Navigace

Obsah

Předměty

Anglický jazyk

Učitelé: Mgr. Petra Čapková, Mgr. Hana Staňková, Mgr. Kristýna Trojanová

Český jazyk a literatura

Učitelé: Mgr. Ludmila Černá, Mgr. Šárka Kafková, Mgr. Kristýna Trojanová, Mgr. Zina Jiránková

Člověk a práce

Učitelé:  Mgr. Martina Kobrová, Mgr. Kristýna Trojanová,Mgr. Pavla Coufalová

Člověk a svět

Učitelé: Mgr. Petra RabušicováMgr. Kristýna TrojanováMgr. Zina Jiránková, Bc.Lucie Kohoutová

Dějepis

Učitelé: Mgr. Hana Staňková, Bc. Daniel Procházka

Fyzika

Učitelé: Mgr. Jan NešporRNDr. Lenka Jarolímová

Hudební výchova

Učitelé: Mgr. Martina KobrováMgr. Zina Jiránková, Mgr.Kristýna Trojanová

Chemie

Učitelé: Ing. Lenka Malá

Informatika

Učitelé: Mgr.Jan Nešpor, Bc. Lucie Kohoutová, RNDr. Lenka Jarolímová

Matematika

Učitelé: Mgr. Jan NešporRNDr. Lenka JarolímováMgr. Martina KobrováMgr. Kristýna TrojanováMgr. Zina Jiránková

Německý jazyk

Učitelé: Bc.Lucie Kohoutová

Pracovní činnosti

Učitelé: Ing. Lenka Malá, Mgr. Pavla Coufalová, Bc. Lucie Kohoutová

Přírodopis

Učitelé: Ing. Lenka MaláMgr. Petra Rabušicová

Přírodověda

Učitelé: Mgr. Petra RabušicováMgr. Kristýna TrojanováBc.Lucie Kohoutová

Tělesná výchova

Učitelé: Mgr. Zina JiránkováMgr. Kristýna TrojanováMgr. Petra RabušicováBc. Daniel Procházka

Vlastivěda

Učitelé:  Mgr. Pavla Coufalová, Mgr. Zina Jiránková

Výchova k občanství

Učitelé: Mgr. Šárka Kafková

Výchova ke zdraví

Učitelé: Mgr. Šárka Kafková

Výtvarná výchova

Učitelé: Mgr. Kristýna Trojanová, Mgr. Zina Jiránková, Mgr. Pavla Coufalová, Bc. Lucie Kohoutová, Mgr. Petra Rabušicová

Zeměpis

Učitelé: Ing. Lenka Malá