LIST  " MOROVÁ NÁKAZA"

 

Pondělí 8.2.

 • podle učebnice  str.59 vyplníte pracovní list Stoletá válka a pošlete do pátku
 • zhlédněte prezentaci Jana z Arku

                           PRACOVNÍ LIST " STOLETÁ VÁLKA"

Středa 26.1.

 • test na Přemyslovce si napíšeme dnes v 12:05 hodin
 • test se zde objeví  až ve 12:05 - 12:10 hodin. Budete mít 30 minut na vypracování. Stačí, když napíšete do sešitu zezadu číslo otázky a k tomu správnou odpověď. Nebo si můžete test vytisknout a vyplnit rukou. Pak test pošlete. Měla bych mít testy v12:50. Můžeme se před testem ještě kontaktovat na Teams.

                         Test: Přemyslovci - doba knížecí (12.85 kB) ( bude aktivován v 12:05)

 

Pondělí 25.1.

 • přípravu na test uděláme v části úterní  on-line hodiny AJ - samotný test si napíšeme ve středu - domluvíme se, jestli hned  v 7:25 nebo v hodině AJ - mohli bychom tyto hodiny vzájemně prohodit)
 • dnes vyplníte podle učebnice str. 57-58 prac. list Jan Lucemburský - pošlete do pátku.

                                PRACOVNÍ LIST 

 

Středa 20.1.

 • test - Přemyslovci ( od str 29 - Bořivoj  po str. 41 -Vladislav II)- bude v pondělí a známka bude už do II. pololetí
 • dnes proto budete opakovat - projdete si doplňovačky na str. 33(za Václavem I),37( za Boleslavem Chrabrým),41(za Vladislavem II.),49 (za román kulturou), a zapište si pouze chybějící slova dozadu do sešitu.
 • někteří ještě  dosud neposlali erb !

 

Pondělí 18.1.

 • podle učebnice str. 55 -6 si sami uděláte výpisky o posledním přemyslovském králi Václavu III. 
 • také písemně celou větou  odpovězte na otázku: Proč je Václav III.  na obrázku str. 55-dole zobrazen se 3 korunami na hlavě?
 • dále si opište doplňovačku za kapitolou str. 56 do sešitu a dejte do rámečku, ofoťte i s výpisky  a zašlete do středy
 • nezapomeňte poslat erby, ještě nemám všechny

 

 

Středa 13.1.

 • podle učebnice str. 53-5  vyplňte  pracovní list a pošlete do pátku 15.1.

           PRACOVNÍ LIST - PŘEMYSL OT. II.,VÁCLAV II. 

 • zhlédněte video o Přem. O.II  Václavu II.
 • opakujte Přemyslovce ( od Bořivoje po první české krále Vratislava II. a Vladislava II.) -bude test - ve středu 20.1.

           ( můžete si projít díly od Bořivoje dále)

 

Pondělí 11.1.

Středa 6.1. ( Tři králové :-)

 • V učebnici na straně 50 je opakování  "Život a kultura v raném středověku", už jste jednou podobné opakování dělali
 • úkol 1 -  např Ab
 • pracujte poctivě, je možné, že tento test dostanete ještě ve škole
 • pošlete i s minulým úkolem (z pondělí) do pátku 8.1.
 • shlédněte video o  kronikáři Kosmovi

 

Pondělí 4.1.  ( Přeji vám vše dobré v novém roce 2021 ! )

 • Vyplníte pracovní list podle učebnice strana 45 -7

           PRACOVNÍ LIST  - Jak se žilo v raném středověku

 

Středa 9.12.

 • pokračujte v práci na hradech Lamberk a Kraví hora -  dbejte na úpravu a celkový estetický dojem, budu známkovat, můžete si  tak zlepšit skóre po minulém testu .-)
 • určitě se podívejte na toto video z cyklu "Záhady Toma Wizarda"   -   vyberte si  díl s názvem  "  Tajemství  Růže nebes", který se vztahuje k Dolním Kounicím.V seznamu dílů ho lehce najdete. 

 

 

Pondělí 7.12.

 • dokončete doplnění listu z hodiny - ti, kteří pracují -  podle učebnice strana 45
 • vypracujte referát ( napsaný rukou) - hrad Lamberk u Březníka, hrad Kraví hora u Kuroslep -  odevzdáte v pondělí ve škole - rozsah - každý hrad  na A4 a jednoduchý náčrt rovněž rukou

                                       PRACOVNÍ LIST -  STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST

 

 

Středa 25.11.

 • V učebnici na straně  42 je tématické opakování - Velká Morava a počátka českého státu - vypracujete otázky 1,2,3,4,5
 • Cv.1- stačí napsat správnou odpověď jednoduchou formou ( např  - aD  = pojem a) patří k obrázku D) a ještě tyto odpovědi seřaďte od nejstaší události  po nejmladší.
 • Cv.2- napíšete  jméno osobnosti
 • Cv.3 - bude těžší - máte vysvětlit vztah mezi historickými postavami - podstatné věci - např. bratr-sestra, otec - matka nebo  že spolupracovali, konkurovali si, musíte sami vybrat, co je podstatné - je to trochu k zamyšlení, popřípadě si jména zpětně vyhledejte
 • Cv.4 - co je to za historickou událost
 • Cv.5 - stačí, když vyluštíte jméno
 • Opakování pošlete na e-mail  během středy, jako byste psali test v hodině-  budu známkovat

 

Pondělí 23.11.

 • Zápis podle učebnice strana 39 - 41 ( Pracovní list zde ) - vypracovaný zašlete do konce týdne. 
 • Zhlédněte video:    zde  - Vratislav II.   a    zde - Vladislav II.

Středa 18.11.

Zápis podle učebnice str. 36 -38 ( Pracovní list zde) - vypracovaný zašlete do konce týdne. Určitě si tuto kapitolu zopakujte zábavnou formou  zde  a    zde  a    zde

 

Pondělí 16.11. 

Zápis podle učebnice str.29-35 ( Pracovní list zde ) - vypracovaný zašlete do konce týdne .Můžete se podívat na zábavné zpracování českých dějin zde     a     zde

 

Pondělí 9. 11 - středa11.11.

Zápis podle učebnice str. 24-28 ( Pracovní list zde)  - vypracovaný zašlete do konce týdne.Zde můžete zhlédnout video ze známého cyklu :-). Určitě se podívejte, ať si učivo upevníte.

 

Středa 4.11.

Zápis podle učebnice str. 23 ( Pracovní list zde) - vypracovaný zašlete do konce týdne

zde můžete zhlédnout video z cyklu Dějiny udatného českého národa ( určitě se podívejte!)

 

 

Pondělí 02.11.

Všechny zdravím po prázdninách!

Zápis  podle učebnice str. 21-22     (Pracovní list zde ) - vypracovaný list zašlete :-)

                                                          

 

 

Pondělí 19.10. 2020

Dobrý den všem , ať se práce daří !                           Skype Hana Staňková ZŠ Březník

Proveďte zápis do sešitu, doplňte  a pošlete :

                                               KŘESŤANSTVÍ (  učebnice str.  16 - 17 )

Místo vzniku: Římská říše (křesťané pronásledováni)

Zakladatel : Ježíš Kristus ( O - 33)

Posvátná kniha : bible

Zásady : Desatero přikázání

Rok 313 n.l. :...................

Organizace křesťanské církve (namaluj obrázek str. 17) :

 

 

 

Někteří věřící se rozhodli žít v klášterech - mniši, jeptišky. Nejstarší mnišský řád byli benediktini

(najdi na internetu erbovní znamení benediktinů a namaluj je. Z atlasu str. 24 - uprostřed si napiš a namaluj rytířské řády - johanité,něm. rytíři a templáři ):

 

Rozdělení křesťanské církve : 

          A) Západní :..........................................................................................................................................

          B) Východní : ...........................................................................................................................................                                               

 

Středa 21.10. 2020

Proveďte zápis do sešitu, doplňte informace a pošlete :

                                                        ARABSKÁ ŘÍŠE ( učebnice str.18 - 19, najdi si také v atlase str. 16 obr. č 7 )

Místo vzniku : ..............

Nové náboženství :................

Zakladatel islámu :...................

Název pro boha v islámu:.....................

Vyznavači islámu :....................

Islámský chrám  - modlitebna ( na konci textu):...................

Korán zakazoval zobrazovat lidské postavy, stavby byly zdobeny složitými geometrickými vzory

Posvátná kniha :..................

Mekka (pod obrázkem ):....................

Pět sloupů islámu (vypsat ):......................

Co je chalífát, kdo byl první chalífa :............................

Rozsah říše :...............................................................................................

Co přinesli Arabové Evropě: :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                 

 

 

Středa  14.10.2020

 Všechny vás zdravím !

V úterý jste obdrželi pracovní list k tématu Byzantská říše. Odpovíte na otázky, zapíšete do listu - čitelně. Poslední ůkol je

vybarvit mozaiku podle návodu, Mozaiky se  hojně používaly v byzantském  umění.

Nezapomeňte poslat ofocené na e - mail stankovazsbreznik@seznam.cz                                                                                                 Nezapomeňte se ozvat!    Momentálně už má jeden žák splněno :-) Ten malý obrázek mozaiky je návodem, jak vybarvit ten velký obrázek. Hodina skončila, kdo nestihl, pošle později. Výuka je povinná Eviduji nesplněné úkoly.       

Odkaz na stažení pracovního listu pro ty, kteří list ztratili: https://www.uschovna.cz/zasilka/DRS8MBH93RZ7G6B7-D24/

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:261
TÝDEN:1020
CELKEM:586600