ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Český jazyk

15. 4. 

 

14. 4. 

 • SL str. 80/4 samostatná práce během online hodiny 
 • SL str. 81 Hrnečku vař - společně budeme číst a vyprávět (kdo není online, pracuje dle zadání) 
 • PÍS str. 11 samostatná práce 

 

13. 4. 

 • SL str. 80/1 společně přečteme, poté samostatná práce 
 • 80/2 společné hlasité čtení + samostatná práce po přečtení 
 • PÍS str. 10 samostatná práce 

 

12. 4. 

 • SL str. 79/1 společně přečteme, dále budou děti pracovat samostatně dle zadání
 • barevné sloupečky společně přečteme 
 • PÍS str. 9 samostatná práce 

 

9. 4. 

 • SL str. 78 - budeme pracovat společně dle zadání (kdo není online, bude pracovat dle zadání samostatně) 
 • PÍS str. 8 samostatně 
 • nachystat na hodinu cvičný sešit - nadiktuji několik slov (doma prosím nadiktovat 9 slov z písanky, co děti už psaly) 

 

8. 4. 

 • SL str. 77 - společně přečteme barevné sloupečky 
 • 77/1 budeme číst společně 
 • 77/2 částečně společně, částečně samostatná práce 
 • kdo není online, pracuje dle zadání 
 • PÍS str. 7

 

7. 4. 

 • SL str. 75/1 samostatná práce - podtrhni správnou možnost 
 • SL str. 75/2 samostatná práce - nejprve přečti nahlas, poté doplň H nebo CH 
 • 75/3 samostatná práce - doplň chybějící roční období 
 • 75/4 společně přečteme, poté děti samostatně opíší do cvičného sešitu 
 •  stranu 75 prosím ofotit a poslat ke kontrole 
 • PÍS str. 6 dokončit 

6. 4. 

 • SL str. 74 - společně přečteme, další úkoly po přečtení samostatně 
 • měli byste mít již vytištěnou písanku  - velké a malé psací "r , R" - nácvik velkého psacího R 
 • kdo nemá vytištěné - http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-r/
 • PÍS str. 6 - první tři řádky 

 

31. 3. 

 • SL str. 59 - společně (kdo není online, pracuje dle pokynů dole na stránce) 
 • PÍS str. 5 - samostatná práce 

 

30. 3. 

 • SL str. 73  - nejprve přečteme barevné sloupečky 
 • 73/1 ústně 
 • 73/2 dopsat chybějící slova - samostatná práce během online hodiny 
 • 73/3 společně 
 • 73/4 samostatná práce během online hodiny
 • PÍS str. 4 

 

29. 3. 

 • SL str. 72 
 • společně budeme číst, částečně samostatná práce během online hodiny 
 • velikonoční příběh - budu dětem číst 
 • naučit se básničku ( na středu): 

Velikonoční zajíci 

Cestou kolem vesnice 

potkal jsem tři zajíce. 

Hodil jsem je do košíka, 

vypili mi džbánek mlíka, 

hodil jsem je do džbánu, 

vypili mi smetanu, 

hodil jsem je do komína, 

vypili mi soudek vína, 

hodil jsem je do ohníčka, 

snesli mi tu tři vajíčka. 

Červeno - modro - zelená,

zaječím fouskem barvená. 

( z francouzštiny přeložil Josef Brukner) 

26. 3. 

 • SL str. 71/1 společně přečteme 
 • 71/2 samostatná práce 
 • 71/3 společně přečteme a budeme vyprávět 
 • můžete se podívat na pohádku: 
 • https://www.youtube.com/watch?v=rY1EWw5Ppnk 
 • PÍS str. 3 - dokončit 

25. 3. 

 • SL str. 70 společně 
 • PÍS str. 2 dokončit - prosím ofotit a poslat 
 • PÍS str. 3 první čtyři řádky 

24. 3. 

 • diktát slov (v úterý jsme nestihli) - nachystat PÍS 2 str. 40
 • SL str. 69 - společně přečteme sloupečky a vyprávění
 • 69/3 samostatná práce po přečtení vyprávění 
 • http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-r/ kdo může, vytisknout prosím a psát pouze řádky s malým psacím "r" 
 • PÍS str. 2 - první tři řádky 

23. 3. 

 • SL str. 68 společně dle pokynů dole na stránce 
 • PSANÍ ČÍSLIC str. 11 - samostatná práce 
 • do PÍS na str. 40 si napíšeme několik slov, která nadiktuji při online hodině - prosím nachystat na hodinu - ofotit a poslat 
 • PÍS 3 str. 1 - samostatná práce 

22. 3. 

 • SL str. 67
 • 67/1 společně přečteme 
 • 67/2, 3 ústně 

19. 3. 

 • SL str. 66 - společně přečteme
 • 66/3, 4 samostatná práce po přečtení vyprávění 

18. 3. 

 • SL str. 65 společně online 
 • PÍS str. 39 - prosím ofotit a poslat 

17. 3. 

 • SL str. 64 společně online 
 • PSANÍ ČÍSLIC str. 10 - samostatná práce  - prosím ofotit a poslat 

16. 3. 

 • SL str. 63 - společně online 
 • PÍS str. 38 - prosím ofotit a poslat 

15. 3. 

 • SL str. 62/1 společně přečteme 
 • 62/2 po přečtení děti samostatně doplní 

12. 3. 

 • SL str. 61/1 samostatná práce - prosím ofotit a poslat 
 • 61/2, 3 společně online 
 • na hodinu nachystat cvičný sešit - nadiktuji několik slov 
 • PÍS str. 37 

11. 3. 

 • společná kontrola SL str. 58/4 
 • SL str. 60 společně 
 • PÍS str. 36 samostatná práce - malé psací "s" už známe, teď doplníme pouze háček a máme písmeno "š"  - prosím ofotit a poslat 

10. 3. 

 • SL str. 58/1 samostatná práce - doplnit písmena, společně potom přečteme 
 • 58/2 budeme společně číst 
 • 58/3 po přečtení sloupečků děti během online výuky samostatně doplní chybějící slova 
 • 58/4 společně přečteme, samostatně poté děti spojí věty s obrázky 
 • PÍS str. 35 samostatná práce 

9. 3. 

 • říkanka 
 • SL str. 57 - fialový sloupeček společně přečteme
 • oranžový balonek společně 
 • zbytek samostatná práce po společném přečtení vyprávění 
 • PÍS str. 34 - prosím ofotit a poslat 

8. 3. 

 • SL str. 56 - společně projdeme a vypracujeme jednotlivá cvičení 

5. 3. 

 • SL str. 55/3 společně přečteme, "vidličky" - samostatná práce po přečtení vyprávění 
 • PÍS str. 33 dokončit - poslat prosím ofocené 
 • na hodinu prosím nachystat cvičný sešit - nadiktuji opět několik slov 
 • budete se učit krátkou básničku, kterou se naučíte do úterý 9. března: 

PŘEDJAŘÍ

Eva Beranová, Jana Rychetská, Pavel Dolejší  

SLUNCE SE SVEZLO NA SANÍCH, 

ZA NÍM HNED TAJE PRVNÍ SNÍH. 

ZEMĚ CHCE ZŮSTAT BĚLOUNKÁ, 

PROTO SNAD KVETE SNĚŽENKA. 

A BRZY POTÉ PETRKLÍČ

ODMYKÁ JARO JAKO KLÍČ. 

4. 3. 

 • SL str. 54/1 společně přečteme
 • 54/2 (doplňovačka) samostatná práce 
 • 55/1 společně přečteme 
 • 55/2 samostatná práce 
 • http://pisanka.cz/1-trida/samostatna-pismena/psaci-k/ - kdo má možnost, prosím vytisknout a psát prozatím pouze malé psací "k" 
 • PÍS str. 33 - první tři řádky 

3. 3. 

2. 3. 

 • SL str. 52 - budeme pracovat společně online
 • 52/1, 2 - společně 
 • 52/3, 4, 5 částečně společně a částečně samostatná práce (SP) 
 • PSANÍ SE ZVÍŘÁTKY str. 9 dokončit - samostatná práce - prosím ofotit a poslat ke kontrole 
 • během online výuky nadiktuji několik slov - prosím nachystat na hodinu cvičný sešit do psaní 

1. 3. 

Probrané učivo: 

26. 2. 

 • SL str. 51 

25. 2. 

 • SL str. 50 
 • PÍS str. 29 

24. 2. 

 • SL str. 49 
 • PÍS str. 27, 28

23. 2. 

 • SL str. 48
 • zítra budeme psát diktát na známky - doma můžete trénovat, diktovat budu již napsaná slova z písanky

22. 2. 

 • SL str. 47 
 • nácvik psaní malého psacího "z", poté v písance str. 26 
 • DÚ PÍS str. 25 

19. 2. 

 • SL str. 46 
 • nácvik psaní velkého psacího "V" , poté PÍS str. 24 

18. 2. 

 • SL str. 45 dle zadání dole na stránce 
 • PÍS str. 22, 23 
 • psali jsme diktát - doma můžete vyzkoušet - slova z písanky 
 • postupně budeme psát častěji na známky 

17. 2. 

 • SL str. 44 dle zadání dole na stránce 
 • PÍS str. 21 - nácvik malého psacího "v" - nejprve na papír nebo do cvičného sešitu, poté v písance na str. 21 

16. 2. 

 • SL str. 42, 43 dle zadání dole na stránce 
 • PÍS str. 19, 20 

15. 2. 

 • SL str. 41 dle pokynů na straně dole 
 • PÍS str. 17 dokončit 
 • PÍS str. 18 - nácvik písmene "n" buď na papír nebo do cvičného sešitu, poté celá strana 18 v písance 
 • PSANÍ ČÍSLIC  - str. 9 - první úkol + dva řádky 

11. 2. 

 • SL str. 39 celá dle pokynů dole na stránce 
 • SL str. 40 - druhé cvičení - tajenka 
 • nácvik psaní velkého psacího U - buď na papír nebo do cvičného sešitu 
 • PÍS str. 16 
 • psali jsme diktát - vybraná slova z písanky 

10. 2. 

 • SL str. 37 dokončit dle zadání 
 • SL str. 38 dle zadání dole na stránce 4
 • PÍS str. 14, 15 

9. 2. 

 • SL str. 36 dle zadání dole na stránce 
 • SL str. 37 žlutý a oranžový balonek

8. 2. 

 • SL str. 35 - přečíst vše na této straně a udělat úkoly dle zadání dole na stránce 
 • nácvik psaní psacího y na papír nebo do cvičného sešitu 

25. 1. 

 • SL str. 30 
 • SL str. 31/1, 2, 3 dle zadání dole na stránce 
 • PÍS str. 9, 10
 • zítra recitace říkanky CHUMELENICE  

22. 1. 

 • děti opisovaly slova a slabiky z tabule 
 • SL str. 30/1, 2 dle zadání 

21. 1.

 • SL str. 29 - dle zadání
 • nácvik čtení uzavřených slabik - dbát na správné čtení 
 • PÍS str. 7, 8 

20. 1. 

 • SL str. 28 dle zadání dole na stránce 

19. 1. 

 • SL str. 27 dle zadání dole na stránce 

18. 1. 

 • SL str. 26 dle zadání dole na stránce 
 • PÍS str. 5, 6 

15. 1. 

 • SL str. 25 - několikrát přečíst a dopsat do zelených rámečků vhodné slovo z nabídky (velkými tiskacími písmeny) 
 • PÍS str. 4 - malé psací písmeno t - dbát na správný postup při psaní! 

14. 12. 

 • SL str. 14
 • cvičný sešit - nácvik psaní malého psacího "s"
 • PÍS str. 16

8. 12. 

 • cvičný sešit

2. 12. 

 • SL str. 9/1, 2 
 • PÍS str. 9, 10
 • cvičný sešit psaní 

27. 11. 

 • SL str. 7/1, 2 
 • zbytek strany budeme dělat v pondělí 
 • do cvičného sešitu nácvik psacím písmem me, mé, le, lé 

23. 11. 

 • ŽA str. 47 dle zadání
 • od zítřka nosit SLABIKÁŘ
 • PÍS str. 2 

20. 11. 

 • ŽA str. 46/2 - několikrát přečíst po řádcích a sloupcích 
 • PÍS 1 str. 1

19. 11. 

 • ŽA str. 46/1 - několikrát přečíst po řádcích a sloupcích, poté orientace - např. přečti druhou slabiku v prvním řádku, přečti třetí slabiku v pátém sloupci, apod. 
 • na zítra nachystat PÍS 1 

18. 11. 

 • ŽA str. 45
 • 45/1 přečíst a vymyslet ústně věty 
 • 45/2, 3, 4, 5 dle zadání
 • PL "U" - chybějící děti dostanou ve škole 

Distanční výuka: 

Kdo z dětí bude mít zájem a vhodné technické podmínky, může se se mnou od 9:00 spojit přes Skype. Najdete mě pod jménem Kristýna Trojanová. Budu se na vás těšit. Vysvětlíme si, co bude potřeba a domluvíme se na další spolupráci. :-)

V pondělí 16. listopadu není ředitelské volno, vyučování bude probíhat klasicky, jak jsme zvyklí, tedy kdo bude mít zájem a možnost připojit se, uvidíme se v 9 hodin na SKYPE. 

Od středy 18. 11. začíná pro 1. a 2. ročníky výuka ve školách dle platného rozvrhu, tedy od 7:25 hodin. Po celou dobu výuky musí mít děti i učitelé na ústech a nose roušky, platí i pro pobyt ve školní družině. 

Školní družina bude fungovat v běžném provozu. 

Je také potřeba nahlásit ve školní jídelně odběr obědů. 

16. 11. 

 • ŽA str. 44 - kdo bude online, uděláme společně 
 • 44/1 dle zadání, spojit tužkou nebo pastelkou 
 • 44/2 dopsat do rámečku správné písmeno 
 • 44/3, 4 dle zadání 
 • 44/5 číst 

13. 11. 

 • ŽA str. 43
 • 43/1, 2 dle zadání 
 • 43/3 dle zadání, kdo má doma skládací abcedu, složí si z jednotlivých písmen, všechna písmena už známe, takže děti můžou potom doplnit písmena do všech modrých rámečků 
 • 43/4 - nácvik čtení slabik - nejprve jednotlivá písmena, potom přečíst celé slabiky 
 • 43/5 - kdo má doma, přiloží písmena ze skládací abecedy, po kontrole napsat do rámečků tužkou 

12. 11. 

 • ŽA str. 42 - Vyvození písmene a hlásky I, i 
 • přečíst říkanku a vyznačit v ní všechna I, i + vybarvit obrázek 
 • 42/2 - pojmenovat obrázky, určit počet slabik a u každého slova říct, kde se nachází "I" 
 • 42/3, 4 dle zadání 
 • 42/5 ústně 
 • UC str. 29 - prosím ofotit a poslat 

11. 11. 

 • ŽA str. 41 
 • 41/1 každý zkusí sám poskládat z písmen slovo a potom zapíše na linku 
 • 41/2 přečíst slovo a dokreslit obrázky, které nakonec děti vybarví 
 • 41/3 nejprve celé přečíst, potom podle obrázku vybrat správné slovo, a to zakroužkovat 
 • 41/4 číst a dle zadání vybarvit 
 • PL ČTENÍ 17 - kdo bude online, budeme číst společně
 • UC str. 28 dokončit - prosím ofotit a poslat 

10. 11. 

 • ŽA str. 40 
 • 40/1 - dle zadání; kdo bude online, budeme číst společně 
 • 40/2 - číst slova po slabikách a vymýšlet se těmito slovy věty 
 • 40/3 - číst po směru šipek, poté číst věty vpravo 
 • 40/4 - číst slova, spojit dle zadání 
 • 40/5 - několikrát obtáhnout 
 • UC str. 28 - první tři řádky 
 • PL ČTENÍ 16 - kdo bude online, budeme číst společně 

9. 11. 

 • ŽA str. 39
 • 39/1 - dle zadání
 • 39/2 - nejprve přečíst jednotlivá písmena, poté celou slabiku, vždy dělat oblouček prstem
 • 39/3 dle zadání 
 • 39/4 - pojmenovat obrázky, kdo má doma, použije písmenka ze skládací abecedy, po kontrole vepsat písmeno tužkou 
 • UC dokončit str. 27 - ofotit a poslat 

6. 11. 

 • ŽA str. 38 - Vyvození hlásky a písmene U, u 
 • přečíst říkanku, vyznačit v ní všechna U, u a naučit se ji zpaměti (společně přečteme přes Skype ) + vybarvit obrázek 
 • 38/2 - pojmenovat obrázky a určit, kde ve slovech se nachází "u" (na začátku, uprostřed, na konci) 
 • 38/3 - zakroužkovat všechna U, u, Ú, ú, ů - upozornit na dlouhé ú, ů - na začátku slov se píše ú, uprostřed a na konci se píše ů 
 • 38/4 vybarvit dle zadání 
 • 38/5 - ústně dle zadání 
 • UC str. 26 - dbát na smět šipek, netlačit na tužku a správně ji uchopit 
 • UC str. 27 - první 4 řádky

5. 11. 

 • UC dokončit str. 25 - prosím ofotit a poslat 
 • ŽA - str. 36/3, 4, 5  dle zadání dole na stránce, kdo bude na Skypu, uděláme společně 
 • ŽA str. 37
 • 37/1 - ústně - pojmenujeme obrázky, tvoříme různé věty, odpovídáme na vymyšlené otázky... - budeme dělat přes Skype 
 • 37/2 - kdo má doma skládací abecedu, může ji využít, poté zapsat na řádek vzniklé slovo 
 • 37/3, 4, 5 dle zadání 

4. 11. 

 • PL ČTENÍ 14, 15 - kdo bude od 9 hodin online, budeme číst společně 
 • motivace k Uvolňovacím cvikům: Běžela ovečka- zazpívejte si s videem :-) 
 • https://www.youtube.com/watch?v=y7lBeQMzdmI
 • UC str. 24 + str. 25 - první 4 řádky - dbát na směr šipek, na správné držení tužky, na tužku příliš netlačit
 • ŽA str. 36 
 • 36/1 - nejprve přečíst hlásky, potom je spojit do slabiky - krásně přitom dělat obloučky prstem 
 • 36/2 - nejprve přečíst slabiky, pojmenovat obrázky a vybarvit a spojit správnou počáteční slabiku 

3. 11. 

 • ŽA str. 35
 • 35/1 nejprve pojmenovat obrázky, co všechno vidíme, nejlépe celými větami; poté pojmenovat označené věci z obrázku a určit, kde se ve slově nachází "p" a podle toho ho dopsat na začátek, doprostřed nebo na konec rámečku
 • 35/2 - pojmenovat obrázky (LEPÍ, PES) a určit, kde ve slově je p, popřípadě další písmena, která už známe; dopsat do rámečku
 • 35/3 - pracovat dle zadání dole na stránce - stránku prosím ofotit a poslat ke kontrole
 • PL "P"  - pojmenovat obrázky (palma, peříčko, papoušek, Pepík, pračka, paprika, panenka, pes) - napsat pod každý obrázek počet teček podle počtu slabik a celou stránku vybarvit - úkol v rámci VV :-) 

2. 11. 

 • ŽA str. 34 - vyvození písmene a hlásky P, p
 • 34/1 - přečíst dětem říkanku a vyznačit v ní pastelkou všechna P, p + vybarvit obrázek 
 • 34/2 - pojmenovat obrázky a říct,  kde ve slově se nachazí p (na začátku, uprostřed slova nebo na konci slova) 
 • 34/3 - obyčejnou tužkou zakroužkovat všechna P, p 
 • 34/4 - vybarvit dle zadání 
 • 34/5 - několikrát obtáhnout tvar P, p a potom zapsat P, p do ostatních rámečků 
 • můžete si zahrát hru - Hláska P nás probudí - dospělý říká slova, dítě má zavřené oči a v případě, že v daném slově uslyší hlásku p, oči otevře :-) 

23. 10. 

 • UC str. 23 dokončit – prosím ofotit a poslat ke kontrole

 • Obrázková osnova – O BUDCE – rodič přečte pohádku z přiloženého listu, dítě při tom sleduje osnovu, poté obrázkovou osnovu rozstříhá a složí podle posloupnosti příběhu. Po kontrole nalepí do velkého procvičovacího sešitu

 • V rámci výtvarné výchovy vybarvit pohádku O BUDCE 

 • PL ČTENÍ 12, 13 

22. 10. 

 • ŽA str. 33 – 33/1  vypracovat dle zadání dole na stránce; několikrát za sebou přečíst, podtrhnout a spojit slovo s obrázkem
 • 33/2 přečíst celé věty. Poté se dospělý ptá např.: KDO MÁ MÍČ? Dítě odpovídá celými větami – OLA MÁ MÍČ. CO MÁ EMA? EMA MÁ ZMRZLINU. Atd.
 • 33/3 – nejprve přečíst několikrát slabiky, poté z prostředního sloupečku spojit tužkou slabiky tak, aby nově vzniklé slovo dávalo smysl – (vzniknou slova MA-LÁ, MÁ-MA, LÁ-ME, ME-LE) a zapsat slabiku do rámečku
 • 33/4 – nejprve pojmenovat obrázky, říct si, na jakou hlásku slovo začíná a končí, dále potom určit počet slabik jednotlivých slov a také si říct, na jakou slabiku slova začínají. Kdo má doma, použije skládací abecedu a počáteční slabiky poskládá z písmen do modrých rámečků, po kontrole napíše slabiky tužkou do rámečku.
 • Stranu 33 prosím ofotit a poslat ke kontrole
 • UC str. 22 – opět dbát na směr šipek, každou kličku obtáhnout několikrát
 • UC str. 23 – první tři řádky

21. 10. 

 • UC str. 21 – dokončit stranu – prosím ofotit a poslat ke kontrole
 • ŽA str. 32/1 – číst dle zadání – vždy přečíst jednotlivé hlásky, poté celou slabiku: M-O, MO
 • 32/2 dle zadání dole na stránce
 • 32/3 – číst slabiky v baloncích, poté můžete hrát hru: např.: fialová slabika u Alenky je…se, žlutá slabika u Michala je…sá, atd.
 • 32/4 – vypracovat dle zadání dole na stránce
 • PSANÍ ČÍSLIC – str. 3 – první tři řádky – dbát na směr šipek a na správnou velikost danou pomocnými linkami

20. 10. 

 • ŽA str. 31/1 - pojmenovat obrázky a slova, která začínají na O, spojit tužkou s modrým rámečkem. Dle zadání dítě řekne, kde mají ostatní obrázky O (uprostřed nebo na konci slova) (Navíc můžete procvičovat počet slabik jednotlivých slov - vytleskávat, dále na jakou hlásku slova začínají a končí a také na jakou slabiku slova začínají.) 
 • 31/2 - pojmenovat obrázky, určit počet slabik a naznačit tečkami pod obrázek jejich počet, dále rozdělit slova na slabiky - např.: SO-VA, první slabika SO - z jakých hlásek se skládá slabika SO? Hlásky S O, proto O vepíšeme tužkou na druhé místo v modré tabulce. Stejně tak se slovem O - KO a PO - LE - NO. Děti si obloučkem naznačují v modré tabulce slabiky, aby se lépe orientovaly. 
 • 31/3 ústně dle zadání 
 • 31/4 ústně dle zadání, poté jeden obrázek vybarvit
 • prosím, stranu 31 ofotit a poslat 
 • UC str. 20 - několikrát obtáhnout každou kličku, dbát na směr šipek! 
 • UC str. 21 první 3 řádky 

19. 10. 

 • PL ČTENÍ 11 - číst dle zadání po sloupečcích, po řádcích; opět prstem naznačovat obloučky; pro zpestření se můžete s dětmi střídat ve čtení, např. jeden sloupec či řádek přečte dospělý, druhý sloupec přečte dítě, a pod. Dítě musí při čtení dospělého sledovat slabiky, aby věděl, kde se aktuálně nachází. 
 • ŽA str. 30 - vyvození písmene a hlásky O, o 
 • říkanka - rodič přečte dítěti říkanku, poté pastelkou v říkance vyznačí všechna O, o
 • můžete si zahrát hru "Hláska O nás probudí": dítě zavře oči, rodič říká různá slova a když řekne slovo, které obsahuje hlásku O, dítě oči otevře :-). Dodá ještě, na jakém místě ve slově se hláska O nachází, např. OSEL - O JE NA ZAČÁTKU, KONEV - O JE UPROSTŘED, OKNO - O JE UPROSTŘED A NA KONCI. 
 • touto hrou procvičíte cvičení 2 - pojmenujte společně obrázky a řekněte si, kde slyšíte ve slově O 
 • můžete vymýšlet další slova, která začínají na písmeno O 
 • 30/3, 4 dle zadání dole na stránce 
 • stranu 30 z ŽA prosím ofotit a poslat 
 • PL "O" - pod každý obrázek tužkou udělat počet teček podle počtu slabik (OLA .., OŘÍŠKY..., OŘEZÁVÁTKO....., OPICE..., OREL.., OBILÍ..., OKO.., OVCE.., OKNO..) a obrázky poté vybarvit (děti již tento způsob práce znají, takže by měly pracovat samostatně) 
 • Kdybyste cokoliv potřebovali, poradit či něco zkonzultovat, kontaktujte mě, prosím.  

16. 10. 

 • UC str. 19 dokončit - prosím ofotit a poslat 
 • ŽA str. 29/1 - číst slabiky několikrát za sebou, vybarvit dle zadání dole na stránce. (Při čtení nezapomínat na obloučky prstem.) 
 • 29/2, 3, 4, 5 - nácvik čtení slov po slabikách ( Naznačovat obloučky u každé slabiky. Tužkou si je klidně můžete dopsat ke každému slovu.) 
 • PL ČTENÍ 10

15. 10. 

 • ŽA str. 28

 • 28/1 přečíst slabiky (několikrát za sebou) - nejprve může přečíst dospělý a dítě si ukazuje jednotlivé slabiky prstem (obloučky), poté čte dítě samo a opět nezapomínáme na obloučky; modrou pastelkou potom samostatně zakroužkuje a, á
 • 28/2 několikrát za sebou přečíst sloupečky slabik, poté pojmenovat obrázky a určit, na jakou slabiku začínají a spojit slabiku s obrázkem 
 • 28/3 - nejprve přečíst slabiky, ústně vymyslet slova, která začínají na danou slabiku (sa - salám, me - meloun, la - lavice, se - sedačka a další slova...), poté dopsat do modrých rámečků stejnou slabiku složenou z velkých tiskacích písmen. Kdo má doma skládací abecedu (jednotlivá písmena), může složit dané slabiky nejprve z této skládací abecedy. 
 • 28/4 ústně dle zadání dole na stránce (Letadlo letí. Chlapec sází. Dívka maluje. Dědeček láme. ). Děti nic nepíší, jenom čtou, dokončují slovo ústně. 
 • stranu 28 prosím ofotit a poslat ke kontrole.
 • UC str. 19 - první čtyři řádky 

14. 10. 

 • ŽA str. 27
 • 27/1 popsat obrázek několika celými větami, společně pojmenovat obrázky, ke kterým směřují šipky, vytleskat počet slabik a zapsat pomocí teček pod rámeček; určit, kde ve slově se nachází S a podle toho dopsat S na začátek doprostřed nebo na konec rámečku
 • 27/2 pojmenovat obrázky a S dopsat tam, kde se ve slově nachází 
 • 27/3 zadání dole na stránce 
 • PL ČTENÍ 8, 9 (dbát na správné spojování slabik, prstem si pomáhat - obloučky) 
 • UC (Uvolňovací cviky) str. 18 - dle šipek, jedním tahem, krásná ostrá špička 

Probrané učivo ze dne:

9. 10. 

 • pracovali jsme se skládací abecedou - jestliže máte doma, můžete procvičovat, např, slabiky: MA, me, mé, le, La, lé, LÁ, má, la, LE ...apod. 
 • čtení z praovních listů, které máte doma
 • UC - str. 17 - první tři řádky

8. 10. 

 • ŽA str. 25
 • ŽA str. 22 dokončit 
 • ŽA str. 23 dokončit
 • ČTENÍ PL 6, 7 - předám rodičům na schůzce 

24. 9. 

 • ŽA str. 16 
 • UC str. 9, 10 - dbát na správný úchop tužky, na tužku netlačit 

23. 9. 

 • ŽA str. 15
 • UC str. 7, 8
 • Pracovní list (PL) děti dostanou, jak přijdou do školy

22. 9. 

 • ŽA str. 14
 • UC str. 6

21. 9. 

 • ŽA str. 13 (úkoly vypracovat dle zadání dole na stránce) 
 • UC str. 5

16. 9. 

 • ŽA str. 12

15. 9. 

 • ŽA str. 11
 • UC (Uvolňovací cviky) str. 4

14. 9. 

 • ŽA str. 10 - povídat si stručně o pohádkách, které jsou na stránce vyobrazené
 • popsat černobílé obrázky celými větami, vybarvit  
 • zazpívat si písničku Skákal pes

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 9
TÝDEN: 1618
CELKEM: 309041