ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Zeměpis

13. 5.

- dnes on-line hodina v 8.35 hodin na Teams

Než se spojíme, přečíst str. 95 - ZEMĚTŘESENÍ. Ústně si připrav sovičku 1 a 2.

Do sešitu si zapiš:

 • co to je
 • čím je vyvoláno
 • hlavní zemětřesné oblasti 
 • co slouží k zaznamenávání otřesů
 • čím se měří síla zemětřesení
 • kde jsou nejsilnější otřesy
 • co může způsobit v hornatých oblastech

Společná práce:

Sovičky 1 a 2, kontrola zápisu.

Opakování učiva - ČR, kraje ČR

Na příští hodinu si připrav následující testíky na opakování krajů ČR:

Z 9 - ČR - PL 1.jpg (2.54 MB)Z 9 - ČR - PL 2.jpg (1.54 MB)Z 9 - ČR - pl 3.jpg (1.68 MB)

Dnešní práci mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

10. 5.

Přečíst str. 94 - TROPICKÁ CYKLONA. Do zápisu si napište:

 • co to je
 • kde se vyskytují nejčastěji
 • co zvyšuje četnost jejich výskytu 

2. Práce s mapou: na příští hodinu si zopakuj kraje ČR (názvy, krajská města polohu, významná města, povrch)

Ve čtvrtek se na ně budu ptát.

______________________________________________________________________________________________

6. 5.

Přečti si str. 93 - SVAHOVÉ PROCESYEXTRÉMNÍ SUCHA

Do sešitu si zapiš:

SVAHOVÉ PROCESY

 • k čemu dochází a peoč
 • co jsou sněhové laviny a kde k nim dochází

EXTRÉMNÍ SUCHA

 • čím se projevují
 • co je příčinou
 • co je důsledkem
 • co způsobuje neúroda
 • co hrozí vysušené krajině

Za zápis vypracuj sovičku 5.

Práci mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

3. 5.

Přečti si str. 92 - POVODNĚ. Do sešitu si napiš:

 • proč vznikají
 • k čemu dochází
 • jak se lidé chrání

Zápis mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

29. 4.

- dnes on-line hodina v 8.35 hodin na Teams

Než se spojíme, napiš si do sešitu nadpis PŘÍRODNÍ KATASTROFY

- přicházejí náhle a zanechávají po sobě obrovskou spoušť

- při odstraňování následků pomáhá humanitární pomoc (dobrovolné finanční sbírky a aktivní pomoc dobrovolníků)

- je nutná včasná a rychlá pomoc obyvatel

z učebnice si sám vypiš:

 • co umožní varovné systémy
 • co zahrnují preventivní opatření

______________________________________________________________________________________________

26. 4.

- dnes on-line hodina v 11.15 hodin na Teams

Přírodní katastrofy v ČR.

Přečti si str. 92 . Do sešitu si napiš odpovědi na sovičky 1 - 4.

______________________________________________________________________________________________

22. 4.

Podívej se do učebnice na str. 92 - 96, k jakým dochází přírodním katastrofám a potom zjisti na internetu, k jakým přírodním katastrofám dochází v ČR, v jakém roce to bylo, v jaké části naší republiky, jaké byly škody, atd. Zpracuj to ve wordu, stručně jen v bodech, žádné slohové cvičení a pošli mně na email nebo skype. 

Příští hodinu o tom budeme diskutovat, co jste vyhledali. 

Podívejte se na krátká videa:

https://www.youtube.com/watch?v=xIjGsqEROnA

https://www.youtube.com/watch?v=T7qAQGI-8So

______________________________________________________________________________________________

19. 4.

Přečti si str. 91 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Zápis do sešitu napiš pomocí tučně zvýrazněných částí vět.

Za zápis vypracuj sovičku 5 a 6.

______________________________________________________________________________________________

15. 4.

- dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

Dnes bubeme opakovat Českou republiku. Zde máte pracovní listy, které vypracujete a pošlete mi je ke kontrole. Stačí psát jen odpovědi. 

Z 9 - PL 1.jpg (4.04 MB)Z 9 - PL 2.jpg (4.09 MB)Z 9 - PL 3.jpg (2.88 MB)

______________________________________________________________________________________________

12. 4.

Přečíst str. 90 - DRUHOVÁ ROZMANITOST. Zápis do sešitu udělej pomocí tučně zvýrazněných částí vět. Zjisti, co je projekt NATURA 2000 a také napiš do sešitu. Za zápis napiš odpovědi na sovičky 3 a 4.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

8. 4.

Přečíst str. 89 - JAK CHRÁNÍ ZEMI OZÓNOVÁ VRSTVA a podle tučně zvýrazněných částí vět si zapište zápis. 

Podívejte se na krátká videa.

https://www.youtube.com/watch?v=SINd2axjisU

https://www.youtube.com/watch?v=OE8ZWesSCk4

https://www.youtube.com/watch?v=NEq4bBo0nSo

Dnešní zápis a zápisy z 25 . 3 a 29. 3. mi pošli ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

29. 3.

Přečíst str. 88 - 89. Do sešitu napiš větší nadpis GLOBÁLNÍ ZMĚNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Pod něj nadpis GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU.

Do zápisu si napiš, s čím souvisejí, k čemu dochází.

SKLENÍKOVÝ EFEKT

Zápis podle tučně zvýrazněných částí vět.

Nakreslit obr. Schéma skleníkového efektu na str. 88.

______________________________________________________________________________________________

25. 3.

- dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

1. Referáty - dokončení

2. Přečíst str. 86 - 87 - ČLOVĚK SVOU ČINNOSTÍ KRAJINU PŘETVÁŘÍ.

3. Podle tučně zvýrazněných částí vět si napište zápis.

______________________________________________________________________________________________

22. 3.

- dnes on-line hodina v 11.15 hodin na Teams

1. Přednes referátů. V příloze máte jejich seznam uspořádaný podle vašeho abecedního seznamu. Referáty Z9.docx (13.55 kB)

2. Přečíst str. 86 KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Do zápisu si napište:

 • co je krajina
 • barevné schéma, na jaké složky dělíme krajinnou sféru a co do každé složky patří
 • odpověď na sovičku 1 na str. 86

Dnešní zápis a zápis z 18. 3. mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

18. 3.

- dnes on-line hodina v 8.25 hodin na Teams

1. Přečíst str. 82 - 84 a podle tučně zvýrazněných částí vět si napište zápis do sešitu. 

2. Do sešitu ze zadu vypracuj opakování na str. 85. Vypracuj úkol 2, 3a, c, f, 4. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. 

Opakování mi pošli.

Na pondělí si připravte referáty zadané na dnešní hodině. 

______________________________________________________________________________________________

15. 3.

1. Přečíst str. 80 - 81 MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSKÁ INTEGRACE. Do zápisu si opiš shrnutí ze str. 81 dole a potom si opište Organizace pracující na základě hospodářské integrace ze str. 80 dole. Pokud máš možnost, zkopíruj si k tomu i mapu na stejné straně. Pokud ne, napiš si ke každé organizaci, které země sdružuje nebo v jakém světadílu, pokud to není jasné z jejího názvu. 

2. Pro zopakování vašich znalostí vypracujte test Austrálie a Antarktida. Nemusíš opisovat otázky, stačí napsat správné odpovědi.

Test - Austrálie a Antarktida.jpg (3.69 MB)

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

11. 3.

- dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

Dnes začínáme nové téma - PROPOJENOST SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Napište si to jako větší nadpis a pod něj si napište nadpis dnešní hodiny MEZINÁRODNÍ OBCHOD. Přečtěte si str. 78 - 79. Do zápisu si napište:

 • co je mezinárodní obchod
 • která jsou hlavní centra světového obchodu
 • co je obchodní bilance a aktivní obchodní bilance
 • co je monokulturní hospodářství a pro jaké země je typické
 • co vyvážejí hospodářsky vyspělé země
 • vysvětli pojmy: kvóty, cla

Za zápis napiš odpověď na sovičku 1na str. 78 a sovičku 2 na str. 79.

Dnešní zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

8. 3.

Do sešitu ze zadu vypracuj opakování SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH na str. 77. Vypracuj úkol 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Piš otázku i odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Samotné odpovědi neuznávám.

Vypracované opakování a práci z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

4. 3.

- dnes on-line hodina v 8.20 hodin na Teams

Přečtěte si str. 76 - HLAVNÍ OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU a do zápisu si napište:

 • jak jsou rozmístěny, v jakých podnebných pásech leží nejnavštěvovanější oblasti
 • kam jezdí nejvíce turistů a co je cílem jejich návštěvy

Za zápis vypracuj sovičku 7, 8 a 9.

Podívejte se na krátké video.

https://www.youtube.com/watch?v=zMxs1f_y7OA

______________________________________________________________________________________________

1. 3.

Přečtěte si str. 74 - 75. Do zápisu si napište:

SLUŽBY

 • jak je dělíme a co zajišťují
 • na čem závisí nabídka služeb
 • co patří do výrobních a co do nevýrobních služeb

CESTOVNÍ RUCH (turismus)

 • Opiš si schéma ze str. 75 nahoře - ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU OVLIVŇUJÍ
 • jak dělíme cestovní ruch podle hospodářské prospěšnosti a jaký turismus tím označujeme
 • opiš si typy cestovního ruchu a vypracuj k nim sovičku 5

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

25. 2.

1. Do sešitu ze zadu vypracujte opakování ze str. 73, úkol 1, 2, 3a, c, f. Piš otázku i odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Samotné odpovědi neuznávám.

2. Práce s atlasem: vytiskni si mapy z přiloženého souboru, vyhledej v atlasu splavné řeky Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky a Afriky, zvýrazni je v mapách a napiš k nim názvy. K mapám potom napiš, do jakého oceánu se tebou zvýrazněné řeky vlévají. Mapy si vlep do sešitu.

Slepé mapy.docx (795.47 kB)

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

22. 2.

Přečtěte si str. 71 a 72 - POTRUBNÍ A SPECIÁLNÍ DOPRAVA, SPOJE a NEGATIVNÍ VLIVY DOPRAVY.

Do zápisu si napište:

POTRUBNÍ A SPECIÁLNÍ DOPRAVA

 • k čemu slouží
 • co sem řadíme

SPOJE

 • co označujeme jako spoje
 • co sem patří 
 • co se používá k přenosu

NEGATIVNÍ VLIVY DOPRAVY

 • jaký je negativní vliv dopravy na životní prostředí

Na závěr zápisu si nakreslete nebo zkopírujte a nalepte grafy ze str. 72 - využití dopravních prostředků v osobní a nákladní dopravě ve světě.

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

18. 2.

1. Dnes si přěčtěte str. 69 a 70 - VODNÍ DOPRAVA a LETECKÁ DOPRAVA a udělejte si zápis podle tučně zvýrazněných částí vět.

2. Na internetu vyhledej informace o nějakém známém (velkém) přístavu a o nějakém letišti, zjisti o nich informace a napiš o nich referát. Rozsah referátu bude minimálně 1 strana A4. Referát bude obsahovat i obrázky.

Práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

15. 2.

Přečti si str. 67 a 68 a zapiš si do sešitu , co je SILNIČNÍ a ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA.

Dnešní práci mi pošli a pošli i práci z 8. a 11. 2.

______________________________________________________________________________________________

11. 2.

1. Do sešitu dozadu ypracujte opakování na str. 65, úkol 1, 2, 3. Piš otázku i odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné, že víš na co odpovídáš. Samotné odpovědi neuznávám.

2. Přečti si str. 66. Do sešitu napiš nadpis DOPRAVA

- přesun osob nebo nákladu

- můžeme ji dělit podle: objektu přepravy

                                           druhu dopravního prostředí (komunikace)

                                           dtuhu dopravního prostředku

Opiš nebo zkopíruj a nalep barevné schéma dělení dopravy.

Napiš si, co je dopravní síť, dopravní uzel, dopravní infrastruktura.

______________________________________________________________________________________________

8. 2.

Přečtěte si str. 61 - 64 - SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL a udělejte si zápis podobně jako u zpracovatelského průmyslu z minulé hodiny. Využívejte tučně zvýrazněné části vět.

______________________________________________________________________________________________

28. 1.

Prečtěte si str. 58 - 60 - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL.

A. Hutnický průmysl

Do zápisu si napište:

 • co zpracovává a vyrábí
 • jak ho rozdělujeme a ke každému odvětví si vypište informace podle tučně zvýrazněných částí vět

B. Strojírenský průmysl

- největší průmyslové odvětví

dále si napište: 

 • jak ho dělíme a udělejte si k tomu zase výpisky

C. Chemický a gumárenský průmysl

 • co vyrábí
 • na jaké podobory ho dělíme a čím se každý podobor zabývá

D. Průmysl stavebních hmot

 • co zpracovává a vyrábí

Dnešní zápis a zápisy z 21. 1. a 25. 1. mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

25. 1.

Přečtěte si str. 53 - 57 TĚŽEBNÍ A ENERGETICKÝ PRŮMYSL. 

A. Těžební průmysl 

Do zápisu si napište:

 • co zajišťuje
 • odkud pochází nejvíce nerostných surovin
 • nejvýznamnější ložiska nerostných surovin
 • do jakých skupin dělíme těžené nerostné suroviny
 • potom si opište barevná schémata na str. 54

B. Energetický průmysl

 • co zajišťuje
 • rozdělení elektráren podle zdroje energie
 • obnovitelné zdroje energie

______________________________________________________________________________________________

21. 1.

- dnes on-line hodina v 8.25 hodin na Teams

Dnes si přečtete str. 51 - 52. 

Zápis:

LOKALIZAČNÍ FAKTORY

- souhrn vhodných podmínek pro průmyslové závody nazýváme lokalizaní faktory

(opište si schéma ze str. 51)

- podle lokalizačních faktorů vznikají oblasti specializované na 1 druh výroby nebo průmyslové oblasti s koncentrací různých druhů průmyslové výroby 

- při změně některého lokalizačního faktoru mohou průmyslové závody zanikat

PRŮMYSLOVÉ OBLASTI SVĚTA

- z průmyslových závodů vznikají průmyslové zóny a průmyslová střediska

Hlavní světové průmyslové oblasti:

(opiš z učebnice str. 52)

Významné průmyslové oblasti:

(opiš z uč. str. 52)

Nové průmyslové oblasti:

(opiš z uč. str. 52)

______________________________________________________________________________________________

18. 1.

1. Vypracujte opakování na str. 49, úkol 2, 3a, b, c, d, e. Piš otázku i odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné na co odpovídáš. Samotné odpovědi neuznávám.

2. Přečti si str. 50. Napiš si větší nadpis PRŮMYSL. Pak bude podnadpis STRUKTURA PRŮMYSLU.

Zápis:

- průmyslová výroba zpracovává suroviny na polotovary a dále na výrobky

- průmysl dělíme na 3 průmyslová odvětví: (vypiš z učebnice)

- průmysl dělíme také na: těžký (těžební a zpracovatelský) - produkty slouží k další výrobě

                                              lehký (spotřební) - k přímé spotřebě obyvatel

Nyní si opište schéma, jak průmysl dělíme, ze str. 50.

______________________________________________________________________________________________

14. 1.

Přečtěte si str. 48 - LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.

Do zápisu si napište:

 • k čemu se používá dřevo
 • opiš si schéma význam lesa
 • odkud pochází největší množství dřeva
 • proč jsou káceny tropické deštné lesy.

A jako druhý úkol dnes budete mít vypracovat referát. Referát bude psaný ve wordu a bude obsahovat i obrázky. Rozsah textu bude 3/4 až 1 stránka (podle velikosti písma). Referát se bude týkat nějakého místa, které jste v loňském roce navštívili, nebo jste toužili navštívit, ale protikovidová opatření vám to neumožnila.

Referát mi pošlete nejpozději v pátek.

______________________________________________________________________________________________

11. 1.

Přečtěte si str. 45 - 47.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Do zápisu si napište:

 • na co klade důraz
 • jak se místa takového hospodaření nazývají
 • přesná pravidla hospodaření
 • jak se nazývají produkty ekologického hospodaření
 • jakou ochrannou známku tyto produkty získají

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Do zápisu:

 • k čemu slouží vodní díla
 • co se k vodním dílům řadí
 • jak se využívá oceánská voda

RYBOLOV

Do zápisu:

 • jak ho dělíme
 • co kromě ryb je také významnou součástí stravy obyvatel
 • do jakých oblastí se mořský rybolov soustřeďuje
 • nejvyhledávanější mořské ryby
 • které země mají největší roční úlovky ryb
 • jak fungují rybí farmy
 • sladkovodní rybolov

______________________________________________________________________________________________

7. 1.

Přěčtěte si str. 42 - 44 - ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA.

Zápis:

- chov hospodářských zvířat pro obživu lidí a dodává suroviny suroviny pro různá průmyslová odvětví

- v málo rozvinutých zemích a těžce dostupném terénu - jako tažný a dopravní prostředek

( nyní si udělejte schéma ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA)

Druhy hospodářských zvířat

(udělejte si sami výpisky co se chová, kde a pro co)

Typy chovu hospodářských zvířat

(vypiš si s jakými typy chovu se můžeme setkat a kde)

Zápis 4.1. i 7.1. mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

4. 1.

Přečtěte si str. 41 - DRUHY UŽITKOVÝCH ROSTLIN, prohlédněte si mapu pěstovaných obilnin ve světových obilnicích a tabulku největších producentů pšenice, kukuřice a rýže. Opište si do sešitu schéma, jak užitkové rostliny rozdělujeme i s příklady plodin v závorkách. 

Zápis pokračuje:

- nejdůležitější druh užitkových rostlin - OBILNINY - zajišťují obživu obyvatel (hlavní obilniny jsou pšenice, rýže, žito, ječmen, oves, proso, kukuřice)

- světové obilnice (největší obilnářské oblasti) - (vypište si je z textu nebo podle mapky na str. 41)

______________________________________________________________________________________________

26. 11.

Dnes vás čeká opakování na str. 32. Opakování vypracujte do sešitu ze zadu. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celou větou, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Do konce hodiny mi vypracovanou práci pošli.

______________________________________________________________________________________________

23. 11.

Další téma jsou POLITICKÉ A VOJENSKÉ ORGANIZACE. Přečtěte si o nich v učebnici na str. 29 - 31.

Ke každé si udělejte výpisek pomocí tučně zvýrazněných částí vět.

______________________________________________________________________________________________

19. 11.

Dnes si přečtěte str. 24 - 28 a do zápisu si opište oranžový rámeček na str. 28.

Jako nadpis si napište VÝVOJ POLITICKÉ MAPY SVĚTA. 

______________________________________________________________________________________________

16. 11.

Dnes budete pracovat na str. 23. Pozorně si tuto stranu přečtěte a do zápisu si napište:

 • co je národní stát a napište si z učebnice i příklady národních států
 • co je multikulturní stát a zase k němu příklady

______________________________________________________________________________________________

12. 11.

Dnes budete pracovat na str. 22. Přečtěte si tuto stranu a udělejte si zápis podle následujících bodů.

TYPY STÁTŮ PODLE SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ

 • Opište si  barevné schéma nahoře.
 • Potom si k jednotlivým typům států napište vysvětlení ze str. 22.
 • Na závěr vypracujte písemně sovičku 4 na str. 22.
 • Dnešní práci a práci z minulé hodiny pošli ke kontrole (někteří už minulou hodinu poslali)

______________________________________________________________________________________________

9. 11.

Přečtěte si str. 19 dole - 21. Jedná se o kapitoly týkající se typů států podle různých hledisek.

Napište si vždy nadpis a opište si barevná schémata, která jsou u každé kapitolky uvedena. Pro vysvětlení pojmů ze schémat, které neznáte, si je do zápisu dopište (do schématu nebo pod ně na odrážky) Např. máš svrchovaný stát - Dopíšeš si - není podřízen žádné jiné státní moci nebo absolutistická monarchie - moc panovníka není omezena ústavou.

Milí deváťáci, najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz. 

______________________________________________________________________________________________

5. 11.

Dnes začínáte nové téma Politický zeměpis.

Přečtěte si str. 18 a str.19 po Typy států podle suverenity. 

Jako nadpis si napište: STÁTY A JEJICH SESKUPENÍ

Do zápisu si napište zelené a modré schéma - Společné znaky všech států a Kritéria, podle kterých stát charakterizujeme.

Potom si napište: Státy s největším počtem obyvatel a vyhledejte si 4 nejlidnatější státy a jejich počty obyvatel na internetu, aby počet byl z posledních let (ne 11 let starý, jak to máte někteří v učebnicích). Potom si napište druhou tabulku - Státy s největší rozlohou.

STÁTNÍ HRANICE

- myšlená čára, odděluje území dvou států nebo území státu a širého moře

a) přirozená (např. řeky, hory)

b) umělá (např. využití poledníků, rovnoběžek)

- každý stát má hranici i ve vzdušném prostoru - kolmo vzhůru k pozemní hranici

CO JE STÁT A ČÍM SE VYZNAČUJE

Z učebnice si napiš: - co je stát (2. odstavec na str. 19, první 2 řádky).

                                    - co stát může díky svému mezinárodnímu uznání

                                    - co má každý stát

______________________________________________________________________________________________

2.11.

Přečtěte si str. 16 - KONTRASTY MEZI MĚSTY

Do zápisu si napište, jak je to ve světových metropolích a jak v rozvojových zemích.

Ze strany 17 si vypracujte a naučte opakování.

______________________________________________________________________________________________

22. 10.

Dnes si přečtěte str.14 a15.

VÝVOJ MĚSTA

do zápisu zapiš:

 • co je urbanizace
 • jak je to v hospodářsky vyspělých zemích a jak v rozvojových zemích
 • co je suburbanizace
 • co je reurbanizace

ŽIVOT VE MĚSTECH

do zápisu:

 • společné znaky ve většině měst Evropy a v Severní Americe
 • které části se dnes rozvíjejí nejrychleji
 • funkce jednotlivých městských čtvrtí

ÚZEMNÍ PLÁN

do zápisu:

 • k čemu slouží

______________________________________________________________________________________________

19. 10.

Pokračujte stranou 13 - MĚSTO A VENKOV.

- zapište si funkce sídel

- rozdíl mezi venkovskými a městskými sídly

- hierarchii sídel

- nakreslete do sešitů hierarchie sídel na str. 13 uprostřed

______________________________________________________________________________________________

15.10.

 • Přečíst si strany 11-12 ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA.
 • Udělat zápis podle tučně zvýrazněných částí vět.

______________________________________________________________________________________________

12. 10.

Dnes máme téma: VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA

Přečtěte si stranu 10.

Zde máte zápis, který si podle učebnice doplňte a přepište do sešitů.

- životní úroveň obyvatelstva se ve vyspělých státech .........

- porodnost se snižuje

- lidé se dožívají ........ ........ a zvyšuje se ....... ....... .......

- zvyšuje se průměrný věk obyvatelstva = .......... ........

- v málo rozvinutých zemích - vyšší ........ a nižší ......... ....... ........

Úkol: Prohlédni si věkové pyramidy a písemně odpověz na zadané úkoly!

 

Rozdělení obyvatelstva podle věku

- dělí se do 3 skupin: (vypiš do sešitů, včetně věku)

1.

2.

3.

Vypracovanou práci pošli na email.

Vysvětlení věkových pyramid:

1. znázorňuje vyspělou zemi - Německo, 2. málo rozvinutý stát - Etiopii.

Každá je rozdělena na muže a ženy. Dole jsou počty obyvatel v % a mezi nimi je vždy věk (od - do).

Každý řádek je pro daný věk. Nejdříve máš věk 0-9. Podíváš se, kolik je v tomto věku v Německu a kolik v Etiopii (v %) a zapíšeš do sešitu. Pak 70-79 atd.

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:193
TÝDEN:193
CELKEM:567787