ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

 

Zeměpis

19. 5.

- dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

Společně přečteme str. 49 - PODPOVRCHOVÁ VODA, VODA V LEDOVCÍCH A ZNEČIŠTĚNÍ VODY

Společně si zapíšeme zápis.

Z 6 - Podpovrchová voda.docx (14.34 kB)

Úkoly v PS.

V PS vypracujte str. 26 - 27. Úkoly, na které nenajdeš odpovědi v učebnici si doplníme ve škole. 

______________________________________________________________________________________________

17. 5.

- dnes on-line hodina v 10.25 hodin na Teams

Než začneme společnou práci, dopíšeme zápis k minulé hodině. Zatím nepište datum.

Do sešitu si napište:

 okrajové moře - s oceánem spojeno široce a volně (např. Arabské moře)

- břežní čára - místo styku oceánu se souší

- pobřeží - území kolem břežní čáry, je různě členité

- členitost pobřeží je dána množstvím zálivů a poloostrovů

____________________

Společná práce: úkoly v PS, práce s mapou

Str. 48 - 49 - PEVNINSKÁ VODA

Napište si dnešní datum a opište si horní schéma ze str. 48 - PEVNINSKÁ VODA

 

______________________________________________________________________________________________

5. 5.

- dnes on-line hodina v 8.35 hodin na Teams

Než se spojíme, přečti si str. 46 - HYDROSFÉRA a opiš si zápis: Z 6 - hydrosféra.docx (13.35 kB). Za zápis si nakresli obrázek Schéma rozdělení vodstva na Zemi.

Opakování  učiva.

Kontrola úkolů v PS.

Práce s mapou.

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

3. 5.

- dnes on-line hodina v 10.20 hodin na Teams

Opakování  učiva.

Kontrola úkolů v PS.

Práce s mapou.

______________________________________________________________________________________________

28. 4.

Dnes samostatná práce.

Do sešitu ze zadu vypracuj opakování na str. 45, úkol 2 a 3. Úkol 1 a 4 si udělej ústně, budu se na ně ptát příští hodinu.

V PS vypracuj opakování na str. 25.

Vypracovaná opakování mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

26. 4.

- dnes on-line hodina v 10.20 hodin na Teams

Opakování učiva, kontrola úkolů v PS

Přečíst str. 43 - 44 - PODNEBÍ ZEMĚ. Do sešitu si opiš shrnutí ze str. 44. 

V PS vypracuj str. 22 - 24.

Práci mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

21. 4.

- dnes on-line hodina v 8.35 hodin na Teams

Nejdříve si přečti str. 40 - 42 - JAK VZNIKÁ VÍTR. Do sešitu si opiš první 2 souvětí ze shrnutí na str. 42. 

Následuje podnadpis: JAK PROUDÍ VZDUCH NA ZEMI. Do zápisu si opiš 3. - 5. větu ze shrnutí. 

Poslední podnadpis: KATASTROFY ZPŮSOBENÉ ATMOSFÉROU. Opiš poslední větu ze shrnutí a z textu si napiš, jak se nazývají.

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

19. 4.

- dnes on-line hodina v 10.35 hodin na Teams

Než se spojíme, přečti si str. 37 - 39 - ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY, ATMOSFÉRICKÝ TLAKVÍTR. Ústně si připrav doplňovačku a odpovědi na otázky na str. 39.

Opište si zápis: Z 6 - zápis.docx (12.82 kB)

V PS vypracujte str. 20 - 21.

Práci z dnešní a minulé hodiny mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

14. 4.

- dnes on-line hodina v 8.30 hodin na Teams

Nejdříve přečíst str. 36 - 37 - POČASÍ

Kontrola úkolů v PS.

Zápis: Z6 zápis.docx (14.88 kB)

V PS vypracuj úkol 7 na str. 21.

______________________________________________________________________________________________

12. 4.

- dnes on-line hodina v 10.30 hodin na Teams

Než se spojíme, přečtěte si str. 34 - 35 - VRSTVY ATMOSFÉRY A JEJICH VLASTNOSTI a připrav si ústně doplňovačku a odpovědi na otázky na str. 35. 

Dnešní zápis: Z 6 zápis.docx (14.37 kB)

V PS vypracuj str. 19.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

7. 4.

- dnes on-line hodina v 8.30 hodin na Teams

Nejdříve si přěčti str. 33 - 35 - ATMOSFÉRA a do sešitu si zapiš Složení vzduchu (str. 33) a ochranné funkce atmosféry (str. 34 nahoře) podle tučně zvýrazněných částí vět.

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

31. 3. 

Dnes samostatná práce - opakování LITOSFÉRY.

V učebnici vypracuj opakování na str. 31 - 32. Úkol 1 a 5 si zopakuj ústně. Připrav si je na příští hodinu, budu se na ně ptát. Do sešitu ze zadu vypracuj úkoly 2, 3, 4. V PS vypracuj opakování na str. 18. 

Vypracovaná opakování mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

29. 3.

- dnes on-line hodina v 10.20 hodin na Teams

Kontrola úkolů v PS.

Přečíst str. 28 - 30 - HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST. 

Zápis a úkoly: Z 6 - Horizontální členitost.docx (12.35 kB)

Vypracuj sovičku 6 na str. 30.

V PS vypracuj str. 16 - 17.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

24. 3.

Dnes samostatná práce. Přečíst v učebnici str. 25 - 27 TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU, vypracovat v PS str. 14 - 15.

Z přiloženého souboru si opiš zápis: Tvary zemského povrchu.docx (14.68 kB)

Pokud budete něco během hodiny potřebovat, pište na skype do skupiny 6. roč. - zeměpis.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

22. 3.

- dnes on-line hodina v 10.20 hodin na Teams

Přečíst str. 23 - 24. 

Z přiloženého souboru si opiš zápis: Z6 - zápis .docx (14.52 kB)

V PS vypracuj str. 13.

Dnešní práci a zápis z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

17. 3.

- dnes on-line hodina v 8.25 hodin na Teams

Přečtěte si str. 21 - 22 - PŮSOBENÍ VODY.

Zápis:

PŮSOBENÍ VODY

a) působení dešťové vody

- dešťová voda je slabě kyselá a tím působí na horniny => horniny měknou a drolí se

- ve vápenci vytváří jeskyně s krápníkovou výzdobou

Podívej se na krátké video.

https://www.youtube.com/watch?v=FB_584xrA5Q

b) působení tekoucí vody

- voda nahromaděná ve sníženinách pozvolna stéká do potoků a řek

- koryta řek se činností vody dál prohlubují a vytvářejí říční údolí

- v horní části toku vytváří řeka v krajině hluboké dlouhé zářezy - kaňony a údolí ve tvaru písmene V

- na dolním toku řeky se usazuje unášený materiál a vznikají naplaveniny

- na svazích dochází k půdním sesuvům

c) působení ledu

- horské ledovce se pomalu posouvají dolů údolím, unáší s sebou balvany a obrušují zemský povrch

- ledovec vytváří údolí ve tvaru písmene U

______________________________________________________________________________________________

15. 3.

- dnes on-line hodina v 10.20 hodin na Teams

Kontrola úkolů v PS.

Informace k prověrce.

Do sešitu si napište větší nadpis DOTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU. Pod něj si napište nadpis VNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ

Zápis:

- zemský povrch dotvářejí a zarovnávají

- patří sem: (opiš z učebnice str. 21)

- jejich působením dochází k narušení zemského povrchu a pozvolnému rozpadu hornin => zvětrávání

Prověrka: Zadání je ve wordu. Otázky nemusíš nikam přepisovat, ale můžeš psát odpovědi přímo k zadání. Na prověrku máš 30 minut. Do skončení hodiny (tedy do 11.05 hodin) mi odpovědi pošli na email nebo skype.

Z6 - prověrka.docx (13.58 kB)

______________________________________________________________________________________________

10. 3.

- dnes on-line hodina v 8.25 hodin na Teams

Přečtěte si str. 18 - 20, prohlédněte si obrázky schéma vrásy a schéma zlomu.

Nadpis: VNITŘNÍ PŘÍRODNÍ ČINITELÉ

Zápis:

- patří sem - vrásnění

                    - kerná činnost

                    - sopečná činnost

                    - zemětřesení

1. Vrásnění 

- v místě dotyku dvou litosférických desek dochází k prohýbání zemského povrchu - vznikají vrásy

- vznikají velké horské celky - tzv. vrásová pohoří, např Karpaty, Alpy

- vrásová pohoří mají: a) sedlo vrásy -> horské hřbety

                                        b) koryto vrásy -> horská údolí

2. Kerná činnost

- vznikají kerná pohoří

- působením vysokého tlaku vznikají v horninách pukliny - zlomy

- podél zlomů je zemská kůra rozlámaná na kry 

- kry se vysunují vzhůru, posouvají do stran nebo poklesnou

3. Sopečná činnost

- vznikají sopečná pohoří - u nás např. České středohoří s vyhaslou sopkou Milešovkou

- vznikají i sopečné ostrovy - např Island, Havajské ostrovy

4. Zemětřesení

- může způsobit sesuvy půdy nebo pokles části povrchu, také vznikají propasti

V PS vypracujte str. 11 - 12.

Práci mi pošli.

Na příští hodinu si zopakuj látku od KRAJINA A KRAJINNÁ SFÉRA po LITOSFÉRICKÉ DESKY. Bude prověrka.

______________________________________________________________________________________________

8. 3.

- dnes on-line hodina v 10.25 hodin na skype

Čtení referátů, kontrola úkolů v PS.

Do sešitu si napište větší nadpis UTVÁŘENÍ ZEMSKÉHO POVRCHU. Přečtěte si str. 17. Napište si nadpis ZEMSKÝ POVRCH.

Do zápisu si napište:

- svrchní vrstva zemské kůry, součást litosféry

- je utvářen: a) vnitřními přírodními činiteli ( utvářejí různé tvary zemského povrchu)

Sem si opište horní schéma (hnědé).

                      b) vnějšími přírodními činiteli (dotvářejí zemský povrch, narušují a zarovnávají)

Sem opište spodní schéma (modré). K člověku si dopište živočichové.

_____________________________________________________________________________________________

3. 3.

- dnes on-line hodina v 8.25 hodin na skype

Přečtěte si str. 15 - 16. Do sešitu si zapište:

PŘÍRODNÍ KATASTROFY

 • zapište si, co je přírodní katastrofa

OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM PŘÍRODNÍCH KATASTROF

 • zapište si, jaká je nejlepší ochrana před přírodní katastrofou

Zadané referáty a kontrola úkolů v PS se přesouvají na další hodinu.

Podívejte se na přiložené video o katastrofách.

https://www.youtube.com/watch?v=rGk8AEUln80

______________________________________________________________________________________________

1. 3.

- dnes on-line hodina v 10.25 hodin na skype

Přečtěte si v učebnici str. 12 - 15.

Nadpis do sešitu: Projevy pohybů litosférických desek.

Zápis:

1. ZEMĚTŘESENÍ 

 • vypiš z učebnice, co je zemětřesení, čím je vyvoláno a kde nejčastěji probíhá
 • jak se nazývá místo, kde zemětřesení vzniklo, co se od tohoto místa šíří
 • k čemu slouží seismograf
 • jak se nazývá stupnice pro hodnocení síly zemětřesení

2. SOPEČNÁ ČINNOST

 • kde se nejčastěji projevuje
 • k jakým pohybům litosférických desek dochází a k čemu dochází při těchto pohybech

Vznik sopky

 • vypiš z učebnice, co je sopka
 • průběh sopečné činnosti podle tučně zvýrazněných částí vět
 • nakresli nebo zkopíruj i s popisem obrázek sopky na str. 14

V PS vypracuj str. 9 a 10. 

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

24. 2.

- dnes on-line hodina v 8.25 hodin na skype

Přečtěte si str. 11 - VZNIK A VÝVOJ KONTINENTŮ

Do zápisu si napište:

- před 200 miliony lety byla 1 velká prapevnina - Pangea

- Pangea  se rozdělila na 2 části - LaurasiiGondwanu

- dalším dělením se postupně vytvořily dnešní kontinenty

(dále si v učebnici vyhledej a zapiš:)

 • co je kontinent
 • jaké máme kontinenty
 • jak vznikl světadíl
 • jaké máme světadíly

V PS vypracuj str. 8. Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

22. 2.

- dnes on-line hodina v 10.25 hodin na skype

Přečtěte si str. 8 - 10. Do zápisu si zapište:

VZNIK A VÝVOJ ZEMĚ

- Země začala vznikat asi před 4,8 mld. let shlukováním vesmírného materiálu

- těžké částice se dostávaly do středu, na povrchu jsou částice lehčí

- rozžhavená Země se ochladila a vznikl pevný obal

- z unikajících plynů vznikla oblaka => prudké deště =>vznik oceánů

- původní atmosféra - bez kyslíku, do ovzduší se dostal činností řas

STAVBA ZEMSKÉHO TĚLESA

(Překreslete i s popisem nebo zkopírujte a nalepte obrázek Schéma průřezu Zemí i s popisem)

VLASTNOSTI VRSTEV ZEMSKÉHO TĚLESA

1. zemská kůra - pevninská - z vyvřelých hornin (žuly, čediče) a usazených  hornin (vápenec a pískovec)

                                                   - průměrná tloušťka - 30 km, pod nejvyššími horami až 90 km

                             - oceánská - tvořena čedičem a usazenými horninami

                                                  - tloušťka kolem 6 km

2. zemský plášť - ze 2 částí

     - svrchní část - pevná

     - spodní část - polotekutá

3. zemské jádro - ze 2 částí

       - vnější jádro - tekuté

       - vnitřní jádro - pevné

LITOSFÉRA

- tvořena zemskou kůrou a svrchním pláštěm = kamenný obal Země

(překresli si nebo zkopíruj a nalep obrázek - Schéma stavby litosféry ze str. 10)

Litosférické desky

- litosféra není celistvá, ale rozlámaná na tzv. litosférické desky

- pomalu se pohybují po polotekuté části pláště

V místech dotyku litosférických desek dochází k zemětřesení a sopečné činnosti.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

17. 2.

- on-line hodina bude v pondělí

Dnes začínáme 2. díl učebnice. Přečtěte si str. 5 - 7. Do sešitu si napište nadpis KRAJINA A KRAJINNÁ SFÉRA

Zápis:

- krajina je jakákoliv část zemského povrchu ( např. hory, pole, domy, silnice, ...)

- krajinná sféra obaluje celou Zemi - sahá asi 30 km nad a několik desítek km pod zemský povrch

Dále si opište z učebnice barevná schémata ze str. 6 a 7 nahoře.

Zápis mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

15. 2.

- dnes on-line hodina v 10.25 hodin na skype

Do sešitu ze zadu si vypracuj opakování ze str. 61 a vypracuj také souhrnné opakování v PS na str. 34. 

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

10. 2.

- dnes on-line hodina v 8.30 hodin na skype

Dnes budete pracovat v PS. Vypracujte str. 29 - 31. 

Práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

8. 2.

- on-line hodina bude ve středu

Prěčtěte si str. 56 - 59 JAK SE MAPY TVOŘÍ (to bude i nadpis).

Do zápisu:

Sběr dat

- letecké snímkování: jedna z nejpřesnějších metod mapování zemského povrchu 

- družicové snímky: pomocí umělých družic

Tvorba map

- údaje o zeměpisné poloze (z. šířce a z. délce) míst na Zemi se pomocí matematických vztahů převedou na souřadnice v rovině mapy

- musí se zvolit správná velikost a měřítko mapy

- mapa musí mít měřítko, legendu, vysvětlivky a doplňující údaje

Legenda mapy

- vysvětlení toho, co představují jednotlivé body (zámek, hrad, ...), linie (železnice, silnice, ...), plochy (např sad)

- pro výškovou členitost terénu se používají výškové kóty, vrstevnice a barevné výškové stupně

- výškové kóty  jsou body (vrcholy) s výškou uvedenou v metrech nad mořem

- vrstevnice jsou hnědé linie spojující místa se stejnou nadmořskou výškou

- barevné výškové stupně - sytost barev od světle zelené (nížiny) po hnědé vysočiny ( čím výše, tím tmavší hnědá)

- komunikace a plochy sídel jsou znázorněny pomocí šedých (případně barevných) linií a ploch 

Na závěr zápisu si překresli do sešitu všechny obrázky Legenda mapy ze str. 57 i s popisem.

Na příští hodinu si zopakujte vše k mapování zemského povrchu (od str. 49 po dnešní hodinu) a promyslete si str. 59. V on-line hodině se na to budu ptát.

______________________________________________________________________________________________

27. 1.

- dnes on-line setkání v 8.30 hodin na skype

Přečtěte si str. 52 - 55.

Zápis do sešitu. Nadpis: PLÁNY

- jsou vytvářeny bez ohledu na zakřivení zemského povrchu

- je možné vytvářet jen pro malé rozlohy zemského povrchu

ZKRESLENÍ NA MAPÁCH A PLÁNECH

- mapy znázorňují v rovině zakřivený povrch, proto jsou na nich vždy zkreslené vzdálenosti, plochy i úhly

- čím větší plochy zemského povrchu mapujeme, tím jsou zkreslení věrší

- plány zkreslení neobsahují

DĚLENÍ MAP PODLE OBSAHU

- obecně zeměpisné (ze str. 53 dole si vypište, co je v nich zobrazeno)

- tematické - zdůrazňují určité téma (ze str. 53 dole vypiš, jaké mohou být tematické mapy)

- digitální mapy

- soubor map = atlas

GPS

- elektronická navigace, tzv. globální polohový systém

Zápis mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

25. 1.

- dnes on-line setkání v 10.30 hodin na skype

Nejdříve si pozorně přečtěte str. 49 - 51, které se týkají mapování zemského povrchu.

Nadpis: MAPOVÁNÍ ZEMSKÉHO POVRCHU

Do zápisu si napište:

- mapa je zmenšený a zjednodušený obraz povrchu Země

Měřítko mapy

- vyjadřuje poměr zmenšení vzdáleností v mapě oproti skutečnosti

- může být číselné nabo grafické

- např. měřítko 1: 100 000 vyjadřuje, že 1 cm na mapě odpovídá 100 000 cm ve skutečnosti, po převodu jednotek -> 1 km

Podle číselného měřítka dělíme mapy:

(opiš si ze str. 51)

Nyní si do sešitu přepište tabulku ze str. 50 a podle vzoru doplňte. 

Práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

20. 1.

Vypracujte v PS str. 23 a 24 a z učebnice vypracujte opakování na str. 48, úkol 2, 3, 4.

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

18. 1.

- dnes on-line setkání v 10.35 hodin na skype

Nejdříve si pozorně přečtěte 44 - 47 a prohlédněte si i obrázky, které vám sem autoři učebnice dali pro lepší pochopení. 

Nadpis: MÍSTNÍ A PÁSMOVÝ ČAS

Do zápisu si opište shrnutí ze str. 47. Je to ten oranžový rámaček. Pište každou větu na novou odrážku.

______________________________________________________________________________________________

13. 1.

- on-line setkání v 8. 30 (A) a 8.45 (B).

Přečtěte si str. 41 - 43 a podle ní si uděláme zápis. Vynechaná místa zase správně doplňte podle učebnice.

DEN

- je doba otočení ...........

- náš život se řídí podle ................ - jeho jednotkou je .................

- sluneční den je ....................

MĚSÍC

- je doba, za kterou se ................, trvá asi .........

(Napiš, které měsíce mají 30 a které 31 dní. Má některý měsíc jiný počet dní?)

ROK

- odvozen od doby ..............

- trvá ......... (napiš si přesně)

- proto každý čtvrtý rok je o den delší

- (Napiš, který měsíc bývá o den delší a kdy bude nejbližší přestupný rok)

KALENDÁŘE

- do roku 1582 platil ..........

- od 1582 platí .....................

______________________________________________________________________________________________

11. 1.

- dnes on-line setkání v 10.30 hodin na skype. Nejprve pracujte na opakování.

1. Vypracujte opakování v učebnici na str. 40. Napište je do sešitu ze zadu. Vypracujte úkol 2, 3 a 4. Také vypracujte opakování v PS na str. 22. 

Obě opakování mi pošlete.

2. Do sešitu si napište nadpis JEDNOTKY ČASU NA ZEMI 

Zápis přepiš a doplň podle svých znalostí nebo učebnice na str. 41:

-čas se měří v časových jednotkách

- základní jednotka - 1 ........

- 60 sekund - 1 .......

- 60 minut - 1 .......

- 24 hodin - 1.....

- 30, 31, 28 (29) dní - 1 .......

- 12 měsíců - 1 ......

______________________________________________________________________________________________

6. 1.

- dnes on-line setkání v 8.30 hodin

1. Než se spojíme, podívejte se v učebnici na str. 38, kde máte obrázek Schéma pohybu slunce. Pořádně si ho prohlédněte, přemýšlejte nad ním a já se vás potom budu ptát, co jste sjistili.

2. Pro zopakování látky Země v pohybu vypracujte strany 18 - 21 v PS (můžeš používat učebnici, sešit a samozřejmě i své znalosti). 

3. Dnešní práci v PS pošli ke kontrole a pošli i zápis v sešitě z minulé hodiny (ti, kteří už poslali, ho posílat znovu nebudou).

______________________________________________________________________________________________

4. 1.

Přečtěte si str. 36 - 39.

Nadpis: OBĚH ZEMĚ KOLEM SLUNCE

Zápis opište a doplňte podle učebnice:

- Země obíhá kolem Slunce po oběžné dráze ............ => někdy je Země Slunci blíže, jindy dále

- střídání ročních období je způsobeno sklonem zemské osy a obíháním Země kolem Slunce

- V ČR je léto, když je ke Slunci .................

- léto začíná letním ............... (20. - 21. 6) - den až 16 hodin

- podzim začíná podzimní ................ (22. - 23. 9.) - stejně dlouhý den a noc

- první zimní den - zimní ........... (21. - 22. 12.) - den trvá jen 8 hodin

- první jarní den - jarní ................. (21. 3.) - stejně dlouhý den a noc

Na jižní polokouli jsou opačná roční období než na severní.

Pod tenhle zápis si okopírujte nebo překreslete Schéma oběžné dráhy Země kolem Slunce ze str. 37.

Kde vychází a zapadá Slunce

- místa východů a západů Slunce nejsou úplně stejná

- přesně na východě a západě vychází a zapadá Slunce ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti

- v létě je přes den dráha Slunce na obloze 2x delší než v zimě

- Slunce vystupuje v létě výrazně výše

______________________________________________________________________________________________

9. 12.

Připravte si atlas světa a sešit, kde máte tabulku z učebnice.

Budeme určovat místa podle souřadnic, které máte zadané.

Vypracuj str. 15 a 16 v PS.

______________________________________________________________________________________________

7. 12.

1. Vypracujte v PS str. 14.

2. Kdo nemá hotovou tabulku z minulé hodiny v sešitě, dodělá ji.

3. Do sešitu vypracujte doplňovací cvičení z učebnice na str. 31.

4. Na závěr si překresli tabulku ze str. 31.

______________________________________________________________________________________________

25. 11.

1. Zopakujte si téma glóbus v PS a vypracujte str.12 a13. 

2. Přečtěte si str. 29. 

Zápis do sešitu:

POLEDNÍKY

- spojnice míst, které mají ve stejný okamžik poledne

- vedou severojižním směrem (spojují severní a jižní pól)

- pomocí nich určujeme zeměpisnou délku (nabývá hodnot 0o - 180o)

- poledníků je 360 a jsou stejně dlouhé

- hlavní nultý poledník prochází Londýnem (také greenwichský)

- místa ležící východně od nultého poledníku mají východní délku (v. d.)

- místa ležící západně od nultého poledníku mají západní délku (z. d.)

- když spojíme nultý a 180. poledník, vzniklá kružnice rozděluje Zemi na východní a západní polokouli

 • Udělejte si kružnici a podle obrázku Schéma poledníků ... si do ní nakreslete a popište poledníky.

ROVNOBĚŽKY

- pomyslné kružnice rovnoběžné s rovníkem

- rovník je nejdelší rovnoběžka

- směrem k pólům se zkracují, na pólech jsou z nich body

- rovník dělí Zemi na severní a jižní polokouli

- pomocí nich určujeme zeměpisnou šířku 

- místa ležící severně od rovníku mají severní šířku (s. š.)

- místa ležící jižně od rovníku mají jižní šířku (j. š.)

 

Zase si udělejte kružnici a nakreslete si do ní a popište ze spodního obrázku rovnoběžky.

______________________________________________________________________________________________

23. 11.

Nyní nás čeká náročnější téma ORIENTACE NA ZEMI. Přečtěte si strany 27 - 28.

Zápis si uděláme společně a jak si ho zapíšete, tak vám to ještě vysvětlím.

Zápis:

PEVNÉ BODY NA ZEMI

- polohu na zemi určujeme podle pevných a neměnných bodů

- základními body jsou severní a jižní pól - póly protíná zemská osa

- zemská osa je skloněna pod úhlem asi 23,5

Sem si nakresli obrázek - Schéma zemských pólů a zemské osy

SVĚTOVÉ STRANY

Nakreslete si směrovou růžici se základními světovými stranami.

KOMPAS A BUZOLA

Opiš si, co je kompas a co je buzola z učebnice.

Až napíšeš zápis, přečti si v učebnici ještě stranu 29.

______________________________________________________________________________________________

18. 11.

Zápis (doplň a napiš do sešitu):

PLANETA ZEMĚ

- Země není přesně kulatá, v oblastech pólů je ........................

- obvod Země na rovníku je ..............

(sem si nakreslete ze str. 23 dole Schéma planety Země s vyznačením rovníku a poloměrů)

- zemský povrch měří .............., více než ............... jsou pokryty světovým oceánem

GLÓBUS

- zmenšený model Země

- změnšení vyjadřuje měřítko glóbusu

- glóbusy bývají fyzické: znázorňují ...............

                             politické: znázorňují ..................

- všechno, co je na glóbusu znázorněno, je pouze ............ a ................, není tam žádné zkreslení

Na závěr zápisu přepiš a doplň text z uč. na str. 26 nad oranžovým rámečkem.

Dnešní práci pošli na email nebo skype.

______________________________________________________________________________________________

16. 11.

Najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz.

Pošlete vypracovanou práci z minulé hodiny.

V PS si vypracujte opakování na str. 11.

V učebnici si pozorně přečtěte str. 23 - 26. Zápis si uděláme příště.

______________________________________________________________________________________________

11. 11.

Protože končíme téma Měsíc, zopakujte si probranou látku nejdříve v PS a vypracujte str. 9 a 10.

V učebnici máme opakování na str. 22. Vypracuj je zase do sešitu ze zadu. Vypracuj úkol 1, 2 a 3.

Najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz.

______________________________________________________________________________________________

9. 11.

Dnes máme téma - MĚSÍC PŮSOBÍ NA ZEMI (to bude nadpis). Pro správné pochopení daného tématu si pozorně přečtěte v učebnici str. 20 a 21. 

Příliv a odliv

- pravidelně se měnící výška vodní hladiny na pobřeží moří a oceánů

- vznikají působením gravitace Měsíce a částečně Slunce

Zatmění Slunce 

- pokud je měsíc v novu a současně na spojnici Země - Slunce

- na malé části Země nastane úplné zatmění Slunce, v okolních oblastech částečné zatmění Slunce (Slunce má podobu zářícího srpku)

Zatmění Měsíce

- když je Měsíc v úplňku a současně vstoupí do stínu Země (stín Země je tak velký, že se v něm schová celý kotouč Měsíce)

- Měsíc může procházet stínem Země až 1,5 hodiny

https://www.youtube.com/results?search_query=zatm%C4%9Bn%C3%AD+slunce

https://www.youtube.com/watch?v=XeEsXNZCJNY

______________________________________________________________________________________________

4. 11.

1. Vypracujte si SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ v PS na str. 8.

2. Dostali jsme se k dalšímu tématu naší učebnice - Měsíc.

    Přečtěte si v učebnici velmi pozorně str. 18 a 19 i s informacemi označenými jako zajímavost.

Nadpis: MĚSÍC

- je přirozená družice Země, asi 4x menší než Země

- nasvítí vlastním světlem, odráží záření od Slunce

Měsíční fáze

- na obloze má Měsíc různý tvar => mění svoje fáze

- dorůstá do úplňku - zvětšuje se, potom couvá do novu - zmenšuje se

=> postupně prochází základními měsíčními fázemi: první čtvrť -> úplněk -> poslední čtvrť -> nov

- v novu svítí Slunce na odvrácenou polokouli Měsíce, proto Měsíc nevidíme

Pohyby Měsíce 

- otáčí se kolem své osy a obíhá kolem Země

- kolem své osy se otočí za stejnou dobu, za kterou oběhne kolem Země => je k Zemi obrácen vždy stejnou částí svého povrchu

( značka => v zápisu znamená - z toho vyplývá)

Na str. 19 dole máte práci s internetem. Do vyhledávače si napište adresu z učebnice a podívejte se na animaci fází měsíce.

______________________________________________________________________________________________

2. 11.

Na str. 17 si vypracujte opakování. Opakování napiš do sešitu ze zadu. Nezapomeň, že sešit musí být otočený obráceně (vzhůru nohama), aby se do něho mohlo dál psát. Vypracuj úkol 1, 2, 3 a z úkolu 4 - c, d, e.

______________________________________________________________________________________________

21. 10.

 • Přečíst si stranu 16. UMĚLÉ DRUŽICE A KOSMICKÉ SONDY  (napíšeš jako nadpis)
 • Zápis: (doplníš a přepíšeš do sešitu)

- umělé družice slouží k ............., .............. a .............. účelům

- nejvíc družic je .................

- na obloze jsou to .......... ........, rychle se ....... ............

- kosmické sondy zkoumají v ............... prostoru ........... a ............

 • Dodělejte si PS po str. 7

______________________________________________________________________________________________

19. 10.

Přečíst stranu 11 až 13.

VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Zapiš si:

- kdy vznikla

- jak vznikla (podle tučně zvýrazněných částí vět)

KOSMICKÉ OBJEKTY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Do zápisu opět využij tučně zvýrazněné části vět.

______________________________________________________________________________________________

14. 10.

Někteří jste měli zadané referáty na planety sluneční soustavy.

Tyto referáty vyfoťte a odešlete ne e-mail: mala.breznik@seznam.cz.

V PS dodělejte úkoly na stranách 4 a 5 podle učebnice nebo zápisu v sešitu.

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:13
DNES:249
TÝDEN:672
CELKEM:580483