ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

 

Dějepis

Středa 13.5.

On-line hodina bude v 11:15 na Teams

Dnes si napíšeme test na téma "Protektorát Čechy a Morava". Test bude aktivován v 11:15. Psát budete obvyklým způsobem - můžete si ho vytisknout a psát do něj nebo napsat do sešitu číslo otázky a odpověď - vše ofotíte a pošlete nejpozději do 12:10. Limit dodržte. Po dobu testu  můžete  fungovat  na  Teams pro případné dotazy. 

               Test " Protektorát Čechy a Morava"      PDF 

 

Pondělí 10.5.

On-line hodina bude v 8:20 na Teams

 • budeme opakovat téma " Protektorát Čechy a Morava "
 • je to příprava na test, který si napíšeme ve středu obvyklým způsobem

 

Středa 5.5.

 • podle učebnice strana 94 - 95 vyplňte PL

             PRACOVNÍ LIST "Norimberský proces"    PDF

 

Pondělí 3.5.

Všem budoucím studentům přeji hodně úspěchů u přijímacích zkoušek !! :-)

 

Středa 28.4.  

 • podle učebnice strana 92-94 vyplňte pracovní list

                  PRACOVNÍ LIST "Postupimská konference "        PDF                                                                         

 

 

Pondělí 26.4.

 • podle učebnice strana 87-89 vyplňte pracovní list " Květnové povstání" - zašlete do pátku

                     PRACOVNÍ LIST "Květnové povstání"          PDF

 • zhlédněte krátké video o Květnovém povstání - je zde vysvětlena role "Vlasovců", postup německé Schörnerovy armády přes Prahu, požár Staroměstské radnice........

 

Středa 21.4.,

 • podle učebnice strana 86 - 87 vypracujte pracovní list " osvobozování území ČSR - zašlete do pátku

                       PRACOVNÍ LIST "Osvobozování ČSR"       PDF

 

Pondělí 19.4.

 • podle učebnice strana 85 - 86 vypracujte pracovní list "Atentát na Heydricha" - zašlete do pátku

                      PRACOVNÍ LIST " ATENTÁT NA HEYDRICHA"             PDF 

 

Středa 14.4.

 • podle učebnice strana 81 - 84 vypracujte pracovní list  "Zahraniční odboj"- zašlete do pátku

                           PRACOVNÍ LIST " Zahraniční odboj "       a zde jako  PDF

 • brzy bude čtvrtletí, kdo nemá splněné úkoly, snažte se napravit nedostatky

Pondělí 12.4.

 • vypracujete referát k tématu "OPERACE ATHROPOID" - což byl atentát na říšského protektora Heidricha, hlavní aktéři Jan Kubiš (rodák z blízkých Dolních Vilémovic - rodný domek- muzeum) a Jozef Gabčík
 • zdroje informací si zvolíte sami, pomoci vám může tato prezentace
 • referát bude v rozsahu 15 - 20 vět - hodnotím obsah i formu zadaného úkolu, bude součástí čtvrtletního hodnocení -pro vylepšení známky  :-)  Zašlete do 18.4.
 • mrzí mě, že někteří neplní úkoly a neúčastní se testů  :-(

Středa 7.4.

 • podle učebnice strana 79 -81 vyplňte pracovní list - zašlete do pátku

                          PRACOVNÍ LIST  " Domácí odboj"       PDF 

 

Středa 31.3.

Přeji všem hezké svátky jara :-)

 • podle učebnice str. 76-78 si vyplňte pracovní list   -zašlete do pátku

                            PRACOVNÍ LIST  "Protektorát Čechy a Morava"    PDF 

Pondělí 29.3.

 • podle učebnice strana 67-8 si vyplňte pracovní list "Důsledky II. svět. války" - zašlete do  pátku

                              PRACOVNÍ LIST "Důsledky II. svět. války"              PDF

Středa 24.3.

 • Dnes si napíšeme test, který bude aktivován v 11:15 hodin.Postup bude stejný jako u minulého testu. To jest  - test si můžete vytisknout a psát do něj rukou nebo do sešitu zezadu napsat název testu, číslo otázky a odpověď. Práci mi pošlete do 12:10 hodin. Limit dodržujte. Hodně zdaru v práci.
 • Při testu budeme fungovat  na Teams pro případné nejasnosti.
 • Při opakování můžete využít i tyto testy           č1      č2    č3    č4

                            TEST (aktivován bude v 11:15 hodin) – word      a      PDF 

Pondělí 22.3.

On-line hodina bude v 8:20 hodin na Teams

 • dnes bude opět opakování k testu, který budeme psát ve středu
 • zopakujeme 2. polovinu učiva k tématu II. světová válka- tj.útok na SSSR , koordinace postupu spojenců - konference, otevření II. fronty,válka v Evropě 1944-45, válka v Africe a Tichomoří, konec války v Evropě, ve světě.
 • zde je stručné shrnutí II. světové války 

 

Pondělí a středa 15 .a 17. 3.

 • podle učebnice strana 70 - 75 zpracujte téma " Zločiny proti lidskosti za II. sv. války " -   pošlete do pátku          

                                PRACOVNÍ LIST - ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI 

 • zhlédněte video o Antonínu Kalinovi, který zachránil 900 židovských chlapců v koncentračním táboře Buchenwald. Je rodákem z Třebíče a ke zpracování tohoto dokumentu přispěla svojí prací třebíčská studentka. Získané informace zapište  jako odpověď na poslední otázku v prac. listu.Napište hlavně podrobnější informace o jeho záchranné misi v koncentračním táboře.
 • video o A. Kalinovi
 • informace o A. Kalinovi na Wikipedii

 

 

Středa 10.3.

Dnes si napíšeme test, který zde bude aktivován v 11:15. Test si můžete vytisknout a psát do něho rukou, nikoli na počítači,pak ofotit a poslat.Stačí také, když napíšete do sešitu zezadu číslo otázky a k ní odpověď.  Práci mi pošlete do 12:10 hodin.

                             TEST (aktivován až v 11:15 hodin) (12.83 kB)

Pondělí 8.3.

On-line hodina bude v 8:20 na Teams

Dnes bude opakování k testu, který si napíšeme ve středu 10.3.  V hodině - 24.2. jsem vám o testu již říkala a dnes zopakujeme všechny podstatné věci k tématu ( Útok na Polsko, Skandinávii, Francii, Velkou Británii a Balkán).

Středa 3.3.

 • seznámíte se s postavou pro vás určitě známé Anny Frankové (známý je "Deník Anny Frankové"), která po okupaci Nizozemí se  jako Židovka ukrývala se svojí rodinou a psala si vše do deníku. Je to autentické zachycení doby  mladou dívkou, která se nedožila konce války. 
 • zhlédněte video o jejím životě
 • zajímavé věci jsou i v tomto anglickém videu
 • můžete se virtuálně projít po úkrytu
 •  informace z Wikipedie
 • úkol bude napsat do sešitu alespoň 10 - 15 podstatných informací o této dívce (přibližně vašeho věku)
 • pošlete do pondělí

 

 

Pondělí 1.3.

 • podle učebnice str 66-7 vypracujte téma Válka v Tichomoří
 • pracovní list vyplňte a vlepte do sešitu
 • zašlete do pátku
 • zhlédněte prezentaci k útoku na Pearl Harbour ( jsou tam zajímavé fotografie pořízené  očitým svědkem - amer. námořníkem)

                  PRACOVNÍ LIST

 

Středa 24.2.

 • podle učebnice strana 65-6 vypracujte téma "Válka v Evropě v letech 1944-5"
 • pracovní list vyplňte a vlepte do sešitu
 • zašlete do pátku
 • Zhlédněte prezentaci - dobrovolníci mohou podle ní vysvětlit tyto názvy : Overlord, Den D, názvy 5 pláží - míst vylodění a podtrhnout, kde byly těžké boje.Informace napište pod zápis.
 • brzy zadám opakování s následným testem ( kapitoly  - Útok na Polsko, Skandinávii, Francii, VB ,Balkán) - bude upřesněno

                    PRACOVNÍ LIST 

 

Pondělí 22.2.

 • podle učebnice strana 64 vypracujte téma Koordinace postupu Spojenců
 • pracovní list vyplňte a vlepte do sešitu
 • zašlete do pátku

                    PRACOVNÍ LIST

 

Pondělí a středa 15. a 17.2.

 • podle učebnice strana 62 - 64 vypracujte téma " Útok na SSSR"
 • pracovní list vyplňte a vlepte do sešitu, zašlete do pátku

                       PRACOVNÍ LIST

 

Středa 10.2.

 • zhlédněte videoprezentaci (15 minut) k tématu "Operace Barbarossa " - útok na SSSR
 • do sešitu si zapíšete nejdůležitější fakta v rozsahu 15 vět
 • je to příprava  k tématu, které budeme probírat příští hodinu
 • úkol zašlete do pátku

 

Pondělí 8.2.

 • podle učebnice strana 61 - 62 vypracujte téma  Útok na Balkán
 • pracovní list vyplňte, vlepte do sešitu a zašlete do pátku

                               PRACOVNÍ LIST

 

 

Středa 26.1.

 • podle učebnice str.61 vypracujte téma Útok na Velkou Británii
 • pracovní list vyplňte a vlepte do sešitu, zašlete do pátku
 • PŘEČTĚTE SI ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH PLUKOVNÍKA STANISLAVA REJTHARA (rodáka z Kuroslep)

                                   PRACOVNÍ LIST 

 

Pondělí 25.1.

 • podle učebnice str. 60 vypracujete téma Útok na Francii
 • pracovní list vyplňte a vlepte do sešitu, zašlete do středy 
 • zhlédněte video k tomuto tématu 
 • ZKUSTE SI  tento testík  

                          PRACOVNÍ LIST 

Středa 20.1.

 • uskutečníte virtuální prohlídku vily Tugendhat  (památka Unesco)
 • podíváte se do Wikipedie a napíšete si základní informace o vile do sešitu (krasopisně 10-15 vět -majitelé, architekt, kdy postavena, zařízení - onyxová stěna, molová místnost, osud vily , smlouva Klaus - Mečiar....)
 • pošlete do pondělí

 

Pondělí 18.1.

Dnes si napíšeme test na téma I. republika.Opakovali jsme toto téma minulou hodinu. Test se zde objeví v  8.20, budete mít 30 minut na práci . Test napíšete rukou - stačí číslo otázky a odpověď. Jsou tam i bonusové otázky, kterými můžete získat body navíc. Každá "bonusovka"  má hodnotu  1 bod. Pak ofotíte a pošlete na e-mail nebo Skype . V 9:00 - 9:05 hodin bych měla mít  testy od vás všech.

Kdo má ještě nějakou práci neposlanou, popřípadě si chce opravit například referáty či projekt( pomník padlým I. sv. v), pošlete do úterý. Ve středu budu mít známky uzavřené.Obzvlášť apeluji na Jakuba. 

                                         PRVNÍ REPUBLIKA - test (16.96 kB)(aktivován v 8:20 - 8:25)  Jsou tam 2 listy !

 

Středa 13.1.

On-line hodina bude v 11:15 na Teams

 • hlavní úkol bude opakování ( období " První republiky ") -test si napíšeme v pondělí 18.1.
 • podle učebnice str. 59 vypracujte téma "Útok na Skandinávii"
 • pracovní list vyplňte a vlepte do sešitu, zašlete do pondělí

                          PRACOVNÍ LIST 

 

Pondělí 11.1. (On-line hodina bude v 8:20 na Teams)

 • Podle učebnice str. 58 - 9 vypracujte téma  "Útok na Polsko"
 • Pracovní list vyplňte a vlepte do sešitu, zašlete do středy 13.1.

                          PRACOVNÍ LIST (12.95 kB)

 

Středa 6.1. ( My tři králové jdeme k vám.............:-)

 • podle učebnice strana 50 - 56 vypracujte téma Věda a  kultura mezi válkami 
 • Pracovní list vyplňte, vlepte do sešitu a zašlete do pondělí 11.1.

                    PRACOVNÍ LIST

  .

 

Pondělí 4.1.  (Přeji vám všechno nejlepší do nového roku )

 • Podle Wikipedie odpovězte písemně do sešitu celou větou na otázky k tématu " Československé opevnění "- napište si nadpis a podle otázek si zapisujte údaje celou větou k tomuto tématu :
 1. Jakým názvem je označována tato  soustava pevností a pevnůstek ( v zahraničí)?
 2. Co sloužilo jako vzor?
 3. Z čeho se skládalo československé opevnění ?
 4. Kdy byl vydán rozkaz vybudovat opevnění ?
 5. Kdo řídil práce?
 6. Který stát vyslal poradce a poskytl konzultace ?
 7. Kdy měla být soustava opevnění dokončena ?
 8. Jaké měly být náklady ?
 9. Který byl první realizovaný objekt ?
 10. Jak se dělily objekty těžkého opevnění - sruby -  podle výzbroje a účelu ?
 11. Kolik mělo být dělostřeleckých tvrzí?
 12. Které z nich byly  dokončeny  - vypiš názvy ?
 13. Na které hranici všechny jsou ?
 14. Kolik bylo v plánu lehkých objektů ( tzv. "řopíky ")?
 15. Kolik se z toho realizovalo ?
 16. Co prováděla německá armáda v místech opevnění a jak je využívala ?                                                                                                              
 17. Co tvořilo překážkový systém, který byl umístěn mezi sruby ( rozklikni tento pojem a najdeš info)

 

 • Nakonec se podívejte na krátké video ( umístěno až na konci pod textem) - jsou tam zobrazeny některé sruby,řopíky a pevnosti.
 •  Odpovědi na zadané otázky ofoťte a zašlete do konce týdne

 

Středa 25.11.

 

Pondělí 23.11.

 • podle učebnice str. 39-41 vyplňte  pracovní list, který vlepte do sešitu a pošlete ofocený
 • uděláte projekt k osobnosti Tomáše Bati  na A4 - pošlete do středy 2. prosince
 • zhlédněte video k tomuto tématu
 • během  příštího  týdne si vyzkoušíte  dějepisnou olympiádu - bude to náplň hodiny a zúčastníte se všichni- tématem je   období baroka -  umění, 30letá válka, stavovské povstání, Habsburkové, Komenský, jezuité..... Na podrobnostech se domluvíme - zatím si téma opakujte

 

Středa 18.11.

 • přečtěte si v učebnici str. 36 - 40 a vyplňte pracovní list, který vlepíte do sešitu, pošlete ofocený 
 • uděláte projekt k osobnosti T.G. Masaryka na celou A4 -  narození, rodiče,sourozenci, manželka, děti,  jeho vzdělání,vědecká činnost, politická činnost, ideály humanismu, legie, působení v odboji, funkce prezidenta, další zajímavosti, jeho známé výroky  apod. Dbejte na čitelnost a úpravu.Zašlete do středy 25.11.
 • zhlédněte videa  zde  a  zde

 

Pondělí 16.11.

 • pozorně si přečtěte  kapitolu  o nacismu v Německu (strana 29 - 35)- určitě tomu věnujte pozornost - je to velmi důležitá kapitola.
 • vlepte si do sešitu  tento pracovní list - vyplňte v něm zadaný úkol - pošlete na e-mail
 • známky z testu I. svět. válka máte na Bakalářích
 • proč  neposílají zápisy -Denis, Terka, Jakub ? Posílejte na e-mail, který je uveden v 1. distanční hodině. 

 

Středa 11.11. " Svatý Martin přijede na bílém koni ?" - asi ne :-)

 • testy jsou ve fázi oprav - vydržte 
 • dnes vypracujte podle učebnice str. 26 - 28 tento pracovní list a vlepte ho do sešitu -pošlete na e-mail 
 • ne všichni pracují podle zadaných úkolů ( vůbec nic nedodali: Denis, Tereza a Jakub) - dejte vědět v čem je problém :-):-(

 

Pondělí 9.11.

Dnes si napíšeme test na téma I. světová válka. Test se zde objeví v 8:20. Na práci budete mít 30 minut a pak mi ho během 15 minut pošlete na Skype nebo e-mail. Nejpozději  v 9:05 bych měla mít testy  ode všech.

Test se objeví za chvíli zde . Stačí, když napíšete správné odpovědi rukou, ofotíte a zašlete.

 

Pondělí 02.11.- středa 04.11.

Zdravím všechny po prázdninách!

Pracovní list, který zde máte k dispozici, vyplňte  a vlepte do sešitu, popřípadě opište a doplňte mezery. Je to práce na tento týden.  Ofoťte a pošlete. Ve středu se sejdeme na Skype  a budeme opakovat I. světovou válku. Test bude v pondělí 9. 11. v 8:20

Pracovní list zde ( podle učebnice str.  18 - 25)

 

 Středa 21.10.2020

Všechny vás pozdravuji!                      Zkuste se připojit na Skype (Hana Staňková ZŠ Březník)

Děkuji za posílání úkolů, 7 žáků se dosud neozvalo. Upozorňuji, že výuka je povinná, nesplněné úkoly si eviduji.

 

                               Komunismus v  Sovětském svazu  (učebnice str 16 - 17 )

 • Vypracujte odpovědi ( celými větami) na  otázky  str. 17 -18 - modré puntíky. podtrhněte barevně klíčová slova
 • do sešitu si namalujte vlajku Sovětského svazu na str. 17 
 • nezapomeňte poslat 

 

 

 

Pondělí 19.10. 202

                               Charakteristika totalitních režimů  (učebnice str. 15)

Zapište si hlavní znaky totalitních režimů v bodech -  tučně vytištěné. Nezapomeňte poslat.

 

Středa 14.10. 2020

Učebnice  str. 14 - vypracovat otázky - označené modrými puntíky - celkem 7 otázek . Nezapomeńte poslat

 

 

Pondělí 12.10.  2020

Zdravím všechny žákyně a žáky  9. třídy.

Dnešní hodina dějepisu  se týká československých legií. V sešitě máte vlepený list s otázkami k tomuto tématu. Vypracujete je. 

Čerpat budete z Wikipedie

Kontakt na učitele: stankovazsbreznik@seznam.cz

Ozvěte se na e-mail, jak jste úkol splnili :-)

 Zde jsou otázky,  pokud někdo nemá uvedený list  :

 

 

                                           Legionáři v Rusku

 

1. Kdo tvořil legie v Rusku ?

 

 

2.Kdy vznikl  název českislovenské  legie ? Jaký název se původně používal ?

 

 

3. Jak se jmenoval jeden z hlavních velitelů ?

 

4. Kolik divizí tvořilo  československé vojsko na Rusi ? Jaké pluky ?

 

5. Co byla tzv.  Sibiřská anabáze ?

 

 


6. Bitva u Zborova  2.7. 1917 - popsat.

 

 

 

7. Jak se nazývaly vojenské vlaky  ?

 

8. Jaký je vztah   - zlatý poklad a legionáři ?

 

 

 

9. Jak byli legionáři evakuováni z Ruska?

 

 

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:249
TÝDEN:672
CELKEM:580483