ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Stále hledáme paní uklízečku na zkrácený úvazek 2 hodiny denně na odpoledne s pracovní dobou podle dohody. Nástup je možný ihned.

Informace podá pad ředitel na telefonním čísle 721603781.

Zeměpis

19. 5.

Přečti si str. 55 - 57 - ÚSTECKÝ KRAJ.

Opište si zápis: Z 8 - Ústecký kraj.jpg (1.16 MB)

Do sešitu ze zadu vypracuj opakování na str. 58 celé. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš!!! 

Opakování mně pošli do skončení dnešního vyučování.

Opakování se také naučíš na příští hodinu, písemně si vaše znalosti ověřím.

______________________________________________________________________________________________

17. 5.

Dnes samostatná práce.

Minulý týden dostal každý z vás zadaný jeden kraj, o kterém máte zpracovat projekt. Dnešní hodinu proto budete věnovat tomuto projektu. Viděli jste několik vypracovaných zdařených prací, kterými se můžete inspirovat. Pokud máte svůj nápad, jak práci zpracovat a tím zaujmout ostatní, velmi to ocením.

Práci neodkládejte, vypracujte si ji včas, protože v pondělí 24. 5. ji budete všichni odevzdávat a prezentovat ostatním spolužákům.

______________________________________________________________________________________________

5. 5.

- dnes online hodina v 9.35 hodin na Teams

Než se spojíme, přečti si str. 49 - 51.

Opakování učiva.

Práce s mapou.

Zápis do sešitu: Z rámečku si opiš základní údaje a potom si opiš zápis: Z 8 - Plzeňský kraj.jpg (1.42 MB)

Zápis z dnešní a minulé hodiny mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

3. 5.

- dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

Opakování - Praha a Středočeský kraj.

Přečíst str. 46 - 48 - JIHOČESKÝ KRAJ.

Zápis do sešitu: Jihočeský kraj.jpg (1.54 MB)

______________________________________________________________________________________________

28. 4.

Dnes samostatná práce.

Do sešitu ze zadu vypracuj opakování na str. 45, úkol 1,3,4,5. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš!!! Úkol 2 a 6 si udělej ústně, příští hodinu se na to budu ptát. 

Ještě vypracuj následující test. Zde stačí napsat jen odpovědi.

Z 8 - test.jpg (2.41 MB)

Vypracovaná opakování mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

26. 4.

- dnes on-line hodina v 8.35 hodin na Teams

Nejdříve si přečti str. 42 - 44  - STŘEDOČESKÝ KRAJ a do sešitu si napiš zápis:

Z rámečku si opiš základní údaje ( napiš si, k jakému jsou roku).

Zápis: Z 8 - zápis.jpg (1.08 MB)

Něco málo na opakování Prahy a Středočeského kraje. Vypracuj do sešitu za zápis.

Praha.jpg (1.96 MB)

Z 8 - Středočeský kraj.jpg (1.69 MB)

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

21. 4.

Přečíst str. 37 - 41- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA.

Z rámečku si opiš základní údaje ( napiš si, k jakému jsou roku).

Opiš si zápis:Z 8 - Praha.jpg (1.43 MB)

Na závěr zápisu si napiš Procházka Prahou (str. 40 - 41) a vypiš si, co se v každé zmíněné čtvrti nachází (podle tučně zvýrazněných částí vět).

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

19. 4.

- dnes on-line hodina v 8.35 hodin na Teams

Než se spojíme na Teams, přečti si str. 36, do sešitu si na novou stranu napiš větší nadpis KRAJE ČR, pokud můžeš, vytiskni si mapu a podle str. 36 si ji vypracuj (nebo si obkresli obrys, vyznač obrysy krajů a vypracuj). Pod mapu opiš a doplň úkol 1 z přiloženého souboru. Na závěr vypracuj sovičku 1. 

Mapa: Z 8 - Kraje ČR.jpg (1.99 MB)

Z 8 - úkol 1.jpg (1.19 MB)

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

14. 4.

- dnes online hodina v 9.30 hodin na Teams

Kontrola práce minulé hodiny. 

Opakování průmyslu.

Přečíst str. 32 - 33 - SLUŽBY, DOPRAVA A SPOJE. Zápis do sešitu pomocí tučně zvýrazněných částí vět.

Na příští hodinu (19. 4.) si připravte (naučte) opakování na str. 34. Bude se zkoušet.

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

12. 4.

Dnes samostatná práce.

1. Přečíst str. 28 - 30 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL. Do zápisu si napiš, do jakých 6 průmyslových odvětví se dělí a ke každému odvětví si udělej výpisek podle tučně zvýrazněných částí vět. 

2. Do sešitu ze zadu vypracuj opakování na str. 31, úkol 1 a 3. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš!!! Zbývající úkoly si udělej s mapou, ať se orientuješ v mapě ČR.

Dnešní práci a zápis z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

7. 4.

- dnes online hodina v 9.40 hodin na Teams

Nejdříve samostatná práce: Přečti si str. 26 - 27 PRŮMYSL, prohlédni si mapu průmyslu a těžby nerostných surovin na str. 26 a připrav si odpovědi na sovičky 2 - 7.

Zde máte zápis do sešitu (pokud nepůjde něco přečíst, vyhledej v učebnici a napiš podle učebnice. Z 8 1. část.jpg (2.63 MB)Z 8 2. část.jpg (1.22 MB)

______________________________________________________________________________________________

31. 3.

Dnes samostatná práce - opakování ZEMĚDĚLSTVÍ.

Do sešitu ze zadu vypracuj opakování na str. 25 - všechny úkoly. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš!!! 

Vypracované opakování mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

29. 3.

- dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

Přečíst str. 22 - 24 - ZEMĚDĚLSTVÍ. Do zápisu si opiš shrnutí ze str. 24 dole a z textu si napiš:

 • oblasti s nadprůměrnou zemědělskou výrobou
 • jaká je funkce zemědělství
 • co je monokultura
 • nakresli si grag složení půd ČR podle využití v zemědělství
 • jaké obilniny se u nás pěstují
 • kterých plodin se pěstuje méně než dříve
 • kde se pěstuje ovoce a zelenina a vinná réva
 • jaký podíl z celkové zemědělské výroby představuje živočišná výroba
 • co se chová a kde
 • lesní a vodní hospodářství - vypracuj sovičku 8

______________________________________________________________________________________________

24. 3.

- dnes online hodina v 9.35 hodin na Teams

Nejdříve samostatná práce: přečti si v učebnici str. 20 - 21. Do sešitu si napiš nadpis VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ a opiš si shrnutí ze str. 21 dole.

Konec zápisu:

Z8 - vývoj hospodářství.docx (13.56 kB)

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

22. 3.

 - dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

1. Přečíst str. 17-18 - SÍDLA.

Zápis do sešitu: Z8 - sídla.jpg (2.96 MB)

K zápisu si dopiš ze str. 18, jak jsou chráněny historické budovy nebo části měst a nejcennější historické památky a z mapy vedle textu si vypiš místa, kde se nacházejí památky zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

2.  Do sešitu ze zadu vypracujte opakování na str. 19, úkol 1a, b, e. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš!!! 

3. Práce s mapou: Města zadaná v úkolu 2 si vyhledej na mapě ČR, aby sis zapamatoval, kde leží.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

17. 3.

- dnes online hodina v 9.30 hodin na Teams

Přečtěte si str. 14 - 16 - OBYVATELSTVO ČR. Prohlédněte si mapu a grafy na str. 15 a věkové pyramidy na str. 17, budu se na ně v hodině ptát. 

Do zápisu si napište:

 • kolik žije v ČR obyvatel (vyhledej pokud možno nejnovější údaj)
 • příslušníci jakých národů žijí na území ČR, z legendy pod grafem národnostního složení obyvatelstva si k národům připiš i procentické zastoupení
 • čím jsou zaručeny práva a povinnosti občanů ČR
 • podle čeho rozlišujeme tzv. národopisné oblasti
 • čím je ovlivněna hustota zalidnění? (dopiš si, že patříme mezi středně zalidněné státy)
 • co znamená, že obyvatelstvo naší republiky jako celek stárne
 • co je střední délka života a kolik je u mužů a u žen 
 • - většina obyvatel nevyznává žádné náboženství
 • - nejvíce věřících se hlásí k římskokatolické církvi

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

15. 3.

- dnes online hodina v 8:20 hodin na Teams

1. Přečíst str. 12 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Do zápisu si napište:

 • jakou krajinu vytváří člověk svou činností?
 • čím bylo nejvíce poškozeno životní prostředí (ŽP) ve 20. století?
 • co nejvíce znečišťuje ŽP dnes?
 • jak jsou chráněny oblasti s původní krajinou?
 • které NP jsou na území ČR?
 • co znamená CHKO a kolik jich u nás je?
 • kolik je u nás biosférických rezervací UNESCO
 • na závěr zápisu si zkopíruj a nalep mapu (nebo obkresli obrys ČR a vyznač) národní parky a biosférické rezervace UNESCO v ČR

Zde máte krátká videa:

https://www.youtube.com/watch?v=fl7RtvBNnzM

https://www.youtube.com/watch?v=DMVDEn0jNXw

https://www.youtube.com/watch?v=7tPPnA0GjlY

https://www.youtube.com/watch?v=FKFWGCPi13M

2.  Do sešitu ze zadu vypracujte opakování na str. 13, úkol 1 a 2. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš!!! 

Úkol 3 nemusíš značit do obrysové mapy, ale vezmi si atlas ČR a vše, co je zde zadané si vyhledej v atlasu, ať víš, kde se daná místa nacházejí.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

10. 3.

- dnes online hodina v 9.30 hodin na Teams

Přečtěte si str. 10 - 11 - VODSTVO, PŮDY, ŽIVÁ PŘÍRODA

Zápis si opište z přiloženého souboru.

Z7 - vodstvo.jpg (3.57 MB)

Z7 půdy, živá příroda.jpg (3.1 MB)

V atlasu si na mapě ČR vyhledej řeky a vodní nádrže, které jsou zmíněné v dnešním zápisu. 

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

8. 3.

- on-line hodina bude ve středu v 9.30 hodin na Teams

Do sešitu si udělejte větší nadpis - PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Přečtěte si str. 8 - 9. Do zápisu si napište: 

- ČR je vnitrozemský stát ve středu Evropy

- podnebí je mírné přechodné

Zbytek zápisu si opiš z přiloženého souboru a vynechané části vět doplň podle učebnice.

ČR - geologie a povrch.docx (14.59 kB)

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

3. 3.

Přečtěte si str 6 - 7 POLOHA ČRVÝVOJ STÁTNÍHO ÚZEMÍ  a ze str. 7 dole si opiš shrnutí (oranžový rámeček).

Písemně odpověz na sovičky 1 a 2 na str. 6 a na sovičky 3, 4, 5 a 6 na str. 7.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

1. 3.

- dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

Začínáme novou učebnici a tím i nové téma. Na novou stranu sešitu si napište větší nadpis - ČESKÁ REPUBLIKA

Vytiskni si a nalep slepou mapu ČR a podle mapy v atlasu na str. 5 v ní barevně vyznač nížiny, vysočiny, pohoří, velké řeky, největší města a ke všemu napiš názvy. 

Slepá mapa ČR.jpg (2.12 MB)

Pod mapu si vypracuj sovičku 1 na str. 5 - Státní symboly zakotvené v ústavě ČR

Podle obrázků na str. 5 si vypiš i tradiční symboly, které v ústavě ČR zakotveny nejsou.

Pokud máš na stránce místo, nakresli si vlajku ČR, kdo má možnost kopírovat, zkopírujte si ji i se znakem ČR a vlajkou prezidenta republiky.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

24. 2.

- dnes on-line hodina v 9.30 hodin na Teams

Do sešitu ze zadu vypracujte opakování na str. 76 celé. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Opakování si můžeš také zkopírovat a doplnit, ale musí to být k přečtení.

Závěrečné opakování na str. 77 - 78 si připrav na příští hodinu. Budu se na ně ptát.

______________________________________________________________________________________________

22. 2.

- dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

Dnes dokončíme poslední země střední Evropy - str. 73 - 75. Jsou to tzv. VISEGRÁDSKÉ ZEMĚ (napište jako nadpis).

- mezi státy visegrádské skupiny patří: (vypiš z učebnice)

- v roce ...... se staly členy EU

Nyní si udělejte výpisky pomocí tučně zvýrazněných částí vět. Nezapomeňte si nejdříve ke každé zemi zapsat úvodní informace z rámečku.

Dnešní zápis a zápis z minulé hodiny mi pošlete.

https://www.youtube.com/watch?v=pl6qHpIPic4

https://www.youtube.com/watch?v=WiyAc0K9c4A

https://www.youtube.com/watch?v=AtV2EBKyORI

______________________________________________________________________________________________

17. 2.

- dnes on-line hodina v 9.30 hodin na Teams

Do sešitu si udělejte zápis k NĚMECKU a k ALPSKÝM ZEMÍM (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko). Nezapomeňte si nejdříve ke každé zemi zapsat úvodní informace z rámečku.

Tady máte k některým zemím krátká videa:

https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg

https://www.youtube.com/watch?v=yp1nhjd5Nv4

______________________________________________________________________________________________

15. 2.

1. Do sešitu ze zadu ypracujte opakování na str. 67 celé. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Opakování si můžeš také zkopírovat a doplnit, ale musí to být k přečtení. 

2. Přečti si str. 68 - 75 - STŘEDNÍ EVROPA. Do zápisu si ze str. 68 napiš, které země tam řadíme a co všechno je pro tuto oblast typické podle tučně zvýrazněných částí vět.

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

10. 2.

- dnes on-line hodina v 9.30 hodin na Teams

Dnes si napíšete zápis k jednotlivým zemím Z Evropy (str. 60 - 66)

Ke každé zemi si nejprve napište úvodní informace a potom si udělejte stručné výpisky. 

______________________________________________________________________________________________

8. 2.

Předposlední oblastí Evropy je ZÁPADNÍ EVROPA. Přečtěte si ji celou, tedy str. 59 - 66.

Do zápisu si napište z prvního odstavce, které země sem patří a na co se zaměřuje průmysl a opište si  shrnutí ze str. 66 dole. Pište každou větu na novou odrážku, ať zápis vypadá pěkně. Pozor na poslední větu ve shrnutí, tu napište podle skutečnosti.

______________________________________________________________________________________________

27. 1.

- dnes on-line setkání v 9.30 hodin na Teams

1. Dnes dokončíme JV Evropu, str. 56 - 57.

BULHARSKO

(opište úvodní informace)

- na Balkánském poloostrově

- střed země - pohoří Balkán

- v úrodných nížinách se pěstuje teplomilné ovoce a zelenina

- ve velkém množství se pěstují růže

RUMUNSKO

(opište úvodní informace)

- sever Balkánského poloostrova

- velká část povrchu - Karpaty

- žije zde početná menšina Maďarů a Romů

- hospodářsky málo rozvinutá země

- průmysl: hutnický, strojírenský (výroba automobilů), rozvíjí se chemický průmysl

- nerostné suroviny : paliva, rudy

- zemědělství: rostlinná výroba

 

2. Do sešitu ze zadu ypracujte opakování na str. 58 celé. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Opakování si můžeš také zkopírovat a doplnit, ale musí to být k přečtení. Nepište prosím do učebnice.

Dnešní práci a zápis z minulé hodiny mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

25. 1.

Dnes si napíšeme několik informací k jednotlivým zemím JV Evropy.

SLOVINSKO

(opište úvodní informace)

- krátký přístup k Jaderskému moři

- většina území - Alpy, na J země - krasové území

- vyspělé hospodářství

CHORVATSKO

(opište úvodní informace)

- patří k němu i mnoho ostrovů

- rozvinutý průmysl (důležitá je stavba lodí) i zemědělství

- cestovní ruch

BOSNA A HERCEGOVINA

(opište úvodní informace)

- převážně hornaté území

- v nížinách se pěstuje ovoce, zelenina, tabák

- bohatá ložiska nerostných surovin

ČERNÁ HORA

(opište úvodní informace)

- převážně hornatý stát

- cestovní ruch

ALBÁNIE

(opište úvodní informace)

- nejnižší životní úroveň v Evropě

- zemědělství - chov ovcí a koz

                        - pěstuje se tabák, vinná réva, zelenina, ovoce

SRBSKO

(opište úvodní informace)

- vnitrozemský stát

- rozvinutý textilní a chemický průmysl

KOSOVO

(opište úvodní informace)

- vyhlásilo nezávislost na Srbsku v roce 2008

MAKEDONIE

(opište úvodní informace)

- patří mezi nejméně vyspělé státy Evropy

- zemědělství - víno, tabák

- rozvíjí se cestovní ruch 

______________________________________________________________________________________________

20. 1.

Vypracujte referát o nějaké zemi Evropy, kterou jste navštívili nebo byste chtěli navštívit a pošlete mi ho. Referát může být ve wordu,  bude obsahovat obrázky a zdroje. Rozsah referátu bude 2 stránky i s obrázky. Nekopírujte jen z wikipedie, to jde poznat.

______________________________________________________________________________________________

18. 1.

1. Vypracujte opakování na str. 51, úkol 1, 2, 3, 4a, c, 5. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Opakování si můžeš také zkopírovat a doplnit, ale musí to být k přečtení.

2. Začínáme novou oblast Evropy - JIHOVÝCHODNÍ EVROPA.

Přečtěte si ji zase celou, str. 52 - 57. 

Do zápisu si napište z prvního odstavce, které země sem patří a kde leží a v jakém podnebném pásu se nacházejí (v podstatě jsou to tučně zvýrazněné informace). Za to si ještě napište shrnutí ze str. 57 dole. Pište každou větu na novou odrážku, ať zápis vypadá pěkně.

Dnešní práci pošlete ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

13. 1.

Pokračujeme dalšími zeměmi jižní Evropy na str. 46 - 50.

ITÁLIE

Opište úvodní informace z rámečku.

- povrch: Alpy, které klesají do Pádské nížiny

- činné sopky

- patří mezi hospodářsky nejvyspělejší státy světa

- vyspělý sever - průmysl, zaostalý jih - vysoká nezaměstnanost

- pěstuje se: obilniny, ovoce, vinná réva, olivy, rýže, tabák

- rybolov

- průmysl: strojírenský ( výroba automobilů), elektrotechnický, chemický, textilní, výroba obuvi, nábytku, potravinářský

 

ŘECKO

Opište úvodní informace z rámečku.

- patří k němu i Peloponéský poloostrov, oddělen od pevniny Korintským průplavem a mnoho ostrovů v Egejském a Středozemním moři

- patří mezi méně rozvinuté státy EU

- pěstuje se: vinná réva, olivy, pomeranče, tabák, bavlna

- průmysl: potravinářský, výroba textilu, obuvi, stavba lodí

- rybolov, námořní plavby, cestovní ruch

 

Malé státy jižní Evropy

(vypište z učebnice sami podle tučně zvýrazněných částí vět)

______________________________________________________________________________________________

11. 1.

3. oblastí Evropy, kterou se máte zabývat, je JIŽNÍ EVROPA (to bude i nadpis). Přečtěte si ji zase celou, tzn. strany 44 - 50. Do zápisu si napište z prvního odstavce, které země sem patří a kde leží a v jakém podnebném pásu se nacházejí (v podstatě jsou to tučně zvýrazněné informace). Za to si ještě napište shrnutí ze str. 50 dole. Pište každou větu na novou odrážku, ať zápis vypadá pěkně.

Dnes si ještě zapište:

ŠPANĚLSKO

Opište úvodní informace z rámečku.

- jeden z největších států Evropy

- patří k němu Kanárské ostrovy (v Atlantském oceánu) a Baleárské ostrovy (ve Středozemním moři)

- vyspělý průmyslově - zemědělský stát

- 1. na světě v pěstování oliv

- 1. v Evropě v produkci ovoce (pomeranče, vinná réva)

- rybolov

- nerostné suroviny: železná ruda, olovo, měď

- průmysl: strojírenský (výroba automobilů a lodí)

Tady máte pár zajímavostí o Španělsku.

https://www.youtube.com/watch?v=wBxiMO5wHPQ

PORTUGALSKO

Opište úvodní informace z rámečku.

- patří k němu Azorské ostrovy a souostroví Madeira

- převažuje zemědělství - rýže, vinná réva, fíkovníky, olivovníky, dub korkový (1. místo na světě v produkci korku)

______________________________________________________________________________________________

6. 1.

- on-line setkání v 9. 30 na teams.

Pokračujeme státy severní Evropy.

DÁNSKO

Opište úvodní informace z učebnice.

zápis pokračuje (neúplné věty doplň podle učebnice)

- nejmenší stát severní Evropy

- rozkládá se na ................

- patří k němu autonomní oblasti - .......... ostrovy a .........

- je to vyspělý .............-.............stát

- chov skotu a prasat, rybolov

- pěstování obilí a zeleniny 

- nerostné bohatství - ........ a ...... v Severním moři

- průmysl - potravinářský a zpracování ropy

 

ISLAND

Opiš úvodní informace z učebnice.

- leží v blízkosti ................

- členité pobřeží s mnoha .......

- většina ostrova - náhorní polšina - zčásti pokrytá ledovcem 

- krátké řeky s vodopády - výroba

- většina obyvatel - na JZ pobřeží 

- rybolov, zpracování ryb, chov ..... a ......

- dopravní síť - pouze ..........

Na závěr vypracuj opakování na str. 43. Vypracuj úkol 1, 2, 3, 4b,e. Vypracuj do sešitu do zadu. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, ať je jasné, že víš, na co odpovídáš.

Zápis SE a opakování mi pošlete ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

4. 1.

Vraťte se v učebnici na str. 39, kde začíná první ze zemí severní Evropy - NORSKO. Opište si do sešitu úvodní informace z toho rámečku a do zápisu si napište:

 • kde Norsko leží
 • kde žije většina obyvatel
 • že je to ekonomicky vyspělý stát
 • co se těží a kde
 • že je největším producentem elektrické energie ve vodních elektrárnách
 • jaký je zde průmysl 
 • co se chová
 • důležitý je rybolov a těžba dřeva

 

 ŠVÉDSKO

Opište úvodní informace a v zápisu bude:

 • kde leží
 • jaký je povrch (je to 3. až 6. řádek v prvním odstavci, piš jen tučně zvýrazněné)
 • obyvatelstvo (opiš z 2. odstavce)
 • hospodářsky nejvyspělejší země Evropy
 • co se těží
 • jaký je zde průmysl
 • více než 60% povrchu pokrývají lesy

FINSKO

Opište úvodní informace a v zápisu bude:

 • kde leží
 • jaký je povrch
 • kde žije nejvíc obyvatel
 • jakou část země pokrývají lesy
 • jaký je zde průmysl a co s ním souvisí
 • co se těží

______________________________________________________________________________________________

16. 12.

2. oblastí Evropy, kterou se máte zabývat, je SEVERNÍ EVROPA (to bude i nadpis). Přečtěte si ji zase celou, tzn. strany 38 - 42. Do zápisu si napište z prvního odstavce, které země sem patří a kde leží a v jakém podnebném pásu se nacházejí (v podstatě jsou to tučně zvýrazněné informace). Ze druhého odstavce na str. 38 si udělejte zase výpisek pomocí tučně zvýrazněných částí vět. Za to si ještě napište shrnutí ze str. 42 dole. Pište každou větu na novou odrážku, ať zápis vypadá pěkně.

______________________________________________________________________________________________

14. 12.

Pokračujte v zemích východní Evropy. Zapište si ke každé zemi úvodní informace, jak jsme to psali ve škole a potom si udělejte zápis podle tučně zvýrazněných částí vět. Tím východní Evropu ukončíme. 

K Ukrajině si dopište jen dvě odrážky:

- počtem obyvatel se řadí k největším zemím Evropy

- má asi 5% světových zásob nerostných surovin (železná ruda, mangan, černé uhlí)

______________________________________________________________________________________________

2. 12.

Do sešitu ze zadu si vypracuj OPAKOVÁNÍ - VÝCHODNÍ EVROPA ze str. 37. Piš otázku i odpověď nebo odpovídej celou větou, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Vypracuj úkoly 1,3, 4b, c, d, e, f a úkol 5.

V pondělí 7. prosince bude prověrka na opakování PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK, které máte vypracované v sešitech ze zadu. V učebnici je na str. 17. Tak se naučte.

______________________________________________________________________________________________

30. 11.

1. oblastí, kterou se máme zabývat je východní Evropa. Přečtěte si o ní na str. 30 - 36. 

Do sešitů si dejte nadpis VÝCHODNÍ EVROPA a zapište si shrnutí na str. 36 dole.

______________________________________________________________________________________________

25. 11.

1. Do sešitu ze zadu vypracujte opakování na str.28 a pošlete ke kontrole.

2. Začínáme druhou část učebnice - OBLASTI A STÁTY EVROPY.

Proto si na novou stranu napíšeš větší nadpis (viz. předchozí řádek), překreslíš si obrys Evropy ze str. 29 a barevně si vyznačíš jednotlivé oblasti (jestli máš možnost, můžeš si mapu okopírovat a nalepit). 

Pod mapu si opíšeš k jednotlivým oblastem Evropy státy, které se do nich řadí.

______________________________________________________________________________________________

23. 11.

Dnes máme téma Evropa se sjednocuje. Přečtěte si v učebnici strany 26 a 27. Na straně 26 je Evropská unie. Napište si k ní:

 • jaké je to seskupení
 • co mezi členskými státy prosadila
 • kolik má členů a které státy to jsou
 • co je Schengenský prostor
 • hlavní symboly EU
 • 3 hlavní orgány a kde sídlí

Další je OSN

 • o co usiluje
 • které státy v ní jsou
 • sídlo

Poslední organizací je NATO

 • které státy v ní jsou
 • co je to za organizaci

______________________________________________________________________________________________

18. 11.

Dostali jsme se k opakování na str. 25. Opakování vypracuj do sešitu ze zadu. Piš otázku i odpověď nebo odpovídej celou větou, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Vypracuj úkoly 1, 2a, d, e, f, 3 (jen tabulku, ne úkoly) a úkol  4.

Opakování pošli na email nebo skype. Pošli i opakování z 4. 11. (str. 17).

______________________________________________________________________________________________

16. 11.

Nejdříve si přečtěte str. 23 a 24.

Nadpis PRŮMYSL

Zápis: doplň podle učebnice a napiš do sešitu

- hospodářství Evropy patří k nejvyspělejším na světě

- nejvíc rozvinutý je ...............

- ve strojírenství je nejdůležitější ................

- důležitá odvětví chemického průmyslu: ....................

- textilní průmysl - v oblastech ..................

- potravinářský průmysl vytvoří asi 50% světové produkce

- dřevozpracující v zemích ...........

- elektroenergetika - výroba elektrické energie -Evropa zaujímá 1. místo na světě

                                  - více než 50% elektřiny se vyrobí v tepelných elektrárnách

(za tento zápis si přepište nebo zkopírujte a nalepte ze str. 23 - shéma závislosti vazeb průmyslu na primární suroviny 

a ze str. 24 - tabulku nejznámějších evropských firem

 

SLUŽBY

- ve vyspělých zemích Evropy pracuje většina obyvatel ve službách

- vysoká úroveň zdravotnické péče

- velká města na pobřeží = velké námořní přístavy

- letecká, železniční a silniční doprava - na vysoké úrovni

______________________________________________________________________________________________

11. 11.

Dnes začínáme kapitolu HOSPODÁŘSTVÍ. Zvládneme 2 témata, protože jsou krátká, zemědělství a nerostné suroviny.

Přečtěte si str. 21 a 22 a prohlédněte si mapu zemědělství a mapu těžby nerostných surovin v oblasti Severního moře.

Nadpis: ZEMĚDĚLSTVÍ

(zápis doplň a přepiš)

- vhodné .........................

- velká část leží v ..........................

- zemědělská půda tvoří .............% rozlohy většiny zemí

- Evropa patří k ................................ světadílům => mechanizace, intenzivní hospodaření, kvalifikovaní pracovníci

- oblasti s mírným kontinentálním a oceánským podnebím - (vypište si, co se zde pěstuje)

- horské oblasti - chov dobytka na pastvinách

- subtropické oblasti - (vypiš z učebnice)

 

NEROSTNÉ SUROVINY

- paliva: černé uhlí - Rusko, Ukrajina, Polsko, Německo, Velká Británie

               hnědé uhlí - Německo, Rusko, Česká republika 

- ropa a zemní plyn: největší ložiska v Rusku, významná naleziště v Severním moři

- železná ruda: Ukrajina, Rusko, Švédsko

- barevné kovy: měď - Polsko

- bauxit (z něho se vyrábí hliník) - Maďarsko, Francie, Řecko

______________________________________________________________________________________________

9. 11.

Začínáme novou kapitolu - OBYVATELSTVO. Přečtěte si str. 18 - 20 a do zápisu si poznačte následující informace:

Nadpis: OBYVATELSTVO A SÍDLA

Zápis doplň a napiš do sešitu:

- v Evropě žije .............

- je 3. ................. světadíl

- má 2. ..................................... hustotu zalidnění (76 obyv. na 1 km2)

- urbanizace (z učebnice napiš kdy a co to je)

- v Evropě - pokles přirozeného přírůstku obyvatel (napiš si z učebnice, co to znamená)

- obyvatelstvo jako celek stárne

- cíl přistěhovalců, hlavně státy západní Evropy, např z ..............

 

NÁRODY A JAZYKY

- žije zde kolem ..... národů

- národní stát - (z uč. si napiš, co to znamená)

- mnohonárodnostní stát ( zase si napiš, co to znamená)

Přepište si schéma - zastoupení jazykových skupin a jazykových rodin v Evropě (kdo má možnost, může si zkopírovat a nalepit)

- nejpočetnější jazyková skupina - ............, druhá - ............ a třetí je románské ................

 

NÁBOŽENSTVÍ

- v Evropě především .................

- velký počet ateistů - popírají existenci boha a lidí bez náboženského vyznání - nehlásí se k žádné církvi nebo náboženství

- křesťanství - (z učebnice si napiš, na jaké 3 církve se dělí a v jaké části Evropy má největší zastoupení)

- islám - (vypiš si kde)

- judaismus - národní náboženství židů, v současnosti v Evropě asi 4,5 mil. židů

Milí osmáci, najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz.

______________________________________________________________________________________________

4. 11.

Dnes nás čeká opakování na str. 17. Opakování vypracujte do sešitů ze zadu. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Opakování si můžeš vypracovat ve wordu, ale musíš mít možnost si opakování vytisknout, abys je mohl vlepit do sešitu ze zadu (nalep to jako volný list papíru).

Vypracuj následující úkoly: 1, 2, 3a, b, c, d a úkol 4.

______________________________________________________________________________________________

2. 11.

Dnes nás čeká rozsáhlejší téma - ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ - na str.14 - 16. Tyto strany si  přečtěte a zapište si zápis.

Ze str. 14 využijte do zápisu  tučně zvýrazněné části vět. Až se dostanete na typy přírodních krajin, napište si, jaké jsou zde krajiny, co zde žije a co zde roste.

Na str. 16 - OCHRANA PŘÍRODY 

Do zápisu si napište:

 • jak se změnila lidskou činností původní přírodní krajina
 • které oblasti jsou člověkem téměř neporušené
 • jak jsou chráněné oblasti s málo porušenou krajinou

______________________________________________________________________________________________

21. 10.

Přečíst si str. 12 a 13.

Zápis: (doplníš a přepíšeš do sešitu)

VODSTVO

- Evropu oblévá ........ a ........ oceán

ŘEKY

- hustá říční síť, vodnatost závisí na podnebné oblasti, kterou protékají

- nejdelší a nejvodnatější: ........, další podle délky: ......

- pro lodní dopravu: ........

JEZERA

- nejvíce v severní Evropě

- tzv. jezerní plošiny jsou v .................

- nejvíce jezer je ve ........

- největší jezera: ..............

PŘEHRADY

- (vypiš si k čemu slouží)

LEDOVCE

- převážně v ............ a ...............

- horské ledovce: (vypiš kde)

- pevninské ledovce (vypiš kde)

Ze sovičky 18 na str. 13 si zopakuj a zapiš pojmy: povodí, rozvodí, úmoří

______________________________________________________________________________________________

19. 10.

Přečíst si stranu 10 a 11: PODNEBÍ.

Do zápisu si napiš:

- co má na ně vliv a čím je ovlivněno (pozor, je to i v textu na straně 11)

- tři podnebné pásy (u mírného napiš i jak je to v jednotlivých částech Evropy)

- vypracuj sovičku 10 na straně 11

- zapiš, co je inverze

______________________________________________________________________________________________

14. 10.

Do sešitu překresli tabulku na straně 9 a doplň.

______________________________________________________________________________________________

12. 10.

Minulou hodinu jste dostali úkol, zapsat si do sešitů zeměpisné souřadnice krajních bodů evropské pevniny. Svoje vypracování vyfoťte a hned pošlete ke kontrole na e-mail.

Nové téma: ČLENITOST A POVRCH

Přečtěte si stranu 8-9 a doplňte a zapište zápis.

- pobřeží je ............ (1/3 plochy tvoří ....... a ........)

- největší ostrov - ........... ..........

- největší poloostrov - ........... ...........

Povrch

- Evropa má nejnižší .......... ......... ........ (..... m n. m.)

- 57% tvoří ..........

- (vypiš nejrozsáhlejší nížiny)

- nejvyšší pohoří - ........, nejdelší pohoří - ..........., další pohoří - ......., ........, ........., .......

- nejnižží bod - ....... ......... (.... m n. m.)

- na jihu Evropy a na ostrově Island - několik ....... (nejvyšší činná sopka ........... na ........)

- fjordy - .............................. (na .......... poloostrově)

Na straně 7 (vedle obrázku mys Marroqui) máte úkoly pro práci s mapou (můžete využít i mapku v uč. na straně 6). V mapě si vyhledejte zadaná místa a naučte se, kde leží. Bude z toho kontrolní prověrka na slepou mapu po vašem návratu do školy).

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:272
TÝDEN:1031
CELKEM:586611